Dị Năng Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  Chương: /111
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0001.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0002.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0003.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0004.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0005.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0006.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0007.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0008.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0009.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0010.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0011.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0012.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0013.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0014.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0015.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0016.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0017.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0018.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0019.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0020.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0021.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0022.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0023.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0024.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0025.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0026.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0027.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0028.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0029.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0030.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0031.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0032.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0033.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0034.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0035.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0036.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0037.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0038.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0039.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0040.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0041.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0042.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0043.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0044.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0045.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0046.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0047.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0048.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0049.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0050.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0051.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0052.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0053.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0054.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0055.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0056.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0057.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0058.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0059.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0060.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0061.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0062.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0063.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0064.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0065.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0066.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0067.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0068.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0069.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0070.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0071.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0072.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0073.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0074.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0075.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0076.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0077.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0078.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0079.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0080.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0081.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0082.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0083.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0084.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0085.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0086.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0087.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0088.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0089.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0090.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0091.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0092.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0093.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0094.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0095.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0096.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0097.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0098.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0099.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0100.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0101.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0102.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0103.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0104.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0105.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0106.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0107.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0108.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0109.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0110.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0111.mp3

 

[Total: 3    Average: 2.7/5]

Related posts

Ăn Luôn Địa Cầu

THUYS♥️

Trở Về Mạt Thế: Nữ Xứng Muốn Nghịch Tập

THUYS♥️

Võng Du Trọng Sinh Báo Thù Lục

THUYS♥️

Leave a Reply