Category : Trọng Sinh

Đô Thị Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

 Nữu Nữu Mật
FULL CV

Hán Việt: Trọng sinh phản phái nữ boss Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Ngọt sủng , Trọng sinh ,Song khiết , Làm giàu , Hào môn thế gia , Quân văn , Sảng văn , Đô thị tình
Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trinh Thám Trọng Sinh

Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa

TiKay

 Phi Tú
ONGOING CV

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Báo thù , Ngọt sủng ,Trọng sinh , Hệ thống , Song khiết , Hào môn thế gia , Kiếp trước kiếp này , Hắc ám , Phát sóng trực tiếp , Duyên trời tác hợp , Nữ