Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Thịnh Thế Khói Lửa

Thể loại: võng du trí não, nữ cường
Bản convert: Tàng Thư Viện
Editor: hoanguyendinh (tự 3c) (c1 – c118, c145 – hết) thaotho (c108) TĐC và hoabingan (c119 – c144)

“Tiểu thư, ngươi là đang luyện tập tự sát sao?”

“Không, ta đang thí nghiệm năng lực nhẫn nại của quái.”

“Ngươi có đúng là thuật sĩ không vậy?”

“Ngươi nhìn đi rồi sẽ rõ, những thứ mà thuật sĩ thông thường biết, ta đều biết. Thứ bọn họ không biết ta cũng biết.”

“Đúng, bọn họ không giống ngươi, chết nhanh như vậy.”

Thịnh Thế xảy ra nội loạn, nàng là nữ vương duy nhất của đế đô. Nhưng cuối cùng lại theo đế đô mà vĩnh viễn biến mất. Bỏ lại thời hoàng kim chinh chiến. Đăng kí vào trò chơi lần nữa, nàng quyết định chọn nhân vật thuật sĩ, khiến cho tất cả các dược sư đều thất nghiệp. Ai nói cường giả mới có thể xưng bá thiên hạ, Thiên hạ này cũng không phải chỉ thuộc về một người .

Nguồn: uyendinh.wordpress.com


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Dạ Hoàn
 •  Chương: /234
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0001.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0002.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0003.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0004.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0005.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0006.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0007.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0008.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0009.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0010.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0011.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0012.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0013.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0014.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0015.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0016.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0017.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0018.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0019.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0020.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0021.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0022.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0023.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0024.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0025.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0026.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0027.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0028.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0029.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0030.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0031.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0032.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0033.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0034.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0035.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0036.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0037.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0038.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0039.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0040.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0041.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0042.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0043.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0044.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0045.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0046.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0047.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0048.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0049.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0050.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0051.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0052.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0053.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0054.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0055.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0056.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0057.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0058.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0059.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0060.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0061.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0062.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0063.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0064.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0065.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0066.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0067.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0068.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0069.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0070.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0071.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0072.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0073.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0074.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0075.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0076.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0077.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0078.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0079.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0080.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0081.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0082.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0083.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0084.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0085.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0086.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0087.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0088.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0089.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0090.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0091.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0092.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0093.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0094.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0095.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0096.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0097.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0098.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0099.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0100.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0101.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0102.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0103.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0104.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0105.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0106.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0107.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0108.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0109.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0110.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0111.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0112.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0113.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0114.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0115.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0116.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0117.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0118.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0119.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0120.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0121.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0122.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0123.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0124.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0125.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0126.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0127.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0128.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0129.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0130.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0131.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0132.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0133.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0134.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0135.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0136.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0137.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0138.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0139.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0140.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0141.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0142.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0143.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0144.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0145.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0146.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0147.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0148.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0149.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0150.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0151.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0152.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0153.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0154.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0155.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0156.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0157.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0158.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0159.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0160.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0161.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0162.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0163.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0164.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0165.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0166.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0167.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0168.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0169.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0170.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0171.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0172.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0173.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0174.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0175.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0176.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0177.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0178.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0179.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0180.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0181.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0182.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0183.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0184.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0185.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0186.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0187.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0188.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0189.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0190.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0191.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0192.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0193.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0194.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0195.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0196.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0197.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0198.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0199.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0200.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0201.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0202.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0203.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0204.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0205.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0206.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0207.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0208.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0209.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0210.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0211.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0212.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0213.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0214.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0215.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0216.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0217.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0218.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0219.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0220.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0221.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0222.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0223.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0224.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0225.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0226.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0227.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0228.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0229.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0230.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0231.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0232.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0233.mp3
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0234.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Nói Yêu Em 99 Lần

TinoTK

Bia Đỡ Đạn Phản Công

thuydemons

Vương Phi 13 Tuổi

TinoTK

Leave a Reply