Khoa Huyễn Võng Du Xuyên Không

Siêu Cấp YY Hệ Thống

Kim Minh Hạo vốn đang chơi game thì máy tính bỗng nhiên phát nổ.

Chỉ chốc lát cả căn nhà bao trùm trong biển lửa.

Cứ như vậy một trạch nam đã qua đời sang thế giới bên kia.

Nhưng khi mở mắt một lần nữa thì hắn lại phát hiện ra rằng mình đang ở thế giới tương lai, năm 3021.

Chuyện gì đang xảy ra? Hắn phải làm gì để trải qua chuyện này?


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Time
 •  Chương: /350
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0001.mp3 2018-05-24 16:02
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0002.mp3 2018-05-24 16:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0003.mp3 2018-05-24 16:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0004.mp3 2018-05-24 16:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0005.mp3 2018-05-24 16:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0006.mp3 2018-05-24 16:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0007.mp3 2018-05-24 16:06
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0008.mp3 2018-05-24 16:06
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0009.mp3 2018-05-24 16:07
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0010.mp3 2018-05-24 16:07
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0011.mp3 2018-05-24 16:07
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0012.mp3 2018-05-24 16:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0013.mp3 2018-05-24 16:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0014.mp3 2018-05-24 16:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0015.mp3 2018-05-24 16:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0016.mp3 2018-05-24 16:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0017.mp3 2018-05-24 16:10
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0018.mp3 2018-05-24 16:10
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0019.mp3 2018-05-24 16:11
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0020.mp3 2018-05-24 16:11
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0021.mp3 2018-05-24 16:12
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0022.mp3 2018-05-24 16:12
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0023.mp3 2018-05-24 16:13
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0024.mp3 2018-05-24 16:13
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0025.mp3 2018-05-24 16:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0026.mp3 2018-05-24 16:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0027.mp3 2018-05-24 16:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0028.mp3 2018-05-24 16:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0029.mp3 2018-05-24 16:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0030.mp3 2018-05-24 16:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0031.mp3 2018-05-24 16:17
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0032.mp3 2018-05-24 16:17
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0033.mp3 2018-05-24 16:18
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0034.mp3 2018-05-24 16:18
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0035.mp3 2018-05-24 16:19
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0036.mp3 2018-05-24 16:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0037.mp3 2018-05-24 16:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0038.mp3 2018-05-24 16:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0039.mp3 2018-05-24 16:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0040.mp3 2018-05-24 16:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0041.mp3 2018-05-24 16:22
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0042.mp3 2018-05-24 16:22
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0043.mp3 2018-05-24 16:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0044.mp3 2018-05-24 16:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0045.mp3 2018-05-24 16:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0046.mp3 2018-05-24 16:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0047.mp3 2018-05-24 16:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0048.mp3 2018-05-24 16:25
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0049.mp3 2018-05-24 16:26
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0050.mp3 2018-05-24 16:27
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0051.mp3 2018-05-24 16:27
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0052.mp3 2018-05-24 16:27
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0053.mp3 2018-05-24 16:28
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0054.mp3 2018-05-24 16:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0055.mp3 2018-05-24 16:30
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0056.mp3 2018-05-24 16:30
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0057.mp3 2018-05-24 16:31
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0058.mp3 2018-05-24 16:31
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0059.mp3 2018-05-24 16:32
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0060.mp3 2018-05-24 16:32
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0061.mp3 2018-05-24 16:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0062.mp3 2018-05-24 16:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0063.mp3 2018-05-24 16:34
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0064.mp3 2018-05-24 16:34
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0065.mp3 2018-05-24 16:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0066.mp3 2018-05-24 16:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0067.mp3 2018-05-24 16:36
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0068.mp3 2018-05-24 16:36
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0069.mp3 2018-05-24 16:37
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0070.mp3 2018-05-24 16:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0071.mp3 2018-05-24 16:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0072.mp3 2018-05-24 16:39
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0073.mp3 2018-05-24 16:39
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0074.mp3 2018-05-24 16:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0075.mp3 2018-05-24 16:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0076.mp3 2018-05-24 16:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0077.mp3 2018-05-24 16:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0078.mp3 2018-05-24 16:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0079.mp3 2018-05-24 16:42
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0080.mp3 2018-05-24 16:42
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0081.mp3 2018-05-24 16:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0082.mp3 2018-05-24 16:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0083.mp3 2018-05-24 16:44
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0084.mp3 2018-05-24 16:44
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0085.mp3 2018-05-24 16:44
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0086.mp3 2018-05-24 16:45
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0087.mp3 2018-05-24 16:45
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0088.mp3 2018-05-24 16:45
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0089.mp3 2018-05-24 16:46
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0090.mp3 2018-05-24 16:46
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0091.mp3 2018-05-24 16:47
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0092.mp3 2018-05-24 16:47
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0093.mp3 2018-05-24 16:48
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0094.mp3 2018-05-24 16:48
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0095.mp3 2018-05-24 16:48
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0096.mp3 2018-05-24 16:49
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0097.mp3 2018-05-24 16:49
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0098.mp3 2018-05-24 16:49
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0099.mp3 2018-05-24 16:50
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0100.mp3 2018-05-24 16:50
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0101.mp3 2018-05-24 16:51
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0102.mp3 2018-05-24 16:51
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0103.mp3 2018-05-24 16:52
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0104.mp3 2018-05-24 16:52
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0105.mp3 2018-05-24 16:52
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0106.mp3 2018-05-24 16:53
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0107.mp3 2018-05-24 16:53
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0108.mp3 2018-05-24 16:54
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0109.mp3 2018-05-24 16:54
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0110.mp3 2018-05-24 16:54
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0111.mp3 2018-05-24 16:55
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0112.mp3 2018-05-24 16:55
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0113.mp3 2018-05-24 16:56
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0114.mp3 2018-05-24 16:56
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0115.mp3 2018-05-24 16:57
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0116.mp3 2018-05-24 16:57
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0117.mp3 2018-05-24 16:58
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0118.mp3 2018-05-24 16:58
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0119.mp3 2018-05-24 16:58
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0120.mp3 2018-05-24 16:59
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0121.mp3 2018-05-24 17:00
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0122.mp3 2018-05-24 17:00
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0123.mp3 2018-05-24 17:00
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0124.mp3 2018-05-24 17:01
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0125.mp3 2018-05-24 17:01
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0126.mp3 2018-05-24 17:02
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0127.mp3 2018-05-24 17:02
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0128.mp3 2018-05-24 17:02
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0129.mp3 2018-05-24 17:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0130.mp3 2018-05-24 17:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0131.mp3 2018-05-24 17:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0132.mp3 2018-05-24 17:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0133.mp3 2018-05-24 17:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0134.mp3 2018-05-24 17:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0135.mp3 2018-05-24 17:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0136.mp3 2018-05-24 17:06
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0137.mp3 2018-05-24 17:06
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0138.mp3 2018-05-24 17:07
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0139.mp3 2018-05-24 17:07
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0140.mp3 2018-05-24 17:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0141.mp3 2018-05-24 17:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0142.mp3 2018-05-24 17:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0143.mp3 2018-05-24 17:10
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0144.mp3 2018-05-24 17:10
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0145.mp3 2018-05-24 17:11
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0146.mp3 2018-05-24 17:11
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0147.mp3 2018-05-24 17:12
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0148.mp3 2018-05-24 17:12
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0149.mp3 2018-05-24 17:13
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0150.mp3 2018-05-24 17:13
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0151.mp3 2018-05-24 17:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0152.mp3 2018-05-24 17:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0153.mp3 2018-05-24 17:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0154.mp3 2018-05-24 17:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0155.mp3 2018-05-24 17:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0156.mp3 2018-05-24 17:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0157.mp3 2018-05-24 17:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0158.mp3 2018-05-24 17:17
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0159.mp3 2018-05-24 17:17
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0160.mp3 2018-05-24 17:18
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0161.mp3 2018-05-24 17:18
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0162.mp3 2018-05-24 17:19
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0163.mp3 2018-05-24 17:19
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0164.mp3 2018-05-24 17:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0165.mp3 2018-05-24 17:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0166.mp3 2018-05-24 17:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0167.mp3 2018-05-24 17:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0168.mp3 2018-05-24 17:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0169.mp3 2018-05-24 17:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0170.mp3 2018-05-24 17:22
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0171.mp3 2018-05-24 17:22
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0172.mp3 2018-05-24 17:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0173.mp3 2018-05-24 17:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0174.mp3 2018-05-24 17:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0175.mp3 2018-05-24 17:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0176.mp3 2018-05-24 17:25
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0177.mp3 2018-05-24 17:28
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0178.mp3 2018-05-24 17:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0179.mp3 2018-05-24 17:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0180.mp3 2018-05-24 17:32
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0181.mp3 2018-05-24 17:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0182.mp3 2018-05-24 17:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0183.mp3 2018-05-24 17:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0184.mp3 2018-05-24 17:34
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0185.mp3 2018-05-24 17:34
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0186.mp3 2018-05-24 17:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0187.mp3 2018-05-24 17:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0188.mp3 2018-05-24 17:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0189.mp3 2018-05-24 17:36
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0190.mp3 2018-05-24 17:36
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0191.mp3 2018-05-24 17:37
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0192.mp3 2018-05-24 17:37
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0193.mp3 2018-05-24 17:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0194.mp3 2018-05-24 17:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0195.mp3 2018-05-24 17:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0196.mp3 2018-05-24 17:39
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0197.mp3 2018-05-24 17:39
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0198.mp3 2018-05-24 17:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0199.mp3 2018-05-24 17:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0200.mp3 2018-05-24 17:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0201.mp3 2018-05-24 17:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0202.mp3 2018-05-24 17:42
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0203.mp3 2018-05-24 17:42
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0204.mp3 2018-05-24 17:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0205.mp3 2018-05-24 17:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0206.mp3 2018-05-24 17:44
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0207.mp3 2018-05-24 17:45
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0208.mp3 2018-05-24 17:45
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0209.mp3 2018-05-24 17:46
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0210.mp3 2018-05-24 17:46
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0211.mp3 2018-05-24 17:47
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0212.mp3 2018-05-24 17:47
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0213.mp3 2018-05-24 17:48
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0214.mp3 2018-05-24 17:48
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0215.mp3 2018-05-24 17:49
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0216.mp3 2018-05-24 17:49
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0217.mp3 2018-05-24 17:50
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0218.mp3 2018-05-24 17:50
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0219.mp3 2018-05-24 17:51
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0220.mp3 2018-05-24 17:51
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0221.mp3 2018-05-24 17:51
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0222.mp3 2018-05-24 17:52
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0223.mp3 2018-05-24 17:52
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0224.mp3 2018-05-24 17:53
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0225.mp3 2018-05-24 17:53
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0226.mp3 2018-05-24 17:54
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0227.mp3 2018-05-24 17:54
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0228.mp3 2018-05-24 17:54
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0229.mp3 2018-05-24 17:55
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0230.mp3 2018-05-24 17:55
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0231.mp3 2018-05-24 17:56
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0232.mp3 2018-05-24 17:56
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0233.mp3 2018-05-24 17:56
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0234.mp3 2018-05-24 17:57
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0235.mp3 2018-05-24 17:58
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0236.mp3 2018-05-24 17:58
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0237.mp3 2018-05-24 17:59
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0238.mp3 2018-05-24 17:59
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0239.mp3 2018-05-24 17:59
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0240.mp3 2018-05-24 18:00
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0241.mp3 2018-05-24 18:00
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0242.mp3 2018-05-24 18:00
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0243.mp3 2018-05-24 18:01
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0244.mp3 2018-05-24 18:01
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0245.mp3 2018-05-24 18:02
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0246.mp3 2018-05-24 18:02
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0247.mp3 2018-05-24 18:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0248.mp3 2018-05-24 18:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0249.mp3 2018-05-24 18:03
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0250.mp3 2018-05-24 18:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0251.mp3 2018-05-24 18:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0252.mp3 2018-05-24 18:04
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0253.mp3 2018-05-24 18:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0254.mp3 2018-05-24 18:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0255.mp3 2018-05-24 18:05
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0256.mp3 2018-05-24 18:06
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0257.mp3 2018-05-24 18:06
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0258.mp3 2018-05-24 18:07
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0259.mp3 2018-05-24 18:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0260.mp3 2018-05-24 18:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0261.mp3 2018-05-24 18:08
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0262.mp3 2018-05-24 18:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0263.mp3 2018-05-24 18:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0264.mp3 2018-05-24 18:09
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0265.mp3 2018-05-24 18:10
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0266.mp3 2018-05-24 18:10
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0267.mp3 2018-05-24 18:11
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0268.mp3 2018-05-24 18:11
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0269.mp3 2018-05-24 18:12
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0270.mp3 2018-05-24 18:12
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0271.mp3 2018-05-24 18:13
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0272.mp3 2018-05-24 18:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0273.mp3 2018-05-24 18:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0274.mp3 2018-05-24 18:14
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0275.mp3 2018-05-24 18:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0276.mp3 2018-05-24 18:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0277.mp3 2018-05-24 18:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0278.mp3 2018-05-24 18:15
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0279.mp3 2018-05-24 18:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0280.mp3 2018-05-24 18:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0281.mp3 2018-05-24 18:16
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0282.mp3 2018-05-24 18:17
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0283.mp3 2018-05-24 18:17
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0284.mp3 2018-05-24 18:18
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0285.mp3 2018-05-24 18:18
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0286.mp3 2018-05-24 18:19
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0287.mp3 2018-05-24 18:19
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0288.mp3 2018-05-24 18:19
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0289.mp3 2018-05-24 18:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0290.mp3 2018-05-24 18:20
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0291.mp3 2018-05-24 18:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0292.mp3 2018-05-24 18:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0293.mp3 2018-05-24 18:21
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0294.mp3 2018-05-24 18:22
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0295.mp3 2018-05-24 18:22
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0296.mp3 2018-05-24 18:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0297.mp3 2018-05-24 18:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0298.mp3 2018-05-24 18:23
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0299.mp3 2018-05-24 18:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0300.mp3 2018-05-24 18:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0301.mp3 2018-05-24 18:24
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0302.mp3 2018-05-24 18:25
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0303.mp3 2018-05-24 18:25
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0304.mp3 2018-05-24 18:26
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0305.mp3 2018-05-24 18:26
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0306.mp3 2018-05-24 18:27
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0307.mp3 2018-05-24 18:27
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0308.mp3 2018-05-24 18:28
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0309.mp3 2018-05-24 18:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0310.mp3 2018-05-24 18:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0311.mp3 2018-05-24 18:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0312.mp3 2018-05-24 18:29
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0313.mp3 2018-05-24 18:30
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0314.mp3 2018-05-24 18:30
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0315.mp3 2018-05-24 18:31
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0316.mp3 2018-05-24 18:31
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0317.mp3 2018-05-24 18:32
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0318.mp3 2018-05-24 18:32
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0319.mp3 2018-05-24 18:32
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0320.mp3 2018-05-24 18:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0321.mp3 2018-05-24 18:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0322.mp3 2018-05-24 18:33
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0323.mp3 2018-05-24 18:34
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0324.mp3 2018-05-24 18:34
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0325.mp3 2018-05-24 18:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0326.mp3 2018-05-24 18:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0327.mp3 2018-05-24 18:35
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0328.mp3 2018-05-24 18:36
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0329.mp3 2018-05-24 18:36
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0330.mp3 2018-05-24 18:37
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0331.mp3 2018-05-24 18:37
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0332.mp3 2018-05-24 18:37
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0333.mp3 2018-05-24 18:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0334.mp3 2018-05-24 18:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0335.mp3 2018-05-24 18:38
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0336.mp3 2018-05-24 18:39
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0337.mp3 2018-05-24 18:39
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0338.mp3 2018-05-24 18:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0339.mp3 2018-05-24 18:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0340.mp3 2018-05-24 18:40
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0341.mp3 2018-05-24 18:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0342.mp3 2018-05-24 18:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0343.mp3 2018-05-24 18:41
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0344.mp3 2018-05-24 18:42
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0345.mp3 2018-05-24 18:42
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0346.mp3 2018-05-24 18:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0347.mp3 2018-05-24 18:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0348.mp3 2018-05-24 18:43
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0349.mp3 2018-05-24 18:44
 • sieu-cap-yy-he-thong-chuong-0350.mp3 2018-05-24 18:44
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

TiKay

Tương Lai Chi Tinh Tế Nam Thần

THUYS♥️

Thanh Diệp Thần Quái Sự Vụ Sở

TiKay

Leave a Reply