Huyền Huyễn Thám Hiểm

Ma Thổi Đèn

Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú

Người thắp nến, quỷ thổi đèn, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền…

Từ ngàn năm trước, ở đất nước Trung Hoa đã có nghề trộm mộ, còn gọi là Mô Kim hiệu úy. Dám hành nghề đào mộ quật mả, can trường là chuyện nhỏ, còn phải là tay sâu dày về huyền học, phong thủy… cũng như các loại cạm bẫy.

Hồ Bát Nhất, quân nhân giải ngũ có cuốn bửu bối của ông nội; Tuyền béo, con nhà lính, súng bắn như chớp; Shirley Dương, nữ triệu phú Hoa kiều, cũng là cháu ngoại một tay trộm mộ lẫy lừng  – chính là ba Mô kim hiệu uý đương thời. Ba người, ba động cơ, đã cùng dấn bước vào sa mạc hung hiểm hòng truy tìm toà thành cổ Tinh Tuyệt thần bí… Bản lĩnh có thừa, chỉ tiếc là, họ không biết được những lời nguyền đáng sợ nào đang đợi họ…

Ma thổi đèn, cuốn kỳ thư về nghề trộm mộ, thật sự là một hiện tượng

xuất bản ở Trung Quốc, được coi là Da Vinci Code và Tomb Raider ở nước này, và đã mở ra cả một trào lưu ganh đua xuất bản tiểu thuyết và sách về mồ mả huyền thuật ở đại lục suốt mấy năm gần đây.


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thiên Hạ Bá Xướng
 •  Chương: /405
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ma-thoi-den-chuong-0001.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0002.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0003.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0004.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0005.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0006.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0007.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0008.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0009.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0010.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0011.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0012.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0013.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0014.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0015.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0016.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0017.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0018.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0019.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0020.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0021.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0022.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0023.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0024.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0025.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0026.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0027.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0028.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0029.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0030.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0031.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0032.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0033.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0034.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0035.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0036.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0037.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0038.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0039.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0040.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0041.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0042.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0043.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0044.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0045.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0046.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0047.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0048.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0049.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0050.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0051.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0052.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0053.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0054.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0055.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0056.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0057.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0058.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0059.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0060.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0061.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0062.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0063.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0064.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0065.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0066.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0067.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0068.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0069.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0070.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0071.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0072.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0073.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0074.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0075.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0076.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0077.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0078.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0079.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0080.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0081.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0082.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0083.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0084.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0085.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0086.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0087.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0088.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0089.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0090.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0091.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0092.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0093.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0094.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0095.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0096.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0097.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0098.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0099.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0100.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0101.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0102.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0103.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0104.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0105.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0106.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0107.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0108.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0109.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0110.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0111.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0112.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0113.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0114.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0115.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0116.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0117.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0118.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0119.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0120.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0121.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0122.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0123.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0124.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0125.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0126.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0127.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0128.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0129.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0130.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0131.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0132.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0133.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0134.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0135.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0136.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0137.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0138.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0139.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0140.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0141.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0142.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0143.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0144.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0145.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0146.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0147.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0148.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0149.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0150.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0151.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0152.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0153.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0154.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0155.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0156.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0157.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0158.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0159.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0160.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0161.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0162.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0163.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0164.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0165.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0166.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0167.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0168.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0169.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0170.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0171.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0172.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0173.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0174.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0175.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0176.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0177.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0178.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0179.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0180.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0181.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0182.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0183.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0184.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0185.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0186.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0187.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0188.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0189.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0190.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0191.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0192.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0193.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0194.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0195.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0196.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0197.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0198.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0199.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0200.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0201.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0202.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0203.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0204.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0205.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0206.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0207.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0208.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0209.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0210.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0211.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0212.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0213.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0214.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0215.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0216.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0217.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0218.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0219.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0220.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0221.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0222.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0223.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0224.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0225.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0226.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0227.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0228.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0229.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0230.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0231.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0232.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0233.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0234.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0235.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0236.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0237.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0238.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0239.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0240.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0241.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0242.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0243.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0244.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0245.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0246.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0247.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0248.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0249.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0250.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0251.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0252.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0253.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0254.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0255.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0256.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0257.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0258.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0259.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0260.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0261.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0262.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0263.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0264.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0265.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0266.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0267.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0268.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0269.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0270.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0271.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0272.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0273.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0274.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0275.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0276.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0277.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0278.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0279.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0280.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0281.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0282.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0283.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0284.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0285.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0286.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0287.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0288.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0289.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0290.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0291.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0292.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0293.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0294.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0295.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0296.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0297.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0298.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0299.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0300.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0301.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0302.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0303.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0304.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0305.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0306.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0307.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0308.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0309.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0310.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0311.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0312.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0313.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0314.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0315.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0316.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0317.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0318.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0319.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0320.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0321.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0322.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0323.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0324.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0325.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0326.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0327.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0328.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0329.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0330.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0331.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0332.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0333.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0334.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0335.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0336.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0337.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0338.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0339.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0340.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0341.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0342.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0343.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0344.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0345.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0346.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0347.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0348.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0349.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0350.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0351.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0352.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0353.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0354.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0355.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0356.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0357.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0358.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0359.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0360.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0361.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0362.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0363.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0364.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0365.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0366.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0367.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0368.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0369.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0370.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0371.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0372.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0373.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0374.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0375.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0376.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0377.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0378.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0379.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0380.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0381.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0382.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0383.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0384.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0385.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0386.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0387.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0388.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0389.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0390.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0391.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0392.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0393.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0394.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0395.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0396.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0397.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0398.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0399.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0400.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0401.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0402.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0403.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0404.mp3
 • ma-thoi-den-chuong-0405.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Cửu Đỉnh Ký

TinoTK

Tuyệt Thế Dược Thần

TinoTK

Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi

TinoTK

Leave a Reply