Hiện Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường

Hào Môn Nữ Phụ Là Thần Y

Tô Đàn một giấc ngủ dậy, từ mỗi người kính ngưỡng thần y, biến thành hiện đại bé gái mồ côi.

Tài chính thiếu hụt, lão công rời bỏ, tiểu tam kiêu ngạo, tài sản duy nhất là một nhà sắp đóng cửa trung y quán.

Đây là cái trung y bị các loại công kích diss niên đại, lại cũng là thuận gió dựng lên tốt nhất niên đại.

Tô Đàn cười, âm dương ngũ hành, nội tạng tân huyết.

Chính nàng chính là lớn nhất bàn tay vàng.

Thành nam sinh ý quạnh quẽ trung y quán, không biết ngày nào đó khởi, thường xuyên có siêu xe dừng lại.

Tiếp đãi phần lớn là nhân vật nổi tiếng chính khách, thậm chí có muốn theo đuổi trú nhan mỹ da siêu sao!

Mà cái kia trong truyền thuyết đại lão, cư nhiên trụ đi vào không ra. . .

Nhìn đến TV thượng mỗi ngày tuần hoàn rác rưởi lão trung y dưỡng sinh quảng cáo

Tô Đàn thổi tiếng huýt sáo, “Ta là lão trung y, ta chuyên trị khoác lác.”

————————————

Tag: Xuyên qua thời không vả mặt sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Đàn, Phong Kinh Mặc (tứ thúc)

Nguồn : wikidich


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Trì Mạch
 •  Chương: /172
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0001.mp3 2019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0002.mp3 2019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0003.mp3 2019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0004.mp3 2019-04-30 03:23
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0005.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0006.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0007.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0008.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0009.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0010.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0011.mp3 2019-04-30 03:24
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0012.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0013.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0014.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0015.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0016.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0017.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0018.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0019.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0020.mp3 2019-04-30 03:25
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0021.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0022.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0023.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0024.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0025.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0026.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0027.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0028.mp3 2019-04-30 03:26
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0029.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0030.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0031.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0032.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0033.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0034.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0035.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0036.mp3 2019-04-30 03:27
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0037.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0038.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0039.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0040.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0041.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0042.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0043.mp3 2019-04-30 03:28
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0044.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0045.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0046.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0047.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0048.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0049.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0050.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0051.mp3 2019-04-30 03:29
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0052.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0053.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0054.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0055.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0056.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0057.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0058.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0059.mp3 2019-04-30 03:30
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0060.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0061.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0062.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0063.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0064.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0065.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0066.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0067.mp3 2019-04-30 03:31
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0068.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0069.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0070.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0071.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0072.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0073.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0074.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0075.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0076.mp3 2019-04-30 03:32
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0077.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0078.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0079.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0080.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0081.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0082.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0083.mp3 2019-04-30 03:33
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0084.mp3 2019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0085.mp3 2019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0086.mp3 2019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0087.mp3 2019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0088.mp3 2019-04-30 03:34
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0089.mp3 2019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0090.mp3 2019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0091.mp3 2019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0092.mp3 2019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0093.mp3 2019-04-30 03:35
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0094.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0095.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0096.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0097.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0098.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0099.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0100.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0101.mp3 2019-04-30 03:36
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0102.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0103.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0104.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0105.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0106.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0107.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0108.mp3 2019-04-30 03:37
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0109.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0110.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0111.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0112.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0113.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0114.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0115.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0116.mp3 2019-04-30 03:38
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0117.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0118.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0119.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0120.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0121.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0122.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0123.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0124.mp3 2019-04-30 03:39
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0125.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0126.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0127.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0128.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0129.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0130.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0131.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0132.mp3 2019-04-30 03:40
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0133.mp3 2019-04-30 03:41
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0134.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0135.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0136.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0137.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0138.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0139.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0140.mp3 2019-04-30 03:42
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0141.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0142.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0143.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0144.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0145.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0146.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0147.mp3 2019-04-30 03:43
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0148.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0149.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0150.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0151.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0152.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0153.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0154.mp3 2019-04-30 03:46
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0155.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0156.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0157.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0158.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0159.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0160.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0161.mp3 2019-04-30 03:47
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0162.mp3 2019-04-30 03:48
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0163.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0164.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0165.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0166.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0167.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0168.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0169.mp3 2019-04-30 03:49
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0170.mp3 2019-04-30 03:50
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0171.mp3 2019-04-30 03:50
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0172.mp3 2019-04-30 03:50
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Thế Vai Nữ Ảnh Đế

THUYS♥️

Long Cốt Chiến Đế

TiKay

Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

THUYS♥️

Leave a Reply