Dị Năng Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  Chương: /111
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0001.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0002.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0003.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0004.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0005.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0006.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0007.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0008.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0009.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0010.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0011.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0012.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0013.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0014.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0015.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0016.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0017.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0018.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0019.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0020.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0021.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0022.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0023.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0024.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0025.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0026.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0027.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0028.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0029.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0030.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0031.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0032.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0033.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0034.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0035.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0036.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0037.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0038.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0039.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0040.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0041.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0042.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0043.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0044.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0045.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0046.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0047.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0048.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0049.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0050.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0051.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0052.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0053.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0054.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0055.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0056.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0057.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0058.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0059.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0060.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0061.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0062.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0063.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0064.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0065.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0066.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0067.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0068.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0069.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0070.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0071.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0072.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0073.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0074.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0075.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0076.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0077.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0078.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0079.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0080.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0081.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0082.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0083.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0084.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0085.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0086.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0087.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0088.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0089.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0090.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0091.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0092.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0093.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0094.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0095.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0096.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0097.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0098.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0099.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0100.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0101.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0102.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0103.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0104.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0105.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0106.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0107.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0108.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0109.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0110.mp3
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0111.mp3

 

[Total: 1    Average: 1/5]

Related posts

Thiên Giới Hoàng Hậu

TinoTK

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

TinoTK

Mạt Thế Điểm Tâm Sư

thuydemons

Leave a Reply