Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Chí Tôn Tu La

Dùng giết chóc chứng hữu tình chi đạo, lấy máu tươi viết Tu La chi danh! Gian hùng đương đạo, loạn thế thời kỳ, thiết huyết thiếu niên không ngừng vươn lên. Phụ thân bị gian nhân làm hại, hai mươi vạn đồng bào khẳng khái hy sinh, tại quân đội sát phạt bên trong lớn lên thiết huyết thiếu niên mục phong lấy được Tu La Kinh Thư, mở ra một đoạn nghịch thiên báo thù hành trình. Giết tiểu nhân, trảm gian tà, một tay Tu La chiến thiên dã! Ba chữ sát phạt đấu thương thiên, hoành đao từ cười phá vạn kiếp! Núi thây biển máu cường giả đường, chân đạp xương khô trèo đỉnh phong. Kế vấn đỉnh đỉnh phong về sau, lấy Tu La chi danh, ngươi cho Thập nguyệt Xuân Hạ Thu Đông làm bạn, ta trả lại ngươi một khi nhiệt huyết sôi trào.
Cảnh giới hiện tại tạm thời Thông Mạch Cảnh, Tử Phủ Cảnh, Ngưng Cương Cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Linh Hải Cảnh……….

Converter: ๖ۣۜNhư๖ۣۜ Ý♥๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thập Nguyệt Lưu Niên
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chi-ton-tu-la-chuong-0001.mp32019-02-26 01:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0002.mp32019-02-26 01:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0003.mp32019-02-26 01:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0004.mp32019-02-26 01:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0005.mp32019-02-26 01:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0006.mp32019-02-26 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0007.mp32019-02-26 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0008.mp32019-02-26 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0009.mp32019-02-26 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0010.mp32019-02-26 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0011.mp32019-02-26 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0012.mp32019-02-26 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0013.mp32019-02-26 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0014.mp32019-02-26 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0015.mp32019-02-26 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0016.mp32019-02-26 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0017.mp32019-02-26 01:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0018.mp32019-02-26 01:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0019.mp32019-02-26 01:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0020.mp32019-02-26 01:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0021.mp32019-02-26 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0022.mp32019-02-26 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0023.mp32019-02-26 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0024.mp32019-02-26 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0025.mp32019-02-26 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0026.mp32019-02-26 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0027.mp32019-02-26 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0028.mp32019-02-26 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0029.mp32019-02-26 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0030.mp32019-02-26 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0031.mp32019-02-26 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0032.mp32019-02-26 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0033.mp32019-02-26 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0034.mp32019-02-26 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0035.mp32019-02-26 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0036.mp32019-02-26 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0037.mp32019-02-26 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0038.mp32019-02-26 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0039.mp32019-02-26 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0040.mp32019-02-26 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0041.mp32019-02-26 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0042.mp32019-02-26 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0043.mp32019-02-26 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0044.mp32019-02-26 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0045.mp32019-02-26 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0046.mp32019-02-26 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0047.mp32019-02-26 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0048.mp32019-02-26 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0049.mp32019-02-26 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0050.mp32019-02-26 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0051.mp32019-02-26 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0052.mp32019-02-26 01:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0053.mp32019-02-26 01:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0054.mp32019-02-26 01:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0055.mp32019-02-26 01:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0056.mp32019-02-26 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0057.mp32019-02-26 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0058.mp32019-02-26 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0059.mp32019-02-26 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0060.mp32019-02-26 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0061.mp32019-02-26 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0062.mp32019-02-26 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0063.mp32019-02-26 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0064.mp32019-02-26 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0065.mp32019-02-26 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0066.mp32019-02-26 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0067.mp32019-02-26 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0068.mp32019-02-26 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0069.mp32019-02-26 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0070.mp32019-02-26 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0071.mp32019-02-26 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0072.mp32019-02-26 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0073.mp32019-02-26 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0074.mp32019-02-26 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0075.mp32019-02-26 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0076.mp32019-02-26 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0077.mp32019-02-26 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0078.mp32019-02-26 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0079.mp32019-02-26 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0080.mp32019-02-26 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0081.mp32019-02-26 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0082.mp32019-02-26 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0083.mp32019-02-26 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0084.mp32019-02-26 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0085.mp32019-02-26 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0086.mp32019-02-26 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0087.mp32019-02-26 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0088.mp32019-02-26 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0089.mp32019-02-26 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0090.mp32019-02-26 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0091.mp32019-02-26 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0092.mp32019-02-26 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0093.mp32019-02-26 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0094.mp32019-02-26 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0095.mp32019-02-26 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0096.mp32019-02-26 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0097.mp32019-02-26 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0098.mp32019-02-26 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0099.mp32019-02-26 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0100.mp32019-02-26 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0101.mp32019-02-26 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0102.mp32019-02-26 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0103.mp32019-02-26 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0104.mp32019-02-26 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0105.mp32019-02-26 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0106.mp32019-02-26 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0107.mp32019-02-26 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0108.mp32019-02-26 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0109.mp32019-02-26 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0110.mp32019-02-26 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0111.mp32019-02-26 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0112.mp32019-02-26 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0113.mp32019-02-26 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0114.mp32019-02-26 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0115.mp32019-02-26 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0116.mp32019-02-26 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0117.mp32019-02-26 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0118.mp32019-02-26 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0119.mp32019-02-26 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0120.mp32019-02-26 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0121.mp32019-02-26 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0122.mp32019-02-26 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0123.mp32019-02-26 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0124.mp32019-02-26 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0125.mp32019-02-26 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0126.mp32019-02-26 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0127.mp32019-02-26 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0128.mp32019-02-26 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0129.mp32019-02-26 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0130.mp32019-02-26 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0131.mp32019-02-26 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0132.mp32019-02-26 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0133.mp32019-02-26 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0134.mp32019-02-26 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0135.mp32019-02-26 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0136.mp32019-02-26 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0137.mp32019-02-26 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0138.mp32019-02-26 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0139.mp32019-02-26 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0140.mp32019-02-26 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0141.mp32019-02-26 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0142.mp32019-02-26 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0143.mp32019-02-26 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0144.mp32019-02-26 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0145.mp32019-02-26 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0146.mp32019-02-26 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0147.mp32019-02-26 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0148.mp32019-02-26 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0149.mp32019-02-26 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0150.mp32019-02-26 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0151.mp32019-02-26 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0152.mp32019-02-26 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0153.mp32019-02-26 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0154.mp32019-02-26 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0155.mp32019-02-26 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0156.mp32019-02-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0157.mp32019-02-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0158.mp32019-02-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0159.mp32019-02-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0160.mp32019-02-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0161.mp32019-02-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0162.mp32019-02-26 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0163.mp32019-02-26 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0164.mp32019-02-26 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0165.mp32019-02-26 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0166.mp32019-02-26 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0167.mp32019-02-26 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0168.mp32019-02-26 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0169.mp32019-02-26 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0170.mp32019-02-26 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0171.mp32019-02-26 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0172.mp32019-02-26 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0173.mp32019-02-26 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0174.mp32019-02-26 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0175.mp32019-02-26 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0176.mp32019-02-26 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0177.mp32019-02-26 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0178.mp32019-02-26 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0179.mp32019-02-26 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0180.mp32019-02-26 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0181.mp32019-02-26 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0182.mp32019-02-26 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0183.mp32019-02-26 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0184.mp32019-02-26 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0185.mp32019-02-26 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0186.mp32019-02-26 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0187.mp32019-02-26 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0188.mp32019-02-26 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0189.mp32019-02-26 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0190.mp32019-02-26 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0191.mp32019-02-26 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0192.mp32019-02-26 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0193.mp32019-02-26 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0194.mp32019-02-26 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0195.mp32019-02-26 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0196.mp32019-02-26 01:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0197.mp32019-02-26 01:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0198.mp32019-02-26 01:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0199.mp32019-02-26 01:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0200.mp32019-02-26 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0201.mp32019-02-26 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0202.mp32019-02-26 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0203.mp32019-02-26 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0204.mp32019-02-26 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0205.mp32019-02-26 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0206.mp32019-02-26 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0207.mp32019-02-26 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0208.mp32019-02-26 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0209.mp32019-02-26 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0210.mp32019-02-26 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0211.mp32019-02-26 01:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0212.mp32019-02-26 01:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0213.mp32019-02-26 01:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0214.mp32019-02-26 01:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0215.mp32019-02-26 01:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0216.mp32019-02-26 01:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0217.mp32019-02-26 01:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0218.mp32019-02-26 01:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0219.mp32019-02-26 01:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0220.mp32019-02-26 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0221.mp32019-02-26 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0222.mp32019-02-26 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0223.mp32019-02-26 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0224.mp32019-02-26 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0225.mp32019-02-26 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0226.mp32019-02-26 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0227.mp32019-02-26 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0228.mp32019-02-26 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0229.mp32019-02-26 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0230.mp32019-02-26 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0231.mp32019-02-26 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0232.mp32019-02-26 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0233.mp32019-02-26 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0234.mp32019-02-26 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0235.mp32019-02-26 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0236.mp32019-02-26 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0237.mp32019-02-26 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0238.mp32019-02-26 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0239.mp32019-02-26 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0240.mp32019-02-26 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0241.mp32019-02-26 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0242.mp32019-02-26 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0243.mp32019-02-26 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0244.mp32019-02-26 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0245.mp32019-02-26 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0246.mp32019-02-26 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0247.mp32019-02-26 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0248.mp32019-02-26 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0249.mp32019-02-26 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0250.mp32019-02-26 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0251.mp32019-02-26 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0252.mp32019-02-26 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0253.mp32019-02-26 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0254.mp32019-02-26 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0255.mp32019-02-26 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0256.mp32019-02-26 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0257.mp32019-02-26 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0258.mp32019-02-26 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0259.mp32019-02-26 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0260.mp32019-02-26 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0261.mp32019-02-26 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0262.mp32019-02-26 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0263.mp32019-02-26 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0264.mp32019-02-26 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0265.mp32019-02-26 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0266.mp32019-02-26 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0267.mp32019-02-26 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0268.mp32019-02-26 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0269.mp32019-02-26 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0270.mp32019-02-26 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0271.mp32019-02-26 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0272.mp32019-02-26 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0273.mp32019-02-26 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0274.mp32019-02-26 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0275.mp32019-02-26 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0276.mp32019-02-26 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0277.mp32019-02-26 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0278.mp32019-02-26 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0279.mp32019-02-26 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0280.mp32019-02-26 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0281.mp32019-02-26 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0282.mp32019-02-26 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0283.mp32019-02-26 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0284.mp32019-02-26 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0285.mp32019-02-26 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0286.mp32019-02-26 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0287.mp32019-02-26 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0288.mp32019-02-26 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0289.mp32019-02-26 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0290.mp32019-02-26 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0291.mp32019-02-26 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0292.mp32019-02-26 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0293.mp32019-02-26 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0294.mp32019-02-26 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0295.mp32019-02-26 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0296.mp32019-02-26 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0297.mp32019-02-26 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0298.mp32019-02-26 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0299.mp32019-02-26 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0300.mp32019-02-26 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0301.mp32019-02-26 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0302.mp32019-02-26 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0303.mp32019-02-26 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0304.mp32019-02-26 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0305.mp32019-02-26 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0306.mp32019-02-26 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0307.mp32019-02-26 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0308.mp32019-02-26 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0309.mp32019-02-26 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0310.mp32019-02-26 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0311.mp32019-02-26 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0312.mp32019-02-26 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0313.mp32019-02-26 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0314.mp32019-02-26 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0315.mp32019-02-26 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0316.mp32019-02-26 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0317.mp32019-02-26 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0318.mp32019-02-26 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0319.mp32019-02-26 02:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0320.mp32019-02-26 02:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0321.mp32019-02-26 02:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0322.mp32019-02-26 02:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0323.mp32019-02-26 02:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0324.mp32019-02-26 02:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0325.mp32019-02-26 02:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0326.mp32019-02-26 02:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0327.mp32019-02-26 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0328.mp32019-02-26 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0329.mp32019-02-26 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0330.mp32019-02-26 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0331.mp32019-02-26 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0332.mp32019-02-26 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0333.mp32019-02-26 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0334.mp32019-02-26 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0335.mp32019-02-26 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0336.mp32019-02-26 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0337.mp32019-02-26 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0338.mp32019-02-26 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0339.mp32019-02-26 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0340.mp32019-02-26 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0341.mp32019-02-26 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0342.mp32019-02-26 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0343.mp32019-02-26 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0344.mp32019-02-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0345.mp32019-02-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0346.mp32019-02-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0347.mp32019-02-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0348.mp32019-02-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0349.mp32019-02-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0350.mp32019-02-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0351.mp32019-02-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0352.mp32019-02-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0353.mp32019-02-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0354.mp32019-02-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0355.mp32019-02-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0356.mp32019-02-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0357.mp32019-02-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0358.mp32019-02-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0359.mp32019-02-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0360.mp32019-02-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0361.mp32019-02-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0362.mp32019-02-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0363.mp32019-02-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0364.mp32019-02-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0365.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0366.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0367.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0368.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0369.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0370.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0371.mp32019-02-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0372.mp32019-02-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0373.mp32019-02-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0374.mp32019-02-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0375.mp32019-02-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0376.mp32019-02-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0377.mp32019-02-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0378.mp32019-02-26 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0379.mp32019-02-26 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0380.mp32019-02-26 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0381.mp32019-02-26 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0382.mp32019-02-26 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0383.mp32019-02-26 02:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0384.mp32019-02-26 02:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0385.mp32019-02-26 02:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0386.mp32019-02-26 02:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0387.mp32019-02-26 02:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0388.mp32019-02-26 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0389.mp32019-02-26 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0390.mp32019-02-26 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0391.mp32019-02-26 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0392.mp32019-02-26 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0393.mp32019-02-26 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0394.mp32019-02-26 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0395.mp32019-02-26 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0396.mp32019-02-26 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0397.mp32019-02-26 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0398.mp32019-02-26 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0399.mp32019-02-26 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0400.mp32019-02-26 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0401.mp32019-02-26 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0402.mp32019-02-26 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0403.mp32019-02-26 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0404.mp32019-02-26 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0405.mp32019-02-26 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0406.mp32019-02-26 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0407.mp32019-02-26 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0408.mp32019-02-26 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0409.mp32019-02-26 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0410.mp32019-02-26 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0411.mp32019-02-26 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0412.mp32019-02-26 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0413.mp32019-02-26 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0414.mp32019-02-26 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0415.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0416.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0417.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0418.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0419.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0420.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0421.mp32019-02-26 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0422.mp32019-02-26 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0423.mp32019-02-26 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0424.mp32019-02-26 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0425.mp32019-02-26 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0426.mp32019-02-26 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0427.mp32019-02-26 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0428.mp32019-02-26 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0429.mp32019-02-26 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0430.mp32019-02-26 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0431.mp32019-02-26 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0432.mp32019-02-26 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0433.mp32019-02-26 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0434.mp32019-02-26 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0435.mp32019-02-26 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0436.mp32019-02-26 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0437.mp32019-02-26 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0438.mp32019-02-26 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0439.mp32019-02-26 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0440.mp32019-02-26 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0441.mp32019-02-26 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0442.mp32019-02-26 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0443.mp32019-02-26 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0444.mp32019-02-26 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0445.mp32019-02-26 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0446.mp32019-02-26 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0447.mp32019-02-26 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0448.mp32019-02-26 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0449.mp32019-02-26 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0450.mp32019-02-26 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0451.mp32019-02-26 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0452.mp32019-02-26 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0453.mp32019-02-26 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0454.mp32019-02-26 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0455.mp32019-02-26 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0456.mp32019-02-26 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0457.mp32019-02-26 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0458.mp32019-02-26 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0459.mp32019-02-26 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0460.mp32019-02-26 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0461.mp32019-02-26 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0462.mp32019-02-26 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0463.mp32019-02-26 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0464.mp32019-02-26 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0465.mp32019-02-26 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0466.mp32019-02-26 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0467.mp32019-02-26 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0468.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0469.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0470.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0471.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0472.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0473.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0474.mp32019-02-26 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0475.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0476.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0477.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0478.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0479.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0480.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0481.mp32019-02-26 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0482.mp32019-02-26 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0483.mp32019-02-26 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0484.mp32019-02-26 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0485.mp32019-02-26 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0486.mp32019-02-26 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0487.mp32019-02-26 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0488.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0489.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0490.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0491.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0492.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0493.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0494.mp32019-02-26 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0495.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0496.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0497.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0498.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0499.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0500.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0501.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0502.mp32019-02-26 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0503.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0504.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0505.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0506.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0507.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0508.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0509.mp32019-02-26 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0510.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0511.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0512.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0513.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0514.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0515.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0516.mp32019-02-26 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0517.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0518.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0519.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0520.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0521.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0522.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0523.mp32019-02-26 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0524.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0525.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0526.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0527.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0528.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0529.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0530.mp32019-02-26 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0531.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0532.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0533.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0534.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0535.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0536.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0537.mp32019-02-26 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0538.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0539.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0540.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0541.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0542.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0543.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0544.mp32019-02-26 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0545.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0546.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0547.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0548.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0549.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0550.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0551.mp32019-02-26 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0552.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0553.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0554.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0555.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0556.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0557.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0558.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0559.mp32019-02-26 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0560.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0561.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0562.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0563.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0564.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0565.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0566.mp32019-02-26 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0567.mp32019-02-26 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0568.mp32019-02-26 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0569.mp32019-02-26 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0570.mp32019-02-26 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0571.mp32019-02-26 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0572.mp32019-02-26 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0573.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0574.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0575.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0576.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0577.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0578.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0579.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0580.mp32019-02-26 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0581.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0582.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0583.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0584.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0585.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0586.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0587.mp32019-02-26 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-0588.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0589.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0590.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0591.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0592.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0593.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0594.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0595.mp32019-02-26 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-0596.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0597.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0598.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0599.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0600.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0601.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0602.mp32019-02-26 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-0603.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0604.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0605.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0606.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0607.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0608.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0609.mp32019-02-26 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-0610.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0611.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0612.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0613.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0614.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0615.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0616.mp32019-02-26 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-0617.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0618.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0619.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0620.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0621.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0622.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0623.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0624.mp32019-02-26 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-0625.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0626.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0627.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0628.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0629.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0630.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0631.mp32019-02-26 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-0632.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0633.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0634.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0635.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0636.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0637.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0638.mp32019-02-26 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-0639.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0640.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0641.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0642.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0643.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0644.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0645.mp32019-02-26 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-0646.mp32019-02-26 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0647.mp32019-02-26 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0648.mp32019-02-26 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0649.mp32019-02-26 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0650.mp32019-02-26 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0651.mp32019-02-26 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-0652.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0653.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0654.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0655.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0656.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0657.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0658.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0659.mp32019-02-26 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-0660.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0661.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0662.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0663.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0664.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0665.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0666.mp32019-02-26 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-0667.mp32019-02-26 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0668.mp32019-02-26 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0669.mp32019-02-26 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0670.mp32019-02-26 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0671.mp32019-02-26 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0672.mp32019-02-26 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-0673.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0674.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0675.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0676.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0677.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0678.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0679.mp32019-02-26 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-0680.mp32019-02-26 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0681.mp32019-02-26 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0682.mp32019-02-26 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0683.mp32019-02-26 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0684.mp32019-02-26 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0685.mp32019-02-26 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-0686.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0687.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0688.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0689.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0690.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0691.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0692.mp32019-02-26 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-0693.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0694.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0695.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0696.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0697.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0698.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0699.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0700.mp32019-02-26 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-0701.mp32019-02-26 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0702.mp32019-02-26 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0703.mp32019-02-26 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0704.mp32019-02-26 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0705.mp32019-02-26 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0706.mp32019-02-26 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-0707.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0708.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0709.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0710.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0711.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0712.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0713.mp32019-02-26 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-0714.mp32019-02-26 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0715.mp32019-02-26 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0716.mp32019-02-26 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0717.mp32019-02-26 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0718.mp32019-02-26 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-0719.mp32019-02-26 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0720.mp32019-02-26 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0721.mp32019-02-26 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0722.mp32019-02-26 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0723.mp32019-02-26 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-0724.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0725.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0726.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0727.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0728.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0729.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0730.mp32019-02-26 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-0731.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0732.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0733.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0734.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0735.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0736.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0737.mp32019-02-26 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-0738.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0739.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0740.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0741.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0742.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0743.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0744.mp32019-02-26 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-0745.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0746.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0747.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0748.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0749.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0750.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0751.mp32019-02-26 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-0752.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0753.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0754.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0755.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0756.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0757.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0758.mp32019-02-26 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-0759.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0760.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0761.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0762.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0763.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0764.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0765.mp32019-02-26 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-0766.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0767.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0768.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0769.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0770.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0771.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0772.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0773.mp32019-02-26 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-0774.mp32019-02-26 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0775.mp32019-02-26 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0776.mp32019-02-26 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0777.mp32019-02-26 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0778.mp32019-02-26 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0779.mp32019-02-26 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-0780.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0781.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0782.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0783.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0784.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0785.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0786.mp32019-02-26 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-0787.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0788.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0789.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0790.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0791.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0792.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0793.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0794.mp32019-02-26 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-0795.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0796.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0797.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0798.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0799.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0800.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0801.mp32019-02-26 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-0802.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0803.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0804.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0805.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0806.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0807.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0808.mp32019-02-26 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-0809.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0810.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0811.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0812.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0813.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0814.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0815.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0816.mp32019-02-26 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-0817.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0818.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0819.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0820.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0821.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0822.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0823.mp32019-02-26 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-0824.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0825.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0826.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0827.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0828.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0829.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0830.mp32019-02-26 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-0831.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0832.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0833.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0834.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0835.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0836.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0837.mp32019-02-26 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-0838.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0839.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0840.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0841.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0842.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0843.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0844.mp32019-02-26 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-0845.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0846.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0847.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0848.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0849.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0850.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0851.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0852.mp32019-02-26 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-0853.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0854.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0855.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0856.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0857.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0858.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0859.mp32019-02-26 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-0860.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0861.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0862.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0863.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0864.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0865.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0866.mp32019-02-26 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-0867.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0868.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0869.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0870.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0871.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0872.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0873.mp32019-02-26 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-0874.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0875.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0876.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0877.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0878.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0879.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0880.mp32019-02-26 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-0881.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0882.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0883.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0884.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0885.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0886.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0887.mp32019-02-26 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-0888.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0889.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0890.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0891.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0892.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0893.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0894.mp32019-02-26 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-0895.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0896.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0897.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0898.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0899.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0900.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0901.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0902.mp32019-02-26 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-0903.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0904.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0905.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0906.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0907.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0908.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0909.mp32019-02-26 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-0910.mp32019-02-26 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0911.mp32019-02-26 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0912.mp32019-02-26 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0913.mp32019-02-26 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0914.mp32019-02-26 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0915.mp32019-02-26 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-0916.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0917.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0918.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0919.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0920.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0921.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0922.mp32019-02-26 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-0923.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0924.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0925.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0926.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0927.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0928.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0929.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0930.mp32019-02-26 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-0931.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0932.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0933.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0934.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0935.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0936.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0937.mp32019-02-26 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-0938.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0939.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0940.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0941.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0942.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0943.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0944.mp32019-02-26 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-0945.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0946.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0947.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0948.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0949.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0950.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0951.mp32019-02-26 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-0952.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0953.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0954.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0955.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0956.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0957.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0958.mp32019-02-26 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-0959.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0960.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0961.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0962.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0963.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0964.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0965.mp32019-02-26 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-0966.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0967.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0968.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0969.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0970.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0971.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0972.mp32019-02-26 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-0973.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0974.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0975.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0976.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0977.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0978.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0979.mp32019-02-26 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-0980.mp32019-02-26 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0981.mp32019-02-26 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0982.mp32019-02-26 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0983.mp32019-02-26 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0984.mp32019-02-26 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0985.mp32019-02-26 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-0986.mp32019-02-26 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0987.mp32019-02-26 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0988.mp32019-02-26 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0989.mp32019-02-26 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0990.mp32019-02-26 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0991.mp32019-02-26 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-0992.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0993.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0994.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0995.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0996.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0997.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0998.mp32019-02-26 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-0999.mp32019-02-26 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1000.mp32019-02-26 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1001.mp32019-02-26 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1002.mp32019-02-26 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1003.mp32019-02-26 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1004.mp32019-02-26 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1005.mp32019-02-26 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1006.mp32019-02-26 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1007.mp32019-02-26 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1008.mp32019-02-26 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1009.mp32019-02-26 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1010.mp32019-02-26 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1011.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1012.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1013.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1014.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1015.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1016.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1017.mp32019-02-26 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1018.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1019.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1020.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1021.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1022.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1023.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1024.mp32019-02-26 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1025.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1026.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1027.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1028.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1029.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1030.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1031.mp32019-02-26 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1032.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1033.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1034.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1035.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1036.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1037.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1038.mp32019-02-26 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1039.mp32019-02-26 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1040.mp32019-02-26 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1041.mp32019-02-26 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1042.mp32019-02-26 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1043.mp32019-02-26 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1044.mp32019-02-26 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1045.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1046.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1047.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1048.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1049.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1050.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1051.mp32019-02-26 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1052.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1053.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1054.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1055.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1056.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1057.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1058.mp32019-02-26 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1059.mp32019-02-26 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1060.mp32019-02-26 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1061.mp32019-02-26 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1062.mp32019-02-26 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1063.mp32019-02-26 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1064.mp32019-02-26 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1065.mp32019-02-26 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1066.mp32019-02-26 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1067.mp32019-02-26 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1068.mp32019-02-26 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1069.mp32019-02-26 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1070.mp32019-02-26 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1071.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1072.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1073.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1074.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1075.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1076.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1077.mp32019-02-26 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1078.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1079.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1080.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1081.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1082.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1083.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1084.mp32019-02-26 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1085.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1086.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1087.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1088.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1089.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1090.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1091.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1092.mp32019-02-26 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1093.mp32019-02-26 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1094.mp32019-02-26 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1095.mp32019-02-26 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1096.mp32019-02-26 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1097.mp32019-02-26 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1098.mp32019-02-26 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1099.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1100.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1101.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1102.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1103.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1104.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1105.mp32019-02-26 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1106.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1107.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1108.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1109.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1110.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1111.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1112.mp32019-02-26 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1113.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1114.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1115.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1116.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1117.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1118.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1119.mp32019-02-26 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1120.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1121.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1122.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1123.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1124.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1125.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1126.mp32019-02-26 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1127.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1128.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1129.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1130.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1131.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1132.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1133.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1134.mp32019-02-26 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1135.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1136.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1137.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1138.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1139.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1140.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1141.mp32019-02-26 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1142.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1143.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1144.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1145.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1146.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1147.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1148.mp32019-02-26 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1149.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1150.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1151.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1152.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1153.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1154.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1155.mp32019-02-26 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1156.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1157.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1158.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1159.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1160.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1161.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1162.mp32019-02-26 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1163.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1164.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1165.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1166.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1167.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1168.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1169.mp32019-02-26 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1170.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1171.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1172.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1173.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1174.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1175.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1176.mp32019-02-26 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1177.mp32019-02-26 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1178.mp32019-02-26 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1179.mp32019-02-26 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1180.mp32019-02-26 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1181.mp32019-02-26 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1182.mp32019-02-26 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1183.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1184.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1185.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1186.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1187.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1188.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1189.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1190.mp32019-02-26 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1191.mp32019-02-26 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1192.mp32019-02-26 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1193.mp32019-02-26 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1194.mp32019-02-26 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1195.mp32019-02-26 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1196.mp32019-02-26 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1197.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1198.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1199.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1200.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1201.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1202.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1203.mp32019-02-26 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1204.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1205.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1206.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1207.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1208.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1209.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1210.mp32019-02-26 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1211.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1212.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1213.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1214.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1215.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1216.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1217.mp32019-02-26 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1218.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1219.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1220.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1221.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1222.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1223.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1224.mp32019-02-26 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1225.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1226.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1227.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1228.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1229.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1230.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1231.mp32019-02-26 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1232.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1233.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1234.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1235.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1236.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1237.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1238.mp32019-02-26 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1239.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1240.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1241.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1242.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1243.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1244.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1245.mp32019-02-26 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1246.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1247.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1248.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1249.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1250.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1251.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1252.mp32019-02-26 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1253.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1254.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1255.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1256.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1257.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1258.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1259.mp32019-02-26 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1260.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1261.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1262.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1263.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1264.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1265.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1266.mp32019-02-26 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1267.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1268.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1269.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1270.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1271.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1272.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1273.mp32019-02-26 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1274.mp32019-02-26 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1275.mp32019-02-26 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1276.mp32019-02-26 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1277.mp32019-02-26 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1278.mp32019-02-26 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1279.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1280.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1281.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1282.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1283.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1284.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1285.mp32019-02-26 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1286.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1287.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1288.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1289.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1290.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1291.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1292.mp32019-02-26 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1293.mp32019-02-26 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1294.mp32019-02-26 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1295.mp32019-02-26 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1296.mp32019-02-26 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1297.mp32019-02-26 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1298.mp32019-02-26 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1299.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1300.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1301.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1302.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1303.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1304.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1305.mp32019-02-26 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1306.mp32019-02-26 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1307.mp32019-02-26 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1308.mp32019-02-26 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1309.mp32019-02-26 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1310.mp32019-02-26 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1311.mp32019-02-26 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1312.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1313.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1314.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1315.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1316.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1317.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1318.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1319.mp32019-02-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1320.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1321.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1322.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1323.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1324.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1325.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1326.mp32019-02-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1327.mp32019-02-26 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1328.mp32019-02-26 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1329.mp32019-02-26 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1330.mp32019-02-26 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1331.mp32019-02-26 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1332.mp32019-02-26 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1333.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1334.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1335.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1336.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1337.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1338.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1339.mp32019-02-26 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1340.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1341.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1342.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1343.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1344.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1345.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1346.mp32019-02-26 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1347.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1348.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1349.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1350.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1351.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1352.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1353.mp32019-02-26 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1354.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1355.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1356.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1357.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1358.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1359.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1360.mp32019-02-26 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1361.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1362.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1363.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1364.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1365.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1366.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1367.mp32019-02-26 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1368.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1369.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1370.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1371.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1372.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1373.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1374.mp32019-02-26 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1375.mp32019-02-26 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1376.mp32019-02-26 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1377.mp32019-02-26 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1378.mp32019-02-26 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1379.mp32019-02-26 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1380.mp32019-02-26 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1381.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1382.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1383.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1384.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1385.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1386.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1387.mp32019-02-26 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1388.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1389.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1390.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1391.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1392.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1393.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1394.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1395.mp32019-02-26 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1396.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1397.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1398.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1399.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1400.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1401.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1402.mp32019-02-26 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1403.mp32019-02-26 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1404.mp32019-02-26 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1405.mp32019-02-26 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1406.mp32019-02-26 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1407.mp32019-02-26 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1408.mp32019-02-26 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1409.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1410.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1411.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1412.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1413.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1414.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1415.mp32019-02-26 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1416.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1417.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1418.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1419.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1420.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1421.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1422.mp32019-02-26 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1423.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1424.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1425.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1426.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1427.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1428.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1429.mp32019-02-26 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1430.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1431.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1432.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1433.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1434.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1435.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1436.mp32019-02-26 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1437.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1438.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1439.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1440.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1441.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1442.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1443.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1444.mp32019-02-26 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1445.mp32019-02-26 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1446.mp32019-02-26 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1447.mp32019-02-26 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1448.mp32019-02-26 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1449.mp32019-02-26 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1450.mp32019-02-26 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1451.mp32019-02-26 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1452.mp32019-02-26 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1453.mp32019-02-26 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1454.mp32019-02-26 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1455.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1456.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1457.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1458.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1459.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1460.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1461.mp32019-02-26 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1462.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1463.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1464.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1465.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1466.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1467.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1468.mp32019-02-26 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1469.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1470.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1471.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1472.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1473.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1474.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1475.mp32019-02-26 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1476.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1477.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1478.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1479.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1480.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1481.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1482.mp32019-02-26 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1483.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1484.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1485.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1486.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1487.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1488.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1489.mp32019-02-26 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1490.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1491.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1492.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1493.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1494.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1495.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1496.mp32019-02-26 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1497.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1498.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1499.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1500.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1501.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1502.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1503.mp32019-02-26 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1504.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1505.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1506.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1507.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1508.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1509.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1510.mp32019-02-26 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1511.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1512.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1513.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1514.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1515.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1516.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1517.mp32019-02-26 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1518.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1519.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1520.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1521.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1522.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1523.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1524.mp32019-02-26 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1525.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1526.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1527.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1528.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1529.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1530.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1531.mp32019-02-26 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1532.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1533.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1534.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1535.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1536.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1537.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1538.mp32019-02-26 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1539.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1540.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1541.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1542.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1543.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1544.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1545.mp32019-02-26 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1546.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1547.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1548.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1549.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1550.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1551.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1552.mp32019-02-26 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1553.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1554.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1555.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1556.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1557.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1558.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1559.mp32019-02-26 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1560.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1561.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1562.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1563.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1564.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1565.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1566.mp32019-02-26 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1567.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1568.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1569.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1570.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1571.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1572.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1573.mp32019-02-26 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1574.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1575.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1576.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1577.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1578.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1579.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1580.mp32019-02-26 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1581.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1582.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1583.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1584.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1585.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1586.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1587.mp32019-02-26 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1588.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1589.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1590.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1591.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1592.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1593.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1594.mp32019-02-26 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1595.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1596.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1597.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1598.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1599.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1600.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1601.mp32019-02-26 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1602.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1603.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1604.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1605.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1606.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1607.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1608.mp32019-02-26 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1609.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1610.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1611.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1612.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1613.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1614.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1615.mp32019-02-26 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1616.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1617.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1618.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1619.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1620.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1621.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1622.mp32019-02-26 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1623.mp32019-02-26 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1624.mp32019-02-26 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1625.mp32019-02-26 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1626.mp32019-02-26 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1627.mp32019-02-26 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1628.mp32019-02-26 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1629.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1630.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1631.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1632.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1633.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1634.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1635.mp32019-02-26 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1636.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1637.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1638.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1639.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1640.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1641.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1642.mp32019-02-26 05:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1643.mp32019-02-26 05:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1644.mp32019-02-26 05:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1645.mp32019-02-26 05:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1646.mp32019-02-26 05:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1647.mp32019-02-28 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1648.mp32019-02-28 01:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1649.mp32019-02-28 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1650.mp32019-02-28 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1651.mp32019-02-28 01:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1652.mp32019-02-28 01:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1653.mp32019-02-28 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1654.mp32019-02-28 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1655.mp32019-02-28 01:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1656.mp32019-02-28 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1657.mp32019-02-28 01:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1658.mp32019-02-28 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1659.mp32019-02-28 01:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1660.mp32019-02-28 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1661.mp32019-02-28 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1662.mp32019-02-28 01:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1663.mp32019-02-28 01:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1664.mp32019-02-28 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1665.mp32019-02-28 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1666.mp32019-02-28 01:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1667.mp32019-02-28 01:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1668.mp32019-02-28 01:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1669.mp32019-02-28 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1670.mp32019-02-28 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1671.mp32019-02-28 01:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1672.mp32019-02-28 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1673.mp32019-02-28 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1674.mp32019-02-28 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1675.mp32019-02-28 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1676.mp32019-02-28 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1677.mp32019-02-28 01:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1678.mp32019-02-28 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1679.mp32019-02-28 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1680.mp32019-02-28 01:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1681.mp32019-02-28 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1682.mp32019-02-28 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1683.mp32019-02-28 01:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1684.mp32019-02-28 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1685.mp32019-02-28 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1686.mp32019-02-28 01:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1687.mp32019-02-28 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1688.mp32019-02-28 01:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1689.mp32019-02-28 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1690.mp32019-02-28 01:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1691.mp32019-02-28 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1692.mp32019-02-28 01:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1693.mp32019-02-28 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1694.mp32019-02-28 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1695.mp32019-02-28 01:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1696.mp32019-02-28 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1697.mp32019-02-28 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1698.mp32019-02-28 01:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1699.mp32019-02-28 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1700.mp32019-02-28 01:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1701.mp32019-02-28 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1702.mp32019-02-28 01:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1703.mp32019-02-28 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1704.mp32019-02-28 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1705.mp32019-02-28 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1706.mp32019-02-28 01:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1707.mp32019-02-28 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1708.mp32019-02-28 01:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1709.mp32019-02-28 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1710.mp32019-02-28 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1711.mp32019-02-28 01:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1712.mp32019-02-28 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1713.mp32019-02-28 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1714.mp32019-02-28 01:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1715.mp32019-02-28 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1716.mp32019-02-28 01:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1717.mp32019-02-28 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1718.mp32019-02-28 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1719.mp32019-02-28 01:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1720.mp32019-02-28 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1721.mp32019-02-28 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1722.mp32019-02-28 01:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1723.mp32019-02-28 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1724.mp32019-02-28 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1725.mp32019-02-28 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1726.mp32019-02-28 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1727.mp32019-02-28 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1728.mp32019-02-28 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1729.mp32019-02-28 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1730.mp32019-02-28 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1731.mp32019-02-28 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1732.mp32019-02-28 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1733.mp32019-02-28 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1734.mp32019-02-28 01:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1735.mp32019-02-28 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1736.mp32019-02-28 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1737.mp32019-02-28 01:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1738.mp32019-02-28 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1739.mp32019-02-28 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1740.mp32019-02-28 01:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1741.mp32019-02-28 01:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1742.mp32019-02-28 01:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1743.mp32019-02-28 01:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1744.mp32019-02-28 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1745.mp32019-02-28 01:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1746.mp32019-02-28 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1747.mp32019-02-28 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1748.mp32019-02-28 01:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1749.mp32019-02-28 01:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1750.mp32019-02-28 01:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1751.mp32019-02-28 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1752.mp32019-02-28 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1753.mp32019-02-28 01:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1754.mp32019-02-28 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1755.mp32019-02-28 01:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1756.mp32019-02-28 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1757.mp32019-02-28 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1758.mp32019-02-28 01:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1759.mp32019-02-28 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1760.mp32019-02-28 01:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1761.mp32019-02-28 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1762.mp32019-02-28 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1763.mp32019-02-28 01:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1764.mp32019-02-28 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1765.mp32019-02-28 01:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1766.mp32019-02-28 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1767.mp32019-02-28 01:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1768.mp32019-02-28 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1769.mp32019-02-28 01:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1770.mp32019-02-28 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1771.mp32019-02-28 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1772.mp32019-02-28 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1773.mp32019-02-28 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1774.mp32019-02-28 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1775.mp32019-02-28 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1776.mp32019-02-28 02:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1777.mp32019-02-28 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1778.mp32019-02-28 02:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1779.mp32019-02-28 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1780.mp32019-02-28 02:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1781.mp32019-02-28 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1782.mp32019-02-28 02:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1783.mp32019-02-28 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1784.mp32019-02-28 02:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1785.mp32019-02-28 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1786.mp32019-02-28 02:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1787.mp32019-02-28 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1788.mp32019-02-28 02:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1789.mp32019-02-28 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1790.mp32019-02-28 02:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1791.mp32019-02-28 02:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1792.mp32019-02-28 02:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1793.mp32019-02-28 02:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1794.mp32019-02-28 02:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1795.mp32019-02-28 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1796.mp32019-02-28 02:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1797.mp32019-02-28 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1798.mp32019-02-28 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1799.mp32019-02-28 02:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1800.mp32019-02-28 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1801.mp32019-02-28 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1802.mp32019-02-28 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1803.mp32019-02-28 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1804.mp32019-02-28 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1805.mp32019-02-28 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1806.mp32019-02-28 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1807.mp32019-02-28 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1808.mp32019-02-28 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1809.mp32019-02-28 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1810.mp32019-02-28 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1811.mp32019-02-28 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1812.mp32019-02-28 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1813.mp32019-02-28 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1814.mp32019-02-28 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1815.mp32019-02-28 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1816.mp32019-02-28 02:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1817.mp32019-02-28 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1818.mp32019-02-28 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1819.mp32019-02-28 02:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1820.mp32019-02-28 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1821.mp32019-02-28 02:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1822.mp32019-02-28 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1823.mp32019-02-28 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1824.mp32019-02-28 02:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1825.mp32019-02-28 02:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1826.mp32019-02-28 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1827.mp32019-02-28 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1828.mp32019-02-28 02:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1829.mp32019-02-28 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1830.mp32019-02-28 02:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1831.mp32019-02-28 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1832.mp32019-02-28 02:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1833.mp32019-02-28 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1834.mp32019-02-28 02:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1835.mp32019-02-28 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1836.mp32019-02-28 02:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1837.mp32019-02-28 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1838.mp32019-02-28 02:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1839.mp32019-02-28 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1840.mp32019-02-28 02:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1841.mp32019-02-28 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1842.mp32019-02-28 02:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1843.mp32019-02-28 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1844.mp32019-02-28 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1845.mp32019-02-28 02:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1846.mp32019-02-28 02:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1847.mp32019-02-28 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1848.mp32019-02-28 02:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1849.mp32019-02-28 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1850.mp32019-02-28 02:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-1851.mp32019-02-28 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1852.mp32019-02-28 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1853.mp32019-02-28 02:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-1854.mp32019-02-28 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1855.mp32019-02-28 02:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-1856.mp32019-02-28 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1857.mp32019-02-28 02:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-1858.mp32019-02-28 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1859.mp32019-02-28 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1860.mp32019-02-28 02:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-1861.mp32019-02-28 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1862.mp32019-02-28 02:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-1863.mp32019-02-28 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1864.mp32019-02-28 02:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-1865.mp32019-02-28 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1866.mp32019-02-28 02:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-1867.mp32019-02-28 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1868.mp32019-02-28 02:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-1869.mp32019-02-28 02:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-1870.mp32019-02-28 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1871.mp32019-02-28 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-1872.mp32019-02-28 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-1873.mp32019-02-28 02:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-1874.mp32019-02-28 02:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-1875.mp32019-02-28 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1876.mp32019-02-28 02:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-1877.mp32019-02-28 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1878.mp32019-02-28 02:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-1879.mp32019-02-28 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1880.mp32019-02-28 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1881.mp32019-02-28 02:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-1882.mp32019-02-28 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1883.mp32019-02-28 02:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-1884.mp32019-02-28 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1885.mp32019-02-28 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1886.mp32019-02-28 02:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-1887.mp32019-02-28 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1888.mp32019-02-28 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1889.mp32019-02-28 02:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-1890.mp32019-02-28 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1891.mp32019-02-28 02:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-1892.mp32019-02-28 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1893.mp32019-02-28 02:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-1894.mp32019-02-28 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1895.mp32019-02-28 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1896.mp32019-02-28 02:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-1897.mp32019-02-28 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1898.mp32019-02-28 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1899.mp32019-02-28 02:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-1900.mp32019-02-28 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1901.mp32019-02-28 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1902.mp32019-02-28 03:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-1903.mp32019-02-28 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1904.mp32019-02-28 03:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-1905.mp32019-02-28 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1906.mp32019-02-28 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1907.mp32019-02-28 03:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-1908.mp32019-02-28 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1909.mp32019-02-28 03:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-1910.mp32019-02-28 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1911.mp32019-02-28 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1912.mp32019-02-28 03:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-1913.mp32019-02-28 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1914.mp32019-02-28 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1915.mp32019-02-28 03:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-1916.mp32019-02-28 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1917.mp32019-02-28 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1918.mp32019-02-28 03:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-1919.mp32019-02-28 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1920.mp32019-02-28 03:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-1921.mp32019-02-28 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1922.mp32019-02-28 03:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-1923.mp32019-02-28 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1924.mp32019-02-28 03:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-1925.mp32019-02-28 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1926.mp32019-02-28 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1927.mp32019-02-28 03:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-1928.mp32019-02-28 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1929.mp32019-02-28 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1930.mp32019-02-28 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1931.mp32019-02-28 03:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-1932.mp32019-02-28 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1933.mp32019-02-28 03:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-1934.mp32019-02-28 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1935.mp32019-02-28 03:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-1936.mp32019-02-28 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1937.mp32019-02-28 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1938.mp32019-02-28 03:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-1939.mp32019-02-28 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1940.mp32019-02-28 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1941.mp32019-02-28 03:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-1942.mp32019-02-28 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1943.mp32019-02-28 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1944.mp32019-02-28 03:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-1945.mp32019-02-28 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1946.mp32019-02-28 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1947.mp32019-02-28 03:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-1948.mp32019-02-28 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1949.mp32019-02-28 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1950.mp32019-02-28 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1951.mp32019-02-28 03:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-1952.mp32019-02-28 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1953.mp32019-02-28 03:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-1954.mp32019-02-28 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1955.mp32019-02-28 03:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-1956.mp32019-02-28 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1957.mp32019-02-28 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1958.mp32019-02-28 03:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-1959.mp32019-02-28 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1960.mp32019-02-28 03:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-1961.mp32019-02-28 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1962.mp32019-02-28 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1963.mp32019-02-28 03:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-1964.mp32019-02-28 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1965.mp32019-02-28 03:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-1966.mp32019-02-28 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1967.mp32019-02-28 03:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-1968.mp32019-02-28 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1969.mp32019-02-28 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1970.mp32019-02-28 03:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-1971.mp32019-02-28 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1972.mp32019-02-28 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1973.mp32019-02-28 03:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-1974.mp32019-02-28 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1975.mp32019-02-28 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1976.mp32019-02-28 03:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-1977.mp32019-02-28 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1978.mp32019-02-28 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1979.mp32019-02-28 03:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-1980.mp32019-02-28 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1981.mp32019-02-28 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1982.mp32019-02-28 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1983.mp32019-02-28 03:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-1984.mp32019-02-28 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1985.mp32019-02-28 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1986.mp32019-02-28 03:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-1987.mp32019-02-28 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1988.mp32019-02-28 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1989.mp32019-02-28 03:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-1990.mp32019-02-28 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1991.mp32019-02-28 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1992.mp32019-02-28 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1993.mp32019-02-28 03:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-1994.mp32019-02-28 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1995.mp32019-02-28 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1996.mp32019-02-28 03:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-1997.mp32019-02-28 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1998.mp32019-02-28 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-1999.mp32019-02-28 03:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-2000.mp32019-02-28 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2001.mp32019-02-28 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2002.mp32019-02-28 03:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2003.mp32019-02-28 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2004.mp32019-02-28 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2005.mp32019-02-28 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2006.mp32019-02-28 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2007.mp32019-02-28 03:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2008.mp32019-02-28 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2009.mp32019-02-28 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2010.mp32019-02-28 03:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2011.mp32019-02-28 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2012.mp32019-02-28 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2013.mp32019-02-28 03:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2014.mp32019-02-28 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2015.mp32019-02-28 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2016.mp32019-02-28 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2017.mp32019-02-28 03:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2018.mp32019-02-28 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2019.mp32019-02-28 03:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2020.mp32019-02-28 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2021.mp32019-02-28 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2022.mp32019-02-28 03:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2023.mp32019-02-28 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2024.mp32019-02-28 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2025.mp32019-02-28 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2026.mp32019-02-28 03:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2027.mp32019-02-28 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2028.mp32019-02-28 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2029.mp32019-02-28 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2030.mp32019-02-28 03:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2031.mp32019-02-28 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2032.mp32019-02-28 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2033.mp32019-02-28 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2034.mp32019-02-28 03:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2035.mp32019-02-28 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2036.mp32019-02-28 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2037.mp32019-02-28 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2038.mp32019-02-28 03:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2039.mp32019-02-28 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2040.mp32019-02-28 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2041.mp32019-02-28 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2042.mp32019-02-28 03:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2043.mp32019-02-28 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2044.mp32019-02-28 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2045.mp32019-02-28 03:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2046.mp32019-02-28 03:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2047.mp32019-02-28 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2048.mp32019-02-28 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2049.mp32019-02-28 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2050.mp32019-02-28 03:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2051.mp32019-02-28 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2052.mp32019-02-28 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2053.mp32019-02-28 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2054.mp32019-02-28 03:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2055.mp32019-02-28 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2056.mp32019-02-28 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2057.mp32019-02-28 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2058.mp32019-02-28 03:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2059.mp32019-02-28 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2060.mp32019-02-28 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2061.mp32019-02-28 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2062.mp32019-02-28 03:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2063.mp32019-02-28 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2064.mp32019-02-28 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2065.mp32019-02-28 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2066.mp32019-02-28 03:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2067.mp32019-02-28 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2068.mp32019-02-28 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2069.mp32019-02-28 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2070.mp32019-02-28 03:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2071.mp32019-02-28 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2072.mp32019-02-28 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2073.mp32019-02-28 03:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2074.mp32019-02-28 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2075.mp32019-02-28 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2076.mp32019-02-28 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2077.mp32019-02-28 03:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2078.mp32019-02-28 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2079.mp32019-02-28 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2080.mp32019-02-28 03:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2081.mp32019-02-28 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2082.mp32019-02-28 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2083.mp32019-02-28 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2084.mp32019-02-28 03:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2085.mp32019-02-28 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2086.mp32019-02-28 04:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2087.mp32019-02-28 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2088.mp32019-02-28 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2089.mp32019-02-28 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2090.mp32019-02-28 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2091.mp32019-02-28 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2092.mp32019-02-28 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2093.mp32019-02-28 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2094.mp32019-02-28 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2095.mp32019-02-28 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2096.mp32019-02-28 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2097.mp32019-02-28 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2098.mp32019-02-28 04:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2099.mp32019-02-28 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2100.mp32019-02-28 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2101.mp32019-02-28 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2102.mp32019-02-28 04:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2103.mp32019-02-28 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2104.mp32019-02-28 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2105.mp32019-02-28 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2106.mp32019-02-28 04:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2107.mp32019-02-28 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2108.mp32019-02-28 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2109.mp32019-02-28 04:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2110.mp32019-02-28 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-2111.mp32019-02-28 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-2112.mp32019-02-28 04:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-2113.mp32019-02-28 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2114.mp32019-02-28 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2115.mp32019-02-28 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2116.mp32019-02-28 04:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2117.mp32019-02-28 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2118.mp32019-02-28 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2119.mp32019-02-28 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2120.mp32019-02-28 04:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2121.mp32019-02-28 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2122.mp32019-02-28 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2123.mp32019-02-28 04:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2124.mp32019-02-28 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2125.mp32019-02-28 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2126.mp32019-02-28 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2127.mp32019-02-28 04:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2128.mp32019-02-28 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2129.mp32019-02-28 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2130.mp32019-02-28 04:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2131.mp32019-02-28 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2132.mp32019-02-28 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2133.mp32019-02-28 04:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2134.mp32019-02-28 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2135.mp32019-02-28 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2136.mp32019-02-28 04:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2137.mp32019-02-28 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2138.mp32019-02-28 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2139.mp32019-02-28 04:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2140.mp32019-02-28 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2141.mp32019-02-28 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2142.mp32019-02-28 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2143.mp32019-02-28 04:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2144.mp32019-02-28 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2145.mp32019-02-28 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2146.mp32019-02-28 04:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2147.mp32019-02-28 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2148.mp32019-02-28 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2149.mp32019-02-28 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2150.mp32019-02-28 04:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2151.mp32019-02-28 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2152.mp32019-02-28 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2153.mp32019-02-28 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2154.mp32019-02-28 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2155.mp32019-02-28 04:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2156.mp32019-02-28 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2157.mp32019-02-28 04:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2158.mp32019-02-28 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2159.mp32019-02-28 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2160.mp32019-02-28 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2161.mp32019-02-28 04:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2162.mp32019-02-28 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2163.mp32019-02-28 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2164.mp32019-02-28 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2165.mp32019-02-28 04:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2166.mp32019-02-28 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2167.mp32019-02-28 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2168.mp32019-02-28 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2169.mp32019-02-28 04:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2170.mp32019-02-28 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-2171.mp32019-02-28 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-2172.mp32019-02-28 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-2173.mp32019-02-28 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-2174.mp32019-02-28 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-2175.mp32019-02-28 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-2176.mp32019-02-28 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-2177.mp32019-02-28 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-2178.mp32019-02-28 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-2179.mp32019-02-28 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-2180.mp32019-02-28 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-2181.mp32019-02-28 04:27
 • chi-ton-tu-la-chuong-2182.mp32019-02-28 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-2183.mp32019-02-28 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-2184.mp32019-02-28 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-2185.mp32019-02-28 04:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-2186.mp32019-02-28 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-2187.mp32019-02-28 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-2188.mp32019-02-28 04:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-2189.mp32019-02-28 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2190.mp32019-02-28 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2191.mp32019-02-28 04:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2192.mp32019-02-28 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-2193.mp32019-02-28 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-2194.mp32019-02-28 04:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-2195.mp32019-02-28 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-2196.mp32019-02-28 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-2197.mp32019-02-28 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-2198.mp32019-02-28 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-2199.mp32019-02-28 04:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-2200.mp32019-02-28 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-2201.mp32019-02-28 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-2202.mp32019-02-28 04:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-2203.mp32019-02-28 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-2204.mp32019-02-28 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-2205.mp32019-02-28 04:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-2206.mp32019-02-28 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-2207.mp32019-02-28 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-2208.mp32019-02-28 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-2209.mp32019-02-28 04:35
 • chi-ton-tu-la-chuong-2210.mp32019-02-28 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2211.mp32019-02-28 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2212.mp32019-02-28 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2213.mp32019-02-28 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2214.mp32019-02-28 04:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2215.mp32019-02-28 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2216.mp32019-02-28 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2217.mp32019-02-28 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2218.mp32019-02-28 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2219.mp32019-02-28 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2220.mp32019-02-28 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2221.mp32019-02-28 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2222.mp32019-02-28 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2223.mp32019-02-28 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2224.mp32019-02-28 04:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2225.mp32019-02-28 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2226.mp32019-02-28 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2227.mp32019-02-28 04:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2228.mp32019-02-28 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2229.mp32019-02-28 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2230.mp32019-02-28 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2231.mp32019-02-28 04:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2232.mp32019-02-28 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2233.mp32019-02-28 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2234.mp32019-02-28 04:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2235.mp32019-02-28 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2236.mp32019-02-28 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2237.mp32019-02-28 04:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2238.mp32019-02-28 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2239.mp32019-02-28 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2240.mp32019-02-28 04:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2241.mp32019-02-28 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2242.mp32019-02-28 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2243.mp32019-02-28 04:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2244.mp32019-02-28 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2245.mp32019-02-28 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2246.mp32019-02-28 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2247.mp32019-02-28 04:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2248.mp32019-02-28 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2249.mp32019-02-28 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2250.mp32019-02-28 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2251.mp32019-02-28 04:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2252.mp32019-02-28 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2253.mp32019-02-28 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2254.mp32019-02-28 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2255.mp32019-02-28 04:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2256.mp32019-02-28 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2257.mp32019-02-28 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2258.mp32019-02-28 04:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2259.mp32019-02-28 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2260.mp32019-02-28 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2261.mp32019-02-28 04:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2262.mp32019-02-28 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2263.mp32019-02-28 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2264.mp32019-02-28 04:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2265.mp32019-02-28 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2266.mp32019-02-28 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2267.mp32019-02-28 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2268.mp32019-02-28 04:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2269.mp32019-02-28 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2270.mp32019-02-28 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2271.mp32019-02-28 04:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2272.mp32019-02-28 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2273.mp32019-02-28 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2274.mp32019-02-28 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2275.mp32019-02-28 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2276.mp32019-02-28 04:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2277.mp32019-02-28 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2278.mp32019-02-28 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2279.mp32019-02-28 04:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2280.mp32019-02-28 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2281.mp32019-02-28 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2282.mp32019-02-28 04:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2283.mp32019-02-28 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2284.mp32019-02-28 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2285.mp32019-02-28 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2286.mp32019-02-28 04:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2287.mp32019-02-28 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2288.mp32019-02-28 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2289.mp32019-02-28 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2290.mp32019-02-28 04:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2291.mp32019-02-28 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2292.mp32019-02-28 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2293.mp32019-02-28 04:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2294.mp32019-02-28 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2295.mp32019-02-28 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2296.mp32019-02-28 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2297.mp32019-02-28 05:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2298.mp32019-02-28 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2299.mp32019-02-28 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2300.mp32019-02-28 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2301.mp32019-02-28 05:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2302.mp32019-02-28 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2303.mp32019-02-28 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2304.mp32019-02-28 05:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2305.mp32019-02-28 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2306.mp32019-02-28 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2307.mp32019-02-28 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2308.mp32019-02-28 05:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2309.mp32019-02-28 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2310.mp32019-02-28 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2311.mp32019-02-28 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2312.mp32019-02-28 05:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2313.mp32019-02-28 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2314.mp32019-02-28 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2315.mp32019-02-28 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2316.mp32019-02-28 05:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2317.mp32019-02-28 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2318.mp32019-02-28 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2319.mp32019-02-28 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2320.mp32019-02-28 05:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2321.mp32019-02-28 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2322.mp32019-02-28 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2323.mp32019-02-28 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2324.mp32019-02-28 05:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-2325.mp32019-02-28 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-2326.mp32019-02-28 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-2327.mp32019-02-28 05:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-2328.mp32019-02-28 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2329.mp32019-02-28 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2330.mp32019-02-28 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2331.mp32019-02-28 05:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-2332.mp32019-02-28 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2333.mp32019-02-28 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2334.mp32019-02-28 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2335.mp32019-02-28 05:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2336.mp32019-02-28 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2337.mp32019-02-28 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2338.mp32019-02-28 05:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2339.mp32019-02-28 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2340.mp32019-02-28 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2341.mp32019-02-28 05:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2342.mp32019-02-28 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2343.mp32019-02-28 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2344.mp32019-02-28 05:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2345.mp32019-02-28 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2346.mp32019-02-28 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2347.mp32019-02-28 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2348.mp32019-02-28 05:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2349.mp32019-02-28 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2350.mp32019-02-28 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2351.mp32019-02-28 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2352.mp32019-02-28 05:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2353.mp32019-02-28 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2354.mp32019-02-28 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2355.mp32019-02-28 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2356.mp32019-02-28 05:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2357.mp32019-02-28 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2358.mp32019-02-28 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2359.mp32019-02-28 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2360.mp32019-02-28 05:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2361.mp32019-02-28 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2362.mp32019-02-28 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2363.mp32019-02-28 05:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2364.mp32019-02-28 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2365.mp32019-02-28 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2366.mp32019-02-28 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2367.mp32019-02-28 05:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2368.mp32019-02-28 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2369.mp32019-02-28 05:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2370.mp32019-02-28 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2371.mp32019-02-28 05:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2372.mp32019-02-28 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2373.mp32019-02-28 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2374.mp32019-02-28 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2375.mp32019-02-28 05:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2376.mp32019-02-28 05:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2377.mp32019-03-01 16:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2378.mp32019-03-01 16:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2379.mp32019-03-01 16:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2380.mp32019-03-01 16:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2381.mp32019-03-01 16:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2382.mp32019-03-01 16:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2383.mp32019-03-01 16:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2384.mp32019-03-01 16:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2385.mp32019-03-01 16:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2386.mp32019-03-01 16:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2387.mp32019-03-01 16:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2388.mp32019-03-01 16:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2389.mp32019-03-01 16:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2390.mp32019-03-01 16:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2391.mp32019-03-01 16:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2392.mp32019-03-01 16:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2393.mp32019-03-01 16:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2394.mp32019-03-01 16:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2395.mp32019-03-01 16:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2396.mp32019-03-01 16:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2397.mp32019-03-01 17:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2398.mp32019-03-01 17:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2399.mp32019-03-01 17:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2400.mp32019-03-01 17:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2401.mp32019-03-01 17:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2402.mp32019-03-02 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2403.mp32019-03-02 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2404.mp32019-03-02 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2405.mp32019-03-02 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2406.mp32019-03-02 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2407.mp32019-03-02 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2408.mp32019-03-02 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2409.mp32019-03-02 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2410.mp32019-03-02 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2411.mp32019-03-02 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2412.mp32019-03-02 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2413.mp32019-03-03 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2414.mp32019-03-03 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2415.mp32019-03-03 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2416.mp32019-03-03 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2417.mp32019-03-03 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2418.mp32019-03-03 16:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2419.mp32019-03-04 16:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2420.mp32019-03-04 16:10
 • chi-ton-tu-la-chuong-2421.mp32019-03-04 16:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2422.mp32019-03-04 16:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2423.mp32019-03-04 16:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2424.mp32019-03-04 16:11
 • chi-ton-tu-la-chuong-2425.mp32019-03-05 16:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2426.mp32019-03-05 16:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2427.mp32019-03-05 16:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2428.mp32019-03-05 16:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2429.mp32019-03-05 16:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2430.mp32019-03-05 16:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-2431.mp32019-03-06 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2432.mp32019-03-06 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2433.mp32019-03-06 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2434.mp32019-03-06 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2435.mp32019-03-06 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2436.mp32019-03-06 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2437.mp32019-03-07 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2438.mp32019-03-07 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2439.mp32019-03-07 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2440.mp32019-03-07 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2441.mp32019-03-07 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2442.mp32019-03-07 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2443.mp32019-03-09 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2444.mp32019-03-09 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2445.mp32019-03-09 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2446.mp32019-03-09 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2447.mp32019-03-09 02:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2448.mp32019-03-09 02:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2449.mp32019-03-11 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2450.mp32019-03-11 04:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2451.mp32019-03-11 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2452.mp32019-03-11 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2453.mp32019-03-11 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2454.mp32019-03-11 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2455.mp32019-03-11 04:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2456.mp32019-03-11 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2457.mp32019-03-11 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2458.mp32019-03-11 04:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2459.mp32019-03-14 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2460.mp32019-03-14 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2461.mp32019-03-14 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2462.mp32019-03-14 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2463.mp32019-03-14 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2464.mp32019-03-14 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2465.mp32019-03-14 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2466.mp32019-03-14 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2467.mp32019-03-14 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2468.mp32019-03-14 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2469.mp32019-03-14 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2470.mp32019-03-14 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2471.mp32019-03-14 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2472.mp32019-03-14 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2473.mp32019-03-14 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2474.mp32019-03-14 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2475.mp32019-03-14 15:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2476.mp32019-03-14 15:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2477.mp32019-03-14 15:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2478.mp32019-03-14 15:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-2479.mp32019-03-15 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2480.mp32019-03-15 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2481.mp32019-03-15 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2482.mp32019-03-15 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2483.mp32019-03-15 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2484.mp32019-03-15 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2485.mp32019-03-15 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2486.mp32019-03-16 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2487.mp32019-03-16 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2488.mp32019-03-16 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2489.mp32019-03-16 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2490.mp32019-03-16 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2491.mp32019-03-16 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2492.mp32019-03-18 15:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2493.mp32019-03-18 15:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-2494.mp32019-03-18 15:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2495.mp32019-03-18 15:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2496.mp32019-03-18 15:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2497.mp32019-03-18 15:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2498.mp32019-03-18 15:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2499.mp32019-03-18 15:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2500.mp32019-03-18 15:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2501.mp32019-03-18 15:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2502.mp32019-03-18 15:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2503.mp32019-03-18 15:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2504.mp32019-03-19 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2505.mp32019-03-19 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2506.mp32019-03-19 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2507.mp32019-03-19 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2508.mp32019-03-19 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2509.mp32019-03-20 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2510.mp32019-03-20 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2511.mp32019-03-20 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2512.mp32019-03-20 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2513.mp32019-03-20 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2514.mp32019-03-20 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2515.mp32019-03-21 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2516.mp32019-03-21 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2517.mp32019-03-21 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2518.mp32019-03-21 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2519.mp32019-03-21 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2520.mp32019-03-21 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2521.mp32019-03-26 02:12
 • chi-ton-tu-la-chuong-2522.mp32019-03-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2523.mp32019-03-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2524.mp32019-03-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2525.mp32019-03-26 02:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2526.mp32019-03-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2527.mp32019-03-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2528.mp32019-03-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2529.mp32019-03-26 02:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2530.mp32019-03-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2531.mp32019-03-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2532.mp32019-03-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2533.mp32019-03-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2534.mp32019-03-26 02:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2535.mp32019-03-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2536.mp32019-03-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2537.mp32019-03-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2538.mp32019-03-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2539.mp32019-03-26 02:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2540.mp32019-03-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2541.mp32019-03-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2542.mp32019-03-26 02:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2543.mp32019-03-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2544.mp32019-03-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2545.mp32019-03-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2546.mp32019-03-26 02:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2547.mp32019-03-27 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2548.mp32019-03-27 01:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2549.mp32019-03-27 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2550.mp32019-03-27 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2551.mp32019-03-27 01:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2552.mp32019-03-27 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2553.mp32019-03-27 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2554.mp32019-03-27 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2555.mp32019-03-27 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2556.mp32019-03-27 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2557.mp32019-03-28 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2558.mp32019-03-28 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2559.mp32019-03-28 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2560.mp32019-03-28 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2561.mp32019-03-28 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2562.mp32019-03-28 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2563.mp32019-03-29 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2564.mp32019-03-29 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2565.mp32019-03-29 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2566.mp32019-03-29 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2567.mp32019-03-29 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2568.mp32019-03-30 15:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2569.mp32019-03-30 15:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2570.mp32019-03-30 15:13
 • chi-ton-tu-la-chuong-2571.mp32019-03-30 15:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2572.mp32019-03-30 15:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2573.mp32019-03-30 15:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2574.mp32019-03-31 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2575.mp32019-03-31 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2576.mp32019-03-31 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2577.mp32019-03-31 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2578.mp32019-03-31 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2579.mp32019-04-01 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2580.mp32019-04-01 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2581.mp32019-04-01 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2582.mp32019-04-01 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2583.mp32019-04-01 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2584.mp32019-04-02 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2585.mp32019-04-02 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2586.mp32019-04-02 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2587.mp32019-04-02 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2588.mp32019-04-02 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2589.mp32019-04-03 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2590.mp32019-04-03 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2591.mp32019-04-03 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2592.mp32019-04-03 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2593.mp32019-04-03 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2594.mp32019-04-04 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2595.mp32019-04-04 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2596.mp32019-04-04 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2597.mp32019-04-04 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2598.mp32019-04-04 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2599.mp32019-04-05 15:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2600.mp32019-04-05 15:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2601.mp32019-04-05 15:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-2602.mp32019-04-05 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2603.mp32019-04-05 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2604.mp32019-04-07 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2605.mp32019-04-07 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2606.mp32019-04-07 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2607.mp32019-04-07 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2608.mp32019-04-07 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2609.mp32019-04-07 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2610.mp32019-04-07 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2611.mp32019-04-07 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2612.mp32019-04-07 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2613.mp32019-04-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2614.mp32019-04-08 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2615.mp32019-04-08 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2616.mp32019-04-08 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2617.mp32019-04-08 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2618.mp32019-04-08 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2619.mp32019-04-08 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2620.mp32019-04-09 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2621.mp32019-04-09 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2622.mp32019-04-09 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2623.mp32019-04-10 15:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2624.mp32019-04-10 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2625.mp32019-04-10 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2626.mp32019-04-10 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2627.mp32019-04-10 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2628.mp32019-04-10 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2629.mp32019-04-10 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2630.mp32019-04-11 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2631.mp32019-04-11 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2632.mp32019-04-11 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2633.mp32019-04-11 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2634.mp32019-04-11 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2635.mp32019-04-12 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2636.mp32019-04-12 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2637.mp32019-04-12 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2638.mp32019-04-12 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2639.mp32019-04-12 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2640.mp32019-04-13 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2641.mp32019-04-13 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2642.mp32019-04-13 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2643.mp32019-04-13 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2644.mp32019-04-13 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2645.mp32019-04-14 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2646.mp32019-04-14 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2647.mp32019-04-14 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2648.mp32019-04-14 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2649.mp32019-04-14 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2650.mp32019-04-15 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2651.mp32019-04-15 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2652.mp32019-04-15 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2653.mp32019-04-15 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2654.mp32019-04-15 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2655.mp32019-04-16 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2656.mp32019-04-16 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2657.mp32019-04-16 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2658.mp32019-04-16 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2659.mp32019-04-16 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2660.mp32019-04-18 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2661.mp32019-04-18 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2662.mp32019-04-18 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2663.mp32019-04-18 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2664.mp32019-04-18 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2665.mp32019-04-18 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2666.mp32019-04-18 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2667.mp32019-04-18 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2668.mp32019-04-18 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2669.mp32019-04-18 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2670.mp32019-04-18 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2671.mp32019-04-20 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2672.mp32019-04-20 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2673.mp32019-04-20 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2674.mp32019-04-20 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2675.mp32019-04-20 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2676.mp32019-04-20 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2677.mp32019-04-20 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2678.mp32019-04-20 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2679.mp32019-04-20 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2680.mp32019-04-20 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2681.mp32019-04-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2682.mp32019-04-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2683.mp32019-04-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2684.mp32019-04-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2685.mp32019-04-21 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2686.mp32019-04-21 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2687.mp32019-04-22 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2688.mp32019-04-22 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2689.mp32019-04-22 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2690.mp32019-04-22 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2691.mp32019-04-22 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2692.mp32019-04-23 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2693.mp32019-04-23 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2694.mp32019-04-23 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2695.mp32019-04-23 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2696.mp32019-04-23 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2697.mp32019-04-24 15:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2698.mp32019-04-24 15:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2699.mp32019-04-24 15:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2700.mp32019-04-24 15:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2701.mp32019-04-24 15:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2702.mp32019-04-25 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2703.mp32019-04-25 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2704.mp32019-04-25 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2705.mp32019-04-25 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2706.mp32019-04-25 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2707.mp32019-04-26 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2708.mp32019-04-26 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2709.mp32019-04-26 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2710.mp32019-04-26 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2711.mp32019-04-26 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2712.mp32019-04-27 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2713.mp32019-04-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2714.mp32019-04-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2715.mp32019-04-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2716.mp32019-04-27 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2717.mp32019-04-28 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2718.mp32019-04-28 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2719.mp32019-04-28 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2720.mp32019-04-28 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2721.mp32019-04-28 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2722.mp32019-04-30 15:17
 • chi-ton-tu-la-chuong-2723.mp32019-04-30 15:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2724.mp32019-04-30 15:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-2725.mp32019-05-01 15:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2726.mp32019-05-01 15:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2727.mp32019-05-01 15:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2728.mp32019-05-01 15:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2729.mp32019-05-01 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2730.mp32019-05-01 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2731.mp32019-05-01 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2732.mp32019-05-01 15:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2733.mp32019-05-01 15:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2734.mp32019-05-02 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2735.mp32019-05-02 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2736.mp32019-05-02 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2737.mp32019-05-02 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2738.mp32019-05-02 15:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2739.mp32019-05-04 01:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-2740.mp32019-05-04 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2741.mp32019-05-04 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2742.mp32019-05-04 01:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2743.mp32019-05-04 01:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2744.mp32019-05-04 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2745.mp32019-05-04 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2746.mp32019-05-04 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2747.mp32019-05-04 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2748.mp32019-05-04 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2749.mp32019-05-09 15:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2750.mp32019-05-09 15:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2751.mp32019-05-09 15:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2752.mp32019-05-09 15:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2753.mp32019-05-09 15:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2754.mp32019-05-09 15:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2755.mp32019-05-09 15:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2756.mp32019-05-09 15:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2757.mp32019-05-09 16:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2758.mp32019-05-09 16:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2759.mp32019-05-09 16:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2760.mp32019-05-09 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2761.mp32019-05-09 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2762.mp32019-05-09 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2763.mp32019-05-09 16:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2764.mp32019-05-09 16:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2765.mp32019-05-09 16:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2766.mp32019-05-09 16:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2767.mp32019-05-09 16:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2768.mp32019-05-09 16:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2769.mp32019-05-09 16:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2770.mp32019-05-09 16:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2771.mp32019-05-09 16:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2772.mp32019-05-09 16:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2773.mp32019-05-09 16:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2774.mp32019-05-09 16:04
 • chi-ton-tu-la-chuong-2775.mp32019-05-10 15:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2776.mp32019-05-10 15:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-2777.mp32019-05-10 15:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2778.mp32019-05-10 15:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2779.mp32019-05-10 15:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2780.mp32019-05-11 22:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2781.mp32019-05-11 22:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2782.mp32019-05-11 22:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2783.mp32019-05-11 22:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2784.mp32019-05-11 22:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2785.mp32019-05-13 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2786.mp32019-05-13 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2787.mp32019-05-13 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2788.mp32019-05-13 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2789.mp32019-05-13 15:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2790.mp32019-05-13 15:23
 • chi-ton-tu-la-chuong-2791.mp32019-05-13 15:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2792.mp32019-05-13 15:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2793.mp32019-05-13 15:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2794.mp32019-05-13 15:24
 • chi-ton-tu-la-chuong-2795.mp32019-05-14 15:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2796.mp32019-05-14 15:14
 • chi-ton-tu-la-chuong-2797.mp32019-05-14 15:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2798.mp32019-05-14 15:15
 • chi-ton-tu-la-chuong-2799.mp32019-05-14 15:16
 • chi-ton-tu-la-chuong-2800.mp32019-05-15 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2801.mp32019-05-15 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2802.mp32019-05-15 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2803.mp32019-05-15 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2804.mp32019-05-15 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2805.mp32019-05-16 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2806.mp32019-05-16 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2807.mp32019-05-16 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2808.mp32019-05-16 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2809.mp32019-05-16 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2810.mp32019-05-17 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2811.mp32019-05-17 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2812.mp32019-05-17 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2813.mp32019-05-17 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2814.mp32019-05-17 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2815.mp32019-05-18 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2816.mp32019-05-18 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2817.mp32019-05-18 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2818.mp32019-05-18 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2819.mp32019-05-18 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2820.mp32019-05-19 16:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-2821.mp32019-05-19 16:28
 • chi-ton-tu-la-chuong-2822.mp32019-05-19 16:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-2823.mp32019-05-20 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2824.mp32019-05-20 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2825.mp32019-05-20 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2826.mp32019-05-21 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2827.mp32019-05-21 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2828.mp32019-05-21 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2829.mp32019-05-22 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2830.mp32019-05-22 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2831.mp32019-05-22 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2832.mp32019-05-23 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2833.mp32019-05-23 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2834.mp32019-05-23 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2835.mp32019-05-23 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2836.mp32019-05-23 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2837.mp32019-05-23 14:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2838.mp32019-05-24 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2839.mp32019-05-24 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2840.mp32019-05-24 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2841.mp32019-05-24 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2842.mp32019-05-24 15:03
 • chi-ton-tu-la-chuong-2843.mp32019-05-25 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-2844.mp32019-05-25 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2845.mp32019-05-25 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2846.mp32019-05-26 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2847.mp32019-05-26 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2848.mp32019-05-26 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2849.mp32019-05-26 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2850.mp32019-05-27 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2851.mp32019-05-27 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2852.mp32019-05-27 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2853.mp32019-05-27 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2854.mp32019-05-27 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2855.mp32019-05-29 00:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2856.mp32019-05-29 00:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2857.mp32019-05-29 00:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2858.mp32019-05-29 00:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2859.mp32019-05-29 00:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2860.mp32019-05-29 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2861.mp32019-05-29 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2862.mp32019-05-29 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-2863.mp32019-05-29 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2864.mp32019-05-29 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2865.mp32019-05-30 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2866.mp32019-05-30 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2867.mp32019-05-30 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2868.mp32019-05-30 15:02
 • chi-ton-tu-la-chuong-2869.mp32019-05-31 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2870.mp32019-05-31 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2871.mp32019-05-31 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-2872.mp32019-05-31 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2873.mp32019-05-31 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2874.mp32019-06-03 15:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2875.mp32019-06-03 15:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2876.mp32019-06-03 15:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-2877.mp32019-06-03 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2878.mp32019-06-03 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2879.mp32019-06-03 15:47
 • chi-ton-tu-la-chuong-2880.mp32019-06-03 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2881.mp32019-06-03 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2882.mp32019-06-03 15:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-2883.mp32019-06-03 15:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2884.mp32019-06-03 15:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2885.mp32019-06-03 15:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2886.mp32019-06-03 15:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-2887.mp32019-06-03 15:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2888.mp32019-06-03 15:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2889.mp32019-06-06 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2890.mp32019-06-06 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2891.mp32019-06-06 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2892.mp32019-06-06 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2893.mp32019-06-06 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2894.mp32019-06-06 15:20
 • chi-ton-tu-la-chuong-2895.mp32019-06-06 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2896.mp32019-06-06 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2897.mp32019-06-06 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2898.mp32019-06-06 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2899.mp32019-06-06 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2900.mp32019-06-06 15:21
 • chi-ton-tu-la-chuong-2901.mp32019-06-06 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2902.mp32019-06-06 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2903.mp32019-06-06 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2904.mp32019-06-06 15:22
 • chi-ton-tu-la-chuong-2905.mp32019-06-07 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2906.mp32019-06-07 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2907.mp32019-06-07 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2908.mp32019-06-07 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2909.mp32019-06-11 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2910.mp32019-06-11 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2911.mp32019-06-11 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2912.mp32019-06-11 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-2913.mp32019-06-11 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2914.mp32019-06-11 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2915.mp32019-06-11 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2916.mp32019-06-11 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2917.mp32019-06-11 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2918.mp32019-06-11 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-2919.mp32019-06-11 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2920.mp32019-06-11 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2921.mp32019-06-11 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2922.mp32019-06-11 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2923.mp32019-06-11 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-2924.mp32019-06-11 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2925.mp32019-06-11 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-2926.mp32019-06-13 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2927.mp32019-06-13 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2928.mp32019-06-13 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2929.mp32019-06-13 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2930.mp32019-06-13 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2931.mp32019-06-13 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-2932.mp32019-06-13 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2933.mp32019-06-13 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2934.mp32019-06-13 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2935.mp32019-06-13 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2936.mp32019-06-13 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2937.mp32019-06-13 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-2938.mp32019-06-13 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2939.mp32019-06-13 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2940.mp32019-06-13 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2941.mp32019-06-14 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2942.mp32019-06-14 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2943.mp32019-06-14 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2944.mp32019-06-14 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2945.mp32019-06-14 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-2946.mp32019-06-15 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2947.mp32019-06-15 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2948.mp32019-06-15 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2949.mp32019-06-15 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2950.mp32019-06-15 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-2951.mp32019-06-17 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2952.mp32019-06-17 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2953.mp32019-06-17 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2954.mp32019-06-17 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2955.mp32019-06-17 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2956.mp32019-06-17 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2957.mp32019-06-17 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2958.mp32019-06-17 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2959.mp32019-06-17 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2960.mp32019-06-18 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2961.mp32019-06-18 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2962.mp32019-06-18 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2963.mp32019-06-18 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2964.mp32019-06-19 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2965.mp32019-06-19 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2966.mp32019-06-19 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2967.mp32019-06-19 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2968.mp32019-06-19 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2969.mp32019-06-20 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-2970.mp32019-06-20 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2971.mp32019-06-20 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2972.mp32019-06-20 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-2973.mp32019-06-22 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2974.mp32019-06-22 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-2975.mp32019-06-22 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2976.mp32019-06-22 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2977.mp32019-06-22 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2978.mp32019-06-22 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2979.mp32019-06-22 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2980.mp32019-06-22 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-2981.mp32019-06-22 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2982.mp32019-06-22 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2983.mp32019-06-22 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-2984.mp32019-06-23 22:29
 • chi-ton-tu-la-chuong-2985.mp32019-06-23 22:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2986.mp32019-06-23 22:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2987.mp32019-06-23 22:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2988.mp32019-06-23 22:30
 • chi-ton-tu-la-chuong-2989.mp32019-06-24 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2990.mp32019-06-24 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-2991.mp32019-06-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2992.mp32019-06-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2993.mp32019-06-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2994.mp32019-06-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2995.mp32019-06-26 01:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-2996.mp32019-06-26 14:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2997.mp32019-06-26 14:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2998.mp32019-06-26 14:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-2999.mp32019-06-26 14:41
 • chi-ton-tu-la-chuong-3000.mp32019-06-26 14:42
 • chi-ton-tu-la-chuong-3001.mp32019-06-27 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-3002.mp32019-06-27 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-3003.mp32019-06-27 15:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-3004.mp32019-06-28 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3005.mp32019-06-28 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3006.mp32019-06-28 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3007.mp32019-06-28 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3008.mp32019-06-28 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3009.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3010.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3011.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3012.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3013.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3014.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3015.mp32019-06-30 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3016.mp32019-06-30 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-3017.mp32019-06-30 15:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-3018.mp32019-07-01 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3019.mp32019-07-01 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3020.mp32019-07-01 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3021.mp32019-07-01 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3022.mp32019-07-02 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-3023.mp32019-07-02 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-3024.mp32019-07-02 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-3025.mp32019-07-02 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-3026.mp32019-07-02 14:46
 • chi-ton-tu-la-chuong-3027.mp32019-07-04 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3028.mp32019-07-04 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3029.mp32019-07-04 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3030.mp32019-07-04 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3031.mp32019-07-04 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3032.mp32019-07-04 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3033.mp32019-07-04 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3034.mp32019-07-04 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3035.mp32019-07-04 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3036.mp32019-07-04 14:52
 • chi-ton-tu-la-chuong-3037.mp32019-07-05 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-3038.mp32019-07-05 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-3039.mp32019-07-05 14:43
 • chi-ton-tu-la-chuong-3040.mp32019-07-05 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3041.mp32019-07-05 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3042.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3043.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3044.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3045.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3046.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3047.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3048.mp32019-07-07 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3049.mp32019-07-07 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3050.mp32019-07-07 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3051.mp32019-07-07 14:51
 • chi-ton-tu-la-chuong-3052.mp32019-07-08 14:44
 • chi-ton-tu-la-chuong-3053.mp32019-07-08 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-3054.mp32019-07-08 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-3055.mp32019-07-08 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-3056.mp32019-07-08 14:45
 • chi-ton-tu-la-chuong-3057.mp32019-07-13 15:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-3058.mp32019-07-13 15:05
 • chi-ton-tu-la-chuong-3059.mp32019-07-13 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3060.mp32019-07-13 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3061.mp32019-07-13 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3062.mp32019-07-13 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3063.mp32019-07-13 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3064.mp32019-07-13 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3065.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3066.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3067.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3068.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3069.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3070.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3071.mp32019-07-13 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3072.mp32019-07-13 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3073.mp32019-07-13 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3074.mp32019-07-13 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3075.mp32019-07-13 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3076.mp32019-07-13 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3077.mp32019-07-13 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3078.mp32019-07-13 15:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-3079.mp32019-07-13 15:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-3080.mp32019-07-13 15:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-3081.mp32019-07-13 15:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-3082.mp32019-07-15 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3083.mp32019-07-15 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3084.mp32019-07-15 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3085.mp32019-07-15 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3086.mp32019-07-15 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3087.mp32019-07-15 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3088.mp32019-07-15 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3089.mp32019-07-15 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3090.mp32019-07-15 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3091.mp32019-07-17 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3092.mp32019-07-17 15:06
 • chi-ton-tu-la-chuong-3093.mp32019-07-17 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3094.mp32019-07-17 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3095.mp32019-07-17 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3096.mp32019-07-17 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3097.mp32019-07-17 15:07
 • chi-ton-tu-la-chuong-3098.mp32019-07-17 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3099.mp32019-07-17 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3100.mp32019-07-17 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3101.mp32019-07-18 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3102.mp32019-07-18 14:50
 • chi-ton-tu-la-chuong-3103.mp32019-07-19 15:08
 • chi-ton-tu-la-chuong-3104.mp32019-07-19 15:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-3105.mp32019-07-19 15:09
 • chi-ton-tu-la-chuong-3106.mp32019-07-21 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-3107.mp32019-07-21 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-3108.mp32019-07-21 14:53
 • chi-ton-tu-la-chuong-3109.mp32019-07-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-3110.mp32019-07-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-3111.mp32019-07-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-3112.mp32019-07-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-3113.mp32019-07-21 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-3114.mp32019-07-23 04:25
 • chi-ton-tu-la-chuong-3115.mp32019-07-23 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-3116.mp32019-07-23 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-3117.mp32019-07-23 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-3118.mp32019-07-23 04:26
 • chi-ton-tu-la-chuong-3119.mp32019-07-24 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3120.mp32019-07-24 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3121.mp32019-07-24 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3122.mp32019-07-24 14:54
 • chi-ton-tu-la-chuong-3123.mp32019-07-24 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3124.mp32019-07-24 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3125.mp32019-07-24 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3126.mp32019-07-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-3127.mp32019-07-26 04:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-3128.mp32019-07-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-3129.mp32019-07-26 04:38
 • chi-ton-tu-la-chuong-3130.mp32019-07-26 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-3131.mp32019-07-26 14:39
 • chi-ton-tu-la-chuong-3132.mp32019-07-26 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-3133.mp32019-07-26 14:40
 • chi-ton-tu-la-chuong-3134.mp32019-07-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3135.mp32019-07-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3136.mp32019-07-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3137.mp32019-07-27 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3138.mp32019-07-28 17:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-3139.mp32019-07-28 17:00
 • chi-ton-tu-la-chuong-3140.mp32019-07-28 17:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-3141.mp32019-07-28 17:01
 • chi-ton-tu-la-chuong-3142.mp32019-08-01 15:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-3143.mp32019-08-01 15:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-3144.mp32019-08-01 15:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-3145.mp32019-08-01 15:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-3146.mp32019-08-01 15:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-3147.mp32019-08-01 15:31
 • chi-ton-tu-la-chuong-3148.mp32019-08-01 15:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-3149.mp32019-08-01 15:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-3150.mp32019-08-01 15:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-3151.mp32019-08-01 15:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-3152.mp32019-08-01 15:32
 • chi-ton-tu-la-chuong-3153.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3154.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3155.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3156.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3157.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3158.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3159.mp32019-08-01 15:33
 • chi-ton-tu-la-chuong-3160.mp32019-08-01 15:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-3161.mp32019-08-01 15:34
 • chi-ton-tu-la-chuong-3162.mp32019-08-03 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-3163.mp32019-08-03 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-3164.mp32019-08-03 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-3165.mp32019-08-03 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-3166.mp32019-08-03 02:19
 • chi-ton-tu-la-chuong-3167.mp32019-08-03 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3168.mp32019-08-03 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3169.mp32019-08-03 14:57
 • chi-ton-tu-la-chuong-3170.mp32019-08-03 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3171.mp32019-08-03 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3172.mp32019-08-04 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-3173.mp32019-08-04 14:48
 • chi-ton-tu-la-chuong-3174.mp32019-08-04 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-3175.mp32019-08-04 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-3176.mp32019-08-04 14:49
 • chi-ton-tu-la-chuong-3177.mp32019-08-05 18:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-3178.mp32019-08-05 18:36
 • chi-ton-tu-la-chuong-3179.mp32019-08-05 18:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-3180.mp32019-08-05 18:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-3181.mp32019-08-05 18:37
 • chi-ton-tu-la-chuong-3182.mp32019-08-07 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3183.mp32019-08-07 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3184.mp32019-08-07 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3185.mp32019-08-07 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3186.mp32019-08-07 01:18
 • chi-ton-tu-la-chuong-3187.mp32019-08-08 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3188.mp32019-08-08 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3189.mp32019-08-08 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3190.mp32019-08-08 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3191.mp32019-08-08 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3192.mp32019-08-08 14:58
 • chi-ton-tu-la-chuong-3193.mp32019-08-08 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3194.mp32019-08-08 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3195.mp32019-08-08 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3196.mp32019-08-08 14:59
 • chi-ton-tu-la-chuong-3197.mp32019-08-09 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3198.mp32019-08-09 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3199.mp32019-08-09 14:55
 • chi-ton-tu-la-chuong-3200.mp32019-08-09 14:56
 • chi-ton-tu-la-chuong-3201.mp32019-08-09 14:56
 • #3202: : Lạc Thần vô địch2019-08-11 14:54
 • #3203: : Đại chiến Bắc Thần2019-08-11 14:54
 • #3204: : Ta quyết định2019-08-11 14:54
 • #3205: : Chinh chiến Chí Tôn2019-08-11 14:55
 • #3206: : Lục Đạo Luân Hồi ( canh năm)2019-08-11 14:55
 • #3207: : Kinh khủng Bạch Niệm2019-08-11 14:55
 • #3208: : Chư thiên chí tôn2019-08-11 14:55
 • #3209: : Sát cơ hiển hiện2019-08-11 14:55
 • #3210: : Bên ngoài vũ răng nanh2019-08-11 14:55
 • #3211: : Hết sức căng thẳng ( canh năm)2019-08-12 14:57
 • #3212: : Đại loạn đấu giết2019-08-12 14:57
 • #3213: : Tế hồn thần chú2019-08-12 14:58
 • #3214: : Chí Tôn vẫn lạc2019-08-12 14:58
 • #3215: : Hợp giết Tà Thần2019-08-12 14:58
 • #3216: : Không chết không thôi ( canh năm)2019-08-12 14:58
 • #3217: : Chiến lực phá trần2019-08-14 14:53
 • #3218: : Làm ta chi nô2019-08-14 14:53
 • #3219: : Kinh thế xuất hiện2019-08-14 14:54
 • #3220: : Vô thượng thần pháp2019-08-14 14:54
 • #3221: : Muốn cướp cứu ( canh năm)2019-08-14 14:54
 • #3222: : Mục Phong xưng tôn2019-08-14 14:54
 • #3223: : Nói ra điều kiện2019-08-14 14:54
 • #3224: : Bá Đạo Thánh chủ2019-08-14 14:54
 • #3225: : Cường giả phạm vi2019-08-14 14:55
 • #3226: : Vạn yêu thần phục ( canh năm)2019-08-14 14:55
 • #3227: : Bái kiến Thánh Chủ2019-08-20 15:51
 • #3228: : Mục Phong bị cáo2019-08-20 15:51
 • #3229: : Vạn yêu phong tứ2019-08-20 15:52
 • #3230: : Hàng lâm quang minh2019-08-20 15:52
 • #3231: : Để mạng lại đổi ( canh năm)2019-08-20 15:52
 • #3232: : Cốt nhục chi hôn ( sáu chương)2019-08-20 15:52
 • #3233: : Tìm Nhị nương2019-08-20 15:52
 • #3234: : Gia đình ấm áp2019-08-20 15:53
 • #3235: : Lạc Tổ tình huống2019-08-20 15:53
 • #3236: : Phức tạp thời cuộc2019-08-20 15:53
 • #3237: : Cổ gia phong vân ( canh năm)2019-08-20 15:53
 • #3238: : Tuyệt Thiên xuất thế2019-08-20 15:53
 • #3239: : Đổi chủ nhân2019-08-20 15:54
 • #3240: : Trảm lục đạo2019-08-20 15:54
 • #3241: : Khẩn cấp điều lệnh2019-08-20 15:54
 • #3242: : Ôm cháu trai đi ( canh năm)2019-08-20 15:54
 • #3243: : Tử phụng mẫu làm cho2019-08-20 15:54
 • #3244: : Biên giới mở đất đất2019-08-20 15:54
 • #3245: : Câm miệng cho ta2019-08-20 15:55
 • #3246: : Tiền trảm hậu tấu2019-08-20 15:55
 • #3247: : Đại năng thủ bút ( canh năm)2019-08-20 15:55
 • #3248: : Thiên Viêm Thần Vực2019-08-20 15:55
 • #3249: : Thủ đoạn nghịch thiên2019-08-20 15:55
 • #3250: : Mê muội một cái2019-08-20 15:55
 • #3251: : Ngươi quá yếu2019-08-20 15:56
 • #3252: : Tam phương tối liên ( canh năm)2019-08-20 15:56
 • #3253: : Mục Phong hành động2019-08-20 15:56
 • #3254: : Nhìn hắn tầng sập2019-08-21 21:34
 • #3255: : Vô gian chi đạo2019-08-21 21:34
 • #3256: : Chấn kinh Tiêu chủ2019-08-21 21:34
 • #3257: : Quân đoàn đầy xây ( canh năm)2019-08-21 21:35
 • #3258: : Phản tà đại chiến2019-08-21 21:35
 • #3259: : Mục Phong động thủ2019-08-21 21:35
 • #3260: : Lôi đạo chi chủ2019-08-21 21:35
 • #3261: : Cứu long hành động2019-08-21 21:35
 • #3262: : Không Gian Chi Chủ ( canh năm)2019-08-21 21:36
 • #3263: : Đế Thích thực lực2019-08-22 15:08
 • #3264: : Nhặt lại cục diện2019-08-22 15:08
 • #3265: : Vạn Yêu thiếu chủ2019-08-22 15:08
 • #3266: : Cải tạo Mục Phong2019-08-22 15:08
 • #3267: : Rút củi dưới đáy nồi ( canh năm)2019-08-22 15:08
 • #3268: : Côn Bằng gia tộc2019-08-23 15:03
 • #3269: : Cửu Thương Lan nguy2019-08-23 15:03
 • #3270: : Một nhà đoàn tụ2019-08-23 15:03
 • #3271: : Tay chân huynh đệ2019-08-23 15:03
 • #3272: : Hành động cứu viện ( canh năm)2019-08-23 15:03
 • #3273: : Một quyền bạo tạc2019-08-24 15:01
 • #3274: : Giết tiến vào Cổ gia2019-08-24 15:01
 • #3275: : Đại chiến Côn Bằng2019-08-25 15:07
 • #3276: : Mẫn diệt nhân tính2019-08-25 15:07
 • #3277: : Hỗn loạn đại chiến2019-08-25 15:07
 • #3278: : Có tức hay không a2019-08-25 15:07
 • #3279: : Côn Bằng chi tử ( canh năm)2019-08-25 15:07
 • #3280: : Điên cuồng kế hoạch ( sáu chương)2019-08-25 15:07
 • #3281: : Xin giúp đỡ Chủ Tể ( bảy chương)2019-08-25 15:07
 • #3282: : Côn Bằng người tới2019-08-26 14:54
 • #3283: : Có việc hoá vàng mã2019-08-26 14:54
 • #3284: : Đại đạo công thành2019-08-26 14:54
 • #3285: : Giương ngươi uy danh2019-08-26 14:54
 • #3286: : Mới khiêu chiến ( canh năm)2019-08-26 14:54
 • #3287: : Thiên Phong xuất chinh2019-08-27 14:50
 • #3288: : Chương mới2019-08-27 14:50
 • #3289: : Liệt Thiên Thần Tông2019-08-27 14:50
 • #3290: : Đánh ngươi bảy cái2019-08-27 14:51
 • #3291: : Ngược tiểu bằng hữu ( canh năm)2019-08-27 14:51
 • #3292: : Nghiền ép mà lên2019-08-28 14:58
 • #3293: : Gia nhập Liệt Thiên2019-08-28 14:58
 • #3294: : Khó đi đạo2019-08-28 14:58
 • #3295: : Tham ngộ âm dương2019-08-28 14:58
 • #3296: : Thất Hùng thi đấu ( canh năm)2019-08-28 14:58
 • #3297: : Không có tư cách2019-08-29 14:56
 • #3298: : Cùng lên đi2019-08-29 14:56
 • #3299: : Cường thế nghiền ép2019-08-29 14:57
 • #3300: : Bàn Cổ Thánh Tộc2019-08-29 14:57
 • #3301: : Ai có thể ngăn cản ( canh năm)2019-08-29 14:57
 • #3302: : Cường thế đánh tới2019-08-30 15:28
 • #3303: : Cái này nồi không cõng2019-08-30 15:28
 • #3304: : Sớm động thủ2019-08-30 15:29
 • #3305: : Thanh Phong muốn người2019-08-30 15:29
 • #3306: : Cũng trúng kế2019-09-01 21:27
 • #3307: : Xích Dương Thiên Tông2019-09-01 21:28
 • #3308: : Lôi đình thủ đoạn2019-09-01 21:28
 • #3309: : Liên minh chi hội ( canh năm)2019-09-01 21:28
 • #3310: : Cũng cho ta ăn!2019-09-01 21:28
 • #3311: : Ai không phục2019-09-01 21:29
 • #3312: : Cực ý đoạt xá2019-09-01 21:29
 • #3313: : Tư Mã gia tộc ( bốn canh)2019-09-01 21:29
 • #3314: : Nơi chật hẹp nhỏ bé2019-09-03 15:18
 • #3315: : Chặn giết lai sứ2019-09-03 15:19
 • #3316: : Gậy ông đập lưng ông2019-09-03 15:19
 • #3317: : Tư Mã đánh tới ( bốn canh)2019-09-03 15:19
 • #3318: : Trực tiếp nghiền ép2019-09-03 15:20
 • #3319: : Gia chủ thân chinh2019-09-03 15:20
 • #3320: : Sư xuất nổi danh2019-09-03 15:20
 • #3321: : Hợp Đạo Chủ Thần ( bốn canh)2019-09-03 15:20
 • #3322: : Hai mặt thụ địch2019-09-04 21:16
 • #3323: : Tam anh chiến mã2019-09-04 21:17
 • #3324: : Đại hoạch toàn thắng2019-09-04 21:17
 • #3325: : Tư Mã chuẩn bị ở sau2019-09-04 21:17
 • #3326: : Tư Mã Phi Dương ( canh năm)2019-09-04 21:17
 • #3327: : Thân phận bại lộ2019-09-05 14:48
 • #3328: : Trực diện Thái Tử2019-09-05 14:48
 • #3329: : Cho cái cơ hội2019-09-05 14:49
 • #3330: : Hỗn Độn Thiên Đấu2019-09-05 14:49
 • #3331: : Chọn lựa nhân thủ ( canh năm)2019-09-05 14:49
 • #3332: : Mục Phong cầu bảo2019-09-07 15:10
 • #3333: : Vạn Tướng Cực Thiên2019-09-07 15:10
 • #3334: : Kinh gặp cố nhân2019-09-07 15:10
 • #3335: : Tất phải giết người2019-09-07 15:10
 • #3336: : Thật giả lẫn lộn ( canh năm)2019-09-07 15:11
 • #3337: : Vô cực lễ vật2019-09-07 15:11
 • #3338: : Chúc Long Thiên Vực2019-09-07 15:11
 • #3339: : Gặp mặt bá chủ2019-09-07 15:11
 • #3340: : Hỗn độn mẫu khí2019-09-07 15:11
 • #3341: : Có gì rắp tâm ( canh năm)2019-09-07 15:11
 • #3342: : Lôi kéo người ngựa2019-09-15 14:43
 • #3343: : Khắp nơi khoác lác2019-09-19 15:50
 • #3344: : Tới tiếp rượu2019-09-19 15:51
 • #3345: : Hoàng Tuyền giẫm đạp rượu2019-09-19 15:51
 • #3346: : Bảy mươi hai bá ( canh năm)2019-09-19 15:51
 • #3347: : Phong Khởi Vân Động2019-09-19 15:51
 • #3348: : Tinh lộ chiến trường2019-09-19 15:52
 • #3349: : Lôi đình thủ đoạn2019-09-19 15:52
 • #3350: : Âm chết nguyên thanh2019-09-19 15:52
 • #3351: : Khất Hoạt Quân lập ( canh năm)2019-09-19 15:52
 • #3352: : Hỗn loạn đại chiến2019-09-19 15:52
 • #3353: : Đại đạo khí ra2019-09-19 15:53
 • #3354: : Dục huyết phấn chiến2019-09-19 15:53
 • #3355: : Kinh hiện Huyết Thần ( bốn canh)2019-09-19 15:53
 • #3356: : Định ra chiến thuật2019-09-19 15:53
 • #3357: : Ngươi lừa ta gạt2019-09-19 15:53
 • #3358: : Nhất cử phản diệt2019-09-19 15:54
 • #3359: : Ngũ hành uẩn viêm2019-09-19 15:54
 • #3360: : Mười năm kết lưới ( canh năm)2019-09-19 15:54
 • #3361: : Tử Di hiến thân2019-09-19 15:54
 • #3362: : Cửu Anh Thần Tộc2019-09-25 17:25
 • #3363: : Cùng một chỗ quy thiên2019-09-25 17:25
 • #3364: : Trước sói sau hổ2019-09-25 17:26
 • #3365: : Không đánh mà thắng ( canh năm)2019-09-25 17:26
 • #3366: : Nguy mới biết được nhân tâm2019-09-25 17:26
 • #3367: : Phía sau một đao2019-09-25 17:26
 • #3368: : Xả thân lấy nghĩa2019-09-25 17:26
 • #3369: : Bỏ xe giữ tướng2019-09-25 17:26
 • #3370: : Kinh hiện huyết hà ( canh năm)2019-09-25 17:27
 • #3371: : Tiên Thiên Tu La2019-09-25 17:27
 • #3372: : Tụ lực chờ phân phó2019-09-25 17:27
 • #3373: : Thay thế Xích Dương2019-09-25 17:27
 • #3374: : Tu La Hợp Đạo2019-09-25 17:27
 • #3375: : Thủ đoạn bảo mệnh ( canh năm)2019-09-25 17:28
 • #3376: : Thế không thể đỡ ( sáu chương)2019-09-25 17:28
 • #3377: : Đừng chết hết2019-09-25 17:28
 • #3378: : Lão địch đánh tới2019-09-25 17:28
 • #3379: : Đáng sợ như thế2019-09-25 17:28
 • #3380: : Đáng sợ trận vực2019-09-25 17:28
 • #3381: : An toàn tai hoạ ngầm ( canh năm)2019-09-25 17:29
 • #3382: : Ám Oạt Huyết Hải2019-09-25 17:29
 • #3383: : Suối máu tận trời2019-09-25 17:29
 • #3384: : Đại sát tứ phương2019-09-25 17:29
 • #3385: : Chúc Long toàn diệt2019-09-25 17:29
 • #3386: : Năm vạn mai đan ( canh năm)2019-09-25 17:29
 • #3387: : Đại đạo thần đan2019-09-25 17:30
 • #3388: : Đại quyết chiến mở2019-09-25 17:30
 • #3389: : Một cái bẫy2019-09-25 17:30
 • #3390: : Thánh tộc Bàn Quân2019-09-25 17:30
 • #3391: : Hắn không thể chết ( canh năm)2019-09-25 17:30
 • #3392: : Vừa thối lại ngạo2019-09-25 17:30
 • #3393: : Chiến thần tuyển chọn2019-09-25 17:30
 • #3394: : Không cho phép điệu thấp2019-09-25 17:31
 • #3395: : Ép lên chiến thần2019-09-25 17:31
 • #3396: : Ngươi là Dược Xuyên ( canh năm)2019-09-25 17:31
 • #3397: : Thiên cung đô thống2019-09-25 17:31
 • #3398: : Bổ nhiệm bị ngăn trở2019-09-25 17:31
 • #3399: : Bắt lại cho ta2019-09-25 17:31
 • #3400: : Toàn bộ quỳ xuống2019-09-25 17:32
 • #3401: : Cho ngươi mượn thể hồn ( canh năm)2019-09-25 17:32
 • #3402: : Xích Dương nên bị diệt2019-09-25 17:32
 • #3403: : Đại thế đã mất2019-09-25 17:32
 • #3404: : Thảm liệt phá vây2019-09-25 17:32
 • #3405: : Xích Dương buồn vẫn2019-09-25 17:32
 • #3406: , đưa Chiến Phong thập hổ thượng tướng một trong, Thạch Chính Hùng!2019-09-25 17:33
 • #3407: : Diệp Phong không chết! ( canh năm)2019-09-25 17:33
 • #3408: : Diệp Phong trở về2019-09-25 17:33
 • #3409: : Báo thù lửa giận2019-09-25 17:33
 • #3410: : Huyết tế anh linh2019-09-25 17:33
 • #3411: : Lưu cái chuẩn bị ở sau2019-09-25 17:33
 • #3412: : Tiến đánh Thạch Hổ ( canh năm)2019-09-25 17:34
 • #3413: : Trêu đùa Thạch Hổ2019-09-25 17:34
 • #3414: : Đánh giết Mục Phong2019-09-25 17:34
 • #3415: : Thạch Mãnh cái chết2019-09-25 17:34
 • #3416: : Chống lại vương lệnh2019-09-25 17:34
 • #3417: : Nghĩ cách cứu viện Niệm Tuyết ( canh năm)2019-09-25 17:34
 • #3418: : Ta quá khó khăn2019-09-25 17:34
 • #3419: : Luyện hóa hồng mông2019-09-25 17:35
 • #3420: : Kỳ diệu giới điểm2019-09-25 17:35
 • #3421: : Tà Thần động tĩnh2019-09-25 17:35
 • #3422: : Chủ Tể uy hiếp ( canh năm)2019-09-25 17:35
 • #3423: : Tiến vào Thái Sơ2019-09-25 17:35
 • #3424: : Ăn thịt đoạt canh2019-09-25 17:36
 • #3425: : Chủ Tể chi tâm2019-09-25 17:36
 • #3426: : Thái Sơ tầm bảo2019-09-25 17:36
 • #3427: : Thôn phệ Dược Xuyên ( canh năm)2019-09-25 17:36
 • #3428: : Mạng sống như treo trên sợi tóc2019-09-25 17:36
 • #3429: : Huynh đệ lừa gạt2019-09-25 17:36
 • #3430: : Tăng lên thần mâu2019-09-25 17:36
 • #3431: : Chủ Tể vẫn lạc2019-09-25 17:37
 • #3432: : Khâm Thiên tiến hóa ( canh năm)2019-09-25 17:37
 • #3433: : Oan gia ngõ hẹp2019-09-26 15:17
 • #3434: : Lừa giết Chủ Tể2019-09-26 15:17
 • #3435: : Đông lạnh thành đồ đần2019-09-26 15:18
 • #3436: : Vạn Tượng tiến hóa2019-09-26 15:18
 • #3437: : Hành hung Chủ Tể ( canh năm)2019-09-26 15:18
 • #3438: : Ăn cướp một đợt2019-09-27 15:15
 • #3439: : Thanh Thát Tà Chủ2019-09-27 15:15
 • #3440: : Hồng Mông Bổn Nguyên2019-09-27 15:15
 • #3441: : Tiến vào không biết2019-09-27 15:16
 • #3442: : Không muốn sống ( canh năm)2019-09-27 15:16
 • #3443: : Ta lặc cái đi2019-09-29 15:32
 • #3444: : Vốn nên vô tình2019-09-29 15:33
 • #3445: : Hồng Mông Tử Dương2019-09-29 15:33
 • #3446: : Cắm ngược vào cánh cửa2019-09-29 15:33
 • #3447: : Hồng Mông Bổn Nguyên ( canh năm)2019-09-29 15:33
 • #3448: : Toàn diện bộc phát2019-09-29 15:33
 • #3449: : Lừa giết chi cục2019-09-29 15:33
 • #3450: : Thái Sơ Thánh khí2019-09-29 15:34
 • #3451: : Xuất thủ đoạt nguyên2019-09-29 15:34
 • #3452: : Cõng nồi đại hiệp ( canh năm)2019-09-29 15:34
 • #3453: : Nhìn ra mánh khóe2019-09-30 14:44
 • #3454: : Nhân sinh bên thắng2019-09-30 14:44
 • #3455: : Thải nhi nhập ma2019-09-30 14:45
 • #3456: : Mười hai đạo hợp2019-09-30 14:45
 • #3457: : Cũng muốn cắn miệng ( canh năm)2019-09-30 14:45
 • #3458: : Thiên hạ giai địch2019-10-03 15:23
 • #3459: : Xông vào tuyệt cảnh2019-10-03 15:23
 • #3460: : Thiên địa chi tâm2019-10-03 15:23
 • #3461: : Tai họa bất ngờ2019-10-03 15:23
 • #3462: : Chứng đạo chi hỏa ( canh năm)2019-10-03 15:23
 • #3463: : Cuối cùng thành Chủ Tể2019-10-03 15:23
 • #3464: : Thái Sơ Lôi Tháp2019-10-03 15:23
 • #3465: : Mang ta ra ngoài2019-10-03 15:24
 • #3466: : Lập thân đỉnh phong2019-10-03 15:24
 • #3467: : Tái chiến Bằng Vũ ( canh năm)2019-10-03 15:24
 • #3468: : Ngược đánh Thánh tộc2019-10-05 15:51
 • #3469: : Đối kháng thiên đạo2019-10-05 15:51
 • #3470: : Cửu Âm triệu kiến2019-10-05 15:51
 • #3471: : Thập bát Diệp Hầu2019-10-05 15:51
 • #3472: : Tu La Chiến Tộc ( canh năm)2019-10-05 15:52
 • #3473: : Tuyệt đạo chi độc2019-10-05 15:52
 • #3474: : Lẫn vào lôi trạch2019-10-05 15:52
 • #3475: : Công chúa kiểm nghiệm2019-10-05 15:52
 • #3476: : Lừa giết công chúa2019-10-05 15:52
 • #3477: : Bắt đầu bố cục ( canh năm)2019-10-05 15:52
 • #3478: : Răng nanh hiển lộ2019-10-05 15:53
 • #3479: : Đại chiến vũ trụ2019-10-05 15:53
 • #3480: : Giao đấu Vương Đình2019-10-05 15:53
 • #3481: : Kịch liệt đại chiến2019-10-05 15:53
 • #3482: : Đánh bại lôi trạch ( canh năm)2019-10-05 15:53
 • #3483: : Mới Bá Chủ2019-10-10 16:34
 • #3484: : Bàn Cổ Thánh Hoàng2019-10-10 16:34
 • #3485: : Chiến La Thiên Vực (2019-10-10 16:34
 • #3486: : Thiên Thứ nguy hiểm2019-10-10 16:35
 • #3487: : Thiên Thứ bị hố2019-10-10 16:35
 • #3488: : Giết đến tận cửa đi2019-10-10 16:35
 • #3489: : Hoàn toàn nghiền ép ( bốn canh)2019-10-10 16:35
 • #3490: : Lưu danh sử sách2019-10-10 16:36
 • #3491: : Phong bạo trước đó2019-10-10 16:36
 • #3492: : Tình thế nghiêm trọng2019-10-10 16:36
 • #3493: : Tuyệt thế nam nhân ( bốn canh)2019-10-10 16:37
 • #3494: : Tiến về Kim Bằng2019-10-10 16:37
 • #3495: : Mắt chó đui mù2019-10-10 16:37
 • #3496: : Hẳn là hắn là2019-10-10 16:37
 • #3497: : Tiếp Thái Khư ( bốn canh)2019-10-10 16:38
 • #3498: : Miệng lưỡi dẻo quẹo2019-10-10 16:38
 • #3499: : Tung hoành hợp mưu2019-10-10 16:39
 • #3500: : Vĩnh hằng duy lợi2019-10-10 16:39
 • #3501: : Tính toán Côn Bằng2019-10-10 16:39
 • #3502: : Hồn ý không hợp ( canh năm)2019-10-10 16:40
 • #3503: : Minh Hạo bại lộ2019-10-11 15:32
 • #3504: : Thời không chứng đạo2019-10-11 15:33
 • #3505: : Binh mã tề động2019-10-11 15:33
 • #3506: : Quyết chiến sắp tới2019-10-11 15:33
 • #3507: : Chư thiên vạn giới ( canh năm)2019-10-11 15:34
 • #3508: : Vũ trụ chiến lên2019-10-12 14:58
 • #3509: : Đều cầm chiến trận2019-10-12 14:59
 • #3510: : Song long kịch đấu2019-10-12 14:59
 • #3511: : Đoạt đảo chi chiến2019-10-12 14:59
 • #3512: : Nội bộ mâu thuẫn ( canh năm)2019-10-12 14:59
 • #3513: : Thiếu chủ trở về2019-10-14 15:00
 • #3514: : Thiên Địa Hồn Đãng2019-10-14 15:01
 • #3515: : Lật tay mây mưa2019-10-14 15:01
 • #3516: : Đóng cửa đánh chó2019-10-14 15:01
 • #3517: : Lưỡng bại câu thương ( canh năm)2019-10-14 15:01
 • #3518: : Giật mình âm mưu2019-10-14 15:01
 • #3519: : Trong cục chi cục2019-10-14 15:01
 • #3520: : Tử chiến không ngớt2019-10-14 15:02
 • #3521: : Bảo hổ lột da ( bốn canh)2019-10-14 15:02
 • #3522: : Thái Sơ Quân Ức2019-10-15 15:18
 • #3523: : Tà phật chi đấu2019-10-15 15:18
 • #3524: : Bi tráng thảm liệt2019-10-15 15:18
 • #3525: : Ngược sát Mục Phong2019-10-15 15:18
 • #3526: : Làm sao có thể! ! ! ( canh năm)2019-10-15 15:19
 • #3527: : Là người hay quỷ2019-10-16 16:27
 • #3528: : Vô Cực nguy cơ2019-10-16 16:28
 • #3529: : Vô Cực khó khăn2019-10-16 16:29
 • #3530: : Mục lạc phân kỳ2019-10-16 16:30
 • #3531: : Lấy chiến dưỡng chiến ( canh năm)2019-10-16 16:30
 • #3532: : Mới cũ gặp mặt2019-10-17 15:49
 • #3533: : Mục Phong quyết định2019-10-17 15:49
 • #3534: : Vũ trụ hạo kiếp (thượng)2019-10-17 15:49
 • #3535: : Vũ trụ hạo kiếp (hạ)2019-10-17 15:50
 • #3536: : Chỉ có thể mẫn diệt ( canh năm)2019-10-17 15:50
 • #3537: : Thái Sơ thực lực2019-10-18 15:39
 • #3538: : Huyền Tổ thực lực2019-10-18 15:39
 • #3539: : Lạc Tổ át chủ bài2019-10-18 15:39
 • #3540: : Rút ra bản nguyên2019-10-18 15:39
 • #3541: : Phá cục chỗ ( canh năm)2019-10-18 15:39
 • #3542: : Trả thù bắt đầu2019-10-20 15:56
 • #3543: : Tà Thần cách cục2019-10-20 15:57
 • #3544: : Mạnh mẽ xông tới Tà Thần2019-10-20 15:57
 • #3545: : Hoàn mỹ phối hợp ( bốn canh)2019-10-20 15:57
 • #3546: : Tà ma đỉnh phong2019-10-20 15:57
 • #3547: : Giết vào Tà Thần2019-10-20 15:57
 • #3548: : Mười đãng Ma Thần2019-10-20 15:58
 • #3549: : Nửa bên thi thể2019-10-20 15:58
 • #3550: : Không đầu vô danh ( canh năm)2019-10-20 15:58
 • #3551: : Vô Danh não tàn2019-10-24 17:01
 • #3552: : Tam tộc hỗn huyết2019-10-24 17:01
 • #3553: : Đầu có hố2019-10-24 17:01
 • #3554: : Một quyền ngược bạo2019-10-24 17:01
 • #3555: : Đệ tử A Mộc ( canh năm)2019-10-24 17:01
 • #3556: : Đưa ngươi đại lễ2019-10-24 17:02
 • #3557: : Đại đạo đối bính2019-10-24 17:02
 • #3558: : Diệt Huyết Ngục Cung2019-10-24 17:02
 • #3559: : Giới tâm chi nhãn ( bốn canh)2019-10-24 17:02
 • #3560: : Hủy thiên diệt địa ( canh năm)2019-10-24 17:02
 • #3561: : Phong thứ chi phối2019-10-24 17:03
 • #3562: : Máy móc vây giết2019-10-24 17:03
 • #3563: : Vạn kiếp thiên đạo (2019-10-24 17:03
 • #3564: : Tinh tế đào vong2019-10-24 17:03
 • #3565: : Cửu U Đạo thành2019-10-24 17:03
 • #3566: : Dược Xuyên cúi đầu2019-10-24 17:04
 • #3567: : Gặp lại Cổ Nghiên2019-10-24 17:04
 • #3568: : Điều kiện của nàng ( canh năm)2019-10-24 17:04
 • #3569: : Tán gái bí sách2019-10-27 15:32
 • #3570: : Dừng lại nói bậy2019-10-27 15:32
 • #3571: : Sáo lộ quá sâu2019-10-27 15:32
 • #3572: : Lại lần nữa tập kích2019-10-27 15:32
 • #3573: : Ngược đánh Dương Thiên ( canh năm)2019-10-27 15:33
 • #3574: : Phần thiên chi đạo2019-10-27 15:33
 • #3575: : Vô Cực hủy diệt2019-10-27 15:33
 • #3576: : Tái chiến La Hầu2019-10-27 15:34
 • #3577: : Đại chiến tam chủ ( bốn canh)2019-10-27 15:34
 • #3578: : Bốn ngày hợp kích2019-10-27 15:34
 • #3579: : Gậy ông đập lưng ông2019-10-27 15:34
 • #3580: : Lừa giết năm ngày2019-10-27 15:34
 • #3581: : Cắn thủng phong ấn2019-10-27 15:35
 • #3582: : Mục Phong âm mưu ( canh năm)2019-10-27 15:35
 • #3583: : Tu La hóa thiên2019-10-30 15:13
 • #3584: : Tĩnh khí Hình Thiên2019-10-30 15:13
 • #3585: : Liên minh chiến tà2019-10-30 15:13
 • #3586: : Thái sơ thất thiên ( canh năm)2019-10-30 15:13
 • #3587: : Tổng tiến công bắt đầu2019-10-30 15:13
 • #3588: : Tổng tiến công đại chiến2019-10-30 15:14
 • #3589: : Hợp Thể thiên đạo2019-10-30 15:14
 • #3590: : Tổng tiến công đại chiến ( hai)2019-10-30 15:14
 • #3591: : Tổng tiến công đại chiến ( ba)2019-10-30 15:14
 • #3592: : Chúc Long chi chiến2019-10-30 15:14
 • #3593: : Cửu Âm cái chết2019-10-30 15:14
 • #3594: : Cứu ra Tình Nhi2019-10-30 15:14
 • #3595: : Liên thủ chiến tà ( bốn canh)2019-10-30 15:15
 • #3596: : Kinh khủng Phục Hi2019-11-01 14:58
 • #3597: : Vạn Kiếp Thái Sơ2019-11-01 14:58
 • #3598: : Lôi Tháp toàn bộ triển khai2019-11-01 14:58
 • #3599: : Đến chết mới thôi ( bốn canh)2019-11-01 14:59
 • #3600: : Sinh tử đụng giết2019-11-01 14:59
 • #3601: : Phong huyền vẫn diệt2019-11-01 14:59
 • #3602: : Kết cục chi tranh (2019-11-01 14:59
 • #3603: : Chư thiên đại thắng2019-11-02 14:53
 • #3604: : Lão già đáng chết2019-11-02 14:54
 • #3605: : Tuổi trẻ giao phong (2019-11-02 14:54
 • #3606: : Thiếu nữ Bạch Thu2019-11-04 17:43
 • #3607: : Huynh đệ tỷ muội2019-11-04 17:43
 • #3608: : Lạc Tổ phá thiên (2019-11-04 17:43
 • #3609: : Bi thảm dược chủ2019-11-04 17:44
 • #3610: : Ngưu nhất quét rác2019-11-04 17:44
 • #3611: : Rất không thành thật (2019-11-04 17:44
 • #3612: : Một đôi oan gia2019-11-05 15:45
 • #3613: : Cao ngạo Bàn Cổ2019-11-05 15:46
 • #3614: : Mục Phong Chí Tôn2019-11-05 15:46
 • #3615: : Nghe tin bất ngờ Hồng Hoang2019-11-06 15:47
 • #3616: : Hồng Hoang tình báo2019-11-06 15:47
 • #3617: : Thiên địa đồng minh (2019-11-06 15:47
 • #3618: : Ta bản đơn thuần2019-11-07 16:03
 • #3619: : Ánh nắng chiều đỏ bao phủ2019-11-07 16:04
 • #3620: : Chư thiên cung nghênh2019-11-07 16:04
 • #3621: : Kịch bản không đúng ( bốn canh)2019-11-07 16:04
 • #3622: : Kiếm cùng truyền thừa2019-11-10 08:13
 • #3623: : Khắp chốn mừng vui2019-11-10 08:13
 • #3624: : Bị dắt cái mũi2019-11-10 08:13
 • #3625: : Phong cùng Diệp nhi ( bốn canh)2019-11-10 08:13
 • #3626: : Cha cùng nhi tử2019-11-12 16:23
 • #3627: : Hồng Hoang cổ cấm2019-11-12 16:23
 • #3628: : Tà Thần tái khởi2019-11-12 16:23
 • #3629: : Chân chính phong vũ2019-11-12 16:23
 • #3630: : Không cách nào nghịch chuyển ( canh năm)2019-11-12 16:24
 • #3631: : Hậu bối lấn tổ2019-11-12 16:24
 • #3632: : Mục gia mục nát2019-11-12 16:24
 • #3633: : Nhận biết ta sao2019-11-12 16:25
 • #3634: : Tổ tông hạ phàm2019-11-12 16:25
 • #3635: : Hồng Hoang bộc phát ( canh năm)2019-11-12 16:25
 • #3636: : Xảy ra chuyện lớn2019-11-12 16:25
 • #3637: : Không biết sinh vật2019-11-12 16:25
 • #3638: : Quân thu chi hành2019-11-12 16:25
 • #3639: : Hồng Hoang cường giả2019-11-12 16:25
 • #3640: : Khắp nơi ngược chó ( canh năm)2019-11-12 16:26
 • #3641: : Quân Ức di ngôn2019-11-12 16:26
 • #3642: : Được a Tôn tặc2019-11-12 16:26
 • #3643: : Không ở chỗ này ở giữa2019-11-12 16:27
 • #3644: : Luân hồi nghịch mệnh ( bốn canh)2019-11-12 16:27
 • #3645: : Hồng Hoang đoạn ngắn2019-11-19 16:11
 • #3646: : Trời tròn đất vuông2019-11-19 16:11
 • #3647: : Hỗn Độn Thể Hệ (2019-11-19 16:11
 • #3648: : Độc lập thiên địa2019-11-19 16:11
 • #3649: : Tất cả tranh minh chủ2019-11-19 16:12
 • #3650: : Hoàng Tuyền Tử Giới2019-11-19 16:12
 • #3651: : Hoàng Tuyền phá pháp ( bốn canh)2019-11-19 16:12
 • #3652: : Một chiêu đánh mặt2019-11-19 16:12
 • #3653: : Ngược đánh Hoàng Tuyền2019-11-19 16:12
 • #3654: : Chỉ có càng mạnh2019-11-19 16:13
 • #3655: : Phe phái tranh quyền ( bốn canh)2019-11-19 16:13
 • #3656: : Đáng sợ tinh thần2019-11-19 16:13
 • #3657: : Quân lâm Hồng Hoang2019-11-19 16:13
 • #3658: : Mới tới Hồng Hoang (2019-11-19 16:13
 • #3659: : Nhân tộc chi buồn2019-11-19 16:14
 • #3660: : Được thiên ghen ghét2019-11-19 16:14
 • #3661: : Quân Ức cưa gái (2019-11-19 16:14
 • #3662: : Hỗn độn Tiểu Bạch2019-11-19 16:14
 • #3663: : Rơi vào tay địch2019-11-19 16:15
 • #3664: : Phá rồi lại lập (2019-11-19 16:15
 • #3665: : Bá đạo phách lối2019-11-19 16:15
 • #3666: : Nghiền ép lấy đánh2019-11-19 16:15
 • #3667: : Nghịch sát phản công (2019-11-19 16:15
 • #3668: : Hỗn đản vĩ đại2019-11-20 15:46
 • #3669: : Nạp thu là phi2019-11-20 15:46
 • #3670: : Chư thiên viễn chinh (2019-11-20 15:46
 • #3671: : Thần triều khuếch trương2019-11-21 15:57
 • #3672: : Đã tính trước2019-11-21 15:57
 • #3673: : Sắc phong mời ( sách mới, Vạn Yêu Thánh Tổ! )2019-11-21 15:58
 • #3674: : Thua gọi gia2019-11-22 15:47
 • #3675: : Nhóm chúng ta có bệnh!2019-11-22 15:47
 • #3676: : Quý Phi đăng tràng (2019-11-22 15:47
 • #3677: : Nộ là hồng nhan2019-11-23 15:59
 • #3678: : Thân hóa Tuyệt Thiên2019-11-23 16:00
 • #3679: : Già mồm nhất pháo!2019-11-23 16:00
 • #3680: : Bá đạo ngược thiên ( bốn canh! )2019-11-23 16:00
 • #3681: : Lòng người chỗ hướng2019-11-26 17:27
 • #3682: : Chân chính quân vương2019-11-26 17:27
 • #3683: : Tao ngộ chi chiến (2019-11-26 17:27
 • #3684: : Bàn tay diệt bốn chủ2019-11-26 17:27
 • #3685: : Độc chiến quần thiên2019-11-26 17:28
 • #3686: : Nguyên soái đại chiến2019-11-26 17:28
 • #3687: : Hồng Hoang Yêu Thần ( bốn canh)2019-11-26 17:28
 • #3688: : Phong lâm Hồng Hoang2019-12-04 02:48
 • #3689: : Chủng tộc chi chiến2019-12-04 02:48
 • #3690: : Lâm vào tiết tấu2019-12-04 02:48
 • #3691: : Dương Nguyên Hầu! ( bốn canh)2019-12-04 02:49
 • #3692: : Đánh giết Bạch Thu2019-12-04 02:49
 • #3693: : Nổi giận bậc cha chú2019-12-04 02:49
 • #3694: : Chân chính Thiên Phong (2019-12-04 02:50
 • #3695: : Phụ hoàng, mời!2019-12-04 02:50
 • #3696: : Huyết mạch chú xăm2019-12-04 02:50
 • #3697: : Hồng Hoang hỗn độn2019-12-04 02:50
 • #3698: : Cường hãn Lăng Bá ( bốn canh)2019-12-04 02:50
 • #3699: : Ngông nghênh Bàn Hoàng2019-12-04 02:51
 • #3700: : Hồng Hoang tận trời2019-12-04 02:51
 • #3701: : Chư thiên chiến Hoang (2019-12-04 02:51
 • #3702: : Viêm Vu thánh triều2019-12-04 02:51
 • #3703: : Lạc Vũ khổ chiến2019-12-04 02:51
 • #3704: : Cực thiên mười tuyệt2019-12-04 02:52
 • #3705: : Chấn động bốn phương tám hướng ( bốn canh)2019-12-04 02:52
 • #3706: : Thương Long chiến khôi2019-12-04 02:52
 • #3707: : Phổ thông kiếm tu2019-12-04 02:52
 • #3708: : Diệt ba Vu Vực (2019-12-04 02:52
 • #3709: : Mặc lão đại lễ2019-12-04 02:52
 • #3710: : Kinh người lễ vật2019-12-04 02:53
 • #3711: : Tự sáng tạo tạo hóa2019-12-04 02:53
 • #3712: : Thiên Mục Vương động ( bốn canh)2019-12-04 02:53
 • #3713: : Bạo Phong đến đến2019-12-04 02:53
 • #3714: : Hai quân đối chọi2019-12-04 02:53
 • #3715: : Thần Châu đại chiến2019-12-04 02:54
 • #3716: : Đại chiến Thiên Mục2019-12-04 02:54
 • #3717: : Đỉnh phá vạn pháp ( canh năm)2019-12-04 02:54
 • #3718: : Loạn trong giặc ngoài2019-12-05 05:35
 • #3719: : Thiếu niên thánh thượng2019-12-05 05:35
 • #3720: : Mở màn (2019-12-05 05:36
 • #3721: : Mở màn (2019-12-05 16:02
 • #3722: : Liên thủ Thánh Triều2019-12-05 16:02
 • #3723: : Xuất kỳ bất ý2019-12-05 16:02
 • #3724: : Trực tiếp đánh nổ (2019-12-05 16:03
 • #3725: : Phong ấn người2019-12-06 15:48
 • #3726: : Nhân tộc Hoàng tộc2019-12-06 15:48
 • #3727: : Giẫm phục Hiên Viên (2019-12-06 15:49
 • #3728: : Đệ nhất nữ thần2019-12-07 15:51
 • #3729: : Thiên Chí Tôn động2019-12-07 15:52
 • #3730: : Cửu Châu đồ thần (2019-12-12 16:17
 • #3731: : Bệ hạ thận trọng2019-12-12 16:17
 • #3732: : Tiến vào vương thành2019-12-12 16:17
 • #3733: : Trang B thất bại! (2019-12-12 16:17
 • #3734: : Có thể phong tướng2019-12-12 16:17
 • #3735: : Kinh thế trước khi chiến đấu2019-12-12 16:18
 • #3736: : Mưu đồ cứu người (2019-12-12 16:18
 • #3737: : Chiến thần phá phong2019-12-12 16:18
 • #3738: : Lưu không được ta2019-12-12 16:18
 • #3739: : Thiên Phong nội loạn (2019-12-12 16:18
 • #3740: : Đoạt quyền chi chiến2019-12-12 16:19
 • #3741: : Tranh giành tình nhân2019-12-12 16:19
 • #3742: : Kinh khủng xuất thủ (2019-12-12 16:19
 • #3743: : Một người một đỉnh2019-12-12 16:19
 • #3744: : Độc cản ngàn vạn2019-12-12 16:19
 • #3745: : Thiên Chí Tôn động2019-12-12 16:19
 • #3746: : Trấn áp thô bạo ( bốn canh)2019-12-12 16:20
 • #3747: : Tịch diệt hư vô2019-12-13 15:59
 • #3748: : Sử ký số một2019-12-13 15:59
 • #3749: : Hồng Mông Thánh Viêm (2019-12-13 16:00
 • #3750: : Tuyệt thế chiến lên2019-12-15 15:51
 • #3751: : Chiến hỏa thiêu đốt2019-12-15 15:51
 • #3752: : Vạn Tượng Luân Hồi (2019-12-15 15:52
 • #3753: : Tịch Sát chi địa2019-12-15 15:52
 • #3754: : Chí Tôn lừa dối2019-12-15 15:52
 • #3755: : Thành đoàn lừa dối2019-12-15 15:52
 • #3756: : Vu tộc Thương Nguyệt ( bốn canh)2019-12-15 15:53
 • #3757: : Thương Nguyệt nghe tin bất ngờ2019-12-17 03:08
 • #3758: : Cửu U Thái Sơ2019-12-17 03:08
 • #3759: : Quỷ dị ốc đảo2019-12-17 03:09
 • #3760: : Nhân tộc Đạo Tổ ( bốn canh)2019-12-17 03:09
 • #3761: : Đều là rác rưởi2019-12-18 15:59
 • #3762: : Đại chiến Hồng Quân2019-12-18 16:00
 • #3763: : Âm hiểm Mục Phong (2019-12-18 16:00
 • #3764: : Tịch diệt chi lực2019-12-18 16:00
 • #3765: : Tu hành tịch diệt2019-12-18 16:01
 • #3766: : Tinh hỏa kế hoạch2019-12-18 16:01
 • #3767: : Tinh hỏa, đốt! ( bốn canh)2019-12-18 16:01
 • #3768: : Thiên Phong ra, thiên hạ loạn!2019-12-20 16:00
 • #3769: : Chí Tôn Tu La2019-12-20 16:00
 • #3770: : Tịch diệt phong vệ2019-12-20 16:01
 • #3771: : Đánh tới ngươi phục ( bốn canh)2019-12-20 16:01
 • #3772: : Tái đấu Hồng Quân2019-12-20 16:02
 • #3773: : Ngược đánh Đạo Tổ2019-12-20 16:02
 • #3774: : Truyền thuyết xuất hiện2019-12-20 16:03
 • #3775: : Hỗn độn sống lưng ( bốn canh)2019-12-20 16:03
 • #3776: : Vấn đỉnh chi vũ2019-12-21 15:48
 • #3777: : Tâm ngoan thủ lạt2019-12-21 15:48
 • #3778: : Tức chết Hồng Quân (2019-12-21 15:48
 • #3779: : Tịch diệt Hồng Quân2019-12-22 15:40
 • #3780: : Thì sợ gì thiên hạ ( hai canh)2019-12-22 15:40
 • #3781: : Hiên Viên Thánh Đế2019-12-27 03:24
 • #3782: : Đưa vào luân hồi2019-12-27 03:24
 • #3783: : Lại giết Thiên Mạc2019-12-27 03:24
 • #3784: : Cửu ngục luân hồi ( bốn canh)2019-12-27 03:24
 • #3785: : Trấn sát Quân Ức2019-12-27 03:25
 • #3786: : Đánh nổ Hiên Viên2019-12-27 03:25
 • #3787: : Thiên Phong hủy diệt2019-12-27 03:25
 • #3788: : Quân lâm thiên hạ ( bốn canh)2019-12-27 03:25
 • #3789: : Muốn chết như thế nào2019-12-27 03:26
 • #3790: : Trấn áp hết thảy2019-12-27 03:26
 • #3791: : Ngược đánh bốn phương tám hướng2019-12-27 03:26
 • #3792: : Chỗ nào cũng có cứt chuột! ( bốn canh)2019-12-27 03:26
 • #3793: : Thiên lôi địa hỏa2019-12-27 15:46
 • #3794: : Phần Thiên Viêm Tổ2019-12-27 15:46
 • #3795: : Lấn ta không người?2019-12-27 15:46
 • #3796: : Cường diệt ba tôn ( bốn canh)2019-12-27 15:47
 • #3797: : Vu Thần tan tác2019-12-27 15:47
 • #3798: : Lấy công làm thủ2019-12-27 15:48
 • #3799: : Dắt tay đồng tiến2019-12-27 15:48
 • #3800: : Vấn đỉnh Tu La, ta!2019-12-27 15:48
 • #3801: : Thiên địa tạo hóa, tâm2019-12-28 15:41
 • #3802: : Đồng sinh cộng tử, tu2019-12-28 15:41
 • #3803: : Phong vũ nổi lên, La2019-12-28 15:41
 • #3804: : Binh lâm thành hạ, chiến2019-12-28 15:42
 • #3805: : Sử Thi chi chiến, đấu ( canh năm)2019-12-28 15:42
 • #3806: : Mạnh nhất chiến giới, đến2019-12-29 15:42
 • #3807: : Vô tình Đế Vương, chết2019-12-29 15:42
 • #3808: : Phong vũ chi lực, ngạo2019-12-29 15:42
 • #3809: : Thiên địa viên mãn, xương ( bốn canh)2019-12-29 15:43
 • #3810: : Kinh khủng sát khí, không2019-12-31 16:29
 • #3811: : Sinh tử tồn vong, khuất2019-12-31 16:30
 • #3812: : Thương sinh chi lực!2019-12-31 16:30
 • #3813: : Tạo hóa thiên địa, cuối cùng!2019-12-31 16:30