Ngôn Tình Sắc

Mua Được Tiểu Đào Thê

Anh là kẻ tài mạo song toàn, âm lãnh như băng sơn, trong giới hắc đạo lại là vị lão đại khét tiếng khiến bất kỳ ai cũng phải kính nể. Xung quanh anh có vô số bóng hồng vây quanh bởi anh vừa có tiền lại đứng đầu một thế lực lớn. Không những thế trong chuyện chăn gối anh cũng là cao thủ đứng đầu.

Còn cô là một người con gái mười chín tuổi hết sức bình thường, trong sáng và vô cùng thuần khiết.

Anh hơn cô 14 tuổi, anh cũng đã từng gặp cô một lần khi cô theo cha đi bàn chuyện riêng. Thời điểm đó cô mới 10 tuổi, ấn tượng về anh đối với cô thực mơ hồ.

Còn với anh, cô lúc đó là một bé gái đáng yêu, đã bám đuôi anh từ khi mới gặp và miệng luôn gọi “chú ơi”

Rất nhiều năm sau họ gặp lại nhau nhưng hoàn cảnh lúc này đã khác…

Nguồn: wattpad.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Y Phỷ Cô Cô
 •  Chương: /130
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0001.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0002.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0003.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0004.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0005.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0006.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0007.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0008.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0009.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0010.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0011.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0012.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0013.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0014.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0015.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0016.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0017.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0018.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0019.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0020.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0021.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0022.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0023.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0024.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0025.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0026.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0027.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0028.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0029.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0030.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0031.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0032.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0033.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0034.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0035.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0036.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0037.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0038.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0039.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0040.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0041.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0042.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0043.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0044.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0045.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0046.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0047.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0048.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0049.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0050.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0051.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0052.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0053.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0054.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0055.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0056.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0057.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0058.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0059.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0060.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0061.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0062.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0063.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0064.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0065.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0066.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0067.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0068.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0069.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0070.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0071.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0072.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0073.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0074.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0075.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0076.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0077.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0078.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0079.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0080.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0081.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0082.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0083.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0084.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0085.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0086.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0087.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0088.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0089.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0090.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0091.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0092.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0093.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0094.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0095.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0096.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0097.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0098.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0099.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0100.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0101.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0102.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0103.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0104.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0105.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0106.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0107.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0108.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0109.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0110.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0111.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0112.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0113.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0114.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0115.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0116.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0117.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0118.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0119.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0120.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0121.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0122.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0123.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0124.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0125.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0126.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0127.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0128.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0129.mp3
 • mua-duoc-tieu-dao-the-chuong-0130.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

TinoTK

Sủng Vật Cửa Hàng Tiểu Lão Bản

thuydemons

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

TinoTK

Leave a Reply