Ngôn Tình

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Người dịch: Maroon, Vivien Levy, DuDu

Nguồnxmydux.wordpress.com

Tiểu thuyết gia Lam Vân Lăng một đêm tỉnh dậy,thấy mình rơi vào thế giới trong sách do mình viết ra, lại còn nhập hồn vào nhân vật nữ phản diện bậc nhất, tình cảnh giống như bà ‘mẹ kế’ (gọi thế vì quá ác với ‘các con’ – nhân vật), hại người không được thành ra hại mình (vì mấy đối thủ trong truyện của mình cô nàng lỡ viết quá lợi hại, giờ lại phải lo đối phó, bắt đầu bằng ‘tình tiết này là ở chương nào nhỉ?’)


Ngày mai 8/18/2019 web sẽ tạm thời offline để nâng cấp server. Dự tính downtime khoảng 1h-2h bắt đầu 12:00 pm PDT (GMT-7). Tính theo giờ VN là 3:00 am ngày 19-8-2019 (GMT+7). Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hiên Viên Việt
 •  Chương: /211
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0001.mp3 2018-04-30 05:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0002.mp3 2018-04-30 05:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0003.mp3 2018-04-30 05:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0004.mp3 2018-04-30 05:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0005.mp3 2018-04-30 05:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0006.mp3 2018-04-30 05:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0007.mp3 2018-04-30 05:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0008.mp3 2018-04-30 05:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0009.mp3 2018-04-30 05:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0010.mp3 2018-04-30 05:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0011.mp3 2018-04-30 05:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0012.mp3 2018-04-30 05:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0013.mp3 2018-04-30 05:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0014.mp3 2018-04-30 05:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0015.mp3 2018-04-30 05:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0016.mp3 2018-04-30 05:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0017.mp3 2018-04-30 05:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0018.mp3 2018-04-30 05:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0019.mp3 2018-04-30 05:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0020.mp3 2018-04-30 05:37
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0021.mp3 2018-04-30 05:37
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0022.mp3 2018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0023.mp3 2018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0024.mp3 2018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0025.mp3 2018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0026.mp3 2018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0027.mp3 2018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0028.mp3 2018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0029.mp3 2018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0030.mp3 2018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0031.mp3 2018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0032.mp3 2018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0033.mp3 2018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0034.mp3 2018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0035.mp3 2018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0036.mp3 2018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0037.mp3 2018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0038.mp3 2018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0039.mp3 2018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0040.mp3 2018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0041.mp3 2018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0042.mp3 2018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0043.mp3 2018-04-30 05:48
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0044.mp3 2018-04-30 05:48
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0045.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0046.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0047.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0048.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0049.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0050.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0051.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0052.mp3 2018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0053.mp3 2018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0054.mp3 2018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0055.mp3 2018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0056.mp3 2018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0057.mp3 2018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0058.mp3 2018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0059.mp3 2018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0060.mp3 2018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0061.mp3 2018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0062.mp3 2018-04-30 05:52
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0063.mp3 2018-04-30 05:52
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0064.mp3 2018-04-30 05:52
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0065.mp3 2018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0066.mp3 2018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0067.mp3 2018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0068.mp3 2018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0069.mp3 2018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0070.mp3 2018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0071.mp3 2018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0072.mp3 2018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0073.mp3 2018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0074.mp3 2018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0075.mp3 2018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0076.mp3 2018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0077.mp3 2018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0078.mp3 2018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0079.mp3 2018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0080.mp3 2018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0081.mp3 2018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0082.mp3 2018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0083.mp3 2018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0084.mp3 2018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0085.mp3 2018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0086.mp3 2018-04-30 05:58
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0087.mp3 2018-04-30 05:58
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0088.mp3 2018-04-30 05:58
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0089.mp3 2018-04-30 05:59
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0090.mp3 2018-04-30 05:59
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0091.mp3 2018-04-30 05:59
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0092.mp3 2018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0093.mp3 2018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0094.mp3 2018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0095.mp3 2018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0096.mp3 2018-04-30 06:01
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0097.mp3 2018-04-30 06:01
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0098.mp3 2018-04-30 06:01
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0099.mp3 2018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0100.mp3 2018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0101.mp3 2018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0102.mp3 2018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0103.mp3 2018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0104.mp3 2018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0105.mp3 2018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0106.mp3 2018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0107.mp3 2018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0108.mp3 2018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0109.mp3 2018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0110.mp3 2018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0111.mp3 2018-04-30 06:05
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0112.mp3 2018-04-30 06:05
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0113.mp3 2018-04-30 06:05
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0114.mp3 2018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0115.mp3 2018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0116.mp3 2018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0117.mp3 2018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0118.mp3 2018-04-30 06:07
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0119.mp3 2018-04-30 06:07
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0120.mp3 2018-04-30 06:07
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0121.mp3 2018-04-30 06:08
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0122.mp3 2018-04-30 06:08
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0123.mp3 2018-04-30 06:08
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0124.mp3 2018-04-30 06:09
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0125.mp3 2018-04-30 06:09
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0126.mp3 2018-04-30 06:09
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0127.mp3 2018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0128.mp3 2018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0129.mp3 2018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0130.mp3 2018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0131.mp3 2018-04-30 06:11
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0132.mp3 2018-04-30 06:11
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0133.mp3 2018-04-30 06:11
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0134.mp3 2018-04-30 06:12
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0135.mp3 2018-04-30 06:12
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0136.mp3 2018-04-30 06:12
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0137.mp3 2018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0138.mp3 2018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0139.mp3 2018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0140.mp3 2018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0141.mp3 2018-04-30 06:14
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0142.mp3 2018-04-30 06:14
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0143.mp3 2018-04-30 06:15
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0144.mp3 2018-04-30 06:15
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0145.mp3 2018-04-30 06:15
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0146.mp3 2018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0147.mp3 2018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0148.mp3 2018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0149.mp3 2018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0150.mp3 2018-04-30 06:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0151.mp3 2018-04-30 06:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0152.mp3 2018-04-30 06:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0153.mp3 2018-04-30 06:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0154.mp3 2018-04-30 06:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0155.mp3 2018-04-30 06:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0156.mp3 2018-04-30 06:19
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0157.mp3 2018-04-30 06:19
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0158.mp3 2018-04-30 06:19
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0159.mp3 2018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0160.mp3 2018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0161.mp3 2018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0162.mp3 2018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0163.mp3 2018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0164.mp3 2018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0165.mp3 2018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0166.mp3 2018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0167.mp3 2018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0168.mp3 2018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0169.mp3 2018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0170.mp3 2018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0171.mp3 2018-04-30 06:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0172.mp3 2018-04-30 06:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0173.mp3 2018-04-30 06:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0174.mp3 2018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0175.mp3 2018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0176.mp3 2018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0177.mp3 2018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0178.mp3 2018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0179.mp3 2018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0180.mp3 2018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0181.mp3 2018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0182.mp3 2018-04-30 06:26
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0183.mp3 2018-04-30 06:26
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0184.mp3 2018-04-30 06:26
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0185.mp3 2018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0186.mp3 2018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0187.mp3 2018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0188.mp3 2018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0189.mp3 2018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0190.mp3 2018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0191.mp3 2018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0192.mp3 2018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0193.mp3 2018-04-30 06:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0194.mp3 2018-04-30 06:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0195.mp3 2018-04-30 06:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0196.mp3 2018-04-30 06:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0197.mp3 2018-04-30 06:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0198.mp3 2018-04-30 06:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0199.mp3 2018-04-30 06:31
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0200.mp3 2018-04-30 06:31
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0201.mp3 2018-04-30 06:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0202.mp3 2018-04-30 06:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0203.mp3 2018-04-30 06:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0204.mp3 2018-04-30 06:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0205.mp3 2018-04-30 06:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0206.mp3 2018-04-30 06:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0207.mp3 2018-04-30 06:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0208.mp3 2018-04-30 06:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0209.mp3 2018-04-30 06:35
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0210.mp3 2018-04-30 06:35
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0211.mp3 2018-04-30 06:36
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

TiKay

Chỉ Trách Lúc Trước Mắt Bị Mù

TiKay

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

TiKay

Leave a Reply