Huyền Huyễn Trọng Sinh

Long Cốt Chiến Đế

HỔ PHỤ KHÔNG SINH KHUYỂN TỬ !!!

Hắn là con vị Chiến Đế duy nhất trong thiên địa, danh tiếng, tài nguyên, thiên tài địa bảo, võ học bí kíp…hắn đều không thiếu. Hắn chăm chỉ, nỗ lực, tinh thông nhiều mặt và hắn cũng nổi tiếng tại Thánh Cổ Đại Lục.

Rất đáng tiếc, hắn sinh ra là tuyệt mạch thân thể, trong thân thể kinh mạch bế tắc, nhất định cả đời không cách nào tu hành. Không thể tu hành, hắn thọ nguyên quá ngắn, dù được cha hắn liều mạng dùng hao tổn tu vi một cái giá lớn vì hắn kéo dài tánh mạng.

Nhưng mà, Phụ thân hắn đột nhiên vẫn lạc, khiến cho hắn hết thảy cũng không có. Cuối cùng nhất cũng đã chết.

Được trọng sinh ở cả ngàn năm sau, hắn thân thể không những có thể tu hành, còn là trời sinh Long cốt, hắn thề tu hành đến đỉnh, thế tất quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên Vạn Giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao Chiến Đế!
—————————–
Tu hành cảnh giới đẳng cấp là: Chiến Sĩ, Chiến Sư, Chiến Linh, Chiến Vương, Chiến Hoàng, Chiến Tôn, Chiến Thánh, Chiến Đế.

Converter: BloodRose

Nguồn: truyencv


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lạc Hàn Hoa
 •  Chương: /1057
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • long-cot-chien-de-chuong-0001.mp3 2019-01-18 15:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0002.mp3 2019-01-18 15:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0003.mp3 2019-01-18 15:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0004.mp3 2019-01-18 15:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0005.mp3 2019-01-18 15:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0006.mp3 2019-01-18 15:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0007.mp3 2019-01-18 15:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0008.mp3 2019-01-18 15:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0009.mp3 2019-01-18 15:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0010.mp3 2019-01-18 15:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0011.mp3 2019-01-18 15:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0012.mp3 2019-01-18 15:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0013.mp3 2019-01-18 15:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0014.mp3 2019-01-18 15:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0015.mp3 2019-01-18 15:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0016.mp3 2019-01-18 15:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0017.mp3 2019-01-18 15:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0018.mp3 2019-01-18 15:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0019.mp3 2019-01-18 15:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0020.mp3 2019-01-18 15:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0021.mp3 2019-01-18 15:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0022.mp3 2019-01-18 15:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0023.mp3 2019-01-18 15:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0024.mp3 2019-01-18 15:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0025.mp3 2019-01-18 15:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0026.mp3 2019-01-18 15:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0027.mp3 2019-01-18 15:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0028.mp3 2019-01-18 15:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0029.mp3 2019-01-18 15:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0030.mp3 2019-01-18 15:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0031.mp3 2019-01-18 15:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0032.mp3 2019-01-18 15:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0033.mp3 2019-01-18 15:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0034.mp3 2019-01-18 15:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0035.mp3 2019-01-18 15:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0036.mp3 2019-01-18 15:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0037.mp3 2019-01-18 15:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0038.mp3 2019-01-18 15:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0039.mp3 2019-01-18 15:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0040.mp3 2019-01-18 15:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0041.mp3 2019-01-18 15:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0042.mp3 2019-01-18 15:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0043.mp3 2019-01-18 15:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0044.mp3 2019-01-18 15:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0045.mp3 2019-01-18 15:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0046.mp3 2019-01-18 15:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0047.mp3 2019-01-18 15:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0048.mp3 2019-01-18 15:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0049.mp3 2019-01-18 15:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0050.mp3 2019-01-18 15:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0051.mp3 2019-01-18 15:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0052.mp3 2019-01-18 15:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0053.mp3 2019-01-18 15:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0054.mp3 2019-01-18 15:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0055.mp3 2019-01-18 15:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0056.mp3 2019-01-18 15:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0057.mp3 2019-01-18 15:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0058.mp3 2019-01-18 15:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0059.mp3 2019-01-18 15:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0060.mp3 2019-01-18 15:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0061.mp3 2019-01-18 15:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0062.mp3 2019-01-18 15:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0063.mp3 2019-01-18 15:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0064.mp3 2019-01-18 15:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0065.mp3 2019-01-18 15:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0066.mp3 2019-01-18 15:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0067.mp3 2019-01-18 15:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0068.mp3 2019-01-18 15:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0069.mp3 2019-01-18 15:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0070.mp3 2019-01-18 15:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0071.mp3 2019-01-18 15:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0072.mp3 2019-01-18 15:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0073.mp3 2019-01-18 15:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0074.mp3 2019-01-18 15:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0075.mp3 2019-01-18 15:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0076.mp3 2019-01-18 15:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0077.mp3 2019-01-18 15:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0078.mp3 2019-01-18 15:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0079.mp3 2019-01-18 15:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0080.mp3 2019-01-18 15:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0081.mp3 2019-01-18 15:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0082.mp3 2019-01-18 15:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0083.mp3 2019-01-18 15:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0084.mp3 2019-01-18 15:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0085.mp3 2019-01-18 15:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0086.mp3 2019-01-18 15:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0087.mp3 2019-01-18 15:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0088.mp3 2019-01-18 15:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0089.mp3 2019-01-18 15:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0090.mp3 2019-01-18 15:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0091.mp3 2019-01-18 15:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0092.mp3 2019-01-18 15:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0093.mp3 2019-01-18 15:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0094.mp3 2019-01-18 15:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0095.mp3 2019-01-18 15:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0096.mp3 2019-01-18 15:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0097.mp3 2019-01-18 15:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0098.mp3 2019-01-18 15:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0099.mp3 2019-01-18 15:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0100.mp3 2019-01-18 15:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0101.mp3 2019-01-18 15:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0102.mp3 2019-01-18 15:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0103.mp3 2019-01-18 15:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0104.mp3 2019-01-18 15:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0105.mp3 2019-01-18 15:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0106.mp3 2019-01-18 15:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0107.mp3 2019-01-18 15:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0108.mp3 2019-01-18 15:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0109.mp3 2019-01-18 15:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0110.mp3 2019-01-18 15:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0111.mp3 2019-01-18 15:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0112.mp3 2019-01-18 15:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0113.mp3 2019-01-18 15:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0114.mp3 2019-01-18 15:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0115.mp3 2019-01-18 15:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0116.mp3 2019-01-18 15:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0117.mp3 2019-01-18 15:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0118.mp3 2019-01-18 15:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0119.mp3 2019-01-18 15:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0120.mp3 2019-01-18 15:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0121.mp3 2019-01-18 15:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0122.mp3 2019-01-18 15:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0123.mp3 2019-01-18 15:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0124.mp3 2019-01-18 15:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0125.mp3 2019-01-18 15:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0126.mp3 2019-01-18 15:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0127.mp3 2019-01-18 15:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0128.mp3 2019-01-18 15:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0129.mp3 2019-01-18 15:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0130.mp3 2019-01-18 15:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0131.mp3 2019-01-18 15:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0132.mp3 2019-01-18 15:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0133.mp3 2019-01-18 15:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0134.mp3 2019-01-18 15:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0135.mp3 2019-01-18 15:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0136.mp3 2019-01-18 15:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0137.mp3 2019-01-18 15:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0138.mp3 2019-01-18 15:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0139.mp3 2019-01-18 15:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0140.mp3 2019-01-18 15:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0141.mp3 2019-01-18 15:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0142.mp3 2019-01-18 15:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0143.mp3 2019-01-18 15:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0144.mp3 2019-01-18 15:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0145.mp3 2019-01-18 16:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0146.mp3 2019-01-18 16:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0147.mp3 2019-01-18 16:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0148.mp3 2019-01-18 16:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0149.mp3 2019-01-18 16:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0150.mp3 2019-01-18 16:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0151.mp3 2019-01-18 16:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0152.mp3 2019-01-18 16:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0153.mp3 2019-01-18 16:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0154.mp3 2019-01-18 16:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0155.mp3 2019-01-18 16:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0156.mp3 2019-01-18 16:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0157.mp3 2019-01-18 16:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0158.mp3 2019-01-18 16:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0159.mp3 2019-01-18 16:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0160.mp3 2019-01-18 16:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0161.mp3 2019-01-18 16:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0162.mp3 2019-01-18 16:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0163.mp3 2019-01-18 16:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0164.mp3 2019-01-18 16:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0165.mp3 2019-01-18 16:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0166.mp3 2019-01-18 16:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0167.mp3 2019-01-18 16:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0168.mp3 2019-01-18 16:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0169.mp3 2019-01-18 16:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0170.mp3 2019-01-18 16:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0171.mp3 2019-01-18 16:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0172.mp3 2019-01-18 16:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0173.mp3 2019-01-18 16:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0174.mp3 2019-01-18 16:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0175.mp3 2019-01-18 16:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0176.mp3 2019-01-18 16:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0177.mp3 2019-01-18 16:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0178.mp3 2019-01-18 16:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0179.mp3 2019-01-18 16:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0180.mp3 2019-01-18 16:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0181.mp3 2019-01-18 16:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0182.mp3 2019-01-18 16:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0183.mp3 2019-01-18 16:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0184.mp3 2019-01-18 16:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0185.mp3 2019-01-18 16:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0186.mp3 2019-01-18 16:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0187.mp3 2019-01-18 16:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0188.mp3 2019-01-18 16:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0189.mp3 2019-01-18 16:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0190.mp3 2019-01-18 16:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0191.mp3 2019-01-18 16:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0192.mp3 2019-01-18 16:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0193.mp3 2019-01-18 16:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0194.mp3 2019-01-18 16:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0195.mp3 2019-01-18 16:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0196.mp3 2019-01-18 16:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0197.mp3 2019-01-18 16:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0198.mp3 2019-01-18 16:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0199.mp3 2019-01-18 16:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0200.mp3 2019-01-18 16:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0201.mp3 2019-01-18 16:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0202.mp3 2019-01-18 16:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0203.mp3 2019-01-18 16:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0204.mp3 2019-01-18 16:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0205.mp3 2019-01-18 16:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0206.mp3 2019-01-18 16:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0207.mp3 2019-01-18 16:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0208.mp3 2019-01-18 16:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0209.mp3 2019-01-18 16:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0210.mp3 2019-01-18 16:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0211.mp3 2019-01-18 16:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0212.mp3 2019-01-18 16:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0213.mp3 2019-01-18 16:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0214.mp3 2019-01-18 16:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0215.mp3 2019-01-18 16:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0216.mp3 2019-01-18 16:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0217.mp3 2019-01-18 16:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0218.mp3 2019-01-18 16:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0219.mp3 2019-01-18 16:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0220.mp3 2019-01-18 16:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0221.mp3 2019-01-18 16:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0222.mp3 2019-01-18 16:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0223.mp3 2019-01-18 16:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0224.mp3 2019-01-18 16:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0225.mp3 2019-01-18 16:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0226.mp3 2019-01-18 16:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0227.mp3 2019-01-18 16:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0228.mp3 2019-01-18 16:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0229.mp3 2019-01-18 16:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0230.mp3 2019-01-18 16:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0231.mp3 2019-01-18 16:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0232.mp3 2019-01-18 16:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0233.mp3 2019-01-18 16:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0234.mp3 2019-01-18 16:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0235.mp3 2019-01-18 16:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0236.mp3 2019-01-18 16:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0237.mp3 2019-01-18 16:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0238.mp3 2019-01-18 16:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0239.mp3 2019-01-18 16:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0240.mp3 2019-01-18 16:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0241.mp3 2019-01-18 16:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0242.mp3 2019-01-18 16:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0243.mp3 2019-01-18 16:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0244.mp3 2019-01-18 16:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0245.mp3 2019-01-18 16:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0246.mp3 2019-01-18 16:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0247.mp3 2019-01-18 16:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0248.mp3 2019-01-18 16:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0249.mp3 2019-01-18 16:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0250.mp3 2019-01-18 16:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0251.mp3 2019-01-18 16:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0252.mp3 2019-01-18 16:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0253.mp3 2019-01-18 16:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0254.mp3 2019-01-18 16:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0255.mp3 2019-01-18 16:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0256.mp3 2019-01-18 16:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0257.mp3 2019-01-18 16:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0258.mp3 2019-01-18 16:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0259.mp3 2019-01-18 16:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0260.mp3 2019-01-18 16:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0261.mp3 2019-01-18 16:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0262.mp3 2019-01-18 16:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0263.mp3 2019-01-18 16:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0264.mp3 2019-01-18 16:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0265.mp3 2019-01-18 16:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0266.mp3 2019-01-18 16:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0267.mp3 2019-01-18 16:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0268.mp3 2019-01-18 16:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0269.mp3 2019-01-18 16:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0270.mp3 2019-01-18 16:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0271.mp3 2019-01-18 16:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0272.mp3 2019-01-18 16:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0273.mp3 2019-01-18 16:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0274.mp3 2019-01-18 16:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0275.mp3 2019-01-18 16:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0276.mp3 2019-01-18 16:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0277.mp3 2019-01-18 16:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0278.mp3 2019-01-18 16:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0279.mp3 2019-01-18 16:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0280.mp3 2019-01-18 16:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0281.mp3 2019-01-18 16:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0282.mp3 2019-01-18 16:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0283.mp3 2019-01-18 16:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0284.mp3 2019-01-18 16:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0285.mp3 2019-01-18 16:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0286.mp3 2019-01-18 16:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0287.mp3 2019-01-18 16:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0288.mp3 2019-01-18 16:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0289.mp3 2019-01-18 16:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0290.mp3 2019-01-18 16:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0291.mp3 2019-01-18 16:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0292.mp3 2019-01-18 16:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0293.mp3 2019-01-18 16:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0294.mp3 2019-01-18 16:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0295.mp3 2019-01-18 16:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0296.mp3 2019-01-18 16:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0297.mp3 2019-01-18 16:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0298.mp3 2019-01-18 16:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0299.mp3 2019-01-18 16:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0300.mp3 2019-01-18 16:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0301.mp3 2019-01-18 16:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0302.mp3 2019-01-18 16:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0303.mp3 2019-01-18 16:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0304.mp3 2019-01-18 16:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0305.mp3 2019-01-18 16:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0306.mp3 2019-01-18 16:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0307.mp3 2019-01-18 16:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0308.mp3 2019-01-18 16:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0309.mp3 2019-01-18 16:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0310.mp3 2019-01-18 16:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0311.mp3 2019-01-18 16:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0312.mp3 2019-01-18 16:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0313.mp3 2019-01-18 16:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0314.mp3 2019-01-18 16:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0315.mp3 2019-01-18 16:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0316.mp3 2019-01-18 16:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0317.mp3 2019-01-18 16:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0318.mp3 2019-01-18 16:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0319.mp3 2019-01-18 16:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0320.mp3 2019-01-18 16:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0321.mp3 2019-01-18 16:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0322.mp3 2019-01-18 16:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0323.mp3 2019-01-18 16:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0324.mp3 2019-01-18 16:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0325.mp3 2019-01-18 16:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0326.mp3 2019-01-18 16:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0327.mp3 2019-01-18 16:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0328.mp3 2019-01-18 16:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0329.mp3 2019-01-18 16:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0330.mp3 2019-01-18 16:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0331.mp3 2019-01-18 16:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0332.mp3 2019-01-18 16:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0333.mp3 2019-01-18 16:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0334.mp3 2019-01-18 16:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0335.mp3 2019-01-18 16:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0336.mp3 2019-01-18 16:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0337.mp3 2019-01-18 16:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0338.mp3 2019-01-18 16:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0339.mp3 2019-01-18 16:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0340.mp3 2019-01-18 16:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0341.mp3 2019-01-18 16:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0342.mp3 2019-01-18 16:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0343.mp3 2019-01-18 16:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0344.mp3 2019-01-18 16:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0345.mp3 2019-01-18 16:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0346.mp3 2019-01-18 16:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0347.mp3 2019-01-18 16:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0348.mp3 2019-01-18 16:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0349.mp3 2019-01-18 16:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0350.mp3 2019-01-18 16:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0351.mp3 2019-01-18 16:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0352.mp3 2019-01-18 16:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0353.mp3 2019-01-18 16:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0354.mp3 2019-01-18 16:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0355.mp3 2019-01-18 16:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0356.mp3 2019-01-18 16:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0357.mp3 2019-01-18 16:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0358.mp3 2019-01-18 16:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0359.mp3 2019-01-18 16:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0360.mp3 2019-01-18 16:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0361.mp3 2019-01-18 16:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0362.mp3 2019-01-18 16:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0363.mp3 2019-01-18 16:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0364.mp3 2019-01-18 16:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0365.mp3 2019-01-18 16:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0366.mp3 2019-01-18 16:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0367.mp3 2019-01-18 16:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0368.mp3 2019-01-18 16:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0369.mp3 2019-01-18 16:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0370.mp3 2019-01-18 16:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0371.mp3 2019-01-18 16:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0372.mp3 2019-01-18 16:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0373.mp3 2019-01-18 16:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0374.mp3 2019-01-18 16:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0375.mp3 2019-01-18 16:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0376.mp3 2019-01-18 16:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0377.mp3 2019-01-18 16:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0378.mp3 2019-01-18 16:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0379.mp3 2019-01-18 16:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0380.mp3 2019-01-18 16:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0381.mp3 2019-01-18 16:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0382.mp3 2019-01-18 16:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0383.mp3 2019-01-18 16:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0384.mp3 2019-01-18 16:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0385.mp3 2019-01-18 16:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0386.mp3 2019-01-18 16:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0387.mp3 2019-01-18 16:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0388.mp3 2019-01-18 16:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0389.mp3 2019-01-18 16:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0390.mp3 2019-01-18 16:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0391.mp3 2019-01-18 16:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0392.mp3 2019-01-18 16:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0393.mp3 2019-01-18 16:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0394.mp3 2019-01-18 16:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0395.mp3 2019-01-18 16:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0396.mp3 2019-01-18 16:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0397.mp3 2019-01-18 16:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0398.mp3 2019-01-18 16:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0399.mp3 2019-01-18 16:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0400.mp3 2019-01-18 16:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0401.mp3 2019-01-18 16:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0402.mp3 2019-01-18 16:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0403.mp3 2019-01-18 16:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0404.mp3 2019-01-18 16:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0405.mp3 2019-01-18 16:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0406.mp3 2019-01-18 16:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0407.mp3 2019-01-18 16:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0408.mp3 2019-01-18 16:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0409.mp3 2019-01-18 16:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0410.mp3 2019-01-18 16:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0411.mp3 2019-01-18 16:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0412.mp3 2019-01-18 16:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0413.mp3 2019-01-18 16:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0414.mp3 2019-01-18 16:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0415.mp3 2019-01-18 16:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0416.mp3 2019-01-18 16:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0417.mp3 2019-01-18 16:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0418.mp3 2019-01-18 16:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0419.mp3 2019-01-18 16:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0420.mp3 2019-01-18 16:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0421.mp3 2019-01-18 16:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0422.mp3 2019-01-18 16:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0423.mp3 2019-01-18 16:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0424.mp3 2019-01-18 16:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0425.mp3 2019-01-18 16:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0426.mp3 2019-01-18 16:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0427.mp3 2019-01-18 16:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0428.mp3 2019-01-18 16:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0429.mp3 2019-01-18 16:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0430.mp3 2019-01-18 16:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0431.mp3 2019-01-18 16:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0432.mp3 2019-01-18 16:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0433.mp3 2019-01-18 16:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0434.mp3 2019-01-18 16:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0435.mp3 2019-01-18 16:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0436.mp3 2019-01-18 16:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0437.mp3 2019-01-18 16:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0438.mp3 2019-01-18 16:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0439.mp3 2019-01-18 16:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0440.mp3 2019-01-18 16:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0441.mp3 2019-01-18 16:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0442.mp3 2019-01-18 16:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0443.mp3 2019-01-18 16:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0444.mp3 2019-01-18 16:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0445.mp3 2019-01-18 16:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0446.mp3 2019-01-18 16:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0447.mp3 2019-01-18 16:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0448.mp3 2019-01-18 16:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0449.mp3 2019-01-18 16:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0450.mp3 2019-01-18 16:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0451.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0452.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0453.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0454.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0455.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0456.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0457.mp3 2019-01-18 16:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0458.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0459.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0460.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0461.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0462.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0463.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0464.mp3 2019-01-18 16:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0465.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0466.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0467.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0468.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0469.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0470.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0471.mp3 2019-01-18 17:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0472.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0473.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0474.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0475.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0476.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0477.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0478.mp3 2019-01-18 17:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0479.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0480.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0481.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0482.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0483.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0484.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0485.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0486.mp3 2019-01-18 17:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0487.mp3 2019-01-18 17:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0488.mp3 2019-01-18 17:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0489.mp3 2019-01-18 17:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0490.mp3 2019-01-18 17:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0491.mp3 2019-01-18 17:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0492.mp3 2019-01-18 17:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0493.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0494.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0495.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0496.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0497.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0498.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0499.mp3 2019-01-18 17:04
 • long-cot-chien-de-chuong-0500.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0501.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0502.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0503.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0504.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0505.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0506.mp3 2019-01-18 17:05
 • long-cot-chien-de-chuong-0507.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0508.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0509.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0510.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0511.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0512.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0513.mp3 2019-01-18 17:06
 • long-cot-chien-de-chuong-0514.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0515.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0516.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0517.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0518.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0519.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0520.mp3 2019-01-18 17:07
 • long-cot-chien-de-chuong-0521.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0522.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0523.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0524.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0525.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0526.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0527.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0528.mp3 2019-01-18 17:08
 • long-cot-chien-de-chuong-0529.mp3 2019-01-18 17:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0530.mp3 2019-01-18 17:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0531.mp3 2019-01-18 17:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0532.mp3 2019-01-18 17:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0533.mp3 2019-01-18 17:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0534.mp3 2019-01-18 17:09
 • long-cot-chien-de-chuong-0535.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0536.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0537.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0538.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0539.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0540.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0541.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0542.mp3 2019-01-18 17:10
 • long-cot-chien-de-chuong-0543.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0544.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0545.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0546.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0547.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0548.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0549.mp3 2019-01-18 17:11
 • long-cot-chien-de-chuong-0550.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0551.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0552.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0553.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0554.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0555.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0556.mp3 2019-01-18 17:12
 • long-cot-chien-de-chuong-0557.mp3 2019-01-18 17:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0558.mp3 2019-01-18 17:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0559.mp3 2019-01-18 17:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0560.mp3 2019-01-18 17:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0561.mp3 2019-01-18 17:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0562.mp3 2019-01-18 17:13
 • long-cot-chien-de-chuong-0563.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0564.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0565.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0566.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0567.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0568.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0569.mp3 2019-01-18 17:14
 • long-cot-chien-de-chuong-0570.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0571.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0572.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0573.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0574.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0575.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0576.mp3 2019-01-18 17:15
 • long-cot-chien-de-chuong-0577.mp3 2019-01-18 17:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0578.mp3 2019-01-18 17:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0579.mp3 2019-01-18 17:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0580.mp3 2019-01-18 17:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0581.mp3 2019-01-18 17:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0582.mp3 2019-01-18 17:16
 • long-cot-chien-de-chuong-0583.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0584.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0585.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0586.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0587.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0588.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0589.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0590.mp3 2019-01-18 17:17
 • long-cot-chien-de-chuong-0591.mp3 2019-01-18 17:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0592.mp3 2019-01-18 17:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0593.mp3 2019-01-18 17:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0594.mp3 2019-01-18 17:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0595.mp3 2019-01-18 17:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0596.mp3 2019-01-18 17:18
 • long-cot-chien-de-chuong-0597.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0598.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0599.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0600.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0601.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0602.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0603.mp3 2019-01-18 17:19
 • long-cot-chien-de-chuong-0604.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0605.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0606.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0607.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0608.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0609.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0610.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0611.mp3 2019-01-18 17:20
 • long-cot-chien-de-chuong-0612.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0613.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0614.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0615.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0616.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0617.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0618.mp3 2019-01-18 17:21
 • long-cot-chien-de-chuong-0619.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0620.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0621.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0622.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0623.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0624.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0625.mp3 2019-01-18 17:22
 • long-cot-chien-de-chuong-0626.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0627.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0628.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0629.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0630.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0631.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0632.mp3 2019-01-18 17:23
 • long-cot-chien-de-chuong-0633.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0634.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0635.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0636.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0637.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0638.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0639.mp3 2019-01-18 17:24
 • long-cot-chien-de-chuong-0640.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0641.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0642.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0643.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0644.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0645.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0646.mp3 2019-01-18 17:25
 • long-cot-chien-de-chuong-0647.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0648.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0649.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0650.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0651.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0652.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0653.mp3 2019-01-18 17:26
 • long-cot-chien-de-chuong-0654.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0655.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0656.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0657.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0658.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0659.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0660.mp3 2019-01-18 17:27
 • long-cot-chien-de-chuong-0661.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0662.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0663.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0664.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0665.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0666.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0667.mp3 2019-01-18 17:28
 • long-cot-chien-de-chuong-0668.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0669.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0670.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0671.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0672.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0673.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0674.mp3 2019-01-18 17:29
 • long-cot-chien-de-chuong-0675.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0676.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0677.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0678.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0679.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0680.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0681.mp3 2019-01-18 17:30
 • long-cot-chien-de-chuong-0682.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0683.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0684.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0685.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0686.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0687.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0688.mp3 2019-01-18 17:31
 • long-cot-chien-de-chuong-0689.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0690.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0691.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0692.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0693.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0694.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0695.mp3 2019-01-18 17:32
 • long-cot-chien-de-chuong-0696.mp3 2019-01-18 17:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0697.mp3 2019-01-18 17:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0698.mp3 2019-01-18 17:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0699.mp3 2019-01-18 17:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0700.mp3 2019-01-18 17:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0701.mp3 2019-01-18 17:33
 • long-cot-chien-de-chuong-0702.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0703.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0704.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0705.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0706.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0707.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0708.mp3 2019-01-18 17:34
 • long-cot-chien-de-chuong-0709.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0710.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0711.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0712.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0713.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0714.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0715.mp3 2019-01-18 17:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0716.mp3 2019-01-18 17:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0717.mp3 2019-01-18 17:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0718.mp3 2019-01-18 17:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0719.mp3 2019-01-18 17:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0720.mp3 2019-01-18 17:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0721.mp3 2019-01-18 17:36
 • long-cot-chien-de-chuong-0722.mp3 2019-01-18 17:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0723.mp3 2019-01-18 17:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0724.mp3 2019-01-18 17:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0725.mp3 2019-01-18 17:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0726.mp3 2019-01-18 17:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0727.mp3 2019-01-18 17:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0728.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0729.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0730.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0731.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0732.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0733.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0734.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0735.mp3 2019-01-18 17:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0736.mp3 2019-01-18 17:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0737.mp3 2019-01-18 17:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0738.mp3 2019-01-18 17:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0739.mp3 2019-01-18 17:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0740.mp3 2019-01-18 17:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0741.mp3 2019-01-18 17:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0742.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0743.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0744.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0745.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0746.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0747.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0748.mp3 2019-01-18 17:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0749.mp3 2019-01-18 17:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0750.mp3 2019-01-18 17:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0751.mp3 2019-01-18 17:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0752.mp3 2019-01-18 17:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0753.mp3 2019-01-18 17:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0754.mp3 2019-01-18 17:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0755.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0756.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0757.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0758.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0759.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0760.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0761.mp3 2019-01-18 17:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0762.mp3 2019-01-18 17:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0763.mp3 2019-01-18 17:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0764.mp3 2019-01-18 17:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0765.mp3 2019-01-18 17:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0766.mp3 2019-01-18 17:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0767.mp3 2019-01-18 17:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0768.mp3 2019-01-18 17:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0769.mp3 2019-01-18 17:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0770.mp3 2019-01-18 17:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0771.mp3 2019-01-18 17:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0772.mp3 2019-01-18 17:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0773.mp3 2019-01-18 17:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0774.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0775.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0776.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0777.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0778.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0779.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0780.mp3 2019-01-18 17:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0781.mp3 2019-01-18 17:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0782.mp3 2019-01-18 17:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0783.mp3 2019-01-18 17:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0784.mp3 2019-01-18 17:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0785.mp3 2019-01-18 17:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0786.mp3 2019-01-18 17:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0787.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0788.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0789.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0790.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0791.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0792.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0793.mp3 2019-01-18 17:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0794.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0795.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0796.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0797.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0798.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0799.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0800.mp3 2019-01-18 17:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0801.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0802.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0803.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0804.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0805.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0806.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0807.mp3 2019-01-18 17:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0808.mp3 2019-01-18 17:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0809.mp3 2019-01-18 17:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0810.mp3 2019-01-18 17:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0811.mp3 2019-01-18 17:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0812.mp3 2019-01-18 17:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0813.mp3 2019-01-18 17:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0814.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0815.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0816.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0817.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0818.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0819.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0820.mp3 2019-01-18 17:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0821.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0822.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0823.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0824.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0825.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0826.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0827.mp3 2019-01-18 17:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0828.mp3 2019-01-18 17:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0829.mp3 2019-01-18 17:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0830.mp3 2019-01-18 17:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0831.mp3 2019-01-18 17:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0832.mp3 2019-01-18 17:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0833.mp3 2019-01-18 17:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0834.mp3 2019-01-18 17:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0835.mp3 2019-01-18 17:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0836.mp3 2019-01-18 17:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0837.mp3 2019-01-18 17:54
 • long-cot-chien-de-chuong-0838.mp3 2019-01-19 03:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0839.mp3 2019-01-19 03:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0840.mp3 2019-01-19 03:35
 • long-cot-chien-de-chuong-0841.mp3 2019-01-19 03:37
 • long-cot-chien-de-chuong-0842.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0843.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0844.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0845.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0846.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0847.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0848.mp3 2019-01-19 03:38
 • long-cot-chien-de-chuong-0849.mp3 2019-01-19 03:39
 • long-cot-chien-de-chuong-0850.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0851.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0852.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0853.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0854.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0855.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0856.mp3 2019-01-19 03:40
 • long-cot-chien-de-chuong-0857.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0858.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0859.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0860.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0861.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0862.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0863.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0864.mp3 2019-01-19 03:41
 • long-cot-chien-de-chuong-0865.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0866.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0867.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0868.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0869.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0870.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0871.mp3 2019-01-19 03:42
 • long-cot-chien-de-chuong-0872.mp3 2019-01-19 03:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0873.mp3 2019-01-19 03:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0874.mp3 2019-01-19 03:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0875.mp3 2019-01-19 03:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0876.mp3 2019-01-19 03:43
 • long-cot-chien-de-chuong-0877.mp3 2019-01-19 03:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0878.mp3 2019-01-19 03:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0879.mp3 2019-01-19 03:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0880.mp3 2019-01-19 03:44
 • long-cot-chien-de-chuong-0881.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0882.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0883.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0884.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0885.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0886.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0887.mp3 2019-01-19 03:45
 • long-cot-chien-de-chuong-0888.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0889.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0890.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0891.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0892.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0893.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0894.mp3 2019-01-19 03:46
 • long-cot-chien-de-chuong-0895.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0896.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0897.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0898.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0899.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0900.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0901.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0902.mp3 2019-01-19 03:47
 • long-cot-chien-de-chuong-0903.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0904.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0905.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0906.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0907.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0908.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0909.mp3 2019-01-19 03:48
 • long-cot-chien-de-chuong-0910.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0911.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0912.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0913.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0914.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0915.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0916.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0917.mp3 2019-01-19 03:49
 • long-cot-chien-de-chuong-0918.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0919.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0920.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0921.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0922.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0923.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0924.mp3 2019-01-19 03:50
 • long-cot-chien-de-chuong-0925.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0926.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0927.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0928.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0929.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0930.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0931.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0932.mp3 2019-01-19 03:51
 • long-cot-chien-de-chuong-0933.mp3 2019-01-19 03:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0934.mp3 2019-01-19 03:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0935.mp3 2019-01-19 03:52
 • long-cot-chien-de-chuong-0936.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0937.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0938.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0939.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0940.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0941.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0942.mp3 2019-01-19 03:53
 • long-cot-chien-de-chuong-0943.mp3 2019-01-19 03:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0944.mp3 2019-01-19 03:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0945.mp3 2019-01-19 03:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0946.mp3 2019-01-19 03:55
 • long-cot-chien-de-chuong-0947.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0948.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0949.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0950.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0951.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0952.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0953.mp3 2019-01-19 03:56
 • long-cot-chien-de-chuong-0954.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0955.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0956.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0957.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0958.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0959.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0960.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0961.mp3 2019-01-19 03:57
 • long-cot-chien-de-chuong-0962.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0963.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0964.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0965.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0966.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0967.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0968.mp3 2019-01-19 03:58
 • long-cot-chien-de-chuong-0969.mp3 2019-01-19 03:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0970.mp3 2019-01-19 03:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0971.mp3 2019-01-19 03:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0972.mp3 2019-01-19 03:59
 • long-cot-chien-de-chuong-0973.mp3 2019-01-19 04:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0974.mp3 2019-01-19 04:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0975.mp3 2019-01-19 04:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0976.mp3 2019-01-19 04:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0977.mp3 2019-01-19 04:00
 • long-cot-chien-de-chuong-0978.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0979.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0980.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0981.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0982.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0983.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0984.mp3 2019-01-19 04:01
 • long-cot-chien-de-chuong-0985.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0986.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0987.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0988.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0989.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0990.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0991.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0992.mp3 2019-01-19 04:02
 • long-cot-chien-de-chuong-0993.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0994.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0995.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0996.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0997.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0998.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-0999.mp3 2019-01-19 04:03
 • long-cot-chien-de-chuong-1000.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1001.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1002.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1003.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1004.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1005.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1006.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1007.mp3 2019-01-19 04:04
 • long-cot-chien-de-chuong-1008.mp3 2019-01-19 04:05
 • long-cot-chien-de-chuong-1009.mp3 2019-01-19 04:05
 • long-cot-chien-de-chuong-1010.mp3 2019-01-19 04:05
 • long-cot-chien-de-chuong-1011.mp3 2019-01-19 04:05
 • long-cot-chien-de-chuong-1012.mp3 2019-01-19 04:05
 • long-cot-chien-de-chuong-1013.mp3 2019-01-19 04:05
 • long-cot-chien-de-chuong-1014.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1015.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1016.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1017.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1018.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1019.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1020.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1021.mp3 2019-01-19 04:06
 • long-cot-chien-de-chuong-1022.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1023.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1024.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1025.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1026.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1027.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1028.mp3 2019-01-19 04:07
 • long-cot-chien-de-chuong-1029.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1030.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1031.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1032.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1033.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1034.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1035.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1036.mp3 2019-01-19 04:08
 • long-cot-chien-de-chuong-1037.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1038.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1039.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1040.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1041.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1042.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1043.mp3 2019-01-19 04:09
 • long-cot-chien-de-chuong-1044.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1045.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1046.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1047.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1048.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1049.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1050.mp3 2019-01-19 04:10
 • long-cot-chien-de-chuong-1051.mp3 2019-01-19 04:11
 • long-cot-chien-de-chuong-1052.mp3 2019-01-19 04:11
 • long-cot-chien-de-chuong-1053.mp3 2019-01-19 04:11
 • long-cot-chien-de-chuong-1054.mp3 2019-01-19 04:11
 • long-cot-chien-de-chuong-1055.mp3 2019-01-19 04:11
 • long-cot-chien-de-chuong-1056.mp3 2019-01-19 04:11
 • long-cot-chien-de-chuong-1057.mp3 2019-01-19 04:12
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Mị Ảnh

TiKay

Huyền Học Đại Sư Là Võng Hồng

THUYS♥️

Leave a Reply