Ngôn TìnhXuyên KhôngXuyên Nhanh

Boss Là Nữ Phụ

Trong tiểu thuyết, nữ chính luôn là thiên chi kiều nữ, nhận được mọi ưu ái của tác giả, không phải Bạch Liên Hoa ngây thơ thuần chất thì cũng là người thông minh, gan dạ, dũng cảm, tài đức hơn người, trí dũng song toàn…

Trong tiểu thuyết, nữ phụ luôn là thảm cỏ để tác giả làm nổi bật một bông hoa đẹp nhất, luôn là người sai, luôn hành động ngu ngốc, luôn quỷ kế đa đoan, vì thế cuối cùng luôn sa chân vào con đường không thể trở lại…

Nhưng không phải tác giả nào cũng tạo ra được nhân vật chính có sứ mệnh tương xứng với nhân phẩm, kết quả làm cho vô số vai phụ chết trong oan uổng, oán khí lan tràn…

Việc của Thời Sênh – một bà mẹ kế chuyên đứng về phía nhân vật phụ và bức tử nhân vật chính – chính là tiến vào những thế giới tiểu thuyết khác nhau, hoàn thành nguyện vọng cũng như giải trừ oan khuất cho các nhân vật phụ.

Cô xuyên qua vô số thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều rằng chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.

Mỗi thế giới cô qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm…

Và cô phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được chân ái của mình?

Nghe bản CV tại đây


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mặc Linh
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 1
 • #2: Phần 2
 • #3: Phần 3
 • #4: Phần 4
 • #5: Phần 5
 • #6: Phần 6
 • #7: Phần 7
 • #8: Phần 8
 • #9: Phần 9
 • #10: Phần 10
 • #11: Phần 11
 • #12: Phần 12
 • #13: Phần 13
 • #14: Phần 14
 • #15: Phần 15
 • #16: Phần 16
 • #17: Phần 17
 • #18: Phần 18
 • #19: Phần 19
 • #20: Phần 20
 • #21: Phần 21
 • #22: Phần 22
 • #23: Phần 23
 • #24: Phần 24
 • #25: Phần 25
 • #26: Phần 26
 • #27: Phần 27
 • #28: Phần 28
 • #29: Phần 29
 • #30: Phần 30
 • #31: Phần 31
 • #32: Phần 32
 • #33: Phần 33
 • #34: Phần 34
 • #35: Phần 35
 • #36: Phần 36
 • #37: Phần 37
 • #38: Phần 38
 • #39: Phần 39
 • #40: Phần 40
 • #41: Phần 41
 • #42: Phần 42
 • #43: Phần 43
 • #44: Phần 44
 • #45: Phần 45
 • #46: Phần 46
 • #47: Phần 47
 • #48: Phần 48
 • #49: Phần 49
 • #50: Phần 50
 • #51: Phần 51
 • #52: Phần 52
 • #53: Phần 53
 • #54: Phần 54
 • #55: Phần 55
 • #56: Phần 56
 • #57: Phần 57
 • #58: Phần 58
 • #59: Phần 59
 • #60: Phần 60
 • #61: Phần 61
 • #62: Phần 62
 • #63: Phần 63
 • #64: Phần 64
 • #65: Phần 65
 • #66: Phần 66
 • #67: Phần 67
 • #68: Phần 68
 • #69: Phần 69
 • #70: Phần 70
 • #71: Phần 71
 • #72: Phần 72
 • #73: Phần 73
 • #74: Phần 74
 • #75: Phần 75
 • #76: Phần 76
 • #77: Phần 77
 • #78: Phần 78
 • #79: Phần 79
 • #80: Phần 80
 • #81: Phần 81
 • #82: Phần 82
 • #83: Phần 83
 • #84: Phần 84
 • #85: Phần 85
 • #86: Phần 86
 • #87: Phần 87
 • #88: Phần 88
 • #89: Phần 89
 • #90: Phần 90
 • #91: Phần 91
 • #92: Phần 92
 • #93: Phần 93
 • #94: Phần 94
 • #95: Phần 95
 • #96: Phần 96
 • #97: Phần 97
 • #98: Phần 98
 • #99: Phần 99
 • #100: Phần 100
 • #101: Phần 101
 • #102: Phần 102
 • #103: Phần 103
 • #104: Phần 104
 • #105: Phần 105
 • #106: Phần 106
 • #107: Phần 107
 • #108: Phần 108
 • #109: Phần 109
 • #110: Phần 110
 • #111: Phần 111
 • #112: Phần 112
 • #113: Phần 113
 • #114: Phần 114
 • #115: Phần 115
 • #116: Phần 116
 • #117: Phần 117
 • #118: Phần 118
 • #119: Phần 119
 • #120: Phần 120
 • #121: Phần 121
 • #122: Phần 122
 • #123: Phần 123
 • #124: Phần 124
 • #125: Phần 125
 • #126: Phần 126
 • #127: Phần 127
 • #128: Phần 128
 • #129: Phần 129
 • #130: Phần 130
 • #131: Phần 131
 • #132: Phần 132
 • #133: Phần 133
 • #134: Phần 134
 • #135: Phần 135
 • #136: Phần 136
 • #137: Phần 137
 • #138: Phần 138
 • #139: Phần 139
 • #140: Phần 140
 • #141: Phần 141
 • #142: Phần 142
 • #143: Phần 143
 • #144: Phần 144
 • #145: Phần 145
 • #146: Phần 146
 • #147: Phần 147
 • #148: Phần 148
 • #149: Phần 149
 • #150: Phần 150
 • #151: Phần 151
 • #152: Phần 152
 • #153: Phần 153
 • #154: Phần 154
 • #155: Phần 155
 • #156: Phần 156
 • #157: Phần 157
 • #158: Phần 158
 • #159: Phần 159
 • #160: Phần 160
 • #161: Phần 161
 • #162: Phần 162
 • #163: Phần 163
 • #164: Phần 164
 • #165: Phần 165
 • #166: Phần 166
 • #167: Phần 167
 • #168: Phần 168
 • #169: Phần 169
 • #170: Phần 170
 • #171: Phần 171
 • #172: Phần 172
 • #173: Phần 173
 • #174: Phần 174
 • #175: Phần 175
 • #176: Phần 176
 • #177: Phần 177
 • #178: Phần 178
 • #179: Phần 179
 • #180: Phần 180
 • #181: Phần 181
 • #182: Phần 182
 • #183: Phần 183
 • #184: Phần 184
 • #185: Phần 185
 • #186: Phần 186
 • #187: Phần 187
 • #188: Phần 188
 • #189: Phần 189
 • #190: Phần 190
 • #191: Phần 191
 • #192: Phần 192
 • #193: Phần 193
 • #194: Phần 194
 • #195: Phần 195
 • #196: Phần 196
 • #197: Phần 197
 • #198: Phần 198
 • #199: Phần 199
 • #200: Phần 200
 • #201: Phần 201
 • #202: Phần 202
 • #203: Phần 203
 • #204: Phần 204
 • #205: Phần 205
 • #206: Phần 206
 • #207: Phần 207
 • #208: Phần 208
 • #209: Phần 209
 • #210: Phần 210
 • #211: Phần 211
 • #212: Phần 212
 • #213: Phần 213
 • #214: Phần 214
 • #215: Phần 215
 • #216: Phần 216
 • #217: Phần 217
 • #218: Phần 218
 • #219: Phần 219
 • #220: Phần 220
 • #221: Phần 221
 • #222: Phần 222
 • #223: Phần 223
 • #224: Phần 224
 • #225: Phần 225
 • #226: Phần 226
 • #227: Phần 227
 • #228: Phần 228
 • #229: Phần 229
 • #230: Phần 230
 • #231: Phần 231
 • #232: Phần 232
 • #233: Phần 233
 • #234: Phần 234
 • #235: Phần 235
 • #236: Phần 236
 • #237: Phần 237
 • #238: Phần 238
 • #239: Phần 239
 • #240: Phần 240
 • #241: Phần 241
 • #242: Phần 242
 • #243: Phần 243
 • #244: Phần 244
 • #245: Phần 245
 • #246: Phần 246
 • #247: Phần 247
 • #248: Phần 248
 • #249: Phần 249
 • #250: Phần 250
 • #251: Phần 251
 • #252: Phần 252
 • #253: Phần 253
 • #254: Phần 254
 • #255: Phần 255
 • #256: Phần 256
 • #257: Phần 257
 • #258: Phần 258
 • #259: Phần 259
 • #260: Phần 260
 • #261: Phần 261
 • #262: Phần 262
 • #263: Phần 263
 • #264: Phần 264
 • #265: Phần 265
 • #266: Phần 266
 • #267: Phần 267
 • #268: Phần 268
 • #269: Phần 269
 • #270: Phần 270
 • #271: Phần 271
 • #272: Phần 272
 • #273: Phần 273
 • #274: Phần 274
 • #275: Phần 275
 • #276: Phần 276
 • #277: Phần 277
 • #278: Phần 278
 • #279: Phần 279
 • #280: Phần 280
 • #281: Phần 281
 • #282: Phần 282
 • #283: Phần 283
 • #284: Phần 284
 • #285: Phần 285
 • #286: Phần 286
 • #287: Phần 287
 • #288: Phần 288
 • #289: Phần 289
 • #290: Phần 290
 • #291: Phần 291
 • #292: Phần 292
 • #293: Phần 293
 • #294: Phần 294
 • #295: Phần 295
 • #296: Phần 296
 • #297: Phần 297
 • #298: Phần 298
 • #299: Phần 299
 • #300: Phần 300
 • #301: Phần 301
 • #302: Phần 302
 • #303: Phần 303
 • #304: Phần 304
 • #305: Phần 305
 • #306: Phần 306
 • #307: Phần 307
 • #308: Phần 308
 • #309: Phần 309
 • #310: Phần 310
 • #311: Phần 311
 • #312: Phần 312
 • #313: Phần 313
 • #314: Phần 314
 • #315: Phần 315
 • #316: Phần 316
 • #317: Phần 317
 • #318: Phần 318
 • #319: Phần 319
 • #320: Phần 320
 • #321: Phần 321
 • #322: Phần 322
 • #323: Phần 323
 • #324: Phần 324
 • #325: Phần 325
 • #326: Phần 326
 • #327: Phần 327
 • #328: Phần 328
 • #329: Phần 329
 • #330: Phần 330
 • #331: Phần 331
 • #332: Phần 332
 • #333: Phần 333
 • #334: Phần 334
 • #335: Phần 335
 • #336: Phần 336
 • #337: Phần 337
 • #338: Phần 338
 • #339: Phần 339
 • #340: Phần 340
 • #341: Phần 341
 • #342: Phần 342
 • #343: Phần 343
 • #344: Phần 344
 • #345: Phần 345
 • #346: Phần 346
 • #347: Phần 347
 • #348: Phần 348
 • #349: Phần 349
 • #350: Phần 350
 • #351: Phần 351
 • #352: Phần 352
 • #353: Phần 353
 • #354: Phần 354
 • #355: Phần 355
 • #356: Phần 356
 • #357: Phần 357
 • #358: Phần 358
 • #359: Phần 359
 • #360: Phần 360
 • #361: Phần 361
 • #362: Phần 362
 • #363: Phần 363
 • #364: Phần 364
 • #365: Phần 365
 • #366: Phần 366
 • #367: Phần 367
 • #368: Phần 368
 • #369: Phần 369
 • #370: Phần 370
 • #371: Phần 371
 • #372: Phần 372
 • #373: Phần 373
 • #374: Phần 374
 • #375: Phần 375
 • #376: Phần 376
 • #377: Phần 377
 • #378: Phần 378
 • #379: Phần 379
 • #380: Phần 380
 • #381: Phần 381
 • #382: Phần 382
 • #383: Phần 383
 • #384: Phần 384
 • #385: Phần 385
 • #386: Phần 386
 • #387: Phần 387
 • #388: Phần 388
 • #389: Phần 389
 • #390: Phần 390
 • #391: Phần 391
 • #392: Phần 392
 • #393: Phần 393
 • #394: Phần 394
 • #395: Phần 395
 • #396: Phần 396
 • #397: Phần 397
 • #398: Phần 398
 • #399: Phần 399
 • #400: Phần 400
 • #401: Phần 401
 • #402: Phần 402
 • #403: Phần 403
 • #404: Phần 404
 • #405: Phần 405
 • #406: Phần 406
 • #407: Phần 407
 • #408: Phần 408
 • #409: Phần 409
 • #410: Phần 410
 • #411: Phần 411
 • #412: Phần 412
 • #413: Phần 413
 • #414: Phần 414
 • #415: Phần 415
 • #416: Phần 416
 • #417: Phần 417
 • #418: Phần 418
 • #419: Phần 419
 • #420: Phần 420
 • #421: Phần 421
 • #422: Phần 422
 • #423: Phần 423
 • #424: Phần 424
 • #425: Phần 425
 • #426: Phần 426
 • #427: Phần 427
 • #428: Phần 428
 • #429: Phần 429
 • #430: Phần 430
 • #431: Phần 431
 • #432: Phần 432
 • #433: Phần 433
 • #434: Phần 434
 • #435: Phần 435
 • #436: Phần 436
 • #437: Phần 437
 • #438: Phần 438
 • #439: Phần 439
 • #440: Phần 440
 • #441: Phần 441
 • #442: Phần 442
 • #443: Phần 443
 • #444: Phần 444
 • #445: Phần 445
 • #446: Phần 446
 • #447: Phần 447
 • #448: Phần 448
 • #449: Phần 449
 • #450: Phần 450
 • #451: Phần 451
 • #452: Phần 452
 • #453: Phần 453
 • #454: Phần 454
 • #455: Phần 455
 • #456: Phần 456
 • #457: Phần 457
 • #458: Phần 458
 • #459: Phần 459
 • #460: Phần 460
 • #461: Phần 461
 • #462: Phần 462
 • #463: Phần 463
 • #464: Phần 464
 • #465: Phần 465
 • #466: Phần 466
 • #467: Phần 467
 • #468: Phần 468
 • #469: Phần 469
 • #470: Phần 470
 • #471: Phần 471
 • #472: Phần 472
 • #473: Phần 473
 • #474: Phần 474
 • #475: Phần 475
 • #476: Phần 476
 • #477: Phần 477
 • #478: Phần 478
 • #479: Phần 479
 • #480: Phần 480
 • #481: Phần 481
 • #482: Phần 482
 • #483: Phần 483
 • #484: Phần 484
 • #485: Phần 485
 • #486: Phần 486
 • #487: Phần 487
 • #488: Phần 488
 • #489: Phần 489
 • #490: Phần 490
 • #491: Phần 491
 • #492: Phần 492
 • #493: Phần 493
 • #494: Phần 494
 • #495: Phần 495
 • #496: Phần 496
 • #497: Phần 497
 • #498: Phần 498
 • #499: Phần 499
 • #500: Phần 500
 • #501: Phần 501
 • #502: Phần 502
 • #503: Phần 503
 • #504: Phần 504
 • #505: Phần 505
 • #506: Phần 506
 • #507: Phần 507
 • #508: Phần 508
 • #509: Phần 509
 • #510: Phần 510
 • #511: Phần 511
 • #512: Phần 512
 • #513: Phần 513
 • #514: Phần 514
 • #515: Phần 515
 • #516: Phần 516
 • #517: Phần 517
 • #518: Phần 518
 • #519: Phần 519
 • #520: Phần 520
 • #521: Phần 521
 • #522: Phần 522
 • #523: Phần 523
 • #524: Phần 524
 • #525: Phần 525
 • #526: Phần 526
 • #527: Phần 527
 • #528: Phần 528
 • #529: Phần 529
 • #530: Phần 530
 • #531: Phần 531
 • #532: Phần 532
 • #533: Phần 533
 • #534: Phần 534
 • #535: Phần 535
 • #536: Phần 536
 • #537: Phần 537
 • #538: Phần 538
 • #539: Phần 539
 • #540: Phần 540
 • #541: Phần 541
 • #542: Phần 542
 • #543: Phần 543
 • #544: Phần 544
 • #545: Phần 545
 • #546: Phần 546
 • #547: Phần 547
 • #548: Phần 548
 • #549: Phần 549
 • #550: Phần 550
 • #551: Phần 551
 • #552: Phần 552
 • #553: Phần 553
 • #554: Phần 554
 • #555: Phần 555
 • #556: Phần 556
 • #557: Phần 557
 • #558: Phần 558
 • #559: Phần 559
 • #560: Phần 560
 • #561: Phần 561
 • #562: Phần 562
 • #563: Phần 563
 • #564: Phần 564
 • #565: Phần 565
 • #566: Phần 566
 • #567: Phần 567
 • #568: Phần 568
 • #569: Phần 569
 • #570: Phần 570
 • #571: Phần 571
 • #572: Phần 572
 • #573: Phần 573
 • #574: Phần 574
 • #575: Phần 575
 • #576: Phần 576
 • #577: Phần 577
 • #578: Phần 578
 • #579: Phần 579
 • #580: Phần 580
 • #581: Phần 581
 • #582: Phần 582
 • #583: Phần 583
 • #584: Phần 584
 • #585: Phần 585
 • #586: Phần 586
 • #587: Phần 587
 • #588: Phần 588
 • #589: Phần 589
 • #590: Phần 590
 • #591: Phần 591
 • #592: Phần 592
 • #593: Phần 593
 • #594: Phần 594
 • #595: Phần 595
 • #596: Phần 596
 • #597: Phần 597
 • #598: Phần 598
 • #599: Phần 599
 • #600: Phần 600
 • #601: Phần 601
 • #602: Phần 602
 • #603: Phần 603
 • #604: Phần 604
 • #605: Phần 605
 • #606: Phần 606
 • #607: Phần 607
 • #608: Phần 608
 • #609: Phần 609
 • #610: Phần 610
 • #611: Phần 611
 • #612: Phần 612
 • #613: Phần 613
 • #614: Phần 614
 • #615: Phần 615
 • #616: Phần 616
 • #617: Phần 617
 • #618: Phần 618
 • #619: Phần 619
 • #620: Phần 620
 • #621: Phần 621
 • #622: Phần 622
 • #623: Phần 623
 • #624: Phần 624
 • #625: Phần 625
 • #626: Phần 626
 • #627: Phần 627
 • #628: Phần 628
 • #629: Phần 629
 • #630: Phần 630
 • #631: Phần 631
 • #632: Phần 632
 • #633: Phần 633
 • #634: Phần 634
 • #635: Phần 635
 • #636: Phần 636
 • #637: Phần 637
 • #638: Phần 638
 • #639: Phần 639
 • #640: Phần 640
 • #641: Phần 641
 • #642: Phần 642
 • #643: Phần 643
 • #644: Phần 644
 • #645: Phần 645
 • #646: Phần 646
 • #647: Phần 647
 • #648: Phần 648
 • #649: Phần 649
 • #650: Phần 650
 • #651: Phần 651
 • #652: Phần 652
 • #653: Phần 653
 • #654: Phần 654
 • #655: Phần 655
 • #656: Phần 656
 • #657: Phần 657
 • #658: Phần 658
 • #659: Phần 659
 • #660: Phần 660
 • #661: Phần 661
 • #662: Phần 662
 • #663: Phần 663
 • #664: Phần 664
 • #665: Phần 665
 • #666: Phần 666
 • #667: Phần 667
 • #668: Phần 668
 • #669: Phần 669
 • #670: Phần 670
 • #671: Phần 671
 • #672: Phần 672
 • #673: Phần 673
 • #674: Phần 674
 • #675: Phần 675
 • #676: Phần 676
 • #677: Phần 677
 • #678: Phần 678
 • #679: Phần 679
 • #680: Phần 680
 • #681: Phần 681
 • #682: Phần 682
 • #683: Phần 683
 • #684: Phần 684
 • #685: Phần 685
 • #686: Phần 686
 • #687: Phần 687
 • #688: Phần 688
 • #689: Phần 689
 • #690: Phần 690
 • #691: Phần 691
 • #692: Phần 692
 • #693: Phần 693
 • #694: Phần 694
 • #695: Phần 695
 • #696: Phần 696
 • #697: Phần 697
 • #698: Phần 698
 • #699: Phần 699
 • #700: Phần 700
 • #701: Phần 701
 • #702: Phần 702
 • #703: Phần 703
 • #704: Phần 704
 • #705: Phần 705
 • #706: Phần 706
 • #707: Phần 707
 • #708: Phần 708
 • #709: Phần 709
 • #710: Phần 710
 • #711: Phần 711
 • #712: Phần 712
 • #713: Phần 713
 • #714: Phần 714
 • #715: Phần 715
 • #716: Phần 716
 • #717: Phần 717
 • #718: Phần 718
 • #719: Phần 719
 • #720: Phần 720
 • #721: Phần 721
 • #722: Phần 722
 • #723: Phần 723
 • #724: Phần 724
 • #725: Phần 725
 • #726: Phần 726
 • #727: Phần 727
 • #728: Phần 728
 • #729: Phần 729
 • #730: Phần 730
 • #731: Phần 731
 • #732: Phần 732
 • #733: Phần 733
 • #734: Phần 734
 • #735: Phần 735
 • #736: Phần 736
 • #737: Phần 737
 • #738: Phần 738
 • #739: Phần 739
 • #740: Phần 740
 • #741: Phần 741
 • #742: Phần 742
 • #743: Phần 743
 • #744: Phần 744
 • #745: Phần 745
 • #746: Phần 746
 • #747: Phần 747
 • #748: Phần 748
 • #749: Phần 749
 • #750: Phần 750
 • #751: Phần 751
 • #752: Phần 752
 • #753: Phần 753
 • #754: Phần 754
 • #755: Phần 755
 • #756: Phần 756
 • #757: Phần 757
 • #758: Phần 758
 • #759: Phần 759
 • #760: Phần 760
 • #761: Phần 761
 • #762: Phần 762
 • #763: Phần 763
 • #764: Phần 764
 • #765: Phần 765
 • #766: Phần 766
 • #767: Phần 767
 • #768: Phần 768
 • #769: Phần 769
 • #770: Phần 770
 • #771: Phần 771
 • #772: Phần 772
 • #773: Phần 773
 • #774: Phần 774
 • #775: Phần 775
 • #776: Phần 776
 • #777: Phần 777
 • #778: Phần 778
 • #779: Phần 779
 • #780: Phần 780
 • #781: Phần 781
 • #782: Phần 782
 • #783: Phần 783
 • #784: Phần 784
 • #785: Phần 785
 • #786: Phần 786
 • #787: Phần 787
 • #788: Phần 788
 • #789: Phần 789
 • #790: Phần 790
 • #791: Phần 791
 • #792: Phần 792
 • #793: Phần 793
 • #794: Phần 794
 • #795: Phần 795
 • #796: Phần 796
 • #797: Phần 797
 • #798: Phần 798
 • #799: Phần 799
 • #800: Phần 800
 • #801: Phần 801
 • #802: Phần 802
 • #803: Phần 803
 • #804: Phần 804
 • #805: Phần 805
 • #806: Phần 806
 • #807: Phần 807
 • #808: Phần 808
 • #809: Phần 809
 • #810: Phần 810
 • #811: Phần 811
 • #812: Phần 812
 • #813: Phần 813
 • #814: Phần 814
 • #815: Phần 815
 • #816: Phần 816
 • #817: Phần 817
 • #818: Phần 818
 • #819: Phần 819
 • #820: Phần 820
 • #821: Phần 821
 • #822: Phần 822
 • #823: Phần 823
 • #824: Phần 824
 • #825: Phần 825
 • #826: Phần 826
 • #827: Phần 827
 • #828: Phần 828
 • #829: Phần 829
 • #830: Phần 830
 • #831: Phần 831
 • #832: Phần 832
 • #833: Phần 833
 • #834: Phần 834
 • #835: Phần 835
 • #836: Phần 836
 • #837: Phần 837
 • #838: Phần 838
 • #839: Phần 839
 • #840: Phần 840
 • #841: Phần 841
 • #842: Phần 842
 • #843: Phần 843
 • #844: Phần 844
 • #845: Phần 845
 • #846: Phần 846
 • #847: Phần 847
 • #848: Phần 848
 • #849: Phần 849
 • #850: Phần 850
 • #851: Phần 851
 • #852: Phần 852
 • #853: Phần 853
 • #854: Phần 854
 • #855: Phần 855
 • #856: Phần 856
 • #857: Phần 857
 • #858: Phần 858
 • #859: Phần 859
 • #860: Phần 860
 • #861: Phần 861
 • #862: Phần 862
 • #863: Phần 863
 • #864: Phần 864
 • #865: Phần 865
 • #866: Phần 866
 • #867: Phần 867
 • #868: Phần 868
 • #869: Phần 869
 • #870: Phần 870
 • #871: Phần 871
 • #872: Phần 872
 • #873: Phần 873
 • #874: Phần 874
 • #875: Phần 875
 • #876: Phần 876
 • #877: Phần 877
 • #878: Phần 878
 • #879: Phần 879
 • #880: Phần 880
 • #881: Phần 881
 • #882: Phần 882
 • #883: Phần 883
 • #884: Phần 884
 • #885: Phần 885
 • #886: Phần 886
 • #887: Phần 887
 • #888: Phần 888
 • #889: Phần 889
 • #890: Phần 890
 • #891: Phần 891
 • #892: Phần 892
 • #893: Phần 893
 • #894: Phần 894
 • #895: Phần 895
 • #896: Phần 896
 • #897: Phần 897
 • #898: Phần 898
 • #899: Phần 899
 • #900: Phần 900
 • #901: Phần 901
 • #902: Phần 902
 • #903: Phần 903
 • #904: Phần 904
 • #905: Phần 905
 • #906: Phần 906
 • #907: Phần 907
 • #908: Phần 908
 • #909: Phần 909
 • #910: Phần 910
 • #911: Phần 911
 • #912: Phần 912
 • #913: Phần 913
 • #914: Phần 914
 • #915: Phần 915
 • #916: Phần 916
 • #917: Phần 917
 • #918: Phần 918
 • #919: Phần 919
 • #920: Phần 920
 • #921: Phần 921
 • #922: Phần 922
 • #923: Phần 923
 • #924: Phần 924
 • #925: Phần 925
 • #926: Phần 926
 • #927: Phần 927
 • #928: Phần 928
 • #929: Phần 929
 • #930: Phần 930
 • #931: Phần 931
 • #932: Phần 932
 • #933: Phần 933
 • #934: Phần 934
 • #935: Phần 935
 • #936: Phần 936
 • #937: Phần 937
 • #938: Phần 938
 • #939: Phần 939
 • #940: Phần 940
 • #941: Phần 941
 • #942: Phần 942
 • #943: Phần 943
 • #944: Phần 944
 • #945: Phần 945
 • #946: Phần 946
 • #947: Phần 947
 • #948: Phần 948
 • #949: Phần 949
 • #950: Phần 950
 • #951: Phần 951
 • #952: Phần 952
 • #953: Phần 953
 • #954: Phần 954
 • #955: Phần 955
 • #956: Phần 956
 • #957: Phần 957
 • #958: Phần 958
 • #959: Phần 959
 • #960: Phần 960
 • #961: Phần 961
 • #962: Phần 962
 • #963: Phần 963
 • #964: Phần 964
 • #965: Phần 965
 • #966: Phần 966
 • #967: Phần 967
 • #968: Phần 968
 • #969: Phần 969
 • #970: Phần 970
 • #971: Phần 971
 • #972: Phần 972
 • #973: Phần 973
 • #974: Phần 974
 • #975: Phần 975
 • #976: Phần 976
 • #977: Phần 977
 • #978: Phần 978
 • #979: Phần 979
 • #980: Phần 980
 • #981: Phần 981
 • #982: Phần 982
 • #983: Phần 983
 • #984: Phần 984
 • #985: Phần 985
 • #986: Phần 986
 • #987: Phần 987
 • #988: Phần 988
 • #989: Phần 989
 • #990: Phần 990
 • #991: Phần 991
 • #992: Phần 992
 • #993: Phần 993
 • #994: Phần 994
 • #995: Phần 995
 • #996: Phần 996
 • #997: Phần 997
 • #998: Phần 998
 • #999: Phần 999
 • #1000: Phần 1000
 • #1001: Phần 1001
 • #1002: Phần 1002
 • #1003: Phần 1003
 • #1004: Phần 1004
 • #1005: Phần 1005
 • #1006: Phần 1006
 • #1007: Phần 1007
 • #1008: Phần 1008
 • #1009: Phần 1009
 • #1010: Phần 1010
 • #1011: Phần 1011
 • #1012: Phần 1012
 • #1013: Phần 1013
 • #1014: Phần 1014
 • #1015: Phần 1015
 • #1016: Phần 1016
 • #1017: Phần 1017
 • #1018: Phần 1018
 • #1019: Phần 1019
 • #1020: Phần 1020
 • #1021: Phần 1021
 • #1022: Phần 1022
 • #1023: Phần 1023
 • #1024: Phần 1024
 • #1025: Phần 1025
 • #1026: Phần 1026
 • #1027: Phần 1027
 • #1028: Phần 1028
 • #1029: Phần 1029
 • #1030: Phần 1030
 • #1031: Phần 1031
 • #1032: Phần 1032
 • #1033: Phần 1033
 • #1034: Phần 1034
 • #1035: Phần 1035
 • #1036: Phần 1036
 • #1037: Phần 1037
 • #1038: Phần 1038
 • #1039: Phần 1039
 • #1040: Phần 1040
 • #1041: Phần 1041
 • #1042: Phần 1042
 • #1043: Phần 1043
 • #1044: Phần 1044
 • #1045: Phần 1045
 • #1046: Phần 1046
 • #1047: Phần 1047
 • #1048: Phần 1048
 • #1049: Phần 1049
 • #1050: Phần 1050
 • #1051: Phần 1051
 • #1052: Phần 1052
 • #1053: Phần 1053
 • #1054: Phần 1054
 • #1055: Phần 1055
 • #1056: Phần 1056
 • #1057: Phần 1057
 • #1058: Phần 1058
 • #1059: Phần 1059
 • #1060: Phần 1060
 • #1061: Phần 1061
 • #1062: Phần 1062
 • #1063: Phần 1063
 • #1064: Phần 1064
 • #1065: Phần 1065
 • #1066: Phần 1066
 • #1067: Phần 1067
 • #1068: Phần 1068
 • #1069: Phần 1069
 • #1070: Phần 1070
 • #1071: Phần 1071
 • #1072: Phần 1072
 • #1073: Phần 1073
 • #1074: Phần 1074
 • #1075: Phần 1075
 • #1076: Phần 1076
 • #1077: Phần 1077
 • #1078: Phần 1078
 • #1079: Phần 1079
 • #1080: Phần 1080
 • #1081: Phần 1081
 • #1082: Phần 1082
 • #1083: Phần 1083
 • #1084: Phần 1084
 • #1085: Phần 1085
 • #1086: Phần 1086
 • #1087: Phần 1087
 • #1088: Phần 1088
 • #1089: Phần 1089
 • #1090: Phần 1090
 • #1091: Phần 1091
 • #1092: Phần 1092
 • #1093: Phần 1093
 • #1094: Phần 1094
 • #1095: Phần 1095
 • #1096: Phần 1096
 • #1097: Phần 1097
 • #1098: Phần 1098
 • #1099: Phần 1099
 • #1100: Phần 1100
 • #1101: Phần 1101
 • #1102: Phần 1102
 • #1103: Phần 1103
 • #1104: Phần 1104
 • #1105: Phần 1105
 • #1106: Phần 1106
 • #1107: Phần 1107
 • #1108: Phần 1108
 • #1109: Phần 1109
 • #1110: Phần 1110
 • #1111: Phần 1111
 • #1112: Phần 1112
 • #1113: Phần 1113
 • #1114: Phần 1114
 • #1115: Phần 1115
 • #1116: Phần 1116
 • #1117: Phần 1117
 • #1118: Phần 1118
 • #1119: Phần 1119
 • #1120: Phần 1120
 • #1121: Phần 1121
 • #1122: Phần 1122
 • #1123: Phần 1123
 • #1124: Phần 1124
 • #1125: Phần 1125
 • #1126: Phần 1126
 • #1127: Phần 1127
 • #1128: Phần 1128
 • #1129: Phần 1129
 • #1130: Phần 1130
 • #1131: Phần 1131
 • #1132: Phần 1132
 • #1133: Phần 1133
 • #1134: Phần 1134
 • #1135: Phần 1135
 • #1136: Phần 1136
 • #1137: Phần 1137
 • #1138: Phần 1138
 • #1139: Phần 1139
 • #1140: Phần 1140
 • #1141: Phần 1141
 • #1142: Phần 1142
 • #1143: Phần 1143
 • #1144: Phần 1144
 • #1145: Phần 1145
 • #1146: Phần 1146
 • #1147: Phần 1147
 • #1148: Phần 1148
 • #1149: Phần 1149
 • #1150: Phần 1150
 • #1151: Phần 1151
 • #1152: Phần 1152
 • #1153: Phần 1153
 • #1154: Phần 1154
 • #1155: Phần 1155
 • #1156: Phần 1156
 • #1157: Phần 1157
 • #1158: Phần 1158
 • #1159: Phần 1159
 • #1160: Phần 1160
 • #1161: Phần 1161
 • #1162: Phần 1162
 • #1163: Phần 1163
 • #1164: Phần 1164
 • #1165: Phần 1165
 • #1166: Phần 1166
 • #1167: Phần 1167
 • #1168: Phần 1168
 • #1169: Phần 1169
 • #1170: Phần 1170
 • #1171: Phần 1171
 • #1172: Phần 1172
 • #1173: Phần 1173
 • #1174: Phần 1174
 • #1175: Phần 1175
 • #1176: Phần 1176
 • #1177: Phần 1177
 • #1178: Phần 1178
 • #1179: Phần 1179
 • #1180: Phần 1180
 • #1181: Phần 1181
 • #1182: Phần 1182
 • #1183: Phần 1183
 • #1184: Phần 1184
 • #1185: Phần 1185
 • #1186: Phần 1186
 • #1187: Phần 1187
 • #1188: Phần 1188
 • #1189: Phần 1189
 • #1190: Phần 1190
 • #1191: Phần 1191
 • #1192: Phần 1192
 • #1193: Phần 1193
 • #1194: Phần 1194
 • #1195: Phần 1195
 • #1196: Phần 1196
 • #1197: Phần 1197
 • #1198: Phần 1198
 • #1199: Phần 1199
 • #1200: Phần 1200
 • #1201: Phần 1201
 • #1202: Phần 1202
 • #1203: Phần 1203
 • #1204: Phần 1204
 • #1205: Phần 1205
 • #1206: Phần 1206
 • #1207: Phần 1207
 • #1208: Phần 1208
 • #1209: Phần 1209
 • #1210: Phần 1210
 • #1211: Phần 1211
 • #1212: Phần 1212
 • #1213: Phần 1213
 • #1214: Phần 1214
 • #1215: Phần 1215
 • #1216: Phần 1216
 • #1217: Phần 1217
 • #1218: Phần 1218
 • #1219: Phần 1219
 • #1220: Phần 1220
 • #1221: Phần 1221
 • #1222: Phần 1222
 • #1223: Phần 1223
 • #1224: Phần 1224
 • #1225: Phần 1225
 • #1226: Phần 1226
 • #1227: Phần 1227
 • #1228: Phần 1228
 • #1229: Phần 1229
 • #1230: Phần 1230
 • #1231: Phần 1231
 • #1232: Phần 1232
 • #1233: Phần 1233
 • #1234: Phần 1234
 • #1235: Phần 1235
 • #1236: Phần 1236
 • #1237: Phần 1237
 • #1238: Phần 1238
 • #1239: Phần 1239
 • #1240: Phần 1240
 • #1241: Phần 1241
 • #1242: Phần 1242
 • #1243: Phần 1243
 • #1244: Phần 1244
 • #1245: Phần 1245
 • #1246: Phần 1246
 • #1247: Phần 1247
 • #1248: Phần 1248
 • #1249: Phần 1249
 • #1250: Phần 1250
 • #1251: Phần 1251
 • #1252: Phần 1252
 • #1253: Phần 1253
 • #1254: Phần 1254
 • #1255: Phần 1255
 • #1256: Phần 1256
 • #1257: Phần 1257
 • #1258: Phần 1258
 • #1259: Phần 1259
 • #1260: Phần 1260
 • #1261: Phần 1261
 • #1262: Phần 1262
 • #1263: Phần 1263
 • #1264: Phần 1264
 • #1265: Phần 1265
 • #1266: Phần 1266
 • #1267: Phần 1267
 • #1268: Phần 1268
 • #1269: Phần 1269
 • #1270: Phần 1270
 • #1271: Phần 1271
 • #1272: Phần 1272
 • #1273: Phần 1273
 • #1274: Phần 1274
 • #1275: Phần 1275
 • #1276: Phần 1276
 • #1277: Phần 1277
 • #1278: Phần 1278
 • #1279: Phần 1279
 • #1280: Phần 1280
 • #1281: Phần 1281
 • #1282: Phần 1282
 • #1283: Phần 1283
 • #1284: Phần 1284
 • #1285: Phần 1285
 • #1286: Phần 1286
 • #1287: Phần 1287
 • #1288: Phần 1288
 • #1289: Phần 1289
 • #1290: Phần 1290
 • #1291: Phần 1291
 • #1292: Phần 1292
 • #1293: Phần 1293
 • #1294: Phần 1294
 • #1295: Phần 1295
 • #1296: Phần 1296
 • #1297: Phần 1297
 • #1298: Phần 1298
 • #1299: Phần 1299
 • #1300: Phần 1300
 • #1301: Phần 1301
 • #1302: Phần 1302
 • #1303: Phần 1303
 • #1304: Phần 1304
 • #1305: Phần 1305
 • #1306: Phần 1306
 • #1307: Phần 1307
 • #1308: Phần 1308
 • #1309: Phần 1309
 • #1310: Phần 1310
 • #1311: Phần 1311
 • #1312: Phần 1312
 • #1313: Phần 1313
 • #1314: Phần 1314
 • #1315: Phần 1315
 • #1316: Phần 1316
 • #1317: Phần 1317
 • #1318: Phần 1318
 • #1319: Phần 1319
 • #1320: Phần 1320
 • #1321: Phần 1321
 • #1322: Phần 1322
 • #1323: Phần 1323
 • #1324: Phần 1324
 • #1325: Phần 1325
 • #1326: Phần 1326
 • #1327: Phần 1327
 • #1328: Phần 1328
 • #1329: Phần 1329
 • #1330: Phần 1330
 • #1331: Phần 1331
 • #1332: Phần 1332
 • #1333: Phần 1333
 • #1334: Phần 1334
 • #1335: Phần 1335
 • #1336: Phần 1336
 • #1337: Phần 1337
 • #1338: Phần 1338
 • #1339: Phần 1339
 • #1340: Phần 1340
 • #1341: Phần 1341
 • #1342: Phần 1342
 • #1343: Phần 1343
 • #1344: Phần 1344
 • #1345: Phần 1345
 • #1346: Phần 1346
 • #1347: Phần 1347
 • #1348: Phần 1348
 • #1349: Phần 1349
 • #1350: Phần 1350
 • #1351: Phần 1351
 • #1352: Phần 1352
 • #1353: Phần 1353
 • #1354: Phần 1354
 • #1355: Phần 1355
 • #1356: Phần 1356
 • #1357: Phần 1357
 • #1358: Phần 1358
 • #1359: Phần 1359
 • #1360: Phần 1360
 • #1361: Phần 1361
 • #1362: Phần 1362
 • #1363: Phần 1363
 • #1364: Phần 1364
 • #1365: Phần 1365
 • #1366: Phần 1366
 • #1367: Phần 1367
 • #1368: Phần 1368
 • #1369: Phần 1369
 • #1370: Phần 1370
 • #1371: Phần 1371
 • #1372: Phần 1372
 • #1373: Phần 1373
 • #1374: Phần 1374
 • #1375: Phần 1375
 • #1376: Phần 1376
 • #1377: Phần 1377
 • #1378: Phần 1378
 • #1379: Phần 1379
 • #1380: Phần 1380
 • #1381: Phần 1381
 • #1382: Phần 1382
 • #1383: Phần 1383
 • #1384: Phần 1384
 • #1385: Phần 1385
 • #1386: Phần 1386
 • #1387: Phần 1387
 • #1388: Phần 1388
 • #1389: Phần 1389
 • #1390: Phần 1390
 • #1391: Phần 1391
 • #1392: Phần 1392
 • #1393: Phần 1393
 • #1394: Phần 1394
 • #1395: Phần 1395
 • #1396: Phần 1396
 • #1397: Phần 1397
 • #1398: Phần 1398
 • #1399: Phần 1399
 • #1400: Phần 1400
 • #1401: Phần 1401
 • #1402: Phần 1402
 • #1403: Phần 1403
 • #1404: Phần 1404
Click to rate this post!
[Total: 41 Average: 3.9]

Related posts

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

THUYS♥️

Địa Ngục App

THUYS♥️

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

TiKay

Luôn Có Phi Nhân Loại Tới Tìm Ta

THUYS♥️

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

TiKay

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

THUYS♥️

3 comments

Cuuvuive August 31, 2018 at 7:09 pm

Em không nghe được,mọi người nghe như thế nào vậy.truyện nào em nghe cũng không được.bấm vào chương hay nút tải đều không được

Reply
TinoTK August 31, 2018 at 8:15 pm

Bạn kiểm tra thử xem browser có tắt javascript không. Tại vì cái player xài javascript. Nếu không đổi sang trình duyệt khác thử.

Reply
Boss Là Nữ Phụ – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao October 24, 2018 at 12:34 am

[…] Chương 1430 bên bản dịch là chương 992 bên này nhé! […]

Reply

Leave a Reply