Huyền Huyễn

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Ta Lâm Phàm trở thành nhà giàu đệ tử, nhất định phải hưởng thụ.

Tu luyện?

Không thực tế sự tình.

Nhiều nhất thêm thêm điểm.

Đọc cuốn sách này khả năng mang đến khó chịu, cuốn sách này đã đổ đầy trắng sữa năng lượng tích cực.

Cảnh giới hiện tại
Võ đạo thập nhị trọng 12 cảnh giới – Tiểu Tông Sư – Đại Tông Sư – Thần Nguyên Cảnh Động Hư Cảnh , Ngũ Hành Cảnh…… sẽ update tiếp

Converter: ๖ۣۜNhư๖ۣۜ Ý♥๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tân Phong
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0001.mp32019-04-13 05:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0002.mp32019-04-13 05:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0003.mp32019-04-13 05:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0004.mp32019-04-13 05:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0005.mp32019-04-13 05:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0006.mp32019-04-13 05:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0007.mp32019-04-13 05:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0008.mp32019-04-13 05:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0009.mp32019-04-13 05:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0010.mp32019-04-13 05:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0011.mp32019-04-13 05:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0012.mp32019-04-13 05:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0013.mp32019-04-13 05:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0014.mp32019-04-13 05:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0015.mp32019-04-13 05:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0016.mp32019-04-13 05:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0017.mp32019-04-13 05:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0018.mp32019-04-13 05:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0019.mp32019-04-13 05:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0020.mp32019-04-13 05:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0021.mp32019-04-13 05:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0022.mp32019-04-13 05:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0023.mp32019-04-13 05:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0024.mp32019-04-13 05:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0025.mp32019-04-13 05:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0026.mp32019-04-13 05:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0027.mp32019-04-13 05:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0028.mp32019-04-13 05:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0029.mp32019-04-13 05:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0030.mp32019-04-13 05:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0031.mp32019-04-13 05:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0032.mp32019-04-13 05:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0033.mp32019-04-13 05:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0034.mp32019-04-13 05:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0035.mp32019-04-13 05:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0036.mp32019-04-13 05:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0037.mp32019-04-13 05:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0038.mp32019-04-13 05:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0039.mp32019-04-13 05:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0040.mp32019-04-13 05:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0041.mp32019-04-13 05:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0042.mp32019-04-13 05:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0043.mp32019-04-13 05:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0044.mp32019-04-13 05:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0045.mp32019-04-13 05:20
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0046.mp32019-04-13 05:20
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0047.mp32019-04-13 05:20
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0048.mp32019-04-13 05:20
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0049.mp32019-04-13 05:21
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0050.mp32019-04-13 05:21
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0051.mp32019-04-13 05:21
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0052.mp32019-04-13 05:21
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0053.mp32019-04-13 05:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0054.mp32019-04-13 05:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0055.mp32019-04-13 05:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0056.mp32019-04-13 05:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0057.mp32019-04-13 05:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0058.mp32019-04-13 05:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0059.mp32019-04-13 05:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0060.mp32019-04-13 05:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0061.mp32019-04-13 05:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0062.mp32019-04-13 05:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0063.mp32019-04-13 05:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0064.mp32019-04-13 05:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0065.mp32019-04-13 05:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0066.mp32019-04-13 05:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0067.mp32019-04-13 05:25
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0068.mp32019-04-13 05:25
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0069.mp32019-04-13 05:25
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0070.mp32019-04-13 05:25
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0071.mp32019-04-13 05:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0072.mp32019-04-13 05:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0073.mp32019-04-13 05:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0074.mp32019-04-13 05:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0075.mp32019-04-13 05:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0076.mp32019-04-13 05:27
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0077.mp32019-04-13 05:27
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0078.mp32019-04-13 05:27
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0079.mp32019-04-13 05:27
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0080.mp32019-04-13 05:27
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0081.mp32019-04-13 05:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0082.mp32019-04-13 05:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0083.mp32019-04-13 05:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0084.mp32019-04-13 05:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0085.mp32019-04-13 05:29
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0086.mp32019-04-13 05:29
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0087.mp32019-04-13 05:29
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0088.mp32019-04-13 05:29
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0089.mp32019-04-13 05:29
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0090.mp32019-04-13 05:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0091.mp32019-04-13 05:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0092.mp32019-04-13 05:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0093.mp32019-04-13 05:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0094.mp32019-04-13 05:31
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0095.mp32019-04-13 05:31
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0096.mp32019-04-13 05:31
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0097.mp32019-04-13 05:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0098.mp32019-04-13 05:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0099.mp32019-04-13 05:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0100.mp32019-04-13 05:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0101.mp32019-04-13 05:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0102.mp32019-04-13 05:33
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0103.mp32019-04-13 05:33
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0104.mp32019-04-13 05:33
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0105.mp32019-04-13 05:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0106.mp32019-04-13 05:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0107.mp32019-04-13 05:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0108.mp32019-04-13 05:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0109.mp32019-04-13 05:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0110.mp32019-04-13 05:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0111.mp32019-04-13 05:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0112.mp32019-04-13 05:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0113.mp32019-04-13 05:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0114.mp32019-04-13 05:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0115.mp32019-04-13 05:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0116.mp32019-04-13 05:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0117.mp32019-04-13 05:37
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0118.mp32019-04-13 05:38
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0119.mp32019-04-13 05:39
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0120.mp32019-04-13 05:40
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0121.mp32019-04-13 05:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0122.mp32019-04-13 05:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0123.mp32019-04-13 05:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0124.mp32019-04-13 05:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0125.mp32019-04-13 05:42
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0126.mp32019-04-13 05:42
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0127.mp32019-04-13 05:42
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0128.mp32019-04-13 05:42
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0129.mp32019-04-13 05:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0130.mp32019-04-13 05:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0131.mp32019-04-13 05:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0132.mp32019-04-13 05:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0133.mp32019-04-13 05:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0134.mp32019-04-13 05:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0135.mp32019-04-13 05:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0136.mp32019-04-13 05:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0137.mp32019-04-13 05:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0138.mp32019-04-13 05:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0139.mp32019-04-13 05:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0140.mp32019-04-13 05:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0141.mp32019-04-13 05:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0142.mp32019-04-13 05:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0143.mp32019-04-13 05:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0144.mp32019-04-13 05:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0145.mp32019-04-13 05:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0146.mp32019-04-13 05:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0147.mp32019-04-13 05:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0148.mp32019-04-13 05:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0149.mp32019-04-13 05:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0150.mp32019-04-13 05:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0151.mp32019-04-13 05:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0152.mp32019-04-13 05:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0153.mp32019-04-13 05:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0154.mp32019-04-13 05:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0155.mp32019-04-13 05:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0156.mp32019-04-13 05:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0157.mp32019-04-13 05:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0158.mp32019-04-13 05:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0159.mp32019-04-13 05:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0160.mp32019-04-13 05:52
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0161.mp32019-04-13 05:52
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0162.mp32019-04-13 05:52
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0163.mp32019-04-13 05:53
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0164.mp32019-04-13 05:53
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0165.mp32019-04-13 05:53
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0166.mp32019-04-13 05:53
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0167.mp32019-04-13 05:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0168.mp32019-04-13 05:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0169.mp32019-04-13 05:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0170.mp32019-04-13 05:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0171.mp32019-04-13 05:55
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0172.mp32019-04-13 05:55
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0173.mp32019-04-13 05:55
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0174.mp32019-04-13 05:55
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0175.mp32019-04-13 05:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0176.mp32019-04-13 05:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0177.mp32019-04-13 05:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0178.mp32019-04-13 05:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0179.mp32019-04-13 05:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0180.mp32019-04-13 05:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0181.mp32019-04-13 05:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0182.mp32019-04-13 05:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0183.mp32019-04-13 05:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0184.mp32019-04-13 05:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0185.mp32019-04-13 05:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0186.mp32019-04-13 05:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0187.mp32019-04-13 05:59
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0188.mp32019-04-13 05:59
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0189.mp32019-04-13 05:59
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0190.mp32019-04-13 05:59
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0191.mp32019-04-13 06:00
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0192.mp32019-04-13 06:00
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0193.mp32019-04-13 06:00
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0194.mp32019-04-13 06:00
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0195.mp32019-04-13 06:00
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0196.mp32019-04-13 06:01
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0197.mp32019-04-13 06:01
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0198.mp32019-04-13 06:01
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0199.mp32019-04-13 06:01
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0200.mp32019-04-13 06:02
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0201.mp32019-04-13 06:02
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0202.mp32019-04-13 06:02
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0203.mp32019-04-13 06:02
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0204.mp32019-04-13 06:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0205.mp32019-04-13 06:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0206.mp32019-04-13 06:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0207.mp32019-04-13 06:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0208.mp32019-04-13 06:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0209.mp32019-04-13 06:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0210.mp32019-04-13 06:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0211.mp32019-04-13 06:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0212.mp32019-04-13 06:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0213.mp32019-04-13 06:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0214.mp32019-04-13 06:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0215.mp32019-04-13 06:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0216.mp32019-04-13 06:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0217.mp32019-04-13 06:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0218.mp32019-04-13 06:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0219.mp32019-04-13 06:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0220.mp32019-04-13 06:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0221.mp32019-04-13 06:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0222.mp32019-04-13 06:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0223.mp32019-04-13 06:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0224.mp32019-04-13 06:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0225.mp32019-04-13 06:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0226.mp32019-04-13 06:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0227.mp32019-04-13 06:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0228.mp32019-04-13 06:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0229.mp32019-04-13 06:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0230.mp32019-04-13 06:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0231.mp32019-04-13 06:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0232.mp32019-04-13 06:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0233.mp32019-04-13 06:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0234.mp32019-04-13 06:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0235.mp32019-04-13 06:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0236.mp32019-04-13 06:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0237.mp32019-04-13 06:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0238.mp32019-04-13 06:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0239.mp32019-04-13 06:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0240.mp32019-04-13 06:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0241.mp32019-04-13 06:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0242.mp32019-04-13 06:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0243.mp32019-04-13 06:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0244.mp32019-04-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0245.mp32019-04-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0246.mp32019-04-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0247.mp32019-04-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0248.mp32019-04-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0249.mp32019-04-13 06:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0250.mp32019-04-13 06:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0251.mp32019-04-13 06:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0252.mp32019-04-13 06:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0253.mp32019-04-13 06:14
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0254.mp32019-04-13 06:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0255.mp32019-04-13 06:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0256.mp32019-04-13 06:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0257.mp32019-04-13 06:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0258.mp32019-04-13 06:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0259.mp32019-04-13 06:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0260.mp32019-04-13 06:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0261.mp32019-04-13 06:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0262.mp32019-04-13 06:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0263.mp32019-04-13 06:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0264.mp32019-04-13 06:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0265.mp32019-04-13 06:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0266.mp32019-04-13 06:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0267.mp32019-04-13 06:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0268.mp32019-04-13 06:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0269.mp32019-04-13 06:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0270.mp32019-04-13 06:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0271.mp32019-04-13 06:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0272.mp32019-04-13 06:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0273.mp32019-04-13 06:20
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0274.mp32019-04-13 06:20
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0275.mp32019-04-13 23:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0276.mp32019-04-13 23:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0277.mp32019-04-13 23:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0278.mp32019-04-13 23:48
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0279.mp32019-04-13 23:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0280.mp32019-04-13 23:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0281.mp32019-04-13 23:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0282.mp32019-04-13 23:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0283.mp32019-04-13 23:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0284.mp32019-04-13 23:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0285.mp32019-04-13 23:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0286.mp32019-04-13 23:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0287.mp32019-04-13 23:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0288.mp32019-04-13 23:50
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0289.mp32019-04-14 17:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0290.mp32019-04-14 17:42
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0291.mp32019-04-14 17:42
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0292.mp32019-04-15 16:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0293.mp32019-04-15 16:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0294.mp32019-04-15 16:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0295.mp32019-04-16 17:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0296.mp32019-04-16 17:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0297.mp32019-04-16 17:59
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0298.mp32019-04-16 17:59
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0299.mp32019-04-17 16:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0300.mp32019-04-17 16:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0301.mp32019-04-17 16:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0302.mp32019-04-19 19:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0303.mp32019-04-19 19:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0304.mp32019-04-19 19:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0305.mp32019-04-19 19:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0306.mp32019-04-19 19:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0307.mp32019-04-19 19:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0308.mp32019-04-19 19:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0309.mp32019-04-20 19:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0310.mp32019-04-20 19:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0311.mp32019-04-20 19:33
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0312.mp32019-04-22 07:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0313.mp32019-04-22 07:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0314.mp32019-04-22 16:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0315.mp32019-04-22 16:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0316.mp32019-04-22 16:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0317.mp32019-04-23 17:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0318.mp32019-04-23 17:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0319.mp32019-04-23 17:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0320.mp32019-04-24 19:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0321.mp32019-04-24 19:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0322.mp32019-04-24 19:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0323.mp32019-04-25 17:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0324.mp32019-04-25 17:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0325.mp32019-04-25 17:58
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0326.mp32019-04-26 16:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0327.mp32019-04-26 16:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0328.mp32019-04-26 16:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0329.mp32019-04-27 20:39
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0330.mp32019-04-27 20:40
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0331.mp32019-04-28 19:02
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0332.mp32019-04-28 19:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0333.mp32019-04-29 17:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0334.mp32019-04-29 17:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0335.mp32019-04-30 18:17
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0336.mp32019-05-01 18:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0337.mp32019-05-01 18:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0338.mp32019-05-01 18:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0339.mp32019-05-02 16:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0340.mp32019-05-02 16:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0341.mp32019-05-04 04:38
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0342.mp32019-05-04 04:38
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0343.mp32019-05-04 04:39
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0344.mp32019-05-05 17:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0345.mp32019-05-05 17:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0346.mp32019-05-05 17:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0347.mp32019-05-05 17:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0348.mp32019-05-05 17:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0349.mp32019-05-10 00:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0350.mp32019-05-10 00:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0351.mp32019-05-10 00:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0352.mp32019-05-10 00:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0353.mp32019-05-10 00:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0354.mp32019-05-10 00:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0355.mp32019-05-10 00:37
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0356.mp32019-05-10 00:37
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0357.mp32019-05-10 00:37
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0358.mp32019-05-10 00:38
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0359.mp32019-05-10 00:38
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0360.mp32019-05-10 00:38
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0361.mp32019-05-12 01:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0362.mp32019-05-12 01:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0363.mp32019-05-12 01:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0364.mp32019-05-12 01:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0365.mp32019-05-12 01:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0366.mp32019-05-12 17:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0367.mp32019-05-12 17:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0368.mp32019-05-12 17:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0369.mp32019-05-14 18:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0370.mp32019-05-14 18:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0371.mp32019-05-14 18:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0372.mp32019-05-14 18:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0373.mp32019-05-14 18:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0374.mp32019-05-14 18:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0375.mp32019-05-15 16:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0376.mp32019-05-15 16:51
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0377.mp32019-05-15 16:52
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0378.mp32019-05-16 15:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0379.mp32019-05-16 15:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0380.mp32019-05-17 19:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0381.mp32019-05-17 19:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0382.mp32019-05-17 19:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0383.mp32019-05-18 17:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0384.mp32019-05-18 17:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0385.mp32019-05-18 17:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0386.mp32019-05-19 18:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0387.mp32019-05-19 18:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0388.mp32019-05-20 16:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0389.mp32019-05-20 16:18
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0390.mp32019-05-22 05:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0391.mp32019-05-22 05:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0392.mp32019-05-22 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0393.mp32019-05-22 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0394.mp32019-05-22 17:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0395.mp32019-05-23 15:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0396.mp32019-05-23 15:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0397.mp32019-05-23 15:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0398.mp32019-05-24 17:23
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0399.mp32019-05-24 17:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0400.mp32019-05-24 17:24
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0401.mp32019-05-25 15:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0402.mp32019-05-25 15:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0403.mp32019-05-25 15:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0404.mp32019-05-26 16:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0405.mp32019-05-26 16:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0406.mp32019-05-26 16:16
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0407.mp32019-05-27 16:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0408.mp32019-05-27 16:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0409.mp32019-05-27 16:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0410.mp32019-05-29 03:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0411.mp32019-05-29 03:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0412.mp32019-05-29 03:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0413.mp32019-05-29 17:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0414.mp32019-05-31 01:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0415.mp32019-05-31 01:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0416.mp32019-05-31 01:19
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0417.mp32019-05-31 16:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0418.mp32019-05-31 16:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0419.mp32019-06-01 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0420.mp32019-06-01 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0421.mp32019-06-01 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0422.mp32019-06-04 03:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0423.mp32019-06-04 03:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0424.mp32019-06-04 03:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0425.mp32019-06-04 03:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0426.mp32019-06-04 15:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0427.mp32019-06-04 15:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0428.mp32019-06-06 18:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0429.mp32019-06-06 18:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0430.mp32019-06-06 18:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0431.mp32019-06-06 18:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0432.mp32019-06-06 18:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0433.mp32019-06-07 15:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0434.mp32019-06-10 16:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0435.mp32019-06-10 16:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0436.mp32019-06-10 16:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0437.mp32019-06-10 16:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0438.mp32019-06-10 16:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0439.mp32019-06-10 16:05
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0440.mp32019-06-10 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0441.mp32019-06-10 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0442.mp32019-06-10 16:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0443.mp32019-06-10 16:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0444.mp32019-06-11 16:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0445.mp32019-06-11 16:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0446.mp32019-06-11 16:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0447.mp32019-06-13 06:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0448.mp32019-06-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0449.mp32019-06-13 06:13
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0450.mp32019-06-14 05:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0451.mp32019-06-14 05:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0452.mp32019-06-14 05:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0453.mp32019-06-14 15:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0454.mp32019-06-14 15:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0455.mp32019-06-14 15:35
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0456.mp32019-06-15 15:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0457.mp32019-06-15 15:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0458.mp32019-06-17 18:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0459.mp32019-06-17 18:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0460.mp32019-06-17 18:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0461.mp32019-06-17 18:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0462.mp32019-06-19 04:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0463.mp32019-06-19 15:54
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0464.mp32019-06-19 15:56
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0465.mp32019-06-20 16:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0466.mp32019-06-20 16:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0467.mp32019-06-22 16:33
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0468.mp32019-06-26 07:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0469.mp32019-06-26 15:21
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0470.mp32019-06-27 19:40
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0471.mp32019-06-27 19:40
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0472.mp32019-06-27 19:41
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0473.mp32019-06-28 15:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0474.mp32019-06-28 15:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0475.mp32019-06-30 06:43
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0476.mp32019-06-30 06:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0477.mp32019-06-30 06:44
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0478.mp32019-06-30 16:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0479.mp32019-06-30 16:28
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0480.mp32019-07-01 16:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0481.mp32019-07-02 15:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0482.mp32019-07-02 15:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0483.mp32019-07-02 15:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0484.mp32019-07-03 17:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0485.mp32019-07-03 17:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0486.mp32019-07-03 17:47
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0487.mp32019-07-04 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0488.mp32019-07-04 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0489.mp32019-07-04 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0490.mp32019-07-05 16:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0491.mp32019-07-05 16:15
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0492.mp32019-07-06 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0493.mp32019-07-06 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0494.mp32019-07-08 07:57
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0495.mp32019-07-08 15:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0496.mp32019-07-08 15:30
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0497.mp32019-07-10 16:52
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0498.mp32019-07-10 16:52
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0499.mp32019-07-11 16:22
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0500.mp32019-07-12 15:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0501.mp32019-07-12 15:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0502.mp32019-07-12 15:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0503.mp32019-07-12 15:45
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0504.mp32019-07-13 17:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0505.mp32019-07-13 17:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0506.mp32019-07-13 17:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0507.mp32019-07-15 17:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0508.mp32019-07-15 17:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0509.mp32019-07-15 17:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0510.mp32019-07-15 17:49
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0511.mp32019-07-17 18:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0512.mp32019-07-17 18:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0513.mp32019-07-17 18:26
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0514.mp32019-07-17 18:27
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0515.mp32019-07-18 16:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0516.mp32019-07-18 16:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0517.mp32019-07-19 17:04
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0518.mp32019-07-23 12:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0519.mp32019-07-23 12:10
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0520.mp32019-07-23 12:11
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0521.mp32019-07-23 16:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0522.mp32019-07-26 08:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0523.mp32019-07-26 08:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0524.mp32019-07-26 08:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0525.mp32019-07-27 06:46
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0526.mp32019-07-27 16:39
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0527.mp32019-07-29 18:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0528.mp32019-07-29 18:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0529.mp32019-08-01 19:08
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0530.mp32019-08-01 19:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0531.mp32019-08-03 06:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0532.mp32019-08-03 06:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0533.mp32019-08-03 06:32
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0534.mp32019-08-03 16:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0535.mp32019-08-03 16:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0536.mp32019-08-03 16:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0537.mp32019-08-03 16:34
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0538.mp32019-08-04 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0539.mp32019-08-04 17:06
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0540.mp32019-08-04 17:07
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0541.mp32019-08-06 02:02
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0542.mp32019-08-06 02:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0543.mp32019-08-06 02:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0544.mp32019-08-06 02:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0545.mp32019-08-06 02:03
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0546.mp32019-08-07 05:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0547.mp32019-08-07 05:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0548.mp32019-08-07 05:36
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0549.mp32019-08-07 16:01
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0550.mp32019-08-07 16:01
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0551.mp32019-08-08 17:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0552.mp32019-08-08 17:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0553.mp32019-08-08 17:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0554.mp32019-08-08 17:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0555.mp32019-08-08 17:12
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0556.mp32019-08-09 17:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0557.mp32019-08-09 17:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0558.mp32019-08-09 17:09
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0559.mp32019-08-10 17:31
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0560.mp32019-08-10 17:31
 • ta-khong-muon-nghich-thien-a-chuong-0561.mp32019-08-10 17:31
 • #562: Tốt mẹ nó khuất nhục a2019-08-11 17:37
 • #563: Cũng đang do dự có chạy hay không2019-08-11 17:37
 • #564: Ngươi đặc biệt mẹ lại còn dám đến cướp người2019-08-11 17:37
 • #565: Sẽ không, ta hiểu rõ nàng2019-08-11 17:38
 • #566: Tổng nguyên soái chi vị giao cho ngươi mà đến2019-08-11 17:38
 • #567: Run lẩy bẩy ta, rất sợ hãi2019-08-12 16:42
 • #568: Kết thúc2019-08-12 16:42
 • #569: Đem đám người này làm xong, cũng liền an tĩnh2019-08-12 16:42
 • #570: Liên minh, chúng ta bắt đầu đi2019-08-13 16:35
 • #571: Liên minh loạn2019-08-13 16:35
 • #572: Ta không có đánh bọn hắn, bọn hắn đây là tự mình hại mình a2019-08-14 16:55
 • #573: Đã bị buộc đến tuyệt cảnh2019-08-14 16:55
 • #574: Năm giây, liền năm giây2019-08-14 16:55
 • #575: Thật ác độc a, liền mệnh cũng không cần2019-08-14 16:55
 • #576: Hai phe giao chiến không chém sứ2019-08-15 17:16
 • #577: Nhìn một cái, đây là người nói sao2019-08-15 17:16
 • #578: Cái này có chút lúng túng a2019-08-15 17:16
 • #579: Liên minh kết thúc2019-08-15 17:16
 • #580: Ngươi nói cái gì2019-08-15 17:16
 • #581: Muốn thành nhà2019-08-15 17:17
 • #582: Nhân sinh chính là như thế sung sướng2019-08-16 16:48
 • #583: Chúng ta cùng một chỗ vui vẻ đến oanh cánh cửa a2019-08-16 16:48
 • #584: Nếu không thử một lần2019-08-16 16:48
 • #585: Quái a, làm sao lại không có cảm giác đây2019-08-16 16:48
 • #586: Cái này mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra2019-08-16 16:48
 • #587: Cái này một mảnh tuyệt vọng thế giới2019-08-18 16:31
 • #588: Thế giới này đến cùng có hay không cường giả2019-08-18 16:31
 • #589: Nơi này là ta Lâm Phàm địa bàn2019-08-18 16:31
 • #590: Ngươi là Thần chỉ sao? Không, ta là người bình thường2019-08-18 16:31
 • #591: Vẫn là nắm đấm hữu dụng a2019-08-19 17:34
 • #592: Cũng đều bắt đầu táo động2019-08-19 17:34
 • #593: Thánh Điện2019-08-19 17:34
 • #594: Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời2019-08-19 17:35
 • #595: Khó làm a, có chút bẩn2019-08-19 17:35
 • #596: Bắt giữ Tà Thần2019-08-19 17:35
 • #597: Hai vị phấn đấu lão giả2019-08-20 03:00
 • #598: Đây cũng quá không kiên nhẫn thọc a2019-08-20 03:00
 • #599: Một đám đáng chết gia hỏa2019-08-20 18:45
 • #600: Cùng chết xuống dưới2019-08-22 00:46
 • #601: Bi thảm Lula2019-08-22 00:46
 • #602: Đừng sợ, ta không phải người xấu2019-08-22 00:46
 • #603: Đoàn diệt chủ yếu nguyên nhân2019-08-22 00:46
 • #604: Trùng Cốc bí mật2019-08-22 18:09
 • #605: Mở đánh2019-08-22 18:09
 • #606: Tà Thần Lula tâm lý thương tích2019-08-22 18:09
 • #607: Cần gì chứ, tĩnh dưỡng sẽ liền tốt2019-08-23 18:20
 • #608: Lẫn nhau đánh tơi bời2019-08-23 18:20
 • #609: Lão tổ tìm kiếm hợp tác2019-08-24 17:54
 • #610: Tin ngươi quỷ2019-08-24 17:54
 • #611: Làm sao nhóm chúng ta tiếp nhận về sau, cứ như vậy nhiều phá sự2019-08-24 17:55
 • #612: Ngươi cái này không khỏi cũng quá đáng2019-08-24 17:55
 • #613: Tiêu lão tổ ngươi vận khí này có chút bi thảm a2019-08-26 08:58
 • #614: Chạy trốn a2019-08-26 08:59
 • #615: Báo thù Tà Thần2019-08-26 17:14
 • #616: Đối Lâm chưởng môn đại danh như sấm bên tai2019-08-26 17:15
 • #617: Người này đầu óc có bệnh2019-08-26 17:15
 • #618: Nói không chừng nhóm chúng ta sẽ trở thành tốt bằng hữu2019-08-27 18:31
 • #619: Quá mức, thật sự là quá mức2019-08-27 18:32
 • #620: Hắn người này kỳ thật vẫn là rất không tệ2019-08-27 18:32
 • #621: Các ngươi biết rõ biểu ca ta ở đâu sao2019-08-29 19:52
 • #622: Ngưỡng mộ các ngươi thần2019-08-29 19:52
 • #623: Oa, ngươi cái này vô lại a2019-08-29 19:52
 • #624: Cần gì chứ, lăn lộn ăn liền nói thôi2019-08-29 19:52
 • #625: Là đồ ăn không thơm sao2019-08-30 19:34
 • #626: Hoàng Yêu truy cầu2019-09-02 01:12
 • #627: Biểu đệ, dừng tay2019-09-02 01:12
 • #628: Tà Thần nô bộc điểm du lịch khu2019-09-05 01:34
 • #629: Đáng chết gia hỏa2019-09-05 01:34
 • #630: Ta chỗ nào nhận biết cái này gia hỏa2019-09-05 01:34
 • #631: Bắt đầu nuốt ăn2019-09-05 01:34
 • #632: Cuối cùng vẫn là đi lên ăn hàng đạo lộ2019-09-05 01:35
 • #633: Nhóm chúng ta thật là khó a2019-09-05 01:35
 • #634: Thuần túy nhất chuyển biến2019-09-05 01:35
 • #635: Đây không phải gặp được người quen mà2019-09-05 01:35
 • #636: Hoàn chỉnh một đầu liền một cái ngón tay2019-09-05 16:49
 • #637: Lâm chưởng môn nhanh mau cứu nhóm chúng ta2019-09-05 16:49
 • #638: Ngươi yếu đuối để cho ta rất vui mừng2019-09-05 16:49
 • #639: Ngươi xem một chút người ta tốt bao nhiêu2019-09-06 19:27
 • #640: Đây là mỗi một vị nam nhân phải làm bài tập2019-09-06 19:27
 • #641: Ta là các ngươi có thể chọc nổi sao2019-09-06 19:27
 • #642: Thật sự là quá khó khăn2019-09-07 17:35
 • #643: Vô Vi lão ma ngươi đừng chạy2019-09-07 17:35
 • #644: Ngươi biết rõ ta vừa mới là thế nào vượt qua sao2019-09-09 09:06
 • #645: Hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên2019-09-09 09:06
 • #646: Ngươi khác mang Thiên Mệnh Sư, cản trở2019-09-09 09:06
 • #647: Hắn hẳn là ở rể2019-09-09 17:34
 • #648: Nhóm chúng ta tìm hắn báo thù đi2019-09-09 17:34
 • #649: Ngươi xác định ngươi không có tính toán sai2019-09-11 03:36
 • #650: Không phải nhóm chúng ta giết Tà Thần2019-09-11 03:37
 • #651: Chuyện sự tình này, ta tới cấp cho các ngươi giải quyết2019-09-11 16:49
 • #652: Không sai, ta chính là Lâm Phàm2019-09-12 17:28
 • #653: Không bị khống chế quái vật kinh khủng2019-09-13 17:16
 • #654: Tà Thần giáng lâm2019-09-13 17:17
 • #655: Đừng quá khẩn trương2019-09-16 19:28
 • #656: quá hèn mọn2019-09-16 19:28
 • #657: Ta không giết bọn hắn2019-09-16 19:28
 • #658: Ta có phải hay không rất mạnh2019-09-16 19:29
 • #659: Có thể để cho ta ăn trước cái cơm không2019-09-16 19:29
 • #660: Khả năng này không phải ngươi2019-09-16 19:29
 • #661: Người còn sống tại tiếp tục2019-09-17 17:48
[Total: 10   Average: 4.7/5]

Related posts

Mạnh Nhất Vô Địch Hệ Thống

TiKay

Nghịch Thiên Chí Tôn

TiKay

Thần Thoại Cấm Khu

TiKay

Leave a Reply