Huyền Huyễn Trọng Sinh

Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện

Tu luyện thiên phú phế nhất vật?

Không quan trọng, ta có một khóa tu luyện hệ thống, 1 phút tuần hoàn một lần tiểu chu thiên, 1 giờ tuần hoàn một lần đại chu thiên, 24 giờ tự động đột phá một lần!

Không tu luyện được công pháp?

Ta có cái luyện võ không gian, không cần bản thân tự mình động thủ, tự động liền có thể 24 giờ mỗi ngày thời thời khắc khắc lĩnh ngộ nghiên cứu diễn luyện công pháp!

Không có tài nguyên tu luyện muốn liều sống liều chết?

Ta có thể phân ra một cái cái bóng, trực tiếp đi dã ngoại tiến hành càn quét, ngủ một giấc ngày thứ hai tỉnh lại trong nhà tất cả đều là hung thú vật liệu!

Ta có thể một khóa tu luyện, ta ngưu bức! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ๖ۣۜNhư๖ۣۜ Ý♥๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thanh Thái Bạch
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0001.mp32019-06-16 19:40
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0002.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0003.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0004.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0005.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0006.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0007.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0008.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0009.mp32019-06-16 19:41
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0010.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0011.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0012.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0013.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0014.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0015.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0016.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0017.mp32019-06-16 19:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0018.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0019.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0020.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0021.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0022.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0023.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0024.mp32019-06-16 19:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0025.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0026.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0027.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0028.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0029.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0030.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0031.mp32019-06-16 19:44
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0032.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0033.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0034.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0035.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0036.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0037.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0038.mp32019-06-16 19:45
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0039.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0040.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0041.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0042.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0043.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0044.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0045.mp32019-06-16 19:46
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0046.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0047.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0048.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0049.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0050.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0051.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0052.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0053.mp32019-06-16 19:47
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0054.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0055.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0056.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0057.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0058.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0059.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0060.mp32019-06-16 19:48
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0061.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0062.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0063.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0064.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0065.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0066.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0067.mp32019-06-16 19:49
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0068.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0069.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0070.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0071.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0072.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0073.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0074.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0075.mp32019-06-16 19:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0076.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0077.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0078.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0079.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0080.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0081.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0082.mp32019-06-16 19:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0083.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0084.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0085.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0086.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0087.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0088.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0089.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0090.mp32019-06-16 19:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0091.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0092.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0093.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0094.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0095.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0096.mp32019-06-16 19:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0097.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0098.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0099.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0100.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0101.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0102.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0103.mp32019-06-16 19:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0104.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0105.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0106.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0107.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0108.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0109.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0110.mp32019-06-16 19:55
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0111.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0112.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0113.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0114.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0115.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0116.mp32019-06-16 19:56
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0117.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0118.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0119.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0120.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0121.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0122.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0123.mp32019-06-16 19:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0124.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0125.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0126.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0127.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0128.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0129.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0130.mp32019-06-16 19:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0131.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0132.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0133.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0134.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0135.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0136.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0137.mp32019-06-16 19:59
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0138.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0139.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0140.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0141.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0142.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0143.mp32019-06-16 20:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0144.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0145.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0146.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0147.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0148.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0149.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0150.mp32019-06-16 20:01
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0151.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0152.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0153.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0154.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0155.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0156.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0157.mp32019-06-16 20:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0158.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0159.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0160.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0161.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0162.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0163.mp32019-06-16 20:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0164.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0165.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0166.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0167.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0168.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0169.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0170.mp32019-06-16 20:04
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0171.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0172.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0173.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0174.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0175.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0176.mp32019-06-16 20:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0177.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0178.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0179.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0180.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0181.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0182.mp32019-06-16 20:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0183.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0184.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0185.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0186.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0187.mp32019-06-16 20:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0188.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0189.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0190.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0191.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0192.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0193.mp32019-06-16 20:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0194.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0195.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0196.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0197.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0198.mp32019-06-16 20:09
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0199.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0200.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0201.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0202.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0203.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0204.mp32019-06-16 20:10
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0205.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0206.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0207.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0208.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0209.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0210.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0211.mp32019-06-16 20:11
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0212.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0213.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0214.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0215.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0216.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0217.mp32019-06-16 20:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0218.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0219.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0220.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0221.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0222.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0223.mp32019-06-16 20:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0224.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0225.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0226.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0227.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0228.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0229.mp32019-06-16 20:14
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0230.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0231.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0232.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0233.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0234.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0235.mp32019-06-16 20:15
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0236.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0237.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0238.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0239.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0240.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0241.mp32019-06-16 20:16
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0242.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0243.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0244.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0245.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0246.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0247.mp32019-06-16 20:17
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0248.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0249.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0250.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0251.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0252.mp32019-06-16 20:18
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0253.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0254.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0255.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0256.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0257.mp32019-06-16 20:19
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0258.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0259.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0260.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0261.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0262.mp32019-06-16 20:20
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0263.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0264.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0265.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0266.mp32019-06-16 20:21
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0267.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0268.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0269.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0270.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0271.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0272.mp32019-06-16 20:22
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0273.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0274.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0275.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0276.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0277.mp32019-06-16 20:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0278.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0279.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0280.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0281.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0282.mp32019-06-16 20:24
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0283.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0284.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0285.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0286.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0287.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0288.mp32019-06-16 20:25
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0289.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0290.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0291.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0292.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0293.mp32019-06-16 20:26
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0294.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0295.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0296.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0297.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0298.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0299.mp32019-06-16 20:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0300.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0301.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0302.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0303.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0304.mp32019-06-16 20:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0305.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0306.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0307.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0308.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0309.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0310.mp32019-06-16 20:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0311.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0312.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0313.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0314.mp32019-06-16 20:30
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0315.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0316.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0317.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0318.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0319.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0320.mp32019-06-16 20:31
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0321.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0322.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0323.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0324.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0325.mp32019-06-16 20:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0326.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0327.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0328.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0329.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0330.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0331.mp32019-06-16 20:33
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0332.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0333.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0334.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0335.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0336.mp32019-06-16 20:34
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0337.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0338.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0339.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0340.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0341.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0342.mp32019-06-16 20:35
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0343.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0344.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0345.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0346.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0347.mp32019-06-16 20:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0348.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0349.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0350.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0351.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0352.mp32019-06-16 20:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0353.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0354.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0355.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0356.mp32019-06-16 20:38
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0357.mp32019-06-16 20:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0358.mp32019-06-16 20:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0359.mp32019-06-16 20:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0360.mp32019-06-17 17:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0361.mp32019-06-17 17:57
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0362.mp32019-06-17 17:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0363.mp32019-06-19 04:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0364.mp32019-06-19 04:32
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0365.mp32019-06-19 15:51
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0366.mp32019-06-20 16:43
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0367.mp32019-06-21 15:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0368.mp32019-06-22 16:27
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0369.mp32019-06-23 23:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0370.mp32019-06-23 23:39
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0371.mp32019-06-26 07:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0372.mp32019-06-26 07:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0373.mp32019-06-26 07:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0374.mp32019-06-27 19:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0375.mp32019-06-28 15:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0376.mp32019-06-30 06:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0377.mp32019-06-30 06:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0378.mp32019-07-01 16:29
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0379.mp32019-07-03 17:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0380.mp32019-07-03 17:42
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0381.mp32019-07-04 16:58
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0382.mp32019-07-05 16:12
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0383.mp32019-07-06 16:03
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0384.mp32019-07-08 07:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0385.mp32019-07-08 07:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0386.mp32019-07-09 16:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0387.mp32019-07-09 16:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0388.mp32019-07-13 17:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0389.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0390.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0391.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0392.mp32019-07-13 17:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0393.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0394.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0395.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0396.mp32019-07-15 17:37
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0397.mp32019-07-17 18:13
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0398.mp32019-07-18 16:02
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0399.mp32019-07-19 16:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0400.mp32019-07-23 11:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0401.mp32019-07-23 11:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0402.mp32019-07-23 11:28
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0403.mp32019-07-24 04:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0404.mp32019-07-24 04:00
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0405.mp32019-07-26 07:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0406.mp32019-07-26 07:53
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0407.mp32019-07-27 06:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0408.mp32019-07-29 18:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0409.mp32019-07-29 18:07
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0410.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0411.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0412.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0413.mp32019-08-01 18:50
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0414.mp32019-08-03 06:08
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0415.mp32019-08-04 16:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0416.mp32019-08-04 16:54
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0417.mp32019-08-06 01:36
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0418.mp32019-08-07 05:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0419.mp32019-08-07 05:23
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0420.mp32019-08-08 16:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0421.mp32019-08-08 16:52
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0422.mp32019-08-09 01:05
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0423.mp32019-08-09 01:06
 • ta-co-the-mot-khoa-tu-luyen-chuong-0424.mp32019-08-10 17:21
 • #425: Thẩm thấu người! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-11 17:27
 • #426: Linh Bình Nữ Đế duy nhất hảo hữu! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-11 17:27
 • #427: Nửa năm sau, hai bước Thái Tổ cấp! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-13 16:25
 • #428: Tô Tiểu Bạch rời núi! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-14 16:47
 • #429: Siêu cấp các thiên tài! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-15 16:57
 • #430: Vũ trụ thiên tài chi chiến! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-15 16:58
 • #431: Cổ Tổ nhóm đều hiện thân! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:15
 • #432: Tông chủ. . . Đúng là thẩm thấu người? ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:15
 • #433: Cùng Linh Bình Cổ Tổ gặp nhau! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:15
 • #434: Hai giọt tinh huyết! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-19 17:16
 • #435: Môn phái điểm cống hiến! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-20 02:52
 • #436: Phế vật lợi dụng! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-20 18:31
 • #437: Bắt đầu treo máy hạch tâm Đại Thiên Giới! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-22 00:24
 • #438: Virus thức khuếch trương! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-22 00:24
 • #439: Mười. . . Mười hai cái sinh mệnh vũ trụ? ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-22 17:50
 • #440: Tân tấn đại điển! Giải tỏa Binh Khí Trì! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-23 18:01
 • #441: Tân tấn đại điển! Giải tỏa Binh Khí Trì! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-24 17:31
 • #442: Dẫn động toàn bộ Binh Khí Trì! 【 cầu toàn định! 】2019-08-24 17:31
 • #443: Thuần Dương Cổ Tôn giáng lâm! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-26 08:45
 • #444: Cổ vực? ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-26 16:59
 • #445: Tông chủ xuất thủ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-28 19:31
 • #446: Mạnh nhất thiên tài. . . Bạch Quốc người? 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-28 19:31
 • #447: Càn quét Cổ Ba tổng bộ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-29 17:56
 • #448: Cổ vực! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-30 18:58
 • #449: Một năm rưỡi sau! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-08-31 17:04
 • #450: Hợp thành! Cổ Cấp công pháp! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-02 00:32
 • #451: Nổi giận Thuần Dương Cổ Tôn! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 00:15
 • #452: Vô Thượng Thuần Dương Cung nội tình! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 00:15
 • #453: Tiến về Đại Thiên Thái Á Cổ Giới! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 00:15
 • #454: Cực đoan kinh khủng yêu nghiệt các thiên tài! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-05 16:29
 • #455: Thượng Cổ Tôn Giả, Viễn Cổ Bá Giả! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-06 19:07
 • #456: Đến cổ vực! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-07 17:21
 • #457: Ám sát! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-09 08:44
 • #458: Liên quan tới cổ vực tình báo! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-09 17:14
 • #459: Đen ăn đen vốn liếng! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #460: Bắt đầu tàn sát! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #461: Tranh đoạt thượng cổ di tích! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #462: Cổ Tổ thi thể! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:20
 • #463: Một đao chém giết cửu bộ Thái Tổ! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #464: Săn giết Thái Tổ cấp! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #465: Vô tình thu hoạch! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #466: Vô Thượng Thuần Dương Cung Cổ Tổ yêu nghiệt nhóm! 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #467: Cổ Tổ cấp đoàn đội sợ 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:21
 • #468: Lôi Xà Đế Tổ 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-16 18:22
 • #469: Bom thịt người 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-17 17:29
 • #470: Cổ Tổ cấp đại chiến 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-17 17:29
 • #471: Một đao 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-18 17:15
 • #472: Cổ Tổ cấp tài phú 【 cầu toàn đặt trước! 】2019-09-18 17:15
 • #473: Bạch Kim Đế Tổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-19 19:34
 • #474: Ba đao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-19 19:34
 • #475: 100 vạn cái bóng 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-20 16:44
 • #476: Cường đại thẩm thấu người 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-20 16:45
 • #477: Nửa bước khó đi 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-21 18:00
 • #478: Hóa tổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-21 18:00
 • #479: Luân hồi chi tư 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-22 18:48
 • #480: Xe guồng thức bay vọt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-22 18:48
 • #481: Tám bước Cổ Tổ cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-23 17:35
 • #482: Đi săn Cổ Tổ cấp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-23 17:35
 • #483: Tham ngộ Cổ Cấp công pháp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-24 17:05
 • #484: Cổ Tổ cấp giang hồ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-24 17:06
 • #485: Cổ Tổ cấp liên thủ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-25 20:32
 • #486: Lạch trời cấp thực lực sai biệt 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-25 20:32
 • #487: Tiến về cổ vực truyền thừa đài 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-26 18:31
 • #488: Khuyên lui 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-26 18:32
 • #489: Đối chiến Viêm Giao Đế Tổ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-27 18:11
 • #490: Cổ Tổ cấp hỗn chiến 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-27 18:11
 • #491: Tàn sát Thâm Nhập Giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-28 22:34
 • #492: Cái bóng khổng lồ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-28 22:34
 • #493: Kết giao cường giả đỉnh cao 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-29 19:10
 • #494: Độc Lang uy hiếp 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-29 19:10
 • #495: Cổ vực gặp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-30 16:49
 • #496: Thần bí ý chí lực 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-09-30 16:49
 • #497: Tìm tòi Tử Vực 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-01 18:11
 • #498: Cổ vực sinh mệnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-01 18:11
 • #499: Bảo hộ khu 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-02 18:22
 • #500: Khổng lồ tự bạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-02 18:22
 • #501: Mới đại đạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-03 17:53
 • #502: Hắc Ngưu Sơn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-03 17:53
 • #503: Đại đạo chưởng khống 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-04 17:32
 • #504: Hợp đạo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-04 17:32
 • #505: Phệ quỷ đoàn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-05 18:26
 • #506: Điên cuồng săn giết 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-05 18:26
 • #507: Tập bách gia sở trường 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:07
 • #508: Các thiên tài tính toán 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:07
 • #509: Bảo hộ khu biên giới 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #510: Kim bào lão giả 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #511: Cổ vực tình báo 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #512: Vân Khê quận chúa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #513: Gia nhập thánh địa 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #514: Vơ vét cổ vực! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-09 20:08
 • #515: Ba cái cấm kỵ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-10 21:36
 • #516: Chín đại thị vệ 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-10 21:36
 • #517: Hoang cấp bí mật 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-11 19:06
 • #518: Đại chiến hồi cuối 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-11 19:06
 • #519: Trong kính ảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-12 19:25
 • #520: Thiên tài trở về 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-13 18:10
 • #521: Đánh giết Bạch Ảnh 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-13 18:10
 • #522: Khai chiến! 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-14 17:39
 • #523: Chém giết Cổ Tôn 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-14 17:40
 • #524: Bất hoà 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #525: Một bông hoa môt thế giới 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #526: Cổ Tôn cũng mang thù 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #527: Chỉ có thân nhân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-15 18:49
 • #528: Bá Giả cấp hiện thân 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-16 21:33
 • #529: Chiến trường mò cá 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-16 21:33
 • #530: Hóa giải cổ chi đại đạo2019-10-18 19:27
 • #531: Khóa Cổ Cấp thiên tài đội ngũ2019-10-18 19:27
 • #532: Thái Á quân vương giáng lâm 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-19 18:48
 • #533: Ngôn xuất pháp tùy 【 Cầu toàn bộ đặt trước! 】2019-10-19 18:48
[Total: 1    Average: 4/5]

Related posts

Bất Diệt Kiếm Chủ

TiKay

Nghịch Thiên Chí Tôn

TiKay

Đế Bá

TiKay

2 comments

ken June 25, 2019 at 11:43 pm

Ta là Tiên Phàm, Tử Phủ Tiên Duyên, Thần Võ Giác Tỉnh, Tiên Thành Chi Vương, Tiên phủ chi duyên – Các truyện của Bách Lý Tì mong chờ Ad làm audio. Thanks.

Reply
TiKay June 26, 2019 at 4:47 pm

Vài ngày nữa sẽ có nhé

Reply

Leave a Reply