Võng Du

Tử Thần Chi Tiễn

Nhân vật chính là một thanh niên mới ra trường làm một công việc bình thường với chức vụ bình thường, đồng nghĩa sẽ là mức lương ít ỏi nên bị người yêu đá, lại thêm bị chèn ép trong công việc bởi quan hệ ‘nhất thân nhì quen’.

Hắn chơi trò chơi nhập vai thế giới ảo tên là Phong Vân để giải sầu nhưng cả trong trò chơi cũng bị người đuổi giết, từ 4x bị quay về cấp 1, đến nỗi đành xóa acc. Trong lúc chán nản và thất vọng nhất, hắn lại nhớ tới quê hương, nhớ tới người thân.

Hắn quyết định về lại quê nhà, bước chân lên con đường game thủ chuyên nghiệp làm lại từ đầu. Truyện có chiều sâu trong tình cảm gia đình bè bạn, nhân vật chính không phải dạng yy may mắn đến nghịch thiên mà do bộ óc tính toán khôn khéo cùng kỹ thuật giỏi.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ái Hồi Gia
 •  Chương: /361
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-than-chi-tien-chuong-0001.mp3 2018-06-01 22:54
 • tu-than-chi-tien-chuong-0002.mp3 2018-06-01 22:54
 • tu-than-chi-tien-chuong-0003.mp3 2018-06-01 22:54
 • tu-than-chi-tien-chuong-0004.mp3 2018-06-01 22:54
 • tu-than-chi-tien-chuong-0005.mp3 2018-06-01 22:54
 • tu-than-chi-tien-chuong-0006.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0007.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0008.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0009.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0010.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0011.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0012.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0013.mp3 2018-06-01 22:55
 • tu-than-chi-tien-chuong-0014.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0015.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0016.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0017.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0018.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0019.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0020.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0021.mp3 2018-06-01 22:56
 • tu-than-chi-tien-chuong-0022.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0023.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0024.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0025.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0026.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0027.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0028.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0029.mp3 2018-06-01 22:57
 • tu-than-chi-tien-chuong-0030.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0031.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0032.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0033.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0034.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0035.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0036.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0037.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0038.mp3 2018-06-01 22:58
 • tu-than-chi-tien-chuong-0039.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0040.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0041.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0042.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0043.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0044.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0045.mp3 2018-06-01 22:59
 • tu-than-chi-tien-chuong-0046.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0047.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0048.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0049.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0050.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0051.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0052.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0053.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0054.mp3 2018-06-01 23:00
 • tu-than-chi-tien-chuong-0055.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0056.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0057.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0058.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0059.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0060.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0061.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0062.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0063.mp3 2018-06-01 23:01
 • tu-than-chi-tien-chuong-0064.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0065.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0066.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0067.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0068.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0069.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0070.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0071.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0072.mp3 2018-06-01 23:02
 • tu-than-chi-tien-chuong-0073.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0074.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0075.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0076.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0077.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0078.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0079.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0080.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0081.mp3 2018-06-01 23:03
 • tu-than-chi-tien-chuong-0082.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0083.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0084.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0085.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0086.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0087.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0088.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0089.mp3 2018-06-01 23:04
 • tu-than-chi-tien-chuong-0090.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0091.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0092.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0093.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0094.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0095.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0096.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0097.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0098.mp3 2018-06-01 23:05
 • tu-than-chi-tien-chuong-0099.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0100.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0101.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0102.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0103.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0104.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0105.mp3 2018-06-01 23:06
 • tu-than-chi-tien-chuong-0106.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0107.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0108.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0109.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0110.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0111.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0112.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0113.mp3 2018-06-01 23:07
 • tu-than-chi-tien-chuong-0114.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0115.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0116.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0117.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0118.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0119.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0120.mp3 2018-06-01 23:08
 • tu-than-chi-tien-chuong-0121.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0122.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0123.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0124.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0125.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0126.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0127.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0128.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0129.mp3 2018-06-01 23:09
 • tu-than-chi-tien-chuong-0130.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0131.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0132.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0133.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0134.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0135.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0136.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0137.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0138.mp3 2018-06-01 23:10
 • tu-than-chi-tien-chuong-0139.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0140.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0141.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0142.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0143.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0144.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0145.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0146.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0147.mp3 2018-06-01 23:11
 • tu-than-chi-tien-chuong-0148.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0149.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0150.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0151.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0152.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0153.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0154.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0155.mp3 2018-06-01 23:12
 • tu-than-chi-tien-chuong-0156.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0157.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0158.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0159.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0160.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0161.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0162.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0163.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0164.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0165.mp3 2018-06-01 23:13
 • tu-than-chi-tien-chuong-0166.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0167.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0168.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0169.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0170.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0171.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0172.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0173.mp3 2018-06-01 23:14
 • tu-than-chi-tien-chuong-0174.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0175.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0176.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0177.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0178.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0179.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0180.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0181.mp3 2018-06-01 23:15
 • tu-than-chi-tien-chuong-0182.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0183.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0184.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0185.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0186.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0187.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0188.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0189.mp3 2018-06-01 23:16
 • tu-than-chi-tien-chuong-0190.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0191.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0192.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0193.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0194.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0195.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0196.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0197.mp3 2018-06-01 23:17
 • tu-than-chi-tien-chuong-0198.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0199.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0200.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0201.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0202.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0203.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0204.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0205.mp3 2018-06-01 23:18
 • tu-than-chi-tien-chuong-0206.mp3 2018-06-01 23:19
 • tu-than-chi-tien-chuong-0207.mp3 2018-06-01 23:19
 • tu-than-chi-tien-chuong-0208.mp3 2018-06-01 23:19
 • tu-than-chi-tien-chuong-0209.mp3 2018-06-01 23:19
 • tu-than-chi-tien-chuong-0210.mp3 2018-06-01 23:19
 • tu-than-chi-tien-chuong-0211.mp3 2018-06-01 23:19
 • tu-than-chi-tien-chuong-0212.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0213.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0214.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0215.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0216.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0217.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0218.mp3 2018-06-01 23:20
 • tu-than-chi-tien-chuong-0219.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0220.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0221.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0222.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0223.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0224.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0225.mp3 2018-06-01 23:21
 • tu-than-chi-tien-chuong-0226.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0227.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0228.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0229.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0230.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0231.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0232.mp3 2018-06-01 23:22
 • tu-than-chi-tien-chuong-0233.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0234.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0235.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0236.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0237.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0238.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0239.mp3 2018-06-01 23:23
 • tu-than-chi-tien-chuong-0240.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0241.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0242.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0243.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0244.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0245.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0246.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0247.mp3 2018-06-01 23:24
 • tu-than-chi-tien-chuong-0248.mp3 2018-06-01 23:25
 • tu-than-chi-tien-chuong-0249.mp3 2018-06-01 23:25
 • tu-than-chi-tien-chuong-0250.mp3 2018-06-01 23:25
 • tu-than-chi-tien-chuong-0251.mp3 2018-06-01 23:25
 • tu-than-chi-tien-chuong-0252.mp3 2018-06-01 23:25
 • tu-than-chi-tien-chuong-0253.mp3 2018-06-01 23:25
 • tu-than-chi-tien-chuong-0254.mp3 2018-06-01 23:26
 • tu-than-chi-tien-chuong-0255.mp3 2018-06-01 23:26
 • tu-than-chi-tien-chuong-0256.mp3 2018-06-01 23:26
 • tu-than-chi-tien-chuong-0257.mp3 2018-06-01 23:26
 • tu-than-chi-tien-chuong-0258.mp3 2018-06-01 23:26
 • tu-than-chi-tien-chuong-0259.mp3 2018-06-01 23:26
 • tu-than-chi-tien-chuong-0260.mp3 2018-06-01 23:27
 • tu-than-chi-tien-chuong-0261.mp3 2018-06-01 23:27
 • tu-than-chi-tien-chuong-0262.mp3 2018-06-01 23:27
 • tu-than-chi-tien-chuong-0263.mp3 2018-06-01 23:27
 • tu-than-chi-tien-chuong-0264.mp3 2018-06-01 23:27
 • tu-than-chi-tien-chuong-0265.mp3 2018-06-01 23:28
 • tu-than-chi-tien-chuong-0266.mp3 2018-06-01 23:28
 • tu-than-chi-tien-chuong-0267.mp3 2018-06-01 23:28
 • tu-than-chi-tien-chuong-0268.mp3 2018-06-01 23:28
 • tu-than-chi-tien-chuong-0269.mp3 2018-06-01 23:28
 • tu-than-chi-tien-chuong-0270.mp3 2018-06-01 23:28
 • tu-than-chi-tien-chuong-0271.mp3 2018-06-01 23:29
 • tu-than-chi-tien-chuong-0272.mp3 2018-06-01 23:29
 • tu-than-chi-tien-chuong-0273.mp3 2018-06-01 23:29
 • tu-than-chi-tien-chuong-0274.mp3 2018-06-01 23:29
 • tu-than-chi-tien-chuong-0275.mp3 2018-06-01 23:29
 • tu-than-chi-tien-chuong-0276.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0277.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0278.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0279.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0280.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0281.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0282.mp3 2018-06-01 23:30
 • tu-than-chi-tien-chuong-0283.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0284.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0285.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0286.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0287.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0288.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0289.mp3 2018-06-01 23:31
 • tu-than-chi-tien-chuong-0290.mp3 2018-06-01 23:32
 • tu-than-chi-tien-chuong-0291.mp3 2018-06-01 23:32
 • tu-than-chi-tien-chuong-0292.mp3 2018-06-01 23:32
 • tu-than-chi-tien-chuong-0293.mp3 2018-06-01 23:32
 • tu-than-chi-tien-chuong-0294.mp3 2018-06-01 23:32
 • tu-than-chi-tien-chuong-0295.mp3 2018-06-01 23:32
 • tu-than-chi-tien-chuong-0296.mp3 2018-06-01 23:33
 • tu-than-chi-tien-chuong-0297.mp3 2018-06-01 23:33
 • tu-than-chi-tien-chuong-0298.mp3 2018-06-01 23:33
 • tu-than-chi-tien-chuong-0299.mp3 2018-06-01 23:33
 • tu-than-chi-tien-chuong-0300.mp3 2018-06-01 23:33
 • tu-than-chi-tien-chuong-0301.mp3 2018-06-01 23:33
 • tu-than-chi-tien-chuong-0302.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0303.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0304.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0305.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0306.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0307.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0308.mp3 2018-06-01 23:34
 • tu-than-chi-tien-chuong-0309.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0310.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0311.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0312.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0313.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0314.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0315.mp3 2018-06-01 23:35
 • tu-than-chi-tien-chuong-0316.mp3 2018-06-01 23:36
 • tu-than-chi-tien-chuong-0317.mp3 2018-06-01 23:36
 • tu-than-chi-tien-chuong-0318.mp3 2018-06-01 23:36
 • tu-than-chi-tien-chuong-0319.mp3 2018-06-01 23:36
 • tu-than-chi-tien-chuong-0320.mp3 2018-06-01 23:36
 • tu-than-chi-tien-chuong-0321.mp3 2018-06-01 23:36
 • tu-than-chi-tien-chuong-0322.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0323.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0324.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0325.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0326.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0327.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0328.mp3 2018-06-01 23:37
 • tu-than-chi-tien-chuong-0329.mp3 2018-06-01 23:38
 • tu-than-chi-tien-chuong-0330.mp3 2018-06-01 23:38
 • tu-than-chi-tien-chuong-0331.mp3 2018-06-01 23:38
 • tu-than-chi-tien-chuong-0332.mp3 2018-06-01 23:38
 • tu-than-chi-tien-chuong-0333.mp3 2018-06-01 23:38
 • tu-than-chi-tien-chuong-0334.mp3 2018-06-01 23:39
 • tu-than-chi-tien-chuong-0335.mp3 2018-06-01 23:39
 • tu-than-chi-tien-chuong-0336.mp3 2018-06-01 23:39
 • tu-than-chi-tien-chuong-0337.mp3 2018-06-01 23:39
 • tu-than-chi-tien-chuong-0338.mp3 2018-06-01 23:39
 • tu-than-chi-tien-chuong-0339.mp3 2018-06-01 23:39
 • tu-than-chi-tien-chuong-0340.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0341.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0342.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0343.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0344.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0345.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0346.mp3 2018-06-01 23:40
 • tu-than-chi-tien-chuong-0347.mp3 2018-06-01 23:41
 • tu-than-chi-tien-chuong-0348.mp3 2018-06-01 23:41
 • tu-than-chi-tien-chuong-0349.mp3 2018-06-01 23:41
 • tu-than-chi-tien-chuong-0350.mp3 2018-06-01 23:41
 • tu-than-chi-tien-chuong-0351.mp3 2018-06-01 23:41
 • tu-than-chi-tien-chuong-0352.mp3 2018-06-01 23:41
 • tu-than-chi-tien-chuong-0353.mp3 2018-06-01 23:42
 • tu-than-chi-tien-chuong-0354.mp3 2018-06-01 23:42
 • tu-than-chi-tien-chuong-0355.mp3 2018-06-01 23:42
 • tu-than-chi-tien-chuong-0356.mp3 2018-06-01 23:42
 • tu-than-chi-tien-chuong-0357.mp3 2018-06-01 23:42
 • tu-than-chi-tien-chuong-0358.mp3 2018-06-01 23:43
 • tu-than-chi-tien-chuong-0359.mp3 2018-06-01 23:43
 • tu-than-chi-tien-chuong-0360.mp3 2018-06-01 23:43
 • tu-than-chi-tien-chuong-0361.mp3 2018-06-01 23:43
[Total: 1    Average: 2/5]

Related posts

Võng Du Trọng Sinh Báo Thù Lục

THUYS♥️

Võng Du Chi Thích Khách Trùng Sinh

THUYS♥️

Vô Hạn Sinh Tồn Trò Chơi

THUYS♥️

Leave a Reply