Hiện Đại Ngôn Tình Trinh Thám

Socrates Thân Yêu

Tên khác: Socrates Yêu Dấu
Thể loại:
 Hiện đại
Chuyển ngữ: Chjcbjbj

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: “Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.”

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Nguồn : thanhthoigian.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /115
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • socrates-than-yeu-chuong-0001.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0002.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0003.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0004.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0005.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0006.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0007.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0008.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0009.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0010.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0011.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0012.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0013.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0014.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0015.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0016.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0017.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0018.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0019.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0020.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0021.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0022.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0023.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0024.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0025.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0026.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0027.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0028.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0029.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0030.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0031.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0032.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0033.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0034.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0035.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0036.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0037.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0038.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0039.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0040.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0041.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0042.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0043.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0044.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0045.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0046.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0047.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0048.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0049.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0050.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0051.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0052.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0053.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0054.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0055.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0056.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0057.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0058.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0059.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0060.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0061.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0062.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0063.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0064.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0065.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0066.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0067.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0068.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0069.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0070.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0071.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0072.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0073.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0074.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0075.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0076.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0077.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0078.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0079.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0080.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0081.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0082.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0083.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0084.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0085.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0086.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0087.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0088.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0089.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0090.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0091.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0092.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0093.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0094.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0095.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0096.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0097.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0098.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0099.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0100.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0101.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0102.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0103.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0104.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0105.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0106.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0107.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0108.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0109.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0110.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0111.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0112.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0113.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0114.mp3
 • socrates-than-yeu-chuong-0115.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

TinoTK

Cổ Đại Thí Hôn

TinoTK

Nữ Phụ, Đừng Coi Khinh Nữ Chủ

thuydemons

Leave a Reply