Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Converter: tamquay – TTV

Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn từ 16 tuổi đã bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua mọi thử thách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường thẳng tiến đến ngai vị ảnh đế.

Nhưng mà anh không hề nghĩ đến có một ngày mình lại bại trên tay một nữ quỷ.

Hơn nữa nữ quỷ này còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà anh, Không! Chịu! ! Đi! ! !

1. Truyện có tên khác là 《 Trăn Tử và Sadako 》, 《 Bạn bè đều rất ít 》23333333333

2. Nhẹ nhàng ngọt sủng, 1V1, HE

3. Căn cứ theo quy tắc ngầm, nữ chính sẽ trở lại thành người!

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Bản Lật Tử
 •  Chương: /78
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0001.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0002.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0003.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0004.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0005.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0006.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0007.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0008.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0009.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0010.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0011.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0012.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0013.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0014.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0015.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0016.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0017.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0018.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0019.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0020.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0021.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0022.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0023.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0024.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0025.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0026.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0027.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0028.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0029.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0030.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0031.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0032.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0033.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0034.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0035.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0036.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0037.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0038.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0039.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0040.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0041.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0042.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0043.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0044.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0045.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0046.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0047.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0048.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0049.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0050.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0051.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0052.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0053.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0054.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0055.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0056.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0057.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0058.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0059.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0060.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0061.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0062.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0063.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0064.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0065.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0066.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0067.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0068.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0069.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0070.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0071.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0072.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0073.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0074.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0075.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0076.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0077.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0078.mp3

[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

thuydemons

Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Phúc Hắc Cuồng Phi

TinoTK

Hướng Về Trái Tim

thuydemons

Leave a Reply