Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không

Sư Phụ Như Phu

Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không, sư đồ luyến, sủng, nhẹ nhàng, HE
Nhân vật: Hoa Tiểu Nhã, Bạch Trì Hữu

Vốn tưởng rằng khi chết là hết nhưng nàng lại xuyên qua, sống lại một lần nữa.

Một câu hát đồng dao làm cho cuộc sống vốn tiêu dao của nàng lại gợn sóng.

Phúc hắc sư phụ, đồ đệ ngốc nghếch. Một cuộc tình thầy trò diễn ra.

“Cái kia, sư phụ, người đang nói đùa à?”

“Ta đang nói thật.” Mái tóc dài phủ xuống bờ vai của Bạch Trì Hữu khẽ lay động trong làn gió đêm, “Nhã Nhã, sư phụ cũng có thể giống như phu quân.”


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  U Nhã
 •  Chương: /161
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0001.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0002.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0003.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0004.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0005.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0006.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0007.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0008.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0009.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0010.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0011.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0012.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0013.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0014.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0015.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0016.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0017.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0018.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0019.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0020.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0021.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0022.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0023.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0024.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0025.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0026.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0027.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0028.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0029.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0030.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0031.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0032.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0033.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0034.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0035.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0036.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0037.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0038.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0039.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0040.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0041.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0042.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0043.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0044.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0045.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0046.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0047.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0048.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0049.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0050.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0051.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0052.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0053.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0054.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0055.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0056.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0057.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0058.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0059.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0060.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0061.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0062.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0063.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0064.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0065.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0066.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0067.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0068.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0069.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0070.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0071.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0072.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0073.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0074.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0075.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0076.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0077.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0078.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0079.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0080.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0081.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0082.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0083.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0084.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0085.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0086.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0087.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0088.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0089.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0090.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0091.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0092.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0093.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0094.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0095.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0096.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0097.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0098.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0099.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0100.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0101.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0102.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0103.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0104.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0105.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0106.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0107.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0108.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0109.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0110.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0111.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0112.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0113.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0114.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0115.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0116.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0117.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0118.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0119.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0120.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0121.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0122.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0123.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0124.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0125.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0126.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0127.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0128.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0129.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0130.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0131.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0132.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0133.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0134.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0135.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0136.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0137.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0138.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0139.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0140.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0141.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0142.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0143.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0144.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0145.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0146.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0147.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0148.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0149.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0150.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0151.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0152.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0153.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0154.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0155.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0156.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0157.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0158.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0159.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0160.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0161.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Slytherin Ma Chú Vương Tử

TiKay

Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc

TiKay

Truy đuổi

THUYS♥️

Leave a Reply