Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Võng Du

Vô Hạn Tháp Phòng

Ngoài ý muốn bỏ mình sau, Vân Nhàn tiến vào đến “Vô hạn tháp phòng” trò chơi.

Quy tắc trò chơi:

1, Người chơi làm anh hùng ngăn cản quái vật đến Truyền Tống Trận, thất bại ý vị tử vong.

2, Sở hữu người chơi bị chia làm hai cái trận doanh. Nếu một cái trận doanh người chơi toàn thể bỏ mình, như vậy một khác trận doanh người sống sót có thể ở hiện thực sống lại.

Vì thuận lợi sống lại, Vân Nhàn cấp chính mình tìm cái phúc hắc giúp đỡ, hai người liên thủ hố người.

【 Chú 1: Nam nữ chủ đều tàn nhẫn độc ác + tư tưởng ích kỷ, phi thánh mẫu 】

【 Chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức 】

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết, vô địch nhậm, chủ cốt truyện

+ Bổn văn thực tô thực sảng, nhẹ nhàng hướng, không cần cùng tác giả nói logic

Nguồn : wikidich


Chú ý: Đạo hữu nào nghe bằng mobile hay tablet nếu không chỉnh play speed được thì hãy thử xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /85
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • vo-han-thap-phong-chuong-0001.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0002.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0003.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0004.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0005.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0006.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0007.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0008.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0009.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0010.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0011.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0012.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0013.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0014.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0015.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0016.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0017.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0018.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0019.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0020.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0021.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0022.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0023.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0024.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0025.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0026.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0027.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0028.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0029.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0030.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0031.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0032.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0033.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0034.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0035.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0036.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0037.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0038.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0039.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0040.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0041.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0042.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0043.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0044.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0045.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0046.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0047.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0048.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0049.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0050.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0051.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0052.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0053.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0054.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0055.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0056.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0057.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0058.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0059.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0060.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0061.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0062.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0063.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0064.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0065.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0066.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0067.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0068.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0069.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0070.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0071.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0072.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0073.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0074.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0075.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0076.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0077.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0078.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0079.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0080.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0081.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0082.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0083.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0084.mp3
 • vo-han-thap-phong-chuong-0085.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần: Tước Gia, Cầu Sủng Ái!

THUYS♥️

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

TiKay

Tin Hay Không Ta Thu Ngươi

THUYS♥️

Leave a Reply