Huyền Huyễn Linh Dị Nữ Cường Xuyên Không

Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ [Xuyên Thư]

Thân là một thầy bắt yêu đang rảnh rỗi đến mọc cả rễ, khi Thịnh Thanh Thanh xuyên vào một nữ phụ trong truyện, nhìn đám yêu quái lúc nha lúc nhúc ở khắp nơi, nàng suýt nữa tuôn trào nước mắt. Cuối cùng cũng có yêu quái cho nàng bắt rồi.

Nhưng mà… Sao lần nào nàng bắt yêu, cũng gặp một tiểu ca ca bị bắt cho vào nồi hấp cách thủy thế này?

Nữ chủ ( vô cùng đau đớn ): “Một tiểu ca ca đẹp trai ngời ngời như vậy, tại sao mấy người lại chỉ bắt anh ta về hầm nồi ăn, mà không chịu theo đuổi ngược lại anh ta?”

Yêu quái ( vẻ mặt ngơ ngác ): “Ừ?!!!” Lời ngươi vừa nói …. như mở ra cánh cửa mới vậy.

Nam chủ ( yên lặng ngồi vào trong nồi ): “…… Xin hãy hầm đi!”

Chú ý:

1. Xin miễn bất luận cái gì hình thức sáng tác chỉ đạo, tác giả không có tiến tới tâm, không cần chỉ đạo thúc giục, không mừng thỉnh điểm x, cám ơn.

2. Truyện này giả tưởng tiểu bạch văn, ta thế giới ta làm chủ, xin đừng khảo chứng, cám ơn.

3. Hoà bình xem văn, lý trí giao lưu, tôn trọng là lẫn nhau

4. Xin miễn bái bảng

Tag: Yêu sâu sắc nữ xứng Đông Phương huyền huyễn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thịnh Thanh Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Hoắc Hương Cô
 •  Chương: /115
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0001.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0002.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0003.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0004.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0005.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0006.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0007.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0008.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0009.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0010.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0011.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0012.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0013.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0014.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0015.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0016.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0017.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0018.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0019.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0020.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0021.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0022.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0023.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0024.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0025.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0026.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0027.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0028.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0029.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0030.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0031.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0032.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0033.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0034.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0035.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0036.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0037.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0038.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0039.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0040.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0041.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0042.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0043.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0044.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0045.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0046.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0047.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0048.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0049.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0050.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0051.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0052.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0053.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0054.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0055.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0056.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0057.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0058.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0059.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0060.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0061.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0062.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0063.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0064.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0065.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0066.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0067.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0068.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0069.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0070.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0071.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0072.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0073.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0074.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0075.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0076.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0077.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0078.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0079.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0080.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0081.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0082.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0083.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0084.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0085.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0086.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0087.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0088.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0089.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0090.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0091.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0092.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0093.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0094.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0095.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0096.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0097.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0098.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0099.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0100.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0101.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0102.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0103.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0104.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0105.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0106.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0107.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0108.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0109.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0110.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0111.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0112.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0113.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0114.mp3
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0115.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Ta Thật Không Phải Nữ Chủ [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Ta Tại Dị Giới Có Cái Quỷ Thành

TiKay

Quỷ hô bắt quỷ

THUYS♥️

Leave a Reply