Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Sắc

Hầm Táo Ký

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến,  ngọt ngào, hài.
Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu
Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền

Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ nhưng cũng có bi kịch.

Vui vẻ chính là nàng đã gặp được một sư phụ quyền cao chức trọng, không lo ăn mặc, càng có người chống lưng cho nàng.

Bi kịch chính là, mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nhìn thấy trong mắt sư phụ không muốn che dấu việc muốn ăn nàng…

[Một câu tóm tắt] Ấm áp sủng ngọt, thầy trò văn.


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /83
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ham-tao-ky-chuong-0001.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0002.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0003.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0004.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0005.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0006.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0007.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0008.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0009.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0010.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0011.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0012.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0013.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0014.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0015.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0016.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0017.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0018.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0019.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0020.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0021.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0022.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0023.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0024.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0025.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0026.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0027.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0028.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0029.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0030.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0031.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0032.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0033.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0034.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0035.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0036.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0037.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0038.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0039.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0040.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0041.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0042.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0043.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0044.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0045.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0046.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0047.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0048.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0049.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0050.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0051.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0052.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0053.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0054.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0055.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0056.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0057.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0058.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0059.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0060.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0061.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0062.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0063.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0064.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0065.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0066.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0067.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0068.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0069.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0070.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0071.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0072.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0073.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0074.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0075.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0076.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0077.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0078.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0079.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0080.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0081.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0082.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0083.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Huyền Huyễn Mạnh Nhất Phò Mã

TinoTK

Long Vũ Kiếm Thần

TinoTK

Quỷ Đế Cuồng Thê: Ăn Chơi Trác Táng Đại Tiểu Thư

TinoTK

Leave a Reply