Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám

Đây Là Một Thiên Huyền Nghi Văn

Huyền nghi văn nam chính hẳn là như thế nào?

Thông minh cơ trí? Đảm lược hơn người? Đều được, dù sao chỉ là tiểu thuyết nhân vật.

Bất quá, đương hắn xuất hiện ở bên cạnh ngươi khi, liền rất làm người buồn rầu.

“Này hết thảy đều là ngươi chuyện xưa? Như vậy, hung thủ là ai?”

“Không biết, không đại cương……”

“Viết, ngươi phải cho ta một công đạo.”

“Đây là hiện, thật, thế, giới! Ta như thế nào can thiệp?”

“Vậy phá! Án! A!”

——————————

Nữ tác giả & nam chính, huyền nghi ( khẳng định có ) ngôn tình ( hẳn là cũng có )

…… Từ từ, kia nữ chính đâu?

Tag: Ảo tưởng không gian hiện đại hư cấu huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tác giả, nam chính ┃ vai phụ: Nguyên nữ chính, nữ xứng, nam xứng ┃ cái khác: Tác giả & vai chính, hai cái thế giới, huyền nghi

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thanh Thanh Lục La Quần
 •  Chương: /86
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0001.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0002.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0003.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0004.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0005.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0006.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0007.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0008.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0009.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0010.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0011.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0012.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0013.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0014.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0015.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0016.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0017.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0018.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0019.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0020.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0021.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0022.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0023.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0024.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0025.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0026.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0027.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0028.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0029.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0030.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0031.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0032.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0033.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0034.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0035.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0036.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0037.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0038.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0039.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0040.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0041.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0042.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0043.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0044.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0045.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0046.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0047.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0048.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0049.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0050.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0051.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0052.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0053.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0054.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0055.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0056.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0057.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0058.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0059.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0060.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0061.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0062.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0063.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0064.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0065.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0066.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0067.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0068.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0069.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0070.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0071.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0072.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0073.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0074.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0075.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0076.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0077.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0078.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0079.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0080.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0081.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0082.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0083.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0084.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0085.mp3
 • day-la-mot-thien-huyen-nghi-van-chuong-0086.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chúc Ngủ Ngon, Cô Vợ Tử Thần

THUYS♥️

Võng Hồng Giải Trí Sinh Hoạt

THUYS♥️

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

TiKay

Leave a Reply