Category : Xuyên Không

Cổ Đại Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Phúc Hắc Cuồng Phi

TiKay

 Dữ Quân Cao Ngọa Nhàn
FULL CV

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Xuyên việt , Trạch đấu , Kiếp trước kiếp này , Nữ cường Nàng là cường đại tổ chức thí nghiệm phẩm, vì hoạch tự
Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Tiên Hiệp Trọng Sinh Xuyên Không

Phế Tài Đan Thần: Phúc Hắc Quỷ Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

 Lâu Tinh Ngâm
FULL CV

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Dị thế , Tu chân , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Sinh con , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Cung đấu ,Trạch đấu , Cường cường , Lịch sử , Cung đình hầu tước , Sảng