Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không

Sư Phụ Như Phu

Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không, sư đồ luyến, sủng, nhẹ nhàng, HE
Nhân vật: Hoa Tiểu Nhã, Bạch Trì Hữu

Vốn tưởng rằng khi chết là hết nhưng nàng lại xuyên qua, sống lại một lần nữa.

Một câu hát đồng dao làm cho cuộc sống vốn tiêu dao của nàng lại gợn sóng.

Phúc hắc sư phụ, đồ đệ ngốc nghếch. Một cuộc tình thầy trò diễn ra.

“Cái kia, sư phụ, người đang nói đùa à?”

“Ta đang nói thật.” Mái tóc dài phủ xuống bờ vai của Bạch Trì Hữu khẽ lay động trong làn gió đêm, “Nhã Nhã, sư phụ cũng có thể giống như phu quân.”


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  U Nhã
 •  Chương: /161
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0001.mp3 2018-06-15 21:00
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0002.mp3 2018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0003.mp3 2018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0004.mp3 2018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0005.mp3 2018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0006.mp3 2018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0007.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0008.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0009.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0010.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0011.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0012.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0013.mp3 2018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0014.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0015.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0016.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0017.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0018.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0019.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0020.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0021.mp3 2018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0022.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0023.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0024.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0025.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0026.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0027.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0028.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0029.mp3 2018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0030.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0031.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0032.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0033.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0034.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0035.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0036.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0037.mp3 2018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0038.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0039.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0040.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0041.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0042.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0043.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0044.mp3 2018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0045.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0046.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0047.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0048.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0049.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0050.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0051.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0052.mp3 2018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0053.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0054.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0055.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0056.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0057.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0058.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0059.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0060.mp3 2018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0061.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0062.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0063.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0064.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0065.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0066.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0067.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0068.mp3 2018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0069.mp3 2018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0070.mp3 2018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0071.mp3 2018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0072.mp3 2018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0073.mp3 2018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0074.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0075.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0076.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0077.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0078.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0079.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0080.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0081.mp3 2018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0082.mp3 2018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0083.mp3 2018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0084.mp3 2018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0085.mp3 2018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0086.mp3 2018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0087.mp3 2018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0088.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0089.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0090.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0091.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0092.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0093.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0094.mp3 2018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0095.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0096.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0097.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0098.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0099.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0100.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0101.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0102.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0103.mp3 2018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0104.mp3 2018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0105.mp3 2018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0106.mp3 2018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0107.mp3 2018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0108.mp3 2018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0109.mp3 2018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0110.mp3 2018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0111.mp3 2018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0112.mp3 2018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0113.mp3 2018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0114.mp3 2018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0115.mp3 2018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0116.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0117.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0118.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0119.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0120.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0121.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0122.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0123.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0124.mp3 2018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0125.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0126.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0127.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0128.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0129.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0130.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0131.mp3 2018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0132.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0133.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0134.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0135.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0136.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0137.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0138.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0139.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0140.mp3 2018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0141.mp3 2018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0142.mp3 2018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0143.mp3 2018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0144.mp3 2018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0145.mp3 2018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0146.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0147.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0148.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0149.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0150.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0151.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0152.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0153.mp3 2018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0154.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0155.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0156.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0157.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0158.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0159.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0160.mp3 2018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0161.mp3 2018-06-15 21:22
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Long Vương Truyền Thuyết

TiKay

Băng Hỏa Ma Trù

TiKay

Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em

TiKay

Leave a Reply