Đô Thị Tiên Hiệp

Cực Phẩm Tu Chân Cường Thiếu

Tiêu gia quần là áo lượt thiếu gia Tiêu Thần, một khi chán nản, vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân không biết tung tích; trở thành gia tộc bỏ con; vị hôn thê biến thành nữ chủ nhân, Tiêu Thần chẳng những đã trở thành vị hôn thê thiếp thân nam dung (osin), đáng buồn nhất chính là, không có tiền lương còn chưa tính, còn phải giao tiền thuê nhà! Bất quá… Cái này đều không sao cả, khổ bức thiếu niên cũng có mùa xuân, ai bảo hắn đã trở thành ngưu bức lòe lòe Tu Chân giả đâu này?
Tác phẩm mới của Ngư Nhân Nhị Đại – tác giả các bộ: Trùng Sinh Truy Mỹ Ký, Ngận Thuần Ngận Ái Muội.

Nghe giới thiệu dễ liên tưởng tới bộ Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi nhỉ

Converter: →๖ۣۜNgôi

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngư Nhân Nhị Đại
 •  Chương: /1545
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0001.mp3 2018-11-06 04:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0002.mp3 2018-11-06 04:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0003.mp3 2018-11-06 04:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0004.mp3 2018-11-06 04:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0005.mp3 2018-11-06 04:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0006.mp3 2018-11-06 04:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0007.mp3 2018-11-06 04:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0008.mp3 2018-11-06 04:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0009.mp3 2018-11-06 04:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0010.mp3 2018-11-06 04:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0011.mp3 2018-11-06 04:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0012.mp3 2018-11-06 04:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0013.mp3 2018-11-06 04:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0014.mp3 2018-11-06 04:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0015.mp3 2018-11-06 04:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0016.mp3 2018-11-06 04:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0017.mp3 2018-11-06 04:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0018.mp3 2018-11-06 04:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0019.mp3 2018-11-06 04:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0020.mp3 2018-11-06 04:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0021.mp3 2018-11-06 04:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0022.mp3 2018-11-06 04:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0023.mp3 2018-11-06 04:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0024.mp3 2018-11-06 04:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0025.mp3 2018-11-06 04:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0026.mp3 2018-11-06 04:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0027.mp3 2018-11-06 04:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0028.mp3 2018-11-06 04:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0029.mp3 2018-11-06 04:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0030.mp3 2018-11-06 04:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0031.mp3 2018-11-06 04:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0032.mp3 2018-11-06 04:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0033.mp3 2018-11-06 04:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0034.mp3 2018-11-06 04:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0035.mp3 2018-11-06 04:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0036.mp3 2018-11-06 04:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0037.mp3 2018-11-06 04:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0038.mp3 2018-11-06 04:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0039.mp3 2018-11-06 04:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0040.mp3 2018-11-06 04:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0041.mp3 2018-11-06 04:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0042.mp3 2018-11-06 04:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0043.mp3 2018-11-06 04:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0044.mp3 2018-11-06 04:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0045.mp3 2018-11-06 04:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0046.mp3 2018-11-06 04:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0047.mp3 2018-11-06 04:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0048.mp3 2018-11-06 04:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0049.mp3 2018-11-06 04:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0050.mp3 2018-11-06 04:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0051.mp3 2018-11-06 04:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0052.mp3 2018-11-06 04:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0053.mp3 2018-11-06 04:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0054.mp3 2018-11-06 04:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0055.mp3 2018-11-06 04:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0056.mp3 2018-11-06 04:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0057.mp3 2018-11-06 04:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0058.mp3 2018-11-06 04:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0059.mp3 2018-11-06 04:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0060.mp3 2018-11-06 04:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0061.mp3 2018-11-06 04:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0062.mp3 2018-11-06 04:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0063.mp3 2018-11-06 04:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0064.mp3 2018-11-06 04:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0065.mp3 2018-11-06 04:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0066.mp3 2018-11-06 04:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0067.mp3 2018-11-06 04:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0068.mp3 2018-11-06 04:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0069.mp3 2018-11-06 04:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0070.mp3 2018-11-06 04:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0071.mp3 2018-11-06 04:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0072.mp3 2018-11-06 04:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0073.mp3 2018-11-06 04:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0074.mp3 2018-11-06 04:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0075.mp3 2018-11-06 04:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0076.mp3 2018-11-06 04:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0077.mp3 2018-11-06 04:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0078.mp3 2018-11-06 04:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0079.mp3 2018-11-06 04:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0080.mp3 2018-11-06 04:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0081.mp3 2018-11-06 04:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0082.mp3 2018-11-06 04:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0083.mp3 2018-11-06 04:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0084.mp3 2018-11-06 04:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0085.mp3 2018-11-06 04:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0086.mp3 2018-11-06 04:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0087.mp3 2018-11-06 04:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0088.mp3 2018-11-06 04:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0089.mp3 2018-11-06 04:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0090.mp3 2018-11-06 04:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0091.mp3 2018-11-06 04:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0092.mp3 2018-11-06 04:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0093.mp3 2018-11-06 04:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0094.mp3 2018-11-06 04:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0095.mp3 2018-11-06 04:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0096.mp3 2018-11-06 04:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0097.mp3 2018-11-06 04:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0098.mp3 2018-11-06 04:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0099.mp3 2018-11-06 04:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0100.mp3 2018-11-06 04:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0101.mp3 2018-11-06 04:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0102.mp3 2018-11-06 04:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0103.mp3 2018-11-06 04:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0104.mp3 2018-11-06 04:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0105.mp3 2018-11-06 04:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0106.mp3 2018-11-06 04:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0107.mp3 2018-11-06 04:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0108.mp3 2018-11-06 04:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0109.mp3 2018-11-06 04:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0110.mp3 2018-11-06 04:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0111.mp3 2018-11-06 04:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0112.mp3 2018-11-06 04:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0113.mp3 2018-11-06 04:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0114.mp3 2018-11-06 04:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0115.mp3 2018-11-06 04:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0116.mp3 2018-11-06 04:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0117.mp3 2018-11-06 04:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0118.mp3 2018-11-06 04:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0119.mp3 2018-11-06 04:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0120.mp3 2018-11-06 04:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0121.mp3 2018-11-06 04:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0122.mp3 2018-11-06 04:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0123.mp3 2018-11-06 04:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0124.mp3 2018-11-06 04:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0125.mp3 2018-11-06 04:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0126.mp3 2018-11-06 04:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0127.mp3 2018-11-06 04:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0128.mp3 2018-11-06 04:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0129.mp3 2018-11-06 04:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0130.mp3 2018-11-06 04:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0131.mp3 2018-11-06 04:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0132.mp3 2018-11-06 04:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0133.mp3 2018-11-06 04:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0134.mp3 2018-11-06 04:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0135.mp3 2018-11-06 04:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0136.mp3 2018-11-06 04:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0137.mp3 2018-11-06 04:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0138.mp3 2018-11-06 04:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0139.mp3 2018-11-06 04:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0140.mp3 2018-11-06 04:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0141.mp3 2018-11-06 04:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0142.mp3 2018-11-06 04:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0143.mp3 2018-11-06 04:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0144.mp3 2018-11-06 04:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0145.mp3 2018-11-06 04:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0146.mp3 2018-11-06 04:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0147.mp3 2018-11-06 04:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0148.mp3 2018-11-06 04:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0149.mp3 2018-11-06 04:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0150.mp3 2018-11-06 04:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0151.mp3 2018-11-06 04:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0152.mp3 2018-11-06 04:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0153.mp3 2018-11-06 05:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0154.mp3 2018-11-06 05:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0155.mp3 2018-11-06 05:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0156.mp3 2018-11-06 05:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0157.mp3 2018-11-06 05:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0158.mp3 2018-11-06 05:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0159.mp3 2018-11-06 05:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0160.mp3 2018-11-06 05:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0161.mp3 2018-11-06 05:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0162.mp3 2018-11-06 05:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0163.mp3 2018-11-06 05:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0164.mp3 2018-11-06 05:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0165.mp3 2018-11-06 05:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0166.mp3 2018-11-06 05:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0167.mp3 2018-11-06 05:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0168.mp3 2018-11-06 05:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0169.mp3 2018-11-06 05:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0170.mp3 2018-11-06 05:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0171.mp3 2018-11-06 05:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0172.mp3 2018-11-06 05:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0173.mp3 2018-11-06 05:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0174.mp3 2018-11-06 05:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0175.mp3 2018-11-06 05:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0176.mp3 2018-11-06 05:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0177.mp3 2018-11-06 05:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0178.mp3 2018-11-06 05:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0179.mp3 2018-11-06 05:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0180.mp3 2018-11-06 05:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0181.mp3 2018-11-06 05:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0182.mp3 2018-11-06 05:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0183.mp3 2018-11-06 05:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0184.mp3 2018-11-06 05:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0185.mp3 2018-11-06 05:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0186.mp3 2018-11-06 05:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0187.mp3 2018-11-06 05:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0188.mp3 2018-11-06 05:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0189.mp3 2018-11-06 05:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0190.mp3 2018-11-06 05:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0191.mp3 2018-11-06 05:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0192.mp3 2018-11-06 05:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0193.mp3 2018-11-06 05:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0194.mp3 2018-11-06 05:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0195.mp3 2018-11-06 05:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0196.mp3 2018-11-06 05:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0197.mp3 2018-11-06 05:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0198.mp3 2018-11-06 05:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0199.mp3 2018-11-06 05:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0200.mp3 2018-11-06 05:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0201.mp3 2018-11-06 05:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0202.mp3 2018-11-06 05:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0203.mp3 2018-11-06 05:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0204.mp3 2018-11-06 05:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0205.mp3 2018-11-06 05:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0206.mp3 2018-11-06 05:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0207.mp3 2018-11-06 05:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0208.mp3 2018-11-06 05:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0209.mp3 2018-11-06 05:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0210.mp3 2018-11-06 05:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0211.mp3 2018-11-06 05:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0212.mp3 2018-11-06 05:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0213.mp3 2018-11-06 05:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0214.mp3 2018-11-06 05:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0215.mp3 2018-11-06 05:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0216.mp3 2018-11-06 05:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0217.mp3 2018-11-06 05:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0218.mp3 2018-11-06 05:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0219.mp3 2018-11-06 05:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0220.mp3 2018-11-06 05:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0221.mp3 2018-11-06 05:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0222.mp3 2018-11-06 05:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0223.mp3 2018-11-06 05:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0224.mp3 2018-11-06 05:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0225.mp3 2018-11-06 05:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0226.mp3 2018-11-06 05:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0227.mp3 2018-11-06 05:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0228.mp3 2018-11-06 05:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0229.mp3 2018-11-06 05:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0230.mp3 2018-11-06 05:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0231.mp3 2018-11-06 05:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0232.mp3 2018-11-06 05:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0233.mp3 2018-11-06 05:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0234.mp3 2018-11-06 05:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0235.mp3 2018-11-06 05:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0236.mp3 2018-11-06 05:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0237.mp3 2018-11-06 05:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0238.mp3 2018-11-06 05:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0239.mp3 2018-11-06 05:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0240.mp3 2018-11-06 05:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0241.mp3 2018-11-06 05:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0242.mp3 2018-11-06 05:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0243.mp3 2018-11-06 05:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0244.mp3 2018-11-06 05:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0245.mp3 2018-11-06 05:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0246.mp3 2018-11-06 05:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0247.mp3 2018-11-06 05:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0248.mp3 2018-11-06 05:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0249.mp3 2018-11-06 05:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0250.mp3 2018-11-06 05:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0251.mp3 2018-11-06 05:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0252.mp3 2018-11-06 05:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0253.mp3 2018-11-06 05:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0254.mp3 2018-11-06 05:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0255.mp3 2018-11-06 05:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0256.mp3 2018-11-06 05:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0257.mp3 2018-11-06 05:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0258.mp3 2018-11-06 05:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0259.mp3 2018-11-06 05:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0260.mp3 2018-11-06 05:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0261.mp3 2018-11-06 05:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0262.mp3 2018-11-06 05:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0263.mp3 2018-11-06 05:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0264.mp3 2018-11-06 05:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0265.mp3 2018-11-06 05:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0266.mp3 2018-11-06 05:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0267.mp3 2018-11-06 05:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0268.mp3 2018-11-06 05:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0269.mp3 2018-11-06 05:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0270.mp3 2018-11-06 05:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0271.mp3 2018-11-06 05:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0272.mp3 2018-11-06 05:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0273.mp3 2018-11-06 05:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0274.mp3 2018-11-06 05:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0275.mp3 2018-11-06 05:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0276.mp3 2018-11-06 05:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0277.mp3 2018-11-06 05:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0278.mp3 2018-11-06 05:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0279.mp3 2018-11-06 05:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0280.mp3 2018-11-06 05:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0281.mp3 2018-11-06 05:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0282.mp3 2018-11-06 05:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0283.mp3 2018-11-06 05:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0284.mp3 2018-11-06 05:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0285.mp3 2018-11-06 05:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0286.mp3 2018-11-06 05:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0287.mp3 2018-11-06 05:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0288.mp3 2018-11-06 05:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0289.mp3 2018-11-06 05:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0290.mp3 2018-11-06 05:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0291.mp3 2018-11-06 05:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0292.mp3 2018-11-06 05:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0293.mp3 2018-11-06 05:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0294.mp3 2018-11-06 05:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0295.mp3 2018-11-06 05:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0296.mp3 2018-11-06 05:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0297.mp3 2018-11-06 05:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0298.mp3 2018-11-06 05:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0299.mp3 2018-11-06 05:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0300.mp3 2018-11-06 05:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0301.mp3 2018-11-06 05:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0302.mp3 2018-11-06 05:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0303.mp3 2018-11-06 05:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0304.mp3 2018-11-06 05:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0305.mp3 2018-11-06 05:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0306.mp3 2018-11-06 05:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0307.mp3 2018-11-06 05:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0308.mp3 2018-11-06 05:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0309.mp3 2018-11-06 05:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0310.mp3 2018-11-06 05:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0311.mp3 2018-11-06 05:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0312.mp3 2018-11-06 05:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0313.mp3 2018-11-06 05:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0314.mp3 2018-11-06 05:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0315.mp3 2018-11-06 05:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0316.mp3 2018-11-06 05:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0317.mp3 2018-11-06 05:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0318.mp3 2018-11-06 05:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0319.mp3 2018-11-06 05:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0320.mp3 2018-11-06 05:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0321.mp3 2018-11-06 05:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0322.mp3 2018-11-06 05:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0323.mp3 2018-11-06 05:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0324.mp3 2018-11-06 05:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0325.mp3 2018-11-06 05:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0326.mp3 2018-11-06 05:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0327.mp3 2018-11-06 05:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0328.mp3 2018-11-06 05:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0329.mp3 2018-11-06 05:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0330.mp3 2018-11-06 05:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0331.mp3 2018-11-06 05:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0332.mp3 2018-11-06 05:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0333.mp3 2018-11-06 05:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0334.mp3 2018-11-06 05:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0335.mp3 2018-11-06 05:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0336.mp3 2018-11-06 05:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0337.mp3 2018-11-06 05:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0338.mp3 2018-11-06 05:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0339.mp3 2018-11-06 05:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0340.mp3 2018-11-06 05:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0341.mp3 2018-11-06 05:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0342.mp3 2018-11-06 05:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0343.mp3 2018-11-06 05:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0344.mp3 2018-11-06 06:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0345.mp3 2018-11-06 06:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0346.mp3 2018-11-06 06:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0347.mp3 2018-11-06 06:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0348.mp3 2018-11-06 06:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0349.mp3 2018-11-06 06:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0350.mp3 2018-11-06 06:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0351.mp3 2018-11-06 06:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0352.mp3 2018-11-06 06:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0353.mp3 2018-11-06 06:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0354.mp3 2018-11-06 06:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0355.mp3 2018-11-06 06:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0356.mp3 2018-11-06 06:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0357.mp3 2018-11-06 06:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0358.mp3 2018-11-06 06:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0359.mp3 2018-11-06 06:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0360.mp3 2018-11-06 06:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0361.mp3 2018-11-06 06:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0362.mp3 2018-11-06 06:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0363.mp3 2018-11-06 06:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0364.mp3 2018-11-06 06:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0365.mp3 2018-11-06 06:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0366.mp3 2018-11-06 06:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0367.mp3 2018-11-06 06:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0368.mp3 2018-11-06 06:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0369.mp3 2018-11-06 06:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0370.mp3 2018-11-06 06:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0371.mp3 2018-11-06 06:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0372.mp3 2018-11-06 06:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0373.mp3 2018-11-06 06:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0374.mp3 2018-11-06 06:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0375.mp3 2018-11-06 06:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0376.mp3 2018-11-06 06:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0377.mp3 2018-11-06 06:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0378.mp3 2018-11-06 06:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0379.mp3 2018-11-06 06:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0380.mp3 2018-11-06 06:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0381.mp3 2018-11-06 06:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0382.mp3 2018-11-06 06:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0383.mp3 2018-11-06 06:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0384.mp3 2018-11-06 06:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0385.mp3 2018-11-06 06:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0386.mp3 2018-11-06 06:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0387.mp3 2018-11-06 06:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0388.mp3 2018-11-06 06:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0389.mp3 2018-11-06 06:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0390.mp3 2018-11-06 06:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0391.mp3 2018-11-06 06:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0392.mp3 2018-11-06 06:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0393.mp3 2018-11-06 06:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0394.mp3 2018-11-06 06:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0395.mp3 2018-11-06 06:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0396.mp3 2018-11-06 06:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0397.mp3 2018-11-06 06:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0398.mp3 2018-11-06 06:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0399.mp3 2018-11-06 06:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0400.mp3 2018-11-06 06:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0401.mp3 2018-11-06 06:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0402.mp3 2018-11-06 06:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0403.mp3 2018-11-06 06:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0404.mp3 2018-11-06 06:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0405.mp3 2018-11-06 06:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0406.mp3 2018-11-06 06:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0407.mp3 2018-11-06 06:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0408.mp3 2018-11-06 06:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0409.mp3 2018-11-06 06:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0410.mp3 2018-11-06 06:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0411.mp3 2018-11-06 06:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0412.mp3 2018-11-06 06:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0413.mp3 2018-11-06 06:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0414.mp3 2018-11-06 06:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0415.mp3 2018-11-06 06:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0416.mp3 2018-11-06 06:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0417.mp3 2018-11-06 06:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0418.mp3 2018-11-06 06:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0419.mp3 2018-11-06 06:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0420.mp3 2018-11-06 06:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0421.mp3 2018-11-06 06:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0422.mp3 2018-11-06 06:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0423.mp3 2018-11-06 06:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0424.mp3 2018-11-06 06:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0425.mp3 2018-11-06 06:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0426.mp3 2018-11-06 06:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0427.mp3 2018-11-06 06:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0428.mp3 2018-11-06 06:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0429.mp3 2018-11-06 06:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0430.mp3 2018-11-06 06:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0431.mp3 2018-11-06 06:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0432.mp3 2018-11-06 06:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0433.mp3 2018-11-06 06:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0434.mp3 2018-11-06 06:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0435.mp3 2018-11-06 06:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0436.mp3 2018-11-06 06:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0437.mp3 2018-11-06 06:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0438.mp3 2018-11-06 06:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0439.mp3 2018-11-06 06:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0440.mp3 2018-11-06 06:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0441.mp3 2018-11-06 06:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0442.mp3 2018-11-06 06:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0443.mp3 2018-11-06 06:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0444.mp3 2018-11-06 06:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0445.mp3 2018-11-06 06:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0446.mp3 2018-11-06 06:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0447.mp3 2018-11-06 06:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0448.mp3 2018-11-06 06:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0449.mp3 2018-11-06 06:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0450.mp3 2018-11-06 06:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0451.mp3 2018-11-06 06:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0452.mp3 2018-11-06 06:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0453.mp3 2018-11-06 06:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0454.mp3 2018-11-06 06:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0455.mp3 2018-11-06 06:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0456.mp3 2018-11-06 06:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0457.mp3 2018-11-06 06:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0458.mp3 2018-11-06 06:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0459.mp3 2018-11-06 06:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0460.mp3 2018-11-06 06:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0461.mp3 2018-11-06 06:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0462.mp3 2018-11-06 06:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0463.mp3 2018-11-06 06:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0464.mp3 2018-11-06 06:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0465.mp3 2018-11-06 06:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0466.mp3 2018-11-06 06:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0467.mp3 2018-11-06 06:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0468.mp3 2018-11-06 06:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0469.mp3 2018-11-06 06:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0470.mp3 2018-11-06 06:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0471.mp3 2018-11-06 06:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0472.mp3 2018-11-06 06:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0473.mp3 2018-11-06 06:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0474.mp3 2018-11-06 06:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0475.mp3 2018-11-06 06:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0476.mp3 2018-11-06 06:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0477.mp3 2018-11-06 06:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0478.mp3 2018-11-06 06:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0479.mp3 2018-11-06 06:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0480.mp3 2018-11-06 06:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0481.mp3 2018-11-06 06:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0482.mp3 2018-11-06 06:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0483.mp3 2018-11-06 06:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0484.mp3 2018-11-06 06:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0485.mp3 2018-11-06 06:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0486.mp3 2018-11-06 06:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0487.mp3 2018-11-06 06:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0488.mp3 2018-11-06 06:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0489.mp3 2018-11-06 06:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0490.mp3 2018-11-06 06:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0491.mp3 2018-11-06 06:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0492.mp3 2018-11-06 06:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0493.mp3 2018-11-06 06:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0494.mp3 2018-11-06 06:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0495.mp3 2018-11-06 06:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0496.mp3 2018-11-06 06:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0497.mp3 2018-11-06 06:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0498.mp3 2018-11-06 06:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0499.mp3 2018-11-06 06:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0500.mp3 2018-11-06 06:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0501.mp3 2018-11-06 06:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0502.mp3 2018-11-06 06:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0503.mp3 2018-11-06 06:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0504.mp3 2018-11-06 06:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0505.mp3 2018-11-06 06:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0506.mp3 2018-11-06 06:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0507.mp3 2018-11-06 06:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0508.mp3 2018-11-06 06:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0509.mp3 2018-11-06 06:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0510.mp3 2018-11-06 06:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0511.mp3 2018-11-06 06:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0512.mp3 2018-11-06 06:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0513.mp3 2018-11-06 06:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0514.mp3 2018-11-06 06:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0515.mp3 2018-11-06 06:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0516.mp3 2018-11-06 06:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0517.mp3 2018-11-06 06:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0518.mp3 2018-11-06 06:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0519.mp3 2018-11-06 06:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0520.mp3 2018-11-06 06:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0521.mp3 2018-11-06 06:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0522.mp3 2018-11-06 06:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0523.mp3 2018-11-06 06:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0524.mp3 2018-11-06 06:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0525.mp3 2018-11-06 06:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0526.mp3 2018-11-06 06:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0527.mp3 2018-11-06 06:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0528.mp3 2018-11-06 06:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0529.mp3 2018-11-06 06:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0530.mp3 2018-11-06 06:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0531.mp3 2018-11-06 06:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0532.mp3 2018-11-06 06:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0533.mp3 2018-11-06 06:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0534.mp3 2018-11-06 06:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0535.mp3 2018-11-06 06:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0536.mp3 2018-11-06 06:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0537.mp3 2018-11-06 06:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0538.mp3 2018-11-06 06:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0539.mp3 2018-11-06 06:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0540.mp3 2018-11-06 06:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0541.mp3 2018-11-06 06:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0542.mp3 2018-11-06 06:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0543.mp3 2018-11-06 06:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0544.mp3 2018-11-06 06:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0545.mp3 2018-11-06 06:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0546.mp3 2018-11-06 06:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0547.mp3 2018-11-06 06:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0548.mp3 2018-11-06 06:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0549.mp3 2018-11-06 06:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0550.mp3 2018-11-06 06:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0551.mp3 2018-11-06 06:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0552.mp3 2018-11-06 06:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0553.mp3 2018-11-06 06:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0554.mp3 2018-11-06 06:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0555.mp3 2018-11-06 06:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0556.mp3 2018-11-06 06:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0557.mp3 2018-11-06 06:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0558.mp3 2018-11-06 06:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0559.mp3 2018-11-06 06:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0560.mp3 2018-11-06 06:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0561.mp3 2018-11-06 06:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0562.mp3 2018-11-06 06:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0563.mp3 2018-11-06 06:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0564.mp3 2018-11-06 06:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0565.mp3 2018-11-06 06:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0566.mp3 2018-11-06 06:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0567.mp3 2018-11-06 06:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0568.mp3 2018-11-06 06:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0569.mp3 2018-11-06 06:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0570.mp3 2018-11-06 06:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0571.mp3 2018-11-06 06:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0572.mp3 2018-11-06 06:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0573.mp3 2018-11-06 06:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0574.mp3 2018-11-06 06:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0575.mp3 2018-11-06 06:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0576.mp3 2018-11-06 06:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0577.mp3 2018-11-06 06:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0578.mp3 2018-11-06 07:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0579.mp3 2018-11-06 07:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0580.mp3 2018-11-06 07:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0581.mp3 2018-11-06 07:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0582.mp3 2018-11-06 07:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0583.mp3 2018-11-06 07:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0584.mp3 2018-11-06 07:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0585.mp3 2018-11-06 07:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0586.mp3 2018-11-06 07:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0587.mp3 2018-11-06 07:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0588.mp3 2018-11-06 07:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0589.mp3 2018-11-06 07:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0590.mp3 2018-11-06 07:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0591.mp3 2018-11-06 07:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0592.mp3 2018-11-06 07:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0593.mp3 2018-11-06 07:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0594.mp3 2018-11-06 07:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0595.mp3 2018-11-06 07:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0596.mp3 2018-11-06 07:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0597.mp3 2018-11-06 07:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0598.mp3 2018-11-06 07:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0599.mp3 2018-11-06 07:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0600.mp3 2018-11-06 07:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0601.mp3 2018-11-06 07:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0602.mp3 2018-11-06 07:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0603.mp3 2018-11-06 07:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0604.mp3 2018-11-06 07:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0605.mp3 2018-11-06 07:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0606.mp3 2018-11-06 07:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0607.mp3 2018-11-06 07:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0608.mp3 2018-11-06 07:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0609.mp3 2018-11-06 07:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0610.mp3 2018-11-06 07:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0611.mp3 2018-11-06 07:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0612.mp3 2018-11-06 07:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0613.mp3 2018-11-06 07:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0614.mp3 2018-11-06 07:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0615.mp3 2018-11-06 07:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0616.mp3 2018-11-06 07:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0617.mp3 2018-11-06 07:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0618.mp3 2018-11-06 07:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0619.mp3 2018-11-06 07:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0620.mp3 2018-11-06 07:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0621.mp3 2018-11-06 07:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0622.mp3 2018-11-06 07:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0623.mp3 2018-11-06 07:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0624.mp3 2018-11-06 07:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0625.mp3 2018-11-06 07:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0626.mp3 2018-11-06 07:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0627.mp3 2018-11-06 07:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0628.mp3 2018-11-06 07:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0629.mp3 2018-11-06 07:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0630.mp3 2018-11-06 07:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0631.mp3 2018-11-06 07:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0632.mp3 2018-11-06 07:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0633.mp3 2018-11-06 07:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0634.mp3 2018-11-06 07:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0635.mp3 2018-11-06 07:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0636.mp3 2018-11-06 07:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0637.mp3 2018-11-06 07:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0638.mp3 2018-11-06 07:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0639.mp3 2018-11-06 07:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0640.mp3 2018-11-06 07:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0641.mp3 2018-11-06 07:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0642.mp3 2018-11-06 07:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0643.mp3 2018-11-06 07:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0644.mp3 2018-11-06 07:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0645.mp3 2018-11-06 07:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0646.mp3 2018-11-06 07:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0647.mp3 2018-11-06 07:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0648.mp3 2018-11-06 07:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0649.mp3 2018-11-06 07:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0650.mp3 2018-11-06 07:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0651.mp3 2018-11-06 07:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0652.mp3 2018-11-06 07:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0653.mp3 2018-11-06 07:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0654.mp3 2018-11-06 07:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0655.mp3 2018-11-06 07:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0656.mp3 2018-11-06 07:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0657.mp3 2018-11-06 07:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0658.mp3 2018-11-06 07:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0659.mp3 2018-11-06 07:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0660.mp3 2018-11-06 07:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0661.mp3 2018-11-06 07:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0662.mp3 2018-11-06 07:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0663.mp3 2018-11-06 07:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0664.mp3 2018-11-06 07:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0665.mp3 2018-11-06 07:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0666.mp3 2018-11-06 07:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0667.mp3 2018-11-06 07:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0668.mp3 2018-11-06 07:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0669.mp3 2018-11-06 07:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0670.mp3 2018-11-06 07:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0671.mp3 2018-11-06 07:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0672.mp3 2018-11-06 07:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0673.mp3 2018-11-06 07:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0674.mp3 2018-11-06 07:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0675.mp3 2018-11-06 07:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0676.mp3 2018-11-06 07:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0677.mp3 2018-11-06 07:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0678.mp3 2018-11-06 07:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0679.mp3 2018-11-06 07:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0680.mp3 2018-11-06 07:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0681.mp3 2018-11-06 07:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0682.mp3 2018-11-06 07:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0683.mp3 2018-11-06 07:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0684.mp3 2018-11-06 07:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0685.mp3 2018-11-06 07:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0686.mp3 2018-11-06 07:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0687.mp3 2018-11-06 07:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0688.mp3 2018-11-06 07:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0689.mp3 2018-11-06 07:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0690.mp3 2018-11-06 07:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0691.mp3 2018-11-06 07:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0692.mp3 2018-11-06 07:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0693.mp3 2018-11-06 07:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0694.mp3 2018-11-06 07:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0695.mp3 2018-11-06 07:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0696.mp3 2018-11-06 07:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0697.mp3 2018-11-06 07:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0698.mp3 2018-11-06 07:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0699.mp3 2018-11-06 07:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0700.mp3 2018-11-06 07:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0701.mp3 2018-11-06 07:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0702.mp3 2018-11-06 07:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0703.mp3 2018-11-06 07:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0704.mp3 2018-11-06 07:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0705.mp3 2018-11-06 07:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0706.mp3 2018-11-06 07:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0707.mp3 2018-11-06 07:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0708.mp3 2018-11-06 07:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0709.mp3 2018-11-06 07:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0710.mp3 2018-11-06 07:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0711.mp3 2018-11-06 07:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0712.mp3 2018-11-06 07:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0713.mp3 2018-11-06 07:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0714.mp3 2018-11-06 07:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0715.mp3 2018-11-06 07:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0716.mp3 2018-11-06 07:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0717.mp3 2018-11-06 07:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0718.mp3 2018-11-06 07:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0719.mp3 2018-11-06 07:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0720.mp3 2018-11-06 07:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0721.mp3 2018-11-06 07:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0722.mp3 2018-11-06 07:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0723.mp3 2018-11-06 07:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0724.mp3 2018-11-06 07:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0725.mp3 2018-11-06 07:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0726.mp3 2018-11-06 07:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0727.mp3 2018-11-06 07:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0728.mp3 2018-11-06 07:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0729.mp3 2018-11-06 07:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0730.mp3 2018-11-06 07:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0731.mp3 2018-11-06 07:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0732.mp3 2018-11-06 07:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0733.mp3 2018-11-06 07:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0734.mp3 2018-11-06 07:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0735.mp3 2018-11-06 07:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0736.mp3 2018-11-06 07:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0737.mp3 2018-11-06 07:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0738.mp3 2018-11-06 07:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0739.mp3 2018-11-06 07:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0740.mp3 2018-11-06 07:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0741.mp3 2018-11-06 07:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0742.mp3 2018-11-06 07:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0743.mp3 2018-11-06 07:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0744.mp3 2018-11-06 07:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0745.mp3 2018-11-06 07:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0746.mp3 2018-11-06 07:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0747.mp3 2018-11-06 07:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0748.mp3 2018-11-06 07:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0749.mp3 2018-11-06 07:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0750.mp3 2018-11-06 07:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0751.mp3 2018-11-06 07:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0752.mp3 2018-11-06 07:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0753.mp3 2018-11-06 07:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0754.mp3 2018-11-06 07:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0755.mp3 2018-11-06 07:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0756.mp3 2018-11-06 07:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0757.mp3 2018-11-06 07:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0758.mp3 2018-11-06 07:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0759.mp3 2018-11-06 07:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0760.mp3 2018-11-06 07:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0761.mp3 2018-11-06 07:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0762.mp3 2018-11-06 07:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0763.mp3 2018-11-06 07:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0764.mp3 2018-11-06 07:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0765.mp3 2018-11-06 07:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0766.mp3 2018-11-06 07:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0767.mp3 2018-11-06 07:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0768.mp3 2018-11-06 07:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0769.mp3 2018-11-06 07:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0770.mp3 2018-11-06 07:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0771.mp3 2018-11-06 07:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0772.mp3 2018-11-06 07:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0773.mp3 2018-11-06 07:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0774.mp3 2018-11-06 07:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0775.mp3 2018-11-06 07:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0776.mp3 2018-11-06 07:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0777.mp3 2018-11-06 07:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0778.mp3 2018-11-06 07:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0779.mp3 2018-11-06 07:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0780.mp3 2018-11-06 07:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0781.mp3 2018-11-06 07:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0782.mp3 2018-11-06 07:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0783.mp3 2018-11-06 07:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0784.mp3 2018-11-06 07:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0785.mp3 2018-11-06 07:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0786.mp3 2018-11-06 07:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0787.mp3 2018-11-06 07:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0788.mp3 2018-11-06 07:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0789.mp3 2018-11-06 07:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0790.mp3 2018-11-06 07:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0791.mp3 2018-11-06 07:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0792.mp3 2018-11-06 07:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0793.mp3 2018-11-06 07:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0794.mp3 2018-11-06 07:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0795.mp3 2018-11-06 07:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0796.mp3 2018-11-06 07:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0797.mp3 2018-11-06 07:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0798.mp3 2018-11-06 07:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0799.mp3 2018-11-06 08:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0800.mp3 2018-11-06 08:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0801.mp3 2018-11-06 08:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0802.mp3 2018-11-06 08:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0803.mp3 2018-11-06 08:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0804.mp3 2018-11-06 08:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0805.mp3 2018-11-06 08:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0806.mp3 2018-11-06 08:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0807.mp3 2018-11-06 08:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0808.mp3 2018-11-06 08:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0809.mp3 2018-11-06 08:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0810.mp3 2018-11-06 08:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0811.mp3 2018-11-06 08:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0812.mp3 2018-11-06 08:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0813.mp3 2018-11-06 08:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0814.mp3 2018-11-06 08:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0815.mp3 2018-11-06 08:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0816.mp3 2018-11-06 08:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0817.mp3 2018-11-06 08:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0818.mp3 2018-11-06 08:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0819.mp3 2018-11-06 08:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0820.mp3 2018-11-06 08:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0821.mp3 2018-11-06 08:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0822.mp3 2018-11-06 08:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0823.mp3 2018-11-06 08:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0824.mp3 2018-11-06 08:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0825.mp3 2018-11-06 08:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0826.mp3 2018-11-06 08:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0827.mp3 2018-11-06 08:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0828.mp3 2018-11-06 08:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0829.mp3 2018-11-06 08:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0830.mp3 2018-11-06 08:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0831.mp3 2018-11-06 08:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0832.mp3 2018-11-06 08:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0833.mp3 2018-11-06 08:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0834.mp3 2018-11-06 08:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0835.mp3 2018-11-06 08:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0836.mp3 2018-11-06 08:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0837.mp3 2018-11-06 08:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0838.mp3 2018-11-06 08:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0839.mp3 2018-11-06 08:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0840.mp3 2018-11-06 08:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0841.mp3 2018-11-06 08:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0842.mp3 2018-11-06 08:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0843.mp3 2018-11-06 08:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0844.mp3 2018-11-06 08:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0845.mp3 2018-11-06 08:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0846.mp3 2018-11-06 08:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0847.mp3 2018-11-06 08:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0848.mp3 2018-11-06 08:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0849.mp3 2018-11-06 08:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0850.mp3 2018-11-06 08:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0851.mp3 2018-11-06 08:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0852.mp3 2018-11-06 08:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0853.mp3 2018-11-06 08:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0854.mp3 2018-11-06 08:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0855.mp3 2018-11-06 08:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0856.mp3 2018-11-06 08:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0857.mp3 2018-11-06 08:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0858.mp3 2018-11-06 08:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0859.mp3 2018-11-06 08:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0860.mp3 2018-11-06 08:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0861.mp3 2018-11-06 08:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0862.mp3 2018-11-06 08:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0863.mp3 2018-11-06 08:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0864.mp3 2018-11-06 08:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0865.mp3 2018-11-06 08:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0866.mp3 2018-11-06 08:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0867.mp3 2018-11-06 08:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0868.mp3 2018-11-06 08:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0869.mp3 2018-11-06 08:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0870.mp3 2018-11-06 08:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0871.mp3 2018-11-06 08:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0872.mp3 2018-11-06 08:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0873.mp3 2018-11-06 08:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0874.mp3 2018-11-06 08:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0875.mp3 2018-11-06 08:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0876.mp3 2018-11-06 08:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0877.mp3 2018-11-06 08:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0878.mp3 2018-11-06 08:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0879.mp3 2018-11-06 08:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0880.mp3 2018-11-06 08:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0881.mp3 2018-11-06 08:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0882.mp3 2018-11-06 08:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0883.mp3 2018-11-06 08:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0884.mp3 2018-11-06 08:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0885.mp3 2018-11-06 08:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0886.mp3 2018-11-06 08:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0887.mp3 2018-11-06 08:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0888.mp3 2018-11-06 08:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0889.mp3 2018-11-06 08:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0890.mp3 2018-11-06 08:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0891.mp3 2018-11-06 08:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0892.mp3 2018-11-06 08:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0893.mp3 2018-11-06 08:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0894.mp3 2018-11-06 08:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0895.mp3 2018-11-06 08:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0896.mp3 2018-11-06 08:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0897.mp3 2018-11-06 08:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0898.mp3 2018-11-06 08:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0899.mp3 2018-11-06 08:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0900.mp3 2018-11-06 08:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0901.mp3 2018-11-06 08:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0902.mp3 2018-11-06 08:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0903.mp3 2018-11-06 08:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0904.mp3 2018-11-06 08:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0905.mp3 2018-11-06 08:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0906.mp3 2018-11-06 08:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0907.mp3 2018-11-06 08:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0908.mp3 2018-11-06 08:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0909.mp3 2018-11-06 08:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0910.mp3 2018-11-06 08:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0911.mp3 2018-11-06 08:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0912.mp3 2018-11-06 08:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0913.mp3 2018-11-06 08:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0914.mp3 2018-11-06 08:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0915.mp3 2018-11-06 08:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0916.mp3 2018-11-06 08:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0917.mp3 2018-11-06 08:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0918.mp3 2018-11-06 08:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0919.mp3 2018-11-06 08:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0920.mp3 2018-11-06 08:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0921.mp3 2018-11-06 08:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0922.mp3 2018-11-06 08:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0923.mp3 2018-11-06 08:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0924.mp3 2018-11-06 08:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0925.mp3 2018-11-06 08:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0926.mp3 2018-11-06 08:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0927.mp3 2018-11-06 08:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0928.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0929.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0930.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0931.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0932.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0933.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0934.mp3 2018-11-06 08:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0935.mp3 2018-11-06 08:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0936.mp3 2018-11-06 08:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0937.mp3 2018-11-06 08:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0938.mp3 2018-11-06 08:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0939.mp3 2018-11-06 08:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0940.mp3 2018-11-06 08:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0941.mp3 2018-11-06 08:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0942.mp3 2018-11-06 08:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0943.mp3 2018-11-06 08:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0944.mp3 2018-11-06 08:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0945.mp3 2018-11-06 08:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0946.mp3 2018-11-06 08:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0947.mp3 2018-11-06 08:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0948.mp3 2018-11-06 08:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0949.mp3 2018-11-06 08:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0950.mp3 2018-11-06 08:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0951.mp3 2018-11-06 08:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0952.mp3 2018-11-06 08:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0953.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0954.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0955.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0956.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0957.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0958.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0959.mp3 2018-11-06 08:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0960.mp3 2018-11-06 08:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0961.mp3 2018-11-06 08:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0962.mp3 2018-11-06 08:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0963.mp3 2018-11-06 08:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0964.mp3 2018-11-06 08:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0965.mp3 2018-11-06 08:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0966.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0967.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0968.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0969.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0970.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0971.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0972.mp3 2018-11-06 08:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0973.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0974.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0975.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0976.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0977.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0978.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0979.mp3 2018-11-06 08:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0980.mp3 2018-11-06 14:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0981.mp3 2018-11-06 14:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0982.mp3 2018-11-06 14:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0983.mp3 2018-11-06 14:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0984.mp3 2018-11-06 14:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0985.mp3 2018-11-06 14:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0986.mp3 2018-11-06 14:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0987.mp3 2018-11-06 14:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0988.mp3 2018-11-06 14:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0989.mp3 2018-11-06 14:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0990.mp3 2018-11-06 14:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0991.mp3 2018-11-06 14:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0992.mp3 2018-11-06 14:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0993.mp3 2018-11-06 14:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0994.mp3 2018-11-06 14:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0995.mp3 2018-11-06 14:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0996.mp3 2018-11-06 14:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0997.mp3 2018-11-06 14:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0998.mp3 2018-11-06 14:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-0999.mp3 2018-11-06 14:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1000.mp3 2018-11-06 14:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1001.mp3 2018-11-06 14:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1002.mp3 2018-11-06 14:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1003.mp3 2018-11-06 14:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1004.mp3 2018-11-06 14:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1005.mp3 2018-11-06 14:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1006.mp3 2018-11-06 14:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1007.mp3 2018-11-06 14:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1008.mp3 2018-11-06 14:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1009.mp3 2018-11-06 14:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1010.mp3 2018-11-06 14:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1011.mp3 2018-11-06 14:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1012.mp3 2018-11-06 14:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1013.mp3 2018-11-06 14:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1014.mp3 2018-11-06 14:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1015.mp3 2018-11-06 14:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1016.mp3 2018-11-06 14:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1017.mp3 2018-11-06 14:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1018.mp3 2018-11-06 14:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1019.mp3 2018-11-06 14:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1020.mp3 2018-11-06 14:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1021.mp3 2018-11-06 14:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1022.mp3 2018-11-06 14:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1023.mp3 2018-11-06 14:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1024.mp3 2018-11-06 14:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1025.mp3 2018-11-06 14:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1026.mp3 2018-11-06 14:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1027.mp3 2018-11-06 14:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1028.mp3 2018-11-06 14:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1029.mp3 2018-11-06 14:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1030.mp3 2018-11-06 14:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1031.mp3 2018-11-06 14:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1032.mp3 2018-11-06 14:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1033.mp3 2018-11-06 14:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1034.mp3 2018-11-06 14:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1035.mp3 2018-11-06 14:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1036.mp3 2018-11-06 14:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1037.mp3 2018-11-06 14:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1038.mp3 2018-11-06 14:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1039.mp3 2018-11-06 14:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1040.mp3 2018-11-06 14:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1041.mp3 2018-11-06 14:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1042.mp3 2018-11-06 14:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1043.mp3 2018-11-06 14:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1044.mp3 2018-11-06 14:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1045.mp3 2018-11-06 14:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1046.mp3 2018-11-06 14:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1047.mp3 2018-11-06 14:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1048.mp3 2018-11-06 14:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1049.mp3 2018-11-06 14:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1050.mp3 2018-11-06 14:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1051.mp3 2018-11-06 14:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1052.mp3 2018-11-06 14:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1053.mp3 2018-11-06 14:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1054.mp3 2018-11-06 14:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1055.mp3 2018-11-06 14:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1056.mp3 2018-11-06 14:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1057.mp3 2018-11-06 14:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1058.mp3 2018-11-06 14:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1059.mp3 2018-11-06 14:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1060.mp3 2018-11-06 14:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1061.mp3 2018-11-06 14:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1062.mp3 2018-11-06 14:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1063.mp3 2018-11-06 14:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1064.mp3 2018-11-06 14:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1065.mp3 2018-11-06 14:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1066.mp3 2018-11-06 14:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1067.mp3 2018-11-06 14:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1068.mp3 2018-11-06 14:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1069.mp3 2018-11-06 14:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1070.mp3 2018-11-06 14:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1071.mp3 2018-11-06 14:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1072.mp3 2018-11-06 14:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1073.mp3 2018-11-06 14:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1074.mp3 2018-11-06 14:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1075.mp3 2018-11-06 14:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1076.mp3 2018-11-06 14:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1077.mp3 2018-11-06 14:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1078.mp3 2018-11-06 14:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1079.mp3 2018-11-06 14:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1080.mp3 2018-11-06 14:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1081.mp3 2018-11-06 14:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1082.mp3 2018-11-06 14:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1083.mp3 2018-11-06 14:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1084.mp3 2018-11-06 14:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1085.mp3 2018-11-06 14:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1086.mp3 2018-11-06 14:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1087.mp3 2018-11-06 14:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1088.mp3 2018-11-06 14:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1089.mp3 2018-11-06 14:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1090.mp3 2018-11-06 14:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1091.mp3 2018-11-06 14:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1092.mp3 2018-11-06 14:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1093.mp3 2018-11-06 14:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1094.mp3 2018-11-06 14:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1095.mp3 2018-11-06 14:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1096.mp3 2018-11-06 14:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1097.mp3 2018-11-06 14:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1098.mp3 2018-11-06 14:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1099.mp3 2018-11-06 14:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1100.mp3 2018-11-06 14:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1101.mp3 2018-11-06 14:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1102.mp3 2018-11-06 14:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1103.mp3 2018-11-06 14:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1104.mp3 2018-11-06 14:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1105.mp3 2018-11-06 14:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1106.mp3 2018-11-06 14:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1107.mp3 2018-11-06 14:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1108.mp3 2018-11-06 14:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1109.mp3 2018-11-06 14:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1110.mp3 2018-11-06 14:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1111.mp3 2018-11-06 14:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1112.mp3 2018-11-06 14:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1113.mp3 2018-11-06 14:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1114.mp3 2018-11-06 14:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1115.mp3 2018-11-06 14:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1116.mp3 2018-11-06 14:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1117.mp3 2018-11-06 14:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1118.mp3 2018-11-06 14:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1119.mp3 2018-11-06 14:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1120.mp3 2018-11-06 14:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1121.mp3 2018-11-06 14:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1122.mp3 2018-11-06 14:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1123.mp3 2018-11-06 14:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1124.mp3 2018-11-06 14:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1125.mp3 2018-11-06 14:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1126.mp3 2018-11-06 14:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1127.mp3 2018-11-06 14:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1128.mp3 2018-11-06 14:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1129.mp3 2018-11-06 14:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1130.mp3 2018-11-06 14:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1131.mp3 2018-11-06 14:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1132.mp3 2018-11-06 14:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1133.mp3 2018-11-06 14:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1134.mp3 2018-11-06 14:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1135.mp3 2018-11-06 14:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1136.mp3 2018-11-06 14:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1137.mp3 2018-11-06 14:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1138.mp3 2018-11-06 14:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1139.mp3 2018-11-06 14:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1140.mp3 2018-11-06 14:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1141.mp3 2018-11-06 14:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1142.mp3 2018-11-06 14:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1143.mp3 2018-11-06 14:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1144.mp3 2018-11-06 14:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1145.mp3 2018-11-06 14:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1146.mp3 2018-11-06 14:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1147.mp3 2018-11-06 15:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1148.mp3 2018-11-06 15:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1149.mp3 2018-11-06 15:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1150.mp3 2018-11-06 15:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1151.mp3 2018-11-06 15:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1152.mp3 2018-11-06 15:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1153.mp3 2018-11-06 15:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1154.mp3 2018-11-06 15:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1155.mp3 2018-11-06 15:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1156.mp3 2018-11-06 15:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1157.mp3 2018-11-06 15:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1158.mp3 2018-11-06 15:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1159.mp3 2018-11-06 15:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1160.mp3 2018-11-06 15:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1161.mp3 2018-11-06 15:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1162.mp3 2018-11-06 15:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1163.mp3 2018-11-06 15:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1164.mp3 2018-11-06 15:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1165.mp3 2018-11-06 15:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1166.mp3 2018-11-06 15:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1167.mp3 2018-11-06 15:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1168.mp3 2018-11-06 15:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1169.mp3 2018-11-06 15:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1170.mp3 2018-11-06 15:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1171.mp3 2018-11-06 15:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1172.mp3 2018-11-06 15:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1173.mp3 2018-11-06 15:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1174.mp3 2018-11-06 15:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1175.mp3 2018-11-06 15:07
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1176.mp3 2018-11-06 15:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1177.mp3 2018-11-06 15:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1178.mp3 2018-11-06 15:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1179.mp3 2018-11-06 15:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1180.mp3 2018-11-06 15:08
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1181.mp3 2018-11-06 15:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1182.mp3 2018-11-06 15:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1183.mp3 2018-11-06 15:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1184.mp3 2018-11-06 15:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1185.mp3 2018-11-06 15:09
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1186.mp3 2018-11-06 15:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1187.mp3 2018-11-06 15:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1188.mp3 2018-11-06 15:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1189.mp3 2018-11-06 15:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1190.mp3 2018-11-06 15:10
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1191.mp3 2018-11-06 15:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1192.mp3 2018-11-06 15:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1193.mp3 2018-11-06 15:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1194.mp3 2018-11-06 15:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1195.mp3 2018-11-06 15:11
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1196.mp3 2018-11-06 15:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1197.mp3 2018-11-06 15:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1198.mp3 2018-11-06 15:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1199.mp3 2018-11-06 15:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1200.mp3 2018-11-06 15:12
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1201.mp3 2018-11-06 15:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1202.mp3 2018-11-06 15:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1203.mp3 2018-11-06 15:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1204.mp3 2018-11-06 15:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1205.mp3 2018-11-06 15:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1206.mp3 2018-11-06 15:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1207.mp3 2018-11-06 15:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1208.mp3 2018-11-06 15:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1209.mp3 2018-11-06 15:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1210.mp3 2018-11-06 15:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1211.mp3 2018-11-06 15:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1212.mp3 2018-11-06 15:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1213.mp3 2018-11-06 15:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1214.mp3 2018-11-06 15:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1215.mp3 2018-11-06 15:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1216.mp3 2018-11-06 15:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1217.mp3 2018-11-06 15:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1218.mp3 2018-11-06 15:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1219.mp3 2018-11-06 15:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1220.mp3 2018-11-06 15:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1221.mp3 2018-11-06 15:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1222.mp3 2018-11-06 15:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1223.mp3 2018-11-06 15:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1224.mp3 2018-11-06 15:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1225.mp3 2018-11-06 15:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1226.mp3 2018-11-06 15:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1227.mp3 2018-11-06 15:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1228.mp3 2018-11-06 15:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1229.mp3 2018-11-06 15:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1230.mp3 2018-11-06 15:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1231.mp3 2018-11-06 15:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1232.mp3 2018-11-06 15:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1233.mp3 2018-11-06 15:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1234.mp3 2018-11-06 15:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1235.mp3 2018-11-06 15:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1236.mp3 2018-11-06 15:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1237.mp3 2018-11-06 15:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1238.mp3 2018-11-06 15:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1239.mp3 2018-11-06 15:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1240.mp3 2018-11-06 15:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1241.mp3 2018-11-06 15:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1242.mp3 2018-11-06 15:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1243.mp3 2018-11-06 15:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1244.mp3 2018-11-06 15:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1245.mp3 2018-11-06 15:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1246.mp3 2018-11-06 15:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1247.mp3 2018-11-06 15:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1248.mp3 2018-11-06 15:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1249.mp3 2018-11-06 15:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1250.mp3 2018-11-06 15:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1251.mp3 2018-11-06 15:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1252.mp3 2018-11-06 15:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1253.mp3 2018-11-06 15:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1254.mp3 2018-11-06 15:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1255.mp3 2018-11-06 15:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1256.mp3 2018-11-06 15:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1257.mp3 2018-11-06 15:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1258.mp3 2018-11-06 15:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1259.mp3 2018-11-06 15:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1260.mp3 2018-11-06 15:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1261.mp3 2018-11-06 15:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1262.mp3 2018-11-06 15:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1263.mp3 2018-11-06 15:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1264.mp3 2018-11-06 15:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1265.mp3 2018-11-06 15:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1266.mp3 2018-11-06 15:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1267.mp3 2018-11-06 15:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1268.mp3 2018-11-06 15:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1269.mp3 2018-11-06 15:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1270.mp3 2018-11-06 15:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1271.mp3 2018-11-06 15:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1272.mp3 2018-11-06 15:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1273.mp3 2018-11-06 15:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1274.mp3 2018-11-06 15:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1275.mp3 2018-11-06 15:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1276.mp3 2018-11-06 15:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1277.mp3 2018-11-06 15:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1278.mp3 2018-11-06 15:28
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1279.mp3 2018-11-06 15:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1280.mp3 2018-11-06 15:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1281.mp3 2018-11-06 15:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1282.mp3 2018-11-06 15:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1283.mp3 2018-11-06 15:29
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1284.mp3 2018-11-06 15:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1285.mp3 2018-11-06 15:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1286.mp3 2018-11-06 15:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1287.mp3 2018-11-06 15:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1288.mp3 2018-11-06 15:30
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1289.mp3 2018-11-06 15:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1290.mp3 2018-11-06 15:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1291.mp3 2018-11-06 15:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1292.mp3 2018-11-06 15:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1293.mp3 2018-11-06 15:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1294.mp3 2018-11-06 15:31
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1295.mp3 2018-11-06 15:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1296.mp3 2018-11-06 15:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1297.mp3 2018-11-06 15:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1298.mp3 2018-11-06 15:32
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1299.mp3 2018-11-06 15:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1300.mp3 2018-11-06 15:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1301.mp3 2018-11-06 15:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1302.mp3 2018-11-06 15:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1303.mp3 2018-11-06 15:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1304.mp3 2018-11-06 15:33
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1305.mp3 2018-11-06 15:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1306.mp3 2018-11-06 15:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1307.mp3 2018-11-06 15:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1308.mp3 2018-11-06 15:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1309.mp3 2018-11-06 15:34
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1310.mp3 2018-11-06 15:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1311.mp3 2018-11-06 15:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1312.mp3 2018-11-06 15:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1313.mp3 2018-11-06 15:35
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1314.mp3 2018-11-06 15:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1315.mp3 2018-11-06 15:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1316.mp3 2018-11-06 15:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1317.mp3 2018-11-06 15:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1318.mp3 2018-11-06 15:36
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1319.mp3 2018-11-06 15:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1320.mp3 2018-11-06 15:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1321.mp3 2018-11-06 15:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1322.mp3 2018-11-06 15:37
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1323.mp3 2018-11-06 15:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1324.mp3 2018-11-06 15:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1325.mp3 2018-11-06 15:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1326.mp3 2018-11-06 15:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1327.mp3 2018-11-06 15:38
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1328.mp3 2018-11-06 15:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1329.mp3 2018-11-06 15:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1330.mp3 2018-11-06 15:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1331.mp3 2018-11-06 15:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1332.mp3 2018-11-06 15:39
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1333.mp3 2018-11-06 15:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1334.mp3 2018-11-06 15:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1335.mp3 2018-11-06 15:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1336.mp3 2018-11-06 15:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1337.mp3 2018-11-06 15:40
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1338.mp3 2018-11-06 15:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1339.mp3 2018-11-06 15:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1340.mp3 2018-11-06 15:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1341.mp3 2018-11-06 15:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1342.mp3 2018-11-06 15:41
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1343.mp3 2018-11-06 15:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1344.mp3 2018-11-06 15:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1345.mp3 2018-11-06 15:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1346.mp3 2018-11-06 15:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1347.mp3 2018-11-06 15:42
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1348.mp3 2018-11-06 15:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1349.mp3 2018-11-06 15:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1350.mp3 2018-11-06 15:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1351.mp3 2018-11-06 15:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1352.mp3 2018-11-06 15:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1353.mp3 2018-11-06 15:43
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1354.mp3 2018-11-06 15:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1355.mp3 2018-11-06 15:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1356.mp3 2018-11-06 15:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1357.mp3 2018-11-06 15:44
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1358.mp3 2018-11-06 15:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1359.mp3 2018-11-06 15:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1360.mp3 2018-11-06 15:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1361.mp3 2018-11-06 15:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1362.mp3 2018-11-06 15:45
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1363.mp3 2018-11-06 15:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1364.mp3 2018-11-06 15:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1365.mp3 2018-11-06 15:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1366.mp3 2018-11-06 15:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1367.mp3 2018-11-06 15:46
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1368.mp3 2018-11-06 15:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1369.mp3 2018-11-06 15:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1370.mp3 2018-11-06 15:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1371.mp3 2018-11-06 15:47
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1372.mp3 2018-11-06 15:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1373.mp3 2018-11-06 15:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1374.mp3 2018-11-06 15:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1375.mp3 2018-11-06 15:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1376.mp3 2018-11-06 15:48
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1377.mp3 2018-11-06 15:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1378.mp3 2018-11-06 15:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1379.mp3 2018-11-06 15:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1380.mp3 2018-11-06 15:49
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1381.mp3 2018-11-06 15:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1382.mp3 2018-11-06 15:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1383.mp3 2018-11-06 15:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1384.mp3 2018-11-06 15:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1385.mp3 2018-11-06 15:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1386.mp3 2018-11-06 15:50
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1387.mp3 2018-11-06 15:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1388.mp3 2018-11-06 15:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1389.mp3 2018-11-06 15:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1390.mp3 2018-11-06 15:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1391.mp3 2018-11-06 15:51
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1392.mp3 2018-11-06 15:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1393.mp3 2018-11-06 15:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1394.mp3 2018-11-06 15:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1395.mp3 2018-11-06 15:52
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1396.mp3 2018-11-06 15:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1397.mp3 2018-11-06 15:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1398.mp3 2018-11-06 15:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1399.mp3 2018-11-06 15:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1400.mp3 2018-11-06 15:53
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1401.mp3 2018-11-06 15:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1402.mp3 2018-11-06 15:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1403.mp3 2018-11-06 15:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1404.mp3 2018-11-06 15:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1405.mp3 2018-11-06 15:54
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1406.mp3 2018-11-06 15:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1407.mp3 2018-11-06 15:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1408.mp3 2018-11-06 15:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1409.mp3 2018-11-06 15:55
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1410.mp3 2018-11-06 15:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1411.mp3 2018-11-06 15:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1412.mp3 2018-11-06 15:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1413.mp3 2018-11-06 15:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1414.mp3 2018-11-06 15:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1415.mp3 2018-11-06 15:56
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1416.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1417.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1418.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1419.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1420.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1421.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1422.mp3 2018-11-06 15:57
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1423.mp3 2018-11-06 15:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1424.mp3 2018-11-06 15:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1425.mp3 2018-11-06 15:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1426.mp3 2018-11-06 15:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1427.mp3 2018-11-06 15:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1428.mp3 2018-11-06 15:58
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1429.mp3 2018-11-06 15:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1430.mp3 2018-11-06 15:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1431.mp3 2018-11-06 15:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1432.mp3 2018-11-06 15:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1433.mp3 2018-11-06 15:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1434.mp3 2018-11-06 15:59
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1435.mp3 2018-11-06 16:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1436.mp3 2018-11-06 16:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1437.mp3 2018-11-06 16:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1438.mp3 2018-11-06 16:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1439.mp3 2018-11-06 16:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1440.mp3 2018-11-06 16:00
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1441.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1442.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1443.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1444.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1445.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1446.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1447.mp3 2018-11-06 16:01
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1448.mp3 2018-11-06 16:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1449.mp3 2018-11-06 16:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1450.mp3 2018-11-06 16:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1451.mp3 2018-11-06 16:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1452.mp3 2018-11-06 16:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1453.mp3 2018-11-06 16:02
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1454.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1455.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1456.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1457.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1458.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1459.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1460.mp3 2018-11-06 16:03
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1461.mp3 2018-11-06 16:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1462.mp3 2018-11-06 16:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1463.mp3 2018-11-06 16:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1464.mp3 2018-11-06 16:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1465.mp3 2018-11-06 16:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1466.mp3 2018-11-06 16:04
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1467.mp3 2018-11-06 16:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1468.mp3 2018-11-06 16:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1469.mp3 2018-11-06 16:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1470.mp3 2018-11-06 16:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1471.mp3 2018-11-06 16:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1472.mp3 2018-11-06 16:05
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1473.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1474.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1475.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1476.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1477.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1478.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1479.mp3 2018-11-06 16:06
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1480.mp3 2018-11-07 03:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1481.mp3 2018-11-07 03:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1482.mp3 2018-11-07 03:13
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1483.mp3 2018-11-07 03:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1484.mp3 2018-11-07 03:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1485.mp3 2018-11-07 03:14
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1486.mp3 2018-11-07 03:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1487.mp3 2018-11-07 03:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1488.mp3 2018-11-07 03:15
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1489.mp3 2018-11-07 03:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1490.mp3 2018-11-07 03:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1491.mp3 2018-11-07 03:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1492.mp3 2018-11-07 03:16
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1493.mp3 2018-11-07 03:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1494.mp3 2018-11-07 03:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1495.mp3 2018-11-07 03:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1496.mp3 2018-11-07 03:17
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1497.mp3 2018-11-07 03:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1498.mp3 2018-11-07 03:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1499.mp3 2018-11-07 03:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1500.mp3 2018-11-07 03:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1501.mp3 2018-11-07 03:18
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1502.mp3 2018-11-07 03:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1503.mp3 2018-11-07 03:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1504.mp3 2018-11-07 03:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1505.mp3 2018-11-07 03:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1506.mp3 2018-11-07 03:19
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1507.mp3 2018-11-07 03:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1508.mp3 2018-11-07 03:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1509.mp3 2018-11-07 03:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1510.mp3 2018-11-07 03:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1511.mp3 2018-11-07 03:20
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1512.mp3 2018-11-07 03:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1513.mp3 2018-11-07 03:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1514.mp3 2018-11-07 03:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1515.mp3 2018-11-07 03:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1516.mp3 2018-11-07 03:21
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1517.mp3 2018-11-07 03:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1518.mp3 2018-11-07 03:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1519.mp3 2018-11-07 03:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1520.mp3 2018-11-07 03:22
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1521.mp3 2018-11-07 03:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1522.mp3 2018-11-07 03:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1523.mp3 2018-11-07 03:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1524.mp3 2018-11-07 03:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1525.mp3 2018-11-07 03:23
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1526.mp3 2018-11-07 03:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1527.mp3 2018-11-07 03:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1528.mp3 2018-11-07 03:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1529.mp3 2018-11-07 03:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1530.mp3 2018-11-07 03:24
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1531.mp3 2018-11-07 03:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1532.mp3 2018-11-07 03:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1533.mp3 2018-11-07 03:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1534.mp3 2018-11-07 03:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1535.mp3 2018-11-07 03:25
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1536.mp3 2018-11-07 03:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1537.mp3 2018-11-07 03:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1538.mp3 2018-11-07 03:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1539.mp3 2018-11-07 03:26
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1540.mp3 2018-11-07 03:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1541.mp3 2018-11-07 03:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1542.mp3 2018-11-07 03:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1543.mp3 2018-11-07 03:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1544.mp3 2018-11-07 03:27
 • cuc-pham-tu-chan-cuong-thieu-chuong-1545.mp3 2018-11-07 03:28
[Total: 4    Average: 3/5]

Related posts

Vạn Đạo Long Hoàng

TiKay

Siêu Cấp Cuồng Y

TiKay

Độc Bộ

TiKay

Leave a Reply