Ngôn Tình

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

Thể loại: Hiện đại
Edit: team Nữ Nhi Hồng

Thời đi học, Đinh Mông luôn là người có thành tích cực kỳ đáng nể còn Kiều Dĩ Thần lại là kẻ chuyên môn kéo thành tích lớp đi xuống.

Cứ như thế mỗi lần thi Đinh Mông đều lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là đồ cẩu.

Sau khi kết hôn, Đinh Mông trở thành ca sĩ nhỏ mới chập chững vào nghề trong khi Kiều Dĩ Thần lại là nhà chế tác âm nhạc có tiếng.

Chính vì thế mỗi lần ghi âm ca khúc mới thì anh lại mắng cô là…cẩu!

Đây chỉ là câu chuyện một người đàn ông cùng vợ xưng bá chốn showbiz tiện thể mang luôn trái tim vợ sắp cưới về.

Nguồn: Nữ Nhi Hồng


Tại hạ chân thành khuyên các đạo hữu nghe truyện với speed 1.25x để tiết kiệm thời gian. Riêng chư vị nào tu vi cao (giống tại hạ) thì có thể thử 1.5x (tốc độ thánh cảnh) hoặc 2.0x (tốc độ thần cảnh). Tu vi không đủ nhớ coi chừng tẩu hỏa nhập ma.
Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Opera, Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Bản Lật Tử,
 •  Chương: /76
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
            
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0001.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0002.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0003.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0004.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0005.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0006.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0007.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0008.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0009.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0010.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0011.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0012.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0013.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0014.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0015.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0016.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0017.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0018.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0019.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0020.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0021.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0022.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0023.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0024.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0025.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0026.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0027.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0028.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0029.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0030.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0031.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0032.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0033.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0034.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0035.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0036.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0037.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0038.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0039.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0040.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0041.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0042.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0043.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0044.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0045.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0046.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0047.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0048.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0049.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0050.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0051.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0052.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0053.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0054.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0055.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0056.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0057.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0058.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0059.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0060.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0061.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0062.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0063.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0064.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0065.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0066.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0067.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0068.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0069.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0070.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0071.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0072.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0073.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0074.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0075.mp3
 • ban-hoa-tau-hon-nhan-chuong-0076.mp3
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Từ Từ Suy Lý

TinoTK

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nữ Xứng, Ngươi Có Độc

TinoTK

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

TinoTK

Leave a Reply