Hài Hước Ngôn Tình Nữ Cường

Cổ Xuyên Kim : Thiên Hậu Đột Kích

Vàng đi đến nào đều sẽ sáng lên, yêu nghiệt đi đến nào đều là yêu nghiệt.

Kẻ thù biến giang hồ ma môn yêu nữ xuyên thành mười sáu tuổi thôi học tự sát thiếu nữ.

Một đường khải hoàn ca tiến mạnh trở thành giới âm nhạc thiên hậu chuyện xưa.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tam Phân Lưu Hỏa
 •  Chương: /197
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0001.mp3 2019-04-30 10:12
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0002.mp3 2019-04-30 10:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0003.mp3 2019-04-30 10:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0004.mp3 2019-04-30 10:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0005.mp3 2019-04-30 10:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0006.mp3 2019-04-30 10:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0007.mp3 2019-04-30 10:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0008.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0009.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0010.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0011.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0012.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0013.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0014.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0015.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0016.mp3 2019-04-30 10:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0017.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0018.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0019.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0020.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0021.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0022.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0023.mp3 2019-04-30 10:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0024.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0025.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0026.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0027.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0028.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0029.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0030.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0031.mp3 2019-04-30 10:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0032.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0033.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0034.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0035.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0036.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0037.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0038.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0039.mp3 2019-04-30 10:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0040.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0041.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0042.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0043.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0044.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0045.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0046.mp3 2019-04-30 10:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0047.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0048.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0049.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0050.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0051.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0052.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0053.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0054.mp3 2019-04-30 10:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0055.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0056.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0057.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0058.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0059.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0060.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0061.mp3 2019-04-30 10:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0062.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0063.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0064.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0065.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0066.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0067.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0068.mp3 2019-04-30 10:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0069.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0070.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0071.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0072.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0073.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0074.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0075.mp3 2019-04-30 10:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0076.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0077.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0078.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0079.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0080.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0081.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0082.mp3 2019-04-30 10:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0083.mp3 2019-04-30 10:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0084.mp3 2019-04-30 10:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0085.mp3 2019-04-30 10:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0086.mp3 2019-04-30 10:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0087.mp3 2019-04-30 10:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0088.mp3 2019-04-30 10:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0089.mp3 2019-05-05 07:06
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0090.mp3 2019-05-05 07:06
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0091.mp3 2019-05-05 07:06
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0092.mp3 2019-05-05 07:07
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0093.mp3 2019-05-05 07:07
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0094.mp3 2019-05-05 07:07
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0095.mp3 2019-05-05 07:08
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0096.mp3 2019-05-05 07:08
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0097.mp3 2019-05-05 07:08
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0098.mp3 2019-05-05 07:08
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0099.mp3 2019-05-05 07:09
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0100.mp3 2019-05-05 07:09
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0101.mp3 2019-05-05 07:09
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0102.mp3 2019-05-05 07:09
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0103.mp3 2019-05-05 07:10
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0104.mp3 2019-05-05 07:10
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0105.mp3 2019-05-05 07:10
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0106.mp3 2019-05-05 07:10
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0107.mp3 2019-05-05 07:10
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0108.mp3 2019-05-05 07:11
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0109.mp3 2019-05-05 07:11
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0110.mp3 2019-05-05 07:11
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0111.mp3 2019-05-05 07:12
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0112.mp3 2019-05-05 07:12
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0113.mp3 2019-05-05 07:12
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0114.mp3 2019-05-05 07:12
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0115.mp3 2019-05-05 07:12
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0116.mp3 2019-05-05 07:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0117.mp3 2019-05-05 07:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0118.mp3 2019-05-05 07:13
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0119.mp3 2019-05-05 07:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0120.mp3 2019-05-05 07:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0121.mp3 2019-05-05 07:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0122.mp3 2019-05-05 07:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0123.mp3 2019-05-05 07:14
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0124.mp3 2019-05-05 07:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0125.mp3 2019-05-05 07:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0126.mp3 2019-05-05 07:15
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0127.mp3 2019-05-05 07:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0128.mp3 2019-05-05 07:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0129.mp3 2019-05-05 07:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0130.mp3 2019-05-05 07:16
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0131.mp3 2019-05-05 07:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0132.mp3 2019-05-05 07:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0133.mp3 2019-05-05 07:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0134.mp3 2019-05-05 07:17
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0135.mp3 2019-05-05 07:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0136.mp3 2019-05-05 07:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0137.mp3 2019-05-05 07:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0138.mp3 2019-05-05 07:18
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0139.mp3 2019-05-05 07:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0140.mp3 2019-05-05 07:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0141.mp3 2019-05-05 07:19
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0142.mp3 2019-05-05 07:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0143.mp3 2019-05-05 07:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0144.mp3 2019-05-05 07:20
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0145.mp3 2019-05-05 07:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0146.mp3 2019-05-05 07:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0147.mp3 2019-05-05 07:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0148.mp3 2019-05-05 07:21
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0149.mp3 2019-05-05 07:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0150.mp3 2019-05-05 07:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0151.mp3 2019-05-05 07:22
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0152.mp3 2019-05-05 07:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0153.mp3 2019-05-05 07:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0154.mp3 2019-05-05 07:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0155.mp3 2019-05-05 07:23
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0156.mp3 2019-05-05 07:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0157.mp3 2019-05-05 07:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0158.mp3 2019-05-05 07:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0159.mp3 2019-05-05 07:24
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0160.mp3 2019-05-05 07:25
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0161.mp3 2019-05-05 07:25
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0162.mp3 2019-05-05 07:25
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0163.mp3 2019-05-05 07:25
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0164.mp3 2019-05-05 07:26
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0165.mp3 2019-05-05 07:26
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0166.mp3 2019-05-05 07:27
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0167.mp3 2019-05-05 07:27
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0168.mp3 2019-05-05 07:27
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0169.mp3 2019-05-05 07:27
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0170.mp3 2019-05-05 07:27
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0171.mp3 2019-05-05 07:28
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0172.mp3 2019-05-05 07:28
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0173.mp3 2019-05-05 07:28
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0174.mp3 2019-05-05 07:28
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0175.mp3 2019-05-05 07:29
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0176.mp3 2019-05-05 08:28
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0177.mp3 2019-05-05 08:28
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0178.mp3 2019-05-05 08:29
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0179.mp3 2019-05-05 08:29
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0180.mp3 2019-05-05 08:29
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0181.mp3 2019-05-05 08:30
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0182.mp3 2019-05-05 08:30
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0183.mp3 2019-05-05 08:30
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0184.mp3 2019-05-05 08:30
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0185.mp3 2019-05-05 08:30
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0186.mp3 2019-05-05 08:31
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0187.mp3 2019-05-05 08:31
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0188.mp3 2019-05-05 08:31
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0189.mp3 2019-05-05 08:31
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0190.mp3 2019-05-05 08:31
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0191.mp3 2019-05-05 08:32
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0192.mp3 2019-05-05 08:32
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0193.mp3 2019-05-05 08:32
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0194.mp3 2019-05-05 08:32
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0195.mp3 2019-05-05 08:33
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0196.mp3 2019-05-05 08:33
 • co-xuyen-kim-thien-hau-dot-kich-chuong-0197.mp3 2019-05-05 08:33
[Total: 0    Average: 0/5]

Related posts

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

TiKay

Trọng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

THUYS♥️

Nữ Thần Trở Về

TiKay

Leave a Reply