Kiếm Hiệp Tiên Hiệp

Chân Tiên

Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

– Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

– Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

Nguồn: truyenfull.vn


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  EK
 •  Chương: /1021
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chan-tien-chuong-0001.mp3 2018-10-13 02:15
 • chan-tien-chuong-0002.mp3 2018-10-13 02:17
 • chan-tien-chuong-0003.mp3 2018-10-13 02:17
 • chan-tien-chuong-0004.mp3 2018-10-13 02:17
 • chan-tien-chuong-0005.mp3 2018-10-13 02:17
 • chan-tien-chuong-0006.mp3 2018-10-13 02:18
 • chan-tien-chuong-0007.mp3 2018-10-13 02:18
 • chan-tien-chuong-0008.mp3 2018-10-13 02:18
 • chan-tien-chuong-0009.mp3 2018-10-13 02:19
 • chan-tien-chuong-0010.mp3 2018-10-13 02:19
 • chan-tien-chuong-0011.mp3 2018-10-13 02:19
 • chan-tien-chuong-0012.mp3 2018-10-13 02:19
 • chan-tien-chuong-0013.mp3 2018-10-13 02:20
 • chan-tien-chuong-0014.mp3 2018-10-13 02:20
 • chan-tien-chuong-0015.mp3 2018-10-13 02:20
 • chan-tien-chuong-0016.mp3 2018-10-13 02:21
 • chan-tien-chuong-0017.mp3 2018-10-13 02:21
 • chan-tien-chuong-0018.mp3 2018-10-13 02:21
 • chan-tien-chuong-0019.mp3 2018-10-13 02:21
 • chan-tien-chuong-0020.mp3 2018-10-13 02:22
 • chan-tien-chuong-0021.mp3 2018-10-13 02:22
 • chan-tien-chuong-0022.mp3 2018-10-13 02:22
 • chan-tien-chuong-0023.mp3 2018-10-13 02:22
 • chan-tien-chuong-0024.mp3 2018-10-13 02:23
 • chan-tien-chuong-0025.mp3 2018-10-13 02:24
 • chan-tien-chuong-0026.mp3 2018-10-13 02:24
 • chan-tien-chuong-0027.mp3 2018-10-13 02:24
 • chan-tien-chuong-0028.mp3 2018-10-13 02:24
 • chan-tien-chuong-0029.mp3 2018-10-13 02:25
 • chan-tien-chuong-0030.mp3 2018-10-13 02:25
 • chan-tien-chuong-0031.mp3 2018-10-13 02:25
 • chan-tien-chuong-0032.mp3 2018-10-13 02:26
 • chan-tien-chuong-0033.mp3 2018-10-13 02:26
 • chan-tien-chuong-0034.mp3 2018-10-13 02:26
 • chan-tien-chuong-0035.mp3 2018-10-13 02:26
 • chan-tien-chuong-0036.mp3 2018-10-13 02:27
 • chan-tien-chuong-0037.mp3 2018-10-13 02:27
 • chan-tien-chuong-0038.mp3 2018-10-13 02:27
 • chan-tien-chuong-0039.mp3 2018-10-13 02:28
 • chan-tien-chuong-0040.mp3 2018-10-13 02:28
 • chan-tien-chuong-0041.mp3 2018-10-13 02:28
 • chan-tien-chuong-0042.mp3 2018-10-13 02:29
 • chan-tien-chuong-0043.mp3 2018-10-13 02:29
 • chan-tien-chuong-0044.mp3 2018-10-13 02:29
 • chan-tien-chuong-0045.mp3 2018-10-13 02:30
 • chan-tien-chuong-0046.mp3 2018-10-13 02:30
 • chan-tien-chuong-0047.mp3 2018-10-13 02:30
 • chan-tien-chuong-0048.mp3 2018-10-13 02:30
 • chan-tien-chuong-0049.mp3 2018-10-13 02:30
 • chan-tien-chuong-0050.mp3 2018-10-13 02:31
 • chan-tien-chuong-0051.mp3 2018-10-13 02:31
 • chan-tien-chuong-0052.mp3 2018-10-13 02:32
 • chan-tien-chuong-0053.mp3 2018-10-13 02:32
 • chan-tien-chuong-0054.mp3 2018-10-13 02:32
 • chan-tien-chuong-0055.mp3 2018-10-13 02:32
 • chan-tien-chuong-0056.mp3 2018-10-13 02:33
 • chan-tien-chuong-0057.mp3 2018-10-13 02:33
 • chan-tien-chuong-0058.mp3 2018-10-13 02:33
 • chan-tien-chuong-0059.mp3 2018-10-13 02:33
 • chan-tien-chuong-0060.mp3 2018-10-13 02:34
 • chan-tien-chuong-0061.mp3 2018-10-13 02:34
 • chan-tien-chuong-0062.mp3 2018-10-13 02:34
 • chan-tien-chuong-0063.mp3 2018-10-13 02:34
 • chan-tien-chuong-0064.mp3 2018-10-13 02:35
 • chan-tien-chuong-0065.mp3 2018-10-13 02:35
 • chan-tien-chuong-0066.mp3 2018-10-13 02:35
 • chan-tien-chuong-0067.mp3 2018-10-13 02:35
 • chan-tien-chuong-0068.mp3 2018-10-13 02:36
 • chan-tien-chuong-0069.mp3 2018-10-13 02:36
 • chan-tien-chuong-0070.mp3 2018-10-13 02:36
 • chan-tien-chuong-0071.mp3 2018-10-13 02:36
 • chan-tien-chuong-0072.mp3 2018-10-13 02:37
 • chan-tien-chuong-0073.mp3 2018-10-13 02:37
 • chan-tien-chuong-0074.mp3 2018-10-13 02:37
 • chan-tien-chuong-0075.mp3 2018-10-13 02:37
 • chan-tien-chuong-0076.mp3 2018-10-13 02:38
 • chan-tien-chuong-0077.mp3 2018-10-13 02:38
 • chan-tien-chuong-0078.mp3 2018-10-13 02:38
 • chan-tien-chuong-0079.mp3 2018-10-13 02:38
 • chan-tien-chuong-0080.mp3 2018-10-13 02:39
 • chan-tien-chuong-0081.mp3 2018-10-13 02:39
 • chan-tien-chuong-0082.mp3 2018-10-13 02:39
 • chan-tien-chuong-0083.mp3 2018-10-13 02:39
 • chan-tien-chuong-0084.mp3 2018-10-13 02:40
 • chan-tien-chuong-0085.mp3 2018-10-13 02:40
 • chan-tien-chuong-0086.mp3 2018-10-13 02:40
 • chan-tien-chuong-0087.mp3 2018-10-13 02:40
 • chan-tien-chuong-0088.mp3 2018-10-13 02:41
 • chan-tien-chuong-0089.mp3 2018-10-13 02:41
 • chan-tien-chuong-0090.mp3 2018-10-13 02:41
 • chan-tien-chuong-0091.mp3 2018-10-13 02:41
 • chan-tien-chuong-0092.mp3 2018-10-13 02:42
 • chan-tien-chuong-0093.mp3 2018-10-13 02:42
 • chan-tien-chuong-0094.mp3 2018-10-13 02:42
 • chan-tien-chuong-0095.mp3 2018-10-13 02:43
 • chan-tien-chuong-0096.mp3 2018-10-13 02:43
 • chan-tien-chuong-0097.mp3 2018-10-13 02:43
 • chan-tien-chuong-0098.mp3 2018-10-13 02:43
 • chan-tien-chuong-0099.mp3 2018-10-13 02:44
 • chan-tien-chuong-0100.mp3 2018-10-13 02:44
 • chan-tien-chuong-0101.mp3 2018-10-13 02:44
 • chan-tien-chuong-0102.mp3 2018-10-13 02:44
 • chan-tien-chuong-0103.mp3 2018-10-13 02:44
 • chan-tien-chuong-0104.mp3 2018-10-13 02:45
 • chan-tien-chuong-0105.mp3 2018-10-13 02:45
 • chan-tien-chuong-0106.mp3 2018-10-13 02:45
 • chan-tien-chuong-0107.mp3 2018-10-13 02:45
 • chan-tien-chuong-0108.mp3 2018-10-13 02:46
 • chan-tien-chuong-0109.mp3 2018-10-13 02:46
 • chan-tien-chuong-0110.mp3 2018-10-13 02:46
 • chan-tien-chuong-0111.mp3 2018-10-13 02:46
 • chan-tien-chuong-0112.mp3 2018-10-13 02:46
 • chan-tien-chuong-0113.mp3 2018-10-13 02:47
 • chan-tien-chuong-0114.mp3 2018-10-13 02:47
 • chan-tien-chuong-0115.mp3 2018-10-13 02:47
 • chan-tien-chuong-0116.mp3 2018-10-13 02:47
 • chan-tien-chuong-0117.mp3 2018-10-13 02:47
 • chan-tien-chuong-0118.mp3 2018-10-13 02:48
 • chan-tien-chuong-0119.mp3 2018-10-13 02:48
 • chan-tien-chuong-0120.mp3 2018-10-13 02:48
 • chan-tien-chuong-0121.mp3 2018-10-13 02:48
 • chan-tien-chuong-0122.mp3 2018-10-13 02:48
 • chan-tien-chuong-0123.mp3 2018-10-13 02:49
 • chan-tien-chuong-0124.mp3 2018-10-13 02:49
 • chan-tien-chuong-0125.mp3 2018-10-13 02:49
 • chan-tien-chuong-0126.mp3 2018-10-13 02:49
 • chan-tien-chuong-0127.mp3 2018-10-13 02:49
 • chan-tien-chuong-0128.mp3 2018-10-13 02:50
 • chan-tien-chuong-0129.mp3 2018-10-13 02:50
 • chan-tien-chuong-0130.mp3 2018-10-13 02:50
 • chan-tien-chuong-0131.mp3 2018-10-13 02:50
 • chan-tien-chuong-0132.mp3 2018-10-13 02:50
 • chan-tien-chuong-0133.mp3 2018-10-13 02:51
 • chan-tien-chuong-0134.mp3 2018-10-13 02:51
 • chan-tien-chuong-0135.mp3 2018-10-13 02:51
 • chan-tien-chuong-0136.mp3 2018-10-13 02:51
 • chan-tien-chuong-0137.mp3 2018-10-13 02:51
 • chan-tien-chuong-0138.mp3 2018-10-13 02:52
 • chan-tien-chuong-0139.mp3 2018-10-13 02:52
 • chan-tien-chuong-0140.mp3 2018-10-13 02:52
 • chan-tien-chuong-0141.mp3 2018-10-13 02:52
 • chan-tien-chuong-0142.mp3 2018-10-13 02:52
 • chan-tien-chuong-0143.mp3 2018-10-13 02:53
 • chan-tien-chuong-0144.mp3 2018-10-13 02:53
 • chan-tien-chuong-0145.mp3 2018-10-13 02:53
 • chan-tien-chuong-0146.mp3 2018-10-13 02:53
 • chan-tien-chuong-0147.mp3 2018-10-13 02:53
 • chan-tien-chuong-0148.mp3 2018-10-13 02:54
 • chan-tien-chuong-0149.mp3 2018-10-13 02:54
 • chan-tien-chuong-0150.mp3 2018-10-13 02:54
 • chan-tien-chuong-0151.mp3 2018-10-13 02:55
 • chan-tien-chuong-0152.mp3 2018-10-13 02:55
 • chan-tien-chuong-0153.mp3 2018-10-13 02:55
 • chan-tien-chuong-0154.mp3 2018-10-13 02:55
 • chan-tien-chuong-0155.mp3 2018-10-13 02:55
 • chan-tien-chuong-0156.mp3 2018-10-13 02:56
 • chan-tien-chuong-0157.mp3 2018-10-13 02:56
 • chan-tien-chuong-0158.mp3 2018-10-13 02:56
 • chan-tien-chuong-0159.mp3 2018-10-13 02:57
 • chan-tien-chuong-0160.mp3 2018-10-13 02:57
 • chan-tien-chuong-0161.mp3 2018-10-13 02:57
 • chan-tien-chuong-0162.mp3 2018-10-13 02:57
 • chan-tien-chuong-0163.mp3 2018-10-13 02:57
 • chan-tien-chuong-0164.mp3 2018-10-13 02:58
 • chan-tien-chuong-0165.mp3 2018-10-13 02:58
 • chan-tien-chuong-0166.mp3 2018-10-13 02:58
 • chan-tien-chuong-0167.mp3 2018-10-13 02:58
 • chan-tien-chuong-0168.mp3 2018-10-13 02:59
 • chan-tien-chuong-0169.mp3 2018-10-13 02:59
 • chan-tien-chuong-0170.mp3 2018-10-13 02:59
 • chan-tien-chuong-0171.mp3 2018-10-13 03:00
 • chan-tien-chuong-0172.mp3 2018-10-13 03:00
 • chan-tien-chuong-0173.mp3 2018-10-13 03:00
 • chan-tien-chuong-0174.mp3 2018-10-13 03:00
 • chan-tien-chuong-0175.mp3 2018-10-13 03:00
 • chan-tien-chuong-0176.mp3 2018-10-13 03:01
 • chan-tien-chuong-0177.mp3 2018-10-13 03:01
 • chan-tien-chuong-0178.mp3 2018-10-13 03:01
 • chan-tien-chuong-0179.mp3 2018-10-13 03:02
 • chan-tien-chuong-0180.mp3 2018-10-13 03:02
 • chan-tien-chuong-0181.mp3 2018-10-13 03:02
 • chan-tien-chuong-0182.mp3 2018-10-13 03:03
 • chan-tien-chuong-0183.mp3 2018-10-13 03:03
 • chan-tien-chuong-0184.mp3 2018-10-13 03:03
 • chan-tien-chuong-0185.mp3 2018-10-13 03:04
 • chan-tien-chuong-0186.mp3 2018-10-13 03:04
 • chan-tien-chuong-0187.mp3 2018-10-13 03:04
 • chan-tien-chuong-0188.mp3 2018-10-13 03:04
 • chan-tien-chuong-0189.mp3 2018-10-13 03:05
 • chan-tien-chuong-0190.mp3 2018-10-13 03:05
 • chan-tien-chuong-0191.mp3 2018-10-13 03:05
 • chan-tien-chuong-0192.mp3 2018-10-13 03:05
 • chan-tien-chuong-0193.mp3 2018-10-13 03:06
 • chan-tien-chuong-0194.mp3 2018-10-13 03:06
 • chan-tien-chuong-0195.mp3 2018-10-13 03:06
 • chan-tien-chuong-0196.mp3 2018-10-13 03:06
 • chan-tien-chuong-0197.mp3 2018-10-13 03:06
 • chan-tien-chuong-0198.mp3 2018-10-13 03:07
 • chan-tien-chuong-0199.mp3 2018-10-13 03:07
 • chan-tien-chuong-0200.mp3 2018-10-13 03:07
 • chan-tien-chuong-0201.mp3 2018-10-13 03:08
 • chan-tien-chuong-0202.mp3 2018-10-13 03:08
 • chan-tien-chuong-0203.mp3 2018-10-13 03:08
 • chan-tien-chuong-0204.mp3 2018-10-13 03:08
 • chan-tien-chuong-0205.mp3 2018-10-13 03:08
 • chan-tien-chuong-0206.mp3 2018-10-13 03:09
 • chan-tien-chuong-0207.mp3 2018-10-13 03:09
 • chan-tien-chuong-0208.mp3 2018-10-13 03:09
 • chan-tien-chuong-0209.mp3 2018-10-13 03:09
 • chan-tien-chuong-0210.mp3 2018-10-13 03:10
 • chan-tien-chuong-0211.mp3 2018-10-13 03:10
 • chan-tien-chuong-0212.mp3 2018-10-13 03:10
 • chan-tien-chuong-0213.mp3 2018-10-13 03:10
 • chan-tien-chuong-0214.mp3 2018-10-13 03:11
 • chan-tien-chuong-0215.mp3 2018-10-13 03:11
 • chan-tien-chuong-0216.mp3 2018-10-13 03:11
 • chan-tien-chuong-0217.mp3 2018-10-13 03:11
 • chan-tien-chuong-0218.mp3 2018-10-13 03:12
 • chan-tien-chuong-0219.mp3 2018-10-13 03:12
 • chan-tien-chuong-0220.mp3 2018-10-13 03:12
 • chan-tien-chuong-0221.mp3 2018-10-13 03:12
 • chan-tien-chuong-0222.mp3 2018-10-13 03:12
 • chan-tien-chuong-0223.mp3 2018-10-13 03:12
 • chan-tien-chuong-0224.mp3 2018-10-13 03:13
 • chan-tien-chuong-0225.mp3 2018-10-13 03:13
 • chan-tien-chuong-0226.mp3 2018-10-13 03:13
 • chan-tien-chuong-0227.mp3 2018-10-13 03:13
 • chan-tien-chuong-0228.mp3 2018-10-13 03:13
 • chan-tien-chuong-0229.mp3 2018-10-13 03:14
 • chan-tien-chuong-0230.mp3 2018-10-13 03:14
 • chan-tien-chuong-0231.mp3 2018-10-13 03:14
 • chan-tien-chuong-0232.mp3 2018-10-13 03:14
 • chan-tien-chuong-0233.mp3 2018-10-13 03:14
 • chan-tien-chuong-0234.mp3 2018-10-13 03:15
 • chan-tien-chuong-0235.mp3 2018-10-13 03:15
 • chan-tien-chuong-0236.mp3 2018-10-13 03:15
 • chan-tien-chuong-0237.mp3 2018-10-13 03:16
 • chan-tien-chuong-0238.mp3 2018-10-13 03:16
 • chan-tien-chuong-0239.mp3 2018-10-13 03:16
 • chan-tien-chuong-0240.mp3 2018-10-13 03:16
 • chan-tien-chuong-0241.mp3 2018-10-13 03:17
 • chan-tien-chuong-0242.mp3 2018-10-13 03:17
 • chan-tien-chuong-0243.mp3 2018-10-13 03:17
 • chan-tien-chuong-0244.mp3 2018-10-13 03:17
 • chan-tien-chuong-0245.mp3 2018-10-13 03:18
 • chan-tien-chuong-0246.mp3 2018-10-13 03:18
 • chan-tien-chuong-0247.mp3 2018-10-13 03:18
 • chan-tien-chuong-0248.mp3 2018-10-13 03:18
 • chan-tien-chuong-0249.mp3 2018-10-13 03:18
 • chan-tien-chuong-0250.mp3 2018-10-13 03:19
 • chan-tien-chuong-0251.mp3 2018-10-13 03:19
 • chan-tien-chuong-0252.mp3 2018-10-13 03:19
 • chan-tien-chuong-0253.mp3 2018-10-13 03:19
 • chan-tien-chuong-0254.mp3 2018-10-13 03:19
 • chan-tien-chuong-0255.mp3 2018-10-13 03:20
 • chan-tien-chuong-0256.mp3 2018-10-13 03:20
 • chan-tien-chuong-0257.mp3 2018-10-13 03:20
 • chan-tien-chuong-0258.mp3 2018-10-13 03:20
 • chan-tien-chuong-0259.mp3 2018-10-13 03:20
 • chan-tien-chuong-0260.mp3 2018-10-13 03:20
 • chan-tien-chuong-0261.mp3 2018-10-13 03:21
 • chan-tien-chuong-0262.mp3 2018-10-13 03:21
 • chan-tien-chuong-0263.mp3 2018-10-13 03:21
 • chan-tien-chuong-0264.mp3 2018-10-13 03:22
 • chan-tien-chuong-0265.mp3 2018-10-13 03:22
 • chan-tien-chuong-0266.mp3 2018-10-13 03:22
 • chan-tien-chuong-0267.mp3 2018-10-13 03:22
 • chan-tien-chuong-0268.mp3 2018-10-13 03:22
 • chan-tien-chuong-0269.mp3 2018-10-13 03:23
 • chan-tien-chuong-0270.mp3 2018-10-13 03:23
 • chan-tien-chuong-0271.mp3 2018-10-13 03:23
 • chan-tien-chuong-0272.mp3 2018-10-13 03:23
 • chan-tien-chuong-0273.mp3 2018-10-13 03:24
 • chan-tien-chuong-0274.mp3 2018-10-13 03:24
 • chan-tien-chuong-0275.mp3 2018-10-13 03:24
 • chan-tien-chuong-0276.mp3 2018-10-13 03:24
 • chan-tien-chuong-0277.mp3 2018-10-13 03:24
 • chan-tien-chuong-0278.mp3 2018-10-13 03:25
 • chan-tien-chuong-0279.mp3 2018-10-13 03:25
 • chan-tien-chuong-0280.mp3 2018-10-13 03:25
 • chan-tien-chuong-0281.mp3 2018-10-13 03:25
 • chan-tien-chuong-0282.mp3 2018-10-13 03:26
 • chan-tien-chuong-0283.mp3 2018-10-13 03:26
 • chan-tien-chuong-0284.mp3 2018-10-13 03:26
 • chan-tien-chuong-0285.mp3 2018-10-13 03:27
 • chan-tien-chuong-0286.mp3 2018-10-13 03:27
 • chan-tien-chuong-0287.mp3 2018-10-13 03:27
 • chan-tien-chuong-0288.mp3 2018-10-13 03:27
 • chan-tien-chuong-0289.mp3 2018-10-13 03:28
 • chan-tien-chuong-0290.mp3 2018-10-13 03:28
 • chan-tien-chuong-0291.mp3 2018-10-13 03:28
 • chan-tien-chuong-0292.mp3 2018-10-13 03:29
 • chan-tien-chuong-0293.mp3 2018-10-13 03:29
 • chan-tien-chuong-0294.mp3 2018-10-13 03:29
 • chan-tien-chuong-0295.mp3 2018-10-13 03:29
 • chan-tien-chuong-0296.mp3 2018-10-13 03:30
 • chan-tien-chuong-0297.mp3 2018-10-13 03:30
 • chan-tien-chuong-0298.mp3 2018-10-13 03:30
 • chan-tien-chuong-0299.mp3 2018-10-13 03:31
 • chan-tien-chuong-0300.mp3 2018-10-13 03:31
 • chan-tien-chuong-0301.mp3 2018-10-13 03:31
 • chan-tien-chuong-0302.mp3 2018-10-13 03:31
 • chan-tien-chuong-0303.mp3 2018-10-13 03:32
 • chan-tien-chuong-0304.mp3 2018-10-13 03:32
 • chan-tien-chuong-0305.mp3 2018-10-13 03:32
 • chan-tien-chuong-0306.mp3 2018-10-13 03:32
 • chan-tien-chuong-0307.mp3 2018-10-13 03:33
 • chan-tien-chuong-0308.mp3 2018-10-13 03:33
 • chan-tien-chuong-0309.mp3 2018-10-13 03:33
 • chan-tien-chuong-0310.mp3 2018-10-13 03:33
 • chan-tien-chuong-0311.mp3 2018-10-13 03:34
 • chan-tien-chuong-0312.mp3 2018-10-13 03:34
 • chan-tien-chuong-0313.mp3 2018-10-13 03:34
 • chan-tien-chuong-0314.mp3 2018-10-13 03:35
 • chan-tien-chuong-0315.mp3 2018-10-13 03:35
 • chan-tien-chuong-0316.mp3 2018-10-13 03:35
 • chan-tien-chuong-0317.mp3 2018-10-13 03:35
 • chan-tien-chuong-0318.mp3 2018-10-13 03:36
 • chan-tien-chuong-0319.mp3 2018-10-13 03:36
 • chan-tien-chuong-0320.mp3 2018-10-13 03:36
 • chan-tien-chuong-0321.mp3 2018-10-13 03:37
 • chan-tien-chuong-0322.mp3 2018-10-13 03:37
 • chan-tien-chuong-0323.mp3 2018-10-13 03:37
 • chan-tien-chuong-0324.mp3 2018-10-13 03:37
 • chan-tien-chuong-0325.mp3 2018-10-13 03:37
 • chan-tien-chuong-0326.mp3 2018-10-13 03:38
 • chan-tien-chuong-0327.mp3 2018-10-13 03:38
 • chan-tien-chuong-0328.mp3 2018-10-13 03:38
 • chan-tien-chuong-0329.mp3 2018-10-13 03:38
 • chan-tien-chuong-0330.mp3 2018-10-13 03:39
 • chan-tien-chuong-0331.mp3 2018-10-13 03:42
 • chan-tien-chuong-0332.mp3 2018-10-13 03:42
 • chan-tien-chuong-0333.mp3 2018-10-13 03:42
 • chan-tien-chuong-0334.mp3 2018-10-13 03:42
 • chan-tien-chuong-0335.mp3 2018-10-13 03:43
 • chan-tien-chuong-0336.mp3 2018-10-13 03:43
 • chan-tien-chuong-0337.mp3 2018-10-13 03:43
 • chan-tien-chuong-0338.mp3 2018-10-13 03:43
 • chan-tien-chuong-0339.mp3 2018-10-13 03:44
 • chan-tien-chuong-0340.mp3 2018-10-13 03:44
 • chan-tien-chuong-0341.mp3 2018-10-13 03:44
 • chan-tien-chuong-0342.mp3 2018-10-13 03:45
 • chan-tien-chuong-0343.mp3 2018-10-13 03:45
 • chan-tien-chuong-0344.mp3 2018-10-13 03:45
 • chan-tien-chuong-0345.mp3 2018-10-13 03:45
 • chan-tien-chuong-0346.mp3 2018-10-13 03:46
 • chan-tien-chuong-0347.mp3 2018-10-13 03:46
 • chan-tien-chuong-0348.mp3 2018-10-13 03:46
 • chan-tien-chuong-0349.mp3 2018-10-13 03:46
 • chan-tien-chuong-0350.mp3 2018-10-13 03:47
 • chan-tien-chuong-0351.mp3 2018-10-13 03:47
 • chan-tien-chuong-0352.mp3 2018-10-13 03:47
 • chan-tien-chuong-0353.mp3 2018-10-13 03:47
 • chan-tien-chuong-0354.mp3 2018-10-13 03:48
 • chan-tien-chuong-0355.mp3 2018-10-13 03:48
 • chan-tien-chuong-0356.mp3 2018-10-13 03:48
 • chan-tien-chuong-0357.mp3 2018-10-13 03:48
 • chan-tien-chuong-0358.mp3 2018-10-13 03:49
 • chan-tien-chuong-0359.mp3 2018-10-13 03:49
 • chan-tien-chuong-0360.mp3 2018-10-13 03:49
 • chan-tien-chuong-0361.mp3 2018-10-13 03:49
 • chan-tien-chuong-0362.mp3 2018-10-13 03:50
 • chan-tien-chuong-0363.mp3 2018-10-13 03:50
 • chan-tien-chuong-0364.mp3 2018-10-13 03:50
 • chan-tien-chuong-0365.mp3 2018-10-13 03:51
 • chan-tien-chuong-0366.mp3 2018-10-13 03:51
 • chan-tien-chuong-0367.mp3 2018-10-13 03:51
 • chan-tien-chuong-0368.mp3 2018-10-13 03:51
 • chan-tien-chuong-0369.mp3 2018-10-13 03:52
 • chan-tien-chuong-0370.mp3 2018-10-13 03:52
 • chan-tien-chuong-0371.mp3 2018-10-13 03:52
 • chan-tien-chuong-0372.mp3 2018-10-13 03:52
 • chan-tien-chuong-0373.mp3 2018-10-13 03:53
 • chan-tien-chuong-0374.mp3 2018-10-13 03:53
 • chan-tien-chuong-0375.mp3 2018-10-13 03:53
 • chan-tien-chuong-0376.mp3 2018-10-13 03:54
 • chan-tien-chuong-0377.mp3 2018-10-13 03:54
 • chan-tien-chuong-0378.mp3 2018-10-13 03:54
 • chan-tien-chuong-0379.mp3 2018-10-13 03:54
 • chan-tien-chuong-0380.mp3 2018-10-13 03:55
 • chan-tien-chuong-0381.mp3 2018-10-13 03:55
 • chan-tien-chuong-0382.mp3 2018-10-13 03:55
 • chan-tien-chuong-0383.mp3 2018-10-13 03:56
 • chan-tien-chuong-0384.mp3 2018-10-13 03:56
 • chan-tien-chuong-0385.mp3 2018-10-13 03:56
 • chan-tien-chuong-0386.mp3 2018-10-13 03:57
 • chan-tien-chuong-0387.mp3 2018-10-13 03:57
 • chan-tien-chuong-0388.mp3 2018-10-13 03:57
 • chan-tien-chuong-0389.mp3 2018-10-13 03:57
 • chan-tien-chuong-0390.mp3 2018-10-13 03:57
 • chan-tien-chuong-0391.mp3 2018-10-13 03:58
 • chan-tien-chuong-0392.mp3 2018-10-13 03:58
 • chan-tien-chuong-0393.mp3 2018-10-13 03:58
 • chan-tien-chuong-0394.mp3 2018-10-13 03:58
 • chan-tien-chuong-0395.mp3 2018-10-13 03:58
 • chan-tien-chuong-0396.mp3 2018-10-13 03:59
 • chan-tien-chuong-0397.mp3 2018-10-13 03:59
 • chan-tien-chuong-0398.mp3 2018-10-13 03:59
 • chan-tien-chuong-0399.mp3 2018-10-13 03:59
 • chan-tien-chuong-0400.mp3 2018-10-13 03:59
 • chan-tien-chuong-0401.mp3 2018-10-13 04:00
 • chan-tien-chuong-0402.mp3 2018-10-13 04:00
 • chan-tien-chuong-0403.mp3 2018-10-13 04:00
 • chan-tien-chuong-0404.mp3 2018-10-13 04:01
 • chan-tien-chuong-0405.mp3 2018-10-13 04:01
 • chan-tien-chuong-0406.mp3 2018-10-13 04:01
 • chan-tien-chuong-0407.mp3 2018-10-13 04:01
 • chan-tien-chuong-0408.mp3 2018-10-13 04:01
 • chan-tien-chuong-0409.mp3 2018-10-13 04:02
 • chan-tien-chuong-0410.mp3 2018-10-13 04:02
 • chan-tien-chuong-0411.mp3 2018-10-13 04:02
 • chan-tien-chuong-0412.mp3 2018-10-13 04:02
 • chan-tien-chuong-0413.mp3 2018-10-13 04:03
 • chan-tien-chuong-0414.mp3 2018-10-13 04:03
 • chan-tien-chuong-0415.mp3 2018-10-13 04:03
 • chan-tien-chuong-0416.mp3 2018-10-13 04:03
 • chan-tien-chuong-0417.mp3 2018-10-13 04:04
 • chan-tien-chuong-0418.mp3 2018-10-13 04:04
 • chan-tien-chuong-0419.mp3 2018-10-13 04:04
 • chan-tien-chuong-0420.mp3 2018-10-13 04:04
 • chan-tien-chuong-0421.mp3 2018-10-13 04:05
 • chan-tien-chuong-0422.mp3 2018-10-13 04:05
 • chan-tien-chuong-0423.mp3 2018-10-13 04:05
 • chan-tien-chuong-0424.mp3 2018-10-13 04:06
 • chan-tien-chuong-0425.mp3 2018-10-13 04:06
 • chan-tien-chuong-0426.mp3 2018-10-13 04:06
 • chan-tien-chuong-0427.mp3 2018-10-13 04:06
 • chan-tien-chuong-0428.mp3 2018-10-13 04:07
 • chan-tien-chuong-0429.mp3 2018-10-13 04:07
 • chan-tien-chuong-0430.mp3 2018-10-13 04:07
 • chan-tien-chuong-0431.mp3 2018-10-13 04:08
 • chan-tien-chuong-0432.mp3 2018-10-13 04:08
 • chan-tien-chuong-0433.mp3 2018-10-13 04:08
 • chan-tien-chuong-0434.mp3 2018-10-13 04:09
 • chan-tien-chuong-0435.mp3 2018-10-13 04:09
 • chan-tien-chuong-0436.mp3 2018-10-13 04:09
 • chan-tien-chuong-0437.mp3 2018-10-13 04:09
 • chan-tien-chuong-0438.mp3 2018-10-13 04:10
 • chan-tien-chuong-0439.mp3 2018-10-13 04:10
 • chan-tien-chuong-0440.mp3 2018-10-13 04:10
 • chan-tien-chuong-0441.mp3 2018-10-13 04:10
 • chan-tien-chuong-0442.mp3 2018-10-13 04:10
 • chan-tien-chuong-0443.mp3 2018-10-13 04:11
 • chan-tien-chuong-0444.mp3 2018-10-13 04:11
 • chan-tien-chuong-0445.mp3 2018-10-13 04:11
 • chan-tien-chuong-0446.mp3 2018-10-13 04:12
 • chan-tien-chuong-0447.mp3 2018-10-13 04:12
 • chan-tien-chuong-0448.mp3 2018-10-13 04:12
 • chan-tien-chuong-0449.mp3 2018-10-13 04:12
 • chan-tien-chuong-0450.mp3 2018-10-13 04:13
 • chan-tien-chuong-0451.mp3 2018-10-13 04:13
 • chan-tien-chuong-0452.mp3 2018-10-13 04:13
 • chan-tien-chuong-0453.mp3 2018-10-13 04:13
 • chan-tien-chuong-0454.mp3 2018-10-13 04:14
 • chan-tien-chuong-0455.mp3 2018-10-13 04:14
 • chan-tien-chuong-0456.mp3 2018-10-13 04:14
 • chan-tien-chuong-0457.mp3 2018-10-13 04:15
 • chan-tien-chuong-0458.mp3 2018-10-13 04:15
 • chan-tien-chuong-0459.mp3 2018-10-13 04:15
 • chan-tien-chuong-0460.mp3 2018-10-13 04:16
 • chan-tien-chuong-0461.mp3 2018-10-13 04:16
 • chan-tien-chuong-0462.mp3 2018-10-13 04:16
 • chan-tien-chuong-0463.mp3 2018-10-13 04:17
 • chan-tien-chuong-0464.mp3 2018-10-13 04:17
 • chan-tien-chuong-0465.mp3 2018-10-13 04:17
 • chan-tien-chuong-0466.mp3 2018-10-13 04:18
 • chan-tien-chuong-0467.mp3 2018-10-13 04:18
 • chan-tien-chuong-0468.mp3 2018-10-13 04:18
 • chan-tien-chuong-0469.mp3 2018-10-13 04:19
 • chan-tien-chuong-0470.mp3 2018-10-13 04:19
 • chan-tien-chuong-0471.mp3 2018-10-13 04:19
 • chan-tien-chuong-0472.mp3 2018-10-13 04:19
 • chan-tien-chuong-0473.mp3 2018-10-13 04:20
 • chan-tien-chuong-0474.mp3 2018-10-13 04:20
 • chan-tien-chuong-0475.mp3 2018-10-13 04:20
 • chan-tien-chuong-0476.mp3 2018-10-13 04:20
 • chan-tien-chuong-0477.mp3 2018-10-13 04:21
 • chan-tien-chuong-0478.mp3 2018-10-13 04:21
 • chan-tien-chuong-0479.mp3 2018-10-13 04:21
 • chan-tien-chuong-0480.mp3 2018-10-13 04:21
 • chan-tien-chuong-0481.mp3 2018-10-13 04:22
 • chan-tien-chuong-0482.mp3 2018-10-13 04:22
 • chan-tien-chuong-0483.mp3 2018-10-13 04:22
 • chan-tien-chuong-0484.mp3 2018-10-13 04:22
 • chan-tien-chuong-0485.mp3 2018-10-13 04:22
 • chan-tien-chuong-0486.mp3 2018-10-13 04:23
 • chan-tien-chuong-0487.mp3 2018-10-13 04:23
 • chan-tien-chuong-0488.mp3 2018-10-13 04:23
 • chan-tien-chuong-0489.mp3 2018-10-13 04:23
 • chan-tien-chuong-0490.mp3 2018-10-13 04:24
 • chan-tien-chuong-0491.mp3 2018-10-13 04:24
 • chan-tien-chuong-0492.mp3 2018-10-13 04:24
 • chan-tien-chuong-0493.mp3 2018-10-13 04:25
 • chan-tien-chuong-0494.mp3 2018-10-13 04:25
 • chan-tien-chuong-0495.mp3 2018-10-13 04:25
 • chan-tien-chuong-0496.mp3 2018-10-13 04:25
 • chan-tien-chuong-0497.mp3 2018-10-13 04:26
 • chan-tien-chuong-0498.mp3 2018-10-13 04:26
 • chan-tien-chuong-0499.mp3 2018-10-13 04:26
 • chan-tien-chuong-0500.mp3 2018-10-13 04:26
 • chan-tien-chuong-0501.mp3 2018-10-13 04:27
 • chan-tien-chuong-0502.mp3 2018-10-13 04:27
 • chan-tien-chuong-0503.mp3 2018-10-13 04:27
 • chan-tien-chuong-0504.mp3 2018-10-13 04:27
 • chan-tien-chuong-0505.mp3 2018-10-13 04:28
 • chan-tien-chuong-0506.mp3 2018-10-13 04:28
 • chan-tien-chuong-0507.mp3 2018-10-13 04:28
 • chan-tien-chuong-0508.mp3 2018-10-13 04:28
 • chan-tien-chuong-0509.mp3 2018-10-13 04:28
 • chan-tien-chuong-0510.mp3 2018-10-13 04:29
 • chan-tien-chuong-0511.mp3 2018-10-13 04:29
 • chan-tien-chuong-0512.mp3 2018-10-13 04:29
 • chan-tien-chuong-0513.mp3 2018-10-13 04:29
 • chan-tien-chuong-0514.mp3 2018-10-13 04:29
 • chan-tien-chuong-0515.mp3 2018-10-13 04:30
 • chan-tien-chuong-0516.mp3 2018-10-13 04:30
 • chan-tien-chuong-0517.mp3 2018-10-13 04:30
 • chan-tien-chuong-0518.mp3 2018-10-13 04:30
 • chan-tien-chuong-0519.mp3 2018-10-13 04:30
 • chan-tien-chuong-0520.mp3 2018-10-13 04:31
 • chan-tien-chuong-0521.mp3 2018-10-13 04:31
 • chan-tien-chuong-0522.mp3 2018-10-13 04:31
 • chan-tien-chuong-0523.mp3 2018-10-13 04:32
 • chan-tien-chuong-0524.mp3 2018-10-13 04:32
 • chan-tien-chuong-0525.mp3 2018-10-13 04:32
 • chan-tien-chuong-0526.mp3 2018-10-13 04:32
 • chan-tien-chuong-0527.mp3 2018-10-13 04:32
 • chan-tien-chuong-0528.mp3 2018-10-13 04:33
 • chan-tien-chuong-0529.mp3 2018-10-13 04:33
 • chan-tien-chuong-0530.mp3 2018-10-13 04:33
 • chan-tien-chuong-0531.mp3 2018-10-13 04:33
 • chan-tien-chuong-0532.mp3 2018-10-13 04:33
 • chan-tien-chuong-0533.mp3 2018-10-13 04:34
 • chan-tien-chuong-0534.mp3 2018-10-13 04:34
 • chan-tien-chuong-0535.mp3 2018-10-13 04:34
 • chan-tien-chuong-0536.mp3 2018-10-13 04:34
 • chan-tien-chuong-0537.mp3 2018-10-13 04:35
 • chan-tien-chuong-0538.mp3 2018-10-13 04:35
 • chan-tien-chuong-0539.mp3 2018-10-13 04:35
 • chan-tien-chuong-0540.mp3 2018-10-13 04:35
 • chan-tien-chuong-0541.mp3 2018-10-13 04:35
 • chan-tien-chuong-0542.mp3 2018-10-13 04:36
 • chan-tien-chuong-0543.mp3 2018-10-13 04:36
 • chan-tien-chuong-0544.mp3 2018-10-13 04:36
 • chan-tien-chuong-0545.mp3 2018-10-13 04:36
 • chan-tien-chuong-0546.mp3 2018-10-13 04:36
 • chan-tien-chuong-0547.mp3 2018-10-13 04:37
 • chan-tien-chuong-0548.mp3 2018-10-13 04:37
 • chan-tien-chuong-0549.mp3 2018-10-13 04:37
 • chan-tien-chuong-0550.mp3 2018-10-13 04:37
 • chan-tien-chuong-0551.mp3 2018-10-13 04:37
 • chan-tien-chuong-0552.mp3 2018-10-13 04:38
 • chan-tien-chuong-0553.mp3 2018-10-13 04:38
 • chan-tien-chuong-0554.mp3 2018-10-13 04:38
 • chan-tien-chuong-0555.mp3 2018-10-13 04:38
 • chan-tien-chuong-0556.mp3 2018-10-13 04:39
 • chan-tien-chuong-0557.mp3 2018-10-13 04:39
 • chan-tien-chuong-0558.mp3 2018-10-13 04:39
 • chan-tien-chuong-0559.mp3 2018-10-13 04:39
 • chan-tien-chuong-0560.mp3 2018-10-13 04:40
 • chan-tien-chuong-0561.mp3 2018-10-13 04:40
 • chan-tien-chuong-0562.mp3 2018-10-13 04:40
 • chan-tien-chuong-0563.mp3 2018-10-13 04:40
 • chan-tien-chuong-0564.mp3 2018-10-13 04:40
 • chan-tien-chuong-0565.mp3 2018-10-13 04:41
 • chan-tien-chuong-0566.mp3 2018-10-13 04:41
 • chan-tien-chuong-0567.mp3 2018-10-13 04:41
 • chan-tien-chuong-0568.mp3 2018-10-13 04:41
 • chan-tien-chuong-0569.mp3 2018-10-13 04:41
 • chan-tien-chuong-0570.mp3 2018-10-13 04:41
 • chan-tien-chuong-0571.mp3 2018-10-13 04:42
 • chan-tien-chuong-0572.mp3 2018-10-13 04:42
 • chan-tien-chuong-0573.mp3 2018-10-13 04:42
 • chan-tien-chuong-0574.mp3 2018-10-13 04:42
 • chan-tien-chuong-0575.mp3 2018-10-13 04:42
 • chan-tien-chuong-0576.mp3 2018-10-13 04:43
 • chan-tien-chuong-0577.mp3 2018-10-13 04:43
 • chan-tien-chuong-0578.mp3 2018-10-13 04:43
 • chan-tien-chuong-0579.mp3 2018-10-13 04:43
 • chan-tien-chuong-0580.mp3 2018-10-13 04:43
 • chan-tien-chuong-0581.mp3 2018-10-13 04:43
 • chan-tien-chuong-0582.mp3 2018-10-13 04:44
 • chan-tien-chuong-0583.mp3 2018-10-13 04:44
 • chan-tien-chuong-0584.mp3 2018-10-13 04:44
 • chan-tien-chuong-0585.mp3 2018-10-13 04:44
 • chan-tien-chuong-0586.mp3 2018-10-13 04:44
 • chan-tien-chuong-0587.mp3 2018-10-13 04:45
 • chan-tien-chuong-0588.mp3 2018-10-13 04:45
 • chan-tien-chuong-0589.mp3 2018-10-13 04:45
 • chan-tien-chuong-0590.mp3 2018-10-13 04:45
 • chan-tien-chuong-0591.mp3 2018-10-13 04:45
 • chan-tien-chuong-0592.mp3 2018-10-13 04:45
 • chan-tien-chuong-0593.mp3 2018-10-13 04:46
 • chan-tien-chuong-0594.mp3 2018-10-13 04:46
 • chan-tien-chuong-0595.mp3 2018-10-13 04:46
 • chan-tien-chuong-0596.mp3 2018-10-13 04:46
 • chan-tien-chuong-0597.mp3 2018-10-13 04:46
 • chan-tien-chuong-0598.mp3 2018-10-13 04:47
 • chan-tien-chuong-0599.mp3 2018-10-13 04:47
 • chan-tien-chuong-0600.mp3 2018-10-13 04:47
 • chan-tien-chuong-0601.mp3 2018-10-13 04:47
 • chan-tien-chuong-0602.mp3 2018-10-13 04:47
 • chan-tien-chuong-0603.mp3 2018-10-13 04:48
 • chan-tien-chuong-0604.mp3 2018-10-13 04:48
 • chan-tien-chuong-0605.mp3 2018-10-13 04:48
 • chan-tien-chuong-0606.mp3 2018-10-13 04:48
 • chan-tien-chuong-0607.mp3 2018-10-13 04:48
 • chan-tien-chuong-0608.mp3 2018-10-13 04:48
 • chan-tien-chuong-0609.mp3 2018-10-13 04:49
 • chan-tien-chuong-0610.mp3 2018-10-13 04:49
 • chan-tien-chuong-0611.mp3 2018-10-13 04:49
 • chan-tien-chuong-0612.mp3 2018-10-13 04:49
 • chan-tien-chuong-0613.mp3 2018-10-13 04:49
 • chan-tien-chuong-0614.mp3 2018-10-13 04:49
 • chan-tien-chuong-0615.mp3 2018-10-13 04:50
 • chan-tien-chuong-0616.mp3 2018-10-13 04:50
 • chan-tien-chuong-0617.mp3 2018-10-13 04:50
 • chan-tien-chuong-0618.mp3 2018-10-13 04:50
 • chan-tien-chuong-0619.mp3 2018-10-13 04:50
 • chan-tien-chuong-0620.mp3 2018-10-13 04:50
 • chan-tien-chuong-0621.mp3 2018-10-13 04:51
 • chan-tien-chuong-0622.mp3 2018-10-13 04:51
 • chan-tien-chuong-0623.mp3 2018-10-13 04:51
 • chan-tien-chuong-0624.mp3 2018-10-13 04:51
 • chan-tien-chuong-0625.mp3 2018-10-13 04:51
 • chan-tien-chuong-0626.mp3 2018-10-13 04:51
 • chan-tien-chuong-0627.mp3 2018-10-13 04:52
 • chan-tien-chuong-0628.mp3 2018-10-13 04:52
 • chan-tien-chuong-0629.mp3 2018-10-13 04:52
 • chan-tien-chuong-0630.mp3 2018-10-13 04:52
 • chan-tien-chuong-0631.mp3 2018-10-13 04:53
 • chan-tien-chuong-0632.mp3 2018-10-13 04:53
 • chan-tien-chuong-0633.mp3 2018-10-13 04:53
 • chan-tien-chuong-0634.mp3 2018-10-13 04:53
 • chan-tien-chuong-0635.mp3 2018-10-13 04:53
 • chan-tien-chuong-0636.mp3 2018-10-13 04:54
 • chan-tien-chuong-0637.mp3 2018-10-13 04:54
 • chan-tien-chuong-0638.mp3 2018-10-13 04:54
 • chan-tien-chuong-0639.mp3 2018-10-13 04:54
 • chan-tien-chuong-0640.mp3 2018-10-13 04:54
 • chan-tien-chuong-0641.mp3 2018-10-13 04:55
 • chan-tien-chuong-0642.mp3 2018-10-13 04:55
 • chan-tien-chuong-0643.mp3 2018-10-13 04:55
 • chan-tien-chuong-0644.mp3 2018-10-13 04:55
 • chan-tien-chuong-0645.mp3 2018-10-13 04:55
 • chan-tien-chuong-0646.mp3 2018-10-13 04:55
 • chan-tien-chuong-0647.mp3 2018-10-13 04:56
 • chan-tien-chuong-0648.mp3 2018-10-13 04:56
 • chan-tien-chuong-0649.mp3 2018-10-13 04:56
 • chan-tien-chuong-0650.mp3 2018-10-13 04:56
 • chan-tien-chuong-0651.mp3 2018-10-13 04:56
 • chan-tien-chuong-0652.mp3 2018-10-13 04:57
 • chan-tien-chuong-0653.mp3 2018-10-13 04:57
 • chan-tien-chuong-0654.mp3 2018-10-13 04:57
 • chan-tien-chuong-0655.mp3 2018-10-13 04:57
 • chan-tien-chuong-0656.mp3 2018-10-13 04:57
 • chan-tien-chuong-0657.mp3 2018-10-13 04:57
 • chan-tien-chuong-0658.mp3 2018-10-13 04:58
 • chan-tien-chuong-0659.mp3 2018-10-13 04:58
 • chan-tien-chuong-0660.mp3 2018-10-13 04:58
 • chan-tien-chuong-0661.mp3 2018-10-13 04:58
 • chan-tien-chuong-0662.mp3 2018-10-13 04:58
 • chan-tien-chuong-0663.mp3 2018-10-13 04:58
 • chan-tien-chuong-0664.mp3 2018-10-13 04:59
 • chan-tien-chuong-0665.mp3 2018-10-13 04:59
 • chan-tien-chuong-0666.mp3 2018-10-13 04:59
 • chan-tien-chuong-0667.mp3 2018-10-13 04:59
 • chan-tien-chuong-0668.mp3 2018-10-13 04:59
 • chan-tien-chuong-0669.mp3 2018-10-13 05:00
 • chan-tien-chuong-0670.mp3 2018-10-13 05:00
 • chan-tien-chuong-0671.mp3 2018-10-13 05:00
 • chan-tien-chuong-0672.mp3 2018-10-13 05:00
 • chan-tien-chuong-0673.mp3 2018-10-13 05:00
 • chan-tien-chuong-0674.mp3 2018-10-13 05:01
 • chan-tien-chuong-0675.mp3 2018-10-13 05:01
 • chan-tien-chuong-0676.mp3 2018-10-13 05:01
 • chan-tien-chuong-0677.mp3 2018-10-13 05:01
 • chan-tien-chuong-0678.mp3 2018-10-13 05:01
 • chan-tien-chuong-0679.mp3 2018-10-13 05:02
 • chan-tien-chuong-0680.mp3 2018-10-13 05:02
 • chan-tien-chuong-0681.mp3 2018-10-13 05:02
 • chan-tien-chuong-0682.mp3 2018-10-13 05:02
 • chan-tien-chuong-0683.mp3 2018-10-13 05:02
 • chan-tien-chuong-0684.mp3 2018-10-13 05:03
 • chan-tien-chuong-0685.mp3 2018-10-13 05:03
 • chan-tien-chuong-0686.mp3 2018-10-13 05:03
 • chan-tien-chuong-0687.mp3 2018-10-13 05:03
 • chan-tien-chuong-0688.mp3 2018-10-13 05:03
 • chan-tien-chuong-0689.mp3 2018-10-13 05:03
 • chan-tien-chuong-0690.mp3 2018-10-13 05:04
 • chan-tien-chuong-0691.mp3 2018-10-13 05:04
 • chan-tien-chuong-0692.mp3 2018-10-13 05:04
 • chan-tien-chuong-0693.mp3 2018-10-13 05:04
 • chan-tien-chuong-0694.mp3 2018-10-13 05:04
 • chan-tien-chuong-0695.mp3 2018-10-13 05:04
 • chan-tien-chuong-0696.mp3 2018-10-13 05:05
 • chan-tien-chuong-0697.mp3 2018-10-13 05:05
 • chan-tien-chuong-0698.mp3 2018-10-13 05:05
 • chan-tien-chuong-0699.mp3 2018-10-13 05:05
 • chan-tien-chuong-0700.mp3 2018-10-13 05:06
 • chan-tien-chuong-0701.mp3 2018-10-13 05:06
 • chan-tien-chuong-0702.mp3 2018-10-13 05:06
 • chan-tien-chuong-0703.mp3 2018-10-13 05:06
 • chan-tien-chuong-0704.mp3 2018-10-13 05:07
 • chan-tien-chuong-0705.mp3 2018-10-13 05:07
 • chan-tien-chuong-0706.mp3 2018-10-13 05:07
 • chan-tien-chuong-0707.mp3 2018-10-13 05:07
 • chan-tien-chuong-0708.mp3 2018-10-13 05:08
 • chan-tien-chuong-0709.mp3 2018-10-13 05:08
 • chan-tien-chuong-0710.mp3 2018-10-13 05:08
 • chan-tien-chuong-0711.mp3 2018-10-13 05:08
 • chan-tien-chuong-0712.mp3 2018-10-13 05:08
 • chan-tien-chuong-0713.mp3 2018-10-13 05:09
 • chan-tien-chuong-0714.mp3 2018-10-13 05:09
 • chan-tien-chuong-0715.mp3 2018-10-13 05:09
 • chan-tien-chuong-0716.mp3 2018-10-13 05:09
 • chan-tien-chuong-0717.mp3 2018-10-13 05:09
 • chan-tien-chuong-0718.mp3 2018-10-13 05:10
 • chan-tien-chuong-0719.mp3 2018-10-13 05:10
 • chan-tien-chuong-0720.mp3 2018-10-13 05:10
 • chan-tien-chuong-0721.mp3 2018-10-13 05:10
 • chan-tien-chuong-0722.mp3 2018-10-13 05:10
 • chan-tien-chuong-0723.mp3 2018-10-13 05:11
 • chan-tien-chuong-0724.mp3 2018-10-13 05:11
 • chan-tien-chuong-0725.mp3 2018-10-13 05:11
 • chan-tien-chuong-0726.mp3 2018-10-13 05:11
 • chan-tien-chuong-0727.mp3 2018-10-13 05:11
 • chan-tien-chuong-0728.mp3 2018-10-13 05:12
 • chan-tien-chuong-0729.mp3 2018-10-13 05:12
 • chan-tien-chuong-0730.mp3 2018-10-13 05:12
 • chan-tien-chuong-0731.mp3 2018-10-13 05:12
 • chan-tien-chuong-0732.mp3 2018-10-13 05:12
 • chan-tien-chuong-0733.mp3 2018-10-13 05:13
 • chan-tien-chuong-0734.mp3 2018-10-13 05:13
 • chan-tien-chuong-0735.mp3 2018-10-13 05:13
 • chan-tien-chuong-0736.mp3 2018-10-13 05:13
 • chan-tien-chuong-0737.mp3 2018-10-13 05:13
 • chan-tien-chuong-0738.mp3 2018-10-13 05:14
 • chan-tien-chuong-0739.mp3 2018-10-13 05:14
 • chan-tien-chuong-0740.mp3 2018-10-13 05:14
 • chan-tien-chuong-0741.mp3 2018-10-13 05:14
 • chan-tien-chuong-0742.mp3 2018-10-13 05:14
 • chan-tien-chuong-0743.mp3 2018-10-13 05:14
 • chan-tien-chuong-0744.mp3 2018-10-13 05:15
 • chan-tien-chuong-0745.mp3 2018-10-13 05:15
 • chan-tien-chuong-0746.mp3 2018-10-13 05:15
 • chan-tien-chuong-0747.mp3 2018-10-13 05:15
 • chan-tien-chuong-0748.mp3 2018-10-13 05:15
 • chan-tien-chuong-0749.mp3 2018-10-13 05:16
 • chan-tien-chuong-0750.mp3 2018-10-13 05:16
 • chan-tien-chuong-0751.mp3 2018-10-13 05:16
 • chan-tien-chuong-0752.mp3 2018-10-13 05:17
 • chan-tien-chuong-0753.mp3 2018-10-13 05:17
 • chan-tien-chuong-0754.mp3 2018-10-13 05:17
 • chan-tien-chuong-0755.mp3 2018-10-13 05:17
 • chan-tien-chuong-0756.mp3 2018-10-13 05:17
 • chan-tien-chuong-0757.mp3 2018-10-13 05:18
 • chan-tien-chuong-0758.mp3 2018-10-13 05:18
 • chan-tien-chuong-0759.mp3 2018-10-13 05:18
 • chan-tien-chuong-0760.mp3 2018-10-13 05:18
 • chan-tien-chuong-0761.mp3 2018-10-13 05:18
 • chan-tien-chuong-0762.mp3 2018-10-13 05:18
 • chan-tien-chuong-0763.mp3 2018-10-13 05:19
 • chan-tien-chuong-0764.mp3 2018-10-13 05:19
 • chan-tien-chuong-0765.mp3 2018-10-13 05:19
 • chan-tien-chuong-0766.mp3 2018-10-13 05:19
 • chan-tien-chuong-0767.mp3 2018-10-13 05:19
 • chan-tien-chuong-0768.mp3 2018-10-13 05:20
 • chan-tien-chuong-0769.mp3 2018-10-13 05:20
 • chan-tien-chuong-0770.mp3 2018-10-13 05:20
 • chan-tien-chuong-0771.mp3 2018-10-13 05:20
 • chan-tien-chuong-0772.mp3 2018-10-13 05:20
 • chan-tien-chuong-0773.mp3 2018-10-13 05:21
 • chan-tien-chuong-0774.mp3 2018-10-13 05:21
 • chan-tien-chuong-0775.mp3 2018-10-13 05:21
 • chan-tien-chuong-0776.mp3 2018-10-13 05:21
 • chan-tien-chuong-0777.mp3 2018-10-13 05:21
 • chan-tien-chuong-0778.mp3 2018-10-13 05:22
 • chan-tien-chuong-0779.mp3 2018-10-13 05:22
 • chan-tien-chuong-0780.mp3 2018-10-13 05:22
 • chan-tien-chuong-0781.mp3 2018-10-13 05:22
 • chan-tien-chuong-0782.mp3 2018-10-13 05:22
 • chan-tien-chuong-0783.mp3 2018-10-13 05:23
 • chan-tien-chuong-0784.mp3 2018-10-13 05:23
 • chan-tien-chuong-0785.mp3 2018-10-13 05:23
 • chan-tien-chuong-0786.mp3 2018-10-13 05:23
 • chan-tien-chuong-0787.mp3 2018-10-13 05:23
 • chan-tien-chuong-0788.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0789.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0790.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0791.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0792.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0793.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0794.mp3 2018-10-13 05:24
 • chan-tien-chuong-0795.mp3 2018-10-13 05:25
 • chan-tien-chuong-0796.mp3 2018-10-13 05:25
 • chan-tien-chuong-0797.mp3 2018-10-13 05:25
 • chan-tien-chuong-0798.mp3 2018-10-13 05:25
 • chan-tien-chuong-0799.mp3 2018-10-13 05:25
 • chan-tien-chuong-0800.mp3 2018-10-13 05:25
 • chan-tien-chuong-0801.mp3 2018-10-13 05:26
 • chan-tien-chuong-0802.mp3 2018-10-13 05:26
 • chan-tien-chuong-0803.mp3 2018-10-13 05:26
 • chan-tien-chuong-0804.mp3 2018-10-13 05:26
 • chan-tien-chuong-0805.mp3 2018-10-13 05:27
 • chan-tien-chuong-0806.mp3 2018-10-13 05:27
 • chan-tien-chuong-0807.mp3 2018-10-13 05:27
 • chan-tien-chuong-0808.mp3 2018-10-13 05:27
 • chan-tien-chuong-0809.mp3 2018-10-13 05:27
 • chan-tien-chuong-0810.mp3 2018-10-13 05:27
 • chan-tien-chuong-0811.mp3 2018-10-13 05:28
 • chan-tien-chuong-0812.mp3 2018-10-13 05:28
 • chan-tien-chuong-0813.mp3 2018-10-13 05:28
 • chan-tien-chuong-0814.mp3 2018-10-13 05:28
 • chan-tien-chuong-0815.mp3 2018-10-13 05:28
 • chan-tien-chuong-0816.mp3 2018-10-13 05:28
 • chan-tien-chuong-0817.mp3 2018-10-13 05:29
 • chan-tien-chuong-0818.mp3 2018-10-13 05:29
 • chan-tien-chuong-0819.mp3 2018-10-13 05:29
 • chan-tien-chuong-0820.mp3 2018-10-13 05:29
 • chan-tien-chuong-0821.mp3 2018-10-13 05:29
 • chan-tien-chuong-0822.mp3 2018-10-13 05:29
 • chan-tien-chuong-0823.mp3 2018-10-13 05:30
 • chan-tien-chuong-0824.mp3 2018-10-13 05:30
 • chan-tien-chuong-0825.mp3 2018-10-13 05:30
 • chan-tien-chuong-0826.mp3 2018-10-13 05:30
 • chan-tien-chuong-0827.mp3 2018-10-13 05:30
 • chan-tien-chuong-0828.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0829.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0830.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0831.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0832.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0833.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0834.mp3 2018-10-13 05:31
 • chan-tien-chuong-0835.mp3 2018-10-13 05:32
 • chan-tien-chuong-0836.mp3 2018-10-13 05:32
 • chan-tien-chuong-0837.mp3 2018-10-13 05:32
 • chan-tien-chuong-0838.mp3 2018-10-13 05:32
 • chan-tien-chuong-0839.mp3 2018-10-13 05:32
 • chan-tien-chuong-0840.mp3 2018-10-13 05:33
 • chan-tien-chuong-0841.mp3 2018-10-13 05:33
 • chan-tien-chuong-0842.mp3 2018-10-13 05:33
 • chan-tien-chuong-0843.mp3 2018-10-13 05:33
 • chan-tien-chuong-0844.mp3 2018-10-13 05:33
 • chan-tien-chuong-0845.mp3 2018-10-13 05:34
 • chan-tien-chuong-0846.mp3 2018-10-13 05:34
 • chan-tien-chuong-0847.mp3 2018-10-13 05:34
 • chan-tien-chuong-0848.mp3 2018-10-13 05:34
 • chan-tien-chuong-0849.mp3 2018-10-13 05:35
 • chan-tien-chuong-0850.mp3 2018-10-13 05:35
 • chan-tien-chuong-0851.mp3 2018-10-13 05:35
 • chan-tien-chuong-0852.mp3 2018-10-13 05:35
 • chan-tien-chuong-0853.mp3 2018-10-13 05:35
 • chan-tien-chuong-0854.mp3 2018-10-13 05:35
 • chan-tien-chuong-0855.mp3 2018-10-13 05:36
 • chan-tien-chuong-0856.mp3 2018-10-13 05:36
 • chan-tien-chuong-0857.mp3 2018-10-13 05:36
 • chan-tien-chuong-0858.mp3 2018-10-13 05:36
 • chan-tien-chuong-0859.mp3 2018-10-13 05:36
 • chan-tien-chuong-0860.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0861.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0862.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0863.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0864.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0865.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0866.mp3 2018-10-13 05:37
 • chan-tien-chuong-0867.mp3 2018-10-13 05:38
 • chan-tien-chuong-0868.mp3 2018-10-13 05:38
 • chan-tien-chuong-0869.mp3 2018-10-13 05:38
 • chan-tien-chuong-0870.mp3 2018-10-13 05:38
 • chan-tien-chuong-0871.mp3 2018-10-13 05:39
 • chan-tien-chuong-0872.mp3 2018-10-13 05:39
 • chan-tien-chuong-0873.mp3 2018-10-13 05:39
 • chan-tien-chuong-0874.mp3 2018-10-13 05:39
 • chan-tien-chuong-0875.mp3 2018-10-13 05:39
 • chan-tien-chuong-0876.mp3 2018-10-13 05:39
 • chan-tien-chuong-0877.mp3 2018-10-13 05:40
 • chan-tien-chuong-0878.mp3 2018-10-13 05:40
 • chan-tien-chuong-0879.mp3 2018-10-13 05:40
 • chan-tien-chuong-0880.mp3 2018-10-13 05:40
 • chan-tien-chuong-0881.mp3 2018-10-13 05:40
 • chan-tien-chuong-0882.mp3 2018-10-13 05:41
 • chan-tien-chuong-0883.mp3 2018-10-13 05:41
 • chan-tien-chuong-0884.mp3 2018-10-13 05:41
 • chan-tien-chuong-0885.mp3 2018-10-13 05:41
 • chan-tien-chuong-0886.mp3 2018-10-13 05:42
 • chan-tien-chuong-0887.mp3 2018-10-13 05:42
 • chan-tien-chuong-0888.mp3 2018-10-13 05:42
 • chan-tien-chuong-0889.mp3 2018-10-13 05:42
 • chan-tien-chuong-0890.mp3 2018-10-13 05:43
 • chan-tien-chuong-0891.mp3 2018-10-13 05:43
 • chan-tien-chuong-0892.mp3 2018-10-13 05:43
 • chan-tien-chuong-0893.mp3 2018-10-13 05:43
 • chan-tien-chuong-0894.mp3 2018-10-13 05:43
 • chan-tien-chuong-0895.mp3 2018-10-13 05:44
 • chan-tien-chuong-0896.mp3 2018-10-13 05:44
 • chan-tien-chuong-0897.mp3 2018-10-13 05:44
 • chan-tien-chuong-0898.mp3 2018-10-13 05:44
 • chan-tien-chuong-0899.mp3 2018-10-13 05:45
 • chan-tien-chuong-0900.mp3 2018-10-13 05:45
 • chan-tien-chuong-0901.mp3 2018-10-13 05:45
 • chan-tien-chuong-0902.mp3 2018-10-13 05:45
 • chan-tien-chuong-0903.mp3 2018-10-13 05:46
 • chan-tien-chuong-0904.mp3 2018-10-13 05:46
 • chan-tien-chuong-0905.mp3 2018-10-13 05:46
 • chan-tien-chuong-0906.mp3 2018-10-13 05:46
 • chan-tien-chuong-0907.mp3 2018-10-13 05:47
 • chan-tien-chuong-0908.mp3 2018-10-13 05:47
 • chan-tien-chuong-0909.mp3 2018-10-13 05:47
 • chan-tien-chuong-0910.mp3 2018-10-13 05:47
 • chan-tien-chuong-0911.mp3 2018-10-13 05:47
 • chan-tien-chuong-0912.mp3 2018-10-13 05:48
 • chan-tien-chuong-0913.mp3 2018-10-13 05:48
 • chan-tien-chuong-0914.mp3 2018-10-13 05:48
 • chan-tien-chuong-0915.mp3 2018-10-13 05:48
 • chan-tien-chuong-0916.mp3 2018-10-13 05:49
 • chan-tien-chuong-0917.mp3 2018-10-13 05:49
 • chan-tien-chuong-0918.mp3 2018-10-13 05:49
 • chan-tien-chuong-0919.mp3 2018-10-13 05:49
 • chan-tien-chuong-0920.mp3 2018-10-13 05:49
 • chan-tien-chuong-0921.mp3 2018-10-13 05:50
 • chan-tien-chuong-0922.mp3 2018-10-13 05:50
 • chan-tien-chuong-0923.mp3 2018-10-13 05:50
 • chan-tien-chuong-0924.mp3 2018-10-13 05:50
 • chan-tien-chuong-0925.mp3 2018-10-13 05:51
 • chan-tien-chuong-0926.mp3 2018-10-13 05:51
 • chan-tien-chuong-0927.mp3 2018-10-13 05:51
 • chan-tien-chuong-0928.mp3 2018-10-13 05:51
 • chan-tien-chuong-0929.mp3 2018-10-13 05:52
 • chan-tien-chuong-0930.mp3 2018-10-13 05:52
 • chan-tien-chuong-0931.mp3 2018-10-13 05:52
 • chan-tien-chuong-0932.mp3 2018-10-13 05:52
 • chan-tien-chuong-0933.mp3 2018-10-13 05:52
 • chan-tien-chuong-0934.mp3 2018-10-13 05:53
 • chan-tien-chuong-0935.mp3 2018-10-13 05:53
 • chan-tien-chuong-0936.mp3 2018-10-13 05:53
 • chan-tien-chuong-0937.mp3 2018-10-13 05:54
 • chan-tien-chuong-0938.mp3 2018-10-13 05:54
 • chan-tien-chuong-0939.mp3 2018-10-13 05:54
 • chan-tien-chuong-0940.mp3 2018-10-13 05:54
 • chan-tien-chuong-0941.mp3 2018-10-13 05:55
 • chan-tien-chuong-0942.mp3 2018-10-13 05:55
 • chan-tien-chuong-0943.mp3 2018-10-13 05:55
 • chan-tien-chuong-0944.mp3 2018-10-13 05:55
 • chan-tien-chuong-0945.mp3 2018-10-13 05:56
 • chan-tien-chuong-0946.mp3 2018-10-13 05:56
 • chan-tien-chuong-0947.mp3 2018-10-13 05:56
 • chan-tien-chuong-0948.mp3 2018-10-13 05:56
 • chan-tien-chuong-0949.mp3 2018-10-13 05:57
 • chan-tien-chuong-0950.mp3 2018-10-13 05:57
 • chan-tien-chuong-0951.mp3 2018-10-13 05:57
 • chan-tien-chuong-0952.mp3 2018-10-13 05:57
 • chan-tien-chuong-0953.mp3 2018-10-13 05:57
 • chan-tien-chuong-0954.mp3 2018-10-13 05:58
 • chan-tien-chuong-0955.mp3 2018-10-13 05:58
 • chan-tien-chuong-0956.mp3 2018-10-13 05:58
 • chan-tien-chuong-0957.mp3 2018-10-13 05:58
 • chan-tien-chuong-0958.mp3 2018-10-13 05:58
 • chan-tien-chuong-0959.mp3 2018-10-13 05:59
 • chan-tien-chuong-0960.mp3 2018-10-13 05:59
 • chan-tien-chuong-0961.mp3 2018-10-13 05:59
 • chan-tien-chuong-0962.mp3 2018-10-13 05:59
 • chan-tien-chuong-0963.mp3 2018-10-13 06:00
 • chan-tien-chuong-0964.mp3 2018-10-13 06:00
 • chan-tien-chuong-0965.mp3 2018-10-13 06:00
 • chan-tien-chuong-0966.mp3 2018-10-13 06:00
 • chan-tien-chuong-0967.mp3 2018-10-13 06:00
 • chan-tien-chuong-0968.mp3 2018-10-13 06:01
 • chan-tien-chuong-0969.mp3 2018-10-13 06:01
 • chan-tien-chuong-0970.mp3 2018-10-13 06:01
 • chan-tien-chuong-0971.mp3 2018-10-13 06:01
 • chan-tien-chuong-0972.mp3 2018-10-13 06:02
 • chan-tien-chuong-0973.mp3 2018-10-13 06:02
 • chan-tien-chuong-0974.mp3 2018-10-13 06:02
 • chan-tien-chuong-0975.mp3 2018-10-13 06:02
 • chan-tien-chuong-0976.mp3 2018-10-13 06:02
 • chan-tien-chuong-0977.mp3 2018-10-13 06:03
 • chan-tien-chuong-0978.mp3 2018-10-13 06:03
 • chan-tien-chuong-0979.mp3 2018-10-13 06:03
 • chan-tien-chuong-0980.mp3 2018-10-13 06:04
 • chan-tien-chuong-0981.mp3 2018-10-13 06:04
 • chan-tien-chuong-0982.mp3 2018-10-13 06:04
 • chan-tien-chuong-0983.mp3 2018-10-13 06:04
 • chan-tien-chuong-0984.mp3 2018-10-13 06:05
 • chan-tien-chuong-0985.mp3 2018-10-13 06:05
 • chan-tien-chuong-0986.mp3 2018-10-13 06:05
 • chan-tien-chuong-0987.mp3 2018-10-13 06:05
 • chan-tien-chuong-0988.mp3 2018-10-13 06:06
 • chan-tien-chuong-0989.mp3 2018-10-13 06:06
 • chan-tien-chuong-0990.mp3 2018-10-13 06:06
 • chan-tien-chuong-0991.mp3 2018-10-13 06:06
 • chan-tien-chuong-0992.mp3 2018-10-13 06:06
 • chan-tien-chuong-0993.mp3 2018-10-13 06:07
 • chan-tien-chuong-0994.mp3 2018-10-13 06:07
 • chan-tien-chuong-0995.mp3 2018-10-13 06:07
 • chan-tien-chuong-0996.mp3 2018-10-13 06:07
 • chan-tien-chuong-0997.mp3 2018-10-13 06:08
 • chan-tien-chuong-0998.mp3 2018-10-13 06:08
 • chan-tien-chuong-0999.mp3 2018-10-13 06:08
 • chan-tien-chuong-1000.mp3 2018-10-13 06:08
 • chan-tien-chuong-1001.mp3 2018-10-13 06:08
 • chan-tien-chuong-1002.mp3 2018-10-13 06:09
 • chan-tien-chuong-1003.mp3 2018-10-13 06:09
 • chan-tien-chuong-1004.mp3 2018-10-13 06:09
 • chan-tien-chuong-1005.mp3 2018-10-13 06:09
 • chan-tien-chuong-1006.mp3 2018-10-13 06:10
 • chan-tien-chuong-1007.mp3 2018-10-13 06:10
 • chan-tien-chuong-1008.mp3 2018-10-13 06:10
 • chan-tien-chuong-1009.mp3 2018-10-13 06:10
 • chan-tien-chuong-1010.mp3 2018-10-13 06:11
 • chan-tien-chuong-1011.mp3 2018-10-13 06:11
 • chan-tien-chuong-1012.mp3 2018-10-13 06:11
 • chan-tien-chuong-1013.mp3 2018-10-13 06:11
 • chan-tien-chuong-1014.mp3 2018-10-13 06:12
 • chan-tien-chuong-1015.mp3 2018-10-13 06:12
 • chan-tien-chuong-1016.mp3 2018-10-13 06:12
 • chan-tien-chuong-1017.mp3 2018-10-13 06:13
 • chan-tien-chuong-1018.mp3 2018-10-13 06:13
 • chan-tien-chuong-1019.mp3 2018-10-13 06:13
 • chan-tien-chuong-1020.mp3 2018-10-13 06:13
 • chan-tien-chuong-1021.mp3 2018-10-13 06:14
[Total: 7    Average: 4.3/5]

Related posts

Băng Hỏa Ma Trù

TiKay

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

TiKay

1 comment

Kiếm Nghịch Thương Khung – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao October 15, 2018 at 6:56 am

[…] thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyền của mình […]

Reply

Leave a Reply