Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám

Socrates Thân Yêu

Tên khác: Socrates Yêu Dấu
Thể loại:
 Hiện đại
Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.”

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Nguồn : thanhthoigian.wordpress.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /115
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • socrates-than-yeu-chuong-0001.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0002.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0003.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0004.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0005.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0006.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0007.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0008.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0009.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0010.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0011.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0012.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0013.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0014.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0015.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0016.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0017.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0018.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0019.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0020.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0021.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0022.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0023.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0024.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0025.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0026.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0027.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0028.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0029.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0030.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0031.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0032.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0033.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0034.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0035.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0036.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0037.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0038.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0039.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0040.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0041.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0042.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0043.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0044.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0045.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0046.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0047.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0048.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0049.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0050.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0051.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0052.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0053.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0054.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0055.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0056.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0057.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0058.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0059.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0060.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0061.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0062.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0063.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0064.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0065.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0066.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0067.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0068.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0069.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0070.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0071.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0072.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0073.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0074.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0075.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0076.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0077.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0078.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0079.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0080.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0081.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0082.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0083.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0084.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0085.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0086.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0087.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0088.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0089.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0090.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0091.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0092.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0093.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0094.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0095.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0096.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0097.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0098.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0099.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0100.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0101.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0102.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0103.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0104.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0105.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0106.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0107.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0108.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0109.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0110.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0111.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0112.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0113.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0114.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0115.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Quỷ Biết Giao Nhân là Cái Gì [Giới giải trí]

THUYS♥️

Cuộc Chiến Bản Thảo

TiKay

Hệ Thống Trọng Sinh: Quốc Dân Nam Thần

THUYS♥️

Leave a Reply