Hài Hước Trọng Sinh Xuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Ta Là Đại Boss

Lâm Tô bị hệ thống lựa chọn ở ba ngàn thế giới sắm vai đại Boss, mỗi một cái thế giới nàng đều có được thô nhất bàn tay vàng, nhất điếu tạc thiên thân phận, sau đó. . . Ngồi chờ vai chính nhóm tới công lược nàng.

Tới a, đẩy Boss a, đẩy ngã bạo bàn tay vàng nga!

Mau xuyên thế giới:

Ảnh hậu công lược hệ thống √

Thập niên 70 bao lì xì đàn √

Gian thần dưỡng thành hệ thống √

Tu chân phòng phát sóng trực tiếp √

Tùy thân không gian có điểm điền √

Tinh tế chi vui chơi giải trí thiên vương √

Trọng sinh chi xuyên thư nữ xứng √

Nhân yêu chi luyến √

Nữ đế √

Ta có đặc thù bắt quỷ kỹ xảo √

Mang theo trò chơi hệ thống đi tu tiên √

Tag: Trọng sinh mau xuyên xuyên thư sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tô ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Giang Nam Hồng Đậu
 •  Chương: /121
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0001.mp3 2019-03-12 15:21
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0002.mp3 2019-03-12 15:22
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0003.mp3 2019-03-12 15:23
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0004.mp3 2019-03-12 15:24
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0005.mp3 2019-03-12 15:24
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0006.mp3 2019-03-12 15:25
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0007.mp3 2019-03-12 15:26
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0008.mp3 2019-03-12 15:26
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0009.mp3 2019-03-12 15:26
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0010.mp3 2019-03-12 15:27
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0011.mp3 2019-03-12 15:28
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0012.mp3 2019-03-12 15:29
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0013.mp3 2019-03-12 15:29
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0014.mp3 2019-03-12 15:30
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0015.mp3 2019-03-12 15:31
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0016.mp3 2019-03-12 15:32
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0017.mp3 2019-03-12 15:32
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0018.mp3 2019-03-12 15:32
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0019.mp3 2019-03-12 15:33
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0020.mp3 2019-03-12 15:33
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0021.mp3 2019-03-12 15:34
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0022.mp3 2019-03-12 15:35
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0023.mp3 2019-03-12 15:35
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0024.mp3 2019-03-12 15:36
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0025.mp3 2019-03-12 15:36
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0026.mp3 2019-03-12 15:37
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0027.mp3 2019-03-12 15:37
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0028.mp3 2019-03-12 15:38
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0029.mp3 2019-03-12 15:39
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0030.mp3 2019-03-12 15:39
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0031.mp3 2019-03-12 15:40
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0032.mp3 2019-03-12 15:41
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0033.mp3 2019-03-12 15:41
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0034.mp3 2019-03-12 15:42
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0035.mp3 2019-03-12 15:42
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0036.mp3 2019-03-12 15:43
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0037.mp3 2019-03-12 15:44
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0038.mp3 2019-03-12 15:44
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0039.mp3 2019-03-12 15:45
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0040.mp3 2019-03-12 15:46
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0041.mp3 2019-03-12 15:47
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0042.mp3 2019-03-12 15:47
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0043.mp3 2019-03-12 15:48
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0044.mp3 2019-03-12 15:49
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0045.mp3 2019-03-12 15:49
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0046.mp3 2019-03-12 15:50
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0047.mp3 2019-03-12 15:51
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0048.mp3 2019-03-12 15:52
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0049.mp3 2019-03-12 15:52
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0050.mp3 2019-03-12 15:53
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0051.mp3 2019-03-12 15:53
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0052.mp3 2019-03-12 15:54
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0053.mp3 2019-03-12 15:54
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0054.mp3 2019-03-12 15:55
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0055.mp3 2019-03-12 15:56
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0056.mp3 2019-03-12 15:56
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0057.mp3 2019-03-12 15:57
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0058.mp3 2019-03-12 15:57
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0059.mp3 2019-03-12 15:58
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0060.mp3 2019-03-12 15:58
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0061.mp3 2019-03-12 15:59
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0062.mp3 2019-03-12 15:59
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0063.mp3 2019-03-12 16:00
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0064.mp3 2019-03-12 16:01
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0065.mp3 2019-03-12 16:01
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0066.mp3 2019-03-12 16:02
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0067.mp3 2019-03-12 16:02
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0068.mp3 2019-03-12 16:03
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0069.mp3 2019-03-12 16:03
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0070.mp3 2019-03-12 16:04
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0071.mp3 2019-03-12 16:05
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0072.mp3 2019-03-12 16:05
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0073.mp3 2019-03-12 16:06
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0074.mp3 2019-03-12 16:07
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0075.mp3 2019-03-12 16:07
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0076.mp3 2019-03-12 16:08
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0077.mp3 2019-03-12 16:09
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0078.mp3 2019-03-12 16:10
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0079.mp3 2019-03-12 16:11
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0080.mp3 2019-03-12 16:12
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0081.mp3 2019-03-12 16:13
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0082.mp3 2019-03-12 16:14
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0083.mp3 2019-03-12 16:16
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0084.mp3 2019-03-12 16:16
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0085.mp3 2019-03-12 16:17
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0086.mp3 2019-03-12 16:18
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0087.mp3 2019-03-12 16:20
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0088.mp3 2019-03-12 16:20
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0089.mp3 2019-03-12 16:21
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0090.mp3 2019-03-12 16:22
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0091.mp3 2019-03-12 16:23
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0092.mp3 2019-03-12 16:24
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0093.mp3 2019-03-12 16:25
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0094.mp3 2019-03-12 16:26
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0095.mp3 2019-03-12 16:26
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0096.mp3 2019-03-12 16:27
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0097.mp3 2019-03-12 16:28
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0098.mp3 2019-03-12 16:29
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0099.mp3 2019-03-12 16:30
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0100.mp3 2019-03-12 16:31
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0101.mp3 2019-03-12 16:32
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0102.mp3 2019-03-12 16:33
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0103.mp3 2019-03-12 16:34
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0104.mp3 2019-03-12 16:35
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0105.mp3 2019-03-12 16:36
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0106.mp3 2019-03-12 16:37
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0107.mp3 2019-03-12 16:38
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0108.mp3 2019-03-12 16:40
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0109.mp3 2019-03-12 16:41
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0110.mp3 2019-03-12 16:41
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0111.mp3 2019-03-12 16:42
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0112.mp3 2019-03-12 16:43
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0113.mp3 2019-03-12 16:43
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0114.mp3 2019-03-12 16:44
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0115.mp3 2019-03-12 16:45
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0116.mp3 2019-03-12 16:45
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0117.mp3 2019-03-12 16:46
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0118.mp3 2019-03-12 16:47
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0119.mp3 2019-03-12 16:49
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0120.mp3 2019-03-12 16:49
 • xuyen-nhanh-chi-ta-la-dai-boss-chuong-0121.mp3 2019-03-12 16:50
[Total: 2    Average: 3/5]

Related posts

Ác Độc Pháo Hôi Trọng Sinh Về Sau

THUYS♥️

Võng Du Chi Thích Khách Trùng Sinh

THUYS♥️

Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện

TiKay

Leave a Reply