Month : November 2018

Cổ Đại Hiện Đại Huyền Huyễn Nữ Cường Trọng Sinh Xuyên Không Xuyên Nhanh

Trọng Sinh Đỉnh Cấp Siêu Mẫu

TiKay

 Tam Phân Lưu Hỏa
FULL CV

Hán Việt: Trọng sinh chi đỉnh cấp siêu mô Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , Võ hiệp , Tiên hiệp , Trinh thám , Huyền huyễn , Tây huyễn , Báo thù , Xuyên việt , Ma pháp , Ngọt sủng , Trọng...
Đô Thị Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

 Nữu Nữu Mật
FULL CV

Hán Việt: Trọng sinh phản phái nữ boss Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Ngọt sủng , Trọng sinh ,Song khiết , Làm giàu , Hào môn thế gia , Quân văn , Sảng văn , Đô thị tình...