Đô Thị Ngôn Tình Sắc

Hằng Năm Có Ngày Này

Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, HE.
Nhân vật chính: Tuế Hòa ♡ Cừ Chiêu
Bìa: Credit: 2WLAND @meghekun.
Editor: Mina.

Văn án vô cùng ngắn gọn chỉ một câu duy nhất đó là:

Tôi thấy cậu đáng thương, cậu lại muốn “làm” tôi.

• • •

1. Nữ chính mềm mại, rất mềm mại, tính cách rất thánh mẫu.

2. Nam chính hơi biến thái, tính cách rất cực đoan.

3. Vẫn là song xử, 1v1, sủng, sắc, HE.

❥• ❥• ❥•

1. Tên truyện: 岁岁有今朝

岁岁 [suì suì]: Hằng năm hay Tuế Tuế ( tên nữ chính).

今朝 [jīn zhāo]: Hôm nay.

璩昭 [qú zhāo]: Cừ Chiêu ( tên nam chính).

➾ Tác giả sử dụng đồng âm.

➻ 岁岁有今朝 là câu chúc quen thuộc kiểu May you have today”s glory forever, Việt Nam mình thường dịch là “Năm nào cũng có ngày này”. Tác giả chơi chữ cả tên nam chính nữ chính vận vào lời chúc.

( Tổng hợp ý kiến của hai bạn @vespertine và @khnhing)

2. Giới thiệu về nam nữ chính bằng một câu:

“Hắn sống đeo mặt nạ là vì đùa giỡn người khác, mà Tuế Hòa sống đeo mặt nạ là vì để cho người khác sống không lo nghĩ.”

Nguồn: roselinee.wordpress.com, Wattpad


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Trà Trà Đáng Yêu
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0001.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0002.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0003.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0004.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0005.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0006.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0007.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0008.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0009.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0010.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0011.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0012.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0013.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0014.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0015.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0016.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0017.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0018.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0019.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0020.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0021.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0022.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0023.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0024.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0025.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0026.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0027.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0028.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0029.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0030.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0031.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0032.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0033.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0034.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0035.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0036.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0037.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0038.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0039.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0040.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0041.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0042.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0043.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0044.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0045.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0046.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0047.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0048.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0049.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0050.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0051.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0052.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0053.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0054.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0055.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0056.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0057.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0058.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0059.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0060.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0061.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0062.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0063.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0064.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0065.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0066.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0067.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0068.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0069.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0070.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0071.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0072.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0073.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0074.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0075.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0076.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0077.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0078.mp3
 • hang-nam-co-ngay-nay-chuong-0079.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Công Tử Biến Bại Gia Tử

TiKay

Quyền Thần Bất Lão Kiều Thê

THUYS♥️

Thần Y Quý Nữ: Thịnh Sủng Thất Hoàng Phi

TiKay

Leave a Reply