Hiện Đại Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường Trọng Sinh

Học Bá Kiều Thê Không Tự Y

【 văn án một 】

35 tuổi lớn tuổi thừa nữ sở sắt trọng sinh. Đời trước, nàng là cái bác sĩ khoa ngoại, lại trước sau y không hảo tự mình thơ ấu bóng ma cùng dị dạng dáng người. Đời này, sở bác sĩ hô lớn khẩu hiệu: Ta muốn báo thù, ta muốn biến xinh đẹp ~ đến nỗi thủ đoạn: Ôm chặt mỏng đại thiếu đùi vàng. ( ˙-˙ )

【 văn án nhị 】

34 tuổi kinh tế học tiến sĩ mỏng cẩn đình trọng sinh. Đời trước, hắn rất tốt tiền đồ bị hủy bởi một hồi tai nạn xe cộ, toàn thân tê liệt nhiều khí quan suy kiệt, may mắn có sở bác sĩ không rời không bỏ, mới sống lâu bảy năm. Đời này, trừ bỏ sủng nàng sủng nàng…… Vẫn là sủng nàng.

* đùi cùng thuần khiết, không thể kiêm đến *

* ngoại khoa lão ô quy nữ bác sĩ vs độc chiếm dục mãnh liệt đại thiếu gia *

PS:

① nữ chủ nam chủ song trọng sinh báo thù sủng văn, nắm tay ngược tra ~ tô tô tô liêu liêu liêu sủng sủng sủng

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tây Phương Bất Bại
 •  Chương: /78
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0001.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0002.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0003.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0004.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0005.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0006.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0007.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0008.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0009.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0010.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0011.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0012.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0013.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0014.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0015.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0016.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0017.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0018.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0019.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0020.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0021.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0022.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0023.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0024.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0025.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0026.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0027.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0028.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0029.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0030.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0031.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0032.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0033.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0034.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0035.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0036.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0037.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0038.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0039.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0040.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0041.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0042.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0043.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0044.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0045.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0046.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0047.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0048.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0049.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0050.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0051.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0052.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0053.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0054.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0055.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0056.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0057.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0058.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0059.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0060.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0061.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0062.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0063.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0064.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0065.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0066.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0067.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0068.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0069.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0070.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0071.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0072.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0073.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0074.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0075.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0076.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0077.mp3
 • hoc-ba-kieu-the-khong-tu-y-trong-sinh-chuong-0078.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Linh Kiếm Tôn

TiKay

Yêu Thần Ký

TiKay

Hằng Năm Có Ngày Này

TiKay

Leave a Reply