Cổ Đại

Ngày Tháng Trắc Trở

Thể loại: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic

Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:

Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.

Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.

Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.

Nguồn: hacgia149.wordpress.com, tucaumuaha.wordpress.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thiên Như Ngọc
 •  Chương: /91
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0001.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0002.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0003.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0004.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0005.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0006.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0007.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0008.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0009.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0010.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0011.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0012.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0013.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0014.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0015.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0016.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0017.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0018.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0019.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0020.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0021.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0022.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0023.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0024.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0025.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0026.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0027.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0028.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0029.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0030.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0031.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0032.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0033.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0034.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0035.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0036.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0037.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0038.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0039.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0040.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0041.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0042.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0043.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0044.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0045.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0046.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0047.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0048.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0049.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0050.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0051.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0052.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0053.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0054.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0055.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0056.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0057.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0058.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0059.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0060.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0061.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0062.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0063.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0064.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0065.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0066.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0067.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0068.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0069.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0070.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0071.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0072.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0073.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0074.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0075.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0076.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0077.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0078.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0079.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0080.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0081.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0082.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0083.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0084.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0085.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0086.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0087.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0088.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0089.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0090.mp3
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0091.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Tương Quý Phi Truyện

TiKay

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

TiKay

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Leave a Reply