Dị Giới Xuyên Không

Đặc Công Hoàng Phi

“Theo ta đi, ta lấy nàng làm vợ.”

Nữ tử thong thả vén lên mái tóc, lộ ra một nửa gương mặt tựa như ma quỷ, thản nhiên nói: “Như vầy, ngươi còn muốn ta đi theo ngươi sao?”

◊◊◊

Nàng vốn bị thiên hạ gọi là một xấu nữ, một phế vật của đế quốc.
Nhưng lại nói ra một lời kinh thiên hạ, “Vương tử, ta không lấy. Vương phi, ta không cần.”

Kim lân vốn sống trong bùn ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Cho nên, có ai biết phía sau cái gọi là phế vật, lại kinh tài tuyệt diễm như vậy.

Có ai hay, dung nhan xấu xí vốn là mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành.

Phong vân rung động, phượng vũ cửu thiên.

Ngàn dặm trời cao, duy ngã độc tôn.

Cả đời này, ai có thể cùng ta chính thức đồng sinh cộng tử.

Nguồn: Tâm Vũ Nguyệt Lầu


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nhất Thế Phong Lưu
 •  Chương: /171
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0001.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0002.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0003.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0004.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0005.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0006.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0007.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0008.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0009.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0010.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0011.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0012.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0013.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0014.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0015.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0016.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0017.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0018.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0019.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0020.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0021.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0022.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0023.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0024.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0025.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0026.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0027.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0028.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0029.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0030.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0031.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0032.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0033.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0034.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0035.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0036.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0037.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0038.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0039.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0040.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0041.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0042.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0043.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0044.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0045.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0046.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0047.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0048.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0049.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0050.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0051.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0052.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0053.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0054.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0055.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0056.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0057.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0058.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0059.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0060.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0061.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0062.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0063.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0064.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0065.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0066.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0067.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0068.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0069.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0070.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0071.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0072.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0073.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0074.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0075.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0076.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0077.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0078.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0079.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0080.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0081.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0082.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0083.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0084.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0085.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0086.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0087.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0088.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0089.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0090.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0091.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0092.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0093.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0094.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0095.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0096.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0097.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0098.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0099.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0100.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0101.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0102.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0103.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0104.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0105.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0106.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0107.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0108.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0109.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0110.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0111.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0112.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0113.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0114.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0115.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0116.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0117.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0118.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0119.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0120.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0121.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0122.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0123.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0124.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0125.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0126.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0127.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0128.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0129.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0130.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0131.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0132.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0133.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0134.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0135.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0136.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0137.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0138.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0139.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0140.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0141.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0142.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0143.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0144.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0145.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0146.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0147.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0148.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0149.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0150.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0151.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0152.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0153.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0154.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0155.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0156.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0157.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0158.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0159.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0160.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0161.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0162.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0163.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0164.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0165.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0166.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0167.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0168.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0169.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0170.mp3
 • dac-cong-hoang-phi-chuong-0171.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Nhân Tộc Huấn Luyện Tràng

TiKay

Mau Xuyên Cứu Vớt Hắc Hóa BOSS Nam Chính

TiKay

Thần Ma Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply