Đô Thị Hài Hước Huyền Huyễn Kinh Dị

Quỷ hô bắt quỷ

Dịch và biên tập: No_dance8x, Zerog31
Nhóm dịch: Độc Cô Thôn

Vương Hủ là một trạch nam gàn dở, hắn mướn nhà trọ cạnh một khu nghĩa địa để tiết kiệm ngân sách. Sau khi bị một sự việc ma quái hù dọa, hắn quyết định đào mộ để trả đũa oan hồn, may sao nhận được quyển sách Phục Ma.
Bước vào hành trình săn đuổi ma quỷ không có lối thoát, cuộc đời hắn rồi sẽ ra sao?
Hãy cùng theo dõi Quỷ Hô Bắt Quỷ và cảm nhận…

 

Nguồn : Tàng Thư Viện


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ba Ngày Ngủ Hai
 •  Chương: /469
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0001.mp3 2018-10-19 17:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0002.mp3 2018-10-19 17:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0003.mp3 2018-10-19 17:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0004.mp3 2018-10-19 17:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0005.mp3 2018-10-19 17:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0006.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0007.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0008.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0009.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0010.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0011.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0012.mp3 2018-10-19 17:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0013.mp3 2018-10-19 17:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0014.mp3 2018-10-19 17:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0015.mp3 2018-10-19 17:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0016.mp3 2018-10-19 17:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0017.mp3 2018-10-19 17:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0018.mp3 2018-10-19 17:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0019.mp3 2018-10-19 17:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0020.mp3 2018-10-19 17:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0021.mp3 2018-10-19 17:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0022.mp3 2018-10-19 17:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0023.mp3 2018-10-19 17:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0024.mp3 2018-10-19 17:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0025.mp3 2018-10-19 17:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0026.mp3 2018-10-19 17:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0027.mp3 2018-10-19 17:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0028.mp3 2018-10-20 09:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0029.mp3 2018-10-20 09:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0030.mp3 2018-10-20 09:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0031.mp3 2018-10-20 09:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0032.mp3 2018-10-20 09:58
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0033.mp3 2018-10-20 09:58
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0034.mp3 2018-10-20 09:59
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0035.mp3 2018-10-20 10:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0036.mp3 2018-10-20 10:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0037.mp3 2018-10-20 10:01
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0038.mp3 2018-10-20 10:01
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0039.mp3 2018-10-20 10:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0040.mp3 2018-10-20 10:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0041.mp3 2018-10-20 10:03
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0042.mp3 2018-10-20 10:03
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0043.mp3 2018-10-20 10:04
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0044.mp3 2018-10-20 10:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0045.mp3 2018-10-20 10:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0046.mp3 2018-10-20 10:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0047.mp3 2018-10-20 10:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0048.mp3 2018-10-20 10:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0049.mp3 2018-10-20 10:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0050.mp3 2018-10-20 10:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0051.mp3 2018-10-20 10:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0052.mp3 2018-10-20 10:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0053.mp3 2018-10-20 10:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0054.mp3 2018-10-20 10:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0055.mp3 2018-10-20 10:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0056.mp3 2018-10-20 10:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0057.mp3 2018-10-20 10:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0058.mp3 2018-10-20 10:10
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0059.mp3 2018-10-20 10:10
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0060.mp3 2018-10-20 10:11
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0061.mp3 2018-10-20 10:11
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0062.mp3 2018-10-20 10:11
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0063.mp3 2018-10-20 10:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0064.mp3 2018-10-20 10:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0065.mp3 2018-10-20 10:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0066.mp3 2018-10-20 10:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0067.mp3 2018-10-20 10:13
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0068.mp3 2018-10-20 10:13
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0069.mp3 2018-10-20 10:13
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0070.mp3 2018-10-20 10:14
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0071.mp3 2018-10-20 10:14
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0072.mp3 2018-10-20 10:14
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0073.mp3 2018-10-20 10:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0074.mp3 2018-10-20 10:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0075.mp3 2018-10-20 10:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0076.mp3 2018-10-20 10:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0077.mp3 2018-10-20 10:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0078.mp3 2018-10-20 10:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0079.mp3 2018-10-20 10:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0080.mp3 2018-10-20 10:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0081.mp3 2018-10-20 10:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0082.mp3 2018-10-20 10:17
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0083.mp3 2018-10-20 10:18
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0084.mp3 2018-10-20 10:18
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0085.mp3 2018-10-20 10:19
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0086.mp3 2018-10-20 10:19
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0087.mp3 2018-10-20 10:19
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0088.mp3 2018-10-20 10:20
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0089.mp3 2018-10-20 10:20
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0090.mp3 2018-10-20 10:21
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0091.mp3 2018-10-20 10:21
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0092.mp3 2018-10-20 10:21
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0093.mp3 2018-10-20 10:22
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0094.mp3 2018-10-20 10:22
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0095.mp3 2018-10-20 10:23
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0096.mp3 2018-10-20 10:23
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0097.mp3 2018-10-20 10:23
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0098.mp3 2018-10-20 10:23
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0099.mp3 2018-10-20 10:24
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0100.mp3 2018-10-20 10:24
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0101.mp3 2018-10-20 10:25
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0102.mp3 2018-10-20 10:25
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0103.mp3 2018-10-20 10:25
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0104.mp3 2018-10-20 10:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0105.mp3 2018-10-20 10:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0106.mp3 2018-10-20 10:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0107.mp3 2018-10-20 10:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0108.mp3 2018-10-20 10:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0109.mp3 2018-10-20 10:27
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0110.mp3 2018-10-20 10:27
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0111.mp3 2018-10-20 10:28
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0112.mp3 2018-10-20 10:28
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0113.mp3 2018-10-20 10:28
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0114.mp3 2018-10-20 10:29
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0115.mp3 2018-10-20 10:29
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0116.mp3 2018-10-20 10:29
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0117.mp3 2018-10-20 10:29
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0118.mp3 2018-10-20 10:30
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0119.mp3 2018-10-20 10:30
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0120.mp3 2018-10-20 10:30
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0121.mp3 2018-10-20 10:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0122.mp3 2018-10-20 10:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0123.mp3 2018-10-20 10:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0124.mp3 2018-10-20 10:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0125.mp3 2018-10-20 10:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0126.mp3 2018-10-20 10:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0127.mp3 2018-10-20 10:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0128.mp3 2018-10-20 10:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0129.mp3 2018-10-20 10:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0130.mp3 2018-10-20 10:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0131.mp3 2018-10-20 10:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0132.mp3 2018-10-20 10:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0133.mp3 2018-10-20 10:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0134.mp3 2018-10-20 10:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0135.mp3 2018-10-20 10:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0136.mp3 2018-10-20 10:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0137.mp3 2018-10-20 10:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0138.mp3 2018-10-20 10:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0139.mp3 2018-10-20 10:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0140.mp3 2018-10-20 10:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0141.mp3 2018-10-20 10:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0142.mp3 2018-10-20 10:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0143.mp3 2018-10-20 10:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0144.mp3 2018-10-20 10:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0145.mp3 2018-10-20 10:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0146.mp3 2018-10-20 10:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0147.mp3 2018-10-20 10:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0148.mp3 2018-10-20 10:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0149.mp3 2018-10-20 10:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0150.mp3 2018-10-20 10:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0151.mp3 2018-10-20 10:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0152.mp3 2018-10-20 10:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0153.mp3 2018-10-20 10:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0154.mp3 2018-10-20 10:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0155.mp3 2018-10-20 10:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0156.mp3 2018-10-20 10:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0157.mp3 2018-10-20 10:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0158.mp3 2018-10-20 10:48
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0159.mp3 2018-10-20 10:48
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0160.mp3 2018-10-20 10:49
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0161.mp3 2018-10-20 10:49
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0162.mp3 2018-10-20 10:50
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0163.mp3 2018-10-20 10:51
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0164.mp3 2018-10-20 10:51
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0165.mp3 2018-10-20 10:51
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0166.mp3 2018-10-20 10:52
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0167.mp3 2018-10-20 10:52
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0168.mp3 2018-10-20 10:52
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0169.mp3 2018-10-20 10:53
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0170.mp3 2018-10-20 10:53
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0171.mp3 2018-10-20 10:53
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0172.mp3 2018-10-20 10:54
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0173.mp3 2018-10-20 10:54
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0174.mp3 2018-10-20 10:54
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0175.mp3 2018-10-20 10:55
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0176.mp3 2018-10-20 10:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0177.mp3 2018-10-20 10:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0178.mp3 2018-10-20 10:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0179.mp3 2018-10-20 10:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0180.mp3 2018-10-20 10:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0181.mp3 2018-10-20 10:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0182.mp3 2018-10-20 10:58
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0183.mp3 2018-10-20 10:58
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0184.mp3 2018-10-20 10:59
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0185.mp3 2018-10-20 10:59
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0186.mp3 2018-10-20 11:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0187.mp3 2018-10-20 11:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0188.mp3 2018-10-20 11:01
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0189.mp3 2018-10-20 11:01
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0190.mp3 2018-10-20 11:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0191.mp3 2018-10-20 11:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0192.mp3 2018-10-20 11:03
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0193.mp3 2018-10-20 11:03
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0194.mp3 2018-10-20 11:04
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0195.mp3 2018-10-20 11:04
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0196.mp3 2018-10-20 11:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0197.mp3 2018-10-20 11:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0198.mp3 2018-10-20 11:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0199.mp3 2018-10-20 11:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0200.mp3 2018-10-20 11:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0201.mp3 2018-10-20 11:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0202.mp3 2018-10-20 11:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0203.mp3 2018-10-20 11:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0204.mp3 2018-10-20 11:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0205.mp3 2018-10-20 11:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0206.mp3 2018-10-20 11:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0207.mp3 2018-10-20 11:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0208.mp3 2018-10-20 11:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0209.mp3 2018-10-20 11:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0210.mp3 2018-10-20 11:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0211.mp3 2018-10-20 11:10
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0212.mp3 2018-10-20 11:10
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0213.mp3 2018-10-20 11:10
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0214.mp3 2018-10-20 11:11
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0215.mp3 2018-10-20 11:11
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0216.mp3 2018-10-20 11:11
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0217.mp3 2018-10-20 11:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0218.mp3 2018-10-20 11:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0219.mp3 2018-10-20 11:12
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0220.mp3 2018-10-20 11:13
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0221.mp3 2018-10-20 11:13
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0222.mp3 2018-10-20 11:14
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0223.mp3 2018-10-20 11:14
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0224.mp3 2018-10-20 11:14
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0225.mp3 2018-10-20 11:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0226.mp3 2018-10-20 11:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0227.mp3 2018-10-20 11:15
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0228.mp3 2018-10-20 11:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0229.mp3 2018-10-20 11:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0230.mp3 2018-10-20 11:16
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0231.mp3 2018-10-20 11:17
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0232.mp3 2018-10-20 11:18
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0233.mp3 2018-10-20 11:18
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0234.mp3 2018-10-20 11:18
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0235.mp3 2018-10-20 11:19
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0236.mp3 2018-10-20 11:19
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0237.mp3 2018-10-20 11:20
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0238.mp3 2018-10-20 11:20
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0239.mp3 2018-10-20 11:21
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0240.mp3 2018-10-20 11:21
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0241.mp3 2018-10-20 11:21
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0242.mp3 2018-10-20 11:22
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0243.mp3 2018-10-20 11:22
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0244.mp3 2018-10-20 11:22
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0245.mp3 2018-10-20 11:22
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0246.mp3 2018-10-20 11:23
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0247.mp3 2018-10-20 11:23
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0248.mp3 2018-10-20 11:24
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0249.mp3 2018-10-20 11:24
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0250.mp3 2018-10-20 11:24
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0251.mp3 2018-10-20 11:25
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0252.mp3 2018-10-20 11:25
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0253.mp3 2018-10-20 11:25
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0254.mp3 2018-10-20 11:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0255.mp3 2018-10-20 11:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0256.mp3 2018-10-20 11:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0257.mp3 2018-10-20 11:26
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0258.mp3 2018-10-20 11:27
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0259.mp3 2018-10-20 11:27
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0260.mp3 2018-10-20 11:28
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0261.mp3 2018-10-20 11:28
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0262.mp3 2018-10-20 11:28
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0263.mp3 2018-10-20 11:29
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0264.mp3 2018-10-20 11:29
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0265.mp3 2018-10-20 11:30
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0266.mp3 2018-10-20 11:30
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0267.mp3 2018-10-20 11:30
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0268.mp3 2018-10-20 11:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0269.mp3 2018-10-20 11:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0270.mp3 2018-10-20 11:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0271.mp3 2018-10-20 11:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0272.mp3 2018-10-20 11:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0273.mp3 2018-10-20 11:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0274.mp3 2018-10-20 11:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0275.mp3 2018-10-20 11:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0276.mp3 2018-10-20 11:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0277.mp3 2018-10-20 11:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0278.mp3 2018-10-20 11:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0279.mp3 2018-10-20 11:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0280.mp3 2018-10-20 11:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0281.mp3 2018-10-20 11:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0282.mp3 2018-10-20 11:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0283.mp3 2018-10-20 11:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0284.mp3 2018-10-20 11:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0285.mp3 2018-10-20 11:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0286.mp3 2018-10-20 11:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0287.mp3 2018-10-20 11:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0288.mp3 2018-10-20 11:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0289.mp3 2018-10-20 11:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0290.mp3 2018-10-20 11:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0291.mp3 2018-10-20 11:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0292.mp3 2018-10-20 11:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0293.mp3 2018-10-20 11:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0294.mp3 2018-10-20 11:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0295.mp3 2018-10-20 11:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0296.mp3 2018-10-20 11:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0297.mp3 2018-10-20 11:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0298.mp3 2018-10-20 11:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0299.mp3 2018-10-20 11:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0300.mp3 2018-10-20 11:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0301.mp3 2018-10-20 11:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0302.mp3 2018-10-20 11:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0303.mp3 2018-10-20 11:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0304.mp3 2018-10-20 11:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0305.mp3 2018-10-20 11:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0306.mp3 2018-10-20 11:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0307.mp3 2018-10-20 11:46
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0308.mp3 2018-10-20 11:46
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0309.mp3 2018-10-20 11:47
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0310.mp3 2018-10-20 11:47
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0311.mp3 2018-10-20 11:47
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0312.mp3 2018-10-20 11:48
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0313.mp3 2018-10-20 11:48
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0314.mp3 2018-10-20 11:49
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0315.mp3 2018-10-20 11:49
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0316.mp3 2018-10-20 11:50
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0317.mp3 2018-10-20 11:50
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0318.mp3 2018-10-20 11:50
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0319.mp3 2018-10-20 11:51
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0320.mp3 2018-10-20 11:51
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0321.mp3 2018-10-20 11:52
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0322.mp3 2018-10-20 11:52
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0323.mp3 2018-10-20 11:53
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0324.mp3 2018-10-20 11:53
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0325.mp3 2018-10-20 11:54
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0326.mp3 2018-10-20 11:54
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0327.mp3 2018-10-20 11:54
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0328.mp3 2018-10-20 11:55
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0329.mp3 2018-10-20 11:55
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0330.mp3 2018-10-20 11:55
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0331.mp3 2018-10-20 11:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0332.mp3 2018-10-20 11:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0333.mp3 2018-10-20 11:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0334.mp3 2018-10-20 11:56
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0335.mp3 2018-10-20 11:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0336.mp3 2018-10-20 11:57
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0337.mp3 2018-10-20 11:58
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0338.mp3 2018-10-20 11:58
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0339.mp3 2018-10-20 11:59
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0340.mp3 2018-10-20 11:59
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0341.mp3 2018-10-20 11:59
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0342.mp3 2018-10-20 12:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0343.mp3 2018-10-20 12:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0344.mp3 2018-10-20 12:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0345.mp3 2018-10-20 12:00
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0346.mp3 2018-10-20 12:01
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0347.mp3 2018-10-20 12:01
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0348.mp3 2018-10-20 12:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0349.mp3 2018-10-20 12:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0350.mp3 2018-10-20 12:02
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0351.mp3 2018-10-20 12:03
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0352.mp3 2018-10-20 12:04
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0353.mp3 2018-10-20 12:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0354.mp3 2018-10-20 12:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0355.mp3 2018-10-20 12:05
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0356.mp3 2018-10-20 12:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0357.mp3 2018-10-20 12:06
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0358.mp3 2018-10-20 12:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0359.mp3 2018-10-20 12:07
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0360.mp3 2018-10-20 12:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0361.mp3 2018-10-20 12:08
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0362.mp3 2018-10-20 12:09
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0363.mp3 2018-10-21 05:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0364.mp3 2018-10-21 05:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0365.mp3 2018-10-21 05:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0366.mp3 2018-10-21 05:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0367.mp3 2018-10-21 05:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0368.mp3 2018-10-21 05:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0369.mp3 2018-10-21 05:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0370.mp3 2018-10-21 05:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0371.mp3 2018-10-21 05:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0372.mp3 2018-10-21 05:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0373.mp3 2018-10-21 05:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0374.mp3 2018-10-21 05:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0375.mp3 2018-10-21 05:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0376.mp3 2018-10-21 05:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0377.mp3 2018-10-21 05:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0378.mp3 2018-10-21 05:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0379.mp3 2018-10-21 05:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0380.mp3 2018-10-21 05:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0381.mp3 2018-10-21 05:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0382.mp3 2018-10-21 05:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0383.mp3 2018-10-21 05:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0384.mp3 2018-10-21 05:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0385.mp3 2018-10-21 05:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0386.mp3 2018-10-21 05:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0387.mp3 2018-10-21 05:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0388.mp3 2018-10-21 05:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0389.mp3 2018-10-21 05:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0390.mp3 2018-10-21 05:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0391.mp3 2018-10-21 05:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0392.mp3 2018-10-21 05:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0393.mp3 2018-10-21 05:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0394.mp3 2018-10-21 05:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0395.mp3 2018-10-21 05:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0396.mp3 2018-10-21 05:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0397.mp3 2018-10-21 05:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0398.mp3 2018-10-21 05:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0399.mp3 2018-10-21 05:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0400.mp3 2018-10-21 05:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0401.mp3 2018-10-21 05:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0402.mp3 2018-10-21 05:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0403.mp3 2018-10-21 05:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0404.mp3 2018-10-21 05:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0405.mp3 2018-10-21 05:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0406.mp3 2018-10-21 05:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0407.mp3 2018-10-21 05:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0408.mp3 2018-10-21 05:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0409.mp3 2018-10-21 05:44
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0410.mp3 2018-10-21 05:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0411.mp3 2018-10-21 05:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0412.mp3 2018-10-21 05:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0413.mp3 2018-10-21 05:45
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0414.mp3 2018-10-21 06:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0415.mp3 2018-10-21 06:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0416.mp3 2018-10-21 06:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0417.mp3 2018-10-21 06:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0418.mp3 2018-10-21 06:31
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0419.mp3 2018-10-21 06:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0420.mp3 2018-10-21 06:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0421.mp3 2018-10-21 06:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0422.mp3 2018-10-21 06:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0423.mp3 2018-10-21 06:32
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0424.mp3 2018-10-21 06:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0425.mp3 2018-10-21 06:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0426.mp3 2018-10-21 06:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0427.mp3 2018-10-21 06:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0428.mp3 2018-10-21 06:33
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0429.mp3 2018-10-21 06:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0430.mp3 2018-10-21 06:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0431.mp3 2018-10-21 06:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0432.mp3 2018-10-21 06:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0433.mp3 2018-10-21 06:34
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0434.mp3 2018-10-21 06:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0435.mp3 2018-10-21 06:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0436.mp3 2018-10-21 06:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0437.mp3 2018-10-21 06:35
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0438.mp3 2018-10-21 06:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0439.mp3 2018-10-21 06:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0440.mp3 2018-10-21 06:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0441.mp3 2018-10-21 06:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0442.mp3 2018-10-21 06:36
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0443.mp3 2018-10-21 06:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0444.mp3 2018-10-21 06:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0445.mp3 2018-10-21 06:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0446.mp3 2018-10-21 06:37
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0447.mp3 2018-10-21 06:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0448.mp3 2018-10-21 06:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0449.mp3 2018-10-21 06:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0450.mp3 2018-10-21 06:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0451.mp3 2018-10-21 06:38
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0452.mp3 2018-10-21 06:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0453.mp3 2018-10-21 06:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0454.mp3 2018-10-21 06:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0455.mp3 2018-10-21 06:39
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0456.mp3 2018-10-21 06:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0457.mp3 2018-10-21 06:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0458.mp3 2018-10-21 06:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0459.mp3 2018-10-21 06:40
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0460.mp3 2018-10-21 06:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0461.mp3 2018-10-21 06:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0462.mp3 2018-10-21 06:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0463.mp3 2018-10-21 06:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0464.mp3 2018-10-21 06:41
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0465.mp3 2018-10-21 06:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0466.mp3 2018-10-21 06:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0467.mp3 2018-10-21 06:42
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0468.mp3 2018-10-21 06:43
 • quy-ho-bat-quy-chuong-0469.mp3 2018-10-21 06:43
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Từ Từ Suy Lý

TiKay

Mỹ Nữ Tại Thượng

TiKay

Vô Địch Kiếm Vực

TiKay

2 comments

ericgame February 3, 2019 at 5:43 am

bạn có thể làm hết truyện của tác giả 3 ngày ngủ 2 thành audio được không?. mình rất thích phong cách viết của tác giả này

Reply
thuydemons February 3, 2019 at 6:32 pm

mấy truyện khác của 3 ngày ngủ 2 dịch đc ít lắm, làm thì chỉ làm đc bản cv thôi. qua tết mình làm nhé

Reply

Leave a Reply