Đam Mỹ Võng Du

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Trên màn hình dài sáu mét, rộng bốn mét đang chiếu bộ phim về cuộc đời của Quan Miên, mấy trăm khán giả phía dưới không ngừng phát ra tiếng cười giòn tan.

Quan Miên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra nội dung trò chuyện của bọn họ. Bởi vì một năm trước, cậu cũng từng ngồi dưới hàng ghế khán giả nghe người chung quanh hoặc bình luận về bộ phim đang chiếu, hoặc thi nhau khoe cuộc sống của họ buồn chán đến mức nào, thi thoảng chen vào đôi câu than thở con đường phía trước gian nan ra sao.

“Chúc mừng cậu ra tù.” Gương mặt thạch cao cứng nhắc của cai ngục lần đầu tiên lộ ra nụ cười kín đáo, sau đó tự tay tháo chiếc caravat mang số hiệu tù nhân trên cổ cậu, thay vào bằng chiếc vằn đen trên nền xám bạc.

Đây là truyền thống của trại giam Đỉnh Phong.

Biên tập: Âu Dương Tình

Hiệu đính: Tiểu Hạt

Nguồn: fangcaoyuan.wordpress.com


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Tô Du Bính
 •  Chương: /171
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0001.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0002.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0003.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0004.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0005.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0006.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0007.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0008.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0009.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0010.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0011.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0012.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0013.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0014.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0015.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0016.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0017.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0018.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0019.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0020.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0021.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0022.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0023.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0024.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0025.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0026.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0027.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0028.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0029.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0030.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0031.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0032.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0033.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0034.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0035.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0036.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0037.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0038.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0039.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0040.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0041.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0042.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0043.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0044.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0045.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0046.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0047.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0048.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0049.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0050.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0051.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0052.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0053.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0054.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0055.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0056.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0057.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0058.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0059.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0060.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0061.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0062.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0063.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0064.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0065.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0066.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0067.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0068.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0069.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0070.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0071.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0072.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0073.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0074.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0075.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0076.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0077.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0078.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0079.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0080.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0081.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0082.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0083.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0084.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0085.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0086.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0087.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0088.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0089.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0090.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0091.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0092.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0093.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0094.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0095.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0096.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0097.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0098.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0099.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0100.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0101.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0102.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0103.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0104.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0105.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0106.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0107.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0108.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0109.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0110.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0111.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0112.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0113.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0114.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0115.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0116.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0117.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0118.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0119.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0120.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0121.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0122.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0123.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0124.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0125.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0126.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0127.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0128.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0129.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0130.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0131.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0132.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0133.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0134.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0135.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0136.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0137.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0138.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0139.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0140.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0141.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0142.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0143.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0144.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0145.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0146.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0147.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0148.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0149.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0150.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0151.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0152.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0153.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0154.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0155.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0156.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0157.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0158.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0159.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0160.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0161.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0162.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0163.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0164.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0165.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0166.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0167.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0168.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0169.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0170.mp3
 • toan-tuc-vong-du-chi-kho-luc-chuong-0171.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Ác Ma Lồng Giam

TiKay

Vô Hạn Phó Bản

THUYS♥️

Máu Chó Ba Ngàn Thước

THUYS♥️

Leave a Reply