Hiện Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường

Hào Môn Nữ Phụ Là Thần Y

Tô Đàn một giấc ngủ dậy, từ mỗi người kính ngưỡng thần y, biến thành hiện đại bé gái mồ côi.

Tài chính thiếu hụt, lão công rời bỏ, tiểu tam kiêu ngạo, tài sản duy nhất là một nhà sắp đóng cửa trung y quán.

Đây là cái trung y bị các loại công kích diss niên đại, lại cũng là thuận gió dựng lên tốt nhất niên đại.

Tô Đàn cười, âm dương ngũ hành, nội tạng tân huyết.

Chính nàng chính là lớn nhất bàn tay vàng.

Thành nam sinh ý quạnh quẽ trung y quán, không biết ngày nào đó khởi, thường xuyên có siêu xe dừng lại.

Tiếp đãi phần lớn là nhân vật nổi tiếng chính khách, thậm chí có muốn theo đuổi trú nhan mỹ da siêu sao!

Mà cái kia trong truyền thuyết đại lão, cư nhiên trụ đi vào không ra. . .

Nhìn đến TV thượng mỗi ngày tuần hoàn rác rưởi lão trung y dưỡng sinh quảng cáo

Tô Đàn thổi tiếng huýt sáo, “Ta là lão trung y, ta chuyên trị khoác lác.”

————————————

Tag: Xuyên qua thời không vả mặt sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tô Đàn, Phong Kinh Mặc (tứ thúc)

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Trì Mạch
 •  Chương: /172
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0001.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0002.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0003.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0004.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0005.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0006.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0007.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0008.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0009.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0010.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0011.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0012.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0013.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0014.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0015.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0016.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0017.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0018.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0019.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0020.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0021.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0022.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0023.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0024.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0025.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0026.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0027.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0028.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0029.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0030.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0031.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0032.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0033.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0034.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0035.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0036.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0037.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0038.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0039.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0040.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0041.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0042.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0043.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0044.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0045.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0046.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0047.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0048.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0049.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0050.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0051.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0052.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0053.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0054.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0055.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0056.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0057.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0058.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0059.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0060.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0061.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0062.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0063.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0064.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0065.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0066.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0067.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0068.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0069.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0070.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0071.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0072.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0073.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0074.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0075.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0076.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0077.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0078.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0079.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0080.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0081.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0082.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0083.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0084.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0085.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0086.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0087.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0088.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0089.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0090.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0091.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0092.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0093.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0094.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0095.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0096.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0097.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0098.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0099.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0100.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0101.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0102.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0103.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0104.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0105.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0106.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0107.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0108.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0109.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0110.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0111.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0112.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0113.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0114.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0115.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0116.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0117.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0118.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0119.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0120.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0121.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0122.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0123.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0124.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0125.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0126.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0127.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0128.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0129.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0130.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0131.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0132.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0133.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0134.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0135.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0136.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0137.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0138.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0139.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0140.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0141.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0142.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0143.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0144.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0145.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0146.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0147.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0148.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0149.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0150.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0151.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0152.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0153.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0154.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0155.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0156.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0157.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0158.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0159.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0160.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0161.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0162.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0163.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0164.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0165.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0166.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0167.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0168.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0169.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0170.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0171.mp3
 • hao-mon-nu-phu-la-than-y-chuong-0172.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Trọng Sinh Chi Phế Tài Nghịch Thế

THUYS♥️

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

THUYS♥️

Thần Hoàng

TiKay

Leave a Reply