Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Đây là chuyện xưa về một nữ nhân háo sắc biết xem tướng rung động trước một bộ khoái anh tuấn.
Bộ khoái trong truyện tương tự với cảnh sát, nhân viên công vụ trong xã hội hiện đại.

Tác giả : Lạc Bút Xuy Mặc
Convert : ngocquynh520
Edit : Atu
Beta : Phính Si
Thể loại : Xuyên không
Nhân vật chính : Mai Vô Qua, Lạc Lạc
Nhân vật phụ : Từ Kiêu Đình
Nguồn: http://diendanlequydon.com


Chú ý: có một số browsers trên Android không chỉnh play speed được: Edge, Brave. Đạo hữu có thể xài browser khác.
Thấy hay thì nhớ rate truyện nhé!
 •  Lạc Bút Xuy Mặc
 •  Chương: /95
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0001.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0002.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0003.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0004.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0005.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0006.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0007.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0008.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0009.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0010.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0011.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0012.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0013.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0014.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0015.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0016.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0017.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0018.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0019.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0020.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0021.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0022.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0023.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0024.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0025.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0026.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0027.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0028.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0029.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0030.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0031.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0032.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0033.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0034.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0035.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0036.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0037.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0038.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0039.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0040.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0041.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0042.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0043.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0044.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0045.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0046.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0047.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0048.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0049.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0050.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0051.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0052.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0053.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0054.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0055.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0056.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0057.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0058.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0059.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0060.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0061.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0062.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0063.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0064.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0065.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0066.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0067.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0068.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0069.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0070.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0071.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0072.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0073.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0074.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0075.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0076.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0077.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0078.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0079.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0080.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0081.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0082.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0083.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0084.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0085.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0086.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0087.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0088.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0089.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0090.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0091.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0092.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0093.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0094.mp3
 • bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky-chuong-0095.mp3
[Total: 1    Average: 1/5]

Related posts

Kiều Thiếp

TinoTK

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

TinoTK

Hàn Môn Kiêu Sĩ

TinoTK

Leave a Reply