Tiên Hiệp

Trọng Sinh Tối Cường Nữ Đế

Kiếp trước, nàng linh căn bị đào, một lòng chính đạo, lại bị phán vì tà ma yêu đạo! Trở lại thiếu nữ thời điểm, nàng ngăn cơn sóng dữ, nghịch thiên cải mệnh, kiếp trước lấn nàng nhục nàng chi nhân, đều phải gấp trăm lần hoàn trả!
Tự học huyết mạch, đúc lại cực phẩm linh căn! Chém hết vô lại tộc nhân, vinh quy đệ nhất! Thế gian quy củ không thể trói buộc nàng mảy may, ở kiếp này nàng
muốn giết ra bản thân chính đạo!
Hắn là mọi người kính ngưỡng Thần Đế, cao ngạo lạnh lùng, lại hàng đêm lẻn vào hương khuê bức nàng cho mình sinh em bé
“Tiểu gia hỏa, đã suy nghĩ kỹ ư?”
“Ta có thể cự tuyệt ư?”
“Ngươi có thể lựa chọn sinh một cái vẫn là sinh hai cái”
“Vì cái gì nhất định phải là ta!”
“Bởi vì ngươi trộm tâm ta!”

Converter: Éρ Tĭêη Sĭηɦ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Dạ Bắc
 •  Chương: /679
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lăng vân toái tâm2019-11-04 20:40
 • #2: Trùng sinh trở về (1)2019-11-04 20:41
 • #3: Trùng sinh trở về (2)2019-11-04 20:41
 • #4: Từ hôn2019-11-04 20:41
 • #5: Cải biến2019-11-04 20:41
 • #6: Tư gia (1)2019-11-04 20:41
 • #7: Tư gia (2)2019-11-04 20:41
 • #8: Thù, chính ta báo (1)2019-11-04 20:42
 • #9: Thù, chính ta báo (2)2019-11-04 20:42
 • #10: Sinh cái bé con thôi (1)2019-11-04 20:42
 • #11: Trân Bảo Các (1)2019-11-04 20:42
 • #12: Trân Bảo Các (2)2019-11-04 20:42
 • #13: Khuất thảo2019-11-04 20:42
 • #14: Phù tháp (1)2019-11-04 20:42
 • #15: Phù tháp (2)2019-11-04 20:43
 • #16: Hỏa độc (2)2019-11-04 20:43
 • #17: Hỏa độc (3)2019-11-04 20:43
 • #18: Tế thiên nghi thức (1)2019-11-04 20:43
 • #19: Tế thiên nghi thức (2)2019-11-04 20:43
 • #20: Chuyển Thiên Luân (1)2019-11-04 20:43
 • #21: Lưu ngôn phỉ ngữ (1)2019-11-04 20:44
 • #22: Lưu ngôn phỉ ngữ (2)2019-11-04 20:44
 • #23: Đại trưởng lão2019-11-04 20:44
 • #24: Ám sát (1)2019-11-04 20:44
 • #25: Ám sát (2)2019-11-04 20:44
 • #26: Nhị trưởng lão (1)2019-11-04 20:44
 • #27: Nhị trưởng lão (2)2019-11-04 20:44
 • #28: Cấu kết với nhau làm việc xấu2019-11-04 20:45
 • #29: Đỗi trở về (1)2019-11-04 20:45
 • #30: Đỗi trở về (2)2019-11-04 20:45
 • #31: Trước bão táp yên tĩnh2019-11-04 20:45
 • #32: Thọ yến (1)2019-11-04 20:45
 • #33: Thọ yến (2)2019-11-04 20:45
 • #34: Thọ yến (3)2019-11-04 20:45
 • #35: Thọ yến (4)2019-11-04 20:46
 • #36: Xum xoe (1)2019-11-04 20:46
 • #37: Xum xoe (2)2019-11-04 20:46
 • #38: Một trận vở kịch2019-11-04 20:46
 • #39: Tiểu long nhân2019-11-04 20:46
 • #40: Trừ ác (1)2019-11-04 20:46
 • #41: Vẩy muội là kiện việc cần kỹ thuật (1)2019-11-04 20:46
 • #42: Vẩy muội là kiện việc cần kỹ thuật (2)2019-11-04 20:47
 • #43: Thân thế2019-11-04 20:47
 • #44: Ấm lòng2019-11-04 20:47
 • #45: Thông hướng con đường cường giả (1)2019-11-04 20:47
 • #46: Huyền Linh tông (1)2019-11-04 20:47
 • #47: Huyền Linh tông (2)2019-11-04 20:47
 • #48: Đăng Thiên Lộ (1)2019-11-04 20:47
 • #49: Đăng Thiên Lộ (2)2019-11-04 20:48
 • #50: Tông môn khảo hạch (1)2019-11-04 20:48
 • #51: Tông môn khảo hạch2019-11-04 20:48
 • #52: Huyễn trận (1)2019-11-04 20:48
 • #53: Huyễn trận (2)2019-11-04 20:48
 • #54: Phá trận2019-11-04 20:48
 • #55: Kiếm trận2019-11-04 20:48
 • #56: Thất Tinh đạp nguyệt (1)2019-11-04 20:49
 • #57: Thất Tinh đạp nguyệt (2)2019-11-04 20:49
 • #58: Tuyệt Sát kiếm trận2019-11-04 20:49
 • #59: Quyền tâm quyền ý (1)2019-11-04 20:49
 • #60: Quyền tâm quyền ý (2)2019-11-04 20:49
 • #61: Khảo hạch kết quả (1)2019-11-04 20:50
 • #62: Khảo hạch kết quả (2)2019-11-04 20:50
 • #63: Đáng tiếc2019-11-04 20:50
 • #64: Ngoại môn đệ tử (1)2019-11-04 20:50
 • #65: Ngoại môn đệ tử (2)2019-11-04 20:50
 • #66: Lôi đài (1)2019-11-04 20:50
 • #67: Chương 67 Lôi đài (2)2019-11-04 20:51
 • #68: Thêm chú (1)2019-11-04 20:51
 • #69: Thêm chú (2)2019-11-04 20:51
 • #70: Huyền Thưởng các (1)2019-11-04 20:51
 • #71: Huyền Thưởng các (2)2019-11-04 20:51
 • #72: Lại đến ba chiêu2019-11-04 20:51
 • #73: Nhiệm vụ mời (1)2019-11-04 20:51
 • #74: Nhiệm vụ mời (2)2019-11-04 20:51
 • #75: Nhiệm vụ đoàn đội (1)2019-11-04 20:52
 • #76: Nhiệm vụ đoàn đội (2)2019-11-04 20:52
 • #77: Hỏa kháng nhuyễn giáp2019-11-04 20:52
 • #78: Nhi nữ tình trường2019-11-04 20:52
 • #79: Trọng Nham hẻm núi (1)2019-11-04 20:52
 • #80: Trọng Nham hẻm núi (2)2019-11-04 20:52
 • #81: Cự tích thú2019-11-04 20:52
 • #82: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (1)2019-11-04 20:53
 • #83: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của (2)2019-11-04 20:53
 • #84: Ăn gan hùm mật báo2019-11-04 20:53
 • #85: Ta gạt người (1)2019-11-04 20:53
 • #86: Ta gạt người (2)2019-11-04 20:53
 • #87: Nham tương2019-11-04 20:53
 • #88: Tà ma chi khí (1)2019-11-04 20:54
 • #89: Tà ma chi khí (2)2019-11-04 20:54
 • #90: Ta! (1)2019-11-04 20:54
 • #91: Ta! (2)2019-11-04 20:54
 • #92: Về tông (1)2019-11-04 20:54
 • #93: Về tông (2)2019-11-04 20:54
 • #94: Phế sói (1)2019-11-04 20:54
 • #95: Thù mới hận cũ (1)2019-11-04 20:54
 • #96: Long Uyển (1)2019-11-04 20:55
 • #97: Long Uyển (2)2019-11-04 20:55
 • #98: Đầu cơ trục lợi (1)2019-11-04 20:55
 • #99: Đầu cơ trục lợi (2)2019-11-04 20:55
 • #100: Tông môn nhiệm vụ (1)2019-11-04 20:55
 • #101: Công báo tư thù (1)2019-11-04 20:55
 • #102: Công báo tư thù (3)2019-11-04 20:55
 • #103: Linh căn (2)2019-11-04 20:56
 • #104: Lâm sư tỷ (1)2019-11-04 20:56
 • #105: Rời nhà trốn đi (2)2019-11-04 20:56
 • #106: Tụ Linh sơn trang (1)2019-11-04 20:56
 • #107: Tụ Linh sơn trang (3)2019-11-04 20:56
 • #108: Đầu lâu tháp (2)2019-11-04 20:56
 • #109: Vướng víu? (1)2019-11-04 20:56
 • #110: Vướng víu? (3)2019-11-04 20:57
 • #111: Ẩn tàng nguy hiểm (2)2019-11-04 20:57
 • #112: Huyết ôn (1)2019-11-04 20:57
 • #113: Huyết ôn (3)2019-11-04 20:57
 • #114: Tử vong bóng ma (2)2019-11-04 20:57
 • #115: Tử vong bóng ma (4)2019-11-04 20:57
 • #116: Đẫm máu chân tướng (2)2019-11-04 20:58
 • #117: Kịch chiến (1)2019-11-04 20:58
 • #118: Kịch chiến (3)2019-11-04 20:58
 • #119: Hành thi (2)2019-11-04 20:58
 • #120: Dám động nàng? (1)2019-11-04 20:58
 • #121: Dám động nàng? (3)2019-11-04 20:58
 • #122: Lấy thân báo đáp (2)2019-11-04 20:58
 • #123: Ta liền nhiễm cái sắc (1)2019-11-04 20:58
 • #124: Ngươi ở bên ngoài có lang! (1)2019-11-04 20:59
 • #125: Hỏi ý (1)2019-11-04 20:59
 • #126: Thông hướng nội môn con đường (1)2019-11-04 20:59
 • #127: Thông bên ngoài nội môn con đường (3)2019-11-04 20:59
 • #128: Nhiệm vụ mở ra (2)2019-11-04 20:59
 • #129: Lộc Thành (1)2019-11-04 20:59
 • #130: Lộc Thành (3)2019-11-04 20:59
 • #131: Huyết Nguyệt giáo trưởng lão (2)2019-11-04 21:00
 • #132: Nhân gian Luyện Ngục (1)2019-11-04 21:00
 • #133: Nhân gian Luyện Ngục (3)2019-11-04 21:00
 • #134: Liều mạng một lần (2)2019-11-04 21:00
 • #135: Nha a? (1)2019-11-04 21:00
 • #136: Nha a (3)2019-11-04 21:00
 • #137: Khế ước (2)2019-11-04 21:00
 • #138: Đoạt xá (1)2019-11-04 21:01
 • #139: Đoạt xá (3)2019-11-04 21:01
 • #140: Lợi hại sư muội của ta (2)2019-11-04 21:01
 • #141: Hiến bảo (1)2019-11-04 21:01
 • #142: Hiến bảo (3)2019-11-04 21:01
 • #143: Giết người đoạt bảo (2)2019-11-04 21:01
 • #144: Phong hồi lộ chuyển (1)2019-11-04 21:02
 • #145: Phong hồi lộ chuyển (3)2019-11-04 21:02
 • #146: Da tróc thịt bong (2)2019-11-04 21:02
 • #147: Tư cách (1)2019-11-04 21:02
 • #148: Tư cách (3)2019-11-04 21:02
 • #149: Huyền Minh các (2)2019-11-04 21:02
 • #150: Huyết Sát kiếm (1)2019-11-04 21:02
 • #151: Huyết Sát kiếm (2)2019-11-04 21:03
 • #152: Linh Tê Hà (2)2019-11-04 21:03
 • #153: Quy củ (2)2019-11-04 21:03
 • #154: Cam linh căn!2019-11-04 21:03
 • #155: Tin đồn (2)2019-11-04 21:03
 • #156: Nội môn khảo hạch (1)2019-11-04 21:03
 • #157: Nội môn khảo hạch (3)2019-11-04 21:03
 • #158: Phong Vân bảng (1)2019-11-04 21:04
 • #159: Phong Vân bảng (3)2019-11-04 21:04
 • #160: Ngoại môn đệ nhất nhân (1)2019-11-04 21:04
 • #161: Ngoại môn đệ nhất nhân (3)2019-11-04 21:04
 • #162: Toàn thắng (1)2019-11-04 21:04
 • #163: Toàn thắng (3)2019-11-04 21:04
 • #164: Đoạt bảo (2)2019-11-04 21:04
 • #165: Đoạt bảo (4)2019-11-04 21:05
 • #166: Oán hận2019-11-04 21:05
 • #167: Kiếm Đồng cùng thị nữ (1)2019-11-04 21:05
 • #168: Kiếm Đồng cùng thị nữ (3)2019-11-04 21:05
 • #169: Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ (2)2019-11-04 21:05
 • #170: Hỗn Thế Ma Vương (1)2019-11-04 21:05
 • #171: Chí Tôn võ kỹ (1)2019-11-04 21:05
 • #172: Chí Tôn võ kỹ (3)2019-11-04 21:05
 • #173: Mỗi ngày một trận đánh (2)2019-11-04 21:05
 • #174: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo (1)2019-11-04 21:06
 • #175: Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt (1)2019-11-04 21:06
 • #176: Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt (3)2019-11-04 21:06
 • #177: Kiếm linh phường (3)2019-11-04 21:06
 • #178: Sáng mắt mù Rèn thuật (2)2019-11-04 21:06
 • #179: Sáng mắt mù Rèn thuật (4)2019-11-04 21:06
 • #180: Rèn đúc đại sư (2)2019-11-04 21:07
 • #181: Nhiệm vụ (1)2019-11-04 21:07
 • #182: Nhiệm vụ (3)2019-11-04 21:07
 • #183: Sư tỷ uy vũ (1)2019-11-04 21:07
 • #184: Sư tỷ uy vũ (3)2019-11-04 21:07
 • #185: Tức giận (1)2019-11-04 21:07
 • #186: Tức giận (3)2019-11-04 21:08
 • #187: Sinh tử lôi (2)2019-11-04 21:08
 • #188: Sinh tử lôi (4)2019-11-04 21:08
 • #189: Băng cùng hỏa (2)2019-11-04 21:08
 • #190: Băng cùng hỏa (4)2019-11-04 21:08
 • #191: Người của ta (2)2019-11-04 21:08
 • #192: Cùng lên đi (2)2019-11-04 21:08
 • #193: Không gì hơn cái này (1)2019-11-04 21:09
 • #194: Không gì hơn cái này (3)2019-11-04 21:09
 • #195: Chịu chết đi (2)2019-11-04 21:09
 • #196: Chịu chết đi (4)2019-11-04 21:09
 • #197: Thử nghiệm nhỏ một thanh (2)2019-11-04 21:09
 • #198: Thử nghiệm nhỏ một thanh (4)2019-11-04 21:09
 • #199: Thích ngươi rồi (2)2019-11-04 21:09
 • #200: Ký danh đệ tử (1)2019-11-04 21:10
 • #201: Ký danh đệ tử (3)2019-11-04 21:10
 • #202: Ba tông so tài (2)2019-11-04 21:10
 • #203: Huyền Nguyên đan (1)2019-11-04 21:10
 • #204: Huyền Nguyên đan (3)2019-11-04 21:10
 • #205: Lưu Vân đảo (2)2019-11-04 21:10
 • #206: Lưu Vân đảo (4)2019-11-04 21:10
 • #207: Cổ quái (2)2019-11-04 21:11
 • #208: Cổ quái (4)2019-11-04 21:11
 • #209: Diệp Du (2)2019-11-04 21:11
 • #210: Đoạt linh chi pháp (2)2019-11-04 21:11
 • #211: Ba tông chi tranh (1)2019-11-04 21:11
 • #212: Ba tông chi tranh (3)2019-11-04 21:11
 • #213: Ba tông chi tranh (5)2019-11-04 21:11
 • #214: Xin đi giết giặc (2)2019-11-04 21:12
 • #215: Nhường chiêu (1)2019-11-04 21:12
 • #216: Nhường chiêu (3)2019-11-04 21:12
 • #217: Tới phiên ta (2)2019-11-04 21:12
 • #218: Ngươi giở trò lừa bịp (1)2019-11-04 21:12
 • #219: Bồi thường (1)2019-11-04 21:12
 • #220: Bồi thường (3)2019-11-04 21:12
 • #221: Đột phá (2)2019-11-04 21:13
 • #222: Lừa gạt ngươi (1)2019-11-04 21:13
 • #223: Lừa gạt ngươi (3)2019-11-04 21:13
 • #224: Lo lắng âm thầm (2)2019-11-04 21:13
 • #225: Linh Sinh hoa (2)2019-11-04 21:13
 • #226: Linh Sinh hoa (4)2019-11-04 21:13
 • #227: Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu (2)2019-11-04 21:14
 • #228: Thu hoạch tương đối khá (1)2019-11-04 21:14
 • #229: Niềm vui ngoài ý muốn (1)2019-11-04 21:14
 • #230: Niềm vui ngoài ý muốn (3)2019-11-04 21:14
 • #231: Trấn Yêu Tháp (2)2019-11-04 21:14
 • #232: Sư huynh muội (1)2019-11-04 21:14
 • #233: Sư huynh muội (3)2019-11-04 21:15
 • #234: Nội chiến? (1)2019-11-04 21:15
 • #235: Nội chiến (3)2019-11-04 21:15
 • #236: Huyết Nguyệt giáo người sùng bái (2)2019-11-04 21:15
 • #237: Tiểu tỷ tỷ (1)2019-11-04 21:15
 • #238: Ninh Lạc (1)2019-11-04 21:16
 • #239: Ninh Lạc (3)2019-11-04 21:16
 • #240: Tranh phong đối lập (2)2019-11-04 21:16
 • #241: Chí Tôn võ kỹ (2)2019-11-04 21:16
 • #242: Chí Tôn võ kỹ (4)2019-11-04 21:17
 • #243: Lâm trưởng lão (1)2019-11-04 21:17
 • #244: Lâm trưởng lão (3)2019-11-04 21:17
 • #245: Lâm trưởng lão (5)2019-11-04 21:17
 • #246: Vân Tiêu tông đệ tử (2)2019-11-04 21:17
 • #247: Vân Tiêu tông đệ tử (4)2019-11-04 21:17
 • #248: Huyết sắc trăng khuyết (1)2019-11-04 21:17
 • #249: Huyết sắc trăng khuyết (3)2019-11-04 21:17
 • #250: Kiếm chuyện (1)2019-11-04 21:18
 • #251: Kiếm chuyện (3)2019-11-04 21:18
 • #252: Bằng vào ta thân (1)2019-11-04 21:18
 • #253: Bằng vào ta thân (3)2019-11-04 21:18
 • #254: Truy sát (2)2019-11-04 21:18
 • #255: Huyết Nguyệt giáo đà chủ (1)2019-11-04 21:18
 • #256: Huyết Nguyệt hộ pháp (1)2019-11-04 21:18
 • #257: Huyết Nguyệt hộ pháp (3)2019-11-04 21:19
 • #258: Chất vấn (2)2019-11-04 21:19
 • #259: Bái kiến hộ pháp đại nhân (1)2019-11-04 21:19
 • #260: Bái kiến hộ pháp đại nhân (3)2019-11-04 21:19
 • #261: Mưa gió nổi lên (1)2019-11-04 21:19
 • #262: Mưa gió nổi lên (3)2019-11-04 21:19
 • #263: Như thế nào tông môn (2)2019-11-04 21:20
 • #264: Như thế nào tông môn (4)2019-11-04 21:20
 • #265: Như thế nào tông môn (6)2019-11-04 21:20
 • #266: Huyền Linh lão tổ (1)2019-11-04 21:20
 • #267: Huyền Linh lão tổ (3)2019-11-04 21:20
 • #268: Đem người mà đến (2)2019-11-04 21:20
 • #269: Các hiển thần thông (1)2019-11-04 21:20
 • #270: Các hiển thần thông (3)2019-11-04 21:21
 • #271: Đại chiến (2)2019-11-04 21:21
 • #272: Thân phận bại lộ (2)2019-11-04 21:21
 • #273: Huyết Nguyệt thánh chủ (2)2019-11-04 21:21
 • #274: Huyết Nguyệt thánh chủ (4)2019-11-04 21:21
 • #275: Huyết Nguyệt Thánh nữ (2)2019-11-04 21:21
 • #276: Lưu được núi xanh (1)2019-11-04 21:21
 • #277: Lưu núi xanh tại (3)2019-11-04 21:21
 • #278: Sau này còn gặp lại (1)2019-11-04 21:22
 • #279: Sau này còn gặp lại (3)2019-11-04 21:22
 • #280: Một cái cố sự (1)2019-11-04 21:22
 • #281: Xinh đẹp như hoa (1)2019-11-04 21:22
 • #282: Xinh đẹp như hoa (3)2019-11-04 21:22
 • #283: Miễn cưỡng duy trì hòa bình (2)2019-11-04 21:22
 • #284: Bí cảnh (2)2019-11-04 21:23
 • #285: A Tỳ Luyện Ngục (1)2019-11-04 21:23
 • #286: A Tỳ Luyện Ngục (3)2019-11-04 21:23
 • #287: Tiên cùng Phật (1)2019-11-04 21:23
 • #288: Tiên cùng Phật (3)2019-11-04 21:23
 • #289: Nguy hiểm (2)2019-11-04 21:23
 • #290: Cổ quái (1)2019-11-04 21:24
 • #291: Cổ quái (3)2019-11-04 21:24
 • #292: Tao ngộ (2)2019-11-04 21:24
 • #293: Đoạt xá (1)2019-11-04 21:24
 • #294: Đoạt xá (3)2019-11-04 21:24
 • #295: Hồng nhan họa thủy (2)2019-11-04 21:24
 • #296: Cung điện (1)2019-11-04 21:25
 • #297: Cung điện (3)2019-11-04 21:25
 • #298: Cứu người (2)2019-11-04 21:25
 • #299: Như mộng như ảo (1)2019-11-04 21:25
 • #300: Như mộng như ảo (3)2019-11-04 21:25
 • #301: Tâm ma (2)2019-11-04 21:25
 • #302: Lòng người khó dò (1)2019-11-04 21:25
 • #303: Lòng người khó dò (3)2019-11-04 21:26
 • #304: Diệt Sinh trận (2)2019-11-04 21:26
 • #305: Động thiên phúc địa (1)2019-11-04 21:26
 • #306: Động thiên phúc địa (3)2019-11-04 21:26
 • #307: Ma Thần thú (2)2019-11-04 21:26
 • #308: Ma Thần thú (4)2019-11-04 21:26
 • #309: Ma Thần thú (6)2019-11-04 21:27
 • #310: Tiểu Bạch Hổ (2)2019-11-04 21:27
 • #311: Ai chủ ai bộc2019-11-04 21:27
 • #312: Ẩn thế chi bí (2)2019-11-04 21:27
 • #313: Ai làm cờ2019-11-04 21:27
 • #314: Ma chướng cảnh giới2019-11-04 21:27
 • #315: Hoan nghênh đến2019-11-04 21:27
 • #316: Chân chính thánh mẫu2019-11-04 21:28
 • #317: Ly biệt2019-11-04 21:28
 • #318: Chém giết2019-11-04 21:28
 • #319: Huyết chú trận pháp2019-11-04 21:28
 • #320: Vây công (1)2019-11-04 21:28
 • #321: Vây công (3)2019-11-04 21:28
 • #322: Tà lực (2)2019-11-04 21:28
 • #323: Tà lực (4)2019-11-04 21:28
 • #324: Dám gọi thanh thiên hoán nhật nguyệt2019-11-04 21:29
 • #325: Vì ngươi đảm bảo2019-11-04 21:29
 • #326: Vậy mà là ngươi (2)2019-11-04 21:29
 • #327: Vậy mà là ngươi (4)2019-11-04 21:29
 • #328: Vậy mà là ngươi (6)2019-11-04 21:29
 • #329: Vậy mà là ngươi (8)2019-11-04 21:29
 • #330: Ngươi là ai (2)2019-11-04 21:29
 • #331: Ngươi là ai (4)2019-11-04 21:29
 • #332: Thân phận thật sự2019-11-04 21:29
 • #333: Ngươi dựa vào cái gì2019-11-04 21:29
 • #334: Rời đi bí cảnh (2)2019-11-04 21:30
 • #335: Rời đi bí cảnh (4)2019-11-04 21:30
 • #336: Cửu Dạ hoàng triều (1)2019-11-04 21:30
 • #337: Cửu Dạ hoàng triều (3)2019-11-04 21:30
 • #338: Âu Dương thế gia (2)2019-11-04 21:30
 • #339: Âu Dương thế gia (4)2019-11-04 21:30
 • #340: Chợ đen (2)2019-11-04 21:30
 • #341: Lột da (1)2019-11-04 21:30
 • #342: Lột da (3)2019-11-04 21:30
 • #343: Về Nguyên thạch (1)2019-11-04 21:31
 • #344: Về Nguyên thạch (3)2019-11-04 21:31
 • #345: Quất ngươi làm sao (2)2019-11-04 21:31
 • #346: Quất ngươi làm sao (4)2019-11-04 21:31
 • #347: Nửa bước Âm Dương Chân Quân (1)2019-11-04 21:31
 • #348: Nửa bước Âm Dương Chân Quân (3)2019-11-04 21:31
 • #349: Nửa bước Âm Dương Chân Quân (5)2019-11-04 21:31
 • #350: Phù Sinh rèn đúc phường (2)2019-11-04 21:31
 • #351: Hắc Kim huyền thiết (1)2019-11-04 21:31
 • #352: Hắc Kim huyền thiết (3)2019-11-04 21:32
 • #353: Rèn đúc (2)2019-11-04 21:32
 • #354: Dị hỏa (1)2019-11-04 21:32
 • #355: Dị hỏa (3)2019-11-04 21:32
 • #356: Không tìm đường chết sẽ không phải chết (2)2019-11-04 21:32
 • #357: Ngân Lang2019-11-04 21:32
 • #358: Ngân Lang (3)2019-11-04 21:32
 • #359: Trụy Thiên cốc (2)2019-11-04 21:32
 • #360: Bái sư (1)2019-11-04 21:32
 • #361: Bái sư (3)2019-11-04 21:32
 • #362: Giàu đến chảy mỡ (2)2019-11-04 21:33
 • #363: Lợi hại (1)2019-11-04 21:33
 • #364: Lợi hại (3)2019-11-04 21:33
 • #365: Các sư huynh đệ (2)2019-11-04 21:33
 • #366: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục (1)2019-11-04 21:33
 • #367: Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục (3)2019-11-04 21:33
 • #368: Còn người nào không phục (2)2019-11-04 21:33
 • #369: Sóng ngầm (1)2019-11-04 21:33
 • #370: Sóng ngầm (3)2019-11-04 21:33
 • #371: Gây chuyện (2)2019-11-04 21:34
 • #372: Gây chuyện (4)2019-11-04 21:34
 • #373: Gây chuyện (6)2019-11-04 21:34
 • #374: Cút ra đây cho ta (2)2019-11-04 21:34
 • #375: Treo lên đánh (1)2019-11-04 21:34
 • #376: Treo lên đánh (3)2019-11-04 21:34
 • #377: Treo lên đánh (5)2019-11-04 21:34
 • #378: Tới cửa kiếm chuyện (2)2019-11-04 21:34
 • #379: Trách ta lạc? (2)2019-11-04 21:34
 • #380: Chờ đó cho ta (1)2019-11-04 21:35
 • #381: Ngươi chờ đó cho ta (3)2019-11-04 21:35
 • #382: Luận bàn (2)2019-11-04 21:35
 • #383: Vô sỉ quá vô sỉ (1)2019-11-04 21:35
 • #384: Vô sỉ quá vô sỉ (3)2019-11-04 21:35
 • #385: Vọng nguyệt phong (1)2019-11-04 21:35
 • #386: Tuyệt Đại Môn (1)2019-11-04 21:35
 • #387: Tuyệt Đại Môn (3)2019-11-04 21:35
 • #388: Cho ngươi mặt mũi (2)2019-11-04 21:35
 • #389: Diễn trò làm nguyên bộ (1)2019-11-04 21:35
 • #390: Diễn trò làm nguyên bộ (3)2019-11-04 21:36
 • #391: Thân thế chi mê (2)2019-11-04 21:36
 • #392: Không hứng thú (1)2019-11-04 21:36
 • #393: Không hứng thú (3)2019-11-04 21:36
 • #394: Long tranh hổ đấu (2)2019-11-04 21:36
 • #395: Long tranh hổ đấu (4)2019-11-04 21:36
 • #396: Quen biết cũ (2)2019-11-04 21:36
 • #397: Đánh đòn (1)2019-11-04 21:36
 • #398: Tiên đế (1)2019-11-04 21:36
 • #399: Tiên đế (3)2019-11-04 21:37
 • #400: Thái hậu (1)2019-11-04 21:37
 • #401: Thái hậu (3)2019-11-04 21:37
 • #402: Tự gây nghiệt (2)2019-11-04 21:37
 • #403: Thiện tâm tiến hành (1)2019-11-04 21:37
 • #404: Thiện tâm tiến hành (3)2019-11-04 21:37
 • #405: Lưỡi đao (2)2019-11-04 21:37
 • #406: Vô sỉ a (1)2019-11-04 21:37
 • #407: Vô sỉ a (3)2019-11-04 21:37
 • #408: Sư tôn (2)2019-11-04 21:37
 • #409: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do (1)2019-11-04 21:38
 • #410: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do (3)2019-11-04 21:38
 • #411: Hiên Viên Dịch (2)2019-11-04 21:38
 • #412: Đưa ngươi một món lễ lớn2019-11-04 21:38
 • #413: Biến trang (2)2019-11-04 21:38
 • #414: Diệp Trần... Cô nương?2019-11-04 21:38
 • #415: Thanh niên thần bí2019-11-04 21:38
 • #416: Đại thời đại mở ra: Quần hùng tranh giành2019-11-04 21:38
 • #417: Tâm tư kín đáo2019-11-04 21:38
 • #418: Tuyệt vọng2019-11-04 21:38
 • #419: Bại lộ2019-11-04 21:39
 • #420: Chơi cái trò chơi2019-11-04 21:39
 • #421: Vận mệnh chú định2019-11-04 21:39
 • #422: Trốn2019-11-04 21:39
 • #423: Đánh không lại nó2019-11-04 21:39
 • #424: Đèn lưu ly2019-11-04 21:39
 • #425: Tức đến phun máu2019-11-04 21:39
 • #426: Chết như thế nào2019-11-04 21:39
 • #427: Nguy hiểm tính mạng2019-11-04 21:40
 • #428: Giả mạo học viên2019-11-04 21:40
 • #429: Ngươi tên súc sinh này2019-11-04 21:40
 • #430: Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi2019-11-04 21:40
 • #431: Đồng hành2019-11-04 21:40
 • #432: Thái tử2019-11-04 21:40
 • #433: Khương thị huyết mạch2019-11-04 21:40
 • #434: Các ngươi không sợ2019-11-04 21:40
 • #435: Giọt nước không lọt2019-11-04 21:40
 • #436: Đại địch2019-11-04 21:41
 • #437: Thực lực đáng sợ2019-11-04 21:41
 • #438: Yêu Đế tên2019-11-04 21:41
 • #439: Thần Hoàng truyền thừa2019-11-04 21:41
 • #440: Thanh Long (2)2019-11-04 21:41
 • #441: Kiếp trước kiếp này (2)2019-11-04 21:41
 • #442: Ngươi dám đùa ta (2)2019-11-04 21:41
 • #443: Ngươi dám đùa ta (4)2019-11-04 21:41
 • #444: Vì người khác làm áo cưới2019-11-04 21:41
 • #445: Lấy thân báo đáp2019-11-04 21:42
 • #446: Âm mưu2019-11-04 21:42
 • #447: Truyền thừa mở ra2019-11-04 21:42
 • #448: Khinh người quá đáng (2)2019-11-04 21:42
 • #449: Khinh người quá đáng (4)2019-11-04 21:42
 • #450: Đánh chính là ngươi (2)2019-11-04 21:42
 • #451: Đánh chính là ngươi (4)2019-11-04 21:42
 • #452: Đánh chính là ngươi (6)2019-11-04 21:42
 • #453: Đánh chính là ngươi (7)2019-11-04 21:42
 • #454: Trí bao gần yêu (1)2019-11-04 21:42
 • #455: Trí bao gần yêu (3)2019-11-04 21:43
 • #456: Trí bao gần yêu (5)2019-11-04 21:43
 • #457: Thần Hoàng truyền thừa (2)2019-11-04 21:43
 • #458: Thần Hoàng thí luyện (1)2019-11-04 21:43
 • #459: Thần Hoàng thí luyện (3)2019-11-04 21:43
 • #460: Sắc đẹp trước mắt (1)2019-11-04 21:43
 • #461: Sắc đẹp trước mắt (3)2019-11-04 21:43
 • #462: Sắc đẹp trước mắt (5)2019-11-04 21:43
 • #463: Lấy hay bỏ (2)2019-11-04 21:43
 • #464: Lấy hay bỏ (4)2019-11-04 21:44
 • #465: Huyết mạch truyền thừa (1)2019-11-04 21:44
 • #466: Huyết mạch truyền thừa (3)2019-11-04 21:44
 • #467: Thiên đạo tâm (1)2019-11-04 21:44
 • #468: Thiên đạo tâm (3)2019-11-04 21:44
 • #469: Thôn phệ huyết mạch (1)2019-11-04 21:44
 • #470: Thôn phệ huyết mạch (3)2019-11-04 21:44
 • #471: Thôn phệ huyết mạch (5)2019-11-04 21:44
 • #472: Lại gặp mặt (2)2019-11-04 21:44
 • #473: Đại giới (1)2019-11-04 21:45
 • #474: Đại giới (3)2019-11-04 21:45
 • #475: Trở lại Lẫm Thành (1)2019-11-04 21:45
 • #476: Trở lại Lẫm Thành (3)2019-11-04 21:45
 • #477: Trở lại Lẫm Thành (5)2019-11-04 21:45
 • #478: Trở lại Lẫm Thành (7)2019-11-04 21:45
 • #479: Diệp gia (2)2019-11-04 21:45
 • #480: Diệp gia (4)2019-11-04 21:45
 • #481: Thiên tài thiếu niên (2)2019-11-04 21:46
 • #482: Thiên tài thiếu niên (3)2019-11-04 21:46
 • #483: Sinh thêm sự cố (1)2019-11-04 21:46
 • #484: Sinh thêm sự cố (3)2019-11-04 21:46
 • #485: So lôi (2)2019-11-04 21:46
 • #486: So lôi (4)2019-11-04 21:46
 • #487: Thật muốn ta bên trên? (1)2019-11-04 21:46
 • #488: Thật muốn ta bên trên? (3)2019-11-04 21:46
 • #489: Thật muốn ta bên trên? (5)2019-11-04 21:46
 • #490: Muốn chết (1)2019-11-04 21:46
 • #491: Muốn chết (3)2019-11-04 21:47
 • #492: Muốn chết (5)2019-11-04 21:47
 • #493: Kỳ trân dị bảo (1)2019-11-04 21:47
 • #494: Kỳ trân dị bảo (3)2019-11-04 21:47
 • #495: Long gia (2)2019-11-04 21:47
 • #496: Long gia (4)2019-11-04 21:47
 • #497: Long gia (6)2019-11-04 21:47
 • #498: Bản sự (2)2019-11-04 21:47
 • #499: Ba bước (1)2019-11-04 21:47
 • #500: Ba bước (3)2019-11-04 21:48
 • #501: Cường giả đột kích (2)2019-11-04 21:48
 • #502: Dương Quân (1)2019-11-04 21:48
 • #503: Dương Quân (3)2019-11-04 21:48
 • #504: Trọng chỉnh (2)2019-11-04 21:48
 • #505: Trọng chỉnh (4)2019-11-04 21:48
 • #506: Hân vinh (2)2019-11-04 21:48
 • #507: Hân vinh (4)2019-11-04 21:48
 • #508: Phồn thịnh (1)2019-11-04 21:48
 • #509: Phồn thịnh (3)2019-11-04 21:48
 • #510: Công pháp2019-11-04 21:49
 • #511: Đưa tới cửa2019-11-04 21:49
 • #512: Khỉ làm xiếc2019-11-04 21:49
 • #513: Đào chân tường (1)2019-11-04 21:49
 • #514: Đào chân tường (3)2019-11-04 21:49
 • #515: Vân Tiêu tông lại như thế nào (2)2019-11-04 21:49
 • #516: Vân Tiêu tông lại như thế nào (4)2019-11-04 21:49
 • #517: Tông (2)2019-11-04 21:50
 • #518: Tế bái2019-11-04 21:50
 • #519: Là ngươi (1)2019-11-04 21:50
 • #520: Là ngươi (3)2019-11-04 21:50
 • #521: Ai sợ ai (2)2019-11-04 21:50
 • #522: Thực lực (1)2019-11-04 21:50
 • #523: Thực lực (3)2019-11-04 21:50
 • #524: Thực lực (5)2019-11-04 21:50
 • #525: Bắc Minh Trang (1)2019-11-04 21:50
 • #526: Bắc Minh Trang (3)2019-11-04 21:50
 • #527: Giết một mình ta, đồ ngươi cả nhà2019-11-04 21:51
 • #528: Tam sát lệnh (2)2019-11-04 21:51
 • #529: Phản đồ (1)2019-11-04 21:51
 • #530: Phản đồ (3)2019-11-04 21:51
 • #531: Vô sỉ (1)2019-11-04 21:51
 • #532: Vô sỉ (3)2019-11-04 21:51
 • #533: Hư vô kính (2)2019-11-04 21:51
 • #534: Trụy Thiên cốc (1)2019-11-04 21:51
 • #535: Tùy tiện dạo chơi2019-11-04 21:51
 • #536: Tội chết khó thoát2019-11-04 21:52
 • #537: Diệp cô nương2019-11-04 21:52
 • #538: Ta sẽ sợ?2019-11-04 21:52
 • #539: Âm mưu2019-11-04 21:52
 • #540: Vĩnh Hằng chính là cô độc (1)2019-11-04 21:52
 • #541: Vĩnh Hằng chính là cô độc (3)2019-11-04 21:52
 • #542: Lạc Tuyết Thần vương (2)2019-11-04 21:52
 • #543: Đáng tiếc sao? (1)2019-11-04 21:52
 • #544: Đáng tiếc sao (3)2019-11-04 21:52
 • #545: Không điên cuồng không sống (2)2019-11-04 21:53
 • #546: Không điên cuồng không sống (4)2019-11-04 21:53
 • #547: Thần Phủ chuyển sinh (2)2019-11-04 21:53
 • #548: Cướp đoạt (1)2019-11-04 21:53
 • #549: Cướp đoạt (3)2019-11-04 21:53
 • #550: Ta Bảo Định (2)2019-11-04 21:53
 • #551: Diệt thế đồng tử (1)2019-11-04 21:53
 • #552: Diệt thế đồng tử (3)2019-11-04 21:53
 • #553: Cấm kỵ chi pháp (2)2019-11-04 21:53
 • #554: Hai cái tiểu yêu nghiệt (1)2019-11-04 21:54
 • #555: Hai cái tiểu yêu nghiệt (3)2019-11-04 21:54
 • #556: Dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ (2)2019-11-04 21:54
 • #557: Dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ (4)2019-11-04 21:54
 • #558: Dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ (6)2019-11-04 21:54
 • #559: Giận (2)2019-11-04 21:54
 • #560: Giết (1)2019-11-04 21:54
 • #561: Giết (3)2019-11-04 21:54
 • #562: Ma vật (2)2019-11-04 21:54
 • #563: Thần tiên đánh nhau (1)2019-11-04 21:54
 • #564: Thần tiên đánh nhau (3)2019-11-04 21:55
 • #565: Giết nàng (2)2019-11-04 21:55
 • #566: Đây không có khả năng (1)2019-11-04 21:55
 • #567: Đây không có khả năng (3)2019-11-04 21:55
 • #568: Bảo vệ (2)2019-11-04 21:55
 • #569: Đoạt xá (2)2019-11-04 21:55
 • #570: Thể xác (2)2019-11-04 21:55
 • #571: Liều chính là diễn kỹ (1)2019-11-04 21:55
 • #572: Liều chính là diễn kỹ (3)2019-11-04 21:55
 • #573: Là ngươi nghĩ quá nhiều (1)2019-11-04 21:56
 • #574: Là ngươi nghĩ quá nhiều (3)2019-11-04 21:56
 • #575: Cửu Dương lão nhân (2)2019-11-04 21:56
 • #576: Đại Phù Đồ Kiếm Thánh (1)2019-11-04 21:56
 • #577: Đại Phù Đồ Kiếm Thánh (3)2019-11-04 21:56
 • #578: Linh khí nguy hiểm (2)2019-11-04 21:56
 • #579: Chia cắt chiến trường (1)2019-11-04 21:56
 • #580: Chia cắt chiến trường (3)2019-11-04 21:56
 • #581: Linh khí chuyển vận (2)2019-11-04 21:56
 • #582: Hi vọng chi quang (1)2019-11-04 21:57
 • #583: Hi vọng chi quang (3)2019-11-04 21:57
 • #584: Chung chiến (1)2019-11-04 21:57
 • #585: Chung chiến (5)2019-11-04 21:57
 • #586: Tề Thiên Thành (2)2019-11-04 21:57
 • #587: Tề Thiên Thành (4)2019-11-04 21:57
 • #588: Tề Thiên Thành (6)2019-11-04 21:57
 • #589: Thủ hộ (1)2019-11-04 21:57
 • #590: Thủ hộ (3)2019-11-04 21:58
 • #591: Tiến công (2)2019-11-04 21:58
 • #592: Họa (1)2019-11-04 21:58
 • #593: Đại cục làm trọng (1)2019-11-04 21:58
 • #594: Đại cục làm trọng (3)2019-11-04 21:58
 • #595: Chiến (1)2019-11-04 21:58
 • #596: Chiến (3)2019-11-04 21:58
 • #597: Luân hãm (2)2019-11-04 21:58
 • #598: Luân hãm (4)2019-11-04 21:58
 • #599: Luân hãm (6)2019-11-04 21:58
 • #600: Huyết chiến (2)2019-11-04 21:58
 • #601: Huyết chiến (4)2019-11-04 21:59
 • #602: Huyết chiến (6)2019-11-04 21:59
 • #603: Huyết chiến (8)2019-11-04 21:59
 • #604: Huyết chiến (10)2019-11-04 21:59
 • #605: Trận chiến cuối cùng (2)2019-11-04 21:59
 • #606: Trận chiến cuối cùng (4)2019-11-04 21:59
 • #607: Một kiếp này, ta thay ngươi (2)2019-11-04 21:59
 • #608: Phượng Hoàng Niết Bàn (2)2019-11-04 21:59
 • #609: Không từ bỏ (1)2019-11-04 22:00
 • #610: Không từ bỏ (3)2019-11-04 22:00
 • #611: Trung Ương đại lục (2)2019-11-04 22:00
 • #612: Ám Ảnh Thánh điện (1)2019-11-04 22:00
 • #613: Ám Ảnh Thánh điện (3)2019-11-04 22:00
 • #614: Thánh tử (2)2019-11-04 22:00
 • #615: Làm sao đeo lên ? (1)2019-11-04 22:00
 • #616: Làm sao đeo lên ? (3)2019-11-04 22:00
 • #617: Chất vấn (2)2019-11-04 22:00
 • #618: Vong linh tháp (1)2019-11-04 22:00
 • #619: Vong linh tháp (3)2019-11-04 22:01
 • #620: Là thật là giả (2)2019-11-04 22:01
 • #621: Lạc gia (1)2019-11-04 22:01
 • #622: Lạc gia (3)2019-11-04 22:01
 • #623: Thọ yến (2)2019-11-04 22:01
 • #624: Oan có đầu nợ có chủ (1)2019-11-04 22:01
 • #625: Oan có đầu nợ có chủ (3)2019-11-04 22:01
 • #626: Một lời không hợp (2)2019-11-04 22:01
 • #627: Hồng Môn Yến (1)2019-11-04 22:01
 • #628: Hồng Môn Yến (3)2019-11-04 22:02
 • #629: Trong lòng khổ (2)2019-11-04 22:02
 • #630: Tình huống như thế nào? (1)2019-11-04 22:02
 • #631: Tình huống như thế nào? (3)2019-11-04 22:02
 • #632: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo (2)2019-11-04 22:02
 • #633: Như giẫm trên băng mỏng (1)2019-11-04 22:02
 • #634: Như giẫm trên băng mỏng (3)2019-11-04 22:02
 • #635: Vô phúc tiêu thụ (2)2019-11-04 22:02
 • #636: Thả bản thân (1)2019-11-04 22:03
 • #637: Thả bản thân (3)2019-11-04 22:03
 • #638: Nô dịch (2)2019-11-04 22:03
 • #639: Chấn kinh (1)2019-11-04 22:03
 • #640: Chấn kinh (3)2019-11-04 22:03
 • #641: Mặt mũi? (2)2019-11-04 22:03
 • #642: Vĩnh Hằng hoàng triều (1)2019-11-04 22:03
 • #643: Vĩnh Hằng hoàng triều (3)2019-11-04 22:03
 • #644: Đại hoàng tử (2)2019-11-04 22:03
 • #645: Vĩnh Hằng Hoàng tộc (1)2019-11-04 22:04
 • #646: Vĩnh Hằng Hoàng tộc (3)2019-11-04 22:04
 • #647: Hôn ước (2)2019-11-04 22:04
 • #648: Cưỡng từ đoạt lý (1)2019-11-04 22:04
 • #649: Cưỡng từ đoạt lý (3)2019-11-04 22:04
 • #650: Nguy cơ tứ phía (2)2019-11-04 22:04
 • #651: Đồng mưu đại cát (1)2019-11-04 22:04
 • #652: Đồng mưu đại kế (3)2019-11-04 22:04
 • #653: Bày mưu tính kế (2)2019-11-04 22:04
 • #654: Người giả bị đụng (1)2019-11-04 22:05
 • #655: Người giả bị đụng (3)2019-11-04 22:05
 • #656: Vạn sự sẵn sàng (2)2019-11-04 22:05
 • #657: Vạch tội (1)2019-11-04 22:05
 • #658: Vạch tội (3)2019-11-04 22:05
 • #659: Nhận tội (2)2019-11-04 22:05
 • #660: Quân pháp bất vị thân (1)2019-11-04 22:05
 • #661: Quân pháp bất vị thân (3)2019-11-04 22:05
 • #662: Tận hứng (2) 22019-11-04 22:06
 • #663: Buộc hắn tạo phản (1)2019-11-04 22:06
 • #664: Buộc hắn tạo phản (3)2019-11-04 22:06
 • #665: Tự cầu phúc (2)2019-11-04 22:06
 • #666: Sắp nổi (1)2019-11-04 22:06
 • #667: Sắp nổi (3)2019-11-04 22:06
 • #668: Tướng quân (2)2019-11-04 22:07
 • #669: Dòng lũ (1)2019-11-04 22:07
 • #670: Dòng lũ (3)2019-11-04 22:07
 • #671: U Thị cổ tộc (2)2019-11-04 22:07
 • #672: Hư không huyễn cảnh (1)2019-11-04 22:07
 • #673: Hư không huyễn cảnh (3)2019-11-04 22:07
 • #674: Tinh bầy (2)2019-11-04 22:07
 • #675: Đều là sáo lộ (1)2019-11-04 22:08
 • #676: Đều là sáo lộ (3)2019-11-04 22:08
 • #677: Tô Kiều (2)2019-11-04 22:08
 • #678: Yếu như vậy sao (1)2019-11-04 22:08
 • #679: Yếu như vậy sao (3)2019-11-04 22:08
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Thần Giới Tu Luyện Nhật Thường

THUYS♥️

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online

TiKay

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TiKay

Leave a Reply