Tiên Hiệp

Lăng Thiên Truyền Thuyết

– Lăng Thiên kiếp trước sống ở thế kỷ 21, vì đấu tranh nội bộ gia tộc nên bị người trong gia tộc vu hại kết cục là bị phế võ công rồi trục xuất làm ăn mày hết 2 năm –> Nhân vật chính cuối cùng đặt bom (giống Iraq) nổ chết cùng kẻ thù.

– Kiếp sau, tại dị giới, đầu thai vào Lăng gia, một trong 8 đại gia tộc tại đại lục, luyện võ ngay từ trong bụng mẹ rồi mới sinh ra đời. Từ lúc 5 tuổi, Nhân vật chính lập quân đội ngầm + tập đoàn sát thủ. Nhân vật chính vì ẩn dấu thực lực nên tự tạo cho mình danh hiệu “thiên hạ đệ nhất hoàn khố công tử” —> nên bị Tiêu gia từ hôn. Tới 15 tuổi, thế lực hình thành bước vào con đường tranh phách thiên hạ + võ công tại tần thứ 9/12 tần của Kim Long thần công bằng tầng lớp cao thủ hạ nhất của đại lục.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Lăng Thiên Hạ
 •  Chương: /773
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0001.mp3 2018-02-05 05:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0002.mp3 2018-02-05 05:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0003.mp3 2018-02-05 05:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0004.mp3 2018-02-05 05:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0005.mp3 2018-02-05 05:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0006.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0007.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0008.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0009.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0010.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0011.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0012.mp3 2018-02-05 05:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0013.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0014.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0015.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0016.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0017.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0018.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0019.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0020.mp3 2018-02-05 05:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0021.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0022.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0023.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0024.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0025.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0026.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0027.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0028.mp3 2018-02-05 05:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0029.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0030.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0031.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0032.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0033.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0034.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0035.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0036.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0037.mp3 2018-02-05 05:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0038.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0039.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0040.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0041.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0042.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0043.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0044.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0045.mp3 2018-02-05 05:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0046.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0047.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0048.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0049.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0050.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0051.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0052.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0053.mp3 2018-02-05 05:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0054.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0055.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0056.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0057.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0058.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0059.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0060.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0061.mp3 2018-02-05 05:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0062.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0063.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0064.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0065.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0066.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0067.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0068.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0069.mp3 2018-02-05 05:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0070.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0071.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0072.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0073.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0074.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0075.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0076.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0077.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0078.mp3 2018-02-05 05:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0079.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0080.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0081.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0082.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0083.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0084.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0085.mp3 2018-02-05 05:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0086.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0087.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0088.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0089.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0090.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0091.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0092.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0093.mp3 2018-02-05 05:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0094.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0095.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0096.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0097.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0098.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0099.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0100.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0101.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0102.mp3 2018-02-05 05:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0103.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0104.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0105.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0106.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0107.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0108.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0109.mp3 2018-02-05 05:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0110.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0111.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0112.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0113.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0114.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0115.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0116.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0117.mp3 2018-02-05 05:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0118.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0119.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0120.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0121.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0122.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0123.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0124.mp3 2018-02-05 05:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0125.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0126.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0127.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0128.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0129.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0130.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0131.mp3 2018-02-05 05:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0132.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0133.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0134.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0135.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0136.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0137.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0138.mp3 2018-02-05 05:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0139.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0140.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0141.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0142.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0143.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0144.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0145.mp3 2018-02-05 05:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0146.mp3 2018-02-05 05:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0147.mp3 2018-02-05 05:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0148.mp3 2018-02-05 05:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0149.mp3 2018-02-05 05:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0150.mp3 2018-02-05 05:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0151.mp3 2018-02-05 05:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0152.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0153.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0154.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0155.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0156.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0157.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0158.mp3 2018-02-05 05:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0159.mp3 2018-02-05 05:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0160.mp3 2018-02-05 05:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0161.mp3 2018-02-05 05:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0162.mp3 2018-02-05 05:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0163.mp3 2018-02-05 05:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0164.mp3 2018-02-05 05:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0165.mp3 2018-02-05 05:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0166.mp3 2018-02-05 05:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0167.mp3 2018-02-05 05:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0168.mp3 2018-02-05 05:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0169.mp3 2018-02-05 05:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0170.mp3 2018-02-05 05:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0171.mp3 2018-02-05 05:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0172.mp3 2018-02-05 05:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0173.mp3 2018-02-05 05:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0174.mp3 2018-02-05 05:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0175.mp3 2018-02-05 05:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0176.mp3 2018-02-05 05:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0177.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0178.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0179.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0180.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0181.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0182.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0183.mp3 2018-02-05 05:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0184.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0185.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0186.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0187.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0188.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0189.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0190.mp3 2018-02-05 05:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0191.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0192.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0193.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0194.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0195.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0196.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0197.mp3 2018-02-05 05:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0198.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0199.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0200.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0201.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0202.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0203.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0204.mp3 2018-02-05 05:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0205.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0206.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0207.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0208.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0209.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0210.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0211.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0212.mp3 2018-02-05 05:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0213.mp3 2018-02-05 05:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0214.mp3 2018-02-05 05:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0215.mp3 2018-02-05 05:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0216.mp3 2018-02-05 05:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0217.mp3 2018-02-05 05:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0218.mp3 2018-02-05 05:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0219.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0220.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0221.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0222.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0223.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0224.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0225.mp3 2018-02-05 05:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0226.mp3 2018-02-05 05:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0227.mp3 2018-02-05 05:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0228.mp3 2018-02-05 05:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0229.mp3 2018-02-05 05:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0230.mp3 2018-02-05 05:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0231.mp3 2018-02-05 05:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0232.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0233.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0234.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0235.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0236.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0237.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0238.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0239.mp3 2018-02-05 05:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0240.mp3 2018-02-05 05:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0241.mp3 2018-02-05 05:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0242.mp3 2018-02-05 05:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0243.mp3 2018-02-05 05:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0244.mp3 2018-02-05 05:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0245.mp3 2018-02-05 05:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0246.mp3 2018-02-05 05:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0247.mp3 2018-02-05 05:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0248.mp3 2018-02-05 05:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0249.mp3 2018-02-05 05:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0250.mp3 2018-02-05 05:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0251.mp3 2018-02-05 05:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0252.mp3 2018-02-05 05:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0253.mp3 2018-02-05 05:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0254.mp3 2018-02-05 05:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0255.mp3 2018-02-05 05:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0256.mp3 2018-02-05 05:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0257.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0258.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0259.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0260.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0261.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0262.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0263.mp3 2018-02-05 05:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0264.mp3 2018-02-05 05:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0265.mp3 2018-02-05 05:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0266.mp3 2018-02-05 05:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0267.mp3 2018-02-05 05:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0268.mp3 2018-02-05 05:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0269.mp3 2018-02-05 05:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0270.mp3 2018-02-05 05:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0271.mp3 2018-02-05 05:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0272.mp3 2018-02-05 05:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0273.mp3 2018-02-05 05:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0274.mp3 2018-02-05 05:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0275.mp3 2018-02-05 05:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0276.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0277.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0278.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0279.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0280.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0281.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0282.mp3 2018-02-05 05:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0283.mp3 2018-02-05 05:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0284.mp3 2018-02-05 05:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0285.mp3 2018-02-05 05:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0286.mp3 2018-02-05 05:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0287.mp3 2018-02-05 05:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0288.mp3 2018-02-05 05:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0289.mp3 2018-02-05 05:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0290.mp3 2018-02-05 05:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0291.mp3 2018-02-05 05:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0292.mp3 2018-02-05 05:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0293.mp3 2018-02-05 05:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0294.mp3 2018-02-05 05:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0295.mp3 2018-02-05 06:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0296.mp3 2018-02-05 06:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0297.mp3 2018-02-05 06:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0298.mp3 2018-02-05 06:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0299.mp3 2018-02-05 06:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0300.mp3 2018-02-05 06:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0301.mp3 2018-02-05 06:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0302.mp3 2018-02-05 06:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0303.mp3 2018-02-05 06:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0304.mp3 2018-02-05 06:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0305.mp3 2018-02-05 06:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0306.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0307.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0308.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0309.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0310.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0311.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0312.mp3 2018-02-05 06:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0313.mp3 2018-02-05 06:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0314.mp3 2018-02-05 06:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0315.mp3 2018-02-05 06:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0316.mp3 2018-02-05 06:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0317.mp3 2018-02-05 06:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0318.mp3 2018-02-05 06:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0319.mp3 2018-02-05 06:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0320.mp3 2018-02-05 06:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0321.mp3 2018-02-05 06:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0322.mp3 2018-02-05 06:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0323.mp3 2018-02-05 06:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0324.mp3 2018-02-05 06:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0325.mp3 2018-02-05 06:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0326.mp3 2018-02-05 06:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0327.mp3 2018-02-05 06:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0328.mp3 2018-02-05 06:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0329.mp3 2018-02-05 06:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0330.mp3 2018-02-05 06:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0331.mp3 2018-02-05 06:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0332.mp3 2018-02-05 06:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0333.mp3 2018-02-05 06:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0334.mp3 2018-02-05 06:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0335.mp3 2018-02-05 06:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0336.mp3 2018-02-05 06:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0337.mp3 2018-02-05 06:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0338.mp3 2018-02-05 06:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0339.mp3 2018-02-05 06:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0340.mp3 2018-02-05 06:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0341.mp3 2018-02-05 06:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0342.mp3 2018-02-05 06:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0343.mp3 2018-02-05 06:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0344.mp3 2018-02-05 06:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0345.mp3 2018-02-05 06:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0346.mp3 2018-02-05 06:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0347.mp3 2018-02-05 06:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0348.mp3 2018-02-05 06:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0349.mp3 2018-02-05 06:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0350.mp3 2018-02-05 06:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0351.mp3 2018-02-05 06:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0352.mp3 2018-02-05 06:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0353.mp3 2018-02-05 06:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0354.mp3 2018-02-05 06:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0355.mp3 2018-02-05 06:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0356.mp3 2018-02-05 06:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0357.mp3 2018-02-05 06:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0358.mp3 2018-02-05 06:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0359.mp3 2018-02-05 06:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0360.mp3 2018-02-05 06:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0361.mp3 2018-02-05 06:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0362.mp3 2018-02-05 06:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0363.mp3 2018-02-05 06:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0364.mp3 2018-02-05 06:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0365.mp3 2018-02-05 06:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0366.mp3 2018-02-05 06:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0367.mp3 2018-02-05 06:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0368.mp3 2018-02-05 06:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0369.mp3 2018-02-05 06:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0370.mp3 2018-02-05 06:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0371.mp3 2018-02-05 06:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0372.mp3 2018-02-05 06:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0373.mp3 2018-02-05 06:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0374.mp3 2018-02-05 06:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0375.mp3 2018-02-05 06:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0376.mp3 2018-02-05 06:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0377.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0378.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0379.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0380.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0381.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0382.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0383.mp3 2018-02-05 06:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0384.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0385.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0386.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0387.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0388.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0389.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0390.mp3 2018-02-05 06:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0391.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0392.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0393.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0394.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0395.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0396.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0397.mp3 2018-02-05 06:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0398.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0399.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0400.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0401.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0402.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0403.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0404.mp3 2018-02-05 06:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0405.mp3 2018-02-05 06:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0406.mp3 2018-02-05 06:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0407.mp3 2018-02-05 06:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0408.mp3 2018-02-05 06:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0409.mp3 2018-02-05 06:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0410.mp3 2018-02-05 06:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0411.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0412.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0413.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0414.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0415.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0416.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0417.mp3 2018-02-05 06:20
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0418.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0419.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0420.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0421.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0422.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0423.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0424.mp3 2018-02-05 06:21
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0425.mp3 2018-02-05 06:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0426.mp3 2018-02-05 06:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0427.mp3 2018-02-05 06:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0428.mp3 2018-02-05 06:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0429.mp3 2018-02-05 06:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0430.mp3 2018-02-05 06:22
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0431.mp3 2018-02-05 06:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0432.mp3 2018-02-05 06:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0433.mp3 2018-02-05 06:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0434.mp3 2018-02-05 06:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0435.mp3 2018-02-05 06:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0436.mp3 2018-02-05 06:23
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0437.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0438.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0439.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0440.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0441.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0442.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0443.mp3 2018-02-05 06:24
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0444.mp3 2018-02-05 06:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0445.mp3 2018-02-05 06:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0446.mp3 2018-02-05 06:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0447.mp3 2018-02-05 06:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0448.mp3 2018-02-05 06:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0449.mp3 2018-02-05 06:25
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0450.mp3 2018-02-05 06:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0451.mp3 2018-02-05 06:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0452.mp3 2018-02-05 06:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0453.mp3 2018-02-05 06:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0454.mp3 2018-02-05 06:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0455.mp3 2018-02-05 06:26
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0456.mp3 2018-02-05 06:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0457.mp3 2018-02-05 06:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0458.mp3 2018-02-05 06:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0459.mp3 2018-02-05 06:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0460.mp3 2018-02-05 06:27
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0461.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0462.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0463.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0464.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0465.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0466.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0467.mp3 2018-02-05 06:28
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0468.mp3 2018-02-05 06:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0469.mp3 2018-02-05 06:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0470.mp3 2018-02-05 06:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0471.mp3 2018-02-05 06:29
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0472.mp3 2018-02-05 06:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0473.mp3 2018-02-05 06:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0474.mp3 2018-02-05 06:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0475.mp3 2018-02-05 06:30
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0476.mp3 2018-02-05 06:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0477.mp3 2018-02-05 06:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0478.mp3 2018-02-05 06:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0479.mp3 2018-02-05 06:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0480.mp3 2018-02-05 06:31
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0481.mp3 2018-02-05 06:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0482.mp3 2018-02-05 06:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0483.mp3 2018-02-05 06:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0484.mp3 2018-02-05 06:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0485.mp3 2018-02-05 06:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0486.mp3 2018-02-05 06:32
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0487.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0488.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0489.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0490.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0491.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0492.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0493.mp3 2018-02-05 06:33
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0494.mp3 2018-02-05 06:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0495.mp3 2018-02-05 06:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0496.mp3 2018-02-05 06:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0497.mp3 2018-02-05 06:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0498.mp3 2018-02-05 06:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0499.mp3 2018-02-05 06:34
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0500.mp3 2018-02-05 06:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0501.mp3 2018-02-05 06:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0502.mp3 2018-02-05 06:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0503.mp3 2018-02-05 06:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0504.mp3 2018-02-05 06:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0505.mp3 2018-02-05 06:35
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0506.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0507.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0508.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0509.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0510.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0511.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0512.mp3 2018-02-05 06:36
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0513.mp3 2018-02-05 06:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0514.mp3 2018-02-05 06:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0515.mp3 2018-02-05 06:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0516.mp3 2018-02-05 06:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0517.mp3 2018-02-05 06:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0518.mp3 2018-02-05 06:37
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0519.mp3 2018-02-05 06:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0520.mp3 2018-02-05 06:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0521.mp3 2018-02-05 06:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0522.mp3 2018-02-05 06:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0523.mp3 2018-02-05 06:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0524.mp3 2018-02-05 06:38
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0525.mp3 2018-02-05 06:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0526.mp3 2018-02-05 06:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0527.mp3 2018-02-05 06:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0528.mp3 2018-02-05 06:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0529.mp3 2018-02-05 06:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0530.mp3 2018-02-05 06:39
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0531.mp3 2018-02-05 06:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0532.mp3 2018-02-05 06:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0533.mp3 2018-02-05 06:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0534.mp3 2018-02-05 06:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0535.mp3 2018-02-05 06:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0536.mp3 2018-02-05 06:40
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0537.mp3 2018-02-05 06:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0538.mp3 2018-02-05 06:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0539.mp3 2018-02-05 06:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0540.mp3 2018-02-05 06:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0541.mp3 2018-02-05 06:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0542.mp3 2018-02-05 06:41
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0543.mp3 2018-02-05 06:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0544.mp3 2018-02-05 06:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0545.mp3 2018-02-05 06:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0546.mp3 2018-02-05 06:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0547.mp3 2018-02-05 06:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0548.mp3 2018-02-05 06:42
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0549.mp3 2018-02-05 06:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0550.mp3 2018-02-05 06:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0551.mp3 2018-02-05 06:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0552.mp3 2018-02-05 06:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0553.mp3 2018-02-05 06:43
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0554.mp3 2018-02-05 06:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0555.mp3 2018-02-05 06:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0556.mp3 2018-02-05 06:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0557.mp3 2018-02-05 06:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0558.mp3 2018-02-05 06:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0559.mp3 2018-02-05 06:44
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0560.mp3 2018-02-05 06:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0561.mp3 2018-02-05 06:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0562.mp3 2018-02-05 06:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0563.mp3 2018-02-05 06:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0564.mp3 2018-02-05 06:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0565.mp3 2018-02-05 06:45
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0566.mp3 2018-02-05 06:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0567.mp3 2018-02-05 06:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0568.mp3 2018-02-05 06:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0569.mp3 2018-02-05 06:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0570.mp3 2018-02-05 06:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0571.mp3 2018-02-05 06:46
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0572.mp3 2018-02-05 06:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0573.mp3 2018-02-05 06:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0574.mp3 2018-02-05 06:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0575.mp3 2018-02-05 06:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0576.mp3 2018-02-05 06:47
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0577.mp3 2018-02-05 06:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0578.mp3 2018-02-05 06:48
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0579.mp3 2018-02-05 06:49
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0580.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0581.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0582.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0583.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0584.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0585.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0586.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0587.mp3 2018-02-05 06:50
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0588.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0589.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0590.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0591.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0592.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0593.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0594.mp3 2018-02-05 06:51
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0595.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0596.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0597.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0598.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0599.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0600.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0601.mp3 2018-02-05 06:52
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0602.mp3 2018-02-05 06:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0603.mp3 2018-02-05 06:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0604.mp3 2018-02-05 06:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0605.mp3 2018-02-05 06:53
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0606.mp3 2018-02-05 06:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0607.mp3 2018-02-05 06:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0608.mp3 2018-02-05 06:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0609.mp3 2018-02-05 06:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0610.mp3 2018-02-05 06:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0611.mp3 2018-02-05 06:54
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0612.mp3 2018-02-05 06:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0613.mp3 2018-02-05 06:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0614.mp3 2018-02-05 06:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0615.mp3 2018-02-05 06:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0616.mp3 2018-02-05 06:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0617.mp3 2018-02-05 06:55
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0618.mp3 2018-02-05 06:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0619.mp3 2018-02-05 06:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0620.mp3 2018-02-05 06:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0621.mp3 2018-02-05 06:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0622.mp3 2018-02-05 06:56
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0623.mp3 2018-02-05 06:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0624.mp3 2018-02-05 06:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0625.mp3 2018-02-05 06:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0626.mp3 2018-02-05 06:57
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0627.mp3 2018-02-05 06:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0628.mp3 2018-02-05 06:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0629.mp3 2018-02-05 06:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0630.mp3 2018-02-05 06:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0631.mp3 2018-02-05 06:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0632.mp3 2018-02-05 06:58
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0633.mp3 2018-02-05 06:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0634.mp3 2018-02-05 06:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0635.mp3 2018-02-05 06:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0636.mp3 2018-02-05 06:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0637.mp3 2018-02-05 06:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0638.mp3 2018-02-05 06:59
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0639.mp3 2018-02-05 07:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0640.mp3 2018-02-05 07:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0641.mp3 2018-02-05 07:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0642.mp3 2018-02-05 07:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0643.mp3 2018-02-05 07:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0644.mp3 2018-02-05 07:00
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0645.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0646.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0647.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0648.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0649.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0650.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0651.mp3 2018-02-05 07:01
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0652.mp3 2018-02-05 07:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0653.mp3 2018-02-05 07:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0654.mp3 2018-02-05 07:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0655.mp3 2018-02-05 07:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0656.mp3 2018-02-05 07:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0657.mp3 2018-02-05 07:02
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0658.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0659.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0660.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0661.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0662.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0663.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0664.mp3 2018-02-05 07:03
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0665.mp3 2018-02-05 07:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0666.mp3 2018-02-05 07:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0667.mp3 2018-02-05 07:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0668.mp3 2018-02-05 07:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0669.mp3 2018-02-05 07:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0670.mp3 2018-02-05 07:04
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0671.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0672.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0673.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0674.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0675.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0676.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0677.mp3 2018-02-05 07:05
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0678.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0679.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0680.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0681.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0682.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0683.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0684.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0685.mp3 2018-02-05 07:06
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0686.mp3 2018-02-05 07:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0687.mp3 2018-02-05 07:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0688.mp3 2018-02-05 07:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0689.mp3 2018-02-05 07:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0690.mp3 2018-02-05 07:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0691.mp3 2018-02-05 07:07
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0692.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0693.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0694.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0695.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0696.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0697.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0698.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0699.mp3 2018-02-05 07:08
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0700.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0701.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0702.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0703.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0704.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0705.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0706.mp3 2018-02-05 07:09
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0707.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0708.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0709.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0710.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0711.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0712.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0713.mp3 2018-02-05 07:10
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0714.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0715.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0716.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0717.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0718.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0719.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0720.mp3 2018-02-05 07:11
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0721.mp3 2018-02-05 07:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0722.mp3 2018-02-05 07:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0723.mp3 2018-02-05 07:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0724.mp3 2018-02-05 07:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0725.mp3 2018-02-05 07:12
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0726.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0727.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0728.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0729.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0730.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0731.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0732.mp3 2018-02-05 07:13
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0733.mp3 2018-02-05 07:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0734.mp3 2018-02-05 07:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0735.mp3 2018-02-05 07:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0736.mp3 2018-02-05 07:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0737.mp3 2018-02-05 07:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0738.mp3 2018-02-05 07:14
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0739.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0740.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0741.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0742.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0743.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0744.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0745.mp3 2018-02-05 07:15
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0746.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0747.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0748.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0749.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0750.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0751.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0752.mp3 2018-02-05 07:16
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0753.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0754.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0755.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0756.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0757.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0758.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0759.mp3 2018-02-05 07:17
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0760.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0761.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0762.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0763.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0764.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0765.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0766.mp3 2018-02-05 07:18
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0767.mp3 2018-02-05 07:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0768.mp3 2018-02-05 07:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0769.mp3 2018-02-05 07:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0770.mp3 2018-02-05 07:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0771.mp3 2018-02-05 07:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0772.mp3 2018-02-05 07:19
 • lang-thien-truyen-thuyet-chuong-0773.mp3 2018-02-05 07:20
[Total: 5    Average: 4.8/5]

Related posts

Sát Thần

TiKay

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

TiKay

Đại Ma Vương

TiKay

Leave a Reply