Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Thế Nào Là Hiền Thê

Tên khác: Bất tượng chính thê

Thể loại: Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước
Editor:♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà

Vì nàng là hiền thê nên đã phải nhẫn nhịn, nhịn biểu muội cả hắn, nhịn tiểu thiếp của hắn, nhịn lão nương của hắn?

Vì cái gì ngươi được sống khoát hoạt sung sướng lại bắt ta không thể sống vui vẻ sảng khoái?

Lẽ nào ông trởi cho ta xuyên không chính là để học tam tòng – tứ đức(1) hay sao?

Nếu như phải sống trong uất ức, chẳng bằng để người ta có thể chết đi một cách vui vẻ.

(1)Tam tòng: Tại gia tòng phụ – Xuất giá tòng phu – Phu tử tòng tử
Tứ đức: Công – dung – ngôn – hạnh
***

Nhân vật chính: Khúc Khinh Cư
Phối hợp diễn: Hạ Hành | Ước Tố Phùng | Tử Căng Vi | Nhiễm Sương Đẳng


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /123
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0001.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0002.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0003.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0004.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0005.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0006.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0007.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0008.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0009.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0010.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0011.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0012.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0013.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0014.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0015.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0016.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0017.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0018.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0019.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0020.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0021.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0022.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0023.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0024.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0025.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0026.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0027.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0028.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0029.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0030.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0031.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0032.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0033.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0034.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0035.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0036.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0037.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0038.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0039.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0040.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0041.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0042.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0043.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0044.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0045.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0046.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0047.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0048.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0049.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0050.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0051.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0052.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0053.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0054.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0055.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0056.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0057.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0058.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0059.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0060.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0061.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0062.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0063.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0064.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0065.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0066.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0067.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0068.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0069.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0070.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0071.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0072.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0073.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0074.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0075.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0076.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0077.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0078.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0079.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0080.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0081.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0082.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0083.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0084.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0085.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0086.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0087.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0088.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0089.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0090.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0091.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0092.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0093.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0094.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0095.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0096.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0097.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0098.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0099.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0100.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0101.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0102.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0103.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0104.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0105.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0106.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0107.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0108.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0109.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0110.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0111.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0112.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0113.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0114.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0115.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0116.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0117.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0118.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0119.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0120.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0121.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0122.mp3
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0123.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Ngày Tháng Trắc Trở

TinoTK

Đế Tế

TinoTK

Thí Thiên Nhận

TinoTK

Leave a Reply