Lịch Sử Quân Sự

Đại Đường Hoàng Thất Cô Nhi

Đến từ hậu thế thiếu niên, xuyên việt đến Trịnh Quán năm đầu thời kỳ, trở thành Lý Thế Dân lưu lạc ở dân gian con trai trưởng. Mang theo siêu cấp văn minh gen hệ thống, mà xem hoàng thất con mồ côi làm sao dựa vào gen hệ thống, bay lô Đại Đường!

“Chúc mừng chủ nhân lấy ra con kiến gen, thu được Vô Thượng Thần Lực!”

“Chúc mừng chủ nhân lấy ra thằn lằn gen, thu được siêu cấp khôi phục!”

“Chúc mừng chủ nhân lấy ra … . . .” (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ♰ܨ๖ۣۜLạc ๖ۣۜTử ᴸᵉᵍᵉᶯᵈ ♰

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thanh Phạt Hoàng Tổ Phụ
 •  Chương: /418
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0001.mp3 2019-03-30 21:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0002.mp3 2019-03-30 21:13
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0003.mp3 2019-03-30 21:13
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0004.mp3 2019-03-30 21:13
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0005.mp3 2019-03-30 21:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0006.mp3 2019-03-30 21:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0007.mp3 2019-03-30 21:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0008.mp3 2019-03-30 21:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0009.mp3 2019-03-30 21:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0010.mp3 2019-03-30 21:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0011.mp3 2019-03-30 21:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0012.mp3 2019-03-30 21:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0013.mp3 2019-03-30 21:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0014.mp3 2019-03-30 21:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0015.mp3 2019-03-30 21:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0016.mp3 2019-03-30 21:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0017.mp3 2019-03-30 21:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0018.mp3 2019-03-30 21:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0019.mp3 2019-03-30 21:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0020.mp3 2019-03-30 21:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0021.mp3 2019-03-30 21:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0022.mp3 2019-03-30 21:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0023.mp3 2019-03-30 21:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0024.mp3 2019-03-30 21:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0025.mp3 2019-03-30 21:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0026.mp3 2019-03-30 21:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0027.mp3 2019-03-30 21:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0028.mp3 2019-03-30 21:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0029.mp3 2019-03-30 21:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0030.mp3 2019-03-30 21:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0031.mp3 2019-03-30 21:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0032.mp3 2019-03-30 21:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0033.mp3 2019-03-30 21:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0034.mp3 2019-03-30 21:21
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0035.mp3 2019-03-30 21:21
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0036.mp3 2019-03-30 21:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0037.mp3 2019-03-30 21:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0038.mp3 2019-03-30 21:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0039.mp3 2019-03-30 21:23
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0040.mp3 2019-03-30 21:23
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0041.mp3 2019-03-30 21:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0042.mp3 2019-03-30 21:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0043.mp3 2019-03-30 21:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0044.mp3 2019-03-30 21:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0045.mp3 2019-03-30 21:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0046.mp3 2019-03-30 21:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0047.mp3 2019-03-30 21:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0048.mp3 2019-03-30 21:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0049.mp3 2019-03-30 21:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0050.mp3 2019-03-30 21:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0051.mp3 2019-03-30 21:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0052.mp3 2019-03-30 21:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0053.mp3 2019-03-30 21:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0054.mp3 2019-03-30 21:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0055.mp3 2019-03-30 21:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0056.mp3 2019-03-30 21:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0057.mp3 2019-03-30 21:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0058.mp3 2019-03-30 21:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0059.mp3 2019-03-30 21:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0060.mp3 2019-03-30 21:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0061.mp3 2019-03-30 21:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0062.mp3 2019-03-30 21:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0063.mp3 2019-03-30 21:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0064.mp3 2019-03-30 21:30
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0065.mp3 2019-03-30 21:30
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0066.mp3 2019-03-30 21:30
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0067.mp3 2019-03-30 21:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0068.mp3 2019-03-30 21:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0069.mp3 2019-03-30 21:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0070.mp3 2019-03-30 21:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0071.mp3 2019-03-30 21:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0072.mp3 2019-03-30 21:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0073.mp3 2019-03-30 21:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0074.mp3 2019-03-30 21:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0075.mp3 2019-03-30 21:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0076.mp3 2019-03-30 21:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0077.mp3 2019-03-30 21:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0078.mp3 2019-03-30 21:34
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0079.mp3 2019-03-30 21:34
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0080.mp3 2019-03-30 21:34
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0081.mp3 2019-03-30 21:35
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0082.mp3 2019-03-30 21:35
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0083.mp3 2019-03-30 21:35
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0084.mp3 2019-03-30 21:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0085.mp3 2019-03-30 21:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0086.mp3 2019-03-30 21:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0087.mp3 2019-03-30 21:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0088.mp3 2019-03-30 21:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0089.mp3 2019-03-30 21:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0090.mp3 2019-03-30 21:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0091.mp3 2019-03-30 21:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0092.mp3 2019-03-30 21:38
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0093.mp3 2019-03-30 21:38
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0094.mp3 2019-03-30 21:39
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0095.mp3 2019-03-30 21:39
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0096.mp3 2019-03-30 21:39
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0097.mp3 2019-03-30 21:40
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0098.mp3 2019-03-30 21:40
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0099.mp3 2019-03-30 21:40
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0100.mp3 2019-03-30 21:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0101.mp3 2019-03-30 21:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0102.mp3 2019-03-30 21:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0103.mp3 2019-03-30 21:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0104.mp3 2019-03-30 21:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0105.mp3 2019-03-30 21:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0106.mp3 2019-03-30 21:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0107.mp3 2019-03-30 21:43
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0108.mp3 2019-03-30 21:43
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0109.mp3 2019-03-30 21:43
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0110.mp3 2019-03-30 21:44
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0111.mp3 2019-03-30 21:44
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0112.mp3 2019-03-30 21:44
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0113.mp3 2019-03-30 21:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0114.mp3 2019-03-30 21:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0115.mp3 2019-03-30 21:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0116.mp3 2019-03-30 21:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0117.mp3 2019-03-30 21:46
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0118.mp3 2019-03-30 21:46
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0119.mp3 2019-03-30 21:46
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0120.mp3 2019-03-30 21:47
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0121.mp3 2019-03-30 21:47
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0122.mp3 2019-03-30 21:47
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0123.mp3 2019-03-30 21:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0124.mp3 2019-03-30 21:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0125.mp3 2019-03-30 21:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0126.mp3 2019-03-30 21:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0127.mp3 2019-03-30 21:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0128.mp3 2019-03-30 21:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0129.mp3 2019-03-30 21:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0130.mp3 2019-03-30 21:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0131.mp3 2019-03-30 21:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0132.mp3 2019-03-30 21:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0133.mp3 2019-03-30 21:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0134.mp3 2019-03-30 21:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0135.mp3 2019-03-30 21:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0136.mp3 2019-03-30 21:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0137.mp3 2019-03-30 21:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0138.mp3 2019-03-30 21:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0139.mp3 2019-03-30 21:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0140.mp3 2019-03-30 21:53
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0141.mp3 2019-03-30 21:53
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0142.mp3 2019-03-30 21:53
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0143.mp3 2019-03-30 21:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0144.mp3 2019-03-30 21:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0145.mp3 2019-03-30 21:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0146.mp3 2019-03-30 21:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0147.mp3 2019-03-30 21:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0148.mp3 2019-03-30 21:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0149.mp3 2019-03-30 21:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0150.mp3 2019-03-30 21:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0151.mp3 2019-03-30 21:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0152.mp3 2019-03-30 21:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0153.mp3 2019-03-30 21:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0154.mp3 2019-03-30 21:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0155.mp3 2019-03-30 21:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0156.mp3 2019-03-30 21:57
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0157.mp3 2019-03-30 21:57
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0158.mp3 2019-03-30 21:57
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0159.mp3 2019-03-30 21:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0160.mp3 2019-03-30 21:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0161.mp3 2019-03-30 21:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0162.mp3 2019-03-30 21:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0163.mp3 2019-03-30 21:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0164.mp3 2019-03-30 21:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0165.mp3 2019-03-30 21:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0166.mp3 2019-03-30 22:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0167.mp3 2019-03-30 22:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0168.mp3 2019-03-30 22:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0169.mp3 2019-03-30 22:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0170.mp3 2019-03-30 22:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0171.mp3 2019-03-30 22:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0172.mp3 2019-03-30 22:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0173.mp3 2019-03-30 22:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0174.mp3 2019-03-30 22:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0175.mp3 2019-03-30 22:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0176.mp3 2019-03-30 22:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0177.mp3 2019-03-30 22:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0178.mp3 2019-03-30 22:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0179.mp3 2019-03-30 22:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0180.mp3 2019-03-30 22:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0181.mp3 2019-03-30 22:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0182.mp3 2019-03-30 22:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0183.mp3 2019-03-30 22:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0184.mp3 2019-03-30 22:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0185.mp3 2019-03-30 22:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0186.mp3 2019-03-30 22:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0187.mp3 2019-03-30 22:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0188.mp3 2019-03-30 22:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0189.mp3 2019-03-30 22:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0190.mp3 2019-03-30 22:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0191.mp3 2019-03-30 22:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0192.mp3 2019-03-30 22:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0193.mp3 2019-03-30 22:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0194.mp3 2019-03-30 22:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0195.mp3 2019-03-30 22:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0196.mp3 2019-03-30 22:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0197.mp3 2019-03-30 22:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0198.mp3 2019-03-30 22:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0199.mp3 2019-03-30 22:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0200.mp3 2019-03-30 22:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0201.mp3 2019-03-30 22:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0202.mp3 2019-03-30 22:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0203.mp3 2019-03-30 22:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0204.mp3 2019-03-30 22:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0205.mp3 2019-03-30 22:10
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0206.mp3 2019-03-30 22:10
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0207.mp3 2019-03-30 22:10
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0208.mp3 2019-03-30 22:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0209.mp3 2019-03-30 22:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0210.mp3 2019-03-30 22:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0211.mp3 2019-03-30 22:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0212.mp3 2019-03-30 22:12
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0213.mp3 2019-03-30 22:12
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0214.mp3 2019-03-30 22:12
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0215.mp3 2019-03-30 22:12
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0216.mp3 2019-03-30 22:12
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0217.mp3 2019-03-30 22:13
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0218.mp3 2019-03-30 22:13
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0219.mp3 2019-03-30 22:13
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0220.mp3 2019-03-30 22:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0221.mp3 2019-03-30 22:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0222.mp3 2019-03-30 22:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0223.mp3 2019-03-30 22:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0224.mp3 2019-03-30 22:14
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0225.mp3 2019-03-30 22:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0226.mp3 2019-03-30 22:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0227.mp3 2019-03-30 22:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0228.mp3 2019-03-30 22:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0229.mp3 2019-03-30 22:15
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0230.mp3 2019-03-30 22:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0231.mp3 2019-03-30 22:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0232.mp3 2019-03-30 22:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0233.mp3 2019-03-30 22:16
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0234.mp3 2019-03-30 22:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0235.mp3 2019-03-30 22:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0236.mp3 2019-03-30 22:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0237.mp3 2019-03-30 22:17
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0238.mp3 2019-03-30 22:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0239.mp3 2019-03-30 22:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0240.mp3 2019-03-30 22:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0241.mp3 2019-03-30 22:18
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0242.mp3 2019-03-30 22:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0243.mp3 2019-03-30 22:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0244.mp3 2019-03-30 22:19
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0245.mp3 2019-03-30 22:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0246.mp3 2019-03-30 22:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0247.mp3 2019-03-30 22:20
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0248.mp3 2019-03-30 22:21
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0249.mp3 2019-03-30 22:21
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0250.mp3 2019-03-30 22:21
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0251.mp3 2019-03-30 22:21
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0252.mp3 2019-03-30 22:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0253.mp3 2019-03-30 22:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0254.mp3 2019-03-30 22:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0255.mp3 2019-03-30 22:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0256.mp3 2019-03-30 22:22
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0257.mp3 2019-03-30 22:23
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0258.mp3 2019-03-30 22:23
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0259.mp3 2019-03-30 22:23
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0260.mp3 2019-03-30 22:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0261.mp3 2019-03-30 22:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0262.mp3 2019-03-30 22:24
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0263.mp3 2019-03-30 22:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0264.mp3 2019-03-30 22:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0265.mp3 2019-03-30 22:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0266.mp3 2019-03-30 22:25
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0267.mp3 2019-03-30 22:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0268.mp3 2019-03-30 22:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0269.mp3 2019-03-30 22:26
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0270.mp3 2019-03-30 22:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0271.mp3 2019-03-30 22:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0272.mp3 2019-03-30 22:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0273.mp3 2019-03-30 22:27
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0274.mp3 2019-03-30 22:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0275.mp3 2019-03-30 22:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0276.mp3 2019-03-30 22:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0277.mp3 2019-03-30 22:28
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0278.mp3 2019-03-30 22:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0279.mp3 2019-03-30 22:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0280.mp3 2019-03-30 22:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0281.mp3 2019-03-30 22:29
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0282.mp3 2019-03-30 22:30
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0283.mp3 2019-03-30 22:30
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0284.mp3 2019-03-30 22:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0285.mp3 2019-03-30 22:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0286.mp3 2019-03-30 22:31
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0287.mp3 2019-03-30 22:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0288.mp3 2019-03-30 22:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0289.mp3 2019-03-30 22:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0290.mp3 2019-03-30 22:32
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0291.mp3 2019-03-30 22:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0292.mp3 2019-03-30 22:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0293.mp3 2019-03-30 22:33
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0294.mp3 2019-03-30 22:34
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0295.mp3 2019-03-30 22:34
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0296.mp3 2019-03-30 22:34
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0297.mp3 2019-03-30 22:35
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0298.mp3 2019-03-30 22:35
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0299.mp3 2019-03-30 22:35
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0300.mp3 2019-03-30 22:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0301.mp3 2019-03-30 22:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0302.mp3 2019-03-30 22:36
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0303.mp3 2019-03-30 22:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0304.mp3 2019-03-30 22:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0305.mp3 2019-03-30 22:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0306.mp3 2019-03-30 22:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0307.mp3 2019-03-30 22:37
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0308.mp3 2019-03-30 22:38
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0309.mp3 2019-03-30 22:38
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0310.mp3 2019-03-30 22:39
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0311.mp3 2019-03-30 22:39
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0312.mp3 2019-03-30 22:39
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0313.mp3 2019-03-30 22:40
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0314.mp3 2019-03-30 22:40
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0315.mp3 2019-03-30 22:40
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0316.mp3 2019-03-30 22:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0317.mp3 2019-03-30 22:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0318.mp3 2019-03-30 22:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0319.mp3 2019-03-30 22:41
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0320.mp3 2019-03-30 22:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0321.mp3 2019-03-30 22:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0322.mp3 2019-03-30 22:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0323.mp3 2019-03-30 22:42
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0324.mp3 2019-03-30 22:43
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0325.mp3 2019-03-30 22:43
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0326.mp3 2019-03-30 22:43
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0327.mp3 2019-03-30 22:44
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0328.mp3 2019-03-30 22:44
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0329.mp3 2019-03-30 22:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0330.mp3 2019-03-30 22:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0331.mp3 2019-03-30 22:45
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0332.mp3 2019-03-30 22:46
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0333.mp3 2019-03-30 22:46
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0334.mp3 2019-03-30 22:47
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0335.mp3 2019-03-30 22:47
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0336.mp3 2019-03-30 22:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0337.mp3 2019-03-30 22:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0338.mp3 2019-03-30 22:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0339.mp3 2019-03-30 22:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0340.mp3 2019-03-30 22:48
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0341.mp3 2019-03-30 22:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0342.mp3 2019-03-30 22:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0343.mp3 2019-03-30 22:49
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0344.mp3 2019-03-30 22:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0345.mp3 2019-03-30 22:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0346.mp3 2019-03-30 22:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0347.mp3 2019-03-30 22:50
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0348.mp3 2019-03-30 22:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0349.mp3 2019-03-30 22:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0350.mp3 2019-03-30 22:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0351.mp3 2019-03-30 22:51
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0352.mp3 2019-03-30 22:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0353.mp3 2019-03-30 22:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0354.mp3 2019-03-30 22:52
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0355.mp3 2019-03-30 22:53
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0356.mp3 2019-03-30 22:53
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0357.mp3 2019-03-30 22:53
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0358.mp3 2019-03-30 22:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0359.mp3 2019-03-30 22:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0360.mp3 2019-03-30 22:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0361.mp3 2019-03-30 22:54
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0362.mp3 2019-03-30 22:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0363.mp3 2019-03-30 22:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0364.mp3 2019-03-30 22:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0365.mp3 2019-03-30 22:55
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0366.mp3 2019-03-30 22:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0367.mp3 2019-03-30 22:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0368.mp3 2019-03-30 22:56
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0369.mp3 2019-03-30 22:57
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0370.mp3 2019-03-30 22:57
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0371.mp3 2019-03-30 22:57
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0372.mp3 2019-03-30 22:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0373.mp3 2019-03-30 22:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0374.mp3 2019-03-30 22:58
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0375.mp3 2019-03-30 22:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0376.mp3 2019-03-30 22:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0377.mp3 2019-03-30 22:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0378.mp3 2019-03-30 22:59
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0379.mp3 2019-03-30 23:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0380.mp3 2019-03-30 23:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0381.mp3 2019-03-30 23:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0382.mp3 2019-03-30 23:00
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0383.mp3 2019-03-30 23:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0384.mp3 2019-03-30 23:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0385.mp3 2019-03-30 23:01
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0386.mp3 2019-03-30 23:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0387.mp3 2019-03-30 23:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0388.mp3 2019-03-30 23:02
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0389.mp3 2019-03-30 23:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0390.mp3 2019-03-30 23:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0391.mp3 2019-03-30 23:03
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0392.mp3 2019-03-30 23:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0393.mp3 2019-03-30 23:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0394.mp3 2019-03-30 23:04
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0395.mp3 2019-03-30 23:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0396.mp3 2019-03-30 23:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0397.mp3 2019-03-30 23:05
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0398.mp3 2019-03-30 23:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0399.mp3 2019-03-30 23:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0400.mp3 2019-03-30 23:06
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0401.mp3 2019-03-30 23:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0402.mp3 2019-03-30 23:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0403.mp3 2019-03-30 23:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0404.mp3 2019-03-30 23:07
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0405.mp3 2019-03-30 23:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0406.mp3 2019-03-30 23:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0407.mp3 2019-03-30 23:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0408.mp3 2019-03-30 23:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0409.mp3 2019-03-30 23:08
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0410.mp3 2019-03-30 23:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0411.mp3 2019-03-30 23:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0412.mp3 2019-03-30 23:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0413.mp3 2019-03-30 23:09
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0414.mp3 2019-03-30 23:10
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0415.mp3 2019-03-30 23:10
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0416.mp3 2019-03-30 23:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0417.mp3 2019-03-30 23:11
 • dai-duong-hoang-that-co-nhi-chuong-0418.mp3 2019-03-30 23:11
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Buông Ra Em Phù Thủy Kia

TiKay

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Manh Nữ

THUYS♥️

Hàn Môn Kiêu Sĩ

TiKay

Leave a Reply