Huyền Huyễn

Triệu Hoán Mộng Yểm

Vũ trụ bao la, nhiều tinh hệ, đa hành tinh, mỗi một nơi đều có lịch sử văn hóa khác nhau, cũng như mỗi một nơi đều phát triển một hệ thống siêu phàm năng lực khác nhau, có luyện thể, có đấu khí, có ma pháp, có cướp các sinh vật huyết thống tu luyện, có thánh lực quảng đại … phát triển phồn vinh

Một phần của vũ trụ đang bị sức mạnh thần bí xâm chiếm, ô nhiễm sinh linh, phản bội tinh cầu, triệu hồi hắc triều, Thánh giới, Long giới … lần lượt thất thủ bị hắc triều bao phủ trở thành một vùng quỷ dị trong Trần Ai thế giới, Trần Ai thế giới càng mạnh sinh ra quái vật càng nhiều, tà dị càng nhiều, xâm lượt càng mạnh hơn. Nhân gian giới, Địa ngục giới, Tà linh giới … cũng cách không xa

Ngoài rìa của nó các thế giới sắp bị ô nhiễm qua nhiều năm chinh chiến cũng học tập được hệ thống tà dị này, từ đó tà năng được truyền thụ rộng rãi, nhưng vẫn không chống đỡ nổi hắc triều cùng vô tận quái vật lũ lượt kéo đến.

Lâm Thịnh sống ở một hành tinh sắp bị hắc triều bao phủ, đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện mình bình thường hằng ngày bên trong, thêm ra một chút khác thường, có thể trong giấc mộng đi vào các thế giới bị hắc triều bao phủ, từ trong ác mộng chém giết thu được lực lượng

Một cái không ngừng lặp lại ác mộng, để cho hắn bắt đầu rồi một đoạn không cách nào hình dung quỷ dị lữ trình.

Một cái khổng lồ ác mộng, một cái mê huyễn bí mật.

Hệ Thống: hiện tại có khá nhiều, trong đó nổi bậc
Huyết Mạch Giả – Minh năng

Thánh Lực Chiến Sĩ # Tà Năng Xâm Thực Giả :
Cấp 1,2 (Phàm nhân)
Cấp 3 # Một Cánh (Tàn Ảnh – Hôi Ảnh – Huyết Ảnh – Dạ Ảnh)
Cấp 4, 5 # Hai Cánh
Cấp 6, 7 # Ba Cánh
Cấp 8, 9 # Bốn Cánh # Trấn Áp giả
Cấp 10, 11 # Năm Cánh
Cấp 12, 13 # Sáu Cánh
Cấp 14 # Liệt Đẳng Sứ (Tàn Huy, Hôi Quang, Ma Quang, Triều Nguyệt) # Dạ Huy
Truyền Kỳ (Cấp 15, 16, 17, 18 ) # ???
thần tính sinh vật – bán thần – thần linh

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cổn Khai
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0001.mp32019-07-13 02:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0002.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0003.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0004.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0005.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0006.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0007.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0008.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0009.mp32019-07-13 02:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0010.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0011.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0012.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0013.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0014.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0015.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0016.mp32019-07-13 02:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0017.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0018.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0019.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0020.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0021.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0022.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0023.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0024.mp32019-07-13 02:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0025.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0026.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0027.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0028.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0029.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0030.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0031.mp32019-07-13 02:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0032.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0033.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0034.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0035.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0036.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0037.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0038.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0039.mp32019-07-13 02:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0040.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0041.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0042.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0043.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0044.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0045.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0046.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0047.mp32019-07-13 02:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0048.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0049.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0050.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0051.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0052.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0053.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0054.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0055.mp32019-07-13 02:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0056.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0057.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0058.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0059.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0060.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0061.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0062.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0063.mp32019-07-13 02:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0064.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0065.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0066.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0067.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0068.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0069.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0070.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0071.mp32019-07-13 02:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0072.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0073.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0074.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0075.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0076.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0077.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0078.mp32019-07-13 02:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0079.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0080.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0081.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0082.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0083.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0084.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0085.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0086.mp32019-07-13 02:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0087.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0088.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0089.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0090.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0091.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0092.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0093.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0094.mp32019-07-13 02:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0095.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0096.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0097.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0098.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0099.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0100.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0101.mp32019-07-13 02:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0102.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0103.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0104.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0105.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0106.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0107.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0108.mp32019-07-13 02:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0109.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0110.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0111.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0112.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0113.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0114.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0115.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0116.mp32019-07-13 02:15
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0117.mp32019-07-13 02:16
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0118.mp32019-07-13 02:16
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0119.mp32019-07-13 02:16
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0120.mp32019-07-13 02:16
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0121.mp32019-07-13 02:16
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0122.mp32019-07-13 02:16
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0123.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0124.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0125.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0126.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0127.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0128.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0129.mp32019-07-13 02:17
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0130.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0131.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0132.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0133.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0134.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0135.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0136.mp32019-07-13 02:18
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0137.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0138.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0139.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0140.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0141.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0142.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0143.mp32019-07-13 02:19
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0144.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0145.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0146.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0147.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0148.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0149.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0150.mp32019-07-13 02:20
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0151.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0152.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0153.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0154.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0155.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0156.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0157.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0158.mp32019-07-13 02:21
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0159.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0160.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0161.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0162.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0163.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0164.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0165.mp32019-07-13 02:22
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0166.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0167.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0168.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0169.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0170.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0171.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0172.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0173.mp32019-07-13 02:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0174.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0175.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0176.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0177.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0178.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0179.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0180.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0181.mp32019-07-13 02:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0182.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0183.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0184.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0185.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0186.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0187.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0188.mp32019-07-13 02:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0189.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0190.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0191.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0192.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0193.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0194.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0195.mp32019-07-13 02:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0196.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0197.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0198.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0199.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0200.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0201.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0202.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0203.mp32019-07-13 02:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0204.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0205.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0206.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0207.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0208.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0209.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0210.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0211.mp32019-07-13 02:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0212.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0213.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0214.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0215.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0216.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0217.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0218.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0219.mp32019-07-13 02:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0220.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0221.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0222.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0223.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0224.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0225.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0226.mp32019-07-13 02:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0227.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0228.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0229.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0230.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0231.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0232.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0233.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0234.mp32019-07-13 02:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0235.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0236.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0237.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0238.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0239.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0240.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0241.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0242.mp32019-07-13 02:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0243.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0244.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0245.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0246.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0247.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0248.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0249.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0250.mp32019-07-13 02:33
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0251.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0252.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0253.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0254.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0255.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0256.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0257.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0258.mp32019-07-13 02:34
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0259.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0260.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0261.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0262.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0263.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0264.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0265.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0266.mp32019-07-13 02:35
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0267.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0268.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0269.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0270.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0271.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0272.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0273.mp32019-07-13 02:36
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0274.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0275.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0276.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0277.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0278.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0279.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0280.mp32019-07-13 02:37
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0281.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0282.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0283.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0284.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0285.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0286.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0287.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0288.mp32019-07-13 02:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0289.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0290.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0291.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0292.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0293.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0294.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0295.mp32019-07-13 02:39
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0296.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0297.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0298.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0299.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0300.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0301.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0302.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0303.mp32019-07-13 02:40
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0304.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0305.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0306.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0307.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0308.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0309.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0310.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0311.mp32019-07-13 02:41
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0312.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0313.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0314.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0315.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0316.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0317.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0318.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0319.mp32019-07-13 02:42
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0320.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0321.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0322.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0323.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0324.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0325.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0326.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0327.mp32019-07-13 02:43
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0328.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0329.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0330.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0331.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0332.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0333.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0334.mp32019-07-13 02:44
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0335.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0336.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0337.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0338.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0339.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0340.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0341.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0342.mp32019-07-13 02:45
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0343.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0344.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0345.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0346.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0347.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0348.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0349.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0350.mp32019-07-13 02:46
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0351.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0352.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0353.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0354.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0355.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0356.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0357.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0358.mp32019-07-13 02:47
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0359.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0360.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0361.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0362.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0363.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0364.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0365.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0366.mp32019-07-13 02:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0367.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0368.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0369.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0370.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0371.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0372.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0373.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0374.mp32019-07-13 02:49
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0375.mp32019-07-13 02:50
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0376.mp32019-07-13 02:50
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0377.mp32019-07-13 02:50
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0378.mp32019-07-13 02:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0379.mp32019-07-13 02:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0380.mp32019-07-13 02:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0381.mp32019-07-13 02:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0382.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0383.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0384.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0385.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0386.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0387.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0388.mp32019-07-13 02:52
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0389.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0390.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0391.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0392.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0393.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0394.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0395.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0396.mp32019-07-13 02:53
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0397.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0398.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0399.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0400.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0401.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0402.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0403.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0404.mp32019-07-13 02:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0405.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0406.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0407.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0408.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0409.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0410.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0411.mp32019-07-13 02:55
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0412.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0413.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0414.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0415.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0416.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0417.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0418.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0419.mp32019-07-13 02:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0420.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0421.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0422.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0423.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0424.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0425.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0426.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0427.mp32019-07-13 02:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0428.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0429.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0430.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0431.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0432.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0433.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0434.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0435.mp32019-07-13 02:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0436.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0437.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0438.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0439.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0440.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0441.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0442.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0443.mp32019-07-13 02:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0444.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0445.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0446.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0447.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0448.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0449.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0450.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0451.mp32019-07-13 03:00
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0452.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0453.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0454.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0455.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0456.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0457.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0458.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0459.mp32019-07-13 03:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0460.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0461.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0462.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0463.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0464.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0465.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0466.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0467.mp32019-07-13 03:02
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0468.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0469.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0470.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0471.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0472.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0473.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0474.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0475.mp32019-07-13 03:03
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0476.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0477.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0478.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0479.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0480.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0481.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0482.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0483.mp32019-07-13 03:04
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0484.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0485.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0486.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0487.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0488.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0489.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0490.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0491.mp32019-07-13 03:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0492.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0493.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0494.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0495.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0496.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0497.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0498.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0499.mp32019-07-13 03:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0500.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0501.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0502.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0503.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0504.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0505.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0506.mp32019-07-13 03:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0507.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0508.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0509.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0510.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0511.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0512.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0513.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0514.mp32019-07-13 03:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0515.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0516.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0517.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0518.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0519.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0520.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0521.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0522.mp32019-07-13 03:09
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0523.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0524.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0525.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0526.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0527.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0528.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0529.mp32019-07-13 03:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0530.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0531.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0532.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0533.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0534.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0535.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0536.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0537.mp32019-07-13 03:11
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0538.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0539.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0540.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0541.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0542.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0543.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0544.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0545.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0546.mp32019-07-13 03:12
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0547.mp32019-07-13 03:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0548.mp32019-07-13 03:13
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0549.mp32019-07-17 20:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0550.mp32019-07-17 20:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0551.mp32019-07-17 20:27
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0552.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0553.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0554.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0555.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0556.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0557.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0558.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0559.mp32019-07-17 20:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0560.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0561.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0562.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0563.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0564.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0565.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0566.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0567.mp32019-07-17 20:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0568.mp32019-07-17 20:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0569.mp32019-07-17 20:30
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0570.mp32019-07-18 17:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0571.mp32019-07-18 17:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0572.mp32019-07-18 17:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0573.mp32019-07-19 17:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0574.mp32019-07-19 17:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0575.mp32019-07-19 17:38
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0576.mp32019-07-20 15:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0577.mp32019-07-20 15:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0578.mp32019-07-20 15:01
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0579.mp32019-07-22 15:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0580.mp32019-07-22 15:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0581.mp32019-07-22 15:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0582.mp32019-07-22 15:23
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0583.mp32019-07-22 15:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0584.mp32019-07-22 15:24
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0585.mp32019-07-23 16:06
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0586.mp32019-07-23 16:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0587.mp32019-07-23 16:07
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0588.mp32019-07-25 06:31
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0589.mp32019-07-25 06:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0590.mp32019-07-25 06:32
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0591.mp32019-07-25 17:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0592.mp32019-07-25 17:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0593.mp32019-07-25 17:48
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0594.mp32019-07-26 09:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0595.mp32019-07-26 09:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0596.mp32019-07-26 20:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0597.mp32019-07-27 19:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0598.mp32019-07-27 19:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0599.mp32019-07-27 19:10
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0600.mp32019-07-29 22:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0601.mp32019-07-29 22:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0602.mp32019-07-29 22:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0603.mp32019-07-29 22:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0604.mp32019-07-29 22:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0605.mp32019-07-29 22:54
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0606.mp32019-07-30 20:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0607.mp32019-07-30 20:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0608.mp32019-07-30 20:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0609.mp32019-07-31 16:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0610.mp32019-07-31 16:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0611.mp32019-07-31 16:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0612.mp32019-08-01 22:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0613.mp32019-08-01 22:25
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0614.mp32019-08-01 22:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0615.mp32019-08-03 08:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0616.mp32019-08-03 08:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0617.mp32019-08-03 08:56
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0618.mp32019-08-03 17:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0619.mp32019-08-03 17:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0620.mp32019-08-03 17:51
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0621.mp32019-08-04 18:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0622.mp32019-08-04 18:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0623.mp32019-08-04 18:26
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0624.mp32019-08-06 03:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0625.mp32019-08-06 03:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0626.mp32019-08-06 03:59
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0627.mp32019-08-06 15:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0628.mp32019-08-06 15:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0629.mp32019-08-06 15:08
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0630.mp32019-08-07 16:57
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0631.mp32019-08-07 16:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0632.mp32019-08-07 16:58
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0633.mp32019-08-08 18:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0634.mp32019-08-08 18:28
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0635.mp32019-08-08 18:29
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0636.mp32019-08-09 18:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0637.mp32019-08-09 18:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0638.mp32019-08-09 18:05
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0639.mp32019-08-10 19:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0640.mp32019-08-10 19:14
 • trieu-hoan-mong-yem-chuong-0641.mp32019-08-10 19:14
 • #642: Nhen Lửa (1)2019-08-11 18:35
 • #643: Nhen Lửa (2)2019-08-11 18:35
 • #644: Nhen Lửa (3)2019-08-11 18:35
 • #645: Cực Hạn (1)2019-08-12 17:58
 • #646: Cực Hạn (2)2019-08-12 17:59
 • #647: Cực Hạn (3)2019-08-12 17:59
 • #648: Bày Ra (1)2019-08-13 18:16
 • #649: Bày Ra (2)2019-08-13 18:17
 • #650: Bày Ra (3)2019-08-13 18:17
 • #651: Rèn Luyện (1)2019-08-14 18:04
 • #652: Rèn Luyện (2)2019-08-14 18:05
 • #653: Rèn Luyện (3)2019-08-14 18:05
 • #654: Bảo Vệ (1)2019-08-15 18:24
 • #655: Bảo Vệ (2)2019-08-15 18:24
 • #656: Bảo Vệ (3)2019-08-15 18:24
 • #657: Ám Sát (1)2019-08-16 17:47
 • #658: Ám Sát (2)2019-08-16 17:47
 • #659: Ám Sát (3)2019-08-16 17:47
 • #660: Cướp Giết (1)2019-08-17 17:17
 • #661: Cướp Giết (2)2019-08-17 17:17
 • #662: Cướp Giết (3)2019-08-17 17:17
 • #663: Kiến Tạo (1)2019-08-18 17:42
 • #664: Kiến Tạo (2)2019-08-18 17:42
 • #665: Kiến Tạo (3)2019-08-18 17:42
 • #666: Thay Đổi (1)2019-08-19 18:42
 • #667: Thay Đổi (2)2019-08-19 18:42
 • #668: Thay Đổi (3)2019-08-19 18:42
 • #669: Thúc Đẩy (1)2019-08-20 20:24
 • #670: Thúc Đẩy (2)2019-08-20 20:25
 • #671: Thúc Đẩy (3)2019-08-20 20:25
 • #672: Cục Diện (1)2019-08-22 03:30
 • #673: Cục Diện (2)2019-08-22 03:30
 • #674: Cục Diện (3)2019-08-22 03:30
 • #675: Huyết Ảnh (1)2019-08-22 19:29
 • #676: Huyết Ảnh (2)2019-08-22 19:29
 • #677: Huyết Ảnh (3)2019-08-22 19:30
 • #678: Sắp Xếp (1)2019-08-23 20:19
 • #679: Sắp Xếp (2)2019-08-23 20:19
 • #680: Sắp Xếp (3)2019-08-23 20:19
 • #681: Quan Sát (1)2019-08-24 20:02
 • #682: Quan Sát (2)2019-08-24 20:02
 • #683: Quan Sát (3)2019-08-24 20:02
 • #684: Ăn Mòn (1)2019-08-26 12:09
 • #685: Ăn Mòn (2)2019-08-26 12:09
 • #686: Ăn Mòn (3)2019-08-26 12:09
 • #687: Chiếm Lĩnh (1)2019-08-26 12:09
 • #688: Chiếm Lĩnh (2)2019-08-26 12:09
 • #689: Chiếm Lĩnh (3)2019-08-26 12:09
 • #690: Điều Tra (1)2019-08-27 19:56
 • #691: Điều Tra (2)2019-08-27 19:56
 • #692: Điều Tra (3)2019-08-27 19:56
 • #693: Gặp Phải (1)2019-08-28 21:39
 • #694: Gặp Phải (2)2019-08-28 21:39
 • #695: Gặp Phải (3)2019-08-28 21:39
 • #696: Gia Tốc (1)2019-08-29 21:27
 • #697: Gia Tốc (2)2019-08-29 21:27
 • #698: Gia Tốc (3)2019-08-29 21:27
 • #699: Hi Vọng (1)2019-09-02 08:56
 • #700: Hi Vọng (2)2019-09-02 08:56
 • #701: Hi Vọng (3)2019-09-02 08:56
 • #702: Kỹ Thuật (1)2019-09-02 08:57
 • #703: Kỹ Thuật (2)2019-09-02 08:57
 • #704: Kỹ Thuật (3)2019-09-02 08:57
 • #705: Bố Cục (1)2019-09-02 08:57
 • #706: Bố Cục (2)2019-09-02 08:57
 • #707: Bố Cục (3)2019-09-02 08:57
 • #708: Bắt Đầu (1)2019-09-02 15:20
 • #709: Bắt Đầu (2)2019-09-02 15:20
 • #710: Bắt Đầu (3)2019-09-02 15:20
 • #711: Tiềm Tàng (1)2019-09-03 21:02
 • #712: Tiềm Tàng (2)2019-09-03 21:03
 • #713: Tiềm Tàng (3)2019-09-03 21:03
 • #714: Ngưng Tụ (1)2019-09-05 05:56
 • #715: Ngưng Tụ (2)2019-09-05 05:56
 • #716: Ngưng Tụ (3)2019-09-05 05:56
 • #717: Mở Rộng (1)2019-09-05 18:09
 • #718: Mở Rộng (2)2019-09-05 18:09
 • #719: Mở Rộng (3)2019-09-05 18:09
 • #720: Thủy Nguyên (1)2019-09-06 20:17
 • #721: Thủy Nguyên (2)2019-09-06 20:17
 • #722: Thủy Nguyên (3)2019-09-06 20:17
 • #723: Huyễn Diệt (1)2019-09-07 20:08
 • #724: Huyễn Diệt (2)2019-09-07 20:08
 • #725: Huyễn Diệt (3)2019-09-07 20:08
 • #726: Trở Nên Gay Gắt (1)2019-09-09 11:43
 • #727: Trở Nên Gay Gắt (2)2019-09-09 11:43
 • #728: Trở Nên Gay Gắt (3)2019-09-09 11:43
 • #729: Vạch Trần (1)2019-09-09 11:43
 • #730: Vạch Trần (2)2019-09-09 11:43
 • #731: Vạch Trần (3)2019-09-09 11:44
 • #732: Tập Kích (1)2019-09-10 15:54
 • #733: Tập Kích (2)2019-09-10 15:55
 • #734: Tập Kích (3)2019-09-10 15:55
 • #735: Hi Vọng (1)2019-09-11 18:11
 • #736: Hi Vọng (2)2019-09-11 18:11
 • #737: Hi Vọng (3)2019-09-11 18:11
 • #738: Cất Bước (1)2019-09-12 20:11
 • #739: Cất Bước (2)2019-09-12 20:11
 • #740: Cất Bước (3)2019-09-12 20:11
 • #741: Tìm Tòi (1)2019-09-13 19:30
 • #742: Tìm Tòi (2)2019-09-13 19:30
 • #743: Tìm Tòi (3)2019-09-13 19:30
 • #744: Chống Lại (1)2019-09-15 21:35
 • #745: Chống Lại (2)2019-09-15 21:35
 • #746: Chống Lại (3)2019-09-15 21:35
 • #747: Kình Nuốt (1)2019-09-15 21:35
 • #748: Kình Nuốt (2)2019-09-15 21:35
 • #749: Kình Nuốt (3)2019-09-15 21:35
 • #750: Chờ Mong (1)2019-09-17 22:56
 • #751: Chờ Mong (2)2019-09-17 22:56
 • #752: Chờ Mong (3)2019-09-17 22:57
 • #753: Hoàng Hôn (1)2019-09-17 22:57
 • #754: Hoàng Hôn (2)2019-09-17 22:57
 • #755: Hoàng Hôn (3)2019-09-17 22:57
 • #756: Hi Vọng (1)2019-09-18 19:18
 • #757: Hi Vọng (2)2019-09-18 19:19
 • #758: Hi Vọng (3)2019-09-18 19:19
 • #759: Chung Cục (1)2019-09-19 22:45
 • #760: Chung Cục (2)2019-09-19 22:45
 • #761: Chung Cục (3)2019-09-19 22:45
 • #762: Cứu Vãn (1)2019-09-20 18:40
 • #763: Cứu Vãn (2)2019-09-20 18:40
 • #764: Cứu Vãn (3)2019-09-20 18:41
 • #765: Trở Về (1)2019-09-21 20:28
 • #766: Trở Về (2)2019-09-21 20:28
 • #767: Trở Về (3)2019-09-21 20:29
 • #768: Khởi Đầu Mới (1)2019-09-22 20:18
 • #769: Khởi Đầu Mới (2)2019-09-22 20:19
 • #770: Khởi Đầu Mới (3)2019-09-22 20:19
 • #771: Trộm Lửa (1)2019-09-23 21:46
 • #772: Trộm Lửa (2)2019-09-23 21:47
 • #773: Trộm Lửa (3)2019-09-23 21:47
 • #774: Trộm Lửa (4)2019-09-24 18:35
 • #775: Trộm Lửa (5)2019-09-24 18:35
 • #776: Trộm Lửa (6)2019-09-24 18:35
 • #777: Khởi Hành (1)2019-09-25 23:29
 • #778: Khởi Hành (2)2019-09-25 23:29
 • #779: Khởi Hành (3)2019-09-25 23:30
 • #780: Phán Định (1)2019-09-26 21:32
 • #781: Phán Định (2)2019-09-26 21:32
 • #782: Phán Định (3)2019-09-26 21:33
 • #783: Trưởng Thành (1)2019-09-27 20:16
 • #784: Trưởng Thành (2)2019-09-27 20:16
 • #785: Trưởng Thành (3)2019-09-27 20:16
 • #786: Tăng Lên Cùng Nghiên Cứu (1)2019-09-29 01:10
 • #787: Tăng Lên Cùng Nghiên Cứu (2)2019-09-29 01:10
 • #788: Tăng Lên Cùng Nghiên Cứu (3)2019-09-29 01:10
 • #789: Cấu Trang Thể (1)2019-09-30 08:15
 • #790: Cấu Trang Thể (2)2019-09-30 08:15
 • #791: Cấu Trang Thể (3)2019-09-30 08:15
 • #792: Thu Thập Mẫu Bắt Đầu (1)2019-09-30 19:34
 • #793: Thu Thập Mẫu Bắt Đầu (2)2019-09-30 19:34
 • #794: Thu Thập Mẫu Bắt Đầu (3)2019-09-30 19:35
 • #795: Cầu Viện (1)2019-10-01 20:15
 • #796: Cầu Viện (2)2019-10-01 20:15
 • #797: Cầu Viện (3)2019-10-01 20:15
 • #798: Lên Cấp (1)2019-10-02 20:41
 • #799: Lên Cấp (2)2019-10-02 20:41
 • #800: Lên Cấp (3)2019-10-02 20:41
 • #801: Cực Hạn (1)2019-10-03 19:59
 • #802: Cực Hạn (2)2019-10-03 20:00
 • #803: Cực Hạn (3)2019-10-03 20:00
 • #804: Săn Bắt (1)2019-10-04 19:54
 • #805: Săn Bắt (2)2019-10-04 19:54
 • #806: Săn Bắt (3)2019-10-04 19:54
 • #807: Thăm Dò (1)2019-10-05 20:09
 • #808: Thăm Dò (2)2019-10-05 20:10
 • #809: Thăm Dò (3)2019-10-05 20:10
 • #810: Phát Triển Cùng Quan Sát (1)2019-10-06 19:52
 • #811: Phát Triển Cùng Quan Sát (2)2019-10-06 19:52
 • #812: Phát Triển Cùng Quan Sát (3)2019-10-06 19:52
 • #813: Lại Lần Nữa (1)2019-10-07 20:03
 • #814: Lại Lần Nữa (2)2019-10-07 20:03
 • #815: Lại Lần Nữa (3)2019-10-07 20:03
 • #816: Người Mới (1)2019-10-08 20:28
 • #817: Người Mới (2)2019-10-08 20:29
 • #818: Người Mới (3)2019-10-08 20:29
 • #819: Động Thân (1)2019-10-09 22:22
 • #820: Động Thân (2)2019-10-09 22:22
 • #821: Động Thân (3)2019-10-09 22:23
 • #822: Mưu Tính (1)2019-10-11 00:12
 • #823: Mưu Tính (2)2019-10-11 00:12
 • #824: Mưu Tính (3)2019-10-11 00:13
 • #825: Vết Tích (1)2019-10-11 20:25
 • #826: Vết Tích (2)2019-10-11 20:25
 • #827: Vết Tích (3)2019-10-11 20:25
 • #828: Thử Nghiệm (1)2019-10-12 20:15
 • #829: Thử Nghiệm (2)2019-10-12 20:16
 • #830: Thử Nghiệm (3)2019-10-12 20:16
 • #831: Thế Giới Phản Kháng (1)2019-10-13 20:29
 • #832: Thế Giới Phản Kháng (2)2019-10-13 20:30
 • #833: Thế Giới Phản Kháng (3)2019-10-13 20:30
 • #834: Thế Giới Phản Kháng (4)2019-10-15 08:39
 • #835: Thế Giới Phản Kháng (5)2019-10-15 08:40
 • #836: Thế Giới Phản Kháng (6)2019-10-15 08:40
 • #837: Mây Đen (1)2019-10-15 20:08
 • #838: Mây Đen (2)2019-10-15 20:08
 • #839: Mây Đen (3)2019-10-15 20:08
 • #840: Bạo Phát (1)2019-10-17 03:02
 • #841: Bạo Phát (2)2019-10-17 03:02
 • #842: Bạo Phát (3)2019-10-17 03:02
 • #843: Chuyện (1)2019-10-17 21:41
 • #844: Chuyện (2)2019-10-17 21:41
 • #845: Chuyện (3)2019-10-17 21:41
 • #846: Xác Lập (1)2019-10-18 20:56
 • #847: Xác Lập (2)2019-10-18 20:57
 • #848: Xác Lập (3)2019-10-18 20:57
 • #849: Bố Trí (1)2019-10-19 20:42
 • #850: Bố Trí (2)2019-10-19 20:42
 • #851: Bố Trí (3)2019-10-19 20:43
 • #852: Cạm Bẫy (1)2019-10-26 11:47
 • #853: Cạm Bẫy (2)2019-10-26 11:47
 • #854: Cạm Bẫy (3)2019-10-26 11:48
 • #855: Phá Cục (1)2019-10-26 11:48
 • #856: Phá Cục (2)2019-10-26 11:48
 • #857: Phá Cục (3)2019-10-26 11:48
 • #858: Ăn Mòn (1)2019-10-26 11:48
 • #859: Ăn Mòn (2)2019-10-26 11:49
 • #860: Ăn Mòn (3)2019-10-26 11:49
 • #861: Kế Hoạch (1)2019-10-26 11:49
 • #862: Kế Hoạch (2)2019-10-26 11:49
 • #863: Kế Hoạch (3)2019-10-26 11:49
 • #864: Phá Tan (1)2019-10-26 11:49
 • #865: Phá Tan (2)2019-10-26 11:50
 • #866: Phá Tan (3)2019-10-26 11:50
 • #867: Thánh Chiến (1)2019-10-26 11:50
 • #868: Thánh Chiến (2)2019-10-26 11:50
 • #869: Thánh Chiến (3)2019-10-26 11:50
 • #870: Đến (1)2019-10-26 11:50
 • #871: Đến (2)2019-10-26 11:51
 • #872: Đến (3)2019-10-26 11:51
 • #873: Chiến Tranh (1)2019-10-28 07:36
 • #874: Chiến Tranh (2)2019-10-28 07:36
 • #875: Chiến Tranh (3)2019-10-28 07:36
 • #876: Ngóng Nhìn (1)2019-10-29 02:20
 • #877: Ngóng Nhìn (2)2019-10-29 02:21
 • #878: Ngóng Nhìn (3)2019-10-29 02:21
 • #879: Quyết Định (1)2019-10-29 19:30
 • #880: Quyết Định (2)2019-10-29 19:30
 • #881: Quyết Định (3)2019-10-29 19:30
 • #882: Mưu Tính (1)2019-10-30 20:13
 • #883: Mưu Tính (2)2019-10-30 20:13
 • #884: Mưu Tính (3)2019-10-30 20:13
 • #885: Tâm Nguyện (1)2019-10-31 20:09
 • #886: Tâm Nguyện (2)2019-10-31 20:09
 • #887: Tâm Nguyện (3)2019-10-31 20:09
 • #888: Khởi Nguyên (1)2019-11-01 19:53
 • #889: Khởi Nguyên (2)2019-11-01 19:53
 • #890: Khởi Nguyên (3)2019-11-01 19:53
 • #891: Tiềm Lực (1)2019-11-02 18:04
 • #892: Tiềm Lực (2)2019-11-02 18:04
 • #893: Tiềm Lực (3)2019-11-02 18:04
 • #894: Mục Tiêu (1)2019-11-05 03:36
 • #895: Mục Tiêu (2)2019-11-05 03:36
 • #896: Mục Tiêu (3)2019-11-05 03:36
 • #897: Toàn Diện (1)2019-11-05 03:36
 • #898: Toàn Diện (2)2019-11-05 03:37
 • #899: Toàn Diện (3)2019-11-05 03:37
 • #900: Thần Thánh (1)2019-11-05 20:16
 • #901: Thần Thánh (2)2019-11-05 20:16
 • #902: Thần Thánh (3)2019-11-05 20:16
 • #903: Đầu Nguồn (1)2019-11-06 19:51
 • #904: Đầu Nguồn (2)2019-11-06 19:51
 • #905: Đầu Nguồn (3)2019-11-06 19:51
 • #906: Bố Cục (1)2019-11-10 21:50
 • #907: Bố Cục (2)2019-11-10 21:51
 • #908: Bố Cục (3)2019-11-10 21:51
 • #909: Chiến Tranh (1)2019-11-10 21:51
 • #910: Chiến Tranh (2)2019-11-10 21:51
 • #911: Chiến Tranh (3)2019-11-10 21:52
 • #912: Hi Vọng (1)2019-11-10 21:52
 • #913: Hi Vọng (2)2019-11-10 21:52
 • #914: Hi Vọng (3)2019-11-10 21:52
 • #915: Ẩn Thân (1)2019-11-10 21:52
 • #916: Ẩn Thân (2)2019-11-10 21:52
 • #917: Ẩn Thân (3)2019-11-10 21:53
 • #918: Trôi Qua (1)2019-11-13 08:58
 • #919: Trôi Qua (2)2019-11-13 08:58
 • #920: Trôi Qua (3)2019-11-13 08:58
 • #921: Nhảy Ra (1)2019-11-13 08:59
 • #922: Nhảy Ra (2)2019-11-13 08:59
 • #923: Nhảy Ra (3)2019-11-13 08:59
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

[ Vô hạn lưu ] Kinh Tủng Chi Thư

THUYS♥️

Độc Tôn Tam Giới (bản dịch)

TiKay

Lăng Thiên Đế Chủ

TiKay

Leave a Reply