Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Nàng Phi Lười Có Độc

Converter: ngocquynh520
Editor: Puck
Thể loại: Xuyên không, sủng

“Xác định sắp chết? Ta gả! Không gả không thể!”

Ôn Noãn, bác sỹ Trung y hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên qua thành trưởng nữ phủ Tướng quân, từ đó không ra cổng trước không bước cổng trong, ngày ngày ở trong viện của mình đọc sách phơi nắng ngồi ăn rồi chờ chết.

Quân Dập Hàn, Vương gia Vương triều Thiên Hữu dung nhan khuynh thiên hạ quyền khuynh triêu dã * chiến công hiển hách, hai nước giao chiến, hắn “Ngộ trúng” bẫy rập của kẻ địch, trọng thương lâu khỏi mỗi ngày hộc máu, Thái hậu đương triều nể tình hắn có công với nước dưới gối không con, đặc biệt tứ hôn trưởng nữ phủ Tướng quân làm phi, vừa vì xung hỉ để hắn có chuyển biến tốt đẹp cũng vì nếu lỡ như có thể lưu một huyết mạch.

(*) quyền khuynh triêu dã: trong tay nắm quyền hành to lớn.

Dưới thánh chỉ, nàng vô cùng hài lòng có thể gả cho hắn, chỉ vì chờ hắn chết thừa kế tài sản của hắn chiếm đoạt Vương phủ của hắn, từ đó vô tư sống làm người lười của nàng; hắn cũng không phản đối nàng, đơn giản hết ăn lại nằm thôi, chỉ cần không sinh sự cho hắn, coi như Vương phủ của hắn nuôi thêm một đầu heo mà thôi, không có gì lớn.

Nhưng

“Tại sao còn không chết?” Sau cưới nửa tháng.

“Lại vẫn không chết!” Sau cưới một tháng.

“Ông trời ơi, van ngài mau thu nam nhân này thôi.” Cưới sau hai tháng.

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhị Nguyệt Liễu
 •  Chương: /412
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0001.mp3 2018-07-29 02:14
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0002.mp3 2018-07-29 02:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0003.mp3 2018-07-29 02:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0004.mp3 2018-07-29 02:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0005.mp3 2018-07-29 02:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0006.mp3 2018-07-29 02:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0007.mp3 2018-07-29 02:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0008.mp3 2018-07-29 02:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0009.mp3 2018-07-29 02:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0010.mp3 2018-07-29 02:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0011.mp3 2018-07-29 02:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0012.mp3 2018-07-29 02:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0013.mp3 2018-07-29 02:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0014.mp3 2018-07-29 02:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0015.mp3 2018-07-29 02:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0016.mp3 2018-07-29 02:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0017.mp3 2018-07-29 02:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0018.mp3 2018-07-29 02:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0019.mp3 2018-07-29 02:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0020.mp3 2018-07-29 02:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0021.mp3 2018-07-29 02:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0022.mp3 2018-07-29 02:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0023.mp3 2018-07-29 02:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0024.mp3 2018-07-29 02:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0025.mp3 2018-07-29 02:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0026.mp3 2018-07-29 02:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0027.mp3 2018-07-29 02:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0028.mp3 2018-07-29 02:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0029.mp3 2018-07-29 02:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0030.mp3 2018-07-29 02:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0031.mp3 2018-07-29 02:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0032.mp3 2018-07-29 02:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0033.mp3 2018-07-29 02:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0034.mp3 2018-07-29 02:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0035.mp3 2018-07-29 02:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0036.mp3 2018-07-29 02:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0037.mp3 2018-07-29 02:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0038.mp3 2018-07-29 02:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0039.mp3 2018-07-29 02:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0040.mp3 2018-07-29 02:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0041.mp3 2018-07-29 02:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0042.mp3 2018-07-29 02:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0043.mp3 2018-07-29 02:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0044.mp3 2018-07-29 02:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0045.mp3 2018-07-29 02:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0046.mp3 2018-07-29 02:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0047.mp3 2018-07-29 02:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0048.mp3 2018-07-29 02:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0049.mp3 2018-07-29 02:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0050.mp3 2018-07-29 02:25
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0051.mp3 2018-07-29 02:25
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0052.mp3 2018-07-29 02:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0053.mp3 2018-07-29 02:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0054.mp3 2018-07-29 02:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0055.mp3 2018-07-29 02:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0056.mp3 2018-07-29 02:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0057.mp3 2018-07-29 02:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0058.mp3 2018-07-29 02:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0059.mp3 2018-07-29 02:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0060.mp3 2018-07-29 02:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0061.mp3 2018-07-29 02:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0062.mp3 2018-07-29 02:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0063.mp3 2018-07-29 02:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0064.mp3 2018-07-29 02:29
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0065.mp3 2018-07-29 02:29
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0066.mp3 2018-07-29 02:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0067.mp3 2018-07-29 02:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0068.mp3 2018-07-29 02:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0069.mp3 2018-07-29 02:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0070.mp3 2018-07-29 02:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0071.mp3 2018-07-29 02:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0072.mp3 2018-07-29 02:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0073.mp3 2018-07-29 02:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0074.mp3 2018-07-29 02:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0075.mp3 2018-07-29 02:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0076.mp3 2018-07-29 02:36
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0077.mp3 2018-07-29 02:36
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0078.mp3 2018-07-29 02:36
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0079.mp3 2018-07-29 02:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0080.mp3 2018-07-29 02:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0081.mp3 2018-07-29 02:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0082.mp3 2018-07-29 02:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0083.mp3 2018-07-29 02:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0084.mp3 2018-07-29 02:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0085.mp3 2018-07-29 02:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0086.mp3 2018-07-29 02:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0087.mp3 2018-07-29 02:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0088.mp3 2018-07-29 02:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0089.mp3 2018-07-29 02:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0090.mp3 2018-07-29 02:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0091.mp3 2018-07-29 02:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0092.mp3 2018-07-29 02:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0093.mp3 2018-07-29 02:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0094.mp3 2018-07-29 02:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0095.mp3 2018-07-29 02:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0096.mp3 2018-07-29 02:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0097.mp3 2018-07-29 02:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0098.mp3 2018-07-29 02:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0099.mp3 2018-07-29 02:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0100.mp3 2018-07-29 02:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0101.mp3 2018-07-29 02:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0102.mp3 2018-07-29 02:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0103.mp3 2018-07-29 02:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0104.mp3 2018-07-29 02:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0105.mp3 2018-07-29 02:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0106.mp3 2018-07-29 02:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0107.mp3 2018-07-29 02:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0108.mp3 2018-07-29 02:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0109.mp3 2018-07-29 02:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0110.mp3 2018-07-29 02:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0111.mp3 2018-07-29 02:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0112.mp3 2018-07-29 02:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0113.mp3 2018-07-29 02:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0114.mp3 2018-07-29 02:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0115.mp3 2018-07-29 02:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0116.mp3 2018-07-29 02:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0117.mp3 2018-07-29 02:49
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0118.mp3 2018-07-29 02:49
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0119.mp3 2018-07-29 02:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0120.mp3 2018-07-29 02:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0121.mp3 2018-07-29 02:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0122.mp3 2018-07-29 02:51
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0123.mp3 2018-07-29 02:51
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0124.mp3 2018-07-29 02:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0125.mp3 2018-07-29 02:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0126.mp3 2018-07-29 02:53
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0127.mp3 2018-07-29 02:53
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0128.mp3 2018-07-29 02:53
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0129.mp3 2018-07-29 02:54
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0130.mp3 2018-07-29 02:54
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0131.mp3 2018-07-29 02:55
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0132.mp3 2018-07-29 02:55
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0133.mp3 2018-07-29 02:55
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0134.mp3 2018-07-29 02:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0135.mp3 2018-07-29 02:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0136.mp3 2018-07-29 02:57
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0137.mp3 2018-07-29 02:58
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0138.mp3 2018-07-29 02:58
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0139.mp3 2018-07-29 02:59
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0140.mp3 2018-07-29 02:59
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0141.mp3 2018-07-29 03:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0142.mp3 2018-07-29 03:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0143.mp3 2018-07-29 03:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0144.mp3 2018-07-29 03:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0145.mp3 2018-07-29 03:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0146.mp3 2018-07-29 03:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0147.mp3 2018-07-29 03:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0148.mp3 2018-07-29 03:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0149.mp3 2018-07-29 03:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0150.mp3 2018-07-29 03:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0151.mp3 2018-07-29 03:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0152.mp3 2018-07-29 03:04
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0153.mp3 2018-07-29 03:04
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0154.mp3 2018-07-29 03:04
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0155.mp3 2018-07-29 03:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0156.mp3 2018-07-29 03:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0157.mp3 2018-07-29 03:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0158.mp3 2018-07-29 03:06
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0159.mp3 2018-07-29 03:06
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0160.mp3 2018-07-29 03:07
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0161.mp3 2018-07-29 03:07
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0162.mp3 2018-07-29 03:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0163.mp3 2018-07-29 03:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0164.mp3 2018-07-29 03:09
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0165.mp3 2018-07-29 03:09
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0166.mp3 2018-07-29 03:10
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0167.mp3 2018-07-29 03:11
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0168.mp3 2018-07-29 03:12
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0169.mp3 2018-07-29 03:12
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0170.mp3 2018-07-29 03:13
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0171.mp3 2018-07-29 03:13
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0172.mp3 2018-07-29 03:14
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0173.mp3 2018-07-29 03:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0174.mp3 2018-07-29 03:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0175.mp3 2018-07-29 03:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0176.mp3 2018-07-29 03:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0177.mp3 2018-07-29 03:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0178.mp3 2018-07-29 03:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0179.mp3 2018-07-29 03:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0180.mp3 2018-07-29 03:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0181.mp3 2018-07-29 03:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0182.mp3 2018-07-29 03:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0183.mp3 2018-07-29 03:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0184.mp3 2018-07-29 03:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0185.mp3 2018-07-29 03:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0186.mp3 2018-07-29 03:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0187.mp3 2018-07-29 03:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0188.mp3 2018-07-29 03:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0189.mp3 2018-07-29 03:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0190.mp3 2018-07-29 03:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0191.mp3 2018-07-29 03:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0192.mp3 2018-07-29 03:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0193.mp3 2018-07-29 03:25
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0194.mp3 2018-07-29 03:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0195.mp3 2018-07-29 03:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0196.mp3 2018-07-29 03:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0197.mp3 2018-07-29 03:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0198.mp3 2018-07-29 03:29
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0199.mp3 2018-07-29 03:29
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0200.mp3 2018-07-29 03:30
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0201.mp3 2018-07-29 03:31
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0202.mp3 2018-07-29 03:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0203.mp3 2018-07-29 03:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0204.mp3 2018-07-29 03:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0205.mp3 2018-07-29 03:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0206.mp3 2018-07-29 03:34
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0207.mp3 2018-07-29 03:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0208.mp3 2018-07-29 03:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0209.mp3 2018-07-29 03:36
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0210.mp3 2018-07-29 03:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0211.mp3 2018-07-29 03:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0212.mp3 2018-07-29 03:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0213.mp3 2018-07-29 03:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0214.mp3 2018-07-29 03:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0215.mp3 2018-07-29 03:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0216.mp3 2018-07-29 03:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0217.mp3 2018-07-29 03:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0218.mp3 2018-07-29 03:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0219.mp3 2018-07-29 03:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0220.mp3 2018-07-29 03:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0221.mp3 2018-07-29 03:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0222.mp3 2018-07-29 03:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0223.mp3 2018-07-29 03:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0224.mp3 2018-07-29 03:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0225.mp3 2018-07-29 03:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0226.mp3 2018-07-29 03:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0227.mp3 2018-07-29 03:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0228.mp3 2018-07-29 03:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0229.mp3 2018-07-29 03:49
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0230.mp3 2018-07-29 03:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0231.mp3 2018-07-29 03:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0232.mp3 2018-07-29 03:51
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0233.mp3 2018-07-29 03:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0234.mp3 2018-07-29 03:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0235.mp3 2018-07-29 03:53
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0236.mp3 2018-07-29 03:54
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0237.mp3 2018-07-29 03:55
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0238.mp3 2018-07-29 03:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0239.mp3 2018-07-29 03:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0240.mp3 2018-07-29 03:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0241.mp3 2018-07-29 03:57
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0242.mp3 2018-07-29 03:57
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0243.mp3 2018-07-29 03:58
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0244.mp3 2018-07-29 03:59
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0245.mp3 2018-07-29 04:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0246.mp3 2018-07-29 04:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0247.mp3 2018-07-29 04:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0248.mp3 2018-07-29 04:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0249.mp3 2018-07-29 04:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0250.mp3 2018-07-29 04:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0251.mp3 2018-07-29 04:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0252.mp3 2018-07-29 04:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0253.mp3 2018-07-29 04:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0254.mp3 2018-07-29 04:04
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0255.mp3 2018-07-29 04:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0256.mp3 2018-07-29 04:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0257.mp3 2018-07-29 04:06
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0258.mp3 2018-07-29 04:06
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0259.mp3 2018-07-29 04:07
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0260.mp3 2018-07-29 04:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0261.mp3 2018-07-29 04:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0262.mp3 2018-07-29 04:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0263.mp3 2018-07-29 04:09
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0264.mp3 2018-07-29 04:10
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0265.mp3 2018-07-29 04:10
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0266.mp3 2018-07-29 04:11
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0267.mp3 2018-07-29 04:11
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0268.mp3 2018-07-29 04:12
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0269.mp3 2018-07-29 04:13
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0270.mp3 2018-07-29 04:14
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0271.mp3 2018-07-29 04:14
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0272.mp3 2018-07-29 04:15
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0273.mp3 2018-07-29 04:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0274.mp3 2018-07-29 04:16
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0275.mp3 2018-07-29 04:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0276.mp3 2018-07-29 04:17
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0277.mp3 2018-07-29 04:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0278.mp3 2018-07-29 04:18
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0279.mp3 2018-07-29 04:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0280.mp3 2018-07-29 04:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0281.mp3 2018-07-29 04:19
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0282.mp3 2018-07-29 04:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0283.mp3 2018-07-29 04:20
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0284.mp3 2018-07-29 04:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0285.mp3 2018-07-29 04:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0286.mp3 2018-07-29 04:21
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0287.mp3 2018-07-29 04:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0288.mp3 2018-07-29 04:22
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0289.mp3 2018-07-29 04:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0290.mp3 2018-07-29 04:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0291.mp3 2018-07-29 04:23
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0292.mp3 2018-07-29 04:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0293.mp3 2018-07-29 04:24
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0294.mp3 2018-07-29 04:25
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0295.mp3 2018-07-29 04:25
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0296.mp3 2018-07-29 04:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0297.mp3 2018-07-29 04:26
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0298.mp3 2018-07-29 04:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0299.mp3 2018-07-29 04:27
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0300.mp3 2018-07-29 04:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0301.mp3 2018-07-29 04:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0302.mp3 2018-07-29 04:28
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0303.mp3 2018-07-29 04:29
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0304.mp3 2018-07-29 04:29
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0305.mp3 2018-07-29 04:30
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0306.mp3 2018-07-29 04:30
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0307.mp3 2018-07-29 04:31
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0308.mp3 2018-07-29 04:31
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0309.mp3 2018-07-29 04:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0310.mp3 2018-07-29 04:32
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0311.mp3 2018-07-29 04:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0312.mp3 2018-07-29 04:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0313.mp3 2018-07-29 04:33
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0314.mp3 2018-07-29 04:34
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0315.mp3 2018-07-29 04:34
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0316.mp3 2018-07-29 04:34
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0317.mp3 2018-07-29 04:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0318.mp3 2018-07-29 04:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0319.mp3 2018-07-29 04:35
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0320.mp3 2018-07-29 04:36
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0321.mp3 2018-07-29 04:36
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0322.mp3 2018-07-29 04:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0323.mp3 2018-07-29 04:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0324.mp3 2018-07-29 04:37
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0325.mp3 2018-07-29 04:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0326.mp3 2018-07-29 04:38
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0327.mp3 2018-07-29 04:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0328.mp3 2018-07-29 04:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0329.mp3 2018-07-29 04:39
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0330.mp3 2018-07-29 04:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0331.mp3 2018-07-29 04:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0332.mp3 2018-07-29 04:40
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0333.mp3 2018-07-29 04:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0334.mp3 2018-07-29 04:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0335.mp3 2018-07-29 04:41
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0336.mp3 2018-07-29 04:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0337.mp3 2018-07-29 04:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0338.mp3 2018-07-29 04:42
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0339.mp3 2018-07-29 04:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0340.mp3 2018-07-29 04:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0341.mp3 2018-07-29 04:43
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0342.mp3 2018-07-29 04:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0343.mp3 2018-07-29 04:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0344.mp3 2018-07-29 04:44
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0345.mp3 2018-07-29 04:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0346.mp3 2018-07-29 04:45
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0347.mp3 2018-07-29 04:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0348.mp3 2018-07-29 04:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0349.mp3 2018-07-29 04:46
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0350.mp3 2018-07-29 04:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0351.mp3 2018-07-29 04:47
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0352.mp3 2018-07-29 04:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0353.mp3 2018-07-29 04:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0354.mp3 2018-07-29 04:48
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0355.mp3 2018-07-29 04:49
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0356.mp3 2018-07-29 04:49
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0357.mp3 2018-07-29 04:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0358.mp3 2018-07-29 04:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0359.mp3 2018-07-29 04:50
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0360.mp3 2018-07-29 04:51
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0361.mp3 2018-07-29 04:51
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0362.mp3 2018-07-29 04:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0363.mp3 2018-07-29 04:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0364.mp3 2018-07-29 04:52
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0365.mp3 2018-07-29 04:53
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0366.mp3 2018-07-29 04:53
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0367.mp3 2018-07-29 04:54
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0368.mp3 2018-07-29 04:54
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0369.mp3 2018-07-29 04:54
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0370.mp3 2018-07-29 04:55
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0371.mp3 2018-07-29 04:55
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0372.mp3 2018-07-29 04:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0373.mp3 2018-07-29 04:56
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0374.mp3 2018-07-29 04:57
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0375.mp3 2018-07-29 04:57
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0376.mp3 2018-07-29 04:58
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0377.mp3 2018-07-29 04:59
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0378.mp3 2018-07-29 04:59
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0379.mp3 2018-07-29 05:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0380.mp3 2018-07-29 05:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0381.mp3 2018-07-29 05:00
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0382.mp3 2018-07-29 05:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0383.mp3 2018-07-29 05:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0384.mp3 2018-07-29 05:01
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0385.mp3 2018-07-29 05:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0386.mp3 2018-07-29 05:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0387.mp3 2018-07-29 05:02
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0388.mp3 2018-07-29 05:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0389.mp3 2018-07-29 05:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0390.mp3 2018-07-29 05:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0391.mp3 2018-07-29 05:03
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0392.mp3 2018-07-29 05:04
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0393.mp3 2018-07-29 05:04
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0394.mp3 2018-07-29 05:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0395.mp3 2018-07-29 05:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0396.mp3 2018-07-29 05:05
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0397.mp3 2018-07-29 05:06
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0398.mp3 2018-07-29 05:06
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0399.mp3 2018-07-29 05:07
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0400.mp3 2018-07-29 05:07
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0401.mp3 2018-07-29 05:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0402.mp3 2018-07-29 05:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0403.mp3 2018-07-29 05:08
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0404.mp3 2018-07-29 05:09
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0405.mp3 2018-07-29 05:09
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0406.mp3 2018-07-29 05:10
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0407.mp3 2018-07-29 05:10
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0408.mp3 2018-07-29 05:10
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0409.mp3 2018-07-29 05:11
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0410.mp3 2018-07-29 05:11
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0411.mp3 2018-07-29 05:11
 • nang-phi-luoi-co-doc-chuong-0412.mp3 2018-07-29 05:12
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Môn

THUYS♥️

Hải Tặc Chi Vô Hạn Điểm Kỹ Năng

TiKay

Long Phượng Trình Tường

TiKay

Leave a Reply