Dị Giới Tiên Hiệp

Luyện Kim Cuồng Triều

– Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế. Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một cái bại gia tử có tiền tài, có thế lực… tốt nhất là có vài con chó săn nữa… Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia!

– Truyện rất hay, các fan của Truyện Dị Giới, hay các độc giả yêu thích thể loại hài hước, nhẹ nhàng, nhiều cảnh phun máu mũi… thì không thể bỏ qua!^^

Nguồn: Truyện Full


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
 •  Chương: /803
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0001.mp3 2018-10-06 06:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0002.mp3 2018-10-06 06:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0003.mp3 2018-10-06 06:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0004.mp3 2018-10-06 06:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0005.mp3 2018-10-06 06:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0006.mp3 2018-10-06 06:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0007.mp3 2018-10-06 06:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0008.mp3 2018-10-06 06:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0009.mp3 2018-10-06 06:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0010.mp3 2018-10-06 06:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0011.mp3 2018-10-06 06:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0012.mp3 2018-10-06 06:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0013.mp3 2018-10-06 06:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0014.mp3 2018-10-06 06:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0015.mp3 2018-10-06 06:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0016.mp3 2018-10-06 06:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0017.mp3 2018-10-06 06:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0018.mp3 2018-10-06 06:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0019.mp3 2018-10-06 06:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0020.mp3 2018-10-06 06:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0021.mp3 2018-10-06 06:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0022.mp3 2018-10-06 06:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0023.mp3 2018-10-06 06:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0024.mp3 2018-10-06 06:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0025.mp3 2018-10-06 06:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0026.mp3 2018-10-06 06:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0027.mp3 2018-10-06 06:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0028.mp3 2018-10-06 06:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0029.mp3 2018-10-06 06:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0030.mp3 2018-10-06 06:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0031.mp3 2018-10-06 06:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0032.mp3 2018-10-06 06:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0033.mp3 2018-10-06 06:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0034.mp3 2018-10-06 06:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0035.mp3 2018-10-06 06:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0036.mp3 2018-10-06 06:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0037.mp3 2018-10-06 06:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0038.mp3 2018-10-06 06:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0039.mp3 2018-10-06 06:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0040.mp3 2018-10-06 06:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0041.mp3 2018-10-06 06:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0042.mp3 2018-10-06 06:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0043.mp3 2018-10-06 06:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0044.mp3 2018-10-06 06:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0045.mp3 2018-10-06 06:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0046.mp3 2018-10-06 06:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0047.mp3 2018-10-06 06:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0048.mp3 2018-10-06 06:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0049.mp3 2018-10-06 06:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0050.mp3 2018-10-06 06:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0051.mp3 2018-10-06 06:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0052.mp3 2018-10-06 06:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0053.mp3 2018-10-06 06:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0054.mp3 2018-10-06 06:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0055.mp3 2018-10-06 06:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0056.mp3 2018-10-06 06:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0057.mp3 2018-10-06 06:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0058.mp3 2018-10-06 06:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0059.mp3 2018-10-06 06:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0060.mp3 2018-10-06 06:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0061.mp3 2018-10-06 06:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0062.mp3 2018-10-06 06:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0063.mp3 2018-10-06 06:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0064.mp3 2018-10-06 06:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0065.mp3 2018-10-06 06:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0066.mp3 2018-10-06 06:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0067.mp3 2018-10-06 06:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0068.mp3 2018-10-06 06:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0069.mp3 2018-10-06 06:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0070.mp3 2018-10-06 06:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0071.mp3 2018-10-06 06:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0072.mp3 2018-10-06 06:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0073.mp3 2018-10-06 06:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0074.mp3 2018-10-06 06:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0075.mp3 2018-10-06 06:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0076.mp3 2018-10-06 06:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0077.mp3 2018-10-06 06:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0078.mp3 2018-10-06 06:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0079.mp3 2018-10-06 06:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0080.mp3 2018-10-06 06:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0081.mp3 2018-10-06 06:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0082.mp3 2018-10-06 06:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0083.mp3 2018-10-06 06:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0084.mp3 2018-10-06 06:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0085.mp3 2018-10-06 06:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0086.mp3 2018-10-06 06:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0087.mp3 2018-10-06 06:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0088.mp3 2018-10-06 06:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0089.mp3 2018-10-06 06:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0090.mp3 2018-10-06 06:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0091.mp3 2018-10-06 06:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0092.mp3 2018-10-06 06:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0093.mp3 2018-10-06 06:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0094.mp3 2018-10-06 06:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0095.mp3 2018-10-06 06:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0096.mp3 2018-10-06 06:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0097.mp3 2018-10-06 06:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0098.mp3 2018-10-06 06:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0099.mp3 2018-10-06 06:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0100.mp3 2018-10-06 06:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0101.mp3 2018-10-06 06:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0102.mp3 2018-10-06 06:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0103.mp3 2018-10-06 06:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0104.mp3 2018-10-06 06:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0105.mp3 2018-10-06 06:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0106.mp3 2018-10-06 06:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0107.mp3 2018-10-06 06:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0108.mp3 2018-10-06 06:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0109.mp3 2018-10-06 06:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0110.mp3 2018-10-06 06:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0111.mp3 2018-10-06 06:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0112.mp3 2018-10-06 06:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0113.mp3 2018-10-06 06:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0114.mp3 2018-10-06 06:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0115.mp3 2018-10-06 06:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0116.mp3 2018-10-06 06:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0117.mp3 2018-10-06 06:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0118.mp3 2018-10-06 06:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0119.mp3 2018-10-06 06:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0120.mp3 2018-10-06 06:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0121.mp3 2018-10-06 06:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0122.mp3 2018-10-06 06:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0123.mp3 2018-10-06 06:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0124.mp3 2018-10-06 06:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0125.mp3 2018-10-06 06:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0126.mp3 2018-10-06 06:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0127.mp3 2018-10-06 06:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0128.mp3 2018-10-06 06:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0129.mp3 2018-10-06 06:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0130.mp3 2018-10-06 06:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0131.mp3 2018-10-06 06:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0132.mp3 2018-10-06 06:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0133.mp3 2018-10-06 06:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0134.mp3 2018-10-06 06:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0135.mp3 2018-10-06 06:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0136.mp3 2018-10-06 06:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0137.mp3 2018-10-06 06:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0138.mp3 2018-10-06 06:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0139.mp3 2018-10-06 06:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0140.mp3 2018-10-06 06:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0141.mp3 2018-10-06 06:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0142.mp3 2018-10-06 06:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0143.mp3 2018-10-06 06:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0144.mp3 2018-10-06 06:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0145.mp3 2018-10-06 06:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0146.mp3 2018-10-06 06:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0147.mp3 2018-10-06 06:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0148.mp3 2018-10-06 06:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0149.mp3 2018-10-06 06:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0150.mp3 2018-10-06 06:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0151.mp3 2018-10-06 06:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0152.mp3 2018-10-06 06:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0153.mp3 2018-10-06 06:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0154.mp3 2018-10-06 06:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0155.mp3 2018-10-06 06:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0156.mp3 2018-10-06 06:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0157.mp3 2018-10-06 06:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0158.mp3 2018-10-06 06:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0159.mp3 2018-10-06 06:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0160.mp3 2018-10-06 06:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0161.mp3 2018-10-06 06:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0162.mp3 2018-10-06 06:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0163.mp3 2018-10-06 06:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0164.mp3 2018-10-06 06:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0165.mp3 2018-10-06 06:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0166.mp3 2018-10-06 06:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0167.mp3 2018-10-06 06:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0168.mp3 2018-10-06 06:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0169.mp3 2018-10-06 06:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0170.mp3 2018-10-06 06:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0171.mp3 2018-10-06 06:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0172.mp3 2018-10-06 06:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0173.mp3 2018-10-06 06:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0174.mp3 2018-10-06 06:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0175.mp3 2018-10-06 06:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0176.mp3 2018-10-06 06:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0177.mp3 2018-10-06 06:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0178.mp3 2018-10-06 06:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0179.mp3 2018-10-06 06:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0180.mp3 2018-10-06 06:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0181.mp3 2018-10-06 06:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0182.mp3 2018-10-06 06:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0183.mp3 2018-10-06 06:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0184.mp3 2018-10-06 06:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0185.mp3 2018-10-06 06:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0186.mp3 2018-10-06 06:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0187.mp3 2018-10-06 06:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0188.mp3 2018-10-06 06:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0189.mp3 2018-10-06 06:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0190.mp3 2018-10-06 06:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0191.mp3 2018-10-06 06:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0192.mp3 2018-10-06 06:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0193.mp3 2018-10-06 06:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0194.mp3 2018-10-06 06:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0195.mp3 2018-10-06 06:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0196.mp3 2018-10-06 06:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0197.mp3 2018-10-06 06:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0198.mp3 2018-10-06 06:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0199.mp3 2018-10-06 06:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0200.mp3 2018-10-06 06:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0201.mp3 2018-10-06 06:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0202.mp3 2018-10-06 06:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0203.mp3 2018-10-06 06:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0204.mp3 2018-10-06 06:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0205.mp3 2018-10-06 06:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0206.mp3 2018-10-06 06:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0207.mp3 2018-10-06 06:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0208.mp3 2018-10-06 06:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0209.mp3 2018-10-06 06:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0210.mp3 2018-10-06 06:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0211.mp3 2018-10-06 06:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0212.mp3 2018-10-06 06:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0213.mp3 2018-10-06 06:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0214.mp3 2018-10-06 06:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0215.mp3 2018-10-06 06:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0216.mp3 2018-10-06 06:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0217.mp3 2018-10-06 06:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0218.mp3 2018-10-06 06:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0219.mp3 2018-10-06 06:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0220.mp3 2018-10-06 06:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0221.mp3 2018-10-06 06:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0222.mp3 2018-10-06 06:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0223.mp3 2018-10-06 06:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0224.mp3 2018-10-06 06:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0225.mp3 2018-10-06 06:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0226.mp3 2018-10-06 06:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0227.mp3 2018-10-06 06:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0228.mp3 2018-10-06 06:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0229.mp3 2018-10-06 06:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0230.mp3 2018-10-06 06:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0231.mp3 2018-10-06 07:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0232.mp3 2018-10-06 07:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0233.mp3 2018-10-06 07:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0234.mp3 2018-10-06 07:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0235.mp3 2018-10-06 07:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0236.mp3 2018-10-06 07:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0237.mp3 2018-10-06 07:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0238.mp3 2018-10-06 07:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0239.mp3 2018-10-06 07:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0240.mp3 2018-10-06 07:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0241.mp3 2018-10-06 07:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0242.mp3 2018-10-06 07:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0243.mp3 2018-10-06 07:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0244.mp3 2018-10-06 07:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0245.mp3 2018-10-06 07:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0246.mp3 2018-10-06 07:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0247.mp3 2018-10-06 07:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0248.mp3 2018-10-06 07:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0249.mp3 2018-10-06 07:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0250.mp3 2018-10-06 07:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0251.mp3 2018-10-06 07:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0252.mp3 2018-10-06 07:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0253.mp3 2018-10-06 07:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0254.mp3 2018-10-06 07:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0255.mp3 2018-10-06 07:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0256.mp3 2018-10-06 07:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0257.mp3 2018-10-06 07:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0258.mp3 2018-10-06 07:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0259.mp3 2018-10-06 07:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0260.mp3 2018-10-06 07:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0261.mp3 2018-10-06 07:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0262.mp3 2018-10-06 07:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0263.mp3 2018-10-06 07:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0264.mp3 2018-10-06 07:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0265.mp3 2018-10-06 07:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0266.mp3 2018-10-06 07:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0267.mp3 2018-10-06 07:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0268.mp3 2018-10-06 07:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0269.mp3 2018-10-06 07:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0270.mp3 2018-10-06 07:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0271.mp3 2018-10-06 07:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0272.mp3 2018-10-06 07:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0273.mp3 2018-10-06 07:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0274.mp3 2018-10-06 07:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0275.mp3 2018-10-06 07:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0276.mp3 2018-10-06 07:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0277.mp3 2018-10-06 07:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0278.mp3 2018-10-06 07:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0279.mp3 2018-10-06 07:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0280.mp3 2018-10-06 07:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0281.mp3 2018-10-06 07:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0282.mp3 2018-10-06 07:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0283.mp3 2018-10-06 07:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0284.mp3 2018-10-06 07:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0285.mp3 2018-10-06 07:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0286.mp3 2018-10-06 07:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0287.mp3 2018-10-06 07:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0288.mp3 2018-10-06 07:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0289.mp3 2018-10-06 07:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0290.mp3 2018-10-06 07:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0291.mp3 2018-10-06 07:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0292.mp3 2018-10-06 07:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0293.mp3 2018-10-06 07:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0294.mp3 2018-10-06 07:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0295.mp3 2018-10-06 07:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0296.mp3 2018-10-06 07:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0297.mp3 2018-10-06 07:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0298.mp3 2018-10-06 07:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0299.mp3 2018-10-06 07:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0300.mp3 2018-10-06 07:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0301.mp3 2018-10-06 07:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0302.mp3 2018-10-06 07:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0303.mp3 2018-10-06 07:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0304.mp3 2018-10-06 07:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0305.mp3 2018-10-06 07:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0306.mp3 2018-10-06 07:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0307.mp3 2018-10-06 07:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0308.mp3 2018-10-06 07:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0309.mp3 2018-10-06 07:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0310.mp3 2018-10-06 07:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0311.mp3 2018-10-06 07:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0312.mp3 2018-10-06 07:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0313.mp3 2018-10-06 07:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0314.mp3 2018-10-06 07:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0315.mp3 2018-10-06 07:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0316.mp3 2018-10-06 07:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0317.mp3 2018-10-06 07:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0318.mp3 2018-10-06 07:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0319.mp3 2018-10-06 07:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0320.mp3 2018-10-06 07:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0321.mp3 2018-10-06 07:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0322.mp3 2018-10-06 07:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0323.mp3 2018-10-06 07:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0324.mp3 2018-10-06 07:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0325.mp3 2018-10-06 07:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0326.mp3 2018-10-06 07:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0327.mp3 2018-10-06 07:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0328.mp3 2018-10-06 07:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0329.mp3 2018-10-06 07:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0330.mp3 2018-10-06 07:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0331.mp3 2018-10-06 07:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0332.mp3 2018-10-06 07:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0333.mp3 2018-10-06 07:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0334.mp3 2018-10-06 07:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0335.mp3 2018-10-06 07:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0336.mp3 2018-10-06 07:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0337.mp3 2018-10-06 07:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0338.mp3 2018-10-06 07:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0339.mp3 2018-10-06 07:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0340.mp3 2018-10-06 07:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0341.mp3 2018-10-06 07:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0342.mp3 2018-10-06 07:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0343.mp3 2018-10-06 07:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0344.mp3 2018-10-06 07:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0345.mp3 2018-10-06 07:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0346.mp3 2018-10-06 07:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0347.mp3 2018-10-06 07:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0348.mp3 2018-10-06 07:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0349.mp3 2018-10-06 07:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0350.mp3 2018-10-06 07:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0351.mp3 2018-10-06 07:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0352.mp3 2018-10-06 07:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0353.mp3 2018-10-06 07:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0354.mp3 2018-10-06 07:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0355.mp3 2018-10-06 07:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0356.mp3 2018-10-06 07:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0357.mp3 2018-10-06 07:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0358.mp3 2018-10-06 07:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0359.mp3 2018-10-06 07:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0360.mp3 2018-10-06 07:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0361.mp3 2018-10-06 07:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0362.mp3 2018-10-06 07:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0363.mp3 2018-10-06 07:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0364.mp3 2018-10-06 07:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0365.mp3 2018-10-06 07:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0366.mp3 2018-10-06 07:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0367.mp3 2018-10-06 07:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0368.mp3 2018-10-06 07:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0369.mp3 2018-10-06 07:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0370.mp3 2018-10-06 07:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0371.mp3 2018-10-06 07:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0372.mp3 2018-10-06 07:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0373.mp3 2018-10-06 07:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0374.mp3 2018-10-06 07:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0375.mp3 2018-10-06 07:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0376.mp3 2018-10-06 07:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0377.mp3 2018-10-06 07:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0378.mp3 2018-10-06 07:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0379.mp3 2018-10-06 07:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0380.mp3 2018-10-06 07:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0381.mp3 2018-10-06 07:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0382.mp3 2018-10-06 07:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0383.mp3 2018-10-06 07:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0384.mp3 2018-10-06 07:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0385.mp3 2018-10-06 07:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0386.mp3 2018-10-06 07:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0387.mp3 2018-10-06 07:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0388.mp3 2018-10-06 07:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0389.mp3 2018-10-06 07:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0390.mp3 2018-10-06 07:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0391.mp3 2018-10-06 07:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0392.mp3 2018-10-06 07:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0393.mp3 2018-10-06 07:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0394.mp3 2018-10-06 07:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0395.mp3 2018-10-06 07:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0396.mp3 2018-10-06 07:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0397.mp3 2018-10-06 07:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0398.mp3 2018-10-06 07:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0399.mp3 2018-10-06 07:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0400.mp3 2018-10-06 07:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0401.mp3 2018-10-06 07:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0402.mp3 2018-10-06 07:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0403.mp3 2018-10-06 07:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0404.mp3 2018-10-06 07:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0405.mp3 2018-10-06 07:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0406.mp3 2018-10-06 07:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0407.mp3 2018-10-06 07:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0408.mp3 2018-10-06 07:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0409.mp3 2018-10-06 07:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0410.mp3 2018-10-06 07:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0411.mp3 2018-10-06 07:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0412.mp3 2018-10-06 07:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0413.mp3 2018-10-06 07:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0414.mp3 2018-10-06 07:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0415.mp3 2018-10-06 07:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0416.mp3 2018-10-06 07:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0417.mp3 2018-10-06 07:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0418.mp3 2018-10-06 07:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0419.mp3 2018-10-06 07:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0420.mp3 2018-10-06 07:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0421.mp3 2018-10-06 07:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0422.mp3 2018-10-06 07:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0423.mp3 2018-10-06 07:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0424.mp3 2018-10-06 07:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0425.mp3 2018-10-06 07:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0426.mp3 2018-10-06 07:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0427.mp3 2018-10-06 07:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0428.mp3 2018-10-06 07:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0429.mp3 2018-10-06 07:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0430.mp3 2018-10-06 07:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0431.mp3 2018-10-06 07:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0432.mp3 2018-10-06 07:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0433.mp3 2018-10-06 07:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0434.mp3 2018-10-06 07:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0435.mp3 2018-10-06 07:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0436.mp3 2018-10-06 07:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0437.mp3 2018-10-06 07:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0438.mp3 2018-10-06 07:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0439.mp3 2018-10-06 07:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0440.mp3 2018-10-06 07:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0441.mp3 2018-10-06 07:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0442.mp3 2018-10-06 07:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0443.mp3 2018-10-06 07:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0444.mp3 2018-10-06 07:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0445.mp3 2018-10-06 07:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0446.mp3 2018-10-06 07:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0447.mp3 2018-10-06 07:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0448.mp3 2018-10-06 07:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0449.mp3 2018-10-06 07:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0450.mp3 2018-10-06 07:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0451.mp3 2018-10-06 07:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0452.mp3 2018-10-06 07:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0453.mp3 2018-10-06 07:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0454.mp3 2018-10-06 07:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0455.mp3 2018-10-06 07:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0456.mp3 2018-10-06 07:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0457.mp3 2018-10-06 07:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0458.mp3 2018-10-06 07:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0459.mp3 2018-10-06 07:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0460.mp3 2018-10-06 07:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0461.mp3 2018-10-06 07:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0462.mp3 2018-10-06 07:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0463.mp3 2018-10-06 07:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0464.mp3 2018-10-06 07:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0465.mp3 2018-10-06 07:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0466.mp3 2018-10-06 07:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0467.mp3 2018-10-06 07:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0468.mp3 2018-10-06 07:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0469.mp3 2018-10-06 07:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0470.mp3 2018-10-06 07:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0471.mp3 2018-10-06 07:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0472.mp3 2018-10-06 07:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0473.mp3 2018-10-06 07:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0474.mp3 2018-10-06 07:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0475.mp3 2018-10-06 07:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0476.mp3 2018-10-06 07:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0477.mp3 2018-10-06 07:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0478.mp3 2018-10-06 07:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0479.mp3 2018-10-06 07:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0480.mp3 2018-10-06 07:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0481.mp3 2018-10-06 07:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0482.mp3 2018-10-06 07:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0483.mp3 2018-10-06 07:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0484.mp3 2018-10-06 07:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0485.mp3 2018-10-06 07:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0486.mp3 2018-10-06 07:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0487.mp3 2018-10-06 07:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0488.mp3 2018-10-06 08:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0489.mp3 2018-10-06 08:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0490.mp3 2018-10-06 08:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0491.mp3 2018-10-06 08:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0492.mp3 2018-10-06 08:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0493.mp3 2018-10-06 08:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0494.mp3 2018-10-06 08:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0495.mp3 2018-10-06 08:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0496.mp3 2018-10-06 08:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0497.mp3 2018-10-06 08:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0498.mp3 2018-10-06 08:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0499.mp3 2018-10-06 08:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0500.mp3 2018-10-06 08:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0501.mp3 2018-10-06 08:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0502.mp3 2018-10-06 08:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0503.mp3 2018-10-06 08:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0504.mp3 2018-10-06 08:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0505.mp3 2018-10-06 08:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0506.mp3 2018-10-06 08:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0507.mp3 2018-10-06 08:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0508.mp3 2018-10-06 08:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0509.mp3 2018-10-06 08:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0510.mp3 2018-10-06 08:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0511.mp3 2018-10-06 08:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0512.mp3 2018-10-06 08:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0513.mp3 2018-10-06 08:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0514.mp3 2018-10-06 08:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0515.mp3 2018-10-06 08:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0516.mp3 2018-10-06 08:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0517.mp3 2018-10-06 08:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0518.mp3 2018-10-06 08:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0519.mp3 2018-10-06 08:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0520.mp3 2018-10-06 08:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0521.mp3 2018-10-06 08:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0522.mp3 2018-10-06 08:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0523.mp3 2018-10-06 08:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0524.mp3 2018-10-06 08:08
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0525.mp3 2018-10-06 08:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0526.mp3 2018-10-06 08:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0527.mp3 2018-10-06 08:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0528.mp3 2018-10-06 08:09
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0529.mp3 2018-10-06 08:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0530.mp3 2018-10-06 08:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0531.mp3 2018-10-06 08:10
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0532.mp3 2018-10-06 08:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0533.mp3 2018-10-06 08:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0534.mp3 2018-10-06 08:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0535.mp3 2018-10-06 08:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0536.mp3 2018-10-06 08:11
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0537.mp3 2018-10-06 08:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0538.mp3 2018-10-06 08:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0539.mp3 2018-10-06 08:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0540.mp3 2018-10-06 08:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0541.mp3 2018-10-06 08:12
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0542.mp3 2018-10-06 08:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0543.mp3 2018-10-06 08:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0544.mp3 2018-10-06 08:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0545.mp3 2018-10-06 08:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0546.mp3 2018-10-06 08:13
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0547.mp3 2018-10-06 08:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0548.mp3 2018-10-06 08:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0549.mp3 2018-10-06 08:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0550.mp3 2018-10-06 08:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0551.mp3 2018-10-06 08:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0552.mp3 2018-10-06 08:14
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0553.mp3 2018-10-06 08:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0554.mp3 2018-10-06 08:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0555.mp3 2018-10-06 08:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0556.mp3 2018-10-06 08:15
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0557.mp3 2018-10-06 08:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0558.mp3 2018-10-06 08:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0559.mp3 2018-10-06 08:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0560.mp3 2018-10-06 08:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0561.mp3 2018-10-06 08:16
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0562.mp3 2018-10-06 08:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0563.mp3 2018-10-06 08:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0564.mp3 2018-10-06 08:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0565.mp3 2018-10-06 08:17
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0566.mp3 2018-10-06 08:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0567.mp3 2018-10-06 08:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0568.mp3 2018-10-06 08:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0569.mp3 2018-10-06 08:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0570.mp3 2018-10-06 08:18
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0571.mp3 2018-10-06 08:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0572.mp3 2018-10-06 08:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0573.mp3 2018-10-06 08:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0574.mp3 2018-10-06 08:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0575.mp3 2018-10-06 08:19
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0576.mp3 2018-10-06 08:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0577.mp3 2018-10-06 08:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0578.mp3 2018-10-06 08:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0579.mp3 2018-10-06 08:20
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0580.mp3 2018-10-06 08:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0581.mp3 2018-10-06 08:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0582.mp3 2018-10-06 08:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0583.mp3 2018-10-06 08:21
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0584.mp3 2018-10-06 08:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0585.mp3 2018-10-06 08:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0586.mp3 2018-10-06 08:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0587.mp3 2018-10-06 08:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0588.mp3 2018-10-06 08:22
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0589.mp3 2018-10-06 08:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0590.mp3 2018-10-06 08:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0591.mp3 2018-10-06 08:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0592.mp3 2018-10-06 08:23
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0593.mp3 2018-10-06 08:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0594.mp3 2018-10-06 08:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0595.mp3 2018-10-06 08:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0596.mp3 2018-10-06 08:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0597.mp3 2018-10-06 08:24
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0598.mp3 2018-10-06 08:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0599.mp3 2018-10-06 08:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0600.mp3 2018-10-06 08:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0601.mp3 2018-10-06 08:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0602.mp3 2018-10-06 08:25
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0603.mp3 2018-10-06 08:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0604.mp3 2018-10-06 08:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0605.mp3 2018-10-06 08:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0606.mp3 2018-10-06 08:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0607.mp3 2018-10-06 08:26
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0608.mp3 2018-10-06 08:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0609.mp3 2018-10-06 08:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0610.mp3 2018-10-06 08:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0611.mp3 2018-10-06 08:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0612.mp3 2018-10-06 08:27
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0613.mp3 2018-10-06 08:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0614.mp3 2018-10-06 08:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0615.mp3 2018-10-06 08:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0616.mp3 2018-10-06 08:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0617.mp3 2018-10-06 08:28
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0618.mp3 2018-10-06 08:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0619.mp3 2018-10-06 08:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0620.mp3 2018-10-06 08:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0621.mp3 2018-10-06 08:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0622.mp3 2018-10-06 08:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0623.mp3 2018-10-06 08:29
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0624.mp3 2018-10-06 08:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0625.mp3 2018-10-06 08:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0626.mp3 2018-10-06 08:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0627.mp3 2018-10-06 08:30
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0628.mp3 2018-10-06 08:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0629.mp3 2018-10-06 08:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0630.mp3 2018-10-06 08:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0631.mp3 2018-10-06 08:31
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0632.mp3 2018-10-06 08:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0633.mp3 2018-10-06 08:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0634.mp3 2018-10-06 08:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0635.mp3 2018-10-06 08:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0636.mp3 2018-10-06 08:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0637.mp3 2018-10-06 08:32
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0638.mp3 2018-10-06 08:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0639.mp3 2018-10-06 08:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0640.mp3 2018-10-06 08:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0641.mp3 2018-10-06 08:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0642.mp3 2018-10-06 08:33
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0643.mp3 2018-10-06 08:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0644.mp3 2018-10-06 08:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0645.mp3 2018-10-06 08:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0646.mp3 2018-10-06 08:34
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0647.mp3 2018-10-06 08:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0648.mp3 2018-10-06 08:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0649.mp3 2018-10-06 08:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0650.mp3 2018-10-06 08:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0651.mp3 2018-10-06 08:35
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0652.mp3 2018-10-06 08:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0653.mp3 2018-10-06 08:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0654.mp3 2018-10-06 08:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0655.mp3 2018-10-06 08:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0656.mp3 2018-10-06 08:36
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0657.mp3 2018-10-06 08:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0658.mp3 2018-10-06 08:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0659.mp3 2018-10-06 08:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0660.mp3 2018-10-06 08:37
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0661.mp3 2018-10-06 08:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0662.mp3 2018-10-06 08:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0663.mp3 2018-10-06 08:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0664.mp3 2018-10-06 08:38
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0665.mp3 2018-10-06 08:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0666.mp3 2018-10-06 08:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0667.mp3 2018-10-06 08:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0668.mp3 2018-10-06 08:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0669.mp3 2018-10-06 08:39
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0670.mp3 2018-10-06 08:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0671.mp3 2018-10-06 08:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0672.mp3 2018-10-06 08:40
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0673.mp3 2018-10-06 08:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0674.mp3 2018-10-06 08:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0675.mp3 2018-10-06 08:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0676.mp3 2018-10-06 08:41
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0677.mp3 2018-10-06 08:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0678.mp3 2018-10-06 08:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0679.mp3 2018-10-06 08:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0680.mp3 2018-10-06 08:42
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0681.mp3 2018-10-06 08:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0682.mp3 2018-10-06 08:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0683.mp3 2018-10-06 08:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0684.mp3 2018-10-06 08:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0685.mp3 2018-10-06 08:43
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0686.mp3 2018-10-06 08:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0687.mp3 2018-10-06 08:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0688.mp3 2018-10-06 08:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0689.mp3 2018-10-06 08:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0690.mp3 2018-10-06 08:44
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0691.mp3 2018-10-06 08:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0692.mp3 2018-10-06 08:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0693.mp3 2018-10-06 08:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0694.mp3 2018-10-06 08:45
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0695.mp3 2018-10-06 08:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0696.mp3 2018-10-06 08:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0697.mp3 2018-10-06 08:46
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0698.mp3 2018-10-06 08:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0699.mp3 2018-10-06 08:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0700.mp3 2018-10-06 08:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0701.mp3 2018-10-06 08:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0702.mp3 2018-10-06 08:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0703.mp3 2018-10-06 08:47
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0704.mp3 2018-10-06 08:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0705.mp3 2018-10-06 08:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0706.mp3 2018-10-06 08:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0707.mp3 2018-10-06 08:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0708.mp3 2018-10-06 08:48
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0709.mp3 2018-10-06 08:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0710.mp3 2018-10-06 08:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0711.mp3 2018-10-06 08:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0712.mp3 2018-10-06 08:49
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0713.mp3 2018-10-06 08:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0714.mp3 2018-10-06 08:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0715.mp3 2018-10-06 08:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0716.mp3 2018-10-06 08:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0717.mp3 2018-10-06 08:50
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0718.mp3 2018-10-06 08:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0719.mp3 2018-10-06 08:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0720.mp3 2018-10-06 08:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0721.mp3 2018-10-06 08:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0722.mp3 2018-10-06 08:51
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0723.mp3 2018-10-06 08:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0724.mp3 2018-10-06 08:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0725.mp3 2018-10-06 08:52
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0726.mp3 2018-10-06 08:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0727.mp3 2018-10-06 08:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0728.mp3 2018-10-06 08:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0729.mp3 2018-10-06 08:53
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0730.mp3 2018-10-06 08:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0731.mp3 2018-10-06 08:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0732.mp3 2018-10-06 08:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0733.mp3 2018-10-06 08:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0734.mp3 2018-10-06 08:54
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0735.mp3 2018-10-06 08:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0736.mp3 2018-10-06 08:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0737.mp3 2018-10-06 08:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0738.mp3 2018-10-06 08:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0739.mp3 2018-10-06 08:55
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0740.mp3 2018-10-06 08:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0741.mp3 2018-10-06 08:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0742.mp3 2018-10-06 08:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0743.mp3 2018-10-06 08:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0744.mp3 2018-10-06 08:56
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0745.mp3 2018-10-06 08:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0746.mp3 2018-10-06 08:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0747.mp3 2018-10-06 08:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0748.mp3 2018-10-06 08:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0749.mp3 2018-10-06 08:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0750.mp3 2018-10-06 08:57
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0751.mp3 2018-10-06 08:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0752.mp3 2018-10-06 08:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0753.mp3 2018-10-06 08:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0754.mp3 2018-10-06 08:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0755.mp3 2018-10-06 08:58
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0756.mp3 2018-10-06 08:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0757.mp3 2018-10-06 08:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0758.mp3 2018-10-06 08:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0759.mp3 2018-10-06 08:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0760.mp3 2018-10-06 08:59
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0761.mp3 2018-10-06 09:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0762.mp3 2018-10-06 09:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0763.mp3 2018-10-06 09:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0764.mp3 2018-10-06 09:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0765.mp3 2018-10-06 09:00
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0766.mp3 2018-10-06 09:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0767.mp3 2018-10-06 09:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0768.mp3 2018-10-06 09:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0769.mp3 2018-10-06 09:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0770.mp3 2018-10-06 09:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0771.mp3 2018-10-06 09:01
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0772.mp3 2018-10-06 09:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0773.mp3 2018-10-06 09:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0774.mp3 2018-10-06 09:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0775.mp3 2018-10-06 09:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0776.mp3 2018-10-06 09:02
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0777.mp3 2018-10-06 09:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0778.mp3 2018-10-06 09:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0779.mp3 2018-10-06 09:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0780.mp3 2018-10-06 09:03
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0781.mp3 2018-10-06 09:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0782.mp3 2018-10-06 09:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0783.mp3 2018-10-06 09:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0784.mp3 2018-10-06 09:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0785.mp3 2018-10-06 09:04
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0786.mp3 2018-10-06 09:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0787.mp3 2018-10-06 09:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0788.mp3 2018-10-06 09:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0789.mp3 2018-10-06 09:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0790.mp3 2018-10-06 09:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0791.mp3 2018-10-06 09:05
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0792.mp3 2018-10-06 09:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0793.mp3 2018-10-06 09:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0794.mp3 2018-10-06 09:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0795.mp3 2018-10-06 09:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0796.mp3 2018-10-06 09:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0797.mp3 2018-10-06 09:06
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0798.mp3 2018-10-06 09:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0799.mp3 2018-10-06 09:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0800.mp3 2018-10-06 09:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0801.mp3 2018-10-06 09:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0802.mp3 2018-10-06 09:07
 • luyen-kim-cuong-trieu-chuong-0803.mp3 2018-10-06 09:07
[Total: 3    Average: 4/5]

Related posts

Hiệp Khí Bức Người

TiKay

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

TiKay

Leave a Reply