Dị Năng Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Ngự Thú Nữ Vương

Tên khác: Nữ vương điều khiển thú
Converter: ngocquynh520
Edit: thanh.tam, tieutkhang, minhnguyet
Beta: G3M, Thảo Hà, nuhongbanmai509
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn

Một lần nữa tỉnh dậy, nàng bỗng trở lại lúc bảy tuổi

Thời gian đó, nàng cùng ca ca song sinh sống với nhau, nương tựa nhau ở bãi tha ma

Trong một lần nguy hiểm chí tử, may mắn thoát được kiếp nạn nhờ một vị cao thủ thần bí

Từ đó hai huynh muội khởi đầu một cuộc sống mới

Dường như được tái sinh, cuộc đời đổi thay, cô bé bảy tuổi khả ái năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ phong hoa tuyệt đại

Vừa xinh đẹp, mỹ miều vừa diễm lệ, lãnh ngạo…

Cưỡi Bạch Hổ, thổi ngọc tiêu, nàng dẫn ngàn vạn quân lính đánh cho kẻ thù đầu rơi máu chảy

Những gì mà nàng và ca ca từng trải qua, bị lăng nhục, nàng sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần

Bỏ qua huyết quang, hận thù, nàng cũng phải trải qua vô số hoa đào đeo đuổi

Tư thái hiên ngang kiều mỵ của nàng khiến bao nam nhân nguyện khuất phục dưới váy hồng

Hắn nói: Người có thể xứng với nàng chỉ có ta. (Mộc Nguyệt Ly)

Hắn nói: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta chỉ muốn nàng. (Vân Tuyệt Trần)

Hắn nói: Không thể yêu nhau, chỉ cầu mãi mãi cạnh nhau. (Âu Dương An)

……

Thu phục từng mỹ nam, bí mật về thân thế cũng bị lộ ra.

Nàng lại không phải con gái của Tướng quân. Vậy, nàng là ai?


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Luyến Nguyệt Nhi
 •  Chương: /186
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0001.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0002.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0003.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0004.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0005.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0006.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0007.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0008.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0009.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0010.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0011.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0012.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0013.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0014.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0015.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0016.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0017.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0018.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0019.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0020.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0021.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0022.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0023.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0024.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0025.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0026.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0027.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0028.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0029.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0030.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0031.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0032.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0033.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0034.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0035.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0036.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0037.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0038.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0039.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0040.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0041.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0042.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0043.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0044.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0045.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0046.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0047.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0048.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0049.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0050.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0051.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0052.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0053.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0054.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0055.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0056.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0057.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0058.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0059.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0060.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0061.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0062.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0063.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0064.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0065.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0066.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0067.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0068.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0069.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0070.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0071.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0072.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0073.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0074.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0075.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0076.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0077.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0078.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0079.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0080.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0081.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0082.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0083.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0084.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0085.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0086.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0087.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0088.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0089.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0090.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0091.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0092.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0093.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0094.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0095.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0096.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0097.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0098.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0099.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0100.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0101.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0102.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0103.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0104.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0105.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0106.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0107.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0108.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0109.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0110.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0111.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0112.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0113.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0114.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0115.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0116.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0117.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0118.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0119.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0120.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0121.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0122.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0123.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0124.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0125.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0126.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0127.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0128.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0129.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0130.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0131.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0132.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0133.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0134.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0135.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0136.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0137.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0138.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0139.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0140.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0141.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0142.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0143.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0144.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0145.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0146.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0147.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0148.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0149.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0150.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0151.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0152.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0153.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0154.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0155.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0156.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0157.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0158.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0159.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0160.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0161.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0162.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0163.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0164.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0165.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0166.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0167.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0168.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0169.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0170.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0171.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0172.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0173.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0174.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0175.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0176.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0177.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0178.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0179.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0180.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0181.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0182.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0183.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0184.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0185.mp3
 • ngu-thu-nu-vuong-chuong-0186.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Thiên Hữu

TinoTK

Động Lòng

TinoTK

Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa

TinoTK

Leave a Reply