Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không

Sư Phụ Như Phu

Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không, sư đồ luyến, sủng, nhẹ nhàng, HE
Nhân vật: Hoa Tiểu Nhã, Bạch Trì Hữu

Vốn tưởng rằng khi chết là hết nhưng nàng lại xuyên qua, sống lại một lần nữa.

Một câu hát đồng dao làm cho cuộc sống vốn tiêu dao của nàng lại gợn sóng.

Phúc hắc sư phụ, đồ đệ ngốc nghếch. Một cuộc tình thầy trò diễn ra.

“Cái kia, sư phụ, người đang nói đùa à?”

“Ta đang nói thật.” Mái tóc dài phủ xuống bờ vai của Bạch Trì Hữu khẽ lay động trong làn gió đêm, “Nhã Nhã, sư phụ cũng có thể giống như phu quân.”


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  U Nhã
 •  Chương: /161
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0001.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0002.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0003.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0004.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0005.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0006.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0007.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0008.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0009.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0010.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0011.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0012.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0013.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0014.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0015.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0016.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0017.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0018.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0019.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0020.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0021.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0022.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0023.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0024.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0025.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0026.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0027.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0028.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0029.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0030.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0031.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0032.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0033.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0034.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0035.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0036.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0037.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0038.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0039.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0040.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0041.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0042.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0043.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0044.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0045.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0046.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0047.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0048.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0049.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0050.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0051.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0052.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0053.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0054.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0055.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0056.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0057.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0058.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0059.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0060.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0061.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0062.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0063.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0064.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0065.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0066.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0067.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0068.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0069.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0070.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0071.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0072.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0073.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0074.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0075.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0076.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0077.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0078.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0079.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0080.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0081.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0082.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0083.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0084.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0085.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0086.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0087.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0088.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0089.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0090.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0091.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0092.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0093.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0094.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0095.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0096.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0097.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0098.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0099.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0100.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0101.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0102.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0103.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0104.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0105.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0106.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0107.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0108.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0109.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0110.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0111.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0112.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0113.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0114.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0115.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0116.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0117.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0118.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0119.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0120.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0121.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0122.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0123.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0124.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0125.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0126.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0127.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0128.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0129.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0130.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0131.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0132.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0133.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0134.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0135.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0136.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0137.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0138.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0139.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0140.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0141.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0142.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0143.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0144.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0145.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0146.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0147.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0148.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0149.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0150.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0151.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0152.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0153.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0154.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0155.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0156.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0157.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0158.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0159.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0160.mp3
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0161.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

TinoTK

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

TinoTK

Cửu Đỉnh Ký

TinoTK

Leave a Reply