Category : Huyền Huyễn

Huyền Huyễn Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TinoTK

 Ngận Thị Kiểu Tình
ONGOING CV

Hán Việt: Khoái xuyên chi pháo hôi nữ phối nghịch tập ký Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng ,Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ
Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Tám Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

TinoTK

 Dạ Chi Đồng
FULL CV

Tên gốc: Bát hệ triệu hoán sư: Phế vật đích tiểu tỷ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân ,Xuyên việt , Sảng văn , Nữ cường , Nghịch tập Phong
Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Tiên Hiệp Trọng Sinh Xuyên Không

Phế Tài Đan Thần: Phúc Hắc Quỷ Vương Nghịch Thiên Phi

TinoTK

 Lâu Tinh Ngâm
FULL CV

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Dị thế , Tu chân , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Sinh con , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Cung đấu ,Trạch đấu , Cường cường , Lịch sử , Cung đình hầu tước , Sảng