Dị Giới Tiên Hiệp

Tiên Mộ

Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong 1 lần trộm mộ rơi vào 1 loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang Tiên Giới.

Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước Chư Tiên Đại Chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ. Tàn phả hơn phân nửa Tiên Giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi.

Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn:” Hahaha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao…?”

Hắn nắm trong tay Sinh Tử Thiên Thư, nắm giữ sinh tử của tất cả tiên nhân – thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được.

Tại trận chiến 10 vạn năm đó, Âm Ty địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục Âm Ty dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời Luân Hồi Chi Vương.

—— Hệ Thống Tu Luyện ——
Tu tiên tổng cộng có ba đại cảnh giới, chín giai đoạn: Khí, Đan, Thần tam cảnh, mỗi cái cảnh giới lại có ba cái cảnh giới.”
_ Khí Cảnh: Luyện Khí – Ngưng Khí – Hóa Khí.
_ Đan Cảnh: Kim Đan, Mệnh Đan, Nguyên Đan.
_ Thần Cảnh: Nguyên Thần – Luyện Thần – Hóa Thần.
_Hư Cảnh: Khuy Hư – Động Hư – Phản Hư (Tu Tiên Chi Lộ bị chặt đứt nên Tiên giới lúc bấy giờ không có. Mãi đến chương 243, main đào mộ cổ xưa tiên nhân mới nối lại được đoạn tiên lộ bị đứt gãy kia)

Trên tam cảnh cửu giai chính là tiên nhân lục cảnh:
_Chân Tiên
_Thiên Tiên
_Thượng Tiên
_Kim Tiên
_Huyền Tiên
_Chí Tiên
_Quả Vị: La Thiên Quả Vị – Huyền Thiên Quả Vị – Hỗn Nguyên Quả Vị.

_Thông Thiên chia làm 9 cảnh giới nhỏ (Đã bị chặt đứt từ thời viễn cổ)
_Nguyên Thủy
_Thái Thượng
_Đế Cảnh
_Tiên Đế

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
            
 • tien-mo-chuong-0001.mp3
 • tien-mo-chuong-0002.mp3
 • tien-mo-chuong-0003.mp3
 • tien-mo-chuong-0004.mp3
 • tien-mo-chuong-0005.mp3
 • tien-mo-chuong-0006.mp3
 • tien-mo-chuong-0007.mp3
 • tien-mo-chuong-0008.mp3
 • tien-mo-chuong-0009.mp3
 • tien-mo-chuong-0010.mp3
 • tien-mo-chuong-0011.mp3
 • tien-mo-chuong-0012.mp3
 • tien-mo-chuong-0013.mp3
 • tien-mo-chuong-0014.mp3
 • tien-mo-chuong-0015.mp3
 • tien-mo-chuong-0016.mp3
 • tien-mo-chuong-0017.mp3
 • tien-mo-chuong-0018.mp3
 • tien-mo-chuong-0019.mp3
 • tien-mo-chuong-0020.mp3
 • tien-mo-chuong-0021.mp3
 • tien-mo-chuong-0022.mp3
 • tien-mo-chuong-0023.mp3
 • tien-mo-chuong-0024.mp3
 • tien-mo-chuong-0025.mp3
 • tien-mo-chuong-0026.mp3
 • tien-mo-chuong-0027.mp3
 • tien-mo-chuong-0028.mp3
 • tien-mo-chuong-0029.mp3
 • tien-mo-chuong-0030.mp3
 • tien-mo-chuong-0031.mp3
 • tien-mo-chuong-0032.mp3
 • tien-mo-chuong-0033.mp3
 • tien-mo-chuong-0034.mp3
 • tien-mo-chuong-0035.mp3
 • tien-mo-chuong-0036.mp3
 • tien-mo-chuong-0037.mp3
 • tien-mo-chuong-0038.mp3
 • tien-mo-chuong-0039.mp3
 • tien-mo-chuong-0040.mp3
 • tien-mo-chuong-0041.mp3
 • tien-mo-chuong-0042.mp3
 • tien-mo-chuong-0043.mp3
 • tien-mo-chuong-0044.mp3
 • tien-mo-chuong-0045.mp3
 • tien-mo-chuong-0046.mp3
 • tien-mo-chuong-0047.mp3
 • tien-mo-chuong-0048.mp3
 • tien-mo-chuong-0049.mp3
 • tien-mo-chuong-0050.mp3
 • tien-mo-chuong-0051.mp3
 • tien-mo-chuong-0052.mp3
 • tien-mo-chuong-0053.mp3
 • tien-mo-chuong-0054.mp3
 • tien-mo-chuong-0055.mp3
 • tien-mo-chuong-0056.mp3
 • tien-mo-chuong-0057.mp3
 • tien-mo-chuong-0058.mp3
 • tien-mo-chuong-0059.mp3
 • tien-mo-chuong-0060.mp3
 • tien-mo-chuong-0061.mp3
 • tien-mo-chuong-0062.mp3
 • tien-mo-chuong-0063.mp3
 • tien-mo-chuong-0064.mp3
 • tien-mo-chuong-0065.mp3
 • tien-mo-chuong-0066.mp3
 • tien-mo-chuong-0067.mp3
 • tien-mo-chuong-0068.mp3
 • tien-mo-chuong-0069.mp3
 • tien-mo-chuong-0070.mp3
 • tien-mo-chuong-0071.mp3
 • tien-mo-chuong-0072.mp3
 • tien-mo-chuong-0073.mp3
 • tien-mo-chuong-0074.mp3
 • tien-mo-chuong-0075.mp3
 • tien-mo-chuong-0076.mp3
 • tien-mo-chuong-0077.mp3
 • tien-mo-chuong-0078.mp3
 • tien-mo-chuong-0079.mp3
 • tien-mo-chuong-0080.mp3
 • tien-mo-chuong-0081.mp3
 • tien-mo-chuong-0082.mp3
 • tien-mo-chuong-0083.mp3
 • tien-mo-chuong-0084.mp3
 • tien-mo-chuong-0085.mp3
 • tien-mo-chuong-0086.mp3
 • tien-mo-chuong-0087.mp3
 • tien-mo-chuong-0088.mp3
 • tien-mo-chuong-0089.mp3
 • tien-mo-chuong-0090.mp3
 • tien-mo-chuong-0091.mp3
 • tien-mo-chuong-0092.mp3
 • tien-mo-chuong-0093.mp3
 • tien-mo-chuong-0094.mp3
 • tien-mo-chuong-0095.mp3
 • tien-mo-chuong-0096.mp3
 • tien-mo-chuong-0097.mp3
 • tien-mo-chuong-0098.mp3
 • tien-mo-chuong-0099.mp3
 • tien-mo-chuong-0100.mp3
 • tien-mo-chuong-0101.mp3
 • tien-mo-chuong-0102.mp3
 • tien-mo-chuong-0103.mp3
 • tien-mo-chuong-0104.mp3
 • tien-mo-chuong-0105.mp3
 • tien-mo-chuong-0106.mp3
 • tien-mo-chuong-0107.mp3
 • tien-mo-chuong-0108.mp3
 • tien-mo-chuong-0109.mp3
 • tien-mo-chuong-0110.mp3
 • tien-mo-chuong-0111.mp3
 • tien-mo-chuong-0112.mp3
 • tien-mo-chuong-0113.mp3
 • tien-mo-chuong-0114.mp3
 • tien-mo-chuong-0115.mp3
 • tien-mo-chuong-0116.mp3
 • tien-mo-chuong-0117.mp3
 • tien-mo-chuong-0118.mp3
 • tien-mo-chuong-0119.mp3
 • tien-mo-chuong-0120.mp3
 • tien-mo-chuong-0121.mp3
 • tien-mo-chuong-0122.mp3
 • tien-mo-chuong-0123.mp3
 • tien-mo-chuong-0124.mp3
 • tien-mo-chuong-0125.mp3
 • tien-mo-chuong-0126.mp3
 • tien-mo-chuong-0127.mp3
 • tien-mo-chuong-0128.mp3
 • tien-mo-chuong-0129.mp3
 • tien-mo-chuong-0130.mp3
 • tien-mo-chuong-0131.mp3
 • tien-mo-chuong-0132.mp3
 • tien-mo-chuong-0133.mp3
 • tien-mo-chuong-0134.mp3
 • tien-mo-chuong-0135.mp3
 • tien-mo-chuong-0136.mp3
 • tien-mo-chuong-0137.mp3
 • tien-mo-chuong-0138.mp3
 • tien-mo-chuong-0139.mp3
 • tien-mo-chuong-0140.mp3
 • tien-mo-chuong-0141.mp3
 • tien-mo-chuong-0142.mp3
 • tien-mo-chuong-0143.mp3
 • tien-mo-chuong-0144.mp3
 • tien-mo-chuong-0145.mp3
 • tien-mo-chuong-0146.mp3
 • tien-mo-chuong-0147.mp3
 • tien-mo-chuong-0148.mp3
 • tien-mo-chuong-0149.mp3
 • tien-mo-chuong-0150.mp3
 • tien-mo-chuong-0151.mp3
 • tien-mo-chuong-0152.mp3
 • tien-mo-chuong-0153.mp3
 • tien-mo-chuong-0154.mp3
 • tien-mo-chuong-0155.mp3
 • tien-mo-chuong-0156.mp3
 • tien-mo-chuong-0157.mp3
 • tien-mo-chuong-0158.mp3
 • tien-mo-chuong-0159.mp3
 • tien-mo-chuong-0160.mp3
 • tien-mo-chuong-0161.mp3
 • tien-mo-chuong-0162.mp3
 • tien-mo-chuong-0163.mp3
 • tien-mo-chuong-0164.mp3
 • tien-mo-chuong-0165.mp3
 • tien-mo-chuong-0166.mp3
 • tien-mo-chuong-0167.mp3
 • tien-mo-chuong-0168.mp3
 • tien-mo-chuong-0169.mp3
 • tien-mo-chuong-0170.mp3
 • tien-mo-chuong-0171.mp3
 • tien-mo-chuong-0172.mp3
 • tien-mo-chuong-0173.mp3
 • tien-mo-chuong-0174.mp3
 • tien-mo-chuong-0175.mp3
 • tien-mo-chuong-0176.mp3
 • tien-mo-chuong-0177.mp3
 • tien-mo-chuong-0178.mp3
 • tien-mo-chuong-0179.mp3
 • tien-mo-chuong-0180.mp3
 • tien-mo-chuong-0181.mp3
 • tien-mo-chuong-0182.mp3
 • tien-mo-chuong-0183.mp3
 • tien-mo-chuong-0184.mp3
 • tien-mo-chuong-0185.mp3
 • tien-mo-chuong-0186.mp3
 • tien-mo-chuong-0187.mp3
 • tien-mo-chuong-0188.mp3
 • tien-mo-chuong-0189.mp3
 • tien-mo-chuong-0190.mp3
 • tien-mo-chuong-0191.mp3
 • tien-mo-chuong-0192.mp3
 • tien-mo-chuong-0193.mp3
 • tien-mo-chuong-0194.mp3
 • tien-mo-chuong-0195.mp3
 • tien-mo-chuong-0196.mp3
 • tien-mo-chuong-0197.mp3
 • tien-mo-chuong-0198.mp3
 • tien-mo-chuong-0199.mp3
 • tien-mo-chuong-0200.mp3
 • tien-mo-chuong-0201.mp3
 • tien-mo-chuong-0202.mp3
 • tien-mo-chuong-0203.mp3
 • tien-mo-chuong-0204.mp3
 • tien-mo-chuong-0205.mp3
 • tien-mo-chuong-0206.mp3
 • tien-mo-chuong-0207.mp3
 • tien-mo-chuong-0208.mp3
 • tien-mo-chuong-0209.mp3
 • tien-mo-chuong-0210.mp3
 • tien-mo-chuong-0211.mp3
 • tien-mo-chuong-0212.mp3
 • tien-mo-chuong-0213.mp3
 • tien-mo-chuong-0214.mp3
 • tien-mo-chuong-0215.mp3
 • tien-mo-chuong-0216.mp3
 • tien-mo-chuong-0217.mp3
 • tien-mo-chuong-0218.mp3
 • tien-mo-chuong-0219.mp3
 • tien-mo-chuong-0220.mp3
 • tien-mo-chuong-0221.mp3
 • tien-mo-chuong-0222.mp3
 • tien-mo-chuong-0223.mp3
 • tien-mo-chuong-0224.mp3
 • tien-mo-chuong-0225.mp3
 • tien-mo-chuong-0226.mp3
 • tien-mo-chuong-0227.mp3
 • tien-mo-chuong-0228.mp3
 • tien-mo-chuong-0229.mp3
 • tien-mo-chuong-0230.mp3
 • tien-mo-chuong-0231.mp3
 • tien-mo-chuong-0232.mp3
 • tien-mo-chuong-0233.mp3
 • tien-mo-chuong-0234.mp3
 • tien-mo-chuong-0235.mp3
 • tien-mo-chuong-0236.mp3
 • tien-mo-chuong-0237.mp3
 • tien-mo-chuong-0238.mp3
 • tien-mo-chuong-0239.mp3
 • tien-mo-chuong-0240.mp3
 • tien-mo-chuong-0241.mp3
 • tien-mo-chuong-0242.mp3
 • tien-mo-chuong-0243.mp3
 • tien-mo-chuong-0244.mp3
 • tien-mo-chuong-0245.mp3
 • tien-mo-chuong-0246.mp3
 • tien-mo-chuong-0247.mp3
 • tien-mo-chuong-0248.mp3
 • tien-mo-chuong-0249.mp3
 • tien-mo-chuong-0250.mp3
 • tien-mo-chuong-0251.mp3
 • tien-mo-chuong-0252.mp3
 • tien-mo-chuong-0253.mp3
 • tien-mo-chuong-0254.mp3
 • tien-mo-chuong-0255.mp3
 • tien-mo-chuong-0256.mp3
 • tien-mo-chuong-0257.mp3
 • tien-mo-chuong-0258.mp3
 • tien-mo-chuong-0259.mp3
 • tien-mo-chuong-0260.mp3
 • tien-mo-chuong-0261.mp3
 • tien-mo-chuong-0262.mp3
 • tien-mo-chuong-0263.mp3
 • tien-mo-chuong-0264.mp3
 • tien-mo-chuong-0265.mp3
 • tien-mo-chuong-0266.mp3
 • tien-mo-chuong-0267.mp3
 • tien-mo-chuong-0268.mp3
 • tien-mo-chuong-0269.mp3
 • tien-mo-chuong-0270.mp3
 • tien-mo-chuong-0271.mp3
 • tien-mo-chuong-0272.mp3
 • tien-mo-chuong-0273.mp3
 • tien-mo-chuong-0274.mp3
 • tien-mo-chuong-0275.mp3
 • tien-mo-chuong-0276.mp3
 • tien-mo-chuong-0277.mp3
 • tien-mo-chuong-0278.mp3
 • tien-mo-chuong-0279.mp3
 • tien-mo-chuong-0280.mp3
 • tien-mo-chuong-0281.mp3
 • tien-mo-chuong-0282.mp3
 • tien-mo-chuong-0283.mp3
 • tien-mo-chuong-0284.mp3
 • tien-mo-chuong-0285.mp3
 • tien-mo-chuong-0286.mp3
 • tien-mo-chuong-0287.mp3
 • tien-mo-chuong-0288.mp3
 • tien-mo-chuong-0289.mp3
 • tien-mo-chuong-0290.mp3
 • tien-mo-chuong-0291.mp3
 • tien-mo-chuong-0292.mp3
 • tien-mo-chuong-0293.mp3
 • tien-mo-chuong-0294.mp3
 • tien-mo-chuong-0295.mp3
 • tien-mo-chuong-0296.mp3
 • tien-mo-chuong-0297.mp3
 • tien-mo-chuong-0298.mp3
 • tien-mo-chuong-0299.mp3
 • tien-mo-chuong-0300.mp3
 • tien-mo-chuong-0301.mp3
 • tien-mo-chuong-0302.mp3
 • tien-mo-chuong-0303.mp3
 • tien-mo-chuong-0304.mp3
 • tien-mo-chuong-0305.mp3
 • tien-mo-chuong-0306.mp3
 • tien-mo-chuong-0307.mp3
 • tien-mo-chuong-0308.mp3
 • tien-mo-chuong-0309.mp3
 • tien-mo-chuong-0310.mp3
 • tien-mo-chuong-0311.mp3
 • tien-mo-chuong-0312.mp3
 • tien-mo-chuong-0313.mp3
 • tien-mo-chuong-0314.mp3
 • tien-mo-chuong-0315.mp3
 • tien-mo-chuong-0316.mp3
 • tien-mo-chuong-0317.mp3
 • tien-mo-chuong-0318.mp3
 • tien-mo-chuong-0319.mp3
 • tien-mo-chuong-0320.mp3
 • tien-mo-chuong-0321.mp3
 • tien-mo-chuong-0322.mp3
 • tien-mo-chuong-0323.mp3
 • tien-mo-chuong-0324.mp3
 • tien-mo-chuong-0325.mp3
 • tien-mo-chuong-0326.mp3
 • tien-mo-chuong-0327.mp3
 • tien-mo-chuong-0328.mp3
 • tien-mo-chuong-0329.mp3
 • tien-mo-chuong-0330.mp3
 • tien-mo-chuong-0331.mp3
 • tien-mo-chuong-0332.mp3
 • tien-mo-chuong-0333.mp3
 • tien-mo-chuong-0334.mp3
 • tien-mo-chuong-0335.mp3
 • tien-mo-chuong-0336.mp3
 • tien-mo-chuong-0337.mp3
 • tien-mo-chuong-0338.mp3
 • tien-mo-chuong-0339.mp3
 • tien-mo-chuong-0340.mp3
 • tien-mo-chuong-0341.mp3
 • tien-mo-chuong-0342.mp3
 • tien-mo-chuong-0343.mp3
 • tien-mo-chuong-0344.mp3
 • tien-mo-chuong-0345.mp3
 • tien-mo-chuong-0346.mp3
 • tien-mo-chuong-0347.mp3
 • tien-mo-chuong-0348.mp3
 • tien-mo-chuong-0349.mp3
 • tien-mo-chuong-0350.mp3
 • tien-mo-chuong-0351.mp3
 • tien-mo-chuong-0352.mp3
 • tien-mo-chuong-0353.mp3
 • tien-mo-chuong-0354.mp3
 • tien-mo-chuong-0355.mp3
 • tien-mo-chuong-0356.mp3
 • tien-mo-chuong-0357.mp3
 • tien-mo-chuong-0358.mp3
 • tien-mo-chuong-0359.mp3
 • tien-mo-chuong-0360.mp3
 • tien-mo-chuong-0361.mp3
 • tien-mo-chuong-0362.mp3
 • tien-mo-chuong-0363.mp3
 • tien-mo-chuong-0364.mp3
 • tien-mo-chuong-0365.mp3
 • tien-mo-chuong-0366.mp3
 • tien-mo-chuong-0367.mp3
 • tien-mo-chuong-0368.mp3
 • tien-mo-chuong-0369.mp3
 • tien-mo-chuong-0370.mp3
 • tien-mo-chuong-0371.mp3
 • tien-mo-chuong-0372.mp3
 • tien-mo-chuong-0373.mp3
 • tien-mo-chuong-0374.mp3
 • tien-mo-chuong-0375.mp3
 • tien-mo-chuong-0376.mp3
 • tien-mo-chuong-0377.mp3
 • tien-mo-chuong-0378.mp3
 • tien-mo-chuong-0379.mp3
 • tien-mo-chuong-0380.mp3
 • tien-mo-chuong-0381.mp3
 • tien-mo-chuong-0382.mp3
 • tien-mo-chuong-0383.mp3
 • tien-mo-chuong-0384.mp3
 • tien-mo-chuong-0385.mp3
 • tien-mo-chuong-0386.mp3
 • tien-mo-chuong-0387.mp3
 • tien-mo-chuong-0388.mp3
 • tien-mo-chuong-0389.mp3
 • tien-mo-chuong-0390.mp3
 • tien-mo-chuong-0391.mp3
 • tien-mo-chuong-0392.mp3
 • tien-mo-chuong-0393.mp3
 • tien-mo-chuong-0394.mp3
 • tien-mo-chuong-0395.mp3
 • tien-mo-chuong-0396.mp3
 • tien-mo-chuong-0397.mp3
 • tien-mo-chuong-0398.mp3
 • tien-mo-chuong-0399.mp3
 • tien-mo-chuong-0400.mp3
 • tien-mo-chuong-0401.mp3
 • tien-mo-chuong-0402.mp3
 • tien-mo-chuong-0403.mp3
 • tien-mo-chuong-0404.mp3
 • tien-mo-chuong-0405.mp3
 • tien-mo-chuong-0406.mp3
 • tien-mo-chuong-0407.mp3
 • tien-mo-chuong-0408.mp3
 • tien-mo-chuong-0409.mp3
 • tien-mo-chuong-0410.mp3
 • tien-mo-chuong-0411.mp3
 • tien-mo-chuong-0412.mp3
 • tien-mo-chuong-0413.mp3
 • tien-mo-chuong-0414.mp3
 • tien-mo-chuong-0415.mp3
 • tien-mo-chuong-0416.mp3
 • tien-mo-chuong-0417.mp3
 • tien-mo-chuong-0418.mp3
 • tien-mo-chuong-0419.mp3
 • tien-mo-chuong-0420.mp3
 • tien-mo-chuong-0421.mp3
 • tien-mo-chuong-0422.mp3
 • tien-mo-chuong-0423.mp3
 • tien-mo-chuong-0424.mp3
 • tien-mo-chuong-0425.mp3
 • tien-mo-chuong-0426.mp3
 • tien-mo-chuong-0427.mp3
 • tien-mo-chuong-0428.mp3
 • tien-mo-chuong-0429.mp3
 • tien-mo-chuong-0430.mp3
 • tien-mo-chuong-0431.mp3
 • tien-mo-chuong-0432.mp3
 • tien-mo-chuong-0433.mp3
 • tien-mo-chuong-0434.mp3
 • tien-mo-chuong-0435.mp3
 • tien-mo-chuong-0436.mp3
 • tien-mo-chuong-0437.mp3
 • tien-mo-chuong-0438.mp3
 • tien-mo-chuong-0439.mp3
 • tien-mo-chuong-0440.mp3
 • tien-mo-chuong-0441.mp3
 • tien-mo-chuong-0442.mp3
 • tien-mo-chuong-0443.mp3
 • tien-mo-chuong-0444.mp3
 • tien-mo-chuong-0445.mp3
 • tien-mo-chuong-0446.mp3
 • tien-mo-chuong-0447.mp3
 • tien-mo-chuong-0448.mp3
 • tien-mo-chuong-0449.mp3
 • tien-mo-chuong-0450.mp3
 • tien-mo-chuong-0451.mp3
 • tien-mo-chuong-0452.mp3
 • tien-mo-chuong-0453.mp3
 • tien-mo-chuong-0454.mp3
 • tien-mo-chuong-0455.mp3
 • tien-mo-chuong-0456.mp3
 • tien-mo-chuong-0457.mp3
 • tien-mo-chuong-0458.mp3
 • tien-mo-chuong-0459.mp3
 • tien-mo-chuong-0460.mp3
 • tien-mo-chuong-0461.mp3
 • tien-mo-chuong-0462.mp3
 • tien-mo-chuong-0463.mp3
 • tien-mo-chuong-0464.mp3
 • tien-mo-chuong-0465.mp3
 • tien-mo-chuong-0466.mp3
 • tien-mo-chuong-0467.mp3
 • tien-mo-chuong-0468.mp3
 • tien-mo-chuong-0469.mp3
 • tien-mo-chuong-0470.mp3
 • tien-mo-chuong-0471.mp3
 • tien-mo-chuong-0472.mp3
 • tien-mo-chuong-0473.mp3
 • tien-mo-chuong-0474.mp3
 • tien-mo-chuong-0475.mp3
 • tien-mo-chuong-0476.mp3
 • tien-mo-chuong-0477.mp3
 • tien-mo-chuong-0478.mp3
 • tien-mo-chuong-0479.mp3
 • tien-mo-chuong-0480.mp3
 • tien-mo-chuong-0481.mp3
 • tien-mo-chuong-0482.mp3
 • tien-mo-chuong-0483.mp3
 • tien-mo-chuong-0484.mp3
 • tien-mo-chuong-0485.mp3
 • tien-mo-chuong-0486.mp3
 • tien-mo-chuong-0487.mp3
 • tien-mo-chuong-0488.mp3
 • tien-mo-chuong-0489.mp3
 • tien-mo-chuong-0490.mp3
 • tien-mo-chuong-0491.mp3
 • tien-mo-chuong-0492.mp3
 • tien-mo-chuong-0493.mp3
 • tien-mo-chuong-0494.mp3
 • tien-mo-chuong-0495.mp3
 • tien-mo-chuong-0496.mp3
 • tien-mo-chuong-0497.mp3
 • tien-mo-chuong-0498.mp3
 • tien-mo-chuong-0499.mp3
 • tien-mo-chuong-0500.mp3
 • tien-mo-chuong-0501.mp3
 • tien-mo-chuong-0502.mp3
 • tien-mo-chuong-0503.mp3
 • tien-mo-chuong-0504.mp3
 • tien-mo-chuong-0505.mp3
 • tien-mo-chuong-0506.mp3
 • tien-mo-chuong-0507.mp3
 • tien-mo-chuong-0508.mp3
 • tien-mo-chuong-0509.mp3
 • tien-mo-chuong-0510.mp3
 • tien-mo-chuong-0511.mp3
 • tien-mo-chuong-0512.mp3
 • tien-mo-chuong-0513.mp3
 • tien-mo-chuong-0514.mp3
 • tien-mo-chuong-0515.mp3
 • tien-mo-chuong-0516.mp3
 • tien-mo-chuong-0517.mp3
 • tien-mo-chuong-0518.mp3
 • tien-mo-chuong-0519.mp3
 • tien-mo-chuong-0520.mp3
 • tien-mo-chuong-0521.mp3
 • tien-mo-chuong-0522.mp3
 • tien-mo-chuong-0523.mp3
 • tien-mo-chuong-0524.mp3
 • tien-mo-chuong-0525.mp3
 • tien-mo-chuong-0526.mp3
 • tien-mo-chuong-0527.mp3
 • tien-mo-chuong-0528.mp3
 • tien-mo-chuong-0529.mp3
 • tien-mo-chuong-0530.mp3
 • tien-mo-chuong-0531.mp3
 • tien-mo-chuong-0532.mp3
 • tien-mo-chuong-0533.mp3
 • tien-mo-chuong-0534.mp3
 • tien-mo-chuong-0535.mp3
 • tien-mo-chuong-0536.mp3
 • tien-mo-chuong-0537.mp3
 • tien-mo-chuong-0538.mp3
 • tien-mo-chuong-0539.mp3
 • tien-mo-chuong-0540.mp3
 • tien-mo-chuong-0541.mp3
 • tien-mo-chuong-0542.mp3
 • tien-mo-chuong-0543.mp3
 • tien-mo-chuong-0544.mp3
 • tien-mo-chuong-0545.mp3
 • tien-mo-chuong-0546.mp3
 • tien-mo-chuong-0547.mp3
 • tien-mo-chuong-0548.mp3
 • tien-mo-chuong-0549.mp3
 • tien-mo-chuong-0550.mp3
 • tien-mo-chuong-0551.mp3
 • tien-mo-chuong-0552.mp3
 • tien-mo-chuong-0553.mp3
 • tien-mo-chuong-0554.mp3
 • tien-mo-chuong-0555.mp3
 • tien-mo-chuong-0556.mp3
 • tien-mo-chuong-0557.mp3
 • tien-mo-chuong-0558.mp3
 • tien-mo-chuong-0559.mp3
 • tien-mo-chuong-0560.mp3
 • tien-mo-chuong-0561.mp3
 • tien-mo-chuong-0562.mp3
 • tien-mo-chuong-0563.mp3
 • tien-mo-chuong-0564.mp3
 • tien-mo-chuong-0565.mp3
 • tien-mo-chuong-0566.mp3
 • tien-mo-chuong-0567.mp3
 • tien-mo-chuong-0568.mp3
 • tien-mo-chuong-0569.mp3
 • tien-mo-chuong-0570.mp3
 • tien-mo-chuong-0571.mp3
 • tien-mo-chuong-0572.mp3
 • tien-mo-chuong-0573.mp3
 • tien-mo-chuong-0574.mp3
 • tien-mo-chuong-0575.mp3
 • tien-mo-chuong-0576.mp3
 • tien-mo-chuong-0577.mp3
 • tien-mo-chuong-0578.mp3
 • tien-mo-chuong-0579.mp3
 • tien-mo-chuong-0580.mp3
 • tien-mo-chuong-0581.mp3
 • tien-mo-chuong-0582.mp3
 • tien-mo-chuong-0583.mp3
 • tien-mo-chuong-0584.mp3
 • tien-mo-chuong-0585.mp3
 • tien-mo-chuong-0586.mp3
 • tien-mo-chuong-0587.mp3
 • tien-mo-chuong-0588.mp3
 • tien-mo-chuong-0589.mp3
 • tien-mo-chuong-0590.mp3
 • tien-mo-chuong-0591.mp3
 • tien-mo-chuong-0592.mp3
 • tien-mo-chuong-0593.mp3
 • tien-mo-chuong-0594.mp3
 • tien-mo-chuong-0595.mp3
 • tien-mo-chuong-0596.mp3
 • tien-mo-chuong-0597.mp3
 • tien-mo-chuong-0598.mp3
 • tien-mo-chuong-0599.mp3
 • tien-mo-chuong-0600.mp3
 • tien-mo-chuong-0601.mp3
 • tien-mo-chuong-0602.mp3
 • tien-mo-chuong-0603.mp3
 • tien-mo-chuong-0604.mp3
 • tien-mo-chuong-0605.mp3
 • tien-mo-chuong-0606.mp3
 • tien-mo-chuong-0607.mp3
 • tien-mo-chuong-0608.mp3
[Total: 1    Average: 5/5]

Related posts

Vũ Cực Thiên Hạ

TinoTK

Bách Luyện Thành Thần

TinoTK

Tiên Hồng Lộ

TinoTK

Leave a Reply