Ngôn Tình

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Converter: tamquay – TTV

Editor: Tiểu Anhh

Mạc Trăn từ 16 tuổi đã bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua mọi thử thách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường thẳng tiến đến ngai vị ảnh đế.

Nhưng mà anh không hề nghĩ đến có một ngày mình lại bại trên tay một nữ quỷ.

Hơn nữa nữ quỷ này còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà anh, Không! Chịu! ! Đi! ! !

1. Truyện có tên khác là 《 Trăn Tử và Sadako 》, 《 Bạn bè đều rất ít 》23333333333

2. Nhẹ nhàng ngọt sủng, 1V1, HE

3. Căn cứ theo quy tắc ngầm, nữ chính sẽ trở lại thành người!

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Bản Lật Tử
 •  Chương: /78
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0001.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0002.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0003.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0004.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0005.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0006.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0007.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0008.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0009.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0010.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0011.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0012.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0013.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0014.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0015.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0016.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0017.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0018.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0019.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0020.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0021.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0022.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0023.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0024.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0025.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0026.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0027.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0028.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0029.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0030.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0031.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0032.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0033.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0034.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0035.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0036.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0037.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0038.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0039.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0040.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0041.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0042.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0043.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0044.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0045.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0046.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0047.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0048.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0049.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0050.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0051.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0052.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0053.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0054.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0055.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0056.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0057.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0058.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0059.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0060.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0061.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0062.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0063.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0064.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0065.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0066.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0067.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0068.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0069.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0070.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0071.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0072.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0073.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0074.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0075.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0076.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0077.mp3
 • chao-buoi-sang-u-linh-tieu-thu-chuong-0078.mp3

[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Truy Tìm Ký Ức

TinoTK

Ác Linh 100 Ngày

TinoTK

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

THUYS♥️

Leave a Reply