Huyền Huyễn

Tuyệt Thế Nguyên Tôn

Thần Võ Đại Lục, lấy võ vi tôn.

Đã từng đệ nhất thiên tài, chịu khổ thanh mai trúc mã phản bội, may mắn được khai thiên tích địa đệ nhất Võ Học Hồng Hoang Nguyên Tôn Bá Thể Quyết, từ nay về sau nghịch thiên quật khởi.

Vì hồng nhan, hắn giết đến tận cửu thiên, máu nhuộm thương khung, giết sạch Chư Thiên Thần Phật.

Vì huynh đệ, hắn cùng với Vạn Linh là địch, dám khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên.

Vai khiêng Cửu Long Đao, đứng ở thương khung đỉnh, hắn quan sát chư hùng: “Từ nay về sau, ta Diệp Phi chính là cái này Thiên Hạ cộng chủ.”

Cảnh giới:

– Đoán Thể, Ngưng Nguyên, . . .

Converter: 「天涯」๖ۣۜThanh ๖ۣۜPhong✫ᴳᴼᴰ


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vô Song Công Tử
 •  Chương: /948
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0001.mp3 2018-08-31 01:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0002.mp3 2018-08-31 01:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0003.mp3 2018-08-31 01:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0004.mp3 2018-08-31 01:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0005.mp3 2018-08-31 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0006.mp3 2018-08-31 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0007.mp3 2018-08-31 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0008.mp3 2018-08-31 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0009.mp3 2018-08-31 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0010.mp3 2018-08-31 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0011.mp3 2018-08-31 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0012.mp3 2018-08-31 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0013.mp3 2018-08-31 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0014.mp3 2018-08-31 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0015.mp3 2018-08-31 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0016.mp3 2018-08-31 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0017.mp3 2018-08-31 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0018.mp3 2018-08-31 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0019.mp3 2018-08-31 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0020.mp3 2018-08-31 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0021.mp3 2018-08-31 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0022.mp3 2018-08-31 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0023.mp3 2018-08-31 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0024.mp3 2018-08-31 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0025.mp3 2018-08-31 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0026.mp3 2018-08-31 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0027.mp3 2018-08-31 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0028.mp3 2018-08-31 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0029.mp3 2018-08-31 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0030.mp3 2018-08-31 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0031.mp3 2018-08-31 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0032.mp3 2018-08-31 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0033.mp3 2018-08-31 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0034.mp3 2018-08-31 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0035.mp3 2018-08-31 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0036.mp3 2018-08-31 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0037.mp3 2018-08-31 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0038.mp3 2018-08-31 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0039.mp3 2018-08-31 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0040.mp3 2018-08-31 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0041.mp3 2018-08-31 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0042.mp3 2018-08-31 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0043.mp3 2018-08-31 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0044.mp3 2018-08-31 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0045.mp3 2018-08-31 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0046.mp3 2018-08-31 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0047.mp3 2018-08-31 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0048.mp3 2018-08-31 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0049.mp3 2018-08-31 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0050.mp3 2018-08-31 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0051.mp3 2018-08-31 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0052.mp3 2018-08-31 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0053.mp3 2018-08-31 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0054.mp3 2018-08-31 02:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0055.mp3 2018-08-31 02:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0056.mp3 2018-08-31 02:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0057.mp3 2018-08-31 02:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0058.mp3 2018-08-31 02:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0059.mp3 2018-08-31 02:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0060.mp3 2018-08-31 02:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0061.mp3 2018-08-31 02:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0062.mp3 2018-08-31 02:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0063.mp3 2018-08-31 02:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0064.mp3 2018-08-31 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0065.mp3 2018-08-31 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0066.mp3 2018-08-31 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0067.mp3 2018-08-31 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0068.mp3 2018-08-31 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0069.mp3 2018-08-31 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0070.mp3 2018-08-31 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0071.mp3 2018-08-31 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0072.mp3 2018-08-31 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0073.mp3 2018-08-31 02:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0074.mp3 2018-08-31 02:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0075.mp3 2018-08-31 02:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0076.mp3 2018-08-31 02:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0077.mp3 2018-08-31 02:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0078.mp3 2018-08-31 02:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0079.mp3 2018-08-31 02:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0080.mp3 2018-08-31 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0081.mp3 2018-08-31 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0082.mp3 2018-08-31 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0083.mp3 2018-08-31 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0084.mp3 2018-08-31 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0085.mp3 2018-08-31 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0086.mp3 2018-08-31 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0087.mp3 2018-08-31 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0088.mp3 2018-08-31 02:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0089.mp3 2018-08-31 02:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0090.mp3 2018-08-31 02:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0091.mp3 2018-08-31 02:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0092.mp3 2018-08-31 02:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0093.mp3 2018-08-31 02:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0094.mp3 2018-08-31 02:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0095.mp3 2018-08-31 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0096.mp3 2018-08-31 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0097.mp3 2018-08-31 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0098.mp3 2018-08-31 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0099.mp3 2018-08-31 02:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0100.mp3 2018-08-31 02:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0101.mp3 2018-08-31 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0102.mp3 2018-08-31 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0103.mp3 2018-08-31 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0104.mp3 2018-08-31 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0105.mp3 2018-08-31 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0106.mp3 2018-08-31 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0107.mp3 2018-08-31 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0108.mp3 2018-08-31 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0109.mp3 2018-08-31 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0110.mp3 2018-08-31 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0111.mp3 2018-08-31 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0112.mp3 2018-08-31 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0113.mp3 2018-08-31 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0114.mp3 2018-08-31 02:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0115.mp3 2018-08-31 02:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0116.mp3 2018-08-31 02:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0117.mp3 2018-08-31 02:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0118.mp3 2018-08-31 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0119.mp3 2018-08-31 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0120.mp3 2018-08-31 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0121.mp3 2018-08-31 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0122.mp3 2018-08-31 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0123.mp3 2018-08-31 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0124.mp3 2018-08-31 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0125.mp3 2018-08-31 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0126.mp3 2018-08-31 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0127.mp3 2018-08-31 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0128.mp3 2018-08-31 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0129.mp3 2018-08-31 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0130.mp3 2018-08-31 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0131.mp3 2018-08-31 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0132.mp3 2018-08-31 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0133.mp3 2018-08-31 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0134.mp3 2018-08-31 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0135.mp3 2018-08-31 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0136.mp3 2018-08-31 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0137.mp3 2018-08-31 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0138.mp3 2018-08-31 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0139.mp3 2018-08-31 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0140.mp3 2018-08-31 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0141.mp3 2018-08-31 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0142.mp3 2018-08-31 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0143.mp3 2018-08-31 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0144.mp3 2018-08-31 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0145.mp3 2018-08-31 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0146.mp3 2018-08-31 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0147.mp3 2018-08-31 02:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0148.mp3 2018-08-31 02:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0149.mp3 2018-08-31 02:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0150.mp3 2018-08-31 02:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0151.mp3 2018-08-31 02:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0152.mp3 2018-08-31 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0153.mp3 2018-08-31 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0154.mp3 2018-08-31 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0155.mp3 2018-08-31 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0156.mp3 2018-08-31 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0157.mp3 2018-08-31 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0158.mp3 2018-08-31 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0159.mp3 2018-08-31 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0160.mp3 2018-08-31 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0161.mp3 2018-08-31 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0162.mp3 2018-08-31 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0163.mp3 2018-08-31 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0164.mp3 2018-08-31 02:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0165.mp3 2018-08-31 02:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0166.mp3 2018-08-31 02:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0167.mp3 2018-08-31 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0168.mp3 2018-08-31 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0169.mp3 2018-08-31 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0170.mp3 2018-08-31 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0171.mp3 2018-08-31 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0172.mp3 2018-08-31 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0173.mp3 2018-08-31 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0174.mp3 2018-08-31 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0175.mp3 2018-08-31 02:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0176.mp3 2018-08-31 02:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0177.mp3 2018-08-31 02:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0178.mp3 2018-08-31 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0179.mp3 2018-08-31 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0180.mp3 2018-08-31 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0181.mp3 2018-08-31 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0182.mp3 2018-08-31 02:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0183.mp3 2018-08-31 02:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0184.mp3 2018-08-31 02:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0185.mp3 2018-08-31 02:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0186.mp3 2018-08-31 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0187.mp3 2018-08-31 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0188.mp3 2018-08-31 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0189.mp3 2018-08-31 02:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0190.mp3 2018-08-31 02:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0191.mp3 2018-08-31 02:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0192.mp3 2018-08-31 02:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0193.mp3 2018-08-31 02:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0194.mp3 2018-08-31 02:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0195.mp3 2018-08-31 02:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0196.mp3 2018-08-31 02:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0197.mp3 2018-08-31 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0198.mp3 2018-08-31 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0199.mp3 2018-08-31 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0200.mp3 2018-08-31 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0201.mp3 2018-08-31 02:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0202.mp3 2018-08-31 02:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0203.mp3 2018-08-31 02:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0204.mp3 2018-08-31 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0205.mp3 2018-08-31 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0206.mp3 2018-08-31 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0207.mp3 2018-08-31 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0208.mp3 2018-08-31 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0209.mp3 2018-08-31 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0210.mp3 2018-08-31 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0211.mp3 2018-08-31 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0212.mp3 2018-08-31 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0213.mp3 2018-08-31 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0214.mp3 2018-08-31 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0215.mp3 2018-08-31 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0216.mp3 2018-08-31 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0217.mp3 2018-08-31 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0218.mp3 2018-08-31 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0219.mp3 2018-08-31 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0220.mp3 2018-08-31 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0221.mp3 2018-08-31 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0222.mp3 2018-08-31 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0223.mp3 2018-08-31 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0224.mp3 2018-08-31 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0225.mp3 2018-08-31 02:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0226.mp3 2018-08-31 02:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0227.mp3 2018-08-31 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0228.mp3 2018-08-31 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0229.mp3 2018-08-31 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0230.mp3 2018-08-31 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0231.mp3 2018-08-31 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0232.mp3 2018-08-31 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0233.mp3 2018-08-31 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0234.mp3 2018-08-31 02:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0235.mp3 2018-08-31 02:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0236.mp3 2018-08-31 02:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0237.mp3 2018-08-31 02:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0238.mp3 2018-08-31 02:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0239.mp3 2018-08-31 02:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0240.mp3 2018-08-31 02:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0241.mp3 2018-08-31 02:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0242.mp3 2018-08-31 02:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0243.mp3 2018-08-31 02:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0244.mp3 2018-08-31 02:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0245.mp3 2018-08-31 03:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0246.mp3 2018-08-31 03:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0247.mp3 2018-08-31 03:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0248.mp3 2018-08-31 03:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0249.mp3 2018-08-31 03:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0250.mp3 2018-08-31 03:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0251.mp3 2018-08-31 03:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0252.mp3 2018-08-31 03:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0253.mp3 2018-08-31 03:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0254.mp3 2018-08-31 03:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0255.mp3 2018-08-31 03:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0256.mp3 2018-08-31 03:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0257.mp3 2018-08-31 03:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0258.mp3 2018-08-31 03:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0259.mp3 2018-08-31 03:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0260.mp3 2018-08-31 03:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0261.mp3 2018-08-31 03:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0262.mp3 2018-08-31 03:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0263.mp3 2018-08-31 03:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0264.mp3 2018-08-31 03:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0265.mp3 2018-08-31 03:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0266.mp3 2018-08-31 03:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0267.mp3 2018-08-31 03:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0268.mp3 2018-08-31 03:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0269.mp3 2018-08-31 03:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0270.mp3 2018-08-31 03:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0271.mp3 2018-08-31 03:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0272.mp3 2018-08-31 03:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0273.mp3 2018-08-31 03:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0274.mp3 2018-08-31 03:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0275.mp3 2018-08-31 03:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0276.mp3 2018-08-31 03:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0277.mp3 2018-08-31 03:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0278.mp3 2018-08-31 03:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0279.mp3 2018-08-31 03:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0280.mp3 2018-08-31 03:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0281.mp3 2018-08-31 03:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0282.mp3 2018-08-31 03:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0283.mp3 2018-08-31 03:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0284.mp3 2018-08-31 03:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0285.mp3 2018-08-31 03:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0286.mp3 2018-08-31 03:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0287.mp3 2018-08-31 03:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0288.mp3 2018-08-31 03:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0289.mp3 2018-08-31 03:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0290.mp3 2018-08-31 03:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0291.mp3 2018-08-31 03:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0292.mp3 2018-08-31 03:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0293.mp3 2018-08-31 03:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0294.mp3 2018-08-31 03:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0295.mp3 2018-08-31 03:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0296.mp3 2018-08-31 03:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0297.mp3 2018-08-31 03:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0298.mp3 2018-08-31 03:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0299.mp3 2018-08-31 03:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0300.mp3 2018-08-31 03:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0301.mp3 2018-08-31 03:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0302.mp3 2018-08-31 03:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0303.mp3 2018-08-31 03:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0304.mp3 2018-08-31 03:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0305.mp3 2018-08-31 03:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0306.mp3 2018-08-31 03:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0307.mp3 2018-08-31 03:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0308.mp3 2018-08-31 03:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0309.mp3 2018-08-31 03:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0310.mp3 2018-08-31 03:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0311.mp3 2018-08-31 03:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0312.mp3 2018-08-31 03:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0313.mp3 2018-08-31 03:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0314.mp3 2018-08-31 03:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0315.mp3 2018-08-31 03:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0316.mp3 2018-08-31 03:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0317.mp3 2018-08-31 03:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0318.mp3 2018-08-31 03:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0319.mp3 2018-08-31 03:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0320.mp3 2018-08-31 03:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0321.mp3 2018-08-31 03:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0322.mp3 2018-08-31 03:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0323.mp3 2018-08-31 03:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0324.mp3 2018-08-31 03:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0325.mp3 2018-08-31 03:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0326.mp3 2018-08-31 03:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0327.mp3 2018-08-31 03:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0328.mp3 2018-08-31 03:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0329.mp3 2018-08-31 03:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0330.mp3 2018-08-31 03:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0331.mp3 2018-08-31 03:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0332.mp3 2018-08-31 03:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0333.mp3 2018-08-31 03:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0334.mp3 2018-08-31 03:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0335.mp3 2018-08-31 03:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0336.mp3 2018-08-31 03:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0337.mp3 2018-08-31 03:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0338.mp3 2018-08-31 03:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0339.mp3 2018-08-31 03:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0340.mp3 2018-08-31 03:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0341.mp3 2018-08-31 03:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0342.mp3 2018-08-31 03:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0343.mp3 2018-08-31 03:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0344.mp3 2018-08-31 03:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0345.mp3 2018-08-31 03:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0346.mp3 2018-08-31 03:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0347.mp3 2018-08-31 03:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0348.mp3 2018-08-31 03:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0349.mp3 2018-08-31 03:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0350.mp3 2018-08-31 03:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0351.mp3 2018-08-31 03:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0352.mp3 2018-08-31 03:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0353.mp3 2018-08-31 03:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0354.mp3 2018-08-31 03:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0355.mp3 2018-08-31 03:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0356.mp3 2018-08-31 03:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0357.mp3 2018-08-31 03:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0358.mp3 2018-08-31 03:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0359.mp3 2018-08-31 03:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0360.mp3 2018-08-31 03:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0361.mp3 2018-08-31 03:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0362.mp3 2018-08-31 03:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0363.mp3 2018-08-31 03:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0364.mp3 2018-08-31 03:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0365.mp3 2018-08-31 03:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0366.mp3 2018-08-31 03:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0367.mp3 2018-08-31 03:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0368.mp3 2018-08-31 03:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0369.mp3 2018-08-31 03:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0370.mp3 2018-08-31 03:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0371.mp3 2018-08-31 03:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0372.mp3 2018-08-31 03:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0373.mp3 2018-08-31 03:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0374.mp3 2018-08-31 03:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0375.mp3 2018-08-31 03:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0376.mp3 2018-08-31 03:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0377.mp3 2018-08-31 03:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0378.mp3 2018-08-31 03:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0379.mp3 2018-08-31 03:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0380.mp3 2018-08-31 03:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0381.mp3 2018-08-31 03:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0382.mp3 2018-08-31 03:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0383.mp3 2018-08-31 03:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0384.mp3 2018-08-31 03:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0385.mp3 2018-08-31 03:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0386.mp3 2018-08-31 03:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0387.mp3 2018-08-31 03:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0388.mp3 2018-08-31 03:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0389.mp3 2018-08-31 03:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0390.mp3 2018-08-31 03:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0391.mp3 2018-08-31 03:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0392.mp3 2018-08-31 03:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0393.mp3 2018-08-31 03:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0394.mp3 2018-08-31 03:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0395.mp3 2018-08-31 03:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0396.mp3 2018-08-31 03:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0397.mp3 2018-08-31 03:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0398.mp3 2018-08-31 03:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0399.mp3 2018-08-31 03:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0400.mp3 2018-08-31 03:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0401.mp3 2018-08-31 03:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0402.mp3 2018-08-31 03:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0403.mp3 2018-08-31 03:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0404.mp3 2018-08-31 03:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0405.mp3 2018-08-31 03:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0406.mp3 2018-08-31 03:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0407.mp3 2018-08-31 03:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0408.mp3 2018-08-31 03:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0409.mp3 2018-08-31 03:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0410.mp3 2018-08-31 03:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0411.mp3 2018-08-31 03:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0412.mp3 2018-08-31 03:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0413.mp3 2018-08-31 03:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0414.mp3 2018-08-31 03:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0415.mp3 2018-08-31 03:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0416.mp3 2018-08-31 03:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0417.mp3 2018-08-31 03:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0418.mp3 2018-08-31 03:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0419.mp3 2018-08-31 03:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0420.mp3 2018-08-31 03:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0421.mp3 2018-08-31 03:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0422.mp3 2018-08-31 03:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0423.mp3 2018-08-31 03:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0424.mp3 2018-08-31 03:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0425.mp3 2018-08-31 03:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0426.mp3 2018-08-31 03:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0427.mp3 2018-08-31 03:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0428.mp3 2018-08-31 03:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0429.mp3 2018-08-31 04:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0430.mp3 2018-08-31 04:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0431.mp3 2018-08-31 04:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0432.mp3 2018-08-31 04:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0433.mp3 2018-08-31 04:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0434.mp3 2018-08-31 04:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0435.mp3 2018-08-31 04:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0436.mp3 2018-08-31 04:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0437.mp3 2018-08-31 04:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0438.mp3 2018-08-31 04:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0439.mp3 2018-08-31 04:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0440.mp3 2018-08-31 04:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0441.mp3 2018-08-31 04:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0442.mp3 2018-08-31 04:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0443.mp3 2018-08-31 04:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0444.mp3 2018-08-31 04:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0445.mp3 2018-08-31 04:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0446.mp3 2018-08-31 04:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0447.mp3 2018-08-31 04:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0448.mp3 2018-08-31 04:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0449.mp3 2018-08-31 04:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0450.mp3 2018-08-31 04:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0451.mp3 2018-08-31 04:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0452.mp3 2018-08-31 04:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0453.mp3 2018-08-31 04:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0454.mp3 2018-08-31 04:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0455.mp3 2018-08-31 04:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0456.mp3 2018-08-31 04:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0457.mp3 2018-08-31 04:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0458.mp3 2018-08-31 04:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0459.mp3 2018-08-31 04:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0460.mp3 2018-08-31 04:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0461.mp3 2018-08-31 04:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0462.mp3 2018-08-31 04:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0463.mp3 2018-08-31 04:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0464.mp3 2018-08-31 04:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0465.mp3 2018-08-31 04:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0466.mp3 2018-08-31 04:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0467.mp3 2018-08-31 04:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0468.mp3 2018-08-31 04:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0469.mp3 2018-08-31 04:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0470.mp3 2018-08-31 04:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0471.mp3 2018-08-31 04:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0472.mp3 2018-08-31 04:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0473.mp3 2018-08-31 04:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0474.mp3 2018-08-31 04:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0475.mp3 2018-08-31 04:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0476.mp3 2018-08-31 04:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0477.mp3 2018-08-31 04:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0478.mp3 2018-08-31 04:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0479.mp3 2018-08-31 04:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0480.mp3 2018-08-31 04:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0481.mp3 2018-08-31 04:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0482.mp3 2018-08-31 04:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0483.mp3 2018-08-31 04:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0484.mp3 2018-08-31 04:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0485.mp3 2018-08-31 04:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0486.mp3 2018-08-31 04:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0487.mp3 2018-08-31 04:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0488.mp3 2018-08-31 04:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0489.mp3 2018-08-31 04:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0490.mp3 2018-08-31 04:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0491.mp3 2018-08-31 04:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0492.mp3 2018-08-31 04:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0493.mp3 2018-08-31 04:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0494.mp3 2018-08-31 04:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0495.mp3 2018-08-31 04:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0496.mp3 2018-08-31 04:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0497.mp3 2018-08-31 04:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0498.mp3 2018-08-31 04:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0499.mp3 2018-08-31 04:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0500.mp3 2018-08-31 04:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0501.mp3 2018-08-31 04:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0502.mp3 2018-08-31 04:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0503.mp3 2018-08-31 04:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0504.mp3 2018-08-31 04:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0505.mp3 2018-08-31 04:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0506.mp3 2018-08-31 04:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0507.mp3 2018-08-31 04:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0508.mp3 2018-08-31 04:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0509.mp3 2018-08-31 04:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0510.mp3 2018-08-31 04:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0511.mp3 2018-08-31 04:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0512.mp3 2018-08-31 04:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0513.mp3 2018-08-31 04:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0514.mp3 2018-08-31 04:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0515.mp3 2018-08-31 04:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0516.mp3 2018-08-31 04:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0517.mp3 2018-08-31 04:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0518.mp3 2018-08-31 04:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0519.mp3 2018-08-31 04:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0520.mp3 2018-08-31 04:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0521.mp3 2018-08-31 04:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0522.mp3 2018-08-31 04:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0523.mp3 2018-08-31 04:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0524.mp3 2018-08-31 04:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0525.mp3 2018-08-31 04:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0526.mp3 2018-08-31 04:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0527.mp3 2018-08-31 04:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0528.mp3 2018-08-31 04:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0529.mp3 2018-08-31 04:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0530.mp3 2018-08-31 04:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0531.mp3 2018-08-31 04:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0532.mp3 2018-08-31 04:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0533.mp3 2018-08-31 04:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0534.mp3 2018-08-31 04:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0535.mp3 2018-08-31 04:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0536.mp3 2018-08-31 04:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0537.mp3 2018-08-31 04:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0538.mp3 2018-08-31 04:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0539.mp3 2018-08-31 04:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0540.mp3 2018-08-31 04:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0541.mp3 2018-08-31 04:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0542.mp3 2018-08-31 04:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0543.mp3 2018-08-31 04:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0544.mp3 2018-08-31 04:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0545.mp3 2018-08-31 04:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0546.mp3 2018-08-31 04:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0547.mp3 2018-08-31 04:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0548.mp3 2018-08-31 04:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0549.mp3 2018-08-31 04:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0550.mp3 2018-08-31 04:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0551.mp3 2018-08-31 04:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0552.mp3 2018-08-31 04:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0553.mp3 2018-08-31 04:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0554.mp3 2018-08-31 04:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0555.mp3 2018-08-31 04:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0556.mp3 2018-08-31 04:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0557.mp3 2018-08-31 04:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0558.mp3 2018-08-31 04:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0559.mp3 2018-08-31 04:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0560.mp3 2018-08-31 04:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0561.mp3 2018-08-31 04:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0562.mp3 2018-08-31 04:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0563.mp3 2018-08-31 04:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0564.mp3 2018-08-31 04:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0565.mp3 2018-08-31 04:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0566.mp3 2018-08-31 04:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0567.mp3 2018-08-31 04:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0568.mp3 2018-08-31 04:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0569.mp3 2018-08-31 04:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0570.mp3 2018-08-31 04:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0571.mp3 2018-08-31 04:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0572.mp3 2018-08-31 04:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0573.mp3 2018-08-31 04:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0574.mp3 2018-08-31 04:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0575.mp3 2018-08-31 04:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0576.mp3 2018-08-31 04:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0577.mp3 2018-08-31 04:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0578.mp3 2018-08-31 04:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0579.mp3 2018-08-31 04:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0580.mp3 2018-08-31 04:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0581.mp3 2018-08-31 04:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0582.mp3 2018-08-31 04:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0583.mp3 2018-08-31 04:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0584.mp3 2018-08-31 04:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0585.mp3 2018-08-31 04:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0586.mp3 2018-08-31 04:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0587.mp3 2018-08-31 05:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0588.mp3 2018-08-31 05:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0589.mp3 2018-08-31 05:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0590.mp3 2018-08-31 05:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0591.mp3 2018-08-31 05:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0592.mp3 2018-08-31 05:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0593.mp3 2018-08-31 05:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0594.mp3 2018-08-31 05:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0595.mp3 2018-08-31 05:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0596.mp3 2018-08-31 05:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0597.mp3 2018-08-31 05:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0598.mp3 2018-08-31 05:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0599.mp3 2018-08-31 05:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0600.mp3 2018-08-31 05:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0601.mp3 2018-08-31 05:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0602.mp3 2018-08-31 05:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0603.mp3 2018-08-31 05:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0604.mp3 2018-08-31 05:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0605.mp3 2018-08-31 05:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0606.mp3 2018-08-31 05:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0607.mp3 2018-08-31 05:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0608.mp3 2018-08-31 05:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0609.mp3 2018-08-31 05:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0610.mp3 2018-08-31 05:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0611.mp3 2018-08-31 05:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0612.mp3 2018-08-31 05:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0613.mp3 2018-08-31 05:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0614.mp3 2018-08-31 05:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0615.mp3 2018-08-31 05:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0616.mp3 2018-08-31 05:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0617.mp3 2018-08-31 05:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0618.mp3 2018-08-31 05:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0619.mp3 2018-08-31 05:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0620.mp3 2018-08-31 05:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0621.mp3 2018-08-31 05:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0622.mp3 2018-08-31 05:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0623.mp3 2018-08-31 05:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0624.mp3 2018-08-31 05:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0625.mp3 2018-08-31 05:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0626.mp3 2018-08-31 05:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0627.mp3 2018-08-31 05:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0628.mp3 2018-08-31 05:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0629.mp3 2018-08-31 05:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0630.mp3 2018-08-31 05:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0631.mp3 2018-08-31 05:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0632.mp3 2018-08-31 05:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0633.mp3 2018-08-31 05:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0634.mp3 2018-08-31 05:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0635.mp3 2018-08-31 05:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0636.mp3 2018-08-31 05:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0637.mp3 2018-08-31 05:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0638.mp3 2018-08-31 05:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0639.mp3 2018-08-31 05:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0640.mp3 2018-08-31 05:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0641.mp3 2018-08-31 05:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0642.mp3 2018-08-31 05:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0643.mp3 2018-08-31 05:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0644.mp3 2018-08-31 05:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0645.mp3 2018-08-31 05:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0646.mp3 2018-08-31 05:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0647.mp3 2018-08-31 05:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0648.mp3 2018-08-31 05:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0649.mp3 2018-08-31 05:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0650.mp3 2018-08-31 05:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0651.mp3 2018-08-31 05:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0652.mp3 2018-08-31 05:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0653.mp3 2018-08-31 05:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0654.mp3 2018-08-31 05:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0655.mp3 2018-08-31 05:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0656.mp3 2018-08-31 05:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0657.mp3 2018-08-31 05:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0658.mp3 2018-08-31 05:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0659.mp3 2018-08-31 05:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0660.mp3 2018-08-31 05:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0661.mp3 2018-08-31 05:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0662.mp3 2018-08-31 05:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0663.mp3 2018-08-31 05:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0664.mp3 2018-08-31 05:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0665.mp3 2018-08-31 05:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0666.mp3 2018-08-31 05:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0667.mp3 2018-08-31 05:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0668.mp3 2018-08-31 05:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0669.mp3 2018-08-31 05:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0670.mp3 2018-08-31 05:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0671.mp3 2018-08-31 05:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0672.mp3 2018-08-31 05:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0673.mp3 2018-08-31 05:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0674.mp3 2018-08-31 05:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0675.mp3 2018-08-31 05:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0676.mp3 2018-08-31 05:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0677.mp3 2018-08-31 05:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0678.mp3 2018-08-31 05:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0679.mp3 2018-08-31 05:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0680.mp3 2018-08-31 05:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0681.mp3 2018-08-31 05:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0682.mp3 2018-08-31 05:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0683.mp3 2018-08-31 05:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0684.mp3 2018-08-31 05:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0685.mp3 2018-08-31 05:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0686.mp3 2018-08-31 05:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0687.mp3 2018-08-31 05:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0688.mp3 2018-08-31 05:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0689.mp3 2018-08-31 05:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0690.mp3 2018-08-31 05:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0691.mp3 2018-08-31 05:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0692.mp3 2018-08-31 05:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0693.mp3 2018-08-31 05:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0694.mp3 2018-08-31 05:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0695.mp3 2018-08-31 05:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0696.mp3 2018-08-31 05:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0697.mp3 2018-08-31 05:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0698.mp3 2018-08-31 05:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0699.mp3 2018-08-31 05:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0700.mp3 2018-08-31 05:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0701.mp3 2018-08-31 05:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0702.mp3 2018-08-31 05:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0703.mp3 2018-08-31 05:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0704.mp3 2018-08-31 05:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0705.mp3 2018-08-31 05:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0706.mp3 2018-08-31 05:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0707.mp3 2018-08-31 05:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0708.mp3 2018-08-31 05:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0709.mp3 2018-08-31 05:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0710.mp3 2018-08-31 05:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0711.mp3 2018-08-31 05:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0712.mp3 2018-08-31 05:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0713.mp3 2018-08-31 05:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0714.mp3 2018-08-31 05:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0715.mp3 2018-08-31 05:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0716.mp3 2018-08-31 05:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0717.mp3 2018-08-31 05:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0718.mp3 2018-08-31 05:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0719.mp3 2018-08-31 05:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0720.mp3 2018-08-31 05:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0721.mp3 2018-08-31 05:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0722.mp3 2018-08-31 05:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0723.mp3 2018-08-31 05:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0724.mp3 2018-08-31 05:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0725.mp3 2018-08-31 05:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0726.mp3 2018-08-31 05:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0727.mp3 2018-08-31 05:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0728.mp3 2018-08-31 05:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0729.mp3 2018-08-31 05:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0730.mp3 2018-08-31 05:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0731.mp3 2018-08-31 05:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0732.mp3 2018-08-31 05:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0733.mp3 2018-08-31 05:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0734.mp3 2018-08-31 05:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0735.mp3 2018-08-31 05:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0736.mp3 2018-08-31 05:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0737.mp3 2018-08-31 05:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0738.mp3 2018-09-01 01:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0739.mp3 2018-09-01 01:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0740.mp3 2018-09-01 01:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0741.mp3 2018-09-01 01:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0742.mp3 2018-09-01 01:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0743.mp3 2018-09-01 01:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0744.mp3 2018-09-01 01:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0745.mp3 2018-09-01 01:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0746.mp3 2018-09-01 01:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0747.mp3 2018-09-01 01:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0748.mp3 2018-09-01 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0749.mp3 2018-09-01 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0750.mp3 2018-09-01 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0751.mp3 2018-09-01 01:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0752.mp3 2018-09-01 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0753.mp3 2018-09-01 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0754.mp3 2018-09-01 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0755.mp3 2018-09-01 01:57
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0756.mp3 2018-09-01 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0757.mp3 2018-09-01 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0758.mp3 2018-09-01 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0759.mp3 2018-09-01 01:58
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0760.mp3 2018-09-01 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0761.mp3 2018-09-01 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0762.mp3 2018-09-01 01:59
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0763.mp3 2018-09-01 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0764.mp3 2018-09-01 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0765.mp3 2018-09-01 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0766.mp3 2018-09-01 02:00
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0767.mp3 2018-09-01 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0768.mp3 2018-09-01 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0769.mp3 2018-09-01 02:01
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0770.mp3 2018-09-01 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0771.mp3 2018-09-01 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0772.mp3 2018-09-01 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0773.mp3 2018-09-01 02:02
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0774.mp3 2018-09-01 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0775.mp3 2018-09-01 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0776.mp3 2018-09-01 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0777.mp3 2018-09-01 02:03
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0778.mp3 2018-09-01 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0779.mp3 2018-09-01 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0780.mp3 2018-09-01 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0781.mp3 2018-09-01 02:04
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0782.mp3 2018-09-01 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0783.mp3 2018-09-01 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0784.mp3 2018-09-01 02:05
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0785.mp3 2018-09-01 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0786.mp3 2018-09-01 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0787.mp3 2018-09-01 02:06
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0788.mp3 2018-09-01 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0789.mp3 2018-09-01 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0790.mp3 2018-09-01 02:07
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0791.mp3 2018-09-01 02:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0792.mp3 2018-09-01 02:08
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0793.mp3 2018-09-01 02:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0794.mp3 2018-09-01 02:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0795.mp3 2018-09-01 02:09
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0796.mp3 2018-09-01 02:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0797.mp3 2018-09-01 02:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0798.mp3 2018-09-01 02:10
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0799.mp3 2018-09-01 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0800.mp3 2018-09-01 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0801.mp3 2018-09-01 02:11
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0802.mp3 2018-09-01 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0803.mp3 2018-09-01 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0804.mp3 2018-09-01 02:12
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0805.mp3 2018-09-01 02:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0806.mp3 2018-09-01 02:13
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0807.mp3 2018-09-01 02:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0808.mp3 2018-09-01 02:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0809.mp3 2018-09-01 02:14
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0810.mp3 2018-09-01 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0811.mp3 2018-09-01 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0812.mp3 2018-09-01 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0813.mp3 2018-09-01 02:15
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0814.mp3 2018-09-01 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0815.mp3 2018-09-01 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0816.mp3 2018-09-01 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0817.mp3 2018-09-01 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0818.mp3 2018-09-01 02:16
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0819.mp3 2018-09-01 02:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0820.mp3 2018-09-01 02:17
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0821.mp3 2018-09-01 02:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0822.mp3 2018-09-01 02:18
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0823.mp3 2018-09-01 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0824.mp3 2018-09-01 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0825.mp3 2018-09-01 02:19
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0826.mp3 2018-09-01 02:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0827.mp3 2018-09-01 02:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0828.mp3 2018-09-01 02:20
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0829.mp3 2018-09-01 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0830.mp3 2018-09-01 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0831.mp3 2018-09-01 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0832.mp3 2018-09-01 02:21
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0833.mp3 2018-09-01 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0834.mp3 2018-09-01 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0835.mp3 2018-09-01 02:22
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0836.mp3 2018-09-01 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0837.mp3 2018-09-01 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0838.mp3 2018-09-01 02:23
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0839.mp3 2018-09-01 02:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0840.mp3 2018-09-01 02:24
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0841.mp3 2018-09-01 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0842.mp3 2018-09-01 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0843.mp3 2018-09-01 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0844.mp3 2018-09-01 02:25
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0845.mp3 2018-09-01 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0846.mp3 2018-09-01 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0847.mp3 2018-09-01 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0848.mp3 2018-09-01 02:26
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0849.mp3 2018-09-01 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0850.mp3 2018-09-01 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0851.mp3 2018-09-01 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0852.mp3 2018-09-01 02:27
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0853.mp3 2018-09-01 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0854.mp3 2018-09-01 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0855.mp3 2018-09-01 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0856.mp3 2018-09-01 02:28
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0857.mp3 2018-09-01 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0858.mp3 2018-09-01 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0859.mp3 2018-09-01 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0860.mp3 2018-09-01 02:29
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0861.mp3 2018-09-01 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0862.mp3 2018-09-01 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0863.mp3 2018-09-01 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0864.mp3 2018-09-01 02:30
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0865.mp3 2018-09-01 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0866.mp3 2018-09-01 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0867.mp3 2018-09-01 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0868.mp3 2018-09-01 02:31
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0869.mp3 2018-09-01 02:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0870.mp3 2018-09-01 02:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0871.mp3 2018-09-01 02:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0872.mp3 2018-09-01 02:32
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0873.mp3 2018-09-01 02:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0874.mp3 2018-09-01 02:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0875.mp3 2018-09-01 02:33
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0876.mp3 2018-09-01 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0877.mp3 2018-09-01 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0878.mp3 2018-09-01 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0879.mp3 2018-09-01 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0880.mp3 2018-09-01 02:34
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0881.mp3 2018-09-01 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0882.mp3 2018-09-01 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0883.mp3 2018-09-01 02:35
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0884.mp3 2018-09-01 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0885.mp3 2018-09-01 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0886.mp3 2018-09-01 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0887.mp3 2018-09-01 02:36
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0888.mp3 2018-09-01 02:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0889.mp3 2018-09-01 02:37
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0890.mp3 2018-09-01 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0891.mp3 2018-09-01 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0892.mp3 2018-09-01 02:38
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0893.mp3 2018-09-01 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0894.mp3 2018-09-01 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0895.mp3 2018-09-01 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0896.mp3 2018-09-01 02:39
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0897.mp3 2018-09-01 02:40
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0898.mp3 2018-09-01 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0899.mp3 2018-09-01 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0900.mp3 2018-09-01 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0901.mp3 2018-09-01 02:41
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0902.mp3 2018-09-01 02:42
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0903.mp3 2018-09-01 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0904.mp3 2018-09-01 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0905.mp3 2018-09-01 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0906.mp3 2018-09-01 02:43
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0907.mp3 2018-09-01 02:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0908.mp3 2018-09-01 02:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0909.mp3 2018-09-01 02:44
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0910.mp3 2018-09-01 02:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0911.mp3 2018-09-01 02:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0912.mp3 2018-09-01 02:45
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0913.mp3 2018-09-01 02:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0914.mp3 2018-09-01 02:46
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0915.mp3 2018-09-01 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0916.mp3 2018-09-01 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0917.mp3 2018-09-01 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0918.mp3 2018-09-01 02:47
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0919.mp3 2018-09-01 02:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0920.mp3 2018-09-01 02:48
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0921.mp3 2018-09-01 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0922.mp3 2018-09-01 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0923.mp3 2018-09-01 02:49
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0924.mp3 2018-09-01 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0925.mp3 2018-09-01 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0926.mp3 2018-09-01 02:50
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0927.mp3 2018-09-01 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0928.mp3 2018-09-01 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0929.mp3 2018-09-01 02:51
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0930.mp3 2018-09-01 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0931.mp3 2018-09-01 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0932.mp3 2018-09-01 02:52
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0933.mp3 2018-09-01 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0934.mp3 2018-09-01 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0935.mp3 2018-09-01 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0936.mp3 2018-09-01 02:53
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0937.mp3 2018-09-01 02:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0938.mp3 2018-09-01 02:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0939.mp3 2018-09-01 02:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0940.mp3 2018-09-01 02:54
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0941.mp3 2018-09-01 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0942.mp3 2018-09-01 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0943.mp3 2018-09-01 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0944.mp3 2018-09-01 02:55
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0945.mp3 2018-09-01 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0946.mp3 2018-09-01 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0947.mp3 2018-09-01 02:56
 • tuyet-the-nguyen-ton-chuong-0948.mp3 2018-09-01 02:56
[Total: 5    Average: 3.4/5]

Related posts

Kiếm Nghịch Thương Khung

TiKay

Vũ Động Càn Khôn

TiKay

Điên Cuồng Game Điện Thoại

TiKay

Leave a Reply