Cổ Đại Ngôn Tình

Lui Lui Lui Lui Ra!

6 năm trước, Trường Ninh công chúa xoa eo, đối cái kia họ Thẩm nghèo túng thiếu niên nói, “Bổn cung ghét nhất các ngươi này đó ẻo lả!”

6 năm sau, Đông Hán ra một cái quyền thế lừng lẫy tuổi trẻ đề đốc, thực không khéo, cũng họ Thẩm.

Ấu chủ đăng cơ, Thái Hậu buông rèm, hoạn quan loạn chính.

Ngày nọ, thiếu niên thiên tử tội nghiệp mà lôi kéo Trường Ninh ống tay áo: “Tỷ, Thẩm đề đốc nói nếu không đem ngươi gả cho hắn, hắn liền phải phế đi ta khác lập tân quân ô ô ô. . .”

Tiêu Trường Ninh: “! ! !”

Đêm tân hôn, Thẩm đề đốc đem nàng để ở trên giường, sắc bén cười, “Thần có bút năm xưa cũ trướng, muốn cùng trưởng công chúa tính tính.”

Trường Ninh nước mắt lưng tròng mà nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ nam nhân, run rẩy nói: “Đừng tới đây, lui lui lui lui ra!”

(so, đây là một thiên ngọt sủng văn. )

Một câu tóm tắt: Gả cho xưởng hoa sau, trưởng công chúa mang thai. . .

Đọc chỉ nam

1. Nữ chủ làm, nguy hiểm bên cạnh thử, đại sự xách đến thanh;

2. Hư cấu, bổn văn giả thiết chính là hoàng quyền hư cấu, nam chủ một tay che trời, không thể tiếp thu cái này giả thiết thận nhập;

3. SC, nam chủ giả thái giám!

Tag: Hoan hỉ oan gia thanh mai trúc mã ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trường Ninh công chúa, Thẩm Huyền ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Thái giám, ngọt văn

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Bố Đinh Lưu Li
 •  Chương: /79
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0001.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0002.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0003.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0004.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0005.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0006.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0007.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0008.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0009.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0010.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0011.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0012.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0013.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0014.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0015.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0016.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0017.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0018.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0019.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0020.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0021.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0022.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0023.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0024.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0025.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0026.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0027.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0028.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0029.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0030.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0031.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0032.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0033.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0034.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0035.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0036.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0037.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0038.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0039.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0040.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0041.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0042.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0043.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0044.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0045.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0046.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0047.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0048.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0049.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0050.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0051.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0052.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0053.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0054.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0055.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0056.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0057.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0058.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0059.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0060.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0061.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0062.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0063.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0064.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0065.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0066.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0067.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0068.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0069.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0070.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0071.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0072.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0073.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0074.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0075.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0076.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0077.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0078.mp3
 • lui-lui-lui-lui-ra-chuong-0079.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Tương Quý Phi Truyện

TiKay

Học Bá Dưỡng Thành Tiểu Ngọt Thê

THUYS♥️

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

THUYS♥️

Leave a Reply