Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Sắc

Hầm Táo Ký

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến,  ngọt ngào, hài.
Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu
Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền

Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ nhưng cũng có bi kịch.

Vui vẻ chính là nàng đã gặp được một sư phụ quyền cao chức trọng, không lo ăn mặc, càng có người chống lưng cho nàng.

Bi kịch chính là, mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nhìn thấy trong mắt sư phụ không muốn che dấu việc muốn ăn nàng…

[Một câu tóm tắt] Ấm áp sủng ngọt, thầy trò văn.


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /83
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • ham-tao-ky-chuong-0001.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0002.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0003.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0004.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0005.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0006.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0007.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0008.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0009.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0010.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0011.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0012.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0013.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0014.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0015.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0016.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0017.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0018.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0019.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0020.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0021.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0022.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0023.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0024.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0025.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0026.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0027.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0028.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0029.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0030.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0031.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0032.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0033.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0034.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0035.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0036.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0037.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0038.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0039.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0040.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0041.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0042.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0043.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0044.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0045.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0046.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0047.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0048.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0049.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0050.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0051.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0052.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0053.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0054.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0055.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0056.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0057.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0058.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0059.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0060.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0061.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0062.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0063.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0064.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0065.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0066.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0067.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0068.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0069.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0070.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0071.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0072.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0073.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0074.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0075.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0076.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0077.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0078.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0079.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0080.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0081.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0082.mp3
 • ham-tao-ky-chuong-0083.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Thần Hồn Chí Tôn

TiKay

Ma Thiên Ký

TiKay

Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển

TiKay

Leave a Reply