Linh Dị Nam Sinh Xuyên Nhanh

Vị Diện Cửa Hàng Tiện Lợi

Khai gia cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày đều có thể gặp được kỳ quái khách nhân.

Mỗ gặp nạn sa mạc người đào vàng: “Hảo khát, thủy! Ta nguyện ý dùng một túi hoàng kim đổi thủy!”

Chủ tiệm: “. . . Thỉnh buông, đó là dầu thơm không thể uống.”

Vì thế lập tức liền phải khát chết người đào vàng vớt quá một lọ 【 Lao Sơn bạch hoa xà thảo thủy 】, không nói hai lời rót đi xuống. . .

Nói tóm lại, chính là mạt thế vị diện, tây huyễn vị diện chờ kỳ kỳ quái quái thế giới người có thể thông qua hồng thạch tới vai chính khai cửa hàng tiện lợi, sau đó ở bên trong mua đồ vật chuyện xưa ~

Cùng cũ văn 《 đem cửa hàng khai biến toàn vũ trụ 》 giống nhau, cũng là vị diện lưu

—————————————–

Tag: Xuyên qua thời không mau xuyên hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lộ Lộc ┃ vai phụ: Các khách nhân ┃ cái khác: Vị diện cửa hàng tiện lợi

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong
 •  Chương: /113
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0001.mp32018-11-19 18:11
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0002.mp32018-11-19 18:12
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0003.mp32018-11-19 18:12
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0004.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0005.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0006.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0007.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0008.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0009.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0010.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0011.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0012.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0013.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0014.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0015.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0016.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0017.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0018.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0019.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0020.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0021.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0022.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0023.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0024.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0025.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0026.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0027.mp32018-11-19 18:16
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0028.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0029.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0030.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0031.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0032.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0033.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0034.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0035.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0036.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0037.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0038.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0039.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0040.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0041.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0042.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0043.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0044.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0045.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0046.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0047.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0048.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0049.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0050.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0051.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0052.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0053.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0054.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0055.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0056.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0057.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0058.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0059.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0060.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0061.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0062.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0063.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0064.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0065.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0066.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0067.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0068.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0069.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0070.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0071.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0072.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0073.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0074.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0075.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0076.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0077.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0078.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0079.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0080.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0081.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0082.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0083.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0084.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0085.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0086.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0087.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0088.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0089.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0090.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0091.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0092.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0093.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0094.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0095.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0096.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0097.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0098.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0099.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0100.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0101.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0102.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0103.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0104.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0105.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0106.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0107.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0108.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0109.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0110.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0111.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0112.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0113.mp32018-11-19 18:31
[Total: 3   Average: 4.7/5]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

TiKay

Giới Giải Trí Thiên Sư

THUYS♥️

Di Động Của Ta Thông Vạn Giới

THUYS♥️

Leave a Reply