Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Thịnh Thế Khói Lửa

Thể loại: võng du trí não, nữ cường
Bản convert: Tàng Thư Viện
Editor: hoanguyendinh (tự 3c) (c1 – c118, c145 – hết) thaotho (c108) TĐC và hoabingan (c119 – c144)

“Tiểu thư, ngươi là đang luyện tập tự sát sao?”

“Không, ta đang thí nghiệm năng lực nhẫn nại của quái.”

“Ngươi có đúng là thuật sĩ không vậy?”

“Ngươi nhìn đi rồi sẽ rõ, những thứ mà thuật sĩ thông thường biết, ta đều biết. Thứ bọn họ không biết ta cũng biết.”

“Đúng, bọn họ không giống ngươi, chết nhanh như vậy.”

Thịnh Thế xảy ra nội loạn, nàng là nữ vương duy nhất của đế đô. Nhưng cuối cùng lại theo đế đô mà vĩnh viễn biến mất. Bỏ lại thời hoàng kim chinh chiến. Đăng kí vào trò chơi lần nữa, nàng quyết định chọn nhân vật thuật sĩ, khiến cho tất cả các dược sư đều thất nghiệp. Ai nói cường giả mới có thể xưng bá thiên hạ, Thiên hạ này cũng không phải chỉ thuộc về một người .

Nguồn: uyendinh.wordpress.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Dạ Hoàn
 •  Chương: /234
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0001.mp3 2018-09-07 15:00
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0002.mp3 2018-09-07 15:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0003.mp3 2018-09-07 15:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0004.mp3 2018-09-07 15:03
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0005.mp3 2018-09-07 15:04
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0006.mp3 2018-09-07 15:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0007.mp3 2018-09-07 15:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0008.mp3 2018-09-07 15:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0009.mp3 2018-09-07 15:06
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0010.mp3 2018-09-07 15:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0011.mp3 2018-09-07 15:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0012.mp3 2018-09-07 15:08
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0013.mp3 2018-09-07 15:09
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0014.mp3 2018-09-07 15:09
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0015.mp3 2018-09-07 15:10
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0016.mp3 2018-09-07 15:11
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0017.mp3 2018-09-07 15:11
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0018.mp3 2018-09-07 15:12
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0019.mp3 2018-09-07 15:12
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0020.mp3 2018-09-07 15:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0021.mp3 2018-09-07 15:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0022.mp3 2018-09-07 15:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0023.mp3 2018-09-07 15:15
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0024.mp3 2018-09-07 15:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0025.mp3 2018-09-07 15:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0026.mp3 2018-09-07 15:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0027.mp3 2018-09-07 15:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0028.mp3 2018-09-07 15:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0029.mp3 2018-09-07 15:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0030.mp3 2018-09-07 15:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0031.mp3 2018-09-07 15:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0032.mp3 2018-09-07 15:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0033.mp3 2018-09-07 15:20
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0034.mp3 2018-09-07 15:21
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0035.mp3 2018-09-07 15:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0036.mp3 2018-09-07 15:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0037.mp3 2018-09-07 15:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0038.mp3 2018-09-07 15:23
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0039.mp3 2018-09-07 15:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0040.mp3 2018-09-07 15:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0041.mp3 2018-09-07 15:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0042.mp3 2018-09-07 15:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0043.mp3 2018-09-07 15:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0044.mp3 2018-09-07 15:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0045.mp3 2018-09-07 15:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0046.mp3 2018-09-07 15:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0047.mp3 2018-09-07 15:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0048.mp3 2018-09-07 15:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0049.mp3 2018-09-07 15:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0050.mp3 2018-09-07 15:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0051.mp3 2018-09-07 15:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0052.mp3 2018-09-07 15:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0053.mp3 2018-09-07 15:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0054.mp3 2018-09-07 15:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0055.mp3 2018-09-07 15:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0056.mp3 2018-09-07 15:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0057.mp3 2018-09-07 15:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0058.mp3 2018-09-07 15:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0059.mp3 2018-09-07 15:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0060.mp3 2018-09-07 15:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0061.mp3 2018-09-07 15:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0062.mp3 2018-09-07 15:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0063.mp3 2018-09-07 15:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0064.mp3 2018-09-07 15:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0065.mp3 2018-09-07 15:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0066.mp3 2018-09-07 15:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0067.mp3 2018-09-07 15:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0068.mp3 2018-09-07 15:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0069.mp3 2018-09-07 15:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0070.mp3 2018-09-07 15:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0071.mp3 2018-09-07 15:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0072.mp3 2018-09-07 15:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0073.mp3 2018-09-07 15:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0074.mp3 2018-09-07 15:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0075.mp3 2018-09-07 15:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0076.mp3 2018-09-07 15:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0077.mp3 2018-09-07 15:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0078.mp3 2018-09-07 15:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0079.mp3 2018-09-07 15:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0080.mp3 2018-09-07 15:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0081.mp3 2018-09-07 15:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0082.mp3 2018-09-07 15:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0083.mp3 2018-09-07 15:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0084.mp3 2018-09-07 15:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0085.mp3 2018-09-07 15:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0086.mp3 2018-09-07 15:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0087.mp3 2018-09-07 15:45
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0088.mp3 2018-09-07 15:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0089.mp3 2018-09-07 15:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0090.mp3 2018-09-07 15:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0091.mp3 2018-09-07 15:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0092.mp3 2018-09-07 15:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0093.mp3 2018-09-07 15:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0094.mp3 2018-09-07 15:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0095.mp3 2018-09-07 15:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0096.mp3 2018-09-07 15:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0097.mp3 2018-09-07 15:50
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0098.mp3 2018-09-07 15:51
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0099.mp3 2018-09-07 15:51
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0100.mp3 2018-09-07 15:52
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0101.mp3 2018-09-07 15:52
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0102.mp3 2018-09-07 15:52
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0103.mp3 2018-09-07 15:53
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0104.mp3 2018-09-07 15:53
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0105.mp3 2018-09-07 15:53
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0106.mp3 2018-09-07 15:54
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0107.mp3 2018-09-07 15:54
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0108.mp3 2018-09-07 15:55
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0109.mp3 2018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0110.mp3 2018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0111.mp3 2018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0112.mp3 2018-09-07 15:56
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0113.mp3 2018-09-07 15:57
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0114.mp3 2018-09-07 15:57
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0115.mp3 2018-09-07 15:58
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0116.mp3 2018-09-07 15:59
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0117.mp3 2018-09-07 15:59
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0118.mp3 2018-09-07 16:00
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0119.mp3 2018-09-07 16:00
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0120.mp3 2018-09-07 16:01
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0121.mp3 2018-09-07 16:01
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0122.mp3 2018-09-07 16:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0123.mp3 2018-09-07 16:02
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0124.mp3 2018-09-07 16:03
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0125.mp3 2018-09-07 16:03
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0126.mp3 2018-09-07 16:04
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0127.mp3 2018-09-07 16:04
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0128.mp3 2018-09-07 16:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0129.mp3 2018-09-07 16:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0130.mp3 2018-09-07 16:05
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0131.mp3 2018-09-07 16:06
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0132.mp3 2018-09-07 16:06
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0133.mp3 2018-09-07 16:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0134.mp3 2018-09-07 16:07
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0135.mp3 2018-09-07 16:08
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0136.mp3 2018-09-07 16:08
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0137.mp3 2018-09-07 16:09
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0138.mp3 2018-09-07 16:10
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0139.mp3 2018-09-07 16:10
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0140.mp3 2018-09-07 16:12
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0141.mp3 2018-09-07 16:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0142.mp3 2018-09-07 16:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0143.mp3 2018-09-07 16:13
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0144.mp3 2018-09-07 16:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0145.mp3 2018-09-07 16:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0146.mp3 2018-09-07 16:14
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0147.mp3 2018-09-07 16:15
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0148.mp3 2018-09-07 16:15
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0149.mp3 2018-09-07 16:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0150.mp3 2018-09-07 16:16
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0151.mp3 2018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0152.mp3 2018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0153.mp3 2018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0154.mp3 2018-09-07 16:17
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0155.mp3 2018-09-07 16:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0156.mp3 2018-09-07 16:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0157.mp3 2018-09-07 16:18
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0158.mp3 2018-09-07 16:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0159.mp3 2018-09-07 16:19
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0160.mp3 2018-09-07 16:20
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0161.mp3 2018-09-07 16:20
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0162.mp3 2018-09-07 16:21
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0163.mp3 2018-09-07 16:21
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0164.mp3 2018-09-07 16:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0165.mp3 2018-09-07 16:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0166.mp3 2018-09-07 16:22
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0167.mp3 2018-09-07 16:23
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0168.mp3 2018-09-07 16:23
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0169.mp3 2018-09-07 16:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0170.mp3 2018-09-07 16:24
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0171.mp3 2018-09-07 16:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0172.mp3 2018-09-07 16:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0173.mp3 2018-09-07 16:25
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0174.mp3 2018-09-07 16:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0175.mp3 2018-09-07 16:26
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0176.mp3 2018-09-07 16:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0177.mp3 2018-09-07 16:27
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0178.mp3 2018-09-07 16:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0179.mp3 2018-09-07 16:28
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0180.mp3 2018-09-07 16:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0181.mp3 2018-09-07 16:29
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0182.mp3 2018-09-07 16:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0183.mp3 2018-09-07 16:30
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0184.mp3 2018-09-07 16:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0185.mp3 2018-09-07 16:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0186.mp3 2018-09-07 16:31
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0187.mp3 2018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0188.mp3 2018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0189.mp3 2018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0190.mp3 2018-09-07 16:32
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0191.mp3 2018-09-07 16:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0192.mp3 2018-09-07 16:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0193.mp3 2018-09-07 16:33
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0194.mp3 2018-09-07 16:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0195.mp3 2018-09-07 16:34
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0196.mp3 2018-09-07 16:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0197.mp3 2018-09-07 16:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0198.mp3 2018-09-07 16:35
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0199.mp3 2018-09-07 16:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0200.mp3 2018-09-07 16:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0201.mp3 2018-09-07 16:36
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0202.mp3 2018-09-07 16:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0203.mp3 2018-09-07 16:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0204.mp3 2018-09-07 16:37
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0205.mp3 2018-09-07 16:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0206.mp3 2018-09-07 16:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0207.mp3 2018-09-07 16:38
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0208.mp3 2018-09-07 16:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0209.mp3 2018-09-07 16:39
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0210.mp3 2018-09-07 16:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0211.mp3 2018-09-07 16:40
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0212.mp3 2018-09-07 16:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0213.mp3 2018-09-07 16:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0214.mp3 2018-09-07 16:41
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0215.mp3 2018-09-07 16:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0216.mp3 2018-09-07 16:42
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0217.mp3 2018-09-07 16:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0218.mp3 2018-09-07 16:43
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0219.mp3 2018-09-07 16:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0220.mp3 2018-09-07 16:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0221.mp3 2018-09-07 16:44
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0222.mp3 2018-09-07 16:45
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0223.mp3 2018-09-07 16:45
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0224.mp3 2018-09-07 16:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0225.mp3 2018-09-07 16:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0226.mp3 2018-09-07 16:46
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0227.mp3 2018-09-07 16:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0228.mp3 2018-09-07 16:47
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0229.mp3 2018-09-07 16:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0230.mp3 2018-09-07 16:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0231.mp3 2018-09-07 16:48
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0232.mp3 2018-09-07 16:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0233.mp3 2018-09-07 16:49
 • thinh-the-khoi-lua-chuong-0234.mp3 2018-09-07 16:50
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Trọng Sinh: Thiên Tài Thần Côn

THUYS♥️

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

THUYS♥️

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

TiKay

Leave a Reply