Category : Trọng Sinh

Cổ Đại Hiện Đại Huyền Huyễn Nữ Cường Trọng Sinh Xuyên Không Xuyên Nhanh

Trọng Sinh Đỉnh Cấp Siêu Mẫu

TiKay

 Tam Phân Lưu Hỏa
FULL CV

Hán Việt: Trọng sinh chi đỉnh cấp siêu mô Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , OE , Tình cảm , Võ hiệp , Tiên hiệp , Trinh thám , Huyền huyễn , Tây huyễn , Báo thù , Xuyên việt , Ma pháp , Ngọt sủng , Trọng
Đô Thị Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

 Nữu Nữu Mật
FULL CV

Hán Việt: Trọng sinh phản phái nữ boss Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Ngọt sủng , Trọng sinh ,Song khiết , Làm giàu , Hào môn thế gia , Quân văn , Sảng văn , Đô thị tình
Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trinh Thám Trọng Sinh

Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa

TiKay

 Phi Tú
ONGOING CV

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Báo thù , Ngọt sủng ,Trọng sinh , Hệ thống , Song khiết , Hào môn thế gia , Kiếp trước kiếp này , Hắc ám , Phát sóng trực tiếp , Duyên trời tác hợp , Nữ