Tiên Hiệp

Bình Thiên Sách

Bắc Ngụy cùng Nam Triều Lương hưng thịnh, lại chính vào toàn bộ thế giới thiên địa linh khí đều tại dần dần khô kiệt, chính là người tu hành thế giới trong điển tịch ghi lại mạt pháp linh kiệt đến, Lâm Ý là trong thời đại này, Nam Triều Lương nhóm đầu tiên tân sinh người tu hành. TG: Thông Thiên Chi Lộ Thế Giới Tiên Hiệp Kiếm Vương Triều ……..

+ Hoàng Nha cảnh – Mệnh Cung cảnh – Như Ý cảnh – Thừa Thiên cảnh – Thần Niệm cảnh – Nhập Thánh cảnh – Diệu Chân cảnh – Thần Hoặc cảnh –

Converter: ๖ۣۜJet ๖ۣۜBlack


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vô Tội
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • binh-thien-sach-chuong-0001.mp32018-07-09 18:00
 • binh-thien-sach-chuong-0002.mp32018-07-09 18:01
 • binh-thien-sach-chuong-0003.mp32018-07-09 18:01
 • binh-thien-sach-chuong-0004.mp32018-07-09 18:02
 • binh-thien-sach-chuong-0005.mp32018-07-09 18:02
 • binh-thien-sach-chuong-0006.mp32018-07-09 18:02
 • binh-thien-sach-chuong-0007.mp32018-07-09 18:03
 • binh-thien-sach-chuong-0008.mp32018-07-09 18:03
 • binh-thien-sach-chuong-0009.mp32018-07-09 18:03
 • binh-thien-sach-chuong-0010.mp32018-07-09 18:04
 • binh-thien-sach-chuong-0011.mp32018-07-09 18:04
 • binh-thien-sach-chuong-0012.mp32018-07-09 18:04
 • binh-thien-sach-chuong-0013.mp32018-07-09 18:04
 • binh-thien-sach-chuong-0014.mp32018-07-09 18:05
 • binh-thien-sach-chuong-0015.mp32018-07-09 18:05
 • binh-thien-sach-chuong-0016.mp32018-07-09 18:05
 • binh-thien-sach-chuong-0017.mp32018-07-09 18:05
 • binh-thien-sach-chuong-0018.mp32018-07-09 18:06
 • binh-thien-sach-chuong-0019.mp32018-07-09 18:06
 • binh-thien-sach-chuong-0020.mp32018-07-09 18:06
 • binh-thien-sach-chuong-0021.mp32018-07-09 18:06
 • binh-thien-sach-chuong-0022.mp32018-07-09 18:07
 • binh-thien-sach-chuong-0023.mp32018-07-09 18:07
 • binh-thien-sach-chuong-0024.mp32018-07-09 18:07
 • binh-thien-sach-chuong-0025.mp32018-07-09 18:07
 • binh-thien-sach-chuong-0026.mp32018-07-09 18:08
 • binh-thien-sach-chuong-0027.mp32018-07-09 18:08
 • binh-thien-sach-chuong-0028.mp32018-07-09 18:08
 • binh-thien-sach-chuong-0029.mp32018-07-09 18:08
 • binh-thien-sach-chuong-0030.mp32018-07-09 18:08
 • binh-thien-sach-chuong-0031.mp32018-07-09 18:09
 • binh-thien-sach-chuong-0032.mp32018-07-09 18:09
 • binh-thien-sach-chuong-0033.mp32018-07-09 18:09
 • binh-thien-sach-chuong-0034.mp32018-07-09 18:09
 • binh-thien-sach-chuong-0035.mp32018-07-09 18:09
 • binh-thien-sach-chuong-0036.mp32018-07-09 18:10
 • binh-thien-sach-chuong-0037.mp32018-07-09 18:10
 • binh-thien-sach-chuong-0038.mp32018-07-09 18:10
 • binh-thien-sach-chuong-0039.mp32018-07-09 18:10
 • binh-thien-sach-chuong-0040.mp32018-07-09 18:11
 • binh-thien-sach-chuong-0041.mp32018-07-09 18:11
 • binh-thien-sach-chuong-0042.mp32018-07-09 18:11
 • binh-thien-sach-chuong-0043.mp32018-07-09 18:11
 • binh-thien-sach-chuong-0044.mp32018-07-09 18:11
 • binh-thien-sach-chuong-0045.mp32018-07-09 18:12
 • binh-thien-sach-chuong-0046.mp32018-07-09 18:12
 • binh-thien-sach-chuong-0047.mp32018-07-09 18:12
 • binh-thien-sach-chuong-0048.mp32018-07-09 18:12
 • binh-thien-sach-chuong-0049.mp32018-07-09 18:13
 • binh-thien-sach-chuong-0050.mp32018-07-09 18:13
 • binh-thien-sach-chuong-0051.mp32018-07-09 18:13
 • binh-thien-sach-chuong-0052.mp32018-07-09 18:13
 • binh-thien-sach-chuong-0053.mp32018-07-09 18:13
 • binh-thien-sach-chuong-0054.mp32018-07-09 18:14
 • binh-thien-sach-chuong-0055.mp32018-07-09 18:14
 • binh-thien-sach-chuong-0056.mp32018-07-09 18:14
 • binh-thien-sach-chuong-0057.mp32018-07-09 18:15
 • binh-thien-sach-chuong-0058.mp32018-07-09 18:15
 • binh-thien-sach-chuong-0059.mp32018-07-09 18:15
 • binh-thien-sach-chuong-0060.mp32018-07-09 18:15
 • binh-thien-sach-chuong-0061.mp32018-07-09 18:16
 • binh-thien-sach-chuong-0062.mp32018-07-09 18:16
 • binh-thien-sach-chuong-0063.mp32018-07-09 18:16
 • binh-thien-sach-chuong-0064.mp32018-07-09 18:16
 • binh-thien-sach-chuong-0065.mp32018-07-09 18:16
 • binh-thien-sach-chuong-0066.mp32018-07-09 18:17
 • binh-thien-sach-chuong-0067.mp32018-07-09 18:17
 • binh-thien-sach-chuong-0068.mp32018-07-09 18:17
 • binh-thien-sach-chuong-0069.mp32018-07-09 18:17
 • binh-thien-sach-chuong-0070.mp32018-07-09 18:17
 • binh-thien-sach-chuong-0071.mp32018-07-09 18:18
 • binh-thien-sach-chuong-0072.mp32018-07-09 18:18
 • binh-thien-sach-chuong-0073.mp32018-07-09 18:18
 • binh-thien-sach-chuong-0074.mp32018-07-09 18:18
 • binh-thien-sach-chuong-0075.mp32018-07-09 18:18
 • binh-thien-sach-chuong-0076.mp32018-07-09 18:19
 • binh-thien-sach-chuong-0077.mp32018-07-09 18:19
 • binh-thien-sach-chuong-0078.mp32018-07-09 18:19
 • binh-thien-sach-chuong-0079.mp32018-07-09 18:19
 • binh-thien-sach-chuong-0080.mp32018-07-09 18:20
 • binh-thien-sach-chuong-0081.mp32018-07-09 18:20
 • binh-thien-sach-chuong-0082.mp32018-07-09 18:20
 • binh-thien-sach-chuong-0083.mp32018-07-09 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0084.mp32018-07-09 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0085.mp32018-07-09 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0086.mp32018-07-09 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0087.mp32018-07-09 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0088.mp32018-07-09 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0089.mp32018-07-09 18:22
 • binh-thien-sach-chuong-0090.mp32018-07-09 18:22
 • binh-thien-sach-chuong-0091.mp32018-07-09 18:22
 • binh-thien-sach-chuong-0092.mp32018-07-09 18:22
 • binh-thien-sach-chuong-0093.mp32018-07-09 18:22
 • binh-thien-sach-chuong-0094.mp32018-07-09 18:22
 • binh-thien-sach-chuong-0095.mp32018-07-09 18:23
 • binh-thien-sach-chuong-0096.mp32018-07-09 18:23
 • binh-thien-sach-chuong-0097.mp32018-07-09 18:23
 • binh-thien-sach-chuong-0098.mp32018-07-09 18:23
 • binh-thien-sach-chuong-0099.mp32018-07-09 18:24
 • binh-thien-sach-chuong-0100.mp32018-07-09 18:24
 • binh-thien-sach-chuong-0101.mp32018-07-09 18:24
 • binh-thien-sach-chuong-0102.mp32018-07-09 18:24
 • binh-thien-sach-chuong-0103.mp32018-07-09 18:24
 • binh-thien-sach-chuong-0104.mp32018-07-09 18:25
 • binh-thien-sach-chuong-0105.mp32018-07-09 18:25
 • binh-thien-sach-chuong-0106.mp32018-07-09 18:25
 • binh-thien-sach-chuong-0107.mp32018-07-09 18:25
 • binh-thien-sach-chuong-0108.mp32018-07-09 18:26
 • binh-thien-sach-chuong-0109.mp32018-07-09 18:26
 • binh-thien-sach-chuong-0110.mp32018-07-09 18:26
 • binh-thien-sach-chuong-0111.mp32018-07-09 18:26
 • binh-thien-sach-chuong-0112.mp32018-07-09 18:27
 • binh-thien-sach-chuong-0113.mp32018-07-09 18:27
 • binh-thien-sach-chuong-0114.mp32018-07-09 18:27
 • binh-thien-sach-chuong-0115.mp32018-07-09 18:27
 • binh-thien-sach-chuong-0116.mp32018-07-09 18:28
 • binh-thien-sach-chuong-0117.mp32018-07-09 18:28
 • binh-thien-sach-chuong-0118.mp32018-07-09 18:28
 • binh-thien-sach-chuong-0119.mp32018-07-09 18:28
 • binh-thien-sach-chuong-0120.mp32018-07-09 18:28
 • binh-thien-sach-chuong-0121.mp32018-07-09 18:28
 • binh-thien-sach-chuong-0122.mp32018-07-09 18:29
 • binh-thien-sach-chuong-0123.mp32018-07-09 18:29
 • binh-thien-sach-chuong-0124.mp32018-07-09 18:29
 • binh-thien-sach-chuong-0125.mp32018-07-09 18:29
 • binh-thien-sach-chuong-0126.mp32018-07-09 18:30
 • binh-thien-sach-chuong-0127.mp32018-07-09 18:30
 • binh-thien-sach-chuong-0128.mp32018-07-09 18:30
 • binh-thien-sach-chuong-0129.mp32018-07-09 18:30
 • binh-thien-sach-chuong-0130.mp32018-07-09 18:31
 • binh-thien-sach-chuong-0131.mp32018-07-09 18:31
 • binh-thien-sach-chuong-0132.mp32018-07-09 18:31
 • binh-thien-sach-chuong-0133.mp32018-07-09 18:32
 • binh-thien-sach-chuong-0134.mp32018-07-09 18:32
 • binh-thien-sach-chuong-0135.mp32018-07-09 18:32
 • binh-thien-sach-chuong-0136.mp32018-07-09 18:32
 • binh-thien-sach-chuong-0137.mp32018-07-09 18:32
 • binh-thien-sach-chuong-0138.mp32018-07-09 18:33
 • binh-thien-sach-chuong-0139.mp32018-07-09 18:33
 • binh-thien-sach-chuong-0140.mp32018-07-09 18:33
 • binh-thien-sach-chuong-0141.mp32018-07-09 18:33
 • binh-thien-sach-chuong-0142.mp32018-07-09 18:33
 • binh-thien-sach-chuong-0143.mp32018-07-09 18:34
 • binh-thien-sach-chuong-0144.mp32018-07-09 18:34
 • binh-thien-sach-chuong-0145.mp32018-07-09 18:34
 • binh-thien-sach-chuong-0146.mp32018-07-09 18:34
 • binh-thien-sach-chuong-0147.mp32018-07-09 18:35
 • binh-thien-sach-chuong-0148.mp32018-07-09 18:35
 • binh-thien-sach-chuong-0149.mp32018-07-09 18:35
 • binh-thien-sach-chuong-0150.mp32018-07-09 18:35
 • binh-thien-sach-chuong-0151.mp32018-07-09 18:35
 • binh-thien-sach-chuong-0152.mp32018-07-09 18:35
 • binh-thien-sach-chuong-0153.mp32018-07-09 18:36
 • binh-thien-sach-chuong-0154.mp32018-07-09 18:36
 • binh-thien-sach-chuong-0155.mp32018-07-09 18:36
 • binh-thien-sach-chuong-0156.mp32018-07-09 18:36
 • binh-thien-sach-chuong-0157.mp32018-07-09 18:36
 • binh-thien-sach-chuong-0158.mp32018-07-09 18:37
 • binh-thien-sach-chuong-0159.mp32018-07-09 18:37
 • binh-thien-sach-chuong-0160.mp32018-07-09 18:37
 • binh-thien-sach-chuong-0161.mp32018-07-09 18:37
 • binh-thien-sach-chuong-0162.mp32018-07-09 18:37
 • binh-thien-sach-chuong-0163.mp32018-07-09 18:38
 • binh-thien-sach-chuong-0164.mp32018-07-09 18:38
 • binh-thien-sach-chuong-0165.mp32018-07-09 18:38
 • binh-thien-sach-chuong-0166.mp32018-07-09 18:38
 • binh-thien-sach-chuong-0167.mp32018-07-09 18:38
 • binh-thien-sach-chuong-0168.mp32018-07-09 18:39
 • binh-thien-sach-chuong-0169.mp32018-07-09 18:39
 • binh-thien-sach-chuong-0170.mp32018-07-09 18:39
 • binh-thien-sach-chuong-0171.mp32018-07-09 18:39
 • binh-thien-sach-chuong-0172.mp32018-07-09 18:40
 • binh-thien-sach-chuong-0173.mp32018-07-09 18:40
 • binh-thien-sach-chuong-0174.mp32018-07-09 18:40
 • binh-thien-sach-chuong-0175.mp32018-07-09 18:40
 • binh-thien-sach-chuong-0176.mp32018-07-09 18:41
 • binh-thien-sach-chuong-0177.mp32018-07-09 18:41
 • binh-thien-sach-chuong-0178.mp32018-07-09 18:41
 • binh-thien-sach-chuong-0179.mp32018-07-09 18:41
 • binh-thien-sach-chuong-0180.mp32018-07-09 18:42
 • binh-thien-sach-chuong-0181.mp32018-07-09 18:42
 • binh-thien-sach-chuong-0182.mp32018-07-09 18:42
 • binh-thien-sach-chuong-0183.mp32018-07-09 18:43
 • binh-thien-sach-chuong-0184.mp32018-07-09 18:43
 • binh-thien-sach-chuong-0185.mp32018-07-09 18:43
 • binh-thien-sach-chuong-0186.mp32018-07-09 18:43
 • binh-thien-sach-chuong-0187.mp32018-07-09 18:44
 • binh-thien-sach-chuong-0188.mp32018-07-09 18:44
 • binh-thien-sach-chuong-0189.mp32018-07-09 18:44
 • binh-thien-sach-chuong-0190.mp32018-07-09 18:44
 • binh-thien-sach-chuong-0191.mp32018-07-09 18:44
 • binh-thien-sach-chuong-0192.mp32018-07-09 18:45
 • binh-thien-sach-chuong-0193.mp32018-07-09 18:45
 • binh-thien-sach-chuong-0194.mp32018-07-09 18:45
 • binh-thien-sach-chuong-0195.mp32018-07-09 18:45
 • binh-thien-sach-chuong-0196.mp32018-07-09 18:46
 • binh-thien-sach-chuong-0197.mp32018-07-09 18:46
 • binh-thien-sach-chuong-0198.mp32018-07-09 18:46
 • binh-thien-sach-chuong-0199.mp32018-07-09 18:46
 • binh-thien-sach-chuong-0200.mp32018-07-09 18:47
 • binh-thien-sach-chuong-0201.mp32018-07-09 18:47
 • binh-thien-sach-chuong-0202.mp32018-07-09 18:47
 • binh-thien-sach-chuong-0203.mp32018-07-09 18:47
 • binh-thien-sach-chuong-0204.mp32018-07-09 18:48
 • binh-thien-sach-chuong-0205.mp32018-07-09 18:48
 • binh-thien-sach-chuong-0206.mp32018-07-09 18:48
 • binh-thien-sach-chuong-0207.mp32018-07-09 18:48
 • binh-thien-sach-chuong-0208.mp32018-07-09 18:48
 • binh-thien-sach-chuong-0209.mp32018-07-09 18:48
 • binh-thien-sach-chuong-0210.mp32018-07-09 18:49
 • binh-thien-sach-chuong-0211.mp32018-07-09 18:49
 • binh-thien-sach-chuong-0212.mp32018-07-09 18:49
 • binh-thien-sach-chuong-0213.mp32018-07-09 18:49
 • binh-thien-sach-chuong-0214.mp32018-07-09 18:49
 • binh-thien-sach-chuong-0215.mp32018-07-09 18:50
 • binh-thien-sach-chuong-0216.mp32018-07-09 18:50
 • binh-thien-sach-chuong-0217.mp32018-07-09 18:50
 • binh-thien-sach-chuong-0218.mp32018-07-09 18:50
 • binh-thien-sach-chuong-0219.mp32018-07-09 18:50
 • binh-thien-sach-chuong-0220.mp32018-07-09 18:51
 • binh-thien-sach-chuong-0221.mp32018-07-09 18:51
 • binh-thien-sach-chuong-0222.mp32018-07-09 18:51
 • binh-thien-sach-chuong-0223.mp32018-07-09 18:51
 • binh-thien-sach-chuong-0224.mp32018-07-09 18:52
 • binh-thien-sach-chuong-0225.mp32018-07-09 18:53
 • binh-thien-sach-chuong-0226.mp32018-07-09 18:53
 • binh-thien-sach-chuong-0227.mp32018-07-09 18:54
 • binh-thien-sach-chuong-0228.mp32018-07-09 18:54
 • binh-thien-sach-chuong-0229.mp32018-07-09 18:55
 • binh-thien-sach-chuong-0230.mp32018-07-09 18:55
 • binh-thien-sach-chuong-0231.mp32018-07-09 18:55
 • binh-thien-sach-chuong-0232.mp32018-07-09 18:56
 • binh-thien-sach-chuong-0233.mp32018-07-09 18:56
 • binh-thien-sach-chuong-0234.mp32018-07-09 18:56
 • binh-thien-sach-chuong-0235.mp32018-07-09 18:56
 • binh-thien-sach-chuong-0236.mp32018-07-09 18:57
 • binh-thien-sach-chuong-0237.mp32018-07-09 18:57
 • binh-thien-sach-chuong-0238.mp32018-07-09 18:57
 • binh-thien-sach-chuong-0239.mp32018-07-09 18:57
 • binh-thien-sach-chuong-0240.mp32018-07-09 18:57
 • binh-thien-sach-chuong-0241.mp32018-07-09 18:58
 • binh-thien-sach-chuong-0242.mp32018-07-09 18:58
 • binh-thien-sach-chuong-0243.mp32018-07-09 18:58
 • binh-thien-sach-chuong-0244.mp32018-07-09 18:59
 • binh-thien-sach-chuong-0245.mp32018-07-09 18:59
 • binh-thien-sach-chuong-0246.mp32018-07-09 18:59
 • binh-thien-sach-chuong-0247.mp32018-07-09 18:59
 • binh-thien-sach-chuong-0248.mp32018-07-09 19:00
 • binh-thien-sach-chuong-0249.mp32018-07-09 19:00
 • binh-thien-sach-chuong-0250.mp32018-07-09 19:00
 • binh-thien-sach-chuong-0251.mp32018-07-09 19:00
 • binh-thien-sach-chuong-0252.mp32018-07-09 19:00
 • binh-thien-sach-chuong-0253.mp32018-07-09 19:01
 • binh-thien-sach-chuong-0254.mp32018-07-09 19:01
 • binh-thien-sach-chuong-0255.mp32018-07-09 19:01
 • binh-thien-sach-chuong-0256.mp32018-07-09 19:01
 • binh-thien-sach-chuong-0257.mp32018-07-09 19:01
 • binh-thien-sach-chuong-0258.mp32018-07-09 19:01
 • binh-thien-sach-chuong-0259.mp32018-07-09 19:02
 • binh-thien-sach-chuong-0260.mp32018-07-09 19:02
 • binh-thien-sach-chuong-0261.mp32018-07-09 19:02
 • binh-thien-sach-chuong-0262.mp32018-07-09 19:02
 • binh-thien-sach-chuong-0263.mp32018-07-09 19:03
 • binh-thien-sach-chuong-0264.mp32018-07-09 19:03
 • binh-thien-sach-chuong-0265.mp32018-07-09 19:03
 • binh-thien-sach-chuong-0266.mp32018-07-09 19:03
 • binh-thien-sach-chuong-0267.mp32018-07-09 19:04
 • binh-thien-sach-chuong-0268.mp32018-07-09 19:04
 • binh-thien-sach-chuong-0269.mp32018-07-09 19:04
 • binh-thien-sach-chuong-0270.mp32018-07-09 19:04
 • binh-thien-sach-chuong-0271.mp32018-07-09 19:05
 • binh-thien-sach-chuong-0272.mp32018-07-09 19:05
 • binh-thien-sach-chuong-0273.mp32018-07-09 19:05
 • binh-thien-sach-chuong-0274.mp32018-07-09 19:05
 • binh-thien-sach-chuong-0275.mp32018-07-09 19:05
 • binh-thien-sach-chuong-0276.mp32018-07-09 19:06
 • binh-thien-sach-chuong-0277.mp32018-07-09 19:06
 • binh-thien-sach-chuong-0278.mp32018-07-09 19:07
 • binh-thien-sach-chuong-0279.mp32018-07-09 19:07
 • binh-thien-sach-chuong-0280.mp32018-07-09 19:08
 • binh-thien-sach-chuong-0281.mp32018-07-09 19:08
 • binh-thien-sach-chuong-0282.mp32018-07-09 19:08
 • binh-thien-sach-chuong-0283.mp32018-07-09 19:08
 • binh-thien-sach-chuong-0284.mp32018-07-09 19:09
 • binh-thien-sach-chuong-0285.mp32018-07-09 19:09
 • binh-thien-sach-chuong-0286.mp32018-07-09 19:09
 • binh-thien-sach-chuong-0287.mp32018-07-09 19:09
 • binh-thien-sach-chuong-0288.mp32018-07-09 19:10
 • binh-thien-sach-chuong-0289.mp32018-07-09 19:10
 • binh-thien-sach-chuong-0290.mp32018-07-09 19:10
 • binh-thien-sach-chuong-0291.mp32018-07-09 19:11
 • binh-thien-sach-chuong-0292.mp32018-07-09 19:11
 • binh-thien-sach-chuong-0293.mp32018-07-09 19:11
 • binh-thien-sach-chuong-0294.mp32018-07-09 19:11
 • binh-thien-sach-chuong-0295.mp32018-07-09 19:12
 • binh-thien-sach-chuong-0296.mp32018-07-09 19:12
 • binh-thien-sach-chuong-0297.mp32018-07-09 19:12
 • binh-thien-sach-chuong-0298.mp32018-07-09 19:12
 • binh-thien-sach-chuong-0299.mp32018-07-09 19:13
 • binh-thien-sach-chuong-0300.mp32018-07-09 19:13
 • binh-thien-sach-chuong-0301.mp32018-07-09 19:13
 • binh-thien-sach-chuong-0302.mp32018-07-09 19:13
 • binh-thien-sach-chuong-0303.mp32018-07-09 19:13
 • binh-thien-sach-chuong-0304.mp32018-07-09 19:13
 • binh-thien-sach-chuong-0305.mp32018-07-09 19:14
 • binh-thien-sach-chuong-0306.mp32018-07-09 19:14
 • binh-thien-sach-chuong-0307.mp32018-07-09 19:14
 • binh-thien-sach-chuong-0308.mp32018-07-09 19:14
 • binh-thien-sach-chuong-0309.mp32018-07-09 19:14
 • binh-thien-sach-chuong-0310.mp32018-07-09 19:15
 • binh-thien-sach-chuong-0311.mp32018-07-09 19:15
 • binh-thien-sach-chuong-0312.mp32018-07-09 19:15
 • binh-thien-sach-chuong-0313.mp32018-07-09 19:15
 • binh-thien-sach-chuong-0314.mp32018-07-09 19:15
 • binh-thien-sach-chuong-0315.mp32018-07-09 19:16
 • binh-thien-sach-chuong-0316.mp32018-07-09 19:16
 • binh-thien-sach-chuong-0317.mp32018-07-09 19:16
 • binh-thien-sach-chuong-0318.mp32018-07-09 19:16
 • binh-thien-sach-chuong-0319.mp32018-07-09 19:16
 • binh-thien-sach-chuong-0320.mp32018-07-09 19:17
 • binh-thien-sach-chuong-0321.mp32018-07-09 19:17
 • binh-thien-sach-chuong-0322.mp32018-07-09 19:17
 • binh-thien-sach-chuong-0323.mp32018-07-09 19:17
 • binh-thien-sach-chuong-0324.mp32018-07-09 19:17
 • binh-thien-sach-chuong-0325.mp32018-07-09 19:18
 • binh-thien-sach-chuong-0326.mp32018-07-09 19:18
 • binh-thien-sach-chuong-0327.mp32018-07-09 19:18
 • binh-thien-sach-chuong-0328.mp32018-07-09 19:18
 • binh-thien-sach-chuong-0329.mp32018-07-09 19:18
 • binh-thien-sach-chuong-0330.mp32018-07-09 19:19
 • binh-thien-sach-chuong-0331.mp32018-07-09 19:19
 • binh-thien-sach-chuong-0332.mp32018-07-09 19:19
 • binh-thien-sach-chuong-0333.mp32018-07-09 19:19
 • binh-thien-sach-chuong-0334.mp32018-07-09 19:19
 • binh-thien-sach-chuong-0335.mp32018-07-09 19:19
 • binh-thien-sach-chuong-0336.mp32018-07-09 19:20
 • binh-thien-sach-chuong-0337.mp32018-07-09 19:20
 • binh-thien-sach-chuong-0338.mp32018-07-09 19:20
 • binh-thien-sach-chuong-0339.mp32018-07-09 19:20
 • binh-thien-sach-chuong-0340.mp32018-07-09 19:20
 • binh-thien-sach-chuong-0341.mp32018-07-09 19:20
 • binh-thien-sach-chuong-0342.mp32018-07-09 19:21
 • binh-thien-sach-chuong-0343.mp32018-07-09 19:21
 • binh-thien-sach-chuong-0344.mp32018-07-09 19:21
 • binh-thien-sach-chuong-0345.mp32018-07-09 19:21
 • binh-thien-sach-chuong-0346.mp32018-07-09 19:21
 • binh-thien-sach-chuong-0347.mp32018-07-09 19:22
 • binh-thien-sach-chuong-0348.mp32018-07-09 19:22
 • binh-thien-sach-chuong-0349.mp32018-07-09 19:22
 • binh-thien-sach-chuong-0350.mp32018-07-09 19:22
 • binh-thien-sach-chuong-0351.mp32018-07-09 19:23
 • binh-thien-sach-chuong-0352.mp32018-07-09 19:23
 • binh-thien-sach-chuong-0353.mp32018-07-09 19:23
 • binh-thien-sach-chuong-0354.mp32018-07-09 19:23
 • binh-thien-sach-chuong-0355.mp32018-07-09 19:24
 • binh-thien-sach-chuong-0356.mp32018-07-09 19:24
 • binh-thien-sach-chuong-0357.mp32018-07-09 19:24
 • binh-thien-sach-chuong-0358.mp32018-07-09 19:24
 • binh-thien-sach-chuong-0359.mp32018-07-09 19:24
 • binh-thien-sach-chuong-0360.mp32018-07-09 19:25
 • binh-thien-sach-chuong-0361.mp32018-07-09 19:25
 • binh-thien-sach-chuong-0362.mp32018-07-09 19:25
 • binh-thien-sach-chuong-0363.mp32018-07-09 19:25
 • binh-thien-sach-chuong-0364.mp32018-07-09 19:25
 • binh-thien-sach-chuong-0365.mp32018-07-09 19:26
 • binh-thien-sach-chuong-0366.mp32018-07-09 19:26
 • binh-thien-sach-chuong-0367.mp32018-07-09 19:26
 • binh-thien-sach-chuong-0368.mp32018-07-09 19:26
 • binh-thien-sach-chuong-0369.mp32018-07-09 19:27
 • binh-thien-sach-chuong-0370.mp32018-07-09 19:27
 • binh-thien-sach-chuong-0371.mp32018-07-09 19:27
 • binh-thien-sach-chuong-0372.mp32018-07-09 19:27
 • binh-thien-sach-chuong-0373.mp32018-07-09 19:27
 • binh-thien-sach-chuong-0374.mp32018-07-09 19:27
 • binh-thien-sach-chuong-0375.mp32018-07-09 19:28
 • binh-thien-sach-chuong-0376.mp32018-07-09 19:28
 • binh-thien-sach-chuong-0377.mp32018-07-09 19:28
 • binh-thien-sach-chuong-0378.mp32018-07-09 19:28
 • binh-thien-sach-chuong-0379.mp32018-07-09 19:28
 • binh-thien-sach-chuong-0380.mp32018-07-09 19:29
 • binh-thien-sach-chuong-0381.mp32018-07-09 19:29
 • binh-thien-sach-chuong-0382.mp32018-07-09 19:29
 • binh-thien-sach-chuong-0383.mp32018-07-09 19:29
 • binh-thien-sach-chuong-0384.mp32018-07-09 19:29
 • binh-thien-sach-chuong-0385.mp32018-07-09 19:30
 • binh-thien-sach-chuong-0386.mp32018-07-09 19:30
 • binh-thien-sach-chuong-0387.mp32018-07-09 19:30
 • binh-thien-sach-chuong-0388.mp32018-07-09 19:30
 • binh-thien-sach-chuong-0389.mp32018-07-09 19:30
 • binh-thien-sach-chuong-0390.mp32018-07-09 19:31
 • binh-thien-sach-chuong-0391.mp32018-07-09 19:31
 • binh-thien-sach-chuong-0392.mp32018-07-09 19:31
 • binh-thien-sach-chuong-0393.mp32018-07-09 19:31
 • binh-thien-sach-chuong-0394.mp32018-07-09 19:32
 • binh-thien-sach-chuong-0395.mp32018-07-09 19:32
 • binh-thien-sach-chuong-0396.mp32018-07-09 19:32
 • binh-thien-sach-chuong-0397.mp32018-07-09 19:32
 • binh-thien-sach-chuong-0398.mp32018-07-09 19:32
 • binh-thien-sach-chuong-0399.mp32018-07-09 19:33
 • binh-thien-sach-chuong-0400.mp32018-07-09 19:33
 • binh-thien-sach-chuong-0401.mp32018-07-09 19:33
 • binh-thien-sach-chuong-0402.mp32018-07-09 19:33
 • binh-thien-sach-chuong-0403.mp32018-07-09 19:33
 • binh-thien-sach-chuong-0404.mp32018-07-09 19:33
 • binh-thien-sach-chuong-0405.mp32018-07-09 19:34
 • binh-thien-sach-chuong-0406.mp32018-07-09 19:34
 • binh-thien-sach-chuong-0407.mp32018-07-09 19:34
 • binh-thien-sach-chuong-0408.mp32018-07-09 19:34
 • binh-thien-sach-chuong-0409.mp32018-07-09 19:34
 • binh-thien-sach-chuong-0410.mp32018-07-09 19:34
 • binh-thien-sach-chuong-0411.mp32018-07-09 19:35
 • binh-thien-sach-chuong-0412.mp32018-07-09 19:35
 • binh-thien-sach-chuong-0413.mp32018-07-09 19:35
 • binh-thien-sach-chuong-0414.mp32018-07-09 19:35
 • binh-thien-sach-chuong-0415.mp32018-07-09 19:35
 • binh-thien-sach-chuong-0416.mp32018-07-09 19:36
 • binh-thien-sach-chuong-0417.mp32018-07-09 19:36
 • binh-thien-sach-chuong-0418.mp32018-07-09 19:36
 • binh-thien-sach-chuong-0419.mp32018-07-09 19:36
 • binh-thien-sach-chuong-0420.mp32018-07-09 19:36
 • binh-thien-sach-chuong-0421.mp32018-07-09 19:37
 • binh-thien-sach-chuong-0422.mp32018-07-09 19:37
 • binh-thien-sach-chuong-0423.mp32018-07-09 19:37
 • binh-thien-sach-chuong-0424.mp32018-07-09 19:37
 • binh-thien-sach-chuong-0425.mp32018-07-09 19:37
 • binh-thien-sach-chuong-0426.mp32018-07-09 19:37
 • binh-thien-sach-chuong-0427.mp32018-07-09 19:38
 • binh-thien-sach-chuong-0428.mp32018-07-09 19:38
 • binh-thien-sach-chuong-0429.mp32018-07-09 19:38
 • binh-thien-sach-chuong-0430.mp32018-07-09 19:38
 • binh-thien-sach-chuong-0431.mp32018-07-09 19:38
 • binh-thien-sach-chuong-0432.mp32018-07-09 19:38
 • binh-thien-sach-chuong-0433.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0434.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0435.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0436.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0437.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0438.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0439.mp32018-07-09 19:39
 • binh-thien-sach-chuong-0440.mp32018-07-09 19:40
 • binh-thien-sach-chuong-0441.mp32018-07-09 19:40
 • binh-thien-sach-chuong-0442.mp32018-07-09 19:40
 • binh-thien-sach-chuong-0443.mp32018-07-09 19:40
 • binh-thien-sach-chuong-0444.mp32018-07-09 19:40
 • binh-thien-sach-chuong-0445.mp32018-07-09 19:40
 • binh-thien-sach-chuong-0446.mp32018-07-09 19:41
 • binh-thien-sach-chuong-0447.mp32018-07-09 19:41
 • binh-thien-sach-chuong-0448.mp32018-07-09 19:41
 • binh-thien-sach-chuong-0449.mp32018-07-09 19:41
 • binh-thien-sach-chuong-0450.mp32018-07-09 19:41
 • binh-thien-sach-chuong-0451.mp32018-07-09 19:41
 • binh-thien-sach-chuong-0452.mp32018-07-09 19:42
 • binh-thien-sach-chuong-0453.mp32018-07-09 19:42
 • binh-thien-sach-chuong-0454.mp32018-07-09 19:42
 • binh-thien-sach-chuong-0455.mp32018-07-09 19:42
 • binh-thien-sach-chuong-0456.mp32018-07-09 19:42
 • binh-thien-sach-chuong-0457.mp32018-07-09 19:42
 • binh-thien-sach-chuong-0458.mp32018-07-09 19:43
 • binh-thien-sach-chuong-0459.mp32018-07-09 19:43
 • binh-thien-sach-chuong-0460.mp32018-07-09 19:43
 • binh-thien-sach-chuong-0461.mp32018-07-09 19:43
 • binh-thien-sach-chuong-0462.mp32018-07-09 19:43
 • binh-thien-sach-chuong-0463.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0464.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0465.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0466.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0467.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0468.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0469.mp32018-07-09 19:44
 • binh-thien-sach-chuong-0470.mp32018-07-09 19:45
 • binh-thien-sach-chuong-0471.mp32018-07-09 19:45
 • binh-thien-sach-chuong-0472.mp32018-07-09 19:45
 • binh-thien-sach-chuong-0473.mp32018-07-09 19:45
 • binh-thien-sach-chuong-0474.mp32018-07-09 19:45
 • binh-thien-sach-chuong-0475.mp32018-07-09 19:45
 • binh-thien-sach-chuong-0476.mp32018-07-09 19:46
 • binh-thien-sach-chuong-0477.mp32018-07-09 19:46
 • binh-thien-sach-chuong-0478.mp32018-07-09 19:46
 • binh-thien-sach-chuong-0479.mp32018-07-09 19:46
 • binh-thien-sach-chuong-0480.mp32018-07-09 19:46
 • binh-thien-sach-chuong-0481.mp32018-07-09 19:47
 • binh-thien-sach-chuong-0482.mp32018-07-09 19:47
 • binh-thien-sach-chuong-0483.mp32018-07-09 19:47
 • binh-thien-sach-chuong-0484.mp32018-07-09 19:47
 • binh-thien-sach-chuong-0485.mp32018-07-09 19:47
 • binh-thien-sach-chuong-0486.mp32018-07-09 19:47
 • binh-thien-sach-chuong-0487.mp32018-07-09 19:48
 • binh-thien-sach-chuong-0488.mp32018-07-09 19:48
 • binh-thien-sach-chuong-0489.mp32018-07-09 19:48
 • binh-thien-sach-chuong-0490.mp32018-07-09 19:48
 • binh-thien-sach-chuong-0491.mp32018-07-09 19:48
 • binh-thien-sach-chuong-0492.mp32018-07-09 19:48
 • binh-thien-sach-chuong-0493.mp32018-07-09 19:49
 • binh-thien-sach-chuong-0494.mp32018-07-09 19:49
 • binh-thien-sach-chuong-0495.mp32018-07-09 19:49
 • binh-thien-sach-chuong-0496.mp32018-07-09 19:49
 • binh-thien-sach-chuong-0497.mp32018-07-09 19:49
 • binh-thien-sach-chuong-0498.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0499.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0500.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0501.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0502.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0503.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0504.mp32018-07-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0505.mp32018-07-09 19:51
 • binh-thien-sach-chuong-0506.mp32018-07-09 19:51
 • binh-thien-sach-chuong-0507.mp32018-07-09 19:51
 • binh-thien-sach-chuong-0508.mp32018-07-09 19:51
 • binh-thien-sach-chuong-0509.mp32018-07-09 19:51
 • binh-thien-sach-chuong-0510.mp32018-07-09 19:51
 • binh-thien-sach-chuong-0511.mp32018-07-09 19:52
 • binh-thien-sach-chuong-0512.mp32018-07-09 19:52
 • binh-thien-sach-chuong-0513.mp32018-07-09 19:52
 • binh-thien-sach-chuong-0514.mp32018-07-09 19:52
 • binh-thien-sach-chuong-0515.mp32018-07-09 19:52
 • binh-thien-sach-chuong-0516.mp32018-07-09 19:52
 • binh-thien-sach-chuong-0517.mp32018-07-09 19:53
 • binh-thien-sach-chuong-0518.mp32018-07-09 19:53
 • binh-thien-sach-chuong-0519.mp32018-07-09 19:53
 • binh-thien-sach-chuong-0520.mp32018-07-10 17:01
 • binh-thien-sach-chuong-0521.mp32018-07-10 17:02
 • binh-thien-sach-chuong-0522.mp32018-07-11 21:28
 • binh-thien-sach-chuong-0523.mp32018-07-11 21:29
 • binh-thien-sach-chuong-0524.mp32018-07-13 15:11
 • binh-thien-sach-chuong-0525.mp32018-07-14 19:00
 • binh-thien-sach-chuong-0526.mp32018-07-16 17:00
 • binh-thien-sach-chuong-0527.mp32018-07-16 17:01
 • binh-thien-sach-chuong-0528.mp32018-07-17 18:00
 • binh-thien-sach-chuong-0529.mp32018-07-19 18:32
 • binh-thien-sach-chuong-0530.mp32018-07-20 16:09
 • binh-thien-sach-chuong-0531.mp32018-07-21 07:09
 • binh-thien-sach-chuong-0532.mp32018-07-23 06:32
 • binh-thien-sach-chuong-0533.mp32018-07-23 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0534.mp32018-07-24 18:54
 • binh-thien-sach-chuong-0535.mp32018-07-25 19:03
 • binh-thien-sach-chuong-0536.mp32018-07-26 18:57
 • binh-thien-sach-chuong-0537.mp32018-07-27 18:43
 • binh-thien-sach-chuong-0538.mp32018-07-29 16:08
 • binh-thien-sach-chuong-0539.mp32018-07-31 19:05
 • binh-thien-sach-chuong-0540.mp32018-08-01 17:54
 • binh-thien-sach-chuong-0541.mp32018-08-02 16:23
 • binh-thien-sach-chuong-0542.mp32018-08-06 17:19
 • binh-thien-sach-chuong-0543.mp32018-08-07 15:38
 • binh-thien-sach-chuong-0544.mp32018-08-08 16:26
 • binh-thien-sach-chuong-0545.mp32018-08-10 17:23
 • binh-thien-sach-chuong-0546.mp32018-08-11 15:52
 • binh-thien-sach-chuong-0547.mp32018-08-12 17:22
 • binh-thien-sach-chuong-0548.mp32018-08-14 15:51
 • binh-thien-sach-chuong-0549.mp32018-08-15 15:44
 • binh-thien-sach-chuong-0550.mp32018-08-16 15:26
 • binh-thien-sach-chuong-0551.mp32018-08-17 15:22
 • binh-thien-sach-chuong-0552.mp32018-08-18 17:27
 • binh-thien-sach-chuong-0553.mp32018-08-19 15:50
 • binh-thien-sach-chuong-0554.mp32018-08-21 17:16
 • binh-thien-sach-chuong-0555.mp32018-08-22 14:56
 • binh-thien-sach-chuong-0556.mp32018-08-24 15:41
 • binh-thien-sach-chuong-0557.mp32018-08-25 16:48
 • binh-thien-sach-chuong-0558.mp32018-08-26 17:05
 • binh-thien-sach-chuong-0559.mp32018-08-27 13:24
 • binh-thien-sach-chuong-0560.mp32018-08-30 03:45
 • binh-thien-sach-chuong-0561.mp32018-09-01 05:39
 • binh-thien-sach-chuong-0562.mp32018-09-01 05:39
 • binh-thien-sach-chuong-0563.mp32018-09-03 15:21
 • binh-thien-sach-chuong-0564.mp32018-09-04 14:14
 • binh-thien-sach-chuong-0565.mp32018-09-05 14:14
 • binh-thien-sach-chuong-0566.mp32018-09-07 05:45
 • binh-thien-sach-chuong-0567.mp32018-09-10 03:30
 • binh-thien-sach-chuong-0568.mp32018-09-11 04:25
 • binh-thien-sach-chuong-0569.mp32018-09-12 14:17
 • binh-thien-sach-chuong-0570.mp32018-09-15 04:42
 • binh-thien-sach-chuong-0571.mp32018-09-18 04:36
 • binh-thien-sach-chuong-0572.mp32018-09-20 14:00
 • binh-thien-sach-chuong-0573.mp32018-09-20 14:02
 • binh-thien-sach-chuong-0574.mp32018-09-21 16:38
 • binh-thien-sach-chuong-0575.mp32018-09-22 16:19
 • binh-thien-sach-chuong-0576.mp32018-09-23 17:56
 • binh-thien-sach-chuong-0577.mp32018-09-25 05:16
 • binh-thien-sach-chuong-0578.mp32018-09-25 14:23
 • binh-thien-sach-chuong-0579.mp32018-09-26 13:49
 • binh-thien-sach-chuong-0580.mp32018-09-28 03:17
 • binh-thien-sach-chuong-0581.mp32018-09-28 14:06
 • binh-thien-sach-chuong-0582.mp32018-09-28 14:08
 • binh-thien-sach-chuong-0583.mp32018-10-01 03:51
 • binh-thien-sach-chuong-0584.mp32018-10-01 03:55
 • binh-thien-sach-chuong-0585.mp32018-10-02 04:00
 • binh-thien-sach-chuong-0586.mp32018-10-02 14:06
 • binh-thien-sach-chuong-0587.mp32018-10-04 14:08
 • binh-thien-sach-chuong-0588.mp32018-10-05 14:01
 • binh-thien-sach-chuong-0589.mp32018-10-06 15:06
 • binh-thien-sach-chuong-0590.mp32018-10-08 14:18
 • binh-thien-sach-chuong-0591.mp32018-10-10 14:09
 • binh-thien-sach-chuong-0592.mp32018-10-11 13:50
 • binh-thien-sach-chuong-0593.mp32018-10-12 14:08
 • binh-thien-sach-chuong-0594.mp32018-10-13 16:12
 • binh-thien-sach-chuong-0595.mp32018-10-14 15:49
 • binh-thien-sach-chuong-0596.mp32018-10-15 14:01
 • binh-thien-sach-chuong-0597.mp32018-10-16 13:55
 • binh-thien-sach-chuong-0598.mp32018-10-17 14:01
 • binh-thien-sach-chuong-0599.mp32018-10-18 14:02
 • binh-thien-sach-chuong-0600.mp32018-10-19 15:20
 • binh-thien-sach-chuong-0601.mp32018-10-20 15:38
 • binh-thien-sach-chuong-0602.mp32018-10-21 15:34
 • binh-thien-sach-chuong-0603.mp32018-10-23 01:48
 • binh-thien-sach-chuong-0604.mp32018-10-23 13:55
 • binh-thien-sach-chuong-0605.mp32018-10-24 13:50
 • binh-thien-sach-chuong-0606.mp32018-10-24 13:52
 • binh-thien-sach-chuong-0607.mp32018-10-26 05:16
 • binh-thien-sach-chuong-0608.mp32018-10-27 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0609.mp32018-10-28 15:04
 • binh-thien-sach-chuong-0610.mp32018-10-29 13:54
 • binh-thien-sach-chuong-0611.mp32018-10-30 13:48
 • binh-thien-sach-chuong-0612.mp32018-10-31 14:05
 • binh-thien-sach-chuong-0613.mp32018-10-31 14:06
 • binh-thien-sach-chuong-0614.mp32018-11-03 14:45
 • binh-thien-sach-chuong-0615.mp32018-11-04 15:58
 • binh-thien-sach-chuong-0616.mp32018-11-05 15:48
 • binh-thien-sach-chuong-0617.mp32018-11-06 14:25
 • binh-thien-sach-chuong-0618.mp32018-11-07 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0619.mp32018-11-09 02:19
 • binh-thien-sach-chuong-0620.mp32018-11-09 02:22
 • binh-thien-sach-chuong-0621.mp32018-11-09 02:26
 • binh-thien-sach-chuong-0622.mp32018-11-11 16:27
 • binh-thien-sach-chuong-0623.mp32018-11-13 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0624.mp32018-11-14 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0625.mp32018-11-16 15:05
 • binh-thien-sach-chuong-0626.mp32018-11-19 15:15
 • binh-thien-sach-chuong-0627.mp32018-11-21 04:02
 • binh-thien-sach-chuong-0628.mp32018-11-23 15:25
 • binh-thien-sach-chuong-0629.mp32018-11-25 16:19
 • binh-thien-sach-chuong-0630.mp32018-11-26 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0631.mp32018-11-27 15:13
 • binh-thien-sach-chuong-0632.mp32018-11-29 15:33
 • binh-thien-sach-chuong-0633.mp32018-11-30 15:16
 • binh-thien-sach-chuong-0634.mp32018-12-01 17:05
 • binh-thien-sach-chuong-0635.mp32018-12-02 17:03
 • binh-thien-sach-chuong-0636.mp32018-12-04 15:39
 • binh-thien-sach-chuong-0637.mp32018-12-06 15:29
 • binh-thien-sach-chuong-0638.mp32018-12-09 16:13
 • binh-thien-sach-chuong-0639.mp32018-12-09 16:15
 • binh-thien-sach-chuong-0640.mp32018-12-11 15:41
 • binh-thien-sach-chuong-0641.mp32018-12-14 15:39
 • binh-thien-sach-chuong-0642.mp32018-12-17 15:34
 • binh-thien-sach-chuong-0643.mp32018-12-18 15:32
 • binh-thien-sach-chuong-0644.mp32018-12-19 16:12
 • binh-thien-sach-chuong-0645.mp32018-12-21 15:39
 • binh-thien-sach-chuong-0646.mp32018-12-22 23:19
 • binh-thien-sach-chuong-0647.mp32018-12-24 15:41
 • binh-thien-sach-chuong-0648.mp32018-12-25 16:37
 • binh-thien-sach-chuong-0649.mp32018-12-27 15:36
 • binh-thien-sach-chuong-0650.mp32018-12-29 16:23
 • binh-thien-sach-chuong-0651.mp32018-12-29 16:24
 • binh-thien-sach-chuong-0652.mp32018-12-30 18:16
 • binh-thien-sach-chuong-0653.mp32018-12-31 15:38
 • binh-thien-sach-chuong-0654.mp32019-01-03 15:49
 • binh-thien-sach-chuong-0655.mp32019-01-05 17:30
 • binh-thien-sach-chuong-0656.mp32019-01-05 17:32
 • binh-thien-sach-chuong-0657.mp32019-01-09 15:32
 • binh-thien-sach-chuong-0658.mp32019-01-10 15:38
 • binh-thien-sach-chuong-0659.mp32019-01-12 14:27
 • binh-thien-sach-chuong-0660.mp32019-01-13 23:09
 • binh-thien-sach-chuong-0661.mp32019-01-14 15:36
 • binh-thien-sach-chuong-0662.mp32019-01-16 15:29
 • binh-thien-sach-chuong-0663.mp32019-01-17 15:31
 • binh-thien-sach-chuong-0664.mp32019-01-21 21:12
 • binh-thien-sach-chuong-0665.mp32019-01-21 21:13
 • binh-thien-sach-chuong-0666.mp32019-01-23 15:36
 • binh-thien-sach-chuong-0667.mp32019-01-27 17:25
 • binh-thien-sach-chuong-0668.mp32019-01-28 15:32
 • binh-thien-sach-chuong-0669.mp32019-01-30 15:40
 • binh-thien-sach-chuong-0670.mp32019-02-01 15:28
 • binh-thien-sach-chuong-0671.mp32019-02-13 01:37
 • binh-thien-sach-chuong-0672.mp32019-02-14 20:19
 • binh-thien-sach-chuong-0673.mp32019-02-16 15:33
 • binh-thien-sach-chuong-0674.mp32019-02-17 17:27
 • binh-thien-sach-chuong-0675.mp32019-02-19 15:39
 • binh-thien-sach-chuong-0676.mp32019-02-21 15:45
 • binh-thien-sach-chuong-0677.mp32019-02-22 15:43
 • binh-thien-sach-chuong-0678.mp32019-02-25 15:33
 • binh-thien-sach-chuong-0679.mp32019-02-27 15:36
 • binh-thien-sach-chuong-0680.mp32019-03-01 15:46
 • binh-thien-sach-chuong-0681.mp32019-03-03 15:36
 • binh-thien-sach-chuong-0682.mp32019-03-04 15:37
 • binh-thien-sach-chuong-0683.mp32019-03-06 15:32
 • binh-thien-sach-chuong-0684.mp32019-03-07 15:38
 • binh-thien-sach-chuong-0685.mp32019-03-09 02:28
 • binh-thien-sach-chuong-0686.mp32019-03-10 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0687.mp32019-03-11 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0688.mp32019-03-13 05:05
 • binh-thien-sach-chuong-0689.mp32019-03-13 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0690.mp32019-03-14 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0691.mp32019-03-15 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0692.mp32019-03-17 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0693.mp32019-03-19 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0694.mp32019-03-20 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0695.mp32019-03-22 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0696.mp32019-03-22 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0697.mp32019-03-26 01:26
 • binh-thien-sach-chuong-0698.mp32019-03-26 01:27
 • binh-thien-sach-chuong-0699.mp32019-03-27 01:30
 • binh-thien-sach-chuong-0700.mp32019-03-28 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0701.mp32019-03-30 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0702.mp32019-03-31 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0703.mp32019-04-01 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0704.mp32019-04-04 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0705.mp32019-04-05 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0706.mp32019-04-05 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0707.mp32019-04-06 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0708.mp32019-04-07 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0709.mp32019-04-08 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0710.mp32019-04-08 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0711.mp32019-04-08 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0712.mp32019-04-10 14:47
 • binh-thien-sach-chuong-0713.mp32019-04-10 14:47
 • binh-thien-sach-chuong-0714.mp32019-04-10 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0715.mp32019-04-10 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0716.mp32019-04-10 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0717.mp32019-04-10 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0718.mp32019-04-11 14:37
 • binh-thien-sach-chuong-0719.mp32019-04-11 14:37
 • binh-thien-sach-chuong-0720.mp32019-04-11 14:37
 • binh-thien-sach-chuong-0721.mp32019-04-12 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0722.mp32019-04-12 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0723.mp32019-04-12 14:37
 • binh-thien-sach-chuong-0724.mp32019-04-12 14:37
 • binh-thien-sach-chuong-0725.mp32019-04-13 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0726.mp32019-04-13 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0727.mp32019-04-13 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0728.mp32019-04-15 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0729.mp32019-04-15 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0730.mp32019-04-16 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0731.mp32019-04-16 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0732.mp32019-04-16 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0733.mp32019-04-17 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0734.mp32019-04-17 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0735.mp32019-04-18 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0736.mp32019-04-18 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0737.mp32019-04-18 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0738.mp32019-04-19 01:25
 • binh-thien-sach-chuong-0739.mp32019-04-20 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0740.mp32019-04-20 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0741.mp32019-04-21 14:41
 • binh-thien-sach-chuong-0742.mp32019-04-22 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0743.mp32019-04-23 14:46
 • binh-thien-sach-chuong-0744.mp32019-04-24 15:05
 • binh-thien-sach-chuong-0745.mp32019-04-24 15:06
 • binh-thien-sach-chuong-0746.mp32019-04-25 14:39
 • binh-thien-sach-chuong-0747.mp32019-04-25 14:40
 • binh-thien-sach-chuong-0748.mp32019-04-27 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0749.mp32019-04-27 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0750.mp32019-04-27 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0751.mp32019-04-28 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0752.mp32019-04-29 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0753.mp32019-04-30 14:44
 • binh-thien-sach-chuong-0754.mp32019-04-30 14:45
 • binh-thien-sach-chuong-0755.mp32019-05-01 14:55
 • binh-thien-sach-chuong-0756.mp32019-05-01 14:55
 • binh-thien-sach-chuong-0757.mp32019-05-02 14:52
 • binh-thien-sach-chuong-0758.mp32019-05-04 00:17
 • binh-thien-sach-chuong-0759.mp32019-05-04 00:17
 • binh-thien-sach-chuong-0760.mp32019-05-04 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0761.mp32019-05-08 15:47
 • binh-thien-sach-chuong-0762.mp32019-05-08 15:48
 • binh-thien-sach-chuong-0763.mp32019-05-08 15:48
 • binh-thien-sach-chuong-0764.mp32019-05-08 15:48
 • binh-thien-sach-chuong-0765.mp32019-05-08 15:49
 • binh-thien-sach-chuong-0766.mp32019-05-09 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0767.mp32019-05-09 14:48
 • binh-thien-sach-chuong-0768.mp32019-05-10 14:55
 • binh-thien-sach-chuong-0769.mp32019-05-11 21:59
 • binh-thien-sach-chuong-0770.mp32019-05-12 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0771.mp32019-05-13 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0772.mp32019-05-15 14:39
 • binh-thien-sach-chuong-0773.mp32019-05-15 14:39
 • binh-thien-sach-chuong-0774.mp32019-05-16 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0775.mp32019-05-17 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0776.mp32019-05-19 16:17
 • binh-thien-sach-chuong-0777.mp32019-05-19 16:17
 • binh-thien-sach-chuong-0778.mp32019-05-20 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0779.mp32019-05-21 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0780.mp32019-05-22 14:39
 • binh-thien-sach-chuong-0781.mp32019-05-23 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0782.mp32019-05-24 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0783.mp32019-05-25 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0784.mp32019-05-26 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0785.mp32019-05-27 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0786.mp32019-05-29 00:10
 • binh-thien-sach-chuong-0787.mp32019-05-29 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0788.mp32019-05-29 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0789.mp32019-05-30 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0790.mp32019-05-31 14:38
 • binh-thien-sach-chuong-0791.mp32019-06-03 14:42
 • binh-thien-sach-chuong-0792.mp32019-06-03 14:43
 • binh-thien-sach-chuong-0793.mp32019-06-03 14:43
 • binh-thien-sach-chuong-0794.mp32019-06-06 14:54
 • binh-thien-sach-chuong-0795.mp32019-06-06 14:54
 • binh-thien-sach-chuong-0796.mp32019-06-07 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0797.mp32019-06-08 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0798.mp32019-06-09 19:50
 • binh-thien-sach-chuong-0799.mp32019-06-10 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0800.mp32019-06-11 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0801.mp32019-06-13 02:48
 • binh-thien-sach-chuong-0802.mp32019-06-13 02:48
 • binh-thien-sach-chuong-0803.mp32019-06-14 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0804.mp32019-06-15 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0805.mp32019-06-17 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0806.mp32019-06-18 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0807.mp32019-06-19 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0808.mp32019-06-20 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0809.mp32019-06-22 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0810.mp32019-06-22 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0811.mp32019-06-23 22:14
 • binh-thien-sach-chuong-0812.mp32019-06-26 01:25
 • binh-thien-sach-chuong-0813.mp32019-06-26 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0814.mp32019-06-27 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0815.mp32019-06-29 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0816.mp32019-06-30 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0817.mp32019-07-01 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0818.mp32019-07-02 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0819.mp32019-07-04 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0820.mp32019-07-04 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0821.mp32019-07-07 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0822.mp32019-07-07 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0823.mp32019-07-08 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0824.mp32019-07-08 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0825.mp32019-07-08 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0826.mp32019-07-09 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0827.mp32019-07-09 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0828.mp32019-07-11 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0829.mp32019-07-11 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0830.mp32019-07-13 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0831.mp32019-07-15 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0832.mp32019-07-17 14:32
 • binh-thien-sach-chuong-0833.mp32019-07-18 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0834.mp32019-07-18 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0835.mp32019-07-19 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0836.mp32019-07-21 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0837.mp32019-07-23 03:59
 • binh-thien-sach-chuong-0838.mp32019-07-23 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0839.mp32019-07-24 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0840.mp32019-07-26 04:21
 • binh-thien-sach-chuong-0841.mp32019-07-27 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0842.mp32019-07-29 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0843.mp32019-07-30 14:37
 • binh-thien-sach-chuong-0844.mp32019-07-31 14:36
 • binh-thien-sach-chuong-0845.mp32019-08-03 01:46
 • binh-thien-sach-chuong-0846.mp32019-08-03 14:33
 • binh-thien-sach-chuong-0847.mp32019-08-05 18:21
 • binh-thien-sach-chuong-0848.mp32019-08-07 14:35
 • binh-thien-sach-chuong-0849.mp32019-08-09 14:34
 • binh-thien-sach-chuong-0850.mp32019-08-10 14:35
 • #851: Phá không2019-08-11 14:35
 • #852: Uy áp2019-08-13 14:36
 • #853: Thời đại thay đổi2019-08-13 14:37
 • #854: Trước đó chưa từng có2019-08-15 14:35
 • #855: Song tu2019-08-15 14:36
 • #856: Phong mang2019-08-16 14:34
 • #857: Đại sát2019-08-16 14:34
 • #858: Vô cùng2019-08-17 14:34
 • #859: Đồ lo2019-08-17 14:34
 • #860: Tiếp diễn2019-08-18 14:34
 • #861: Bí thuật2019-08-18 14:34
 • #862: Vô tận2019-08-19 14:42
 • #863: Xa xỉ2019-08-19 14:42
 • #864: Tử vong chi hoa2019-08-19 14:42
 • #865: Cá lớn2019-08-19 14:43
 • #866: Ác hoa2019-08-20 14:39
 • #867: Phật quang2019-08-20 14:39
 • #868: Đại biến2019-08-21 20:43
 • #869: Quen thuộc2019-08-21 20:43
 • #870: Kinh thiên2019-08-21 20:44
 • #871: Sai lầm2019-08-22 14:38
 • #872: Ăn thánh2019-08-23 14:37
 • #873: Bổn nguyên2019-08-24 14:40
 • #874: Không chết2019-08-24 14:40
 • #875: Nếu như2019-08-24 14:40
 • #876: Tên điên2019-08-24 14:40
 • #877: Mất khống chế2019-08-26 14:38
 • #878: Cắt thịt2019-08-28 14:41
 • #879: Đại chiến lại nổi2019-08-28 14:41
 • #880: Vui lo2019-08-28 14:41
 • #881: Kỳ dị lõi cây2019-08-30 14:49
 • #882: Vô địch chi đạo2019-08-30 14:50
 • #883: Đạo vận do trời sinh2019-08-30 14:50
 • #884: Gần lo2019-09-01 14:40
 • #885: Ràng buộc2019-09-01 14:40
 • #886: Đánh võ mồm2019-09-01 14:40
 • #887: Vật tận kỳ dụng2019-09-02 16:18
 • #888: Suy yếu2019-09-02 16:18
 • #889: Treo mệnh2019-09-03 14:40
 • #890: Lời nói dối có thiện ý2019-09-04 20:47
 • #891: Thái độ2019-09-04 20:47
 • #892: Người bình thường2019-09-05 14:37
 • #893: Mất tích2019-09-05 14:38
 • #894: Quả quyết2019-09-06 14:38
 • #895: Nợ máu2019-09-06 14:38
 • #896: Sông bãi áo xanh2019-09-07 14:35
 • #897: Các ngươi là ai2019-09-08 14:35
 • #898: Trả bằng máu2019-09-09 14:41
 • #899: Sóng lớn2019-09-10 14:39
 • #900: Vô lễ2019-09-10 14:39
 • #901: Kiếm trận2019-09-10 14:39
 • #902: Cuồng thái2019-09-11 14:36
 • #903: Đạo Tông pháp khí2019-09-12 14:40
 • #904: Không coi ai ra gì2019-09-12 14:40
 • #905: Thủy kiếm2019-09-16 14:44
 • #906: Mời sư2019-09-16 14:45
 • #907: Hàn Si2019-09-16 14:45
 • #908: Xuất quan2019-09-16 14:45
 • #909: Tru địch2019-09-17 14:41
 • #910: Đại nghịch bất đạo2019-09-17 14:41
 • #911: Kiếm oản2019-09-18 14:47
 • #912: Phản chiến2019-09-18 14:47
 • #913: Đại kỳ2019-09-18 14:48
 • #914: Đại Long2019-09-18 14:48
 • #915: Rút sông2019-09-19 14:39
 • #916: Xác minh2019-09-19 14:39
 • #917: Thời cơ2019-09-19 14:39
 • #918: Thu hoạch2019-09-20 14:33
 • #919: Giết tới trái tim băng giá2019-09-21 14:39
 • #920: Độc kế2019-09-21 14:39
 • #921: Bán đầu người2019-09-21 14:39
 • #922: Đầu người có độc2019-09-22 14:41
 • #923: Bất an2019-09-22 14:41
 • #924: Động nhân tâm2019-09-22 14:42
 • #925: Dân tâm2019-09-22 14:42
 • #926: Thân phận2019-09-23 14:42
 • #927: Lên cao2019-09-23 14:42
 • #928: Một người bốn phía2019-09-24 14:42
 • #929: Tiễn rơi2019-09-24 14:42
 • #930: Mở đầu2019-09-24 14:42
 • #931: Đại bàng giương cánh2019-09-25 14:37
 • #932: Vô sỉ cùng phấn khởi2019-09-26 14:38
 • #933: Đuổi sói2019-09-26 14:38
 • #934: Rõ lí lẽ2019-09-27 14:45
 • #935: Mệnh số2019-09-27 14:46
 • #936: Nữ quyến2019-09-27 14:46
 • #937: Ngược đường2019-09-28 14:36
 • #938: Thân nhi2019-09-29 14:40
 • #939: Hào quang2019-09-29 14:40
 • #940: Thái tử cái chết2019-09-29 14:40
 • #941: Mệnh cách2019-10-01 14:36
 • #942: Muốn gặp người2019-10-02 14:39
 • #943: Thiên hạ cộng địch2019-10-02 14:40
 • #944: Thú vị2019-10-06 14:35
 • #945: Gia tộc của người chết2019-10-07 14:38
 • #946: Thiên Mật2019-10-07 14:38
 • #947: Tĩnh mịch bầu trời sao2019-10-08 14:38
 • #948: Thánh vật2019-10-08 14:38
 • #949: Có một không hai2019-10-09 14:36
 • #950: Mặt quỷ2019-10-10 14:39
 • #951: Đại thủ bút2019-10-12 14:39
 • #952: Thành chết2019-10-12 14:39
 • #953: Kiêng kị2019-10-14 14:36
 • #954: Mộc quang2019-10-15 14:45
 • #955: Diệu Chân2019-10-15 14:46
 • #956: Không thể tin truyền thuyết2019-10-16 14:39
 • #957: Đất sụt2019-10-17 14:39
 • #958: Ba cự đầu2019-10-17 14:39
 • #959: May mắn2019-10-18 14:36
 • #960: Trống rỗng2019-10-19 14:38
 • #961: Vất vả2019-10-24 14:55
 • #962: Ôm phong lôi2019-10-24 14:55
 • #963: Huyết mạch2019-10-24 14:55
 • #964: Hô ứng2019-10-24 14:55
 • #965: Kết hợp2019-10-24 14:56
 • #966: Tiếp diễn2019-10-24 14:56
 • #967: Hỏa chủng2019-10-24 14:56
 • #968: Lời đồn xấu2019-10-25 14:41
 • #969: Hoài nghi2019-10-25 14:41
 • #970: Dấu vết2019-10-27 14:48
 • #971: Rút tơ2019-10-27 14:49
 • #972: Không còn muốn sống2019-10-27 14:49
 • #973: Đêm tối2019-10-27 14:49
 • #974: Cây nấm2019-10-28 19:31
 • #975: Trước khi chết2019-10-30 14:36
 • #976: Ngồi đất thành trận2019-10-31 14:36
 • #977: Đọc tâm2019-11-01 14:36
 • #978: Bất an2019-11-02 14:41
 • #979: Thạch châu2019-11-02 14:41
 • #980: Người thần bí2019-11-02 14:41
 • #981: Tì vết2019-11-04 15:43
 • #982: Danh chính ngôn thuận2019-11-04 15:43
 • #983: Hậu nhân2019-11-06 15:36
 • #984: Thời gian2019-11-07 15:36
 • #985: Già trẻ2019-11-10 06:43
 • #986: Nàng chữ2019-11-10 06:43
 • #987: Ngây thơ2019-11-10 15:36
 • #988: Đích thân tới2019-11-10 15:36
 • #989: Tuổi xế chiều2019-11-12 15:38
 • #990: Bảo mệnh phù2019-11-14 15:59
 • #991: Nhẫn nhục chịu đựng2019-11-14 15:59
 • #992: Hùng hổ dọa người2019-11-14 15:59
 • #993: Chấn điếc2019-11-15 15:36
 • #994: Trước đó chưa từng có2019-11-17 06:19
 • #995: Quán thể2019-11-17 06:19
 • #996: Tuân thủ2019-11-18 15:36
 • #997: Trịnh trọng2019-11-18 15:36
 • #998: tiến về Lạc Dương ma vương2019-11-20 15:37
 • #999: Đi ngang qua2019-11-20 15:37
 • #1000: Oanh liệt hỏa diễm2019-11-20 15:37
 • #1001: Nhất định2019-11-21 15:36
 • #1002: Lang tính2019-11-21 15:36
 • #1003: Vinh quang2019-11-22 15:35
 • #1004: Không giống chính mình2019-11-22 15:36
 • #1005: Tươi mới khí thế2019-11-23 15:35
 • #1006: Trong hoàng cung lão phụ nhân2019-11-23 15:35
 • #1007: Không giết ngươi lý do2019-11-24 15:34
 • #1008: Không chịu nổi hậu thế2019-11-24 15:34
 • #1009: ngươi chỉ là chịu chết2019-11-26 15:33
 • #1010: Hiểu sơ2019-11-27 15:33
 • #1011: Thơm nhất ngọt trái cây2019-11-28 15:34
 • #1012: Cửu Tử tằm2019-11-29 15:33
 • #1013: Đạo lý không thông2019-11-30 15:33
 • #1014: Mình năm đó2019-12-04 00:52
 • #1015: Ngay từ đầu sai lầm2019-12-04 00:52
 • #1016: Hắn muốn khóc2019-12-04 00:52
 • #1017: Ngươi chết hữu dụng2019-12-04 00:52
 • #1018: Ngươi lưu lại nhân gian2019-12-05 04:46
 • #1019: Quay về vườn hoang2019-12-05 15:35
 • #1020: Kiêu ngạo cùng cố chấp2019-12-06 15:35
 • #1021: Vườn hoang bên trong đồ vật2019-12-07 15:35
 • #1022: Phá vỡ2019-12-08 15:34
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Siêu Cấp Hồng Bao Thần Tiên Quần

TiKay

Vạn Tôn Kiếm Đế

TiKay

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

TiKay

Leave a Reply