Cổ Đại

Ngày Tháng Trắc Trở

Thể loại: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic

Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:

Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.

Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.

Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.

Nguồn: hacgia149.wordpress.com, tucaumuaha.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thiên Như Ngọc
 •  Chương: /91
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0001.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0002.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0003.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0004.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0005.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0006.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0007.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0008.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0009.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0010.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0011.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0012.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0013.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0014.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0015.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0016.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0017.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0018.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0019.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0020.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0021.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0022.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0023.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0024.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0025.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0026.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0027.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0028.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0029.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0030.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0031.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0032.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0033.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0034.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0035.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0036.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0037.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0038.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0039.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0040.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0041.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0042.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0043.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0044.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0045.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0046.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0047.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0048.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0049.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0050.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0051.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0052.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0053.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0054.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0055.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0056.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0057.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0058.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0059.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0060.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0061.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0062.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0063.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0064.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0065.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0066.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0067.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0068.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0069.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0070.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0071.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0072.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0073.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0074.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0075.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0076.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0077.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0078.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0079.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0080.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0081.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0082.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0083.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0084.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0085.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0086.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0087.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0088.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0089.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0090.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0091.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Bắc Tống Phong Lưu

TinoTK

Hầm Táo Ký

TinoTK

Thiên Hữu

TinoTK

Leave a Reply